Jobmonitor. Search results for Real estate agents and property managers

16 Jobs found

Used filters:
 • Real estate agents and property managersx
Displaying 1-16 of 16 results.
 • Company BEMANNINGSBYRAAET AS in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company EIENDOMSMEGLER 1 NORD-NORGE AS AVD ADMINISTRASJON in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Org. nr: 972021784 Stillingsident: 4204459229 Presentasjon av stillingen: Vi søker trainee!EiendomsMegler 1 Nord-Norge er i vekst og har stadig økende oppdragsmengde. Sammen med vår eier jobber vi - for Nord-Norge.Vi ser etter deg som er lærevillig og brenner for å tilegne deg erfaring og innsikt fra megleryrket. Det erviktig at du raskt setter deg inn i nye arbeidsoppgaver og at ingen oppgave er for liten eller for stor. Likerdu takhøyde, godt humør, høyt arbeidstempo og har stor arbeidskapasitet vil du passe inn i vårtprestasjonsteam.Stillingen er tiltenkt kombinert med eiendomsmeglerstudiet.ArbeidsoppgaverTilrettelegging for megler og oppgjørsavdelingDokument- og kundebehandlingBistå megler i en hektisk hverdagKvalifikasjonerPåbegynt eller planlagt utdanning som eiendomsmeglerArbeid med...

 • Company EIENDOMSMEGLER 1 NORD-NORGE AS AVD HELGELAND in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Vi søker eiendomsmeglere på HelgelandEiendomsMegler 1 Nord-Norge er i vekst og vi søker eiendomsmeglere i 100 % stilling ved våre kontorer i Brønnøysund, Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana. Kontorene dekker området på Helgeland. Vår lokale markedsposisjon er sterk og vi har stadig økende oppdragsmengde. Sammen jobber vi - for Nord-Norge.Vi ser etter motiverte eiendomsmeglere som ønsker å sette krevende mål for seg selv.Du har gjerne erfaring som eiendomsmegler, er opptatt av å møte kundens forventninger på en profesjonell måte og trigges av å lykkes sammen med andre. Dersom du i tillegg har god kjennskap til lokale markedsmessige forhold er det en fordel, men intet krav. Hvis du også skaper begeistring, er offensiv, bygger lagånd, skaper tillit og har stor arbeidskapasitet, er du den vi s...

 • Company EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS AVD GJØVIK in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HAREID KOMMUNE EIGEDOM FDV in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: 993 741 191 Stillingsident: 4261114037 Presentasjon av stillingen:Trivst du med samhandling mellom menneske og det å vere ein nøkkelperson for mange? Likar du å organisere og systematisere? Brenn du for god kunnskap om relevante lovverk i arbeidet, samstundes som du er opptatt av å skape godt samarbeidsklima? Då kan du vere vår nye utleigeansvarlege i eininga kommunal eigedom FDV.Arbeidsoppgåveransvar for utleige av næringslokale, bustadar, omsorgsbustadar m.m.nøkkelperson i samarbeid mellom dei ulike einingar og faginstansarbistå i utvikling og oppføring av nye byggjeprosjektutarbeide malar for utleigeforhandling av kontrakterAndre oppgåver kan bli lagt til stillinga. Opplæring vil bli gitt.Kvalifikasjonarinngåande kunnskap om relevant lovverk, m.a husleigelova, helse- og omsorgs...

 • Company R KJELDSBERG AS in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company PILARES EIENDOM AS in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ARENDAL EIENDOM KF in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4255766933 Presentasjon av stillingen:Avdeling for bolig og eiendomsutvikling har ansvar for utvikling av bolig og næringsareal på kommunale arealer. Avdelingen følger også opp enkeltselskaper som er organisert som aksjeselskaper.ArbeidsoppgaverDine hovedarbeidsoppgaver vil være knyttet til utvikling av næringsareal, oppfølging av investeringsprosjekter, kjøp og salg av eiendom, samt annet arbeid som ligger innenfor avdelingens ansvarsområde.KvalifikasjonerVi søker etter en ny eiendomsutvikler/prosjektleder som har utdanning på masternivå, og arbeidserfaring fra bygging av bygg/infrastruktur/vei, eller fra annet relevant arbeid med fast eiendom.Ved særlige kvalifiserte søkere vil kravet om utdannelse på masternivå kunne fravikes.Personlige egenskaperVi ønsker at ...

 • Company PROHOUSING AS in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HARSTAD KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN RÅDHUS 1 A in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Er du vår nye medarbeider?Bygg og eiendomstjenesten er Harstad kommunes eiendoms- og arealforvalter. Enheten har ansvaret for planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter, drift og vedlikehold av formålsbygg og boliger samt renholdstjenester og kantinedrift.Boligkontoret drifter og forvalter ca 400 boenheter inklusive omsorgsboliger. Harstad kommune har en langsiktig programavtale med Husbanken og deltar i ett nettverk med øvrige kommuner i Nord-Norge. Det er prioritert tiltak for å fremskaffe flere kommunalt disponerte boliger ved kjøp og bygging, delfinansiert via Husbankens tilskuddsmidler. Boligkontoret behandler søknader om startlån og tilskuddsmidler med en årlig ramme på ca. 50 mill.kr.Vi har ledig 100 % fast stilling som rådgiver - startlån og tilskuddsmidler.Kompetanse og perso...

 • Company SORTLAND KOMMUNE SERVICETORGET in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Om stillingenVed Plan og Utvikling, enhet Eiendom, blir det ledig 100% stilling som eiendomsforvalterEiendomsforvalter representerer Sortland kommune i alle saker som omhandler kjøp og salg av eiendommer. Du har en sentral rolle i kommunens utvikling av næringsområder sammen med øvrig fagmiljø. I forbindelse med kommunens egne utbyggingsprosjekter har du ansvar for verdivurderinger, forhandlinger, forberedelser og bistand ved gjennomføring av skjønn. Videre innebærer stillingen å administrere avtalebasert utleie av kommunale bygg, samt å ivareta kommunens interesser som grunneier. Representasjon i jordskiftesaker og grunneierlag må påregnes.Du skal ivareta hjemmelsforholdet til godt over 400 ulike eiendommer på om lag 24 000 da, og bidra til effektiv og profesjonell drift innenfor tjeneste...

 • Company FORSVARET in Other
  09.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258796712 Presentasjon av stillingen:Vi ønsker nå å ansette en avtaleforvalter i 100 % stilling ved Kategori Eiendom og Sentrale luftfartsavtaler.Som avtaleforvalter i Kategori Eiendom og Sentrale luftfartsavtaler vil du ha ansvar for å etablere og gjennomføre avtale- og kontraktsoppfølging innen hele kategoriens portefølje, men med særlig fokus på kontrakter og rammeavtaler knyttet til eiendom, bygg og anlegg (EBA). Avtaleforvaltningen inkluderer oppfølging av kontrakter både internt i Forsvaret, mot øvrige statsetater og eksterne leverandører. Det er viktig for oss at du har evne til å lede og gjennomføre kontraktsforhandlinger. Det er avgjørende viktig at du har inngående kjennskap til eiendomsområdet og har en særlig interesse for strategisk eiendomsutviklin...

 • Company EIENDOMSMEGLER 1 NORD-NORGE AS AVD VESTERÅLEN in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Er du en motivert eiendomsmegler og leder?EiendomsMegler 1 Nord-Norge er i vekst og vi søker avdelingsleder/eiendomsmegler i 100 % stilling ved vårt kontor på Sortland. Kontoret dekker området Vesterålen. Sammen med vår eier jobber vi - for Nord-Norge.Vi ser etter en motivert leder som trives med teamarbeid. Som ønsker å sette krevende mål for seg selv og eget team. Som engasjerer, støtter og følger opp slik at målene nås, og at medarbeidere opplever å lykkes.Som leder må du kommunisere tydelige forventninger, gi effektive tilbakemeldinger og følge tett opp, på en måte som inspirerer og motiverer andre i en hektisk hverdag.Du har erfaring som eiendomsmegler, er opptatt av å møte kundens forventninger på en profesjonell måte og trigges av å lykkes sammen med andre. Dersom du i tillegg har ...

 • Company EIENDOMSMEGLER 1 NORD-NORGE AS AVD MO I RANA in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: 983093566 Er du en motivert eiendomsmegler og leder?EiendomsMegler 1 Nord-Norge er i vekst og vi søker avdelingsleder/eiendomsmegler i 100 % stilling ved vårt kontor i Mo i Rana. Kontoret dekker området Rana og distriktet rundt. Sammen med vår eier jobber vi - for Nord-Norge.Vi ser etter en motivert leder som trives med teamarbeid. Som ønsker å sette krevende mål for seg selv og eget team. Som engasjerer, støtter og følger opp slik at målene nås, og at medarbeidere opplever å lykkes.Som leder må du kommunisere tydelige forventninger, gi effektive tilbakemeldinger og følge tett opp, på en måte som inspirerer og motiverer andre i en hektisk hverdag.Du har erfaring som eiendomsmegler, er opptatt av å møte kundens forventninger på en profesjonell måte og trigges av å lykkes sammen me...

 • Company RINGERIKE KOMMUNE EIENDOMSDRIFT in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258707225 Presentasjon av stillingen:Vi har nå ledig stilling som eiendomsforvalter til vårt team, som består av fire forvaltere, to systemingeniører, to konsulenter og en avdelingsleder.Vi ser etter deg som er en positiv, serviceinnstilt person med gode samarbeidsevner, stor arbeidskapasitet og evne til å holde i mange saker samtidig. Du trives med ansvar, myndighet og kontakt med ansatte, brukere og leverandører.Vi har stor utvikling innen eiendom, og vi trenger derfor gode forvaltere til å ivareta bygningsmassen vår, både gammel og ny. Du som forvalter skal bidra til at kommunen driver gode effektive bygg, til en lavest mulig kostnad og til innbyggernes beste.Arbeidsoppgaveransvar for daglig forvaltning av egen eiendomsporteføljeoppfølging av internkontroller...

 • Company DNB EIENDOM AS AVD SKIEN in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org.nr.:910 968 955 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :DNB Eiendom er landets største eiendomsmeglerselskap. Du finner oss over hele landet, og vi er ca 1.000 motiverte ansatte. Vi formidler bruktbolig, nybygg og fritidseiendommer. I 2019 hadde vi en brutto omsetning på rundt NOK 1.6 milliarder. Det er viktig for oss å være innovative og å ha de beste markedsføringsverktøyene, slik at eiendomsmeglerne våre enkelt kan presentere kundens eiendom på en best mulig måte. Vi jobber hele tiden med å tilrettelegge og være i forkant for å møte våre kunders behov. DNB Eiendom er en del av finansselskapet DNB, og gjennom samspillet med bank får eiendomsmeglerne våre en unik tilgang til leads. Tilhørigheten til konsernet gir oss mange ansattfordeler, tilgang til kompetanseutvikling og mulige ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Real estate agents and property managers Edit filters