Jobmonitor. Search results for Research and development managers

9 Jobs found

Used filters:
 • Research and development managersx
Displaying 1-9 of 9 results.
 • Company UNIVERSITETET I STAVANGER ULLANDHAUG in Other
  12.04.2024

  Om stillingenDa vår nåværende instituttleder skal over i rollen som dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, søker vi en som kan overta som instituttleder ved Institutt for sosialfag fra august 2024.Som instituttleder vil du blant annet:være leder for den samlede virksomheten ved instituttet, rapportere til dekan og inngå i ledergruppen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetha personalansvar for instituttets ansattesørge for at de samlede ressursene brukes på en god og hensiktsmessig måte i samsvar med universitetets og fakultetets målsettingervidereutvikle instituttets strategi og initiere endringer som er nødvendig for gjennomføring av strategienha resultatansvar for studier, forskning og instituttets økonomi, samt legge til rette for utvikling av eksternt finansiert virksomhetIns...

 • Company OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET SENTER FOR VELFERDS- OG ARBEIDSLIVSFORSKNING - NIBR in Other
  11.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  By- og regionforskningsinstituttet NIBR er en del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet. Senteret er Norges største anvendte samfunnsvitenskapelige forskningsmiljø og består i tillegg til NIBR av Arbeidsforskningsinstituttet AFI, Forbruksforskningsinstituttet SIFO og Velferdsforskningsinstituttet NOVA.By- og regionforskningsinstituttet NIBR er et samfunnsvitenskapelig institutt som forsker på bærekraftig utvikling i byer og regioner. Instituttet er inndelt i tre forskningsavdelinger med vekt på steds- og styringsanalyser innen utvalgte politikkfelt, nasjonalt og internasjonalt. Mye av vår forskning handler om hvordan utvikling og opprettholdelse av likeverdige tjenester i hele landet både utfordres og blir ivaretatt gjennom oppgavefordeling mellom forvaltningsni...

 • Company DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET in Other
  03.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  About the positionPosition as Postdoctoral Research Fellow available at Department of Chemistry.The appointment is a fulltime position and is for a period of two years.No one can be appointed for more than one Postdoctoral Research Fellowship at the University of Oslo.Starting date no later than September 1, 2024.Knowledge development in a changing world - Science and technology towards 2030.The Faculty of Mathematics and Natural SciencesJob description / Project description / Development plan:The Norwegian Research council funded project “HE-POP: Studying the health effects of Persistent organic Pollutions, using Mass spectrometry, organoids and organ-on-chip” aims to investigate the effect of POPs on human health, with a specific focus on metabolic diseases. This cutting-edge research pr...

 • Company HØGSKOLEN I ØSTFOLD HALDEN in Other
  26.03.2024 Updated on: 06.04.2024

  About the position A Doctoral Research Fellowship in Neuro-Inspired Artificial Intelligence is available at the Faculty of Computer Science, Engineering and Economics at Østfold University College (ØUC).The Doctoral Research Fellow will contribute to ongoing research at the intersection of Explainable Artificial Intelligence, Interpretability, Large Foundation Models and Biologically Inspired Artificial Intelligence.The doctoral position is part of the research initiative “The Digital Society” at ØUC.Project description In a recent white paper “Catalyzing next-generation Artificial Intelligence through NeuroAI” [1], prominent scientists including ACM Turing Award winners Yann LeCun and Yoshua Bengio, and NeurIPS president Terrence Sejnowski, call for more fundamental research in NeuroAI to...

 • Company HØGSKOLEN I ØSTFOLD HALDEN in Other
  26.03.2024 Updated on: 06.04.2024

  About the position A Doctoral Research Fellowship in Artificial Intelligence for Personalized Medicine is available at the Faculty of Computer Sciences, Engineering and Economics at Østfold University College (ØUC).The Doctoral Research Fellowship is associated with the PhD project “Transfer Retrieval: A new paradigm for Personalized Medicine through AI-driven genomic database search” funded by Østfold University College (ØUC).The doctoral position is part of the research initiative “The Digital Society” at ØUCProject description A key challenge in current healthcare arises from the ineffective medications among a significant portion of patients. The increasing costs associated with these ineffective treatments have become a pressing concern for governments. Personalized medicine emerges a...

 • Company STATSBYGG SØR UNIVERSITETET I AGDER GIMLEMOEN in Other
  26.03.2024 Updated on: 01.04.2024

  Sammen om kunnskapNår engasjerte mennesker samles om kunnskap, er alt mulig.Universitetet i Agder kombinerer Sørlandets unike varme og nærhet med førsteklasses vitenskapelig, teknologisk og kunstnerisk kompetanse.Vil du jobbe med oss for å skape bedre løsninger på våre felles utfordringer?Om stillingenVed Universitetet i Agder er det ledig 100 % åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for strategi og ledelse for en periode på fire år. Arbeidssted er Campus Kristiansand.Ønsket tiltredelse 1. august 2024.Handelshøyskolen har ca. 160 faste ansatte. Fakultetet består per nå av en fakultetsadministrasjon og følgende 4 institutter:Institutt for økonomi (navn fra 1.8.2024 er ikke endelig avgjort)Institutt for rettsvitenskapInstitutt for strategi og ledelse (navn fra 1.8.2024 er ikke ende...

 • Company UNIVERSITETET I AGDER in Other
  26.03.2024 Updated on: 01.04.2024

  Sammen om kunnskapNår engasjerte mennesker samles om kunnskap, er alt mulig.Universitetet i Agder kombinerer Sørlandets unike varme og nærhet med førsteklasses vitenskapelig, teknologisk og kunstnerisk kompetanse.Vil du jobbe med oss for å skape bedre løsninger på våre felles utfordringer?Om stillingenVed Universitetet i Agder er det ledig 100 % åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for rettsvitenskap for en periode på fire år. Arbeidssted er Campus Kristiansand.Ønsket tiltredelse 1. august 2024.Handelshøyskolen har ca. 160 faste ansatte. Fakultetet består per nå av en fakultetsadministrasjon og følgende 4 institutter:Institutt for økonomiInstitutt for rettsvitenskapInstitutt for strategi og ledelseInstitutt for arbeidsliv og innovasjon (avvikles fra 1.8.2024)Instituttene på Han...

 • Company UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS VESTFOLD in Other
  23.03.2024 Updated on: 01.04.2024

  Om stillingenFakultet for helse- og sosialvitenskap søker en erfaren, faglig sterk og strategisk orientert visedekan for forskning, utvikling og innovasjon (FoUI). Den rette kandidaten har ambisjoner og et sterkt engasjement på universitetets vegne. USN er i utvikling og vi ser etter en visedekan som evner å skape et sterkt fellesskap rundt videreutvikling og realisering av våre strategier innen forskning, utvikling og innovasjon.Universitetets profil er profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, og både forskning og utdanning kjennetegnes ved tett samspill med samfunns- og arbeidsliv i regionen. USN har fem strategiske forskningsområder som skal gi oss den kraften som trengs for å møte felles samfunnsutfordringer regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Faku...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN DET MATEMATISK-NATURVITENSK FAK in Other
  22.03.2024 Updated on: 29.03.2024

  UiB - Knowledge that shapes societyThrough robust and close interaction with the world around us – globally, nationally and locally – we shall be instrumental in building a society based on knowledge, skills and attitudes.Do you want to take part in shaping the future?Postdoctoral Research Fellow positionAt the Geophysical Institute, there is a vacancy for a postdoctoral research fellow position within the field of weather and climate extremes.The position is for a fixed term of 3 years and is associated with the Bjerknes Centre for Climate Research (BCCR).The position is open to an incoming candidate, see LEAD AI mobility rulesAbout the host research group and research themeCurrent data-driven Artificial Intelligence – Machine Learning (AI-ML) approaches to assess extreme weather and clim...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Research and development managers Edit filters