Jobmonitor. Search results for Religious professionals

14 Jobs found

Used filters:
 • Religious professionalsx
Displaying 1-14 of 14 results.
 • Company HELSE FONNA HF ODDA SJUKEHUS in Other
  04.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4304246204 Presentasjon av stillingen:Helse Fonna har somatiske sjukehus på Stord, Odda og Haugesund og psykiatrisk klinikk på Valen og i Haugesund samt DPS fleire stader i regionen.Sjukehusprestane er godt integrerte i sjukehusa sine miljø. Samarbeidet med avdelingane er svært godt. Sjukehusprestane arbeider på Stord, Valen, Odda og Haugesund.ArbeidsoppgåverHovedoppgåvene er samtalar og sjelesorg med pasientar og pårørande i samhandling med personalet på avdelingKvalifikasjonarTeologDet er muleg for andre med relevant erfaring og utdanning å søkja på stillingaMå kunne norsk skriftleg og munnleg.UtdanningsretningTeologi / LivssynsfagUtdanningsnivåProfesjonsstudiumPersonlege eigenskaparFleksibelEvne til god samhandling med andre faggrupperEmpatisk og lyttendeGode ...

 • Company HERØY SOKN in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4316433600 Presentasjon av stillingen:Det vert to ledige soknepreststillingar i Søre Sunnmøre prosti, med særskild teneste i sokna i Herøy kommune. Denne utlysinga gjeld Herøy sokn. Vi gjer merksam på at soknepreststillinga i Indre Herøy og Leikanger sokn også er ledig.Herøy er ei av 7 kommunar i Søre Sunnmøre prosti. Det er til saman 20 sokn i prostiet, og om lag 44 500 medlemmar i DnK. Folkekyrkja står sterkt i Herøy, dåpsprosenten er høg og dei fleste ungdomane vel kristen konfirmasjon.Deler du draumen vår om at kyrkja når ut til enda fleire unge vaksne? Har du mot, lyst og tolmod til å våge å starte noko nytt? Er du god på å byggje relasjonar og synes det er kjekt å arbeide med sosiale medier? Har du lyst å kome til ein kyrkjelyd der vi har åpen barnehage, Kl...

 • Company INDRE HERØY SOKN in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312684145 Presentasjon av stillingen:Det vert to ledige soknepreststillingar i Søre Sunnmøre prosti, med særskild teneste i sokna i Herøy kommune. Denne utlysinga gjeld Indre Herøy og Leikanger sokn. Vi gjer merksam på at soknepreststillinga i Herøy sokn også er ledig.Herøy er ei av 7 kommunar i Søre Sunnmøre prosti. Det er til saman 20 sokn i prostiet, og om lag 44 500 medlemmar i DnK. Folkekyrkja står sterkt i Herøy, dåpsprosenten er høg og dei fleste ungdomane vel kristen konfirmasjon.Deler du draumen vår om at kyrkja når ut til enda fleire unge vaksne? Har du mot, lyst og tolmod til å våge å starte noko nytt? Er du god på å byggje relasjonar og synes det er kjekt å arbeide med sosiale medier? Har du lyst å kome til ein kyrkjelyd der vi har åpen barnehage, Kl...

 • Company STIFTELSEN BETANIEN BERGEN STABSFUNKJONER in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Stillingstype 2 års vikariat i Stiftelsen Betanien Bergen med mulighet for fast ansettelse.Kort om stillingenSom institusjonsprest/diakon i Stiftelsen Betanien vil du være en del av trivselsteamet på Betanien rehabilitering og sykehjem som i dag består av musikkterapeut, miljøterapeut og frivilligkoordinator. Teamet har som formål å bidra til økt trivsel og livskvalitet for beboerne. Teamet jobber sammen med trivselsrådet, som består av pårørenderepresentant, beboerrepresentant og ledelse. Rådet legger opp den overordnede strategi for trivselsteamet. Vi jobber også med hver avdeling, og samarbeider med avdelingsledere og trivselskontakter. I tillegg er det en stor gruppe frivillige som bidrar i aktiviteter her på Betanien. Du blir ansatt...

 • Company STIFTELSEN KIRKELIG RESSURSSENTER MOT VOLD OG SEKSUELLE OVERGREP in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company DEN NORSKE KIRKE I BRØNNØY in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4308469977 Presentasjon av stillingen:Trollfjell, Himmelblålandet og verdensarv er noe av det Helgelandskysten kan tilby. Her er det vakkert, skiftende, spennende, utfordrende, mjukt og her er godt å bo! Det er her, midt i Norge, ute ved havet vi ønsker en prostiprest med særlig kompetanse innen trosopplæring og konfirmantarbeid..Sør-Helgeland prosti dekker 5 kommuner: Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega og Vevelstad. I prostiet er det 7 stillingshjemler.I Velfjord og Tosen sokn ligger Nord-Norges eldste trekirke som snart feirer sitt 350 årsjubileum. I Brønnøysund vil prostipresten ha kontor i kontorfellesskap sammen med kirkeverge, diakon, trosopplæringsmedarbeider, sekretærer, to kantorer/organister og to andre prester. Samarbeidsforholdene og kontorfasilitetene er g...

 • Company BAMBLE SOKN in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4301483872 Presentasjon av stillingen:Nå har du muligheten til å utøve prestetjenesten ved Telemarkkysten i menigheter som satser på ungdom.Det er ledig kapellanstilling i Bamble prosti, med særskilt tjenestested i Bamble, Herre og Stathelle sokn. Kapellanen vil gjøre tjeneste i Herre, Stathelle og Bamble sokn i 80 % og i Langesund sokn i 20%.Menighetenes profilKapellanen har stabsfellesskap med staben i Bamble, Herre og Stathelle menigheter, som for øvrig består av 2 sokneprester, 3 kirketjenere/kirkegårdsarbeidere i 100%, 2 organister i til sammen 130 %, menighetssekretær 50%, kirkeverge 100%, økonomikonsulent 70%, 1 diakon i 75 %, diakonimedarbeider i 40% og trosopplærer 100%. Stillingene som kirkeverge og økonomikonsulent deles med Langesund.De tre soknene, B...

 • Company LISTA SOKN in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4303819090 Presentasjon av stillingen:Menighetens profilI tillegg til soknepreststilling har Lista menighet spesialprest (100%) sammen med Farsund sokn. Det er diakon (50%), organister (40% og 80%), kontorfullmektig (70%), kirketjenere og trosopplærer (50%). Sammen med kirkeverge (100%) har de kontorer rett ved Vanse kirke. Farsund sokn har egen sokneprest og stab. De tre prestene i Farsund fellesrådsområde har turnus for begravelser, vielser og fridagsavvikling. I 2019 var det 76 begravelser og 21 vielser i de to soknene. Lista sokn hadde 25 konfirmanter i 2019. Dette var under gjennomsnittet for de siste årene. Soknepresten deltar i prostiets beredskapsordning.Menighetens visjonMenighetens visjon er « Mer himmel på jord ». Sammen med menigheten kan soknepresten...

 • Company HAMMERFEST SOKN in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4308945462 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig stilling som kapellan i Hammerfest sokn og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet.Stillingen har Hammerfest sokn som særskilt tjenestested og Hammerfest prosti som tjenestedistrikt.Nord-Hålogaland bispedømme er Norges arktiske bispedømme. Her møter du: storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon medet rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter samisk språk og kultur, et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vårHammerfest sokn er et av tre sokn i nye Hammerfest kommune. Soknet omfatter det som før var gamle Hammerfest kommune. Soknet har 10.500 innbyggere hvorav 7.400 er medlem...

 • Company ULSTEIN SOKN in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312453718 Presentasjon av stillingen:Det er ledig stilling som kapellan i Søre Sunnmøre prosti. Kapellanen vil ha eit særleg tenesteområde i Ulstein sokn.Ulstein sokn har samanfallande grenser med Ulstein kommune, og er ei av 7 kommunar i Søre Sunnmøre prosti. Det er til saman 20 sokn i prostiet, og om lag 44 500 medlemmar i DnK.Ulstein har ei soknekyrkje og ein gravplass lokalisert i Ulsteinvik. Det er konkrete planer for bygging av ny arbeidskyrkje. Ulstein sokn er ein av kyrkjelydane med størst oppslutning om gudstenestene i landet det er godt samarbeid med lag, organisasjonar og engasjerte frivillige. Soknet driv kor og kulturarbeid, open barnehage, diakonalt arbeid mot eldre og flyktningar, sorggrupper og ulike temasamlingar i tillegg til trusopplæring og a...

 • Company LARVIK SOKN in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Vi har etablert en ny stilling som byprest i Larvik og søker en prest som kan bidra til å utvikle kirken i Larvik som en diakonal sentrumskirke.Bypresten har Larvik prosti som tjenestedistrikt, med Larvik sokn som tjenestested, og vil inngå i et team med soknepresten i Larvik og soknepresten i Nanset. De tre prestene har et felles ansvar for prestetjenesten i dette området og tjeneste ellers i prostiet må påregnes. Bypresten vil være del av staben i Larvik sokn som består av sokneprest i 100%, organist i 100 % stilling, diakon i 60 %, kateket i 50 % og kirketjener i 50 % stilling. Prosten vil være byprestens nærmeste overordnede. Presten har kontor i KUF-huset sammen med flere ansatte. Det er ukentlig stabsmøte.Om Larvik by og menighetens arbeidLarvik sokn har pr. i dag i underkant av 6 00...

 • Company HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS AS in Other
  26.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4303248270 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter sykehusprest i 100 % stilling ved Haraldsplass Diakonale Sykehus og Haraldsplass Diakonale stiftelse, fra 06.04.2021.Vi ønsker oss en prest som evner å møte mennesker der de er, har god tverrfaglig samhandlingsevne ut fra eget fag og profesjon, samt modnet selvinnsikt.Stillingen inngår i prestetjenestens team med tre stillinger i turnus som betjener flere av Stiftelsens virksomhetsområder.Sykehusprestene er under kirkelig tilsyn av Bjørgvin biskop .Haraldsplass Diakonale Stiftelse er en diakonal stiftelse innen Den norske kirke som driver utdannings- og omsorgsarbeid basert på et kristent verdisyn. Stiftelsen driver Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS) og Solli DPS, sykehjemmene Siljuslåtten og Domkirkehjemmet,...

 • Company MODUM BAD FORSKNINGSINSTITUTTET in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Vil du bli vår nye kollega? Det er ledig vikariat i 100% stilling som sykehusprest ved Modum Bad i perioden 01.01.2021 - 31.12.2021.Stillingen kan søkes av prester i Den Norske Kirke og frikirkene.Tiltredelse: 1. januar 2021 eller etter avtale.Prestene er en integrert del av sykehusets samlede tverrfaglige kompetanse og utfører en høyt verdsatt sjelesorgtjeneste. Tjenesten retter seg i hovedsak mot pasienter, uavhengig av religion og livssyn. Stillingen omfatter sjelesorg og eksistensielle samtaler, undervisning for pasienter og ansatte, veiledning med øvrig personale, samt regelmessige gudstjenester og kirkelige handlinger i Olavskirken. Sykehusprestene har en givende, utviklende og utfordrende tjeneste som utføres i samarbeid med andre faggrupper og ledelsen på Modum Bad.KvalifikasjonerP...

 • Company METODISTKIRKEN I NORGE PORSGRUNN MENIGHET in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Religious professionals Edit filters