Jobmonitor. Search results for Public relations professionals

16 Jobs found

Used filters:
 • Public relations professionalsx
Displaying 1-16 of 16 results.
 • Company KYSTVERKET ÅLESUND in Other
  12.04.2024

  Ønsker du å bli vår nye webmaster og sikre at vi kommuniserer godt både internt og eksternt? Brenner du for faget kommunikasjon i digitale tider? Da er du kanskje den vi ser etter. Vi er på jakt etter deg som trives med å jobbe innenfor et felt i endring. Du har strategisk teft, gode digitale ferdigheter, god formidlingsevne både skriftlig og visuelt, og er lidenskapelig opptatt av å lage engasjerende innhold og skape gode brukerreiser på tvers av digitale kanaler. Våre digitale plattformer, som i dag driftes på Optimizely (internett) og Sharepoint (intranett), utvikles og moderniseres kontinuerlig. Du vil ha en sentral rolle i oppfølgingen og videreutviklingen av disse digitale plattformene.Stillingen som seniorrådgiver web (internett/intranett) ligger til staben for kommunikasjon og samf...

 • Company SOKKELDIREKTORATET AVD HOVEDKONTOR in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Om stillingenEn viktig del av Sokkeldirektoratets samfunnsoppdrag er å «effektivt innhente, forvalte, gjøre tilgjengelig og formidle data, analyser og kunnskap om norsk kontinentalsokkel». Kommunikasjon og samfunnskontakt er kompetansemiljøet for faktaformidling i direktoratet. Vi skal styrke funksjonen med en kommunikasjonsrådgiver som kan bidra til å forsterke posisjonen vår som formidler ovenfor relevante næringer, beslutningstagere, interessenter og samfunnet.Vi ønsker oss en kollega som har lyst til å bidra til at fakta, analyser og kunnskap om ressursene og mulighetene på norsk sokkel når fram til ulike målgrupper. Du bør kjenne godt til omgivelsene Sokkeldirektoratet utfører oppdraget sitt i, kunne håndtere høy arbeidsbelastning i perioder, og levere kvalitet innen tidsfrister. Jobb...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Vi har ledig en fast stilling i kommunikasjonsavdelingen på Stavanger universitetssjukehus (SUS).I kommunikasjonavdelingen jobber vi etter sykehusets kjerneverdier – kvalitet, trygghet og respekt – både i møte med pasienter og pårørende, medarbeidere og storsamfunnet. Våre hovedområder er pasientkommunikasjon, internkommunikasjon, kommunikasjonsstøtte til ledere og mediekontakt. Vi har ansvaret for kommunikasjonsarbeidet knyttet til det nye sykehuset vi bygger på Ullandhaug. Kommunikasjonavdelingen har redaktøransvaret for sykehusets intranett, internettsider og kontoer på sosiale medier. Avdelingen har også ansvaret for sykehusets visuelle profil. Hvem er vår nye kollega?Vi søker etter en ny kollega som blant andre oppgaver skal bidra i arbeidet med å synliggjøre SUS som en attraktiv arb...

 • Company STAVANGER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Byen vår og domkirken fyller 900 år i 2025 og vi trenger deg og dinkommunikasjonskompetanse med på laget for å planlegge og gjennomføre enstorslått feiring. Stavanger kommune er hovedarrangør for Stavanger 2025, og innbyggere i hele regionen inviteres til å delta i jubileumsaktiviteter frem mot 2025. Jubileet skal styrke Stavangers identitet, omdømme og utvikling som setter varige spor. Vistyrker nålagetmed en kommunikasjonsrådgiver i et 1,5-årig engasjement. Dublir med på realiseringen av jubileumsprogrammet og får en viktig rolle i å kommunisere og skape entusiasme for jubileet.Du blir ansatt i kommunikasjonsavdelingen og er en del av det kommunikasjonsfaglige miljøet her. Oppgaver og arbeidssted vil i hovedsak være i prosjektorganisasjonen for Stavanger 2025 i kulturavdelingen. Stavange...

 • Company INNOVATION NILU AS in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Om stillingenDet skjer mye på NILU for tiden. En ting er den fremragende forskningen vår. En annen ting er vår nye visuelle identitet, som vi stadig finner nye bruksområder for.I tråd med vår strategi ønsker vi å bli mer kjent blant «folk flest», og bli en enda mer attraktiv arbeidsgiver. Samtidig skal vi ta godt vare på de flotte ansatte vi allerede har, så god internkommunikasjon og å bygge gode relasjoner på arbeidsplassen er viktig for oss.Som del av dette arbeidet, og mye mer, er vi ute etter en driftig kommunikasjonsrådgiver. Drømmen er en kollega som er glad i folk og liker å skrive, om alt fra mikroplast i Arktis og miljøgifter i hybelkaniner til klimagasser i atmosfæren og svevestøvforurensning i norske byer. Kan du også ta bilder og gjøre videoopptak til bruk på web og sosiale me...

 • Company TROMSØBADET KF in Other
  10.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Midlertidig stilling fram til 31. juli 2025  Vi søker deg som støtter og veileder både kollegaer og gjester, og som bidrar til å skape en arena der alle er velkomne, trives og ønsker å komme tilbake - igjen og igjen! Vi kaller det Rein Badeglede! Tromsøbadet er et framtidsrettet folkebad - midt i hjertet av Tromsø, og midt i kraftsenteret for idrettsbyen Tromsø. Anlegget er en møteplass for hele landsdelen, der opplæring, lek, mosjon og konkurranser foregår side om side i flere topp moderne badeaossssvdelinger. Som kommunikasjonsrådgiver får du en sentral rolle i driften og utviklingen av merkevaren Tromsøbadet.  Vi søker en fremoverlent og dyktig fagperson til stillingen. Tromsøbadet er i utvikling og selskapet har en ambisiøs visjon og strategi som i økende grad må tas ut i kommunikasjon...

 • Company TYR in Other
  10.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Vi søker en offensiv og strategisk rådgiver innen kommunikasjon- og næringspolitikk. Arbeidsoppgaver: Utvikle og gjennomføre kommunikasjonsstrategier for å øke bevissthet og forståelse for TYRs arbeid og verdierBidra til å skape og opprettholde et positivt omdømme for TYR gjennom effektiv kommunikasjon med ulike interessenter, inkludert storfeprodusenter og landbruket ellers, samt politikere, media og allmennhetenBidra til å utvikle og formidle TYRs standpunkter og budskap gjennom ulike kanaler, inkludert pressemeldinger, nettsider, sosiale medier og arrangementerAnsvar for TYRs medlemsblad TYR-magasinet  Kvalifikasjoner: Relevant erfaring innen kommunikasjon, og næringspolitisk arbeidErfaring i utvikling og bruk av digitale kanalerKjennskap til landbrukGode skriftlige og muntlige kommunik...

 • Company NATUR OG UNGDOM in Other
  05.04.2024 Updated on: 10.04.2024

  Vil du starte lokallag for Natur og Ungdom?Vi ser nå etter tre kampanjesekretærer som vil bidra med å starte opp nye lokallag i følgende områder:Buskerud og TelemarkFinnmark og Troms (og Nordland)Agder og RogalandStillingen er midlertidig og varer fra august 2024 til januar 2025.Kampanjesekretærens oppgaver:Planlegge, booke og holde skoleforedrag og stands på skoler på steder der vi ikke har lokallagArrangere åpne møter i etterkant av skoleforedrag og standEtablere nye lokallag og lokallagsstyrerSkolere lokale aktivister i viktige miljøsakerVi søker deg som:Er bosatt i ett av de tre områdeneEr strukturert, effektiv og ansvarsfullEr trygg på å reise og holde foredragHar kjennskap til og erfaring fra ungdomsorganisasjonerHar et sterkt miljøengasjementVi kan tilby:Fleksitidsordning og tariffa...

 • Company ABMARKETING AS in Other
  05.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  FundraiserVil du være med på å hjelpe flyktninger i noen av verdens mest sårbare områder? Vi søker nå etter flere fundraisere som ønsker å bli en viktig del av vårt team.AB Marketing er blant de raskest voksende reklamebyråene i Norge når det gjelder fundraising og direktesalg. Vi er en herlig gjeng som jobber på ulike team – noen på stand/felt, andre på dør. Noen driver med klassiskt produktsalg, mens andre fokuserer på fundraising/veldedighet. Så her har du sjansen til å velge det som passer deg best.Måten vi samler inn penger på er gjennom å møte privatpersoner ansikt til ansikt, med mål om å få dem til å bli måneds givere til Norske veldedighetsorganisasjoner. Måten vi gjør dette på er gjennom å møte folk på hjemmeplan, gjennom å rett og slett banke på døren deres.Etter dagen er ferdig...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO SENTRALADMINISTRASJON in Other
  03.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Om stillingaVi søkjer etter en dyktig og omgjengeleg medarbeidar til SV-info, informasjonssenteret ved Det samfunnsvitskaplege fakultet, til fast 20 % stilling som konsulent (stillingskode SKO1065). SV-info har som hovudoppgåve å gje studieinformasjon og yte tenester til studentar og søkjarar knytt til Det samfunnsvitskaplege fakultet.SV-info handsamar førespurnadar via skranke, e-post, telefon og chat og har fire fulltidstilsette og seks deltidstilsette. Vi held til i første etasje i Eilert Sundts hus, Blindern. Opningstid er måndag til fredag kl. 09 - 15.00.ArbeidsoppgåverArbeidsoppgåvene vil vere å svare på studentførespurnadar i tillegg til diverse påkomande arbeid.Primær arbeidstid er ein dag i veka (20%), i tillegg vil det vere tilbod om ekstravakter ved behov. I hektiske periodar, s...

 • Company ABMARKETING AS in Other
  03.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  FundraiserVil du være med på å gjøre en forskjell for mennesker som lider av demens? Vi søker nå etter engasjerte fundraisere som ønsker å bli en del av vårt team.AB Marketing er en av Norges ledende reklamebyråer innen fundraising og direktesalg. Vi arbeider dedikert med å samle inn midler til Norske veldedighetsorganisasjoner, og dette prosjektet har som hensikt å bedre livet til demensrammede, gjennom blant annet helsepolitikk, forsking, aktiviteter og samtalegrupper.Vi besøker privatpersoner ansikt til ansikt og oppfordrer dem til å bli faste givere. Dette innebærer å banke på døren til folk, hvor du vil ha muligheten til å møte dem og dele viktigheten av å støtte vår sak. Dette kan høres litt skummelt ut i starten, men med grundlig opplæring, veiledning og coaching fra erfarne ledere ...

 • Company TOKKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  02.04.2024 Updated on: 03.04.2024

  Vi har ledig nyoppretta 100 % stilling som informasjonsmedarbeider i Tokke kommune. Stillinga er plassert i sentraladministrasjonen i kommunedirektøren sin stab og har som hovedarbeidsområde innen informasjon både internt og eksternt i kommunen.Arbeidsoppgåver:· Ansvarleg for å styrkje og utvikling av Tokke kommune sine informasjonskanalar som td. Heimeside og Facebook, eventuelle nye fysiske og digitale kanaler.· Utarbeiding av informasjonsstrategi og planar· Delta i rekrutteringsarbeidet· Planlegging av digitale kampanjar og annonsar.· Produsere og oppdatere saker til kommunen si heimeside.· Forfallande administrativt arbeid· Det kan bli aktuelt med andre oppgåver.Kvalifikasjonar:· Liker å jobbe med grafisk design, tekst og sosiale medium.· Du har erfaring innan bilete / videoproduksjon·...

 • Company NATUR OG UNGDOM in Other
  28.03.2024 Updated on: 03.04.2024

  Vil du jobbe med kommunikasjon og grønn omstilling? Natur og Ungdom har ledig prosjektstilling som kommunikasjonsrådgiver.Er du miljøengasjert, opptatt av grønn omstilling med interesse og erfaring innenfor kommunikasjonsarbeid? Nå har vi ledig prosjektstilling som kommunikasjonsrådgiver for omstillingsteamet vårt. Natur og Ungdom er Norges største miljøorganisasjon for ungdom opp til 26 år, med rundt 5000 medlemmer og 40 lokallag over hele landet.Verden planlegger å utvinne dobbelt så mye fossil energi enn det vi kan brenne om vi skal begrense global oppvarming til 1,5 grader. Klimautvalget 2050 anbefaler å umiddelbart stanse oljeleting og nye felt, og lage en plan for utfasing av olje og gass. Nå står vi i en avgjørende omstillingsperiode og alle snakker om klima. Vi må skape en bred opp...

 • Company FORSVARETS FELLESTJENESTER FFT in Other
  28.03.2024 Updated on: 12.04.2024

  Forsvaret kommunikasjon (FKOM) søker en erfaren PR-kommunikasjonsrådgiver med solid forståelse for mediebransjen og krisekommunikasjon. Din rolle vil være å støtte vårt samfunnsoppdrag gjennom åpen og effektiv kommunikasjon som bidrar til å styrke vår tilstedeværelse og tillit i samfunnet.Som PR-kommunikasjonsrådgiver vil du være vårt bindeledd mellom media og samfunnet. Din oppgave vil være å formidle Forsvarets budskap på en klar og interessant måte, samt bidra til å håndtering av større kriser og hendelser. Vi ser etter deg som har erfaring i krise og mediehåndtering, og kan bidra til å utvikle og styrke vår kommunikasjon.Vi tilbyr en utfordrende og meningsfull stilling i et dedikert og profesjonelt miljø. Hos oss får du mulighet til å jobbe med å utvikle kompetanse og kommunikasjonsstr...

 • Company NTNU I GJØVIK in Other
  23.03.2024 Updated on: 24.03.2024

  Dette er NTNUNTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.På NTNU jobber 9 000 ansatte og 43 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.Om stillingenNTNU søker etter kommunikasjonsrådgiver i vårt team i Gjøvik i 100 % fast stilling.  Har du erfaring med å produsere innhold for ulike digitale medier og kanaler? Vi ser etter en kollega med solid kompetanse på å formidle forskning og nyheter gjennom tekst og bilder.Sammen med oss vil du få en variert arbeidshverdag preget av samarbeid med mange kolleger og aktører, og du får en spennende mulighet til å skape engasjement gjennom variert innholdsproduksjon rettet mot ulike målgrupper. Som rådgiv...

 • Company LUFTFARTSTILSYNET HOVEDKONTOR in Other
  21.03.2024 Updated on: 22.03.2024

  Luftfartstilsynet har ledig fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt.Du vil få varierte og utfordrende arbeidsoppgaver innenfor operativ og strategisk kommunikasjon. Jobben inneholder oppgaver innen mediehåndtering, publisering, prosjekter, utvikling av materiell, sosiale medier og internkommunikasjon.Avdelingen består av tre medarbeidere, og du vil rapportere direkte til kommunikasjonsdirektøren. Hos oss vil du bli godt kjent med hele bredden av organisasjonen, og få jobbe tett opp mot ledelsen.I Luftfartstilsynet vil du få anledning til å jobbe med både nasjonale og internasjonale spørsmål i en spennende bransje som i tillegg til tradisjonell luftart også omhandler droner og romfart. Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt er preget ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Public relations professionals Edit filters