Jobmonitor. Search results for Religious professionals

30 Jobs found

Used filters:
 • Religious professionalsx
Displaying 1-30 of 30 results.
 • Company DEN NORSKE KIRKE I STEINKJER in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4262249387 Presentasjon av stillingen:Vakker natur, sterk historie og tydelig folkekirke preger Steinkjer. Steinkjer har ca. 24.500 innbyggere og er administrasjonssted for fylkeskommunen -- og kanskje ditt nye tjeneste- og bosted?Egge kirke er en fin langkirke i tre fra 1870, og ligger på historisk grunn like ved Egge gård. Steinkjer kirke ruver som en katedral midt i byens sentrum, like ved byens nye kulturhus, som er under planlegging. Den er særlig kjent for Weidemanns kunst i altermaleri og glassmosaikk. Steinkjer har også et gravkapell.Stiklestad prosti består av kommunene Steinkjer, Snåsa, Inderøy, Verdal, Levanger og Frosta og har ca. 73.000 innbyggere. Omlag 82% er medlemmer i DnK. I deler av prostiet er det flere frimenigheter og et robust kristent orga...

 • Company FLATANGER SOKN in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4260939390 Presentasjon av stillingen:Vil du forme din egen prestejobb i vakker kystnatur? Flatanger og Statland søker ny sokneprest (100%). Flatanger og Statland ligger naturskjønt til ved Foldafjorden, ut mot det åpne havet. Den åpne naturen speiler stillingen; her er det store muligheter for å forme egen prestehverdag i et område der lokalmiljø og kommune slutter positivt og fleksibelt opp om folkekirken. Prestejobben i Flatanger er preget av gudstjenester og kirkelige handlinger, og det er mange muligheter til å utforske både former, metoder og målgrupper for kirkelig arbeid. Frivilligheten står støtt, og folkekirken er en selvsagt del av lokalsamfunnet.Flatanger og Statland er to relativt små sokn med knappe 1500 innbyggere til sammen. Soknene har tre kirker...

 • Company NORDRE FOLLO KIRKELIGE FELLESRÅD in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4263371097 Presentasjon av stillingen:Nordre Follo kirkelige fellesrådsområde ligger i Nordre Follo prosti og svarer geografisk til Nordre Follo kommune. Fellesrådsområdet har et samlet folketall på ca. 60.000. Vi har 7 sokn og 9 kirker. Den totale staben består av 55 fellesrådsansatte i 37 årsverk og 9 prester i 9 årsverk (inkludert prost). Fellesrådsområdet er organiserte med administrasjon i Ski nye kirke og en menighetsstab i hver av de fire arbeidskirkene og to staber på gravplassene.Kateket i Langhus og Siggerud menigheter.Nordre Follo kirkelige fellesråd har ledig fast stilling i 100 % som kateket med hovedansvar for Langhus og Siggerud menigheter med søknadsfrist 9.august.Tiltredelse snarest mulig etter 20.09.2020. Kateketen vil ha et nært samarbeid med ø...

 • Company GRIMSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4199132347 Presentasjon av stillingen:Eide og Landvik sokn har 4 700 medlemmer og betjenes av kateket, organist, kirketjenere, diakon, menighetspedagog, ungdomsprest og sokneprest i tillegg til daglig leder for menighetene. Staben har kontor på Odden-senteret i Grimstad. Menighetenes tilbud til ungdom er ungdomsmiljøet «Spiren», «Østerhus-klubben» og «Klubben i Eide».Nåværende ungdomsprest går over i ny stilling som sokneprest, og vi søker nå etterUNGDOMSLEDER/UNGDOMSPRESTi 80-100 %, fast stilling fra 1. januar 2021, eller tidligere etter avtale.ArbeidsoppgaverUngdomsarbeid knyttet til Landvik og Eide menighets ungdom, herunder:Forkynnelse, aktiviteter og ledertreningTrosopplæringstiltak for alderen 13-18 år.Menighetsarbeid knyttet til Østerhus arbeidskirke, heru...

 • Company HARSTAD SOKN in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Vi har ledig stilling som kapellan i Harstad sokn med vekt på barne- og ungdomsarbeid, og søker en samlende og engasjert folkekirkeprest.Harstad kirke er en av Norges første arbeidskirker fra 1958. Kirkas utforming samt dens gunstige plassering nær sentrum gjør den til en populær og aktivt brukt kirke. Menigheten arbeider ut fra en visjon om at Harstad kirke skal være et åpent møtested for å bli kjent med Gud, hverandre og oss selv, hvor alle mennesker og hele mennesket blir sett og verdsatt. I menighetens allsidige satsning gjenspeiles visjonen eksempelvis gjennom prosjektet «Harstad kirke som Sjømannskirke» som hvert år gjennomføres under Festspillene i Nord-Norge. Menigheten har et sterkt fokus på trosopplæring, og deltar aktivt i byens økumeniske samarbeid.Den ledige stillingen har Har...

 • Company BARDU SOKN in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4261381174 Presentasjon av stillingen:Det er ledig stilling som sokneprest i Bardu sokn i Senja prosti. Stillingen har Bardu sokn som særskilt tjenestested og Senja prosti som tjenestedistrikt.Bardu sokn sammenfaller med Bardu kommune som grenser til Målselv, Salangen og Lavangen. Bardu kommune strekker seg helt til Riksgrensen mot Sverige. Folketallet er ca. 4000. Kommunesenteret er Setermoen med ca. 2 000 innbyggere ligger. E6 går gjennom Bardu og det er gode kommunikasjoner med buss til Tromsø og Narvik, samt fly fra Bardufoss flyplass som ligger 25 km fra Setermoen. Regnet i tid ligger Bardu kun 2,5 time fra Oslo.Bardusamfunnet kjennetegnes av god balanse mellom tradisjon og fornyelse. Mange har sine slektsrøtter i Østerdalen og Gudbrandsdalen, og båndene er ...

 • Company BEITSTAD SOKN in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4262295272 Presentasjon av stillingen:I området rundt den innerste delen av Trondheimsfjorden ligger Beitstad og Verran. Her er detvakker natur og området er preget av norsk historie i over 1000 år.Folkekirkepreget er tydelig i denne delen av Stiklestad prosti. Beitstad ogVerran ligger i Steinkjer kommune som har i underkant 25000 innbyggere.Beitstad finner vi innerst i den over 120 km lange Trondheimsfjorden. Bygda ligger langs fylkesvei17 på østsiden av Beitstadfjorden og har tradisjonelt sett vært prega av etgodt og variert landbruk. I tillegg har flere av innbyggerne arbeidsplassen sini byen Steinkjer som er ca. 20 minutter unna med bil. Bygda har godt medbarnehager og en 1-7 barneskole som ligger i bygdesentret Veldemælen. Det ergodt med fiskevann i både sko...

 • Company DEN NORSKE KIRKE I BALLANGEN in Other
  09.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4260937942 Presentasjon av stillingen:Ofoten prosti består av soknene Evenes, Bjerkvik, Narvik, Ankenes og Skjomen, Ballangen, Kjøpsvik, Drag-Helland, Korsnes, Hamarøy og Sagfjord.Ofoten prosti ligger helt nord i Sør-Hålogaland bispedømme. Prostiet omfatter kommunene Evenes, Narvik og Hamarøy. Stortinget har vedtatt omfattende endringer i kommunestrukturen og dette innebærer at det som tidligere var Ballangen kommune ble slått sammen med Narvik og østre del av Tysfjord fra og med 01.01.2020.Ballangen sokn ligger på sørsiden av Ofotfjorden og har to senter, Ballangen og Kjeldebotn. Det er kort avstand til Narvik og hurtigbåtrute til flyplass på Evenes. E6 er hovedvei gjennom kommunen. Kommunen har et godt tjenestetilbud med god barnehagedekning og gode skoler. Sen...

 • Company DEN NORSKE KIRKE I HEMNES in Other
  09.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4260894967 Presentasjon av stillingen:Indre Helgeland prosti ligger midt på Helgeland og sør i Sør-Hålogaland bispedømme.Prostiet består av soknene Grane, Hattfjelldal, Bleikvassli, Dolstad, Drevja, Elsfjord, Hemnes, Korgen, Mo, Nord-Rana, Sjona, Gruben, Røssvoll og Nevernes. Fellesrådene i prostiet er Grane, Hattfjelldal, Vefsn, Hemnes og Rana. Prostesetet er i Mo i Rana .Dette er en flott mulighet til å være prest i Nord-Norge med variert tjeneste og gode kolleger i en innholdsrik folkekirkemenighet. Hemnes er innpakket av storslått natur med Nord-Norges høyeste fjell, isbre, villmark, kulturlandskap, fjorder og kort vei ut til vakre Helgelandskysten.Hemnes sokn hører sammen med Korgen og Bleikvassli sokn. Disse tre soknene utgjør Hemnes fellesråd, som er samme...

 • Company HATTFJELLDAL SOKN in Other
  09.07.2020

  Å være prostiprest i Indre Helgeland betyr at man får spennende og varierte opplevelser fordi området består av både små, landlige sokn og store by-sokn.Indre Helgeland prosti er et langstrakt prosti, og denne prostipreststillingen vil innebære å gjøre det meste av tjenesten i den sørlige delen av prostiet, altså Hattfjelldal, Grane og Vefsn. I stillingen inngår også å ha særskilt ansvar for Hattfjelldal sokn. Hattfjelldal kommune har i overkant av 1300 innbyggere, med en hovedkirke i sentrum.I soknet er det også kirke i Varntresk og i Susendal, som er bygget etter lokalt engasjement og arbeidskraft. Folket i Nordland er opptatt av kirken sin, med en oppslutning i bispedømmet på mer enn 80 % medlemmer.Sameskolen og kultur-- og utviklingssenteret, Sijti Jarnge, ligger i Hattfjelldal, hvor d...

 • Company BJERKVIK SOKN in Other
  09.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4260945314 Presentasjon av stillingen:Ofoten prosti består av soknene Evenes, Bjerkvik, Narvik, Ankenes, Skjomen, Ballangen, Kjøpsvik, Drag/Helland, Korsnes, Hamarøy og Sagfjord.Kirkelige fellesråd i prostiet er fra 1.1.2020 i Evenes, Narvik og Hamarøy.Bjerkvik og Evenes er nabosokn i kommunene Narvik og Evenes. Hvert av soknene har omtrent 1500 innbyggere. Menighetene ligger på nordsiden av Ofotfjorden, og grenser mot Tjeldsund, Narvik, og Gratangen. Begge soknene ligger ved Ofotfjorden, med særdeles gode muligheter for friluftsliv på helårsbasis både ved sjø og fjell. Det er et rikt kulturliv, med mange aktiviteter, lag og foreninger.Narvik kommune ble slått sammen med Ballangen og østre del av Tysfjord kommunetil nye Narvik kommune fra 1.1.2020. Evenes er en e...

 • Company DEN NORSKE KIRKE I BRØNNØY in Other
  09.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4261050905 Presentasjon av stillingen:Sør-Helgeland prosti består av soknene Brønnøy, Bindal, Sømna, Vega, Vevelstad og Velfjord ogTosen.Prostesetet i prostiet er Brønnøy. Fellesrådene er Bindal, Brønnøy, Sømna, Vega,Vevelstad.Vil du jobbe i en inkluderende, folkelig menighet med tradisjon for liturgi, kirkemusikk og gøy trosopplæring, og bo på et av Norges vakreste steder?Da er dette kanskje jobben for deg!Helgelandskysten er et av Norges vakreste kystområder. Her er det muligheter forfritidsaktiviteter som fiske, padling, båtliv, skisport, rolige turer i fjæraog toppturer. Her er tusenvis av øyer og holmer, høye fjell og «forsiktige»fjell. Her er det et eventyr å bo for den som liker natur.Brønnøysund har et variert næringsliv med Brønnøysundregistrene som er e...

 • Company DEN NORSKE KIRKE I BODØ in Other
  09.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4261044470 Presentasjon av stillingen:Har du lyst til å være prest i Innstranden menighet?Hunstad kirke er den nyeste kirken i prostiet, og ble vigslet i 2013. Innstranden ble eget sokn i 2015. Menighetens visjon er NÅDE. Vi vil være "Nær livet", ha en "Åpen dør", "Dele tro" og komme sammen som "Ekte mennesker". Disse kjerneverdiene skal prege hele menighetens arbeid.I Innstranden menighet er det lov å tenke nytt og det er lav terskel for å prøve seg fram til gode løsninger. Gudstjeneste på søndag feires vekselsvis formiddag og kveld. Det er stor variasjon i gudstjenesteform og menigheten har vedtatt bruk av rytmisk serie som liturgisk musikk i hovedgudstjenestene. I menigheten er det et utstrakt arbeid blant barn og familier med babysang, Knøttesang og Minising ...

 • Company DEN NORSKE KIRKE I ALSTAHAUG in Other
  09.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4261048165 Presentasjon av stillingen:I Petter Dass sine fotefar . . . .Vår Herre var gavmild da han skapte Nord-Helgeland. Her er det vakkert, skiftende, spennende, utfordrende, mjukt og her er godt å bo !Det er her - midt i Norge - ute ved havet - vi ønsker en prest som vil og kan fylle de oppgavene vi ønsker at skal fylles.Nord-Helgeland prosti er et vidstrakt prosti som favner om kommunene: Herøy, Dønna, Alstahaug, Leirfjord, Nesna, Lurøy, Træna og Rødøy. I prostiet tjenestegjør det 10 prester totalt.Kontorsted for prostipresten vil være i Sandnessjøen.For mer informasjon se kommunenes nettsider: Av offentlige serviceinstitusjoner kan nevnes, sykehus iSandnessjøen, videregående skoler i Sandnessjøen og på Nesna, og flyplass iSandnessjøen. Både Nesna og Sandn...

 • Company STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BERGEN in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org.nr.:979 493 819 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Vår visjon er at mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg.Korskirken er en av de eldste kirkene i Bergen og forvaltes av Kirkens Bymisjon som en åpen kirke. Den er ikke lenger en menighetskirke, og den er bare åpen på hverdagene. Korskirken levendegjør vårt slagord ”Rom for alle” gjennom å holde dørene åpne fra kl. 11:00 til 15:00 fra mandag til fredag. Hver julaften inviterer vi til julefeiring i kirken for alle som vil delta. Ingen påmelding er nødvendig. Hver onsdag kl. 12:00 er det hverdagsmesse. Øvrige virkedager er det middagsbønn kl 12:00. Ved...

 • Company FLAKSTAD SOKN in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4260956453 Presentasjon av stillingen:Lofoten er eventyrlandet på 67. og 68. breddegrad, med 1227 km2 natur som det ikke finnes maken til noen steder i verden.I Lofoten finner du mange muligheter til å dyrke friluftsliv og ekstremsport. Bylivet kan også nytes i Lofoten, her finnes et rikt café- og restauranttilbud. Er du interessert i kunst og kultur, frister kommunene med festivaler for kunst og musikk, mange gallerier og generelt godt kulturliv. Lofoten har ca. 24 000 innbyggere, 12 sokn og 16 kirker.Folkekirken står sterkt i Lofoten prosti og i soknene i Flakstad og Moskenes. Kommunene Flakstad og Moskenes ligger lengst vest i Lofoten prosti. Fiske er viktigste næringsvei i kommunene.Flakstad og Moskenes sokn, som soknepresten i hovedsak skal betjene, har en s...

 • Company ANDØY SOKN in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4261059147 Presentasjon av stillingen:Det er ledig stilling som prostiprest i Vesterålen prosti, med sørskilt tjenestested i Andøy.Stillingen er i 100 %, hvorav 50 % er tillagt tjeneste i Andøy menighet og 50 % i resten av prostiet, etter avtale med prosten.Andøy sokn (tidligere Andenes, Dverberg og Bjørnskinn sokn) ligger i Andøy kommune som ligger lengst nord i bispedømmet. Folketallet i soknet er ca. 4 500, hvorav ca. halvparten bor på tettstedet Andenes. Det er gode kommunikasjonsmuligheter fra Andenes med daglige flyforbindelser. Hurtigruta anløper daglig Risøyhamn i Andøy kommune. Gode bussforbindelser til Sortland, Harstad, Narvik og Bodø.Andøy kommune er et spennende reisemål; kjent for sitt fantastiske hvalsafari-tilbud og nasjonale turistveg på yttersid...

 • Company ØKSNES SOKN in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4261755660 Presentasjon av stillingen:Det er ledig stilling som prostiprest i Øksnes i Vesterålen prosti.Stillingen er 100 %, hvorav 50 % er tillagt tjeneste i Øksnes menighet og 50 % i resten av prostiet. Kontor og oppmøtested er i Myre kirke i Øksnes.Vesterålen prosti er et naturskjønt prosti og består av soknene Bø- og Malnes, Lødingen, Andøy, Hadsel, Sortland og Øksnes. Prostesetet er lagt til Sortland. Det er gode samarbeidsforhold i prostiet og prosten kaller jevnlig inn til fagsamlinger og prestemøter. Prostiet har også flere fellestiltak hvor de ulike fellesråd har inngått samarbeidsavtaler blant annet innen spennende trosopplæringstiltak. Prostiet, som i dag har 11 prestestillinger, utgjør ett beredskapsområde og beredskapsvaktene går på omgang mellom pr...

 • Company BØ OG MALNES SOKN in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4261752650 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig stilling som sokneprest i Bø kommune i Vesterålen prosti.Bø og Malnes sokn er identisk med Bø kommune, kjent som eventyrkommunen i øyriket og prostiet Vesterålen i Nordland, og det med god grunn. Her bor det 2.600 bøfjerdinger omgitt av slående vakker natur. Det varierte landskapet byr på alt fra frådende storhav og mild skjærgård, til kritthvite sandstrender, fargesprakende myrer og alpine tinder. Her står de spektakulære naturopplevelsene i kø. Selv om kommunen er den minste i Vesterålen, har Bø et variert idretts- og kulturtilbud og et offensivt næringsliv i utvikling. Er du initiativrik og eventyrlysten finnes det mange muligheter i Bø, og menigheten står klar til å ønske deg velkommen!På Bøguiden kan du gjør...

 • Company SELJE SOKN in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4256920203 Presentasjon av stillingen:Bjørgvin bispedøme har no ledig stilling som sokneprest i Nordfjord prosti med sokna Selje, Leikanger og Ervik som tenestestad.Nordfjord prosti inneheld fem kommunar: Gloppen, Stryn, Bremanger, Stad og nordre del av Kinn. Selje, Leikanger og Ervik sokn (tidlegare Selje) er ein del av Stad kommune. Sokna ligg på Stad-halvøya heilt nord i Vestland fylke, og har eit folketal på rundt 2800. Av innbyggjarane er om lag 80 % medlem i Den norske kyrkja. Frå naturens side er Selje/Stad ei perle med rike høve til friluftsliv. Surfestrendene i Hoddevik og Ervik er verdskjende. Stadhavet er det mest berykta havstykket i landet, som no ventar på Stad skipstunnel, den fyrste i sitt slag i verda. Det er likevel slett ikkje alltid storm ved ...

 • Company MIDTGULEN SOKN in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4256795461 Presentasjon av stillingen:Bjørgvin bispedøme har ledig stilling som sokneprest i Nordfjord prosti med sokna Midtgulen, Ålfoten, Davik og Rugsund (indre Bremanger) som tenestestad.Nordfjord prosti inneheld fem kommunar: Gloppen, Stryn, Bremanger, Stad og nordre del av Kinn. Bremanger kommune er tidlegare Sogn og Fjordane fylke i miniatyr! På berre nokre timar kan ein få opplevingar som spenner frå storhavet til isbreen. Bremanger kommune har eit mangfaldig kulturliv, kor idrett og dei frivillige organisasjonane står for kulturelle møtestader og sosiale nettverk. Det er stor aktivitet i kor, korps og musikklag, og ein godt utbygd kulturskule. Ny bru og tunellar i seinare tid, har gjeve langt betre kommunikasjonshøve både innan Bremanger, og for nord-sør...

 • Company DEN NORSKE KIRKE I EID in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4256823005 Presentasjon av stillingen:Bjørgvin bispedøme har ledig stilling som sokneprest i Nordfjord prosti med sokna Eid og Stårheim som tenestestad.Nordfjord prosti inneheld fem kommunar: Gloppen, Stryn, Bremanger, Stad og nordre del av Kinn. Eid og Stårheim sokn er del av Stad kommune (tidlegare Eid). Denne indre delen av kommunen har runda 6000 innbyggjarar. Kommunen er sentralt plassert i Nordfjord, lengst nord i Bjørgvin bispedøme. Nordfjordeid er kommunesenter med alle kommunale sentrale funksjonar som t.d. Nordfjord sjukehus. I 2020 vart det og klart at Stad kommune skal etablera Statens hus på Nordfjordeid som pilotprosjekt. Sokna i tidlegare Eid ligg vakkert til på begge sider av Eidsfjorden og Hornindalsvatnet med fine turområde, sommar som vinter, o...

 • Company DEN NORSKE KIRKE I OS I HORDALAND in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258812596 Presentasjon av stillingen:Det er ledig stilling som kapellan i Os sokn. Os ligg i Bjørnafjorden kommune, om lag 30 km sør for Bergen. Det er gode buss-samband til Bergen. Når den nye motorvegen er ferdig, er det berekna at køyretida frå Os til Bergen vil vere under 20 minutt.I Os er det gode moglegheiter for friluftsliv, både på sjøen, i skogen og på fjellet. Oseana kunst- og kultursenter byr på ei mengd med kulturelle opplevingar gjennom heile året.Kyrkjelyden i Os er ein stor kyrkjelyd med 15 490 er medlemmar. Det er 2 kyrkjer i soknet, Os Kyrkje frå 1870 og Nore Neset kyrkje frå 2000. Rett ved Os kyrkje ligg kyrkjelydshuset «Tunet kyrkje- og kultursenter». Tunet gjev rom for alle aldersgrupper i kyrkjelyden frå babysong til seniorarbeid. Det er og ...

 • Company TJØLLING SOKN in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4252118727 Presentasjon av stillingen:Larvik prosti ligger sør i Vestfold og sammenfaller med Larvik kommune med ca 47 000 innbyggere hvorav omtrent 33 000 er medlemmer av Den norske kirke. Her finner vi både bysentrum og landsbygd med bondetradisjoner, med kort vei til vakker skjærgård, flott turterreng og et mangfoldig kulturliv.Folkekirken står fortsatt sterkt i folks bevissthet og oppslutningen om de kirkelige handlinger er høy. Prostiet består av 12 sogn og 11 prester, som ønsker å synliggjøre Den norske kirkes visjon: "Mer himmel på jord!". Vi arbeider for en bevisst personalpolitikk med godt kollegialt og faglig fellesskap. Prostiet har fullskala trosopplæring.Vi ønsker bevisste og entusiastiske prester som tenker stort om lokalmenigheten, og som ser verdi...

 • Company VALDERØY SOKN in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4251755038 Presentasjon av stillingen:Det er ledig stilling som sokneprest i Valderøy sokn, med Nordre Sunnmøre prosti som tenestedistrikt. Valderøy sokn har 3385 medlemer. Det er eit nært samarbeid med soknepresten i Giske og Vigra sokn. Prestane deler tenestene seg imellom etter fastsett plan.Det er eit svært godt samarbeid i den kyrkjelege staben, med felles kontor i Giske rådhus. I tillegg til dei to sokneprestane, består staben av kyrkjeverje, diakon, kyrkjelydspedagog og kantor (alle i 100%) organist (40%), kontorsekretær (40%), kyrkjetenar (125% / 2 personar), reinhaldar (30%) og guide (15%).Gudstenestene blir haldne i dei tre soknekyrkjene på Valderøya, Vigra og Giske, i tillegg til Godøy bedehuskapell. Forordna gudstenester er på 88 per år. I tillegg kje...

 • Company FRØYA SOKN in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4248326533 Presentasjon av stillingen:Bjørgvin bispedøme har ledig stilling som sokneprest i Nordfjord prosti med sokna Berle, Bremanger og Frøya (ytre Bremanger) som tenestestad.Nordfjord prosti inneheld fem kommunar: Gloppen, Stryn, Bremanger, Stad og nordre del av Kinn. Bremanger kommune er tidlegare Sogn og Fjordane fylke i miniatyr! På berre nokre timar kan ein få opplevingar som spenner frå storhavet til isbreen. Bremanger kommune har eit mangfaldig kulturliv, kor idrett og dei frivillige organisasjonane står for kulturelle møtestader og sosiale nettverk. Det er stor aktivitet i kor, korps og musikklag, og ein godt utbygd kulturskule. Ny bru og tunellar i seinare tid, har gjeve langt betre kommunikasjonshøve både innan Bremanger, og for nord-sør sambandet m...

 • Company SØNDRE SLAGEN SOKN in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4239095340 Presentasjon av stillingen:Det er ledig stilling som kapellan i Tønsberg Domprosti med Søndre Slagen sokn som særskilt tjenestested.Søndre Slagen er den sørøstre delen av Tønsberg kommune med fine badestrender, småbåthavner og små øyer langs fjorden. Søndre Slagen er et område med både driftig landbruk og trivelige, attraktive boligområder. Dette er et område som mange flytter til. Nye områder er under utbygging, og folketallet vokser. Det er ca 16.000 innbyggere innenfor soknet og ca 12200 er medlemmer av DnK. Mange pendler med tog til Oslo og Drammen.Tønsberg kommune har p.t 55.706 innbyggere.Tønsberg er en levende kommune med mange skoler, sykehus, museer, et rikt kunst- og kulturliv. Universitetet i Sør-Øst-Norge ligger på Bakkenteigen i Horten kom...

 • Company SANDE SOKN in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4242604454 Presentasjon av stillingen:Sande sokn ligger lengst nord i Vestfold, sentralt på Østlandet. Det er kort avstand og god kommunikasjon til både Drammen og Oslo, og resten av Vestfold. Det bor ca. 9900 innbyggere i Sande sokn, og kommunen har en sterk befolkningsvekst. Sandenaturen byr på mange gode opplevelser, sommer som vinter, med sitt vakre landskap; kystlinje, sjø og skogsområder.Kommunen har et rikt kulturliv med om lag 100 ulike lag og foreninger. Barnehager, skoler og omsorgstjenester er satsingsområder. Fra 1. januar 2020 ble Sande slått sammen med Holmestrand kommune.Kirke og menighetslivFolkekirken står sterkt i folks bevissthet, noe som blant annet synliggjøres gjennom god oppslutning om dåp og konfirmasjon. Samarbeidet med kommunale virksomh...

 • Company OS SOKN in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258825145 Presentasjon av stillingen:Det er ledig stilling som prostiprest i Fana prosti med base i Os kyrkjelyd.Fana prosti strekkjer seg frå Birkeland i nord til Austevoll og Bjørnafjorden i sør. Prostiet består av 7 sokn med i alt noko over 72 000 medlemmar og er betjent av 14,5 prestar i faste stillingar.Os kyrkjelyd er ein stor kyrkjelyd med 15 490 er medlemmar. Det er 2 kyrkjer i soknet, Os Kyrkje frå 1870 og Nore Neset kyrkje frå 2000. Rett ved Os kyrkje ligg kyrkjelydshuset «Tunet kyrkje- og kultursenter». Tunet gjev rom for alle aldersgrupper i kyrkjelyden frå babysong til seniorarbeid. Det er og utleigd til ulike formål.Os sokn sin visjon er dei 3 k’ar: Nær Kristus, nær kvarandre, nær kvardagenOs kyrkjelyd er ein aktiv kyrkjelyd med eit variert gudsten...

 • Company NORDAL SOKN in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4256888667 Presentasjon av stillingen:Vil du halde gudstenester på ein ny og spennande måte? Er du glad i å jobbe med ungdom og skape dei gode møteplassane? Synes du friluftsliv, fjell, hav og urørt natur er topp? Appellerer historisk sus, som ei 900 år gamal mellomalderkyrkje på ei aude øy, til deg? Vil du jobbe og bu i ein by der du kan gå på kafé på formiddagen, på breen om ettermiddagen og sjå sola gå i havet om kvelden? Då er kanskje Florø staden for deg.Bjørgvin bispedøme har no ledig stilling som sokneprest i Sunnfjord prosti med sokna Bru, Eikefjord, Kinn og Nordal som tenestestad.Sunnfjord prosti omfattar seks kommunar og har til saman sytten sokn. Etter kommunesamanslåinga i 2020 er Kinn kommune sett saman av fire kyrkjesokn i sør og sokna Sør-Vågsøy og...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Religious professionals Edit filters