Jobmonitor. Search results for Religious associate professionals

12 Jobs found

Used filters:
 • Religious associate professionalsx
Displaying 1-12 of 12 results.
 • Company RISKA SOKN in Other
  12.04.2024

  Riska sokn har 7600 innbyggere og har en moderne og funksjonell arbeidskirke som rommer mye aktivitet gjennom en uke. Vi har et stort arbeid for tweens og ungdom. De siste årene har vi hatt en satsning på småbarnsfamilier med middagsservering annenhver onsdag, småbarnssang og småbarnsgudstjenester. Det er også flere treff for eldre. Mange frivillige gjør en fantastisk stor innsats. Riska menighet er et viktig samlingspunkt i bygda. 80% av diakonstillingen er knyttet opp mot Riska menighet.Høle sokn har ca. 1000 innbyggere, og har en nydelig gammel kirke. Ved siden av kirken ligger Kyrkjetunet, som er et funksjonelt menighetslokale der det er babysang, trosopplæring, konfirmantundervisning og familiesamlinger, samt prestekontor og menighetskontor. 20% av diakonstillingen er knyttet opp mo...

 • Company SØR-INNHERAD KIRKELIGE FELLESRÅD in Other
  12.04.2024

  Sør-Innherad kirkelige fellesråd (www.sikirken.no) omfatter de tre kommunene Frosta, Levanger og Verdal med samlet nærmere 38.000 innbyggere. Fellesrådsområdet består av til sammen 11 sokn med et variert tilbud innen menighetsarbeid, trosopplæring, kirkemusikk og diakoni. Menighetene innenfor fellesrådets grenser er en del av Stiklestad prosti.En av våre ansatte går av med pensjon, og en har gått over i en annen stilling i kirka. Vi har derfor to ledige faste stillinger i Frosta og Levanger som menighetspedagoger. 50% Frosta / Åsen med kontorsted Frosta, og 80% med kontorsted Levanger. Det kan være mulig å justere stillingsprosenter mellom områdene. Det kan også være muligheter til å utvide stillingene med andre arbeidsoppgaver.ArbeidsoppgaverPlanlegging og gjennomføring av trosopplæringsa...

 • Company VOLDA KYRKJELEGE FELLESRÅD in Other
  10.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Volda kyrkjelege fellesråd søkjer etter ein kyrkjelydspedagog/kyrkjelydsarbeidar som kan vere med på å drive og vidareutvikle trusopplæringsarbeidet i Volda fellesrådsområde. Stillinga inngår i trusopplæringsteamet saman med kateketen. Kateketen er leiar av undervisningsarbeidet og trusopplæringsteamet.Arbeidsoppgåver• Planlegge og gjennomføre trusopplæringsarbeidet i samarbeid med tilsette og frivillige• Ta del i konfirmantarbeidet• Drive rekruttering og oppfølging av frivillige medarbeidarar og leiarar• Ta del i samarbeidet kyrkje - skule/barnehage• Ta del i møta i trusopplæringsutvaletVi søkjer primært etter kyrkjelydspedagog, men vil også vurdere søkjarar med anna relevant utdanning og praksis.Kvalifikasjonar• Relevant høgare utdanning med vekt på kristendom/teologi og pedagogikk• Erfa...

 • Company KIRKELIG FELLESRÅD I OSLO in Other
  10.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Brenner du for barn og tweens, og har lyst til å jobbe i menighet?Kirkelig fellesråd har nå ledig et vikariat i 80% stilling knyttet til Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighet.   Vi ser etter en menighetspedagog som brenner for å skape gode møteplasser for barn, tweens og familier i nærmiljøet, og med et hjerte for å formidle kristen tro og praksis. Du må like å jobbe med mennesker og ha syn for å bygge fellesskap, både i stab og blant frivillige. Gode formidlingsevner og relasjonskompetanse, er en stor fordel. Vi ser etter deg som er initiativrik, kontaktskapende og engasjert.Som menighetspedagog vil du ha ansvar for menighetens arbeid for barn og unge, og vi ser etter en som er glad i mennesker og som har et engasjement for folk, nærmiljø, lokalkirken og gudstjenester.  Vikariat...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF KRISTIANSUND SJUKEHUS - SOMATIKK in Other
  09.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Vi har ledig 50% vikariat for sjukehusprest/diakon. Arbeidsstad er for tida i Kristiansund, det vil i løpet av 2024/25 bli gradvis flytting til det nye sjukehuset på Hjelset. Preste– og samtaletenesta har no fire stillingar fordelt på 3,4 årsverk i heile fylket. Stillingane er organisert i seksjon for Kliniske støttefunksjoner i Ålesund. Dette er eit vikariat i 50% stilling fra 01.08.24 - 31.12.24, med moglegheit til forlenging og utviding til 70% i perioden. Preste– og samtaletenesta i Helse Møre og Romsdal er tilgjengeleg for å støtte pasientar, pårørande og tilsette. Du vil møte mennesker i kriser og krevjande livssituasjonar. Du vil ha særskilt ansvar for Kristiansund sjukehus, Nordlandet distrikpsykiatriske senter og etter kvart SNR. Du vert ein del av Preste– og samtaletenesta, og ...

 • Company SENJA KIRKELIGE FELLESRÅD in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Senja kirkelige fellesråd er arbeidsgiver og samhandler med sognet som er oppdragsgiver.Menighetsarbeiderstillingen er rettet mot både barne- og ungdomsarbeidet i menigheten. Dette innebærer bl.a.:Samarbeid med kateket, menighetspedagog og prester om barne- og ungdoms arbeidet. I hovedsak barn 0-12 år.++Vi søker en person som:++· trives med å jobbe med barn og ungdom og kommuniserer godt med dem· har engasjement for å dele det kristne budskap med barn og unge· stimulerer andre til deltakelse i menigheten og har gode samarbeidsevner· kan jobbe selvstendig, ryddig, strukturert og er løsningsorientert· kan ta administrativt ansvar for sine arbeidsoppgaver· har grunnleggende datakunnskaperVi ønsker en medarbeider med kompetanse og erfaring i barne- og ungdomsarbeid. Personlig egnethet vil bli ...

 • Company KIRKELIG FELLESRÅD I TRONDHEIM RANHEIM CHARLOTTENLUND in Other
  04.04.2024 Updated on: 08.04.2024

   Kan du være den vi er på jakt etter?Vi trenger deg for at vi skal kunne bli den aktøren vi ønsker å være i lokalsamfunnet. En aktør som formidler bærekraftige, grønne løsninger og skaper møteplasser for mennesker. Vi vil bidra til et sosialt bærekraftig lokalmiljø! Det er viktig å «dyrke frø» også utover oss selv. Vi trenger deg i jobben vår med å bli et tydelig forbilde og en pådriver for bærekraftige og grønne løsninger, både for andre menigheter og i Trondheim generelt.   ArbeidsoppgaverLede utviklingen av menigheten mot å bli et «Kompetansesenter for bærekraft og grønne løsninger».Utvikle planer, strategier og tiltak som fører kirken i en mer bærekraftig retning.Diakonalt arbeid i menigheten, i tett samarbeid med vår diakon for barn og ungdom. Arbeidstid på ettermiddag/kveld og i h...

 • Company FÆRDER KIRKELIGE FELLESRÅD AVD FÆRDER in Other
  28.03.2024 Updated on: 03.04.2024

  For å styrke arbeid med barn og unge trenger vi vikar i perioden 01.06.2024 -- 15.06.2025. Stillingen er primært knyttet til arbeid på Nøtterøy i Teie, Nøtterøy og Torød sokn, med kontorplass på Borgheim. På kontoret er det også prester, kantorer, og kirkens administrasjon, og stillingen vil samarbeide med disse så vel som andre innenfor barne- og ungdoms og diakoni felter. Det drives også et utstrakt korarbeid i kirkens korskole på Nøtterøy.Det er tre kirker i hovedområdet. Nøtterøy kirke fra ca 1100, Teie kirke fra 1977, og Torød kirke fra 1915. Det må også regnes med arbeid i andre kirker i fellesrådsområdet etter behov.Stillingen har mulighet å forme egen arbeidshverdag, samtidig som det må regnes med en del kvelds- og helgearbeid, og at det i enkelte perioder er større aktivitet enn a...

 • Company FORNEBULANDET MENIGHET in Other
  27.03.2024 Updated on: 29.03.2024

  Fornebulandet menighet er en spennende menighet i stor vekst, og vi søker en diakon som kan lede og videreutvikle det diakonale arbeidet. Som diakon i Fornebulandet vil du være til stede for mange som trenger det.Vi er og skal være en åpen og inkluderende folkekirkemenighet som er tydelig til stede i nærmiljøet for alle generasjoner. Vi satser på gode inkluderende fellesskap, og skal derfor tilby møteplasser flere steder i soknet for alle aldersgrupper og livsfaser. Fornebu er et utviklingsområde der det bygges nye byområder med mange tilflyttere, og vi jobber med hvordan vi kan være kirke i en ny by. Fornebulandet menighet har en god lokal stab med engasjerte, inkluderende og kunnskapsrike medarbeidere. Det er også engasjerte frivillige som både stiller opp og bidrar. Hos oss kan du utvik...

 • Company FITJAR SOKN in Other
  26.03.2024 Updated on: 26.03.2024

  Ledig stillingFitjar sokn har ledig vikariat som trusopplærar. Stillinga er inntil 90 % med tilsetjing så snart som råd. Vikariatet vil gå fram til 20. juni 2024. Stillinga kan delast på to personar. Før tilsetjing må det leggjast fram politiattest. Ta kontakt med kyrkjeverje Harald Rydland tlf. 913 47 802 eller e-post kyrkja@fitjar.kommune.no for meir informasjon.Søknadsfrist er 25. mars.Om arbeidsgiveren:Fitjar sokn er ein del av den norske kyrkja. I kyrkjelyden er det stor aktivitet med tilbod for born unge og vaksne....

 • Company RANA KIRKELIGE FELLESRÅD in Other
  22.03.2024 Updated on: 25.03.2024

  Rana kirkelige fellesråd har ledig fast 1/1 stilling som trosopplærer.Rana kirkelige fellesråd søker etter to trosopplærere til undervisningsstillinger i fellesrådsområdet. I Rana er det seks menigheter som har et mangfoldig arbeid og gode samarbeidspartnere i vår kommune. Menighetene er åpne, inkluderende og aktive, og ønsker å være en mangfoldig og tydelig folkekirke. Det jobbes kontinuerlig for å være et naturlig treffpunkt for alle. Arbeidsoppgavene vil være i alle menighetene. Alle menighetene har vedtatt lokale planer for trosopplæring. Som trosopplærer er du del av et team bestående av bl.a kateketer, menighetspedagoger, diakoner, diakonimedarbeidere, kantorer, organister og prester. Det legges vekt på samarbeid og samhandling i fellesrådsområdet.Vi søker deg som kan være med å gjen...

 • Company RANA KIRKELIGE FELLESRÅD in Other
  22.03.2024 Updated on: 25.03.2024

  Rana kirkelige fellesråd søker etter trosopplærer til undervisningsstilling i fellesrådsområdet. I Rana er det seks menigheter som har et mangfoldig arbeid og gode samarbeidspartnere i vår kommune. Menighetene er åpne, inkluderende og involverende, og vil være en mangfoldig og tydelig folkekirke. Det jobbes kontinuerlig for å være et naturlig treffpunkt for alle. Arbeidsoppgavene vil være i alle menighetene. Alle menighetene har vedtatt lokale planer for trosopplæring. Som trosopplærer er du del av et team bestående av bl.a kateketer, menighetspedagoger, diakoner, diakonimedarbeidere, kantorer, organister og prester. Det legges vekt på samarbeid og samhandling i fellesrådsområdet.Vi søker deg som kan være med å gjennomføre og videreutvikle undervisningsarbeid blant barn og unge. Du må ha e...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Religious associate professionals Edit filters