Jobmonitor. Search results for Public relations professionals

70 Jobs found

Used filters:
 • Public relations professionalsx
Displaying 1-50 of 70 results.
 • Company BRANN- OG REDNINGSETATEN in Other
  22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4405575389 Presentasjon av stillingen:Informasjonsenheten søker etter en dyktig kommunikasjonsrådgiver i hundre prosent fast stilling. Informasjonsenheten er plassert i en stabsfunksjon under brannsjefen, og teller normalt fire ansatte.Vår hovedoppgave er å bidra til at etaten når sine mål gjennom god og tydelig kommunikasjon. Vi ser spesielt etter deg som er sterk på digitale kanaler og har en god penn. Du evner å identifisere, produsere og formidle de gode historiene i form av tekst, foto og video i digitale flater.Vi gjør det meste in-house, og er avhengig av skaperkraft internt. I tillegg til høy kompetanse og relevant arbeidserfaring, tror vi rett person er initiativrik, selvstendig, takler mange baller i luften samtidig, er åpen og ærlig, og har et godt hum...

 • Company NORSIS in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MANPOWER STAFFING SERVICES AS AVD BERGEN in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF NASJONALT SENTER FOR E-HELSEFORSKNING in Other
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4390051215 Presentasjon av stillingen:Vi skal styrke kommunikasjonsteamet vårt. Vi søker deg som ønsker å kommunisere om helse og teknologi både nasjonalt og internasjonalt. Stillingen er et toårig engasjement med mulighet for forlengelse.Som kommunikasjonsrådgiver på Nasjonalt senter for e-helseforskning får du jobbe med å formidle kunnskap om e-helse, eller digitalisering i helsetjenesten.E-helse er et tverrfaglig område, og våre rundt 80 medarbeidere har kompetanse innen helse, informasjonsteknologi, statistikk, sosiologi, psykologi, pedagogikk og økonomi. Kommunikasjonsavdelingen bidrar til å gjøre denne kunnskapen tilgjengelig for alle.Overordnede mål for IKT-utvikling i helse- og omsorgssektoren:Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og...

 • Company UNICEF-KOMITEEN I NORGE in Other
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company STATENS VEGVESEN BODØ KONTORSTED in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Om stillingenHar du tenkt at du har det i deg, men aldri fått muligheten til å bevise det? Nå er tiden kommet, og vi er klare til å gi deg den sjansen. Men før vi kommer så langt må du synliggjøre talentet ditt gjennom en kreativ og ambisiøs søknad til oss. Hvordan du velger å løse den oppgaven, er helt opp til deg.Du må gjerne ha hull i CV-en, mangle formell utdanning eller andre ting du tidligere har tenkt har vært en avgrensing for dine muligheter. Vi skal se forbi det dersom du har talentet som skal til for å skrive de beste historiene, filme og redigere de kuleste videoene og i tillegg har stor innsikt i SoMe-verden. Og så må du selvsagt ha interesse for samferdsel, og tenke at en jobb hos Norges største vegbygger rett og slett vil være en drøm. Og en ting til, stillingen er primært l...

 • Company HELSE VEST RHF in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: 983658725 Stillingsident: 4394506895 Presentasjon av stillingen:Vi søkjer ein erfaren og engasjert kommunikasjonsrådgivar som vil vere med på laget når vi utviklar spesialisthelsetenesta på Vestlandet vidare.Hos oss vil du få eit særleg ansvar for strategisk kommunikasjon, lage kommunikasjonsplanar, leie og vere med på gjennomføringa av ulike initiativ og aktivitetar i helseregionen og vere ein god rådgivar for organisasjonen og leiinga. Du er oppteken av samfunnet, held deg godt oppdatert på det faglege og trivst med både høgt tempo og ulike oppgåver, frå det strategiske til det operative. Du må gjerne ha erfaring frå arbeid med beredskap og krisehandtering.Vi legg også vekt på god forståing og interesse for områda organisasjonsutvikling og digitalisering, mellom anna knytt til a...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF KREFTREGISTERET in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4405929366 Presentasjon av stillingen:Vi lyser ut et vikariat som Kommunikasjonsrådgiver (rådgiver/spesialrådgiver) fra 1.10.2021 (eller snarest deretter) til 31.12.2022.Kreftregisteret står overfor en rekke viktige og spennende utfordringer i tiden som kommer, og vi ønsker støtte til sentrale kommunikasjonsoppgaver. Vi søker deg som vil ha en meningsfylt jobb, der du kan hjelpe oss med å bidra til å redusere kreftbyrden -- for den enkelte og for samfunnet.Kreftregisteret organisert under Oslo universitetssykehus, er en arbeidsplass med stort mangfold. Vi oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.Stillingens ansvarsområde er Kreftregisterets informasjonsvirksomhet, herunder:Mediehåndtering og rådgivning for Kreftregisterets dir...

 • Company NORGES ARKTISKE STUDENTSAMSKIPNAD STUDENTRÅDGIVINGA in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org.nr.:958 673 027 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :I forbindelse med studentpakken er vi på utkikk etter medarbeidere som skal styrke våre sosiale tiltak i Tromsø, Alta, Narvik og Harstad. Du vil bli del av et team med engasjerte ansatte og studenter som skal skape et bedre arktisk studentliv for studentene ved UiT -- Norges arktiske universitet.Vi søker studentlivloser som skal planlegge og gjennomføre aktiviteter for Studentliv med arbeid knyttet opp mot Kraft Sportssenter for å bidra til et aktivt og inkluderende studentliv. Du vil samarbeide med andre studentansatte i Samskipnaden for å skape et bredt og godt tilbud til studentene i Tromsø.Vil du bidra til et godt arktisk studentliv ved å planlegge og gjennomføre studentaktivitet for Kraft Sportssenter?Vi søker nå to stude...

 • Company STATSFORVALTERENS FELLESTJENESTER OSLO in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Om virksomhetenStatsforvalternes fellestjenester (STAF) leverer og utvikler tjenester til alle landets statsforvaltere innen IKT, dokumentforvaltning, innkjøp og informasjonssikkerhet. Vi er inne i en spennende tid med store oppgaver, og ønsker å styrke områdene virksomhetsstyring og kommunikasjon.  Avdeling for Styring og utvikling har et overordnet ansvar for strategiutvikling, virksomhetsstyring, kommunikasjon, beredskap, informasjonssikkerhet og internkontroll. Vi støtter og legger til rette for effektiv og god virksomhetsstyring i egen organisasjon, og god kommunikasjon og dialog med departement, statsforvalterne og internt i STAF. Vi søker deg som ønsker å være med på å videreutvikle strategiarbeidet og virksomhetsstyringen, og som kan bidra til å sikre samsvar mellom overordnede str...

 • Company NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER STYRINGSENHET in Other
  16.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4398661522 Presentasjon av stillingen:NAV Familie- og pensjonsytelser er et resultatområde i NAV som forvalter 19 statlige ytelser, blant annet alderspensjon, foreldrepenger, barnebidrag og barnetrygd. Vi utbetaler omtrent 248 milliarder kroner årlig. Hvert år fatter vi 2,6 millioner vedtak i tillegg til å håndtere 1,3 millioner brukerhenvendelser. Vi er spredt på 10 ulike enheter fra Vadsø i nord til Porsgrunn i sør. Rundt 1100 av NAVs totalt 19 000 ansatte jobber hos oss. Styringsenheten er direktørens stab.Vi har høye ambisjoner for tjenestene vi leverer til brukerne våre og for de resultatene vi leverer til oppdragsgiverne våre. For å levere godt i dag samtidig som vi rigger oss for å møte stadig økende krav og forventninger, har vi en høy utviklingstakt. Vi ...

 • Company UNICEF-KOMITEEN I NORGE in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BANE NOR HOVEDKONTOR in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Formål / Generell karakteristikk Bane NOR har et viktig samfunnsoppdrag – å legge til rette for at flere skal ta mer tog. Nå søker vi en dyktig og fremoverlent innholdsprodusent og -rådgiver som skal skape synlighet og effekt gjennom engasjerende digitalt innhold! Din jobb blir å fortelle historiene om hvordan vi i Bane NOR jobber for å modernisere jernbanen. Du vil jobbe inn mot divisjonen Drift og teknologi, som har ansvaret for alt som påvirker om toget går – fra dagens drift til fremtidens jernbane.Du er oppdatert på digitale trender, brenner for å skape virkningsfull og visuell kommunikasjon og er faglig ambisiøs. Du må beherske alle ledd i den digitale historiefortellingen; idé og manus, foto/video, redigering og tilrettelegging for bruk i ulike kanaler, internt og eksternt. Dette gj...

 • Company BANE NOR HOVEDKONTOR in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Formål / Generell karakteristikk Vil du være med å videreutvikle Bane NORs digitale kanaler, med fokus på intern kommunikasjon? Vil du bidra i arbeidet knyttet til nytt intranett/samhandlingsløsninger innen Office 365, som SharePoint Online, Teams og Yammer og nye nettsider? Vi ser etter deg som har kunnskap om publisering i digitale kanaler, teknologisk interesse, nysgjerrighet og kompetanse innen fagområdet. Deg som kan skape gode historier, både internt til kollegaer og eksternt ut i media og til våre kunder.Kommunikasjon og samfunnskontakt har overordnet ansvar for intern kommunikasjon, ekstern kommunikasjon og samfunnskontakt i Bane NOR, samt Bane NORs merkevare, visuelle identitet / design og synliggjøring. Vi skal bidra til oppnåelse av forretningsmål og et helhetlig Bane NOR ved å ...

 • Company CENTRIC IT PROFESSIONALS AS AVD ROGALAND in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET HOVEDKONTOR in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4403251204 Presentasjon av stillingen:Vi er ute etter deg som har en god penn og er samfunnsorientert, og som trives i et miljø med høyt tempo og et stort oppgavespenn.IMDi skal være et brukerrettet og synlig fagdirektorat. Som kommunikasjonsrådgiver hos oss vil du jobbe med ekstern og intern kommunikasjon. Enheten er plassert under IMDis direktør. Du vil være en del av et team med tre kommunikasjonsrådgivere, der pressetelefon og publisering i sosiale medier går på turnus. Enheten består i tillegg av webredaktør, webrådgiver og direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt.ArbeidsoppgaverHåndtere pressehenvendelser og bidra til utspill i mediaGi kommunikasjonsfaglig rådgivning til ledere, fagavdelinger og i prosjekterUtforme kommunikasjonsplaner, talepunkter, pr...

 • Company SIEMENS DENMARK in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NAV HJELPEMIDDELSENTRAL NORDLAND in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4404010473 Presentasjon av stillingen:NAV Hjelpemiddelsentral Nordland er et ressurs- og kompetansesenter innen tekniske hjelpemidler, tilrettelegging og tolketjenester til hørselshemmede, døve og døvblinde. Vi er lokalisert i Bodø og har 70 ansatte som gir tilbud til brukergrupper innenfor områdene bevegelse, syn, hørsel, kommunikasjon, kognisjon, arbeid, IKT og tolk. Hjelpemiddelsentralen har et overordnet og koordinerende ansvar for formidling av tekniske hjelpemidler i Nordland, og vi samarbeider tett med kommunene i fylket. Våre prioriterte områder er arbeid/utdanning og barn/unge.Har du lyst på nye faglige utfordringer? Har du lyst til å få en større bredde i din fagkompetanse? Liker du å jobbe med tilrettelegging for mennesker i ulike livsfaser? Da har vi ...

 • Company FINANSDEPARTEMENTET in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Vi er på utkikk etter en erfaren og engasjert kommunikasjonsrådgiver med innsikt og interesse for fagområdene vi ivaretar.For å lykkes i denne stillingen må du være sterk både strategisk og operativt. Du må også trives med mediehåndtering, mestre høyt tempo og være flink til å skape gode relasjoner. Du vil få arbeide med et bredt spekter av kommunikasjonsoppgaver i et travelt miljø der det stilles høye krav til din presisjon og integritet. Sammen med dyktige medarbeidere vil du få anledning til å videreutvikle departementets kommunikasjonsarbeid.Arbeidsoppgavermediehåndtering og nyhetsovervåkningkommunikasjonsrådgiving til politisk ledelse og embetsverkbudskapsutforming og utarbeidelse av tekster til ulike kanalervidereutvikling av departementets strategiske og operative kommunikasjonsarbe...

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF ADMINISTRASJON KRISTIANSAND in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Org. nr: 988745510 Stillingsident: 4397698082 Presentasjon av stillingen:BarnsBeste er et nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende opprettet av Helse-og omsorgsdepartementet gjennom eget oppdrag til Helse Sør-Øst RHF i 2007. BarnsBeste overordnede mål er å være en ledende kompetanseaktør innen målgruppen barn som pårørende.Vi har ledig 100 % fast stilling som kommunikasjonsrådgiver. Tiltredelse etter avtale.Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, ald...

 • Company ADECCO GROUP NORWAY AS AVD ASKER OG BÆRUM in Other
  12.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Ferdig med siste eksamen og klar for jobb i sommer?Økt smittespredning og mutert virus gjør at vi trenger å styrke Asker og Bærum sine karantenehotell og callsenter.På grunn av kontinuitet og forståelse for smittesporing er det behov for deg som kan jobbe både fulltid og deltid . Arbeidstider vil være dagtid kl. 0800-1500 og man vil jobbe en turnus hvor man jobber dag / kveld og annen hver helg. Oppstart asap og fint om du kan jobbe ut august evt ut september.ArbeidsoppgaverVære en representant for Asker og Bærum KommuneTa imot telefonhenvendelserSvare på spørsmål i forbindelse med vaksine, karantene, smittevernKvalifikasjonerStudent på bachelor nivåAnnen relevant utdanning på videregående nivå i kombinasjon med erfaring kan vurderesGod digital kompetanseMå kunne benytte telefon som arbeid...

 • Company BYGGMAKKER HANDEL AS in Other
  11.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Ønsker du å være med oss på reisen fremover?Brenner du for Miljø og Bærekraft og ønsker en selvstendig, ansvarsfull og variert stilling i Byggmakker og Onninen?  - noen ganger dukker det opp muligheter utenom det vanlige og dette er en slik mulighet for deg som ønsker å ta det neste steget!Kesko Norge sine hovedselskaper er Byggmakker og Onninen.  Selskapene driver to ulike konsepter med variert handelsvirksomhet innen kjededrift, detaljhandel, grossistvirksomhet og distribusjon. Miljø og bærekraft er viktige fokusområder i den videre utviklingen av selskapene. Kesko som konsern har svært ambisiøse mål for sitt bærekrafts arbeid (ta gjerne en titt på vår årsrapport her: Du vil være en sentral brikke i vår organisasjon for å realisere disse målene på tvers av Keskos virksomheter i Norge.Hov...

 • Company UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET in Other
  11.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Vi søker en utadvendt og initiativrik strategisk kommunikasjonsrådgiver med god kjennskap til universitets- og høyskolesektoren, og som i tillegg har erfaring med samfunnskontakt og mediearbeid.UHR er opptatt av å sette dagsorden for norsk kunnskapspolitikk, og du vil ha en nøkkelfunksjon i dette arbeidet.Vi søker deg som har forståelse og interesse for politikk og samfunnsliv og forstår hvordan medier fungerer, og som trives med operative oppgaver der du bruker dine strategiske evner.En viktig oppgave vil være å bistå UHRs styre og ledelsen av sekretariatet til å kommunisere UHRs standpunkter og arbeid på en best mulig måte. For å lykkes i arbeidet, er det viktig at du har en god dialog med UH-institusjonene, politikere, myndigheter og media, i tillegg til dine medarbeidere i sekretariate...

 • Company UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET in Other
  11.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company RØDE KORS TROMS in Other
  11.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VIKEN FYLKESKOMMUNE FYLKESADMINISTRASJON in Other
  11.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4393368772 Presentasjon av stillingen:Biogass Oslofjord er et samarbeid mellom fylkeskommunene i Oslofjordregionen og er etablert som en viktig regional og nasjonal aktør i en tid der det skjer mye i biogassbransjen. Vi ønsker nå å styrke staben med en prosjektstilling som skal være pådriver for kommunikasjonsarbeidet og formidling til interesseorganisasjoner og allmennheten.Biogass Oslofjord er organisert som et nettverkssamarbeid om biogass, der hovedmålet er å bidra til å realisere potensialet som ligger i en bærekraftig og regional utnyttelse av energiressursene i gjødsel, avløpslam, matavfall og organisk næringsavfall i Oslofjordregionen.Stillingen er en ett-årig prosjektstilling i 100 %, og knyttes til Klimaavdelingen i Viken Fylkeskommune. Oppstart juni, j...

 • Company AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK in Other
  11.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  KommunikasjonsavdelingenVi har ledig stilling som presserådgiver/kommunikasjonsrådgiverPresserådgiveren skal ta imot, koordinere og besvare henvendelser fra media, og bidra aktivt til formidling av egne saker til lokale og nasjonale medier.  Vi ønsker oss en medarbeider med kunnskap om medienes arbeidsmåte og gjerne med erfaring fra presse- og mediehåndtering. På Ahus er kommunikasjon en sentral del av all virksomhet, og inngår i alle lederes ansvarsområde. Et tett og godt samarbeid med sykehusets fagmiljøer i å formidle komplisert fagstoff på en tydelig og tilgjengelig måte vil være en viktig del av jobben.Kommunikasjonsavdelingen har seks medarbeidere som bistår ledelsen og fagavdelingene med sykehusets interne og eksterne kommunikasjon. Oppgavene omfatter blant annet strategisk og prakt...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BØRRESTUVEIEN ADM/FELLESTJENESTER in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Org. nr: 874716782 Stillingsident: 4379537578 Presentasjon av stillingen:Senter for sjeldne diagnoser er en seksjon i Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD). Vi er et landsdekkende og tverrfaglig kompetansesenter som driver kompetanseoppbygging og spredning for mer enn 100 sjeldne medisinske tilstander til helsepersonell, andre tjenesteytere, pasienter og deres pårørende. Senteret driver som hovedregel ikke med utredning og behandling. Vi har i dag ca. 30 medarbeidere med utdannelse innen medisin, helse-, sosial- og samfunnsfag. Du kan lese mer om senteret på vårt nettsted: Helsedirektoratet har på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet et utkast til nasjonal strategi for sjeldne diag...

 • Company SIVIL KLARERINGSMYNDIGHET in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Om stillingenVi søker en dyktig informasjons- og kommunikasjonsrådgiver med interesse for sikkerhet, for å bekle en svært viktig stilling med stor variasjon av arbeidsoppgaver i vår virksomhet. Det vil være store muligheter for å kunne påvirke interne prosesser og videreutviklingen av SKM.Stillingen som rådgiver er for tiden innplassert i avdeling for virksomhetsstyring og støttetjenester. Avdelingen har blant annet ansvar for økonomi- og virksomhetsstyring, HR, felles juridiske tjenester og IKT- og administrativ støtte.Stillingen innebærer et særlig og selvstendig ansvar for at nettsiden og intranettet er tilpasset målgruppene, følge opp medieovervåkning og andre kommunikasjonstiltak. Du skal sørge for at virksomheten opptrer i tråd med Statens kommunikasjonspolitikk og statlige føringer ...

 • Company HØGSKOLEN I INNLANDET RENA in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Om stillingenAnsvar og oppgaverAnsvar for fakultetets intern- og eksternkommunikasjon• Utarbeide planer og legge til rette for gode kommunikasjonsplattformer for studenter, ansatte og eksterne• Etablere og utvikle en hensiktsmessig driftsorganisasjon for å ivareta fakultetets kommunikasjonsbehov• Ta initiativ til og gjennomføre tiltak innen kommunikasjon- og markedsføring• Ansvar for profilerings- og rekrutteringskampanjer• Bistå med produksjon og publisering av godt, målrettet innhold i ulike kanalerStillingen kan ved behov tillegges øvrige oppgaver innen kommunikasjon og markedsføring.Stillingen inngår i høgskolens administrative matrise for kommunikasjon- og markedsføring, og oppgavene utføres i samarbeid med HINNs kommunikasjons- ogmarkedsavdeling.Andre oppgaver kan tillegges stillinge...

 • Company SIVIL KLARERINGSMYNDIGHET in Other
  10.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Om stillingenVi søker en dyktig informasjons- og kommunikasjonsrådgiver med interesse for sikkerhet, for å bekle en svært viktig stilling med stor variasjon av arbeidsoppgaver i vår virksomhet. Det vil være store muligheter for å kunne påvirke interne prosesser og videreutviklingen av SKM.Stillingen som rådgiver er for tiden innplassert i avdeling for virksomhetsstyring og støttetjenester. Avdelingen har blant annet ansvar for økonomi- og virksomhetsstyring, HR, felles juridiske tjenester og IKT- og administrativ støtte.Stillingen innebærer et særlig og selvstendig ansvar for at nettsiden og intranettet er tilpasset målgruppene, følge opp medieovervåkning og andre kommunikasjonstiltak. Du skal sørge for at virksomheten opptrer i tråd med Statens kommunikasjonspolitikk og statlige føringer ...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BØRRESTUVEIEN ADM/FELLESTJENESTER in Other
  10.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Org. nr: 874716782 Stillingsident: 4379537578 Presentasjon av stillingen:Senter for sjeldne diagnoser er en seksjon i Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD). Vi er et landsdekkende og tverrfaglig kompetansesenter som driver kompetanseoppbygging og spredning for mer enn 100 sjeldne medisinske tilstander til helsepersonell, andre tjenesteytere, pasienter og deres pårørende. Senteret driver som hovedregel ikke med utredning og behandling. Vi har i dag ca. 30 medarbeidere med utdannelse innen medisin, helse-, sosial- og samfunnsfag. Du kan lese mer om senteret på vårt nettsted: Helsedirektoratet har på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet et utkast til nasjonal strategi for sjeldne diag...

 • Company UNICEF-KOMITEEN I NORGE in Other
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ØSTFOLD POLITIHUS in Other
  10.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4395808840 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter en strukturert og kompetanserik medarbeider til fast stilling som informasjonskoordinator.Som informasjonskoordinator har du en sentral stilling på avsnittet, og vil særlig bidra med løpende informasjonsdeling om fortløpende kriminalitetsutfordringer. Det er viktig at du for denne stillingen har god kunnskap om politiets organisering og virkemåte, og flere års erfaring fra etterforskning eller etterretning. Du skal sørge for at etterretningsavsnittet besitter best mulig grunnlag for sine vurderinger ved hjelp av å kvalitetssikre, berike og strukturere informasjon.Sarpsborg politistasjonsdistrikt består av 5 seksjoner; nærpolitiseksjonen, etterforskningsseksjonen, seksjon for sivil rettspleie, seksjon felles kri...

 • Company NORSK RIKSKRINGKASTING AS AVD OSLO in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BYGG REIS DEG AS in Other
  10.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Kort om arbeidsgiverBygg Reis Deg AS er et arrangementsselskap som ble etablert i 1954. De arrangerer Bygg Reis Deg -- messen annethvert år og seminar- og konferansekonseptet, Det Norske Byggemøtet hvert år. Selskapet har til hensikt å markedsføre og arrangere møteplasser, som skal bidra til økt kunnskapsdeling og styrket konkurransekraft for deltagerne.Informasjon om stillingen som Salgs- og kommunikasjonskonsulentVi ser etter deg som vil jobbe med salg- og kommunikasjon. Du vil få ansvar for oppfølging og salg til nye- og tidligere utstillere og samarbeidspartnere. Fra signering til gjennomføring av arrangementene vil du følge opp kundene og ha dialogen ved spørsmål rundt deltagelsen.Den vi ser etter er utadvendt og er opptatt av god oppfølging og høy servicegrad i kontakt med kunden. Du...

 • Company NAV VÆRNES in Other
  10.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4402064790 Presentasjon av stillingen:Har du lyst til å jobbe som markedsrådgiver ved NAV Værnes?NAV Værnes har ca. 65 årsverk fordelt på statlig og kommunalt ansatte som jobber i kommunene Stjørdal, Frosta, Merker, Selbu og Tydal. I markedsarbeidet har vi et samarbeid med NAV Malvik.For å skape flere muligheter for våre arbeidssøkere, trenger vi en stor kontaktflate ut mot lokalt næringsliv. Markedsrådgivere skal skape jobbmuligheter for våre arbeidssøkere ved å ha tett dialog med arbeidsgivere og næringslivet.Vi har ledig 2 faste stillinger som markedsrådgiver for snarlig tiltredelse.ArbeidsoppgaverMarkedsarbeid, herunder formidling av arbeidskraft til stillinger meldt til NAVAktivt samarbeid med næringslivet i VærnesregionenStrategisk arbeid for å videreutvikl...

 • Company LINK MOBILITY GROUP AS in Other
  10.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NOREGS MÅLLAG in Other
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FORTUM OSLO VARME AS AVD ASKEKROKEN in Other
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company RED BULL NORWAY AS in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL ØSTENSJØ in Other
  01.06.2021 Updated on: 01.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4396787821 Presentasjon av stillingen:Kommunikasjonsrådgiver skal være en pådriver i bydelens kommunikasjonsarbeid, og sikre at bydelen har en profesjonell kommunikasjon og mediehåndtering.ArbeidsoppgaverKommunikasjonsoppgaver på vegne av bydelsdirektørKommunikasjonsfaglig bistand, rådgivning og opplæring til bydelens ledelse og medarbeidere med kommunikasjonsoppgaverStrategisk kommunikasjonsarbeid, herunder sikre god, oppdatert og tilgjengelig kommunikasjon i ulike kanaler internt og eksterntPlanlegge og gjennomføre kommunikasjonsaktiviteter i samarbeid med bydelens tjenesterProdusere innhold til nyheter og kommunikasjon i bydelens prioriterte kanalerOperativt kommunikasjonsarbeid i beredskaps-/krisesituasjonerFølge opp satsningsområdet "Klart språk i forvaltnin...

 • Company DEN NORSKE KIRKE I OSLO in Other
  01.06.2021 Updated on: 01.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4396624122 Presentasjon av stillingen:Vil du være med og løfte kommunikasjonsarbeidet i Den norske kirke?Kommunikasjonsavdelingen leder Den norske kirkes nasjonale arbeid med ekstern og intern kommunikasjon, kampanjer og sosiale medier.Vi leter etter en ny kollega med god kommunikasjonsfaglig teft og strategiske evner. Du vil bidra til å vise kirkens relevans i folks hverdag ved å videreutvikle kommunikasjonsarbeidet. Oppgavene er mange og varierte i en avdeling med høyt tempo, men du vil særlig arbeide med å videreutvikle og forbedre kirken.no og internkommunikasjon.Du er iderik og entusiastisk, har svært god innsikt i ulike eksterne og interne digitale kanaler og solid erfaring i strategisk og fremtidsrettet kommunikasjonsarbeid. Inngående kjennskap til kirken ...

 • Company DANSENS HUS AS in Other
  01.06.2021 Updated on: 01.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MARKEDSPARTNER AS in Other
  01.06.2021 Updated on: 01.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company STATPED KRISTIANSAND in Other
  01.06.2021 Updated on: 01.06.2021

  Har du erfaring med formidling på nett i samarbeid med kollega! I Statped jobber du med flinke kollegaer i kommunikasjonsstaben og med høyt kompetente fagrådgivere i hele organisasjonen. Vi finnes fra Kristiansand i sør til Alta i nord og gjennomgår en omstillingsprosess som skal pågå til 2025. Du har gjerne erfaring fra kommunikasjonsarbeid, media og liker å skrive! Du kjenner godt ulike digitale verktøy. Vi bruker EpiServer, SharePoint, Adobeprogrammer og Office 365. Omstillingen av Statped og utdanningssektoren gjør kommunikasjonsarbeidet ekstra viktig og spennende. Vil du bidra, søk straks!Som kommunikasjonsrådgiver i Statped blir du en del av kommunikasjonsstaben, med sju engasjerte kollegaer og kommunikasjonsdirektøren som nærmeste leder. Ett av våre hovedmål er fagformidling og komp...

 • Company TOPTEMP AS AVD OSLO in Other
  01.06.2021 Updated on: 01.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SYKEHUSINNKJØP HF VADSØ in Other
  01.06.2021 Updated on: 19.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4397660209 Presentasjon av stillingen:Sykehusinnkjøp HF er et helseforetak, som jobber med offentlige anskaffelser på vegne av norske sykehus. Vi er et av Norges største innkjøpsmiljø, og er stolte av vår høye kompetanse og engasjement. Totalt har vi rundt 270 medarbeidere. Ved hovedkontoret i Vadsø, der du vil jobbe, vil du ha rundt 50 gode kollegaer.Vi ser etter en vikar til vår kommunikasjonsavdeling det neste året. Vårt foretak består av seks divisjoner og fellesfunksjoner, med 26 kontorsteder. Våre oppgaver er også spredt, og kommunikasjonsavdelinga jobber for hele landet. Stillingen er organisatorisk plassert i stab, som har hovedbase i Vadsø.Hvis du ikke allerede er kjent i Vadsø og vil prøve finnmarkslivet, kan vi love et meget aktivt kulturliv, et friluf...

 • Company AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK in Other
  01.06.2021 Updated on: 01.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4396821874 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig stilling som presserådgiver/kommunikasjonsrådgiverPresserådgiveren skal ta imot, koordinere og besvare henvendelser fra media, og bidra aktivt til formidling av egne saker til lokale og nasjonale medier. Vi ønsker oss en medarbeider med kunnskap om medienes arbeidsmåte og gjerne med erfaring fra presse- og mediehåndtering.På Ahus er kommunikasjon en sentral del av all virksomhet, og inngår i alle lederes ansvarsområde. Et tett og godt samarbeid med sykehusets fagmiljøer i å formidle komplisert fagstoff på en tydelig og tilgjengelig måte vil være en viktig del av jobben.Kommunikasjonsavdelingen har seks medarbeidere som bistår ledelsen og fagavdelingene med sykehusets interne og eksterne kommunikasjon. Oppgavene o...

 • Company DEICHMAN BJØRVIKA in Other
  01.06.2021 Updated on: 02.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4397758499 Presentasjon av stillingen:Vi søker vikar (40 prosent stilling) fra 1. august.Kommunikasjonsseksjonen i Deichman består av kommunikasjonssjef og tre rådgivere. En av disse jobber for tiden deltid, så du vil særlige jobbe sammen med den rådgiveren. Kommunikasjonsseksjonen har ansvar for ekstern og intern kommunikasjon og merkevare, og jobber tett sammen med bibliotekene.Vi søker særlig deg som elsker å jobbe med nettsider og nyhetsbrev. Du må være flink på digitale plattformer (særlig web og nyhetsbrev) og du må kunne starte 1. august. Legg ved skriveeksempler, bilder, skjermdumper eller annet som dokumenterer arbeider med nettsider og nyhetsbrev.ArbeidsoppgaverProdusere innhold, særlig for nettside og nyhetsbrev.Veilede kolleger om kommunikasjon og bru...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Public relations professionals Edit filters