Jobmonitor. Search results for Public relations professionals

41 Jobs found

Used filters:
 • Public relations professionalsx
Displaying 1-41 of 41 results.
 • Company ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD FYRSTIKKALLÉEN in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ARGENTUM ASSET MANAGEMENT AS in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HELSE VEST RHF in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: 983658725 Stillingsident: 4315988745 Presentasjon av stillingen:Vi er 70 medarbeidarar i Helse Vest RHF. I dag har vi kontor på Forus, mellom Stavanger og Sandnes. I kommunikasjonsavdelinga er vi fem kollegaer som arbeider med ekstern og intern kommunikasjon, kommunikasjonsrådgiving og formidling med særleg vekt på områda beredskap, internkommunikasjon i føretaksgruppa vår, strategi og utvikling og innhald.Brenn du for kommunikasjon og ønskjer å bruke kompetansen din til noko meiningsfullt og gjevande? Vi søkjer deg som ivrar for å skape og formidle innhald som engasjerer og når fram i ulike kanalar. Du er glad i å finne dei gode historiene, klarer å formidle komplekse samanhengar på ein enkel måte og blir motivert av å utvikle deg og det du jobbar med.Du har også solid kompetanse...

 • Company UTLENDINGSDIREKTORATET OSLO in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4316082132 Presentasjon av stillingen:UDI er på veg mot å etablere framtidas saksbehandlingsløysing, der målet er å automatisere ein større del av oppgåvene våre ved hjelp av prosessmotor, regelmotor og maskinlæring. Målet vårt er utstrekt digital kommunikasjon med søkjarane og resten av samfunnet. Vi jobbar for at utlendingsforvaltninga skal vere i toppsjiktet innan digital forvaltning i det offentlege.Data frå utlendingsforvaltninga skal tilføre det offentlege Noreg verdi. Digital samhandling og automatisering krev kjennskap til kva data verksemda forvaltar, og kva desse dataa betyr. Som informasjonsforvaltar vil du vere ein sentral ressurs i arbeidet med å skape «Orden i eige hus».I stillinga som informasjonsforvaltar vil du jobbe i skjeringspunktet mellom fag...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Jobbnorge ID: 196681Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: SeniorkonsulentVed studieseksjonen ved Det samfunnsvitskaplege fakultet er det ledig ei fast stilling som seniorkonsulent med særleg ansvar for studentrekruttering og kommunikasjon.Studieseksjonen har ansvar for koordinering, kvalitetssikring og utvikling av fakultetet sine studieprogram på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. I dette inngår mellom anna drift av infosenter for SV-studentar, informasjonsarbeid, koordinering av opptak, eksamen, internasjonalisering, samt rekruttering og mottak av nye studentar. Det er venta at den som vert tilsett...

 • Company STATNETT OSLO HOVEDKONTOR in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4304439959 Presentasjon av stillingen:Kraftsystemet står ovenfor en betydelig endring hvor digitalisering og bruk av ny teknologi vil kunne påvirke alle deler av det norske, nordiske og europeiske kraftsystemet. Gode IT-løsninger spiller en stadig større rolle i Statnetts evne til digitalisering og i utviklingen av et mer effektivt, smartere og sikrere kraftsystem.Statnetts IT-divisjon gjennomfører betydelige investeringer i IT-systemene som er sentrale for å drifte og vedlikeholde kraftsystemet på en sikker og effektiv måte. Det er fokus på utvikling av digital arkitektur, teknologi og tjenester som håndterer økt kompleksitet, blant annet gjennom økt automatisering, integrasjon, prosessering av store mengder sanntidsdata og utnyttelse av maskinlæring.Som rådgive...

 • Company KONKURRANSETILSYNET in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org.nr.: Stillingsident: 2020/11 Presentasjon av stillingen :Vi søkjer ein kreativ digital kommunikasjonsrådgivar til vår kommunikasjonsavdeling. Vi ynskjer at du skal bidra til å gjere tilsynet sin kommunikasjon på digitale flater, og spesielt sosiale medium, enda betre.Dette vil inkludera framtidsretta bruk av digitale verktøy i intern og ekstern kommunikasjon, og profesjonalisera tilsynet si bruk av sosiale medium for å nå målgruppene våre.Er du ein dyktig digital formidlar av både tekst og visuell kommunikasjon er dette jobben for deg.Du vil spesielt få ansvar for å vidareutvikle våre sosiale medium knytt til strategi, analyse og innhald, der målet er auka kjennskap og kunnskap om konkurranselova og Konkurransetilsynet sitt arbeid. For å lukkast i stillinga er det avgjerande at du form...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RUSMIDDELINSTITUSJONER ULLEVÅL in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4303948549 Presentasjon av stillingen:Klinikk psykisk helse og avhengighet utreder og behandler pasienter innen psykisk helsevern barn, unge og voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Klinikken yter tjenester på lokalsykehusnivå, har områdefunksjoner for hele Oslo og har ansvar for regionale og nasjonale funksjoner. Andre sentrale oppgaver er fagutvikling, forskning og undervisning. Klinikken består av åtte avdelinger og har virksomhet på mange steder i Oslo. Klinikken arbeider for å ha åpen, tydelig og god kommunikasjon med pasienter, pårørende, ansatteog offentligheten.Klinikk psykisk helse og avhengighet har ledig stilling som kommunikasjonsrådgiverVi er på jakt etter en medarbeider med gjennomføringsevne, som er selvstendig, viser initiativ og liker...

 • Company HOLD NORGE RENT in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORGES HANDIKAPFORBUND OSLO in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company PEOPLE OF NORWAY AS in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORGES IDRETTSHØGSKOLE in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Jobbnorge ID: 196609Om stillingaNoregs idrettshøgskole søker ein røynd og allsidig rådgjevar til 80 % fast stilling.I møte med dels krevjande forskingsstoff er du idérik, engasjert og samarbeidsglad med dugleik og lyst til å kommunisera. I ein liten og iherdig kommunikasjonsavdeling vil du rapportera til kommunikasjonssjef og delta i det digitale teamet til avdelinga.Høgskulen har ei brei tilnærming til fagområdet idrettsvitskap og forskar på tema med stor allmenn interesse. Forskarane våre er særs produktive, og vi har ei rad større forskingsprosjekt. Vi ynskjer at du bygger gode relasjonar til NIH sine forskarar, samarbeidspartar, aktuelle medieredaksjonar og journalistar.ArbeidsoppgåverProdusere innhald og legga til rette for publisering i alle dei digitale kanalane til høgskulen, NIH-p...

 • Company BRANSJEFORENINGEN NORSK OLJE OG GASS in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ASKER KOMMUNE KOMMUNIKASJON in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4292179400 Presentasjon av stillingen:Vil du være med å utvikle Asker kommunes digitale kommunikasjonskanaler?Stillingen som digital kommunikasjonsrådgiver inngår i Kommunikasjonsseksjonen i Asker kommune og rapporterer til kommunikasjonssjef.Seksjonen består av ni dyktige medarbeidere og utgjør et sentralt kommunikasjonsfaglig miljø som bistår hele organisasjonen. Vi er samlet i et nyoppusset landskap i Asker rådhus.ArbeidsoppgaverProdusere, oppdatere, vedlikeholde og videreutvikle innbyggerrettet, praktisk og kreativt innhold til våre digitale kanaler (tekst, bilde, infografikk, video).Bidra i utvikling av og iverksettelse av strategi for digitale kanalerAnalysere, evaluere og måle effekt og rekkevidde av digitale kommunikasjonstiltakPraktisk kommunikasjonsarbe...

 • Company KPMG RAV AS in Other
  25.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FREMSKRITTSPARTIET STORTINGSGRUPPA in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VIA - VITAL INFRASTRUKTUR ARENA in Other
  25.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VIKEN FYLKESKOMMUNE FYLKESADMINISTRASJON in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4314929696 Presentasjon av stillingen:Har du god forståelse for norsk politikk og samfunnsliv? Har du nyhetsteft, strategisk blikk og evne til å handle raskt når agendaens settes i medie- og samfunnsdebatten? Er du god på samarbeid og på å få andre til å skinne? Da kan du være akkurat den vi leter etter.Viken fylkeskommune videreutviklinger staben som skal gi profesjonell og systematisk bistand til fylkesrådet i deres daglige kommunikasjons-, medie- og myndighetskontakt. Nå utvider vi laget med en fagkoordinator.Vi leter etter en person med bred erfaring i å tenke strategisk i det operative kommunikasjons- og mediearbeidet. Du skjønner hvordan politikken og mediene tenker og agerer, og evner raskt å gi gode råd for oppfølging. Du kjenner relasjonene mellom aktøre...

 • Company STATENS VEGVESEN TROMSØ KONTORSTED in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Jobbnorge ID: 196479Om stillingenVi ønsker oss en samfunnsengasjert rådgiver som er opptatt av brukerne, følger det daglige nyhetsbildet, og som vil være med på å bygge stolthet i en organisasjon med 850 kompetente og dedikerte fagpersoner. Vi ser etter deg som kan være en pådriver og lede nasjonale satsinger, og som også har lyst til å jobbe med endringsledelse i divisjonen.Divisjon drift og vedlikehold har ansvaret for den løpende driften av riksvegene, inkludert ferjer. Vi tar vare på og utvikler vegnettet og planlegger og gjennomfører utbedringsprosjekter. Divisjon drift og vedlikehold styres fra Tromsø og har 850 medarbeidere over hele landet.Kommunikasjonsteamet består av fem rådgivere og en teamleder. Vi jobber strategisk og operativt med rådgiving og kommunikasjonstiltak internt og...

 • Company BRAKAR AS AVD LANDTRANSPORT ELLERS in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company OSLO PRIDE AS in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TØNSBERG KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON AVD TØNSBERG in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org.nr.:921383681 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Er du en selvstendig kommunikatør som er glad i å formidle? Er du flinke til å formidle vanskelig innhold på en engasjerende måte? Kunne du skrevet en bedre innledningstekst enn dette? Da er du kanskje den vi leter etter!Vi søker en operativ og selvstendig kommunikasjonsrådgiver som kan være med på å ta kommunikasjonsarbeidet i Tønsberg kommune til nye høyder.Kort om stillingenStillingen er et ett-årig vikariat i 100 % stilling, med mulighet for forlengelse.Stillingen er en del av et kommunikasjonsteam som består av tre andre kommunikasjonsrådgivere og som ledes av virksomhetsleder. Virksomhet kommunikasjon og servicesenter er lokalisert på rådhuset i Tønsberg, og er en del av kommunalområde digitalisering, kommunikasjon og admi...

 • Company TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE PPT in Other
  24.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TROMSØ KOMMUNE SENTRALADMINITRASJON in Other
  23.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org. nr: 940101808 Stillingsident: 4308038377 Presentasjon av stillingen:På grunn av den pågående pandemien trenger vi å styrke kommunikasjonsarbeidet. Vi lyser derfor ut et årsengasjement som kommunikasjonsrådgiver med spesielt ansvar for vår håndtering av covid-19.I en pandemisituasjon er god kommunikasjon avgjørende. Som kommunikasjonsrådgiver hos oss vil du få varierte oppgaver og ansvar. Tromsø kommune står for åpenhet og redelighet i all kommunikasjon.Vi leter etter deg som er samfunnsengasjert, skriver godt og kjapt, og har evne til å gjøre kompleks informasjon lettfattelig under tidspress. Hvis du i tillegg har kompetanse på sosiale medier, foto, video og streaming er du den vi ser etter! Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Stillingsprosent kan diskuteres, men vi ønsker fortri...

 • Company ARGENTUM ASSET MANAGEMENT AS in Other
  23.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company STATENS UNDERSØKELSESKOMMISJON FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN in Other
  21.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Org. nr: 921018924 Stillingsident: 4310006030 Presentasjon av stillingen:Som kommunikasjonsrådgiver i Ukom vil ditt ansvarsområde være kommunikasjon med og til helse- og omsorgstjenesten, eksterne partnere og befolkningen. Du vil jobbe tett sammen med våre ulike undersøkelsesteam om dette. Arbeidsoppgavene innebærer å planlegge, utvikle og gjennomføre Ukoms ulike kommunikasjonsaktiviteter.Vi er avhengig av å nå ut med viktige pasientsikkerhetsbudskap. Vi søker deg som vet hva som fungerer i ulike kanaler. Du er god på å formidle fagstoff og nyhetssaker gjennom visuell historiefortelling.ArbeidsoppgaverWebredaktør med utviklingsansvar for nettsiden Bistå i produksjonen av Ukoms rapporterUtarbeide og formidle nyhetssaker og annet materiale for intranett og internettBruke sosiale medier syste...

 • Company ASPLAN VIAK AS AVD SANDVIKA in Other
  21.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company APRIIL PR OSLO AS in Other
  21.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HELGELANDSSYKEHUSET HF MO I RANA - SOMATIKK in Other
  20.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Org. nr: 974795515 Stillingsident: 4306228887 Presentasjon av stillingen:Vil du være med å skape Norges beste lokalsykehus? Trives du med faglige utfordringer og varierte arbeidsdager? Synes du det er spennende å jobbe med noe som alle har meninger om, og hvor det til tider blåser friskt? Vi ønsker å styrke og videreutvikle vår kompetanse og kapasitet på kommunikasjonsfeltet og har nå to ledige stillinger som kommunikasjonsrådgiver -- en i Senter for kommunikasjon og en i utviklingsorganisasjonen Nye Helgelandssykehuset.Helgelandssykehuset HF har ansvar for spesialisthelsetjenesten på Helgeland. Med over 1550 årsverk er vi en av regionens største arbeidsgivere. All virksomhet i sykehuset er tuftet på verdiene kvalitet, trygghet og respekt. Verdiene preger måten sykehuset møter pasienter, p...

 • Company BÆKKELAGETS SPORTSKLUB AVD FOTBALL in Other
  20.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company STATENS VEGVESEN ARENDAL KONTORSTED in Other
  19.11.2020 Updated on: 20.11.2020

  Jobbnorge ID: 196224Om stillingenTrafikant og kjøretøyområdet i Statens vegvesen er i endring. Digitale selvbetjeningsløsninger har redusert behovet for oppmøte på Vegvesenets trafikkstasjoner. Statens vegvesen skal derfor gjennomføre konkrete endringer i tjenestetilbudet. Det vil bli endringer i ansattes arbeidsoppgaver, antall tjenestesteder og flytting av eksisterende tilbud. Dette får store konsekvenser internt i organisasjonen i tillegg til å berøre privatpersoner og næringsliv eksternt. Vi søker en erfaren kommunikasjonsrådgiver som kan bistå i omstillingsarbeidet.Arbeidsdagen vil være travel, variert og utfordrende, med stor grad av ansvar. Du vil inngå i divisjonens kommunikasjonsteam som er en del av Trafikant og kjøretøy sin styringsstab. Teamet består av fem personer og sitter s...

 • Company DOVRE GROUP CONSULTING AS AVD STAVANGER in Other
  19.11.2020 Updated on: 20.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company LEGER UTEN GRENSER NORGE MEDECINS SANS FRONTIERES NORWAY in Other
  19.11.2020 Updated on: 21.11.2020

  Hvis du er uredd, utadvendt og drives av resultater så er det deg vi ser etter. Leger Uten Grenser rykker ut og redder liv der behovene er størst. I over 70 land gir vi gratis medisinsk hjelp til mennesker i nød - uansett hvem, uansett hvor. Siden vi ikke søker statlige midler, er økonomisk støtte fra privatpersoner helt avgjørende. Derfor trenger vi engasjerte fundraisere til å verve faste givere. Er det deg?Som fundraiser er du vårt ansikt utad, en talsperson for våre pasienter, og gjennom vervearbeidet er du med på å redde liv. Arbeidet foregår ved å gå dør-til-dør eller på stand. Det er en viktig jobb som krever mye av deg, og vi kan love deg blod, svette og mening. Tar du utfordringen?Du må:Ha svært gode kommunikasjonsevnerVære resultatorientert og selvdrevenVære nysgjerrig og ureddLi...

 • Company FORUM FOR UTVIKLING OG MILJØ in Other
  19.11.2020 Updated on: 21.11.2020

  Forum for utvikling og miljø (ForUM) er et nettverk av over 50 norske miljø-, utviklings-, freds- og menneskerettighetsorganisasjoner. Vi jobber med politisk påvirkning og kommunikasjon, og har et særlig fokus på FNs bærekraftsmål. ForUMs kommunikasjonsarbeid skal styrke vårt politiske arbeid for FNs bærekraftsmål, gi kunnskap om og skape engasjement for våre saker.Vi har nå et ledig vikariat som rådgiver/seniorrådgiver med ansvar for vårt kommunikasjonsarbeid. Vi søker en initiativrik og teamorientert medarbeider med et sterkt engasjement for bærekraftig utvikling.Arbeidsoppgaver:Ansvar for ForUMs eksterne kommunikasjonsarbeid, inkludert å sette ForUMs saker på agendaen i tradisjonelle medier og produsere innhold til ForUMs nettsider og sosiale medierUtforme og gjennomføre kortere kampanj...

 • Company HØGSKOLEN I INNLANDET LILLEHAMMER in Other
  19.11.2020 Updated on: 21.11.2020

  Jobbnorge ID: 196287Vil du styrke formidlingen av forskningen vår?Vi ønsker å synliggjøre forskningen som foregår ved høgskolen enda bedre. Til å hjelpe oss med dette trenger vi en kommunikasjonsrådgiver i 50% stilling med forskningsformidling som en sentral del av jobben. Vi ønsker oss en trygg og selvstendig medarbeider som klarer å gjøre komplekse problemstillinger forståelige. Du må like å samarbeide og klare å skape gode relasjoner til forskerne du skal jobbe med.Sentrale arbeidsoppgaver:Formidle høgskolens forskning i tekst, bilder, lyd og video gjennom aktuelle kanaler som media, nettsider og sosiale medier.Tilrettelegge saker for media, tidsskrifter og magasiner og følge opp henvendelser fra mediene. Foreslå og teste ut nye kanaler for forskningsformidling.Gi råd til forskere og bi...

 • Company MEDIETILSYNET in Other
  18.11.2020 Updated on: 19.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD FYRSTIKKALLÉEN in Other
  18.11.2020 Updated on: 19.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4303923022 Presentasjon av stillingen:Vi er på jakt etter en rådgiver med svært god digital kompetanse og erfaring fra planlegging og gjennomføring av større arrangementer.I Arbeids- og velferdsdirektoratet får du jobbe i et av de mest spennende offentlige kommunikasjonsmiljøene i Norge.NAV forvalter en tredel av Norges statsbudsjett og leverer tjenester til 2,8 millioner mennesker. Arbeids- og velferdsdirektoratet har ansvaret for styring, ledelse og utvikling av Arbeids- og velferdsetaten. Vi er ute etter deg som er samfunnsengasjert, holder deg faglig oppdatert og vil trives i et hektisk kommunikasjonsmiljø i en etat som arbeider for å gi mennesker muligheter. Som rådgiver hos oss vil du få varierte oppgaver i en virksomhet i stadig utvikling. Kommunikasjonsav...

 • Company AGDER FYLKESKOMMUNE FYLKESADMINISTRASJONEN KRISTIANSAND in Other
  18.11.2020 Updated on: 19.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312301316 Presentasjon av stillingen:Agder fylkeskommune søker kommunikasjonsrådgiver med stor gjennomføringsevne. Den faste heltidsstillingen er tilknyttet avdeling for kommunikasjon ved fylkeshuset i Kristiansand. Avdelingen har ansvar for å synliggjøre Agder fylkeskommune gjennom en enhetlig og sammenhengende kommunikasjon. Dette inkluderer blant annet ansvar knyttet til kommunikasjonsrådgivning, mediekontakt, eksterne nettsteder, intern samhandlingsplattform, grafisk design, annonsering og klart språk.Arbeidsoppgaverinnholdsproduksjon av nyheter og tjenesteinformasjonpublisering på digitale plattformer og sosiale medierutarbeidelse av pressemeldinger og mediekontaktkommunikasjonsrådgivning og utvikling av kommunikasjonsplanertaleskriving og arbeid med klart ...

 • Company NORGES RØDE KORS HOVEDKTR INNENLANDS ARB TAKERE in Other
  17.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MILJØDIREKTORATET OSLO in Other
  17.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Jobbnorge ID: 195938Om stillingenMiljødirektoratet ønsker å være en synlig og ettertraktet ekspertkilde til kunnskap om klima og miljø. Mange aktører konkurrerer om oppmerksomheten.Nå søker vi deg som har spisskompetanse på sosiale medier og kan se sosiale medier i sammenheng med andre kanaler. Du er en rådgiver og pådriver innen kommunikasjonsarbeid og motivert av det viktige samfunnsoppdraget vårt.Kommunikasjonsavdelingen i Miljødirektoratet har ansvaret for direktoratets samfunnskontakt, inkludert sosiale medier, nettsider, mediearbeid og visuell profil. I tillegg er intern kommunikasjon en viktig oppgave.Vi har 19 medarbeidere på Brattøra i Trondheim og Helsfyr i Oslo. Den utlyste stillingen er plassert ved kontoret vårt i Oslo.Arbeidsoppgavene dine vil være åarbeide helhetlig og målre...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET in Other
  17.11.2020 Updated on: 17.11.2020

  Jobbnorge ID: 196067Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: Kommunikasjonsrådgjevar/koordinatorVed Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) er det ledig ei 100 % fast stilling som rådgjevar/koordinator. Vi søkjer ein rådgjevar/koordinator som er oppteken av utvikling, har gode samhandlingsevner og som ønskjer å være med på å vidareutvikle fakultetet.Fakultet for kunst, musikk og design har kunstnarisk utviklingsarbeid, forsking, utdanning og formidling innan kunst, musikk og design som sitt hovudførmål. For tida har fakultetet 180 tilsette og kring 630 studentar fordelt på bachelor- og masternivå. Meir i...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Public relations professionals Edit filters