Jobmonitor. Search results for Religious professionals

22 Jobs found

Used filters:
 • Religious professionalsx
Displaying 1-22 of 22 results.
 • Company DEN NORSKE KIRKE I BRØNNØY in Other
  12.04.2024

  Vil du jobbe i en inkluderende, folkelig menighet med tradisjon for liturgi, kirkemusikk og kreativ trosopplæring? Helgelandskysten er et av Norges vakreste kystområder og et eventyr å bo for den som liker natur. Brønnøysund, kystbyen midt i Norge, har et allsidig næringsliv. Her ligger de offentlige etatene Brønnøysundregistrene og Digitaliseringsdirektoratet, samt arbeidsplasser tilknyttet oppdrett, transport og kommunalsektor. Kulturlivet står sterkt og det er et stort musikk- og kulturmiljø i byen. Det er god barnehagedekning, tre grunnskoler, videregående skole, sykehjem, legevakt og fødestue. Brønnøysund har flyplass med gode forbindelser, og byen anløpes av hurtigruten. Brønnøykirkelige fellesråd ivaretar Brønnøy, Velfjord og Tosen sokn. Området tilsvarer Brønnøy kommune med ca. 7...

 • Company LEIRFJORD SOKN in Other
  12.04.2024

  I Petter Dass sine fotefar . . . . . . Leirfjord er et vakkert sted i verden. Og akkurat der mangler vi for tiden en prest. Leirfjord er en ettsoknskommune med omtrent 1 900 medlemmer av Den norske kirke. Det er to kirker i soknet – Leirfjord kirke og Bardal kirke.  Soknepresten i Leirfjord har kontor på menighetssenteret i Sandnessjøen og i Leirfjord kirke. Det er for tiden et forsøksprosjekt på sammenslåing av kirkelig fellesråd i Leirfjord og i Alstahaug. Det betyr at den samlede kirkestaben er ganske stor og består av kirkeverge, konsulent, tre kirkemusikere, kateket, menighetspedagog, fire kirketjenere/gravplassmedarbeidere, en kirkegårdsarbeider, en prosjektmedarbeider på bygg og anlegg, sekretær for prosten, fire prester og en prost.  Trosopplæringsreformen er implementert i hel...

 • Company HERØY KYRKJELEGE FELLESRÅD in Other
  09.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  KATEKET, 100% stilling - Herøy kyrkjelege fellesrådEr du engasjert i barn og ungdom og synest det er viktig å formidle den kristne trua til nye generasjonar? Vil du vere med å utvikle barne- og ungdomsarbeidet og bygge kyrkjelyd? Vi ønsker oss ein medarbeidar som kan vere med å vidareutvikle dei tiltaka vi har og som kan sjå potensialet og dei moglegheitene den flotte arbeidskyrkja med ungdomsavdeling, gymsal og amfi gjev oss. Du vil få moglegheit til å forme innhaldet i stillinga. Høyrest dette spanande ut og har du lyst å arbeide i ein kommune som er nabo til Sunnmørsalpane – då håper vi at nettopp du søkjer på stillinga som kateket hjå oss.Du finn meir informasjon på vår heimeside: https://www.kyrkja.no/herøySom kateket vil du få desse arbeidsoppgåvene:-Leie arbeidet med undervisning o...

 • Company DEN NORSKE KIRKE I HERØY I NORDLAND in Other
  04.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Har du lyst til å jobbe i en liten folkekirkemenighet, hvor lokalbefolkningen er glad i og opptatt av kirken sin, da er dette stillingen for deg. Vi lyser nå ut stilling for deg som er under utdanning til presteyrket og ønsker å jobbe i Sjona.Stillingen er fast og lyses ut som en rekrutteringsstilling innenfor ordningen Prest under utdanning. I stillingen er det satt av tid til studier, normalt 40 %. For å kunne gå inn i stillingen kan du mangle maksimalt 120 studiepoeng på å oppfylle kvalifikasjonskravene for menighetsprester. Det gis inntil 4 år for å fullføre studiene.Ved tilsetting utarbeider du sammen med arbeidsgiver og studiested en individuell plan for studieprogresjon og arbeidsmengde.Underveis i studiet følger du programmet for Veien til vigsling (VTV), og får i tillegg oppfølgin...

 • Company KARMØY KIRKELIG FELLESRÅD in Other
  02.04.2024 Updated on: 03.04.2024

  Er du glad i barn og ungdom? Ønsker du en stilling hvor du kan få dele det viktigste i verden med dem? I Avaldsnes menighet vil du ha en unik mulighet til å nå barn og ungdom med det kristne budskap -- noe som kan gjøre en evig forskjell!Hva vi ser etterVi ønsker en person som:· har engasjement for å dele det kristne budskap med barn og unge· stimulerer andre til deltakelse og har gode samarbeidsevner· har god evne til å kommunisere med barn, ungdom og voksne· kan jobbe selvstendig, ryddig og strukturert· har utdanning innenfor kristendom/teologi og pedagogikk· brenner for å bygge menighet· er medlem i Den norske kirkePersonlig egnethet og relevant erfaring vil bli vektlagt.Ved ansettelse må politiattest framlegges, jfr kirkeloven § 29. Det må påregnes arbeid ettermiddag/kveld og helger. D...

 • Company SJONA SOKN in Other
  27.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Har du lyst til å jobbe i en liten folkekirkemenighet, hvor lokalbefolkningen er glad i og opptatt av kirken sin, da er dette stillingen for deg. Vi lyser nå ut stilling for deg som er under utdanning til presteyrket og ønsker å jobbe i Sjona.Stillingen er fast og lyses ut som en rekrutteringsstilling innenfor ordningen Prest under utdanning. I stillingen er det satt av tid til studier, normalt 40 %. For å kunne gå inn i stillingen kan du mangle maksimalt 120 studiepoeng på å oppfylle kvalifikasjonskravene for menighetsprester. Det gis inntil 4 år for å fullføre studiene.Ved tilsetting utarbeider du sammen med arbeidsgiver og studiested en individuell plan for studieprogresjon og arbeidsmengde.Underveis i studiet følger du programmet for Veien til vigsling (VTV), og får i tillegg oppfølgi...

 • Company DEN NORSKE KIRKE I EVENES in Other
  27.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Det er på Evenes, en ettsoknskommune helt nord i Nordland, vi nå har en ledig stilling som sokneprest.Evenes ligger i Ofoten prosti som består av soknene Evenes, Bjerkvik, Narvik, Ankenes, Skjomen, Ballangen, Kjøpsvik, Drag-Helland, Korsnes, Hamarøy og Sagfjord. I prostiet er det kirkelige fellesråd i Evenes, Narvik og Hamarøy.Evenes kommune, med sine 1 500 innbyggere, ligger på nordsiden av Ofotfjorden. Her er det gode muligheter for friluftsliv på helårsbasis både ved sjø og fjell. Det er et rikt kulturliv med mange aktiviteter, lag og foreninger.I kommunen finner vi også Harstad/Narvik lufthavn, Evenes, så det er kort vei ut i den store verden.Den militære flystasjonen på Evenes er utvidet, noe som gir store utviklingsmuligheter for kommunen.Det holdes forordnede gudstjenester på tre st...

 • Company DEN NORSKE KIRKE I NARVIK in Other
  27.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Innerst i Ofoten og helt nord i Narvik kommune ligger Bjerkvik sokn med sine ca. 1 500 innbyggere.  Det er her vi har behov for deg som sokneprest, i et sokn der det sies at de er "kretsmestere i kirkekaffe". Soknet ligger omtrent 40 minutters kjøretur fra Evenes lufthavn, og ca. 15 minutters kjøretur fra Narvik sentrum. I Narvik er det togforbindelse med Kiruna i Sverige. Bjerkvik kan by på gode muligheter for friluftsliv på helårsbasis både ved sjø og fjell. Det er et rikt kulturliv, med mange aktiviteter, lag og foreninger. Bjerkvik kirke er en langkirke fra 1955. Den ble bygget etter at Bjerkvik skolekapell ble ødelagt i krigshandlingene i 1940. Gravlunden ligger like ved kirken og blir betjent fra Narvik.Soknepresten vil ha hovedansvaret for konfirmantundervisningen. I Bjerkvik sk...

 • Company DEN NORSKE KIRKE I NARVIK in Other
  27.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Det er nå ledig stilling for deg som vil være sokneprest i Ballangen sokn. Ofoten prosti ligger helt nord i Sør-Hålogaland bispedømme. Prostiet omfatter kommunene Evenes, Narvik og Hamarøy. Ballangen sokn ligger på sørsiden av Ofotfjorden og har to senter, Ballangen og Kjeldebotn. Det er kort avstand til Narvik og hurtigbåtrute til flyplass på Evenes. E6 er hovedvei gjennom kommunen. Kommunen har et godt tjenestetilbud med god barnehagedekning og gode skoler. Sentrum har et godt utvalg av forretning og private tjenester. Det er et variert næringsgrunnlag med landbruk, oppdrett, kraft og bergverk. Kommunen arbeider aktivt med næringsutvikling.Det fins et bredt spekter av lag og foreninger for alle aldergrupper innenfor humanitære formål, friluftsliv, idrett, kultur og husflid. Mange har bas...

 • Company HATTFJELLDAL SOKN in Other
  27.03.2024 Updated on: 02.04.2024

  Har du lyst på en variert prestetjeneste i en nord-norsk folkekirkevirkelighet, gode kollegaer, trivelige bygder, nær storslått natur i innlandet på Helgeland? Da kan stillingen som sokneprest i Grane og Hattfjelldal være noe for deg.Soknepresten i Grane og Hattfjelldal har en variert arbeidshverdag, med spennende og givende ansvarsområder. Soknene kjennetegnes som tradisjonelle folkekirkemenigheter med et mangfoldig arbeid, og soknepresten bør evne å arbeide med alle aldersgrupper. Soknepresten vil normalt være i team med kirkevergene, organist, trosopplærer og kirketjener. Kirkekontoret vil være knyttet til kommunehuset i begge kommunene.Soknepresten har ansvaret for et allsidig gudstjenesteliv hvor bl.a. trosopplæring, konfirmanter og diakoni er inkludert. Soknepresten vil ha ansvar for...

 • Company DEN NORSKE KIRKE I VEGA in Other
  27.03.2024 Updated on: 02.04.2024

  Verdensarv, hav, fjell og storslått natur er noe av det Vega og Helgelandskysten tilbyr. Her er naturen vakker med historiske linjer helt tilbake til steinalderen, været er skiftende og spennende, og her er det godt å bo!   Det er her, midt i Norge og på en øy ute i havet, at vi søker en ny sokneprest. Vi søker en medvandrer og kollega som vil være øyas prest, og som trives med å jobbe med alle aldersgrupper. Soknepresten får jobbe med trosopplæring og konfirmanter i samarbeid med staben. Menigheten har stor frivillighet og flere bidrar i menighetens arbeid.   Vega sokn har omtrent 1000 medlemmer og Vega kommune har omtrent 1200 innbyggere. Soknepresten leder gudstjenestelivet og sitter i menighets-/fellesrådet. I soknet er det to kirker, Vega kirke på tettstedet Gladstad på hovedøya Ve...

 • Company RØDØY SOKN in Other
  27.03.2024 Updated on: 03.04.2024

  I Petter Dass sine fotefar . . . . Vår Herre var gavmild da han skapte Nord-Helgeland. Her er det vakkert, skiftende, spennende, utfordrende, mjukt og her er godt å bo!  Det er her - midt i Norge - ute ved havet - med Myken og Svartisen - Rødøyløva og Melfjorden vi ønsker en prest som vil og kan fylle de oppgavene vi ønsker at skal fylles. Soknepresten vil ha Rødøy sokn som sitt særskilte tjenestested. Soknet faller geografisk sammen med Rødøy kommune, som har  om lag 1 250 innbyggere. Bosettingen er spredd på en del større og mindre øysamfunn, samt på Rødøy fastland. Til prostesetet i Sandnessjøen og til Bodø er det hurtigbåt-forbindelse i tillegg til at Kystriksveien (Nasjonal turistvei) mellom Steinkjer og Bodø går gjennom kommunen. Til Mo i Rana reiser man med ferge, samt en og en hal...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF NARVIK - ADM OG STØTTEFUNSKJONER in Other
  26.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Preste- og samtaletjenesten er sykehusets faggruppe for ivaretakelse av åndelige og eksistensielle behov. Tjenesten er en integrert del av sykehusets samlede tverrfaglige  kompetanse. Den utøves i tråd med de rettigheter helselovgivningen gir pasienter, og for å bidra i realiseringen av UNNs grunnverdier og mål. Tjenesten retter seg mot pasienter, pårørende og ansatte, uavhengig av livssynsmessig tilhørighet. Preste- og samtaletjenesten har 3 stillinger i Tromsø og 1 i Narvik/Harstad. Alle ansatte må påregne noe reising og samarbeid på tvers av lokasjonene. Les mer om UNN Narvik og nye Narvik sykehus.ArbeidsoppgaverEksistensielle samtaler og sjelesorg i møte med pasienter og pårørende med bred livssynsmessig tilhørighet Ritualer og kirkelige handlinger Psykososialt krisearbeid ved stø...

 • Company STØREN SOKN in Other
  24.03.2024 Updated on: 30.03.2024

  Støren, Soknedal, Budal og Singsås søker ny sokneprest!Soknene tilsvarer Midtre Gauldal kommune som har 6300 innbyggere. Kommunesenteret Støren ligger fem mil sør for Trondheim og er et knutepunkt i prostiet, der to hovedveier møtes. Det ene dalføret følger E6 til Oppdal, det andre dalføret følger riksvei 30 mot Røros. Det er god kommunikasjon langs E6 og med tog til Trondheim. I kommunen er det fire barneskoler, en ungdomsskole, seks barnehager og tre aldersinstitusjoner. Støren har også videregående skole. Støren sokn har 2155 medlemmer, Soknedal sokn 1619 medlemmer, Budal sokn 446 medlemmer og Singsås sokn 934 medlemmer. Menighetene betjenes av sokneprest, prostiprest og av soknepresten i Haltdalen, som tar de fleste begravelsene i Singsås sokn.I soknene ligger Støren kirke  (1817), So...

 • Company DEN NORSKE KIRKE I TRONDHEIM in Other
  23.03.2024 Updated on: 24.03.2024

  Engasjert menighet vest i Trondheim søker ny prest!En aktiv og ressurssterk menighet med mange frivillige trenger ny kapellan. Byåsen menighet har visjonen "et møtested mellom himmel og jord". Det er en stor menighet vest i Trondheim med bred kontaktflate og mange møtepunkter med lokalsamfunnet. Midt i et hverdagsliv med skoler, idrettslag og kulturaktiviteter, ligger arbeidskirken (fra 1974) somhar gode relasjoner til sine omgivelser; den er både deltagende samfunnsaktørog tydelig, gudstjenestefeirende lokalkirke. Det er tre prestestillinger i menigheten, soknepresten og de to kapellanene har gudstjeneste omtrent hvertredje helg. I tillegg er det diakon, kateket, to menighetspedagoger, dagligleder, kirketjener og kantor; til sammen et bredt, inspirerende arbeidsmiljøder også mange frivill...

 • Company DEN NORSKE KIRKE I TRONDHEIM in Other
  23.03.2024 Updated on: 24.03.2024

  Nidaros bispedømme har ledige sommervikariat for teologistudenter sommeren 2024Her vil du møte en mangfoldig prestetjeneste i vårt langstrakte kirkelandskap.  Søkere bør ha gjennomført første menighetspraksis, da det forventes at en kan ha selvstendige oppgaver som prestevikar. Vikarene vil gjennom perioden ha ledende prest/prost til støtte og oppfølging.   Vi vil innkalle den enkelte kandidat til intervju digitalt via teams. Søknad med CV, vitnemål og referanser sendes elektronisk via https://kirkejobb.no Den som tilbys vikariat må vise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).Ta gjerne kontakt for mer informasjon!ArbeidsoppgaverPrestetjeneste etter oppdrag fra prostKvalifikasjoner- Gjennomført første menighetspraksisPersonlige egenskaperVi søker studenter som:- ønsker å bidra ...

 • Company OPPDAL SOKN in Other
  23.03.2024 Updated on: 24.03.2024

  Vi har ledig stilling som sokneprest i Oppdal og søker en prest med hjerte for menighetsbygging og ei åpen kirke for alle i bygda.           Stillinga har Oppdal sokn og Lønset sokn som særskilt tjenestested og Gauldal prosti som tjenestedistrikt. Oppdal og Lønset er de to kirkesoknene i Oppdal kommune, som ligger 12 mil sør for Trondheim, 24 mil nord for Lillehammer, og Dovrebanen og E6 går gjennom bygda.Her er fjell og vidder, Dovrefjell i sør og Trollheimen i vest, skog og lier, vatn og elver. Kommunesenteret, Aune, har ca. 4000 innbyggere og et rikt tilbud av forretninger, kaféer og spisesteder. Hele kommunen har 7300 innbyggere og er i vekst. Alt etter interesse kan en glede seg over et av landets største alpinanlegg, 20 mil med oppkjørte skiløyper, et kulturhus med allsidig program, ...

 • Company BAKKLANDET OG LADEMOEN SOKN in Other
  23.03.2024 Updated on: 24.03.2024

  Bakklandet og Lademoen er en mangfoldig del av Trondheim sentrum. Her finner du sjarmerende og historiske Bakklandet og Møllenberg, det flerkulturelle og levende Lademoen, med det unike bomiljøet «Svartlamon», og på Nyhavna etableres en helt ny bydel. Befolkningen er en blanding av veletablerte i eneboliger, studenter og familier med lav inntekt. Bydelen har den største samling av sosialboliger i Trondheim. Trondheim kommune har en omfattende områdesatsing i området, der det er satt inn betydelige ressurser. I dette arbeidet har kirken sin tydelige plass, med språkkafé, matutdeling, og ikke minst et mangfoldig arbeid i Barnas katedral.Nå trenger vi en ny sokneprest til å ta det åndelige og pastorale lederansvaret, og sammen med råd, stab og daglig leder arbeide med gudstjenestelivet og de...

 • Company STIKLESTAD SOKN in Other
  23.03.2024 Updated on: 24.03.2024

  Er du glad i folkekirka og mangfoldet?Vil du hjelpe oss å bygge menighet, forvalte Olavsarven og gjøre evangeliet relevant for verdalinger?Da er dette jobben for deg!I Verdal kommune bor det ca. 15.000 mennesker fordelt på tre sokn: Stiklestad sokn (ca. 9000 medlemmer), Vera og Vuku sokn (ca. 1500 medlemmer) og Vinne sokn (ca. 1800 medlemmer). Verdal er et godt sted å bo og en spennende plass å være prest. Her er det et mangfoldig kulturliv som favner alt fra Vømmølfestival til Spelet om Heilag Olav. Verdal byr på en blanding av bonde-, og industrisamfunn. I nabokommunen Levanger, sørover, finner du sykehus og Nord universitet. Nordover ligger Steinkjer som er administrasjonssted for Trøndelag fylke.Menighetene i Verdal betjenes av en dyktig og samarbeidsvillig stab med to prester, to kant...

 • Company DEN NORSKE KIRKE I STEINKJER in Other
  23.03.2024 Updated on: 24.03.2024

  Er du glad i folkekirka og mangfoldet? Vil du bidra til å utvikle menighetene i Steinkjer og Egge og gjøre evangeliet relevant for folk i Steinkjer? Da er du hjertelig velkommen til oss! Vakker natur, sterk historie og tydelig folkekirke preger Steinkjer. Steinkjer kommune har ca. 24.500 innbyggere og byen er administrasjonssted for fylkeskommunen. Steinkjer ligger innerst i Trondheimsfjorden langs E6 og Nordlandsbanen. Det tar ca. 75 min. med bil eller tog til Trondheim lufthavn.I Steinkjer kommune er det ti sokn. Steinkjer og Egge sokn utgjør sentrumsområdet i byen, og har til sammen 10.000 medlemmer. Menighetene har et tett samarbeid, og betjenes av 2,5 prester, en undervisningsleder, 0,5 diakoniarbeider, 2 kantorer og 2 kirketjenere. I tillegg er det 3 menighetspedagoger i Steinkjer ki...

 • Company DEN NORSKE KIRKE I TRONDHEIM in Other
  23.03.2024 Updated on: 09.04.2024

  En engasjert menighet trenger ny sokneprest! Byåsen menighet har visjonen "et møtested mellom himmel og jord". Det er en stor menighet vest i Trondheim med bred kontaktflate og mange møtepunkter med lokalsamfunnet. Byåsen er en aktiv, gudstjenestefeirende menighet med godt omdømme i lokalsamfunnet. Midt i ethverdagsliv med skoler, idrettslag og kulturaktiviteter, ligger arbeidskirken(fra 1974) som har gode relasjoner til sine omgivelser; den er både deltagendesamfunnsaktør og tydelig lokalkirke. Det er tre prestestillinger i menigheten, soknepresten og de to kapellanene har gudstjeneste omtrent hvertredje helg. I tillegg er det diakon, kateket, to menighetspedagoger, dagligleder, kirketjener og kantor; til sammen et bredt, inspirerende arbeidsmiljøder også mange frivillige bidrar i menighe...

 • Company HALSA SOKN in Other
  23.03.2024 Updated on: 09.04.2024

  Soknepreststillingen i Halsa sokn, Orkdal prosti, Nidaros bispedømme er ledig med tiltredelse 01.10.24Halsa sokn har ca. 1500 innbyggere. Næringsveiene har røtter i lokale jordbruks-, båt og kysttradisjoner. I tillegg er servicenæringene ikke ubetydelige. Det er nettopp bygget ny barne-og ungdomsskole på Liabøen med svært moderne svømmehall, og det er kommunal barnehage i soknet. Kyststamveien, E-39, går gjennom soknet, og det er ca 1 time til Kristiansund og Kvernberget flyplass. Til Trondheim og Værnes tar det ca. 2 ½ time med bil. Det ligger svært godt til rette for friluftsliv med god tilgang til fjord og fjell. Det er et rikt kulturliv i soknet med bl.a. blandakor. Orkdal prosti har 18 sokn og 6 fellesråd. I tillegg til prosten er det 12 soknepreststillinger og 1 prostipreststilling i...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Religious professionals Edit filters