Jobmonitor. Search results for Religious associate professionals

27 Jobs found

Used filters:
 • Religious associate professionalsx
Displaying 1-27 of 27 results.
 • Company LUSTER KYRKJELEGE FELLESRÅD in Other
  01.06.2020

  Ledig vikariat som Trusopplæringsleiar i 60% med muligheit til auke til 80%. Vikariatet er ledig frå 17 august 2020 til 15 juni 2021.Lønn etter tariff.Me søker ein person som vil engasjere seg i kristent barn og ungdomsarbeid.Meir informasjon sjå heimesida til Luster kyrkja.Om arbeidsgiveren:Kyrkja i Luster kommune...

 • Company OS SOKN in Other
  01.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4237542250 Presentasjon av stillingen:Os sokneråd søkjer etter ein person som kan være vikar for vår ungdomsarbeider da han er i farspermisjon.I Os bur det rundt 20 000 innbyggjarar og kyrkjelyden har 2 kyrkjer. Os kyrkje er hovudkyrkje og ligg i Os sentrum, og Nore Neset kyrkja på ligg på Skeie i Hagavik. Kyrkjelyden har eit tenleg kyrkjelydshus i sentrum, TUNET kyrkje- og kultursenter.Os er i rask vekst med store barne- og ungdomskull. Årleg konfirmantkull er på rundt 160 ungdommar. Kyrkjelyden har eit levande ungdomsarbeide, for og med ungdommer, som treng en god og trygg leiar. Kyrkjelyden har ulike tilbod for unge, som både TweenSing, TenSing, KRIK og Speider. Delar av konfirmantarbeidet er integrert i eksisterande ungdomsarbeid. Os kyrkjelyd har etablert go...

 • Company NORDRE FOLLO KIRKELIGE FELLESRÅD in Other
  01.06.2020 Updated on: 02.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4237555908 Presentasjon av stillingen:Trosopplæringsmedarbeider for ungdom i Kolbotn menighet i 20% stillingBrenner du for ungdom og for å formidle kristen tro til ungdom?Kolbotn menighet har ledig 20 % fast stilling som trosopplæringsmedarbeider for ungdom i menigheten med tiltredelse 01.august 2020. Søknadsfrist 1.juni 2020.Kolbotn menighet er en aktiv menighet og er den største menigheten i Nordre Follo kommune. Her skjer det mye spennende arbeid og det er mange ansatte og frivillige som er med å dra lasset. Mesteparten av arbeidet skjer i arbeidskirken vår som ligger på Sofiemyr. Dette er en kirke med mange rom som ofte er fylt med barn, ungdom, voksne og eldre.Nå søker vi deg som har lyst til å inspirere, bygge og utvikle trosopplæringen vi har for ungdom i ...

 • Company DEN NORSKE KIRKE I SARPSBORG in Other
  31.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4194582265 Presentasjon av stillingen:Kirkelig fellesråd i Sarpsborg har ledig 50% stilling som vikar for menighetspedagog.Arbeidssted er for tiden i de samarbeidende menigheter i Skjeberg.Skjeberg har eget trosopplæringsutvalg og en godt gjennomarbeidet trosopplæringsplan med tiltak for alle årsklasser fra 0-18 år.Enkelte av tiltakene skjer i samarbeid med de øvrige menighetene i fellesrådsområdet. Menighetspedagogen vil være en del av det pedagogiske teamet i Sarpsborg fellesrådsområde sammen med de andre i tilsvarende stillinger.Den som ansettes skal arbeide i nært samarbeid med staben og valgte/frivillige medarbeidereAktuelle arbeidsoppgaver:Planlegge, administrere og gjennomføre trosopplæringstiltak i tråd med vedtatte trosopplæringsplaner og i samarbeid med...

 • Company HELGERUD MENIGHET in Other
  31.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4228514595 Presentasjon av stillingen:Helgerud menighet ønsker å være en åpen og fellesskapsbyggende menighet som skaper rom for undring, tro og tjeneste. Helgerud sokn har ca 6700 er medlemmer. Menigheten har et engasjert menighetsråd."I min Fars hus er det mange rom," og det er det også i vår arbeidskirke. I disse rommene er det et høyt aktivitetsnivå, og kirken fylles daglig av Ten-Sing, søndagsskole, speidere, eldretreff, klubb for Tweens m.m. I tillegg har menigheten et kortilbud som dekker alle aldersgrupper. Menigheten har mange engasjerte frivillige ungdommer. Arbeidet i Helgerud byr på mange spennende utfordringer, vi har en sammensatt befolkningsstruktur mht. alder og ulike kulturer.ArbeidsoppgaverHovedansvar for Tensing og ungdomsklubben HelgaOppfølgin...

 • Company HASLE MENIGHET KIRKELIG FELLESRÅD I OSLO in Other
  30.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HAUGESUND KIRKELIGE FELLESRÅD in Other
  30.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Vi søker deg som vil være menighetspedagog og trosopplærer for barn og ungdom i en frodig menighet, i et spennende team av ansatte og frivillige medarbeidere?50% fast stillingSkåre menighet har et omfattende trosopplæringsarbeid for unge fra 0-18 år. Skåre menighet er en stor menighet med omtrent 9600 medlemmer. Menigheten bruker mye ressurser på barne- og ungdomsarbeid og har to kirker, Kulturkirken Skåre og Udland kirke. Udland kirke er bygget i 2002 som en "livsløpskirke" for å kunne romme alle de aktiviteter og arbeidsformer som menigheten ønsker å bruke.Hovedoppgaver-Igangsette, lede og gjennomføre tiltak for barn og unge i menigheten i følge menighetens plan for trosopplæring.-Ledelse og deltakelse av prosjekter og leir/weekend arr.-Delta i planarbeid for menighetens trosopplæring i ...

 • Company SEL KIRKELIGE FELLESRÅD in Other
  30.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4232503183 Presentasjon av stillingen:LEDIG 50% DIAKONSTILLING I SELKirken fremmer menneskeverd, fred, vern om skaperverket, omsorg, rettferdighet og respekt. Menighetene har en felles diakoniplan. Se vår hjemmeside kirken.no/selVi søker en engasjert diakon, som kan lede og videreutvikle det diakonale arbeidet i Sel. Staben består for øvrig av sokneprest, prostiprest, prost, tre kirketjenere, to organister, to saksbehandlere, en menighetspedagog og kirkeverge.ArbeidsoppgaverVære synlig og en pådriver for å skape diakonal holdning og handling i menighetene og lokalsamfunnetHjemmebesøk og samtalerSorgarbeid og sjelesorgRekruttering og oppfølging av frivillige medarbeidereSamarbeid med Frivillighetssentralen, kommunen og andre som jobber for å skape fellesskap og tr...

 • Company TYSFJORD KIRKELIGE FELLESRÅD in Other
  29.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  Divtasvuona ja Hábmera tjoaggulvisráde/Tysfjord og Hamarøy menighetsråd har tatt initiativ til et tre-årig prosjekt som skal utvikle og implementere en helhetlig plan for lulesamisk kirkeliv i Den norske kirke.I denne sammenheng søker vi etter en diakon/diakonimedarbeider med lulesamisk språk- og kulturkompetanse. Sammen med staben for øvrig, vil medarbeideren få en sentral rolle i arbeidet med å utvikle og løfte de lokale menighetene og våre møteplasser som arenaer som aktivt fremmer lulesamisk språk, kultur og identitet. Diakonen/diakonimedarbeideren vil også være en ressurs for Sør-Hålogaland bispedømme i sitt arbeid for å fremme lulesamisk kirkeliv.Arbeidsoppgaver:· Lede menighetenes diakonale arbeid i det tokulturelle og tospråklige Hamarøy· Bidra til å utvikle og implementere nye pla...

 • Company KONGSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD in Other
  29.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4243951216 Presentasjon av stillingen:Kongsberg kirkelige fellesråd søker etter barne- og ungdomsdiakon i 100 % fast stilling. Kongsberg kommune har rundt 27 000 innbyggere fordelt på en bykjerne og bygdene rundt. Fellesrådet består av fem menigheter; Kongsberg og Jondalen, Hedenstad, Efteløt, Komnes og Tuft. De ansatte i fellesrådet er delt i to avdelinger, en i Kongsberg og en i Efteløt. Du vil i hovedsak arbeide for de 4 menighetene i Sandsvær; Hedenstad, Efteløt, Komnes og Tuft. Det vil også være samarbeid med de ansatte i Kongsberg og Jondalen menighet.Stillingen vil være delt, med 50% innen diakoni og 50% innen trosopplæring. Stillingen er felles for alle fire menighetene, men vi ønsker å prioritere nyskapende arbeid blant barn og unge i Hvittingfoss. Her e...

 • Company HISØY SOKN in Other
  29.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  60% stilling som menighetspedagog i Hisøy menighet, Arendal prosti, er ledig fra 01.08.2020. Menighetspedagogen inngår i menighetens stab som også består av sokneprest, kantor, menighetssekretær, kirketjener og klokker. Hisøy menighet har kontor i Øyestad menighetssenter på Nedenes, sammen med staben i Øyestad menighet.I tillegg til gudstjenester i Hisøy kirke drives mange aktiviteter i det nyoppussede Hisøy menighetshus, blant annet High-Five-klubb for 5-7 trinn, barnekor, søndagsskole og fellesmiddag for familier.Hovedoppgaver:• Det praktiske og administrative ansvaret for trosopplæringen i menigheten.• Lede eksisterende tiltak innen trosopplæring for aldersgruppen 0-18 år.• Videreutvikle og initiere nye tiltak i samarbeid med Trosopplæringsutvalget.• Delta i konfirmantunderv...

 • Company ÅS KIRKELIGE FELLESRÅD in Other
  28.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4216585097 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter deg som vil være diakon i Ås! Ås kirkelige fellesråd har en nyopprettet stilling som diakon i 100 %. Stillingen skal være rettet mot ungdom i alderen 13-25 år og skal inneholde både utadrettet arbeid mot ungdom i kontakt og samarbeid med kommunale tiltak, samt deltakelse i konfirmant- ungdoms- og trosopplæringsarbeid i regi av menighetene.Ås kirkelige fellesrådsområde har tre sokn: Ås med 11.600 innbyggere, Nordby med 7.500 og Kroer med 1.200, og er en av fire kommuner som tilhører Søndre Follo prosti. Fra Ås er det 30 minutter med tog til Oslo.Kommunen er preget av tilflytting, og har en av Norges yngste befolkninger. I Ås ligger også Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) med om lag 5000 student...

 • Company VADSØ SOKN in Other
  27.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  Org. nr: 977001544 Stillingsident: 4242599041 Presentasjon av stillingen:Er du vår nye diakon?Vi er en dynamisk, kreativ og nytenkende stab med engasjement for vårt lokalsamfunn. Vi har kontorer på menighetshuset som ligger i Vadsø sentrum. Her har vi gode lokaler med flotte rom som gir mange muligheter for ulike aktiviteter.Vi har et ønske om å utvide vårt diakonale arbeid rettet mot ungdom, fellesskapsbygging, Vadsø fengsel og institusjonene i Vadsø kommune.Er du utadvent, kreativ og motivert til å bo i ville, vakre Varanger? Ønsker du å være med i et kirkelig arbeid som preges av både tradisjon og nytenking, da har vi stillingen for deg.Du inngår i en stab som består av kirkeverge, menighetssekretær, kirketjener, kantor, trosopplærer samt sokneprest og prost.I tillegg til menighetshuset...

 • Company LILLESTRØM KIRKELIGE FELLESRÅD in Other
  27.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  Er du utviklingsorientert og en lagspiller? Vi søker etter deg som kanlede ogvidereutvikle det diakonale arbeidet i Lillestrøm.Lillestrøm er en menighet hvor arbeidet med gudstjeneste, diakoni og musikk står sentralt. Vi ser etter deg som kan videreutvikle feltet, spesielt mot unge i en by i sterkvekst. Lillestrøm ligger i en av Norges hurtigst voksende regioner, og ligger kun 10 min med tog fra Oslo S.Lillestrøm kirke ligger midt i byen. Menigheten ønsker å bygge fellesskap, gi rom for tro og utfordre til engasjement. Staben består i tillegg til diakon av sokneprest, kapellan, kantor, menighetspedagog og kirketjener. Det er 12.500 innbyggere i soknet.Arbeidsoppgaver:Vi ønsker at du skal være med å forme stillingen. Følgende oppgaver inngår:Lede og videreutvikle det diakonale arbeidetUtvik...

 • Company LANDÅS SOKN in Other
  24.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  Fast stilling i deltid, 20%.Vi søker: Utadvendt og kreativ person med gode kommunikasjonsevner overfor barn og ungdom. Gode samarbeidsevner. Gjerne en som har erfaring innenfor menighetsarbeid, undervisning, administrasjon og bruk av ulike kommunikasjonskanaler.Arbeidsoppgaver: Menighetsarbeid i Landås menighet.Menighetsarbeid med fokus på barn og ungdom spesielt på arbeid med konfirmanter og deltakelse i undervisningsopplegget. Dette innebærer samarbeid med ansatte og menighetsrådene, eksterne aktører og frivillige.Personlige egenskaperUtadvendt og kontaktskapende, evne og vilje til å bygge tillit, glad i menneskerEvne til å skape glede, engasjement og entusiasmeGod evne til å arbeide både selvstendig og i team, og til å motivere deg selv ogandreStor arbeidskapasitet, og trives med og mes...

 • Company KVITESEID SOKN KYRKJEKONTORET in Other
  24.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Org. nr: 876991772 Stillingsident: 4231459351 Presentasjon av stillingen:Ser du at trusformidling er viktig, og trivast du i samvær med born og unge, kan dette vera noko for deg.Trusopplærar arbeider med planlegging og gjennomføring av tiltak etter trusopplæringsplan, er med på konfirmantundervisning og arbeider i nært samarbeid med sokneprest og friviljuge. Vi vil at dei unge skal møte han som seier han er Vegen, Sanninga og Livet!ArbeidsoppgåverLeie, koordinere og administrere kyrkjelyden sitt trusopplæringsarbeid i nært samarbeid med sokneprest, trusopplæringsutval og friviljugeBidra og inspirere til eit variert og godt trusopplæringsarbeid i kyrkjelyden.Tenestegjere med punktuelle og kontinuerlege tiltak frå trusopplæringsplanen.Delta i kyrkjelyden si konfirmantopplæring inkludert konf...

 • Company KIRKELIG FELLESRÅD I OSLO in Other
  23.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company DRAMMEN KIRKELIG FELLESRÅD AVD BRAGERNES MENIGHETS ELDRESENTER in Other
  23.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Kateket/menighetspedagog el. tilsvarende - vikariatBragernes menighet, Drammen, vikariat 100 % stilling.Bragernes menighet ligger midt i Drammen sentrum og kirken er del av Drammens kjente bybilde. Menigheten har bortimot 8.000 medlemmer. Kateket/menighetspedagog blir del av et stort og velfungerende team av prester, kantorer, diakon, menighetsarbeider, kirketjener og administrativt personell. Noen av tiltakene for barn og ungdom skjer i samarbeid med flere menigheter og alle de undervisningsansatte i Drammen kirkelige fellesråd treffes regelmessig.Drammen kirkelige fellesråd har ledig et 100% vikariat i stilling som kateket/menighetspedagog eller tilsvarende, tilknyttet Bragernes menighet. Stillingen kan også passe for f.eks. teologistudenter og stillingsstørrelsen kan vurderes redusert/t...

 • Company ALTA KIRKELIGE FELLESRÅD in Other
  23.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4240603858 Presentasjon av stillingen:Vi har behov for en vikar som ønsker å delta aktivt i vårt trosopplæringsarbeid det neste året.Vårt flotte arbeidsfellesskap består av: prost og 5 prester, kateket, 2 diakoner, 2 menighetspedagoger, 2 kantorer, 2 kirketjenere og 4 administrative stillinger.Vi har kontorer i Nordlyskatedralen Alta kirke, midt i Alta sentrum.Vår visjon er: Nær Gud -- nær mennesker!ArbeidsoppgaverTrosopplæring for aldersgruppen 0-18 år. Være med å tilrettelegge forbarn og unges plass i gudstjenester og øvrig menighetsliv.KvalifikasjonerRelevant kirkelig utdanning (eks. kateket, menighetspedagog) eller annen pedagogisk utdanning (lærer, førskolelærer, m.fl.)Erfaring med barne- / ungdomsarbeid vil være en fordelKrav om medlemsskap i Den norske kir...

 • Company ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD in Other
  23.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Askøy kirkelige fellesråd har ansvar for Den norske kirkes virksomhet i Askøy, og skal betjene kommunens 28 000 innbyggere. Kommunen er delt i 5 kirkesokn, og har 5 kirker, 11 gravplasser og ca. 27 ansatte i til sammen 20 årsverk, pluss 5 prester i 4,6 stilling ansatt i Bispedømmet.Askøy, Hordalands nest største kommune.15 minutter med bil fra Bergen sentrum.I Askøy kirkelige fellesråd er det ledig en 100% stilling som Trosopplæringsleder. Den som ansettes vil være leder av trosopplæringsteamet som består av 4 hele stillinger. Formålet med stillingene er å medvirke til en systematisk og sammenhengende trosopplæring for alle døpte i alderen 0 -- 18 år, uavhengig av funksjonsevne, og i samsvar med vedtatt trosopplæringsplan. Vedkommende får også ansvar for å lede og koordinere konfirmantteam...

 • Company FLAKSTAD SOKN in Other
  22.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Diakonen jobber tett på mennesker i alle aldre og fra ulike miljø, og arbeidshverdagen kan være full av kontraster. Diakonen skal arbeide med diakonale tiltak i Flakstad, og inngår i et arbeidsfellesskap med de ansatte i Flakstad, samt andre institusjoner og frivillige i kommunen. Du er en pådriver i dette arbeidet, evner å organisere arbeid, liker å jobbe i team, og har omtanke for mange. Du vil rapportere direkte til kirkevergen i Flakstad.++Arbeidsoppgaver++ :Lede menighetens diakonitjeneste i samsvar med gjeldende plan for diakoni i Den norske kirke som sier: Diakoni er kirkens omsorgstjenesteSøke samarbeid med pårørende og ansatte i kommunens helse og omsorgstjenesteUtvikle og gjennomføre av diakonale aktiviteter for unge og gamle i FlakstadStyrke kirkens diakonale tilstedeværelse i F...

 • Company SALTDAL KIRKELIGE FELLESRÅD in Other
  20.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Saltdal kommune har 4.700 innbyggere og ligger 85 km sørøst for Bodø. Godt oppvekstmiljø og gode frilufts- og kulturtilbud både sommer og vinter. Kommunen har godt utbygde offentlige tjenester og et spennende næringsliv i hele regionen. Saltdal har to kirker og to sokn med felles menighetsråd. Fellesrådet har ansvar for tre kirkegårder inkludert et krigsgravplassanlegg. Vi har fine kontorlokaler på Rognan og åtte ansatte, inkludert to prester.Saltdal kirkelige fellesråd har ledig vikariat som trosopplæringsmedarbeider fra oktober 2020, med mulighet til å starte i jobben tidligere.Arbeidsoppgavene vil være rettet mot barn og unge i aldersgruppen 0-18 år i Saltdal, med særlig ansvar for kirkens trosopplæring. Den som vil blir ansatt vil arbeide i nært samarbeid med trosopplæringsutvalget, st...

 • Company KLEPP KYRKJELEGE FELLESRÅD in Other
  20.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4239577106 Presentasjon av stillingen:Klepp kyrkjelege fellesråd søkjer etter kyrkjelydspedagog/trusopplærar i 35 % fast stilling.Det er no ute annonse for fleire stillingar knytt til Orre kyrkjelyd. Dette skuldast at ein tilsett har gått over i ei anna stilling, og at ein omorganiserer og satsar litt nytt. Det er mogleg å søkje på fleire av stillingane for å få ein større stillingsprosent. Dersom søkjar har god IT- kompetanse, vil det vere høve til å få auka stillingsprosenten med arbeidsoppgåver innan IT i fellesrådet. Dette må kome fram av søknaden.Orre sokn disponerer 2 kyrkjebygg. Orre gamle kyrke, som er bygd ca 1250, og Orre kyrke som er bygd ca 1950. I tilknyting til kyrkja i sentrum er det nyleg opna ny kyrkjelydssal og soknerådet har eit sterkt ønske om...

 • Company KLEPP KYRKJELEGE FELLESRÅD in Other
  20.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4239597758 Presentasjon av stillingen:Klepp kyrkjelege fellesråd søkjer etter ungdomsarbeidar i 15 % prosjektstilling over 2 år.Det er no ute annonse for fleire stillingar knytt til Orre kyrkjelyd. Dette skuldast at ein tilsett har gått over i ei anna stilling, og at ein omorganiserer og satsar litt nytt. Det er mogleg å søkje på fleire av stillingane for å få ein større stillingsprosent. Dersom søkjar har god IT- kompetanse, vil det vere høve til å få auka stillingsprosenten med arbeidsoppgåver innan IT i fellesrådet. Dette må kome fram av søknaden.Orre sokn disponerer 2 kyrkjebygg. Orre gamle kyrke, som er bygd ca 1250, og Orre kyrke som er bygd ca 1950. I tilknyting til kyrkja i sentrum er det nyleg opna ny kyrkjelydssal og soknerådet har eit sterkt ønske om å...

 • Company FARSUND KIRKELIGE FELLESRÅD in Other
  20.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4239879174 Presentasjon av stillingen:Ledig 50 % fast stilling som diakon/diakonimedarbeiderDet er ledig 50 % stilling som diakon/diakonimedarbeider i Lista menighet fra 1. september 2020. Vi søker etter en utadvendt og kontaktskapende person som kan møte mennesker i ulike livssituasjoner på en omsorgsfull og klok måte, og være en god samtalepartner. Den vedtatte diakoniplanen vil være førende for arbeidet.Lista sokn ligger i Farsund kommune, en kommune med ca. 9500 innbyggere. Diakonen har soknet som sitt primære tjenestested. I tillegg til diakon består staben av sokneprest, spesialprest, kirkeverge, to organister, menighetssekretær, trosopplærer, kirketjener og gravplassarbeidere. Noen av stillingene er deltidsstillinger. To ungdommer er ansatt i 10 % stilling...

 • Company VOKSEN MENIGHET KIRKELIG FELLESRÅD I OSLO in Other
  20.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Om stillingenKirkelig fellesråd i Oslo har ledig 80 % midlertidig stilling som trosopplæringsleder tilknyttet Voksen menighet, fra 17. august 2020 og frem til sommeren 2021.Trosopplæringsreformen i Den norske kirke har som formål å bidra til en systematisk og sammenhengende trosopplæring som vekker og styrker kristen tro, gir kjennskap til den treenige Gud, bidrar til kristen livstolkning og livsmestring og utfordrer til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv for alle døpte i alderen 0-18 år, uavhengig av funksjonsevne.Menighetens plan for trosopplæring var ferdig høsten 2017 og gjennomfører nå årlige tiltak for alle aldersgruppene. I tillegg har vi kontinuerlige tilbud for barn og ungdom, slik som søndagsskole, babysang, barnekor, familiemiddager, ungdomsklubb, KRIK og speider.A...

 • Company ETNE KYRKJELEGE FELLESRÅD in Other
  20.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Etne kyrkjelege fellesråd har ledig vikariat i 60% stilling med som kyrkjelydspedagaog/trusopplærar.I Etne- og Skånevik kyrkjelyd er det eit rikt arbeid for born og unge. Me har mange frivillige medarbeidarar og ein engasjert stab. Etne har me nye og fine lokalar i den nye kyrkja. Her er òg mange gamle kyrkjer å utforske. I Skånevik har me ei stor lys kyrke - med høgt tårn - som rommar mykje aktivitet.Har du spørsmål om stillinga, kan du ta kontakt med kyrkjeverje - 53771170 /96016864 eller sokneprest Per Hjemdal -- 53771171Kyrkjelydspedagogen vil få særskilt ansvar for:· Leie trusopplæringa 0-18 år· Planlegge, promotere og gjennomføre tiltak i trusopplæringa.· Oppfølging av frivillige medarbeidarar· Delta på gudstenester i samband med trusopplæringstiltak· Delta i skule- og barnehage sama...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Religious associate professionals Edit filters