Jobmonitor. Search results for Religious professionals

38 Jobs found

Used filters:
 • Religious professionalsx
Displaying 1-38 of 38 results.
 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - ADM OG STØTTEFUNSKJONER in Other
  22.06.2021

  Org. nr: 993515248 Stillingsident: 4396012868 Presentasjon av stillingen:Preste- og samtaletjenesten er sykehusets faggruppe for ivaretakelse av åndelige/eksistensielle behov. Tjenesten er en integrert del av sykehusets samlede tverrfaglige kompetanse. Den utøves i tråd med de rettigheter helselovgivningen gir pasienter, og for å bidra i realiseringen av UNNs grunnverdier og mål. Tjenesten retter seg mot pasienter, pårørende og ansatte, uavhengig av livssynsmessig tilhørighet. Preste- og samtaletjenesten har pr. nå tre prester og én sykehushumanist i Tromsø og én diakon i Harstad.Vi har ledig 100% stilling som sykehusprest i Tromsø.ArbeidsoppgaverEksistensielle samtaler og sjelesorg i møte med pasienter og/eller pårørende med ulik livssynsmessig/religiøs tilhørighetRitualer og kirkelige ha...

 • Company TJENSVOLL SOKN in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4392828220 Presentasjon av stillingen:Tjensvoll menighet søker en allsidig og engasjert prest som er glad i gudstjenesteutvikling og å bygge menighet.Tjensvoll menighet sin visjon er: «I Kristus -- nær livet!». Menigheten har et omfattende og mangfoldig arbeid rettet mot ulike aldersgrupper, behov og livsfaser.Det er ledig stilling som sokneprest i Stavanger domprosti, med Tjensvoll sokn som særskilt arbeidsområde.Vi søker en sokneprest som har lyst til å ta lederansvar, som trives med gudstjeneste og forkynnelse, som møter mennesker i alle aldre, og som vil være med å finne nye måter å være kirke på.Vi ønsker oss en prest som sammen med menighetsråd og ansatte vil være en drivkraft i det strategiske arbeidet, og bidra til utvikling av kirkens arbeid, både i meni...

 • Company DEN NORSKE KIRKE I MIDT-TELEMARK in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4403348431 Presentasjon av stillingen:Om kyrkjelydenOm du ønskjer å arbeida som prest i ein aktiv kyrkjelyd saman med ein engasjert stab og ivrige frivillige, kan dette vera stillinga for deg. Du vil få hovudansvaret for arbeidet med dei om lag 50 konfirmantane i Bø, eit varierande tal ungdomsleiarar og i samarbeid med frivillige vaksenleiarar vil du også ha ei viktig rolle i treffpunktet Z ungdom.I Bø står det klart eit lyst og fint kontor til deg i det nye kontorbygget på Bøhaugen, like ved kyrkjene. Her vil du jobba i fellesskap med sokneprest, kyrkjeverje, organist, korleiar, kontorfullmektig og to kyrkjetenarar. Sjå meir på .Kyrkjelyden har eit godt samarbeid med organisasjonane på Bø bedehus, og nyttar dette huset også til fleire av kyrkjelyden sine aktivit...

 • Company FJOTLAND SOKN in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4405422124 Presentasjon av stillingen:Menighetens profilFeda og Fjotland sokn har begge god oppslutning ut fra medlemstallet. Feda menighet bygde i 2012 et tjenlig og moderne menighetshus i umiddelbar nærhet til kirken --Huset, Feda bedehus og kirketun. Huset har vitalisert menigheten og lokalsamfunnet. Fjotland sokn har et rikt sang- og musikkliv. En del av menighetsarbeidet drives i samarbeid med bedehuset.I Feda sokn ligger Fedaheimen, barnehage og skole med elever fra 1-7 klasse. I Fjotland sokn ligger Fjotlandheimen, Kvinatun leirsted og Kvinlog skule med elever fra 1-10 klasse. Ved Menighetssenteret i Kvinesdal er det moderne og trivelige kontorlokaler der soknepresten har kontorfellesskap sammen med soknepresten i Kvinesdal sokn (100%), kirkeverge (100%), ...

 • Company SLETTEBAKKEN SOKN in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4404415887 Presentasjon av stillingen:Det er ledig stilling som kapellan i Slettebakken menighet i Bergensdalen prosti.Slettebakken sokn ligger sør for Bergen sentrum med god kommunikasjon til sentrum via buss eller bybane. Soknet har om lag 8000 innbyggere, hvorav 5063 er medlemmer i Den norske kirke.Visjonen til Slettebakken menighet er «Jordnær -- himmelvendt».Slettebakken menighet har et rikt gudstjenesteliv med god deltakelse. Kirken benyttes også jevnlig av den gassiske menighet, og støtter et misjonsprosjekt på Madagaskar.Slettebakken er en aktiv menighet med utstrakt arbeid for alle aldersgrupper. Babysang, knøttekor, aspirantkor, barnekor, ten-sing og ikke minst Slettebakken menighets motettkor. Åpen kirke hver torsdag er populært hos veteranene. Menighe...

 • Company SKIEN KIRKELIGE FELLESRÅD in Other
  17.06.2021 Updated on: 19.06.2021

  Vi søker etter deg som trives med undervisningsoppgaver, har interesse for og evne til kreativ formidling, og liker å jobbe med barn og unge.Ditt hovedfokus vil være:· Trosopplæringsarbeid i samarbeid med øvrige ansatte i samsvar med gjeldende planer· Deltakelse i gudstjenester tilknyttet undervisning· Samarbeid kirke-skole-barnehage-menighet· Rekruttere og veilede frivillige medarbeidereVi ser etter deg som har:· Gode kontaktskapende evner og trives sammen med barn og ungdom· Allsidig erfaring med trosformidling· Gode samarbeidsevner, en fleksibel holdning, selvstendighet og evne til strukturert og målrettet arbeid. Personlig egnethet vil bli vektlagt.· God formidlingsevne· Kjennskap til Den norske kirkeKvalifikasjoner:· Krav til kateketutdannelse i samsvar med kvalifikasjonskravene for k...

 • Company FANA SOKN in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4403724674 Presentasjon av stillingen:Kan du tenke deg å jobbe som prest i Bergen en periode i høst? Her har du i så fall en spennende mulighet!I Fana sokn, sør i Bergen, er det ledig et halvt års vikariat i stilling som kapellan høsten 2021. Soknet har to kirker (Fana og Ytrebygda) og et aktivt menighetsarbeid. Vi søker en prest til gudstjenester, andakter, gravferd og vigsler. Vikariatet vil også innebære noe arbeid med konfirmanter og trosopplæring i samarbeid med et team bestående av kateket, barne- og ungdomsmusiker, samt medarbeider i KFUK-KFUM Fana. Resten av staben består av sokneprest, to organister, to kirketjenere, administrasjonsleder og diakon. Det er en engasjert og dyktig gjeng som står klar til å ta imot vikar!Les mer om Fana sokn her: Stillingen ...

 • Company FANA SOKN in Other
  16.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4401772697 Presentasjon av stillingen:Det er ledig stilling som kapellan i Fana prosti med Fana sokn som tjenestested.Fana prosti strekker seg fra Birkeland sokn i nord til soknene i Austevoll og Bjørnafjorden i sør. Prostiet består av 7 sokn med i alt over 72 000 medlemmer og er betjent av 14,5 prester i faste stillinger.Visjonen til Fana sokn er «Møte Gud, møte mennesker». Fana sokn ligger sør i Bergen kommune. Soknet har to menigheter, som er knyttet til kirkene Fana og Ytrebygda. Vi tror at en god samhandling mellom Fana og Ytrebygda vil styrke visjonen om å skape gode møter med Gud og mellom mennesker.Fana kirke er en gammel steinkirke fra 1100 -- tallet med plass til ca. 400 mennesker. Ytrebygda kirke er en moderne kirke, vigslet i 2011 med plass til ca. 25...

 • Company FANA SOKN in Other
  16.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4401816049 Presentasjon av stillingen:Det er ledig stilling som kapellan i Fana prosti med Fana sokn som tjenestested.Fana prosti strekker seg fra Birkeland sokn i nord til soknene i Austevoll og Bjørnafjorden i sør. Prostiet består av 7 sokn med i alt over 72 000 medlemmer og er betjent av 14,5 prester i faste stillinger.Visjonen til Fana sokn er «Møte Gud, møte mennesker». Fana sokn ligger sør i Bergen kommune. Soknet har to menigheter, som er knyttet til kirkene Fana og Ytrebygda. Vi tror at en god samhandling mellom Fana og Ytrebygda vil styrke visjonen om å skape gode møter med Gud og mellom mennesker.Fana kirke er en gammel steinkirke fra 1100 -- tallet med plass til ca. 400 mennesker. Ytrebygda kirke er en moderne kirke, vigslet i 2011 med plass til ca. 25...

 • Company ÅKRA SOKN in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4402741543 Presentasjon av stillingen:Det er ei ledig stilling som sokneprest i Sunnhordland prosti med Fjeldberg & Eid sokn, Åkra sokn og sokna i Kvinnherad som tenestestad.I Kvinnherad kommune er det vel 13 000 innbyggjarar. Her er flott natur som gjev gode høve til rekreasjon og naturopplevingar. Det er også eit variert næringsliv med m.a. Hydro Husnes og Valen sjukehus. Husnes har eit stort butikksenter og Kvinnherad vidaregåande skule. Det går ei hurtigbåt til Stord frå Ranavik og Sunde med hyppige avgangar morgon og ettermiddag, her er og ein attraktiv arbeidsmarknad.Fjelberg og Eid sokn ligg i sørlege delen av Kvinnherad kommune. Dette soknet har omlag 1700 medlemmer. Det ligg også barneskule, ungdomsskule og Sunnhordland folkehøgskule her. Soknepresten ha...

 • Company SKIEN KIRKELIGE FELLESRÅD in Other
  14.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Vi søker etter deg som trives med undervisningsoppgaver, har interesse for og evne til kreativ formidling, og liker å jobbe med barn og unge.Ditt hovedfokus vil være:· Trosopplæringsarbeid i samarbeid med øvrige ansatte i samsvar med gjeldende planer· Deltakelse i gudstjenester tilknyttet undervisning· Samarbeid kirke-skole-barnehage-menighet· Rekruttere og veilede frivillige medarbeidereVi ser etter deg som har:· Gode kontaktskapende evner og trives sammen med barn og ungdom· Allsidig erfaring med trosformidling· Gode samarbeidsevner, en fleksibel holdning, selvstendighet og evne til strukturert og målrettet arbeid. Personlig egnethet vil bli vektlagt.· God formidlingsevne· Kjennskap til Den norske kirkeKvalifikasjoner:· Krav til kateketutdannelse i samsvar med kvalifikasjonskravene for k...

 • Company HØVIK MENIGHET in Other
  14.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4397227229 Presentasjon av stillingen:Er du glad i barn, trosopplæring og musikk? Ønsker du en stilling der du kan skape et godt, kristent fellesskap for barn og familier i menigheten? Gjennom et variert arbeid med mange forskjellige arrangementer og aktiviteter, har du mulighet til å knytte kontakter og bytte relasjoner. Dersom du i tillegg har lyst til å jobbe i en stab med engasjerte og kompetente kollegaer og frivillige, i nyoppussede kontorer og med en vakker kirke, håper vi du søker på stillingen som menighetspedagog i Høvik menighet!ArbeidsoppgaverHovedansvaret for trosopplæringsplanen for barn og unge 0-18 årHovedansvarlig for planlegging og gjennomføring av trosopplæringstiltakene for 0-13 år, flere av tiltakene skjer i samarbeid med stab og frivilligeAn...

 • Company KIRKELIG FELLESRÅD I BÆRUM in Other
  14.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4393754593 Presentasjon av stillingen:Ønsker du å jobbe med trosopplæring i våre to menigheter, og være med å skape og videreutvikle gode inkluderende møteplasser? Eiksmarka og Østerås menigheter er to selvstendige sokn som over flere år har utviklet et tett og godt samarbeid. Østerås kirke ligger nært ungdomsskolen og har nærhet til barnehager og barneskoler. Eiksmarka kirke ligger «vegg-i-vegg» med barneskolen og har flere barnehager i sitt nærområde. Det bor veldig mange aktive barnefamilier i menighetene.Stabene består av dyktige og engasjerte medarbeidere som arbeider tett sammen. Nå er vi på jakt etter deg som vil være med å videreutvikle eksistrerende aktiviteter og arbeid som allerede er på plass, og samtidig brenner for å bygge nettverk og etablere nye g...

 • Company BRUMUNDDAL/VELDRE SOKN in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4398517595 Presentasjon av stillingen:Det er ledig stilling som sokneprest i Ringsaker prosti med Brumunddal/Veldre sokn som tjenestested. Brumunddal/Veldre sokn består av Brumunddal og omkringliggende jordbruksbygder. Brumunddal er administrativt sentrum for Ringsaker kommune og en by i utvikling. Det satses innen både næringsliv, handel, kultur og idrett. Av soknets innbyggere er ca. 10600 medlemmer i Den norske kirke.Brumunddal/Veldre menighet betjenes av sokneprest, kapellan, kateket, menighetspedagog, diakon, kirkemusiker, renholder og to kirketjenere, samt prostipresten i Ringsaker, som også har en del av sin tjeneste i soknet. Det er felles kirkekontor sentralt i Brumunddal for soknene Brumunddal/Veldre, Nes og Furnes. Kirkekontoret har for tiden kontorled...

 • Company YTRE RANDESUND MISJONSKIRKE in Other
  11.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company IKORNNES SOKN in Other
  11.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4401897375 Presentasjon av stillingen:Det er ledig stilling som sokneprest i Ikornnes sokn. Ein del av stillinga er tiltenkt teneste elles i prostiet.Det er eit nært samarbeid med Sykkylven sokn (4743 medlemmer) som saman med Ikornnes sokn (1302 medlemmer) utgjer Sykkylven kommune og fungerer som eit samarbeidsområde. Prostiet er tenestedistrikt, og prestane møtes regelmessig til kollega- og fagsamlingar.Soknerådet arbeider aktivt og er resultatorientert. Kyrkjelyden har ein velfungerande stab, mange frivillige medarbeidarar og eit livskraftig kyrkjelydsarbeid med vekt på tiltak for born og unge. Soknepresten har kontorfellesskap i Sykkylven kyrkje saman med soknepresten i Sykkylven, kyrkjeverje, trusopplærar og kantor - alle i 100% stillingar. I denne fellesskap...

 • Company SPJELKAVIK SOKN in Other
  11.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4401866198 Presentasjon av stillingen:Det er ledig 100% stilling som sokneprest i Nordre Sunnmøre prosti med Spjelkavik sokn som tenestestad.Forutan soknepresten er det tilsett to kapellanar og ein presteressurs på deltid. I tillegg til desse er det tilsett to diakonar i deltid, to kateketar, kyrkjelydspedagog, kantor, organist i deltid, kyrkjetenar, frivilligkoordinator i deltid og dagleg leiar. Alle desse har arbeidet sitt i soknet og har kontor i Spjelkavik kyrkje. Det er mange frivillige medarbeidarar i soknet. Fleire av desse har ei sentral rolle i kyrkjelydsarbeidet på Hatlehol, - ein del av soknet som er tenkt utskilt som eige sokn. Ny kyrkje er prosjektert, og ligg inne i langtidsbudsjettet for Ålesund kommune.Eit servicekontor for alle sokna i kommunen u...

 • Company DEN NORSKE KIRKE I ØRSKOG in Other
  11.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4401863336 Presentasjon av stillingen:Det er ledig inntil 100% stilling som sokneprest/prostiprest Nordre Sunnmøre prosti, med primær tenestestad i Ørskog sokn.Soknepresten vil også gjere teneste som prostiprest i prostiet.Ørskog kyrkje frå 1873 er ei langskipskyrkje med 600 sitjeplassar, og med eit forordna gudstenestetal på 35 gudstenester. Rundt kyrkja ligg ein pent stelt gravplass.Ørskog kyrkjelyd har eit godt og tenleg kyrkjelydshus like ved kyrkja, «Kyrkjetorget». Kyrkjelyden driv bruktbutikk i bygget. Det gjev eit årleg netto tilskot på ca ein halv million kroner som i hovudsak vert brukt til arbeid i kyrkjelyden. Her er kontor for dei tilsette, forsamlingssal og møterom. I soknet er det kyrkjetenar, og saman med Skodje sokn deler ein på kateket, diakon/ky...

 • Company ÅRDAL KYRKJELEGE FELLESRÅD in Other
  11.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Ledig fast stilling i 50% som kateket/kyrkjelydspedagog/trusopplærar med arbeidsstad Øvre Årdal - og Nedre Årdal sokn. Øvre Årdal sokn og Nedre Årdal sokn ligg i Årdal kommune i Vestland fylke. Kommunen har 5 170 innbyggjarar med eit godt utbygd tenesteapparat, og er ein kulturell-og idrettsaktiv kommune. Her er èi kyrkje i kvart sokn, i tillegg til eit kyrkjelydshus på Årdalstangen i Nedre Årdal sokn. Kyrkjekontoret for Årdal ligg i Rådhus II i sentrum av Årdalstangen.Vi søkjer ein person som:har kompetanse innanfor pedagogikk og kristendomhar erfaring med, og likar å jobbe med barn og ungehar evne til å jobbe sjølvstendig og likar å samarbeide med andreDen som blir tilsett må:vere medlem av Den norske kyrkjavise politiattestRelevant erfaring kan erstatte formell kompetanse. Noko av arbei...

 • Company DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE LEVANGER MENIGHET in Other
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Hvem er viVi er en flergenerasjonsmenighet med 125 medlemmer som ønsker å ta dåpsopplæringsansvaret på alvor. Vårt kirkebygg ligger i Levanger sentrum og har store og hensiktsmessige lokaler for en rekke aktiviteter. Vi feiret 100 årsjubileum i 2019, og har siden 2013 hatt kvinnelig pastor, som nå går av for aldersgrensen. Menighetens øverste organ er menighetsmøtet og årets tema er . Levanger gir deg tilgang til det meste du kan ønske deg av mangfold innen kirke, natur og kultur -- samt et rikt studietilbud og godt oppvekstmiljø.Hva du har som vi trengerDet er en fordel om du har utdannelse og erfaring innen teologi, menighetsarbeid, barne- og ungdomsarbeid, forkynnelse og sjelesorg. Som menighet har vi har stor tro på en pastortjeneste som er basert på kombinasjonen naturgaver og nådegav...

 • Company VOLDA KYRKJELEGE FELLESRÅD in Other
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Kateketen vår skal ha permisjon og vi søkjer etter vikar i 100 stilling i eitt år frå slutten av august. Kateketen er leiar av undervisningsarbeidet og trusopplæringsteamet. I trusopplæringsteamet har vi kateketen og to trusopplæringsmedarbeidarar.Arbeidsoppgåver• Leie og gjennomføre trusopplæringsarbeidet og konfirmantarbeidet saman med tilsette og frivillige.• Leie samarbeidet kyrkje - skule/barnehageVi søkjer etter kateket, men vil også vurdere søkjarar med anna relevant utdanning og erfaring som gjer dei skikka til stillinga.Kvalifikasjonar• Relevant høgare utdanning med vekt på kristendom/teologi og pedagogikk• Leiarerfaring• Erfaring frå og interesse for arbeid med barn og ungdom• Evne til å skape gode relasjonar• Erfaring frå frivillig kyrkjeleg arbeid• Evne til samarbeid og teamten...

 • Company SYKKYLVEN KYRKJELEGE FELLESRÅD in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Sykkylven kyrkjelege fellesråd har ansvaret for drift og forvaltning av 2 arbeidskyrkjer og 1 gravplass. Kyrkjelydane har til saman 2 sokneprestar (100% og 60%), kantor (100%), organist (20%), driftsleiar/kyrkjetenar (100%), kyrkjeverje (100%), kontorsekretær (55%), trusopplærar (80%), ungdomsarbeidar (100%) og diakon (80%). PS: Denne stillinga erstattar stillingane trusopplærar og ungdomsarbeidar som, av ulike årsaker og tilfeldigvis samtidig, går over i anna arbeid frå 1. aug. 2021.Vi har ledig stilling somBARNE- OG UNGDOMSARBEIDAR / DIAKON / KATEKET / PEDAGOG / PRESTi 100% stilling frå hausten 2021Vi søker etter:Ein utadvent og inspirert person med gode evner til å samarbeide, samtidig som ein må kunne arbeide sjølvstendig og systematisk.Ein person med pedagogiske evner.Ein person som l...

 • Company SYKKYLVEN KYRKJELEGE FELLESRÅD in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  **BARNE- OG UNGDOMSARBEIDAR /**DIAKON / KATEKET / PEDAGOG / PRESTi 100% stilling frå hausten 2021Vi søker etter:Ein utadvent og inspirert person med gode evner til å samarbeide, samtidig som ein må kunne arbeide sjølvstendig og systematisk.Ein person med pedagogiske evner.Ein person som likar å formidle/forkynne, halde andakt o.l.Ein person som ønsker å sjå og motivere andre.Ein person som er glad i å arbeide med barn og unge.Ein person som vil arbeide for å (involvering, inkludering, motivering og oppfølging av frivillige/uløna medarbeidarar).Om stillinga:Arbeidstid etter avtale (både dag, kveld og helg).Medansvar i konfirmantarbeidet.Samarbeid med skule og barnehagar.Samarbeid med kommunen og ulike lag og organisasjonar.Systematisk arbeid med tilrettelegging, omsorg og utvikling av frivi...

 • Company SYKKYLVEN KYRKJELEGE FELLESRÅD in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Sykkylven kyrkjelege fellesråd har ansvaret for drift og forvaltning av 2 arbeidskyrkjer og 1 gravplass. Kyrkjelydane har til saman 2 sokneprestar (100% og 60%), kantor (100%), organist (20%), driftsleiar/kyrkjetenar (100%), kyrkjeverje (100%), kontorsekretær (55%), trusopplærar (80%), ungdomsarbeidar (100%) og diakon (80%). PS: Denne stillinga erstattar stillingane trusopplærar og ungdomsarbeidar som, av ulike årsaker og tilfeldigvis samtidig, går over i anna arbeid frå 1. aug. 2021.Vi har ledig stilling somBARNE- OG UNGDOMSARBEIDAR / DIAKON / KATEKET / PEDAGOG / PRESTi 100% stilling frå hausten 2021Vi søker etter:Ein utadvent og inspirert person med gode evner til å samarbeide, samtidig som ein må kunne arbeide sjølvstendig og systematisk.Ein person med pedagogiske evner.Ein person som l...

 • Company ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD in Other
  10.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Org. nr: 976990307 Stillingsident: 4394530657 Presentasjon av stillingen:Som kateket/menighetspedagog i Røyken og Åros menigheter blir du del av et kollegafellesskap som jobber godt sammen. Arbeidet innbyr til kreativitet, og du får frihet til å forme egen arbeidshverdag. Du vil veksle mellom oppgaver knyttet til tømmerkirken i Åros, middelalderkirken i Røyken og nye Teglen, Spikkestad kirke og kultursenter.ArbeidsoppgaverPlanlegge, gjennomføre og videreutvikle menighetenes konfirmant- og ungdomsarbeidDelta i trosopplæringsarbeidet og ha medansvar for ledertrening for ungdomSamarbeide med prest og trosopplærer om tiltak overfor skoler og barnehagerRekruttere og følge opp frivillige medarbeidere innenfor kateketens arbeidsområdeAndre oppgaver ut fra menighetens behov og etter avtale med dag...

 • Company KIRKELIG FELLESRÅD I TRONDHEIM ILEN/ SVERRESBORG in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4400349959 Presentasjon av stillingen:Kirkelig fellesråd i Trondheim har ledig nyopprettet 100 % stilling som kateket for Ilenog Sverresborg menigheter. Ilen (Ila på Trondheimsdialekt) og Sverresborg menigheter ligger på vestsiden av Nidelven og er nabo-menigheter med et utstrakt samarbeid seg imellom -- og også med Byåsen menighet.Ila er en sentrumsmenighet vendt mot byen og det kulturelle livet der. Bydelen har et varierende kulturliv som preges av mangfold. Menighetens arbeid preges også av dette mangfoldet og er en viktig del av bydelens puls. Ilen kirke er en vakker kirke bygd i nygotisk stil (1889) i en periode med sterk byvekst og utvidelse av boområdene.Befolkningssammensetningen er mangfoldig med studenter, innvandrere og andre tilflyttere, etablerte beb...

 • Company SYKKYLVEN KYRKJELEGE FELLESRÅD in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  **BARNE- OG UNGDOMSARBEIDAR /**DIAKON / KATEKET / PEDAGOG / PRESTi 100% stilling frå hausten 2021Vi søker etter:Ein utadvent og inspirert person med gode evner til å samarbeide, samtidig som ein må kunne arbeide sjølvstendig og systematisk.Ein person med pedagogiske evner.Ein person som likar å formidle/forkynne, halde andakt o.l.Ein person som ønsker å sjå og motivere andre.Ein person som er glad i å arbeide med barn og unge.Ein person som vil arbeide for å (involvering, inkludering, motivering og oppfølging av frivillige/uløna medarbeidarar).Om stillinga:Arbeidstid etter avtale (både dag, kveld og helg).Medansvar i konfirmantarbeidet.Samarbeid med skule og barnehagar.Samarbeid med kommunen og ulike lag og organisasjonar.Systematisk arbeid med tilrettelegging, omsorg og utvikling av frivi...

 • Company DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE LEVANGER MENIGHET in Other
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Hvem er viVi er en flergenerasjonsmenighet med 125 medlemmer som ønsker å ta dåpsopplæringsansvaret på alvor. Vårt kirkebygg ligger i Levanger sentrum og har store og hensiktsmessige lokaler for en rekke aktiviteter. Vi feiret 100 årsjubileum i 2019, og har siden 2013 hatt kvinnelig pastor, som nå går av for aldersgrensen. Menighetens øverste organ er menighetsmøtet og årets tema er . Levanger gir deg tilgang til det meste du kan ønske deg av mangfold innen kirke, natur og kultur -- samt et rikt studietilbud og godt oppvekstmiljø.Hva du har som vi trengerDet er en fordel om du har utdannelse og erfaring innen teologi, menighetsarbeid, barne- og ungdomsarbeid, forkynnelse og sjelesorg. Som menighet har vi har stor tro på en pastortjeneste som er basert på kombinasjonen naturgaver og nådegav...

 • Company VOLDA KYRKJELEGE FELLESRÅD in Other
  10.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Kateketen vår skal ha permisjon og vi søkjer etter vikar i 100 stilling i eitt år frå slutten av august. Kateketen er leiar av undervisningsarbeidet og trusopplæringsteamet. I trusopplæringsteamet har vi kateketen og to trusopplæringsmedarbeidarar.Arbeidsoppgåver• Leie og gjennomføre trusopplæringsarbeidet og konfirmantarbeidet saman med tilsette og frivillige.• Leie samarbeidet kyrkje - skule/barnehageVi søkjer etter kateket, men vil også vurdere søkjarar med anna relevant utdanning og erfaring som gjer dei skikka til stillinga.Kvalifikasjonar• Relevant høgare utdanning med vekt på kristendom/teologi og pedagogikk• Leiarerfaring• Erfaring frå og interesse for arbeid med barn og ungdom• Evne til å skape gode relasjonar• Erfaring frå frivillig kyrkjeleg arbeid• Evne til samarbeid og teamten...

 • Company HAMMERFEST KIRKELIGE FELLESRÅD in Other
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Kirkelig fellesråd i Hammerfest har ledig 100 % stilling som kateket med ønske om snarlig tiltredelse. Stillingen er primært plassert i Hammerfest sokn, men den som tilsettes må påregne litt arbeid i de andre soknene i fellesrådsområdet/prostiet.Kirkens undervisningstjeneste har som formål å fremme trosopplæringen i menigheten, styrke troen hos alle døpte, gi hjelp til livsmestring og kalle til etterfølgelse. Kateketen leder menighetens undervisningstjeneste og har medansvar for å rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere.Det kan tilbys arbeidsveiledning.Arbeidsoppgaver:Lede soknets undervisningstjeneste for barn, unge og voksne.Ansvar for konfirmantarbeidet.Planlegge og gjennomføre trosopplæringen i samarbeid med staben i henhold til trosopplæringsplan.Samarbeid med skoler, b...

 • Company ALTA KIRKELIGE FELLESRÅD in Other
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4391094399 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig prosjektstilling som ungdomsprest i Alta i et engasjement for inntil tre år og vi søker etter en utadvendt, engasjert og samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet.Presten blir del av arbeidsfellesskapet knyttet til Nordlyskatedralen Alta kirke.Arbeidsfellesskapet vårt legger stor vekt på tverrfaglighet, der vi ønsker etgodt samarbeid på tvers av profesjoner.Stillingen vil primært være rettet inn mot arbeid blant ungdom og unge voksne.Arbeidet vil innbefatte å støtte opp under eksisterende diakonale tiltak, og isamråd med den som ansettes kan noe av tjenesten være knyttet til ordinærtgudstjenesteliv. Inntil 20 % av stillingen prioriteres brukt i studentmiljøetved universitetet, campus Alta.Prosten vil...

 • Company DEN NORSKE KIRKE I SKIEN in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4398628923 Presentasjon av stillingen:Menighetens profilMenigheten setter barne- og ungdomsarbeidet høyt, og kapellanen leder konfirmantarbeidet. En viktig del av kapellanens jobb er å utruste nye konfirmantledere gjennom lederkurs. Staben jobber mye sammen med hverandre og med frivillige og mest mulig i team, slik at ingen blir stående alene i sitt arbeid.Staben er kreativ, relativt ung og kunnskapsrik. Den består av to prester, to organister, to kirketjenere, barne- og familiepedagog, diakon, ungdomsarbeider, trosopplærer og sekretær. Fra kapellanens kontor ser man bort på Gulsets samlingspunkt -- Gulsetsenteret med matbutikker, frisør, apotek, takeaway pizza og pub. Folk kommer ofte innom kontoret og arbeidsmiljøet er godt og variert. Menigheten har en stor ba...

 • Company MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD in Other
  10.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Malvik kirkelige fellesråd har ledig fast stilling i 100% som kateket i Malvik og Hommelvik menigheter. Søknadsfrist 10.07.2021.Tiltredelse snarest mulig etter 01.08.2021.Kateketen vil ha ansvar for trosopplæringen og konfirmantarbeidet i kommunen i nært samarbeid med andre medarbeidere i staben.Kateketen følger opp samarbeidet med skolene og barnehagene.Kateketen tilrettelegger barne- og ungdomsarbeidet, med bl.a. rekruttering av ungdomsledere og frivillige medarbeidere.Kateketen arbeider etter de retningslinjer som er gitt i tjenesteordning for kateket og søkere med kateketutdanning vil bli foretrukket. Søkere med annen relevant utdanning oppfordres til å søke. Søker må være medlem av Den norske kirke.Lønn i hht. tariff. Pensjonsordning.Arbeidsoppgaver· Lede og være en aktiv pådriver i m...

 • Company SYKEHUSET TELEMARK HF ADM OG FELLESTJENESTER SKIEN in Other
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Org. nr: 988734764 Stillingsident: 4401792994 Presentasjon av stillingen:Sykehuset Telemark søker en erfaren teolog som er klar for nye utfordringer. Du skal ha ansvaret for sykehusets prestetjeneste, og har etselvstendig ansvar både i forhold til pasienter og medarbeidere ved sykehuset. Prestetjenestener underlagt HR-avdelingen, og du vil rapportere til HR-direktør. HR-avdelingenbestår av kompetente og motiverte medarbeidere som arbeider med bådeforvaltnings- og utviklingsoppgaver.Du vil ha tverrfaglig samarbeid med klinikkene, både innen somatikk og psykiatri, og vil være medlem av sykehusets kliniske etiske komité.Vi søker deg som er fleksibel, har god evne til å bygge relasjoner og som har erfaringfra krevende mellom-menneskelige situasjoner. Tiltredelse etter avtale.ArbeidsoppgaverDin...

 • Company INDRE ØSTFOLD KIRKELIGE FELLESRÅD AVD ASKIM in Other
  10.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4399714895 Presentasjon av stillingen:Drømmer du om landsbysjarm og folkelig engasjement? Er du på jakt etter en prestestilling men ikke ønsker å binde deg opp i en fast stilling? Nå har du mulighet til å prøve ut dette som prostiprest i Østre Borgesyssel prosti.Vi ser etter en allsidig og fleksibel prest til engasjement som prostiprest i Østre Borgesyssel prosti.Stillingen er midlertidig i påvente av fast utlysning og er ledig fra 1.august 2021 med varighet i 6 måneder. Stillingsstørrelse er 100%. Prostiprestetjenesten er primært knyttet til Askim sokn og Spydeberg sokn. Hovedinnhold i tjenesten vil være gudstjenester , kirkelige handlinger og annet menighetsarbeid. Vi kan tilby kontorplass med hyggelig stab sentralt i Askim.Vil du vite mer om menighetene og hva...

 • Company HAMMERFEST KIRKELIGE FELLESRÅD in Other
  01.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Kirkelig fellesråd i Hammerfest har ledig 100 % stilling som kateket med ønske om snarlig tiltredelse. Stillingen er primært plassert i Hammerfest sokn, men den som tilsettes må påregne litt arbeid i de andre soknene i fellesrådsområdet/prostiet.Kirkens undervisningstjeneste har som formål å fremme trosopplæringen i menigheten, styrke troen hos alle døpte, gi hjelp til livsmestring og kalle til etterfølgelse. Kateketen leder menighetens undervisningstjeneste og har medansvar for å rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere.Det kan tilbys arbeidsveiledning.Arbeidsoppgaver:Lede soknets undervisningstjeneste for barn, unge og voksne.Ansvar for konfirmantarbeidet.Planlegge og gjennomføre trosopplæringen i samarbeid med staben i henhold til trosopplæringsplan.Samarbeid med skoler, b...

 • Company BETANIA in Other
  01.06.2021 Updated on: 02.06.2021

  Om Pinsekirken MjøndalenPinsekirken Mjøndalen er en livskraftig og veletablert menighet med et stort hjerte for Guds Rike. I nyoppussede lokaler og med utvidet stab ønsker vi å være en attraktiv menighet hvor alle generasjoner trives. Mjøndalen en hyggelig bygd 15 minutter fra Drammen. Med tog tar det 45 minutter fra Oslo og 30 minutter fra Kongsberg.Nå søker vi en familiepastor som vil være med å bygge menigheten for fremtiden.Arbeidsoppgaver· Lede arbeidet og være pastor for arbeidet som berører den yngre generasjonen.· Videreutvikle eksisterende søndagsskole, tweensgrupper og ungdomsarbeid.· Videreutvikle gudstjenester i samarbeid med pastor og lederteam.· Organisere, og gjennomføre ukentlige og årlige prosjekter.· Rekruttere, inspirere og lede frivillige medarbeidere.· Utvikle nye sats...

 • Company BEKKELAGET SOKN in Other
  01.06.2021 Updated on: 01.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4397248618 Presentasjon av stillingen:Det er ledig stilling som kapellan i Søndre Aker prosti med tjenestested Bekkelaget og Ormøy sokn.Er du klar for et jobbskifte til noe nytt og spennende? Eller er du nyutdannet og på jakt etter din første jobb?Bekkelaget og Ormøy menighet har som visjon å formidle evangeliet i ord og handling slik at alle kan møte Kristi frigjørende nærvær. Vi er tre lokalt forankrete, åpne felleskap for tro og tjeneste: Bekkelaget, Ormøy og SEM (Simensbråten Ekeberg Menighetsfelleskap). Vi har tre grunnleggende virksomheter: Gudstjeneste, trosopplæring og diakoni, og nå ønsker vi en ny kapellan som både vil videreføre og fornye vårt trefoldige arbeid.Bekkelaget og Ormøy sokn har ca 19 000 innbyggere hvorav om lag 11 000 er medlemmer av Den n...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Religious professionals Edit filters