Jobmonitor. Search results for Secondary education teachers

160 Jobs found

Used filters:
 • Secondary education teachersx
Displaying 1-50 of 160 results.
 • Company ROALD AMUNDSEN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4406257790 Presentasjon av stillingen:Er du god på relasjonsbygging, kan du være vår nye lærer i norsk.Roald Amundsen videregående skole har ledig 100 % vikariat i norsk.På Roald Amundsen videregående skole er vi interessert i å utvikle eleven. Derfor er vårt arbeid å skape gode relasjoner og et motiverende læringsmiljø for elevene våre slik at de yter sitt beste. For å få til det, utvikler vi fellesskap og samarbeid mellom elever, lærer og ledere. Dette skoleår har vi hatt et spennende utviklingsarbeid med tverrfaglige temaperioder på Vg 1 studiespesialisering.Roald Amundsen videregående skole har 450 elever på to utdanningsprogram, idrett og studiespesialisering. Elevene kommer i hovedsak fra fire ulike ungdomsskoler i nærområdet, og det gjør at elevene i stor ...

 • Company GJØVIK VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  22.06.2021

  Org.nr.:974597284 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :BeskrivelseGjøvik videregående skole har ledig 60 % fast undervisningsstilling og 30 % årsvikariat i dramafag fra 1. august 2021.Vi søker deg somsetter elevenes læring i sentrumevne til å planlegge og gjennomføre opplæring som sikrer læringsprogresjon for alle elevergod på relasjonsbygging og samarbeidkunne inngå i en åpen delingskulturlike å jobbe i teamkunne reflektere over og forbedre egen undervisningVi tilbyret hyggelig og utviklende miljø med gode kollegeret godt lærings- og arbeidsmiljø for elever og ansatteet bredt og spennende fagmiljøinteressante arbeidsoppgaver og gode utviklingsmulighetersamarbeid med kollegaer i andre fagteam og avdelingerlokaler og undervisningsutstyr med høy kvalitetlønn etter gjeldende avtaleverk...

 • Company AOF VESTLANDET - AGDER AVD HAUGESUND in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  AOF Vestlandet - Agder har i dag ca. 40 administrativt og faglig ansatte og ca. 500 lærere i ulike stillingsandeler. Vi har hovedkontor i Haugesund og avdelingskontor i Bergen, Stavanger og nå også i Kristiansand. AOF Fagskolen er en underenhet av AOF Vestlandet - Agder og en av landets største ideelle/ private fagskoler. AOF Vestlandet - Agder driver en omfattende kurs- og utdanningsvirksomhet for voksne innen fagskole, videregående opplæring, kompetanse pluss, bedriftsinterne opplæringstiltak og andre kompetansehevende tiltak mot arbeidslivet. AOF Fagskolen tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning og har fagområdeakkreditering innen helse- og oppvekstfag.Vi har behov for timelærer i Anleggsmaskinførerfaget på videregående nivå, for praksiskandidaterOpplæringen er nettbasert live. Undervisning...

 • Company AUSTRHEIM VIDAREGÅANDE SKULE in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Austrheim vgs ligg i Mastrevik i Austrheim kommune. Skulen har om lag 200 elevar som kjem frå Nordhordland, Gulen og Solund. Skulen har studiespesialisering og ulike yrkesfaglege utdanningstilbod, og har eit tett og godt samarbeid med næringslivet i Fensfjordområdet. Resultata frå elevundersøkingane viser at elevane trivst godt og får faglege utfordringar på skulen.ArbeidsoppgåverUndervisning i realfagKvalifikasjonarFagleg utdanning i matematikk og naturfag (minimum 60 stp)Praktisk-pedagogisk utdanningDet er ynskjeleg med undervisningskompetanse i kjemi eller fysikkPersonlege eigenskaparMe vil ha ein engasjert og fagleg trygg lærar som likar å arbeide med ungdom og undervisning. Den som vert tilsett må ha gode samarbeidsevner og vere utviklingsorientert.Vi tilbyreit aktivt og stimulerande ...

 • Company JESSHEIM VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  18.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4405146846 Presentasjon av stillingen:Jessheim videregående skole har to faste stillinger ledig som lærer for Vg2 kjøretøy/arbeidsmaskiner, ønsker du å være en av dem?Jessheim videregående skoles visjon er "Din framtid - vårt mål". Skolen setter elevenes læring i sentrum. Skolen har 1500 elever og 275 ansatte, og holder til i moderne lokaler som gir rom for variasjon, kreativitet og tilpasset opplæring. Fagdager, praksisnær opplæring og tett oppfølging av elevene gjennom klasseteam er sentrale elementer i skolens pedagogiske plattform.Skolen har utdanningsprogrammene studiespesialisering, musikk, dans og drama, kunst, design og arkitektur, salg, service og reiseliv, helse- og oppvekstfag, teknologi- og industrifag og påbygg til generell studiekompetanse. Skolen o...

 • Company LØTEN KOMMUNE STAB in Other
  18.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4401797004 Presentasjon av stillingen:Vi søker deg som har et stort engasjement for oppvekstsektoren, og som ønsker å være med på å utvikle denne i Løten!Som rådgiver Oppvekst hos oss vil du jobbe tett sammen med kommunalsjef, og inneha en støttefunksjon direkte til kommunalsjefen. Du vil i mange sammenhenger være Løten kommunes representant i regionale og interkommunale samarbeid, og det vil være en forventning om at du kan lede ulike nettverk i kommunen.Kommunalområdet Oppvekst har ansvar for og organiserer barnehage, skole og arbeid med ungdom i hele kommunen.Løten kommunes felles verdier er samlet i tre ord - Respekt - Ansvar - MotInnenfor området oppvekst har vi Strategisk plan for barnehage og skole, som en rettesnor for utvikling av oppvekstsektoren i Løte...

 • Company BUSKERUD VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  18.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4401778607 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig vikariat som rådgiver for skoleåret 21-22. Stillingen innebærer 70 % rådgivning.Buskerud videregående skole ligger i Åmot i Modum. Utdanningstilbudet ved skolen er to studieforberedende og sju yrkesfaglige utdanningsprogram. Totalt er det 650elever ved skolen, og 150 ansatte. Skolen er fordelt på to undervisningssteder, avd. Rosthaug og avd.Buskerud. For elever med lang reisevei har vi tilbud om internat.Skolens visjon er «Grenseløs utdanning». Videregående skoler i Viken skal jobbe etter rammeverk for læring og ledelse i etprofesjonsfaglig og pedagogisk referansegrunnlag. Alle ansatte i de videregående skolene skal bidra til at kvalitetenpå opplæringen blir høy i alle klasserom og verksteder i Vikens skoler. Bus...

 • Company HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  18.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4405415855 Presentasjon av stillingen:Heimdal videregående er en av de største skolene i fylket. Nytt skolebygg stod ferdig til skolestart høsten 2018 og skolen har 950 elever fordelt på fem utdanningsprogram: studiespesialisering, idrettsfag, musikk/dans/drama, elektrofag og helse og oppvekst. I tillegg har vi en ungdomsgruppe fra Trondheim voksenopplæringssenter. Her har vi et mangfold med alt fra toppidrett og musikk, til praktisk arbeid, og jobbing med tradisjonelle skolefag.Avdeling for språk og samfunnsfag på Heimdal vgs har 2 ledige stillinger:10,1% historie og 5,5% kontaktlærer, midlertidig stilling fra 01.08.2021 til 31.07.202253,34% psykologi, vikariat fra 01.08.2021 til 06.01.2022Stillingene kan kombineres med hverandre.ArbeidsoppgaverUndervisning og a...

 • Company ULLERN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  18.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4405539787 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig vikariat ved Ullern videregående, med undervisning i naturfag og kjemi 1. Vikariatets varighet er fra 1.8.2021-31.12.2021, med mulighet for forlengelse. I tillegg kan det være aktuelt med undervisning i en gruppe i 1P frem til 1.10.2021.Hvem er vi?Ullern videregående skole har 130 ansatte og ca. 970 elever. Vi tilbyr utdanningsprogrammene studiespesialisering, studieforberedende medier og kommunikasjon, forskerlinje, helsearbeiderfag med studiekompetanse, apotekteknikk, elektrofag, samt et tilrettelagt tilbud med arbeidslivstrening for 25 elever. Skolen er samlokalisert med forskning, næringsliv og arbeidsliv i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark (OCCI). Ullern vgs er også universitetsskole og i gjensidig partner...

 • Company HOLMEN SKOLE GRUNNSKOLE/VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4403764418 Presentasjon av stillingen:Vi har en ledig 100% stilling som rådgiver og koordinator. Arbeidet fordeles 50% på hver av funksjonene.Rådgiverfunksjonen innebærer sosialpedagogisk veiledning og karriereveiledning. Vi ønsker et helhetlig perspektiv på elevene der disse rådgivningsområdene blir sett samlet. Det er viktig med god kontakt og dialog med kontaktlærere, elever, foresatte, ledelsen ved skolen, PPT, skolehelsetjenesten og eksterne samarbeidsparter. Du vil bli del av det tverrfaglige teamet ved skolen og jobbe i samarbeid med vår andre rådgiver i karriereveieldning og andre oppgaver som blant annet skolens VIP-arbeid.Holmen videregående skole har koordinerende ansvar for opplæringstilbudet for beboere i barnevernsinstitusjoner i Asker og Bærum. Koo...

 • Company ØLEN VIDAREGÅANDE SKULE in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Ølen vidaregåande skule er ein kombinert skule som pr. i dag har 300 elevar og om lag 70 tilsette. Skulen tilbyr studiespesialisering, påbygg, idrettsfag, elektro og datateknologi, teknologi og industrifag, bygg og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag. I tillegg har me spesialundervisning i lita gruppe. Skulen er ein av fire i Rogaland som driv fengselsundervisning.Ølen vgs er MOT-skule, og er kjenneteikna av godt læringsmiljø, gode faglege resultat og høg trivsel.For meir info: Me ynskjer oss medarbeidarar som er positive, engasjerte, fleksible, involverande og tydelege. I tillegg er samarbeidsevne og -vilje nødvendig.Generelt ynskjer me medarbeidarar med undervisningskompetanse i fleire fag.Frå 1. august 2021 er det ledig inntil 170% undervisningsstilling. Avhengig av søkjarane sin fagk...

 • Company KNUT HAMSUN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD STEIGEN in Other
  17.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Undervisningsstilling i engelsk, fast inntil 65,5%, SteigenVed Knut Hamsun videregående skole, avdeling Steigen, har vi fra og med august 2021 behov for en faglærer i engelsk i inntil 65,5% fast stilling.Har du lyst å boltre deg i vill og vakker natur på landet i Nord-Norge, samtidig som du bare er en time med hurtigbåt unna Bodø? Kom til Steigen! Ta gjerne en nærmere titt på noe av det du kan oppleve på .Knut Hamsun videregående skole i Steigen er liten nok til å gjære de store tingene, vi er stolte av våre resultater og den tilbakemeldingen vi får fra våre elever.Ved vår avdeling i Steigen tilbyr vi studiespesialiserende Vg1, samt yrkesfag Vg1 og Vg2, gjennom den lokalt utviklede og tilpassede Steigenmodellen. Nysgjerrig på Steigenmodellen? Sjekk ut informasjonsfilmen vår på youtube!Utda...

 • Company POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  17.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Polarsirkelen videregående skole har ledig vikariat i inntil 90% stilling i fagkombinasjonen engelsk og historie.Vi har behov for inntil 90% undervisningsstilling i fagkombinasjonen engelsk og historie skoleåret 21/22.For å undervise i videregående skole må du ha undervisningskompetanse for videregående skole og minimum 60 stp. i faget du skal undervise i. Søkere som har utdanning på masternivå og erfaring fra undervisning i videregående skole kan bli foretrukket.Vi søker deg som:har stor interesse av å legge til rette for ungdommers opplæring og utviklinger opptatt av mennesker og liker å arbeide med demhar ønske om å dele dine kunnskaper med andre kollegerhar fokus på pedagogisk utvikling, og brenner for forbedringAv personlige egenskaper søker vi deg som:har gode kommunikasjonsferdighet...

 • Company BÅTSFJORD SERVICE AS in Other
  17.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Vikariat AFT-veilederVi har ledig 6-måneders vikariat som AFT-veileder i 50% stilling.Arbeidsoppgaver.Inntak, oppfølging og avslutning av deltakere i AFT-tiltaketAnsvar for rapportering, dokumentasjon og veiledningVeiledning av eksterne samarbeidspartnereVi søker deg som har.Kjennskap til arbeidsmarkedets mekanismer og behov, særlig regionalt/lokalt arbeidsmarkedKompetanse innen Yrkes- og karriereveiledning og erfaring med relevante verktøy på dette områdetGode kommunikasjonsferdigheter både muntlig og skriftlig (Norsk)Erfaring fra inkludering av utsatte grupper i ordinært arbeidsliv, herunder oppfølging av arbeidsgivere i den forbindelseØnskede kvalifikasjoner.Relevant høyere utdanning innenfor veiledning og pedagogikkRelevant yrkeserfaring kan veie opp for høyere utdanning.Personlige ege...

 • Company STANGE VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  16.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org.nr.:920717152 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :BeskrivelseStange videregående skole har ledig ca 40 % årsvikariat i undervisningsstilling innenfor norsk fra 1. august 2021.Vi søker deg somhar eleven i fokuser initiativriker samarbeidsorienterter løsningsfokusertvil være med å bidra til å utvikle skolen som en lærende organisasjonVi tilbyren givende og utfordrende jobbet bredt og spennende fagmiljøet inkluderende og raust skolemiljøfylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordningerOm stillingenca 40 % årsvikariat med undervisning i norsk Vg2 på både studieforberedende og yrkesfag.ArbeidsoppgaverStillingen vil i hovedsak være knyttet til undervisning på Vg2 både ordinær gruppe og spesialundervisning.Kvalifikasjonerbred faglig og pedagogisk kompetanse ...

 • Company FYLLINGSDALEN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  16.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org. nr: 974557584 Stillingsident: 4398750451 Presentasjon av stillingen:Undervisningsstilling i norskArbeidsoppgåverVi har frå 1. august 2021 ledig vikariat på til saman 136% i norsk:Norsk VG3 påbygg 60%Nettbasert undervisning norsk VG2 og VG3 44%Særskilt språkopplæring norsk 32%KvalifikasjonarTil alle undervisningsstillingar er det krav om relevant fagleg og pedagogisk kompetanseØnskeleg med undervisningserfaringØnskeleg med utdanning i norsk som andrespråkØnskeleg med erfaring fra nettbasert undervisningPersonlege eigenskaparTrivst i eit hektisk arbeidsfellesskap med elevar og lærararBidreg til å skape gode relasjonerEr inkluderande og utviklingsorientertGod pedagogisk forståingVi tilbyrEit aktivt og stimulerande fagmiljøNært samarbeid med kollegaerGod delingskulturLøn og lønsutvikling ...

 • Company TRYSIL VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  16.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org.nr.:920717152 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :BeskrivelseTrysil videregående skole har ledig undervisningsstiller i språkfag innenfor studiespesialiseringene og yrkesfaglige utdanningsprogrammer.Stillingene fordeler seg slik:43% fast i tysk fra 1. august 2021inntil 45% engasjement i norsk 1. august 2021 - 31. juli 2022inntil 90% vikariat i engelsk fra 18. oktober 2021 - 31. juli 2022Vi søker deg somevner å se og skape gode relasjoner til den enkelte elever omsorgsfull og en tydelig leder for klassenhar gode kommunikasjons- og samarbeidsevnerer kreativ og ser etter muligheter og gode løsningerarbeider strukturert, målrettet og selvstendighar god endringskompetanseevner å bidra til et godt skolemiljø og arbeidsmiljøvil utvikle skolen gjennom profesjonelt lærende fellesskapVi ...

 • Company FAGSKOLEN INNLANDET in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org.nr.:920717152 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :BeskrivelseFagskolen Innlandet har inntil 2 ledige 100% faste undervisningsstillinger i logistikk fra 01.08.2021.Vi søker deg somhar glimt i øyet, gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftligliker å jobbe med voksne studenterer en inspirerende fagperson som også er opptatt av samarbeid og tverrfagligheter ryddig og strukturert, har gode planleggings- og gjennomføringsevner og gode datakunnskaperhar en framoverlent holdning til endring og utfordringer og trives med å holde deg oppdatert og utvikle din kompetanse innen fagfeltetVi tilbyret spennende og utfordrende fagmiljø med fokus på mennesket, utvikling, læring og kompetansevoksne og motiverte studentergodt samarbeid på tvers av avdelinger, med støttende og utviklingsorie...

 • Company VINSTRA VIDAREGÅANDE SKULE in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org.nr.:920717152 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :BeskrivelseVinstra vidaregåande skule har ledig inntil 100% fast undervisningsstilling i fysikk og matematikk frå 01.08.2021.Vi søker deg somLikar ungdom og ser alle!God relasjonskompetanseSjølvstendig, samarbeidsviljug og bidreg på ein positiv måte i kollektivt utviklingsarbeid.God fagleg kompetanseHar god digital kompetanseVi tilbyrGodt arbeidsmiljø i trivelege omgjevnaderVår visjon: “gode forbilde formar framtida”Eit bibliotek, IKT-avdeling og kontor som er oppdaterte og yter god service til både elevar og tilsetteEit framoverlent kollegie som er opptatt av elevane si læring og utviklingLønn etter gjeldande avtaleverkFylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordningarOm stillingaUndervisning i: Matema...

 • Company TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE UTDANNING in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE AVD FINNFJORDBOTN in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org.nr.:974546698 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Om stillingen og arbeidsoppgaver:Ved Senja videregående skole er det ledig inntil 100 % fast stilling i matematikk fra 01.08.21.Senja videregående skole er en sammenslått skole som består av skolestedene Finnfjordbotn og Gibostad. Skolen har ca. 600 elever og 170 ansatte. Vi har et bredt tilbud innen studieforberedende utdanningsprogram, inkludert International Baccalalureate Diploma Programme (IB), samt de fleste yrkesfag.Mer informasjon om skolen finner du på skolens hjemmeside på Kvalifikasjonskrav:Søkere må ha universitets- eller høgskoleutdanning som samlet utgjør minst 240 studiepoeng, inklusive pedagogisk utdanning og 60 studiepoeng innenfor fagene som skal undervises jfr. §14-4 og §14-1 i forskrift til OpplæringslovenSøk...

 • Company HAUGE VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Hauge videregående skole på Torvastad har ledig 40-50 % undervisningsstilling i norsk og samfunnsfag fra 1. august 2021. Det kan bli aktuelt med full stilling høsten 2022. Hauge vgs gir tilbud til mennesker som av ulike grunner har falt ut av utdanning og arbeidsliv. Skolen driver opplæring i små klasser med tett oppfølging. Skolen har kristen formålsparagraf, og ansatte må være lojale mot skolens kristne verdigrunnlag. Dette er en spennende stilling hvor du får være med å gi mennesker en ny mulighet i livet. Hauge vgs har samme lønnsvilkår som offentlig skole, er medlem i Statens pensjonskasse og har AFP-ordning. For mer informasjon om skolen se vær hjemmeside  Ta kontakt med rektor Rolf Jarl Sjøen på telefon 90 89 49 49 – eller Søk på stillingen ved å klikke på “Søk på stilling” knappen ...

 • Company HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Undervisningsstilling i fast 100%, i norsk og spansk.Hjalmar Johansen videregående skole har 1 fast stilling i 100% som lærer med undervisningskompetanse i norsk og spansk.Stillingstype: FastStillingsstørrelse: HeltidSøknadsfrist: 13.06.2021Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområderUndervisning norsk og spanskFor- og etterarbeidElevoppfølging og relasjonsbyggingFagsamarbeidKontaktlærerKvalifikasjonerUtdanning:Undervisningskompetanse i spansk og norskPraktisk pedagogisk utdanning, eller tilsvarandeDet forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.Erfaring:Det er ønskelig med erfaring fra undervisning på fra videregående opplæring.Det forventes at du har digital kompetanse ti...

 • Company ST. PAUL GYMNAS in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  St. Paul gymnas har ledig en undervisningsstilling i IT.Søknaden må skrives på norsk. Søkerne bør ha minst 60 stp i IT.Søkerer med pedagogsik utdanning vil bli foretrukket.Stillingen er 50 % og omfatter både underrvisning og adminstrativt IT-arbeid.En må også forholde seg lojalt til skolens verdier og fremme disse. Stillingen er innplassert i Statens pensjonskasse. Lønn etter avtale.Om arbeidsgiveren:St. Paul gymnas er en videregående skole drevet av den katolske kirke. Skolen ligger sentralt plassert på Florida. Skolen har godkjenning for 418 elever, og tilbyr opplæring i studiespesialiserende fag, idrettsfag og påbygg til generell studiekompetanse. Alle ansatte på skolen må være lojal til skolens verdigrunnlag....

 • Company HANØY SKOLE in Other
  15.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4404485805 Presentasjon av stillingen:ArbeidsoppgaverDu vil få ansvar forføring av fast og variabel lønn, og fravær.fakturabehandling og regnskap, og bestilling av varer.ajourhold av personalregister og elevregister.postmottak, journalføring og arkivering.sentralbord og resepsjon.forefallende kontorarbeid.oppgaver knyttet til daglig drift.fraværshåndtering.HMS-arbeid.å bistå i sykefraværshåndtering.organisering av renhold, og dialog med renholdere.skolebiblioteket.deler av stillingen er knyttet til elevoppfølging i skole og/eller SFO.Kvalifikasjonerfagbrev eller utdanning på høgskolenivå.lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet.det er ønskelig at du har kjennskap til systemene som benyttes i skolen (Vigilo, e-phorte, Compilo m.fl).god ...

 • Company NORD-TROMS VIDEREGÅENDE SKOLE AVD NORDREISA in Other
  15.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org.nr.:974546957 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Om stillingenVi har ledig en fast 50 % stilling som koordinator for samisk undervisning i videregående utdanning i Troms. Koordinatoren skal bidra til å oppfylle forventninger i mandatet som er utarbeidet for ressursskolen i samisk, og videreutvikle Nord-Troms videregående skole som en sterk ressursinstitusjon for opplæringen i og om samisk språk og kultur. Du skal bistå Fylkesutdanningssjefen og de videregående skolene i arbeidet med å styrke og utvikle tospråklighetskompetanse, for dermed å bidra til bevaring og utvikling av samisk språk og kultur i et bredt, framtidsrettet perspektiv.OppgaverGi informasjon om formelle regler og rammer for opplæring i samiskVære en pådriver for formidling av samisk kultur og tradisjon til alle...

 • Company HERO KOMPETANSE OSLO in Other
  15.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4377644875 Presentasjon av stillingen:Hero Kompetanse er en veletablert leverandør av arbeidsmarkedsopplæring og undervisningstjenester. Vi drifter en nyoppstartet tiltak hvor vi driver norskopplæring på oppdrag fra NAV på flere ulike lokasjoner i Vest-Viken. Vi styrker nå teamet med flere ansatte i Drammen. Vi søker engasjerte og dyktige nye medarbeidere. Hero jobber for mangfold og inkludering. Vi oppfordrer personer med flerkulturell bakgrunn til å søke. En CV som ikke er "rettlinjet" kan være en styrke hos oss.Vi kontakter aktuelle søkere fortløpende!ArbeidsoppgaverFormål med AMO-kurset Norskopplæring er å styrke skriftlige og muntlige norskferdigheter i samsvar med arbeidslivets krav. NAV har disse resultatkravene til kurset:90% av deltakerne skal nå A2 elle...

 • Company ALTA KOMMUNE OPPVEKST- OG KULTURADMINISTRASJON in Other
  15.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4404474065 Presentasjon av stillingen:Komsa skole er en 1.-7. skole og har høsten 2021 om lag 248 elever fordelt på 14 klasser. I tre av klassene foregår all undervisning på samisk. I tillegg har vi en skolebase og SFO.Skolen ligger i nærhet til turområder som innbyr til varierte aktiviteter og undervisning gjennom hele året. Vi legger vekt på arbeid for et trygt og inkluderende læringsmiljø både i skolen og SFO, der trygghet, trivsel og tilhørighet er sentrale elementer.Skolen har fokus på å utviklingsarbeid som er med på å fremme elevenes læring både i forhold til grunnleggende ferdigheter og læringsmiljø. Skolebasert kompetanseutvikling i arbeid med LK20, vurdering for læring, arbeid med læringsmiljø og bruk av læringsbrett i undervisningen har vært våre satsi...

 • Company FAGERLIA - ÅLESUND VIDEREGÅENDE SKOLE AVD ÅLESUND in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Vi søker etterVi har ledig 89 % fast stilling som fagarbeider ved Fagerlia og Ålesund videregående skole.Skoleåret 2021-22 vil stillingen være tilknyttet avdeling Naturbruk på lokalitet Volsdalsberga. Naturbruk handler om å drive næring basert på naturressurser, og hos oss rettes opplæringen i hovedsak mot fiskeri- og havbruksnæringen. I opplæringen legger vi stor vekt på praktisk opplæring gjennom bruk av naturen, skolens fiskehall, båter, bedriftsbesøk og utplassering i næringen.Behovet for fagarbeiderer vil kunne variere fra skoleår til skoleår, slik at den som blir tilsatt vil kunne tilknyttes en annen avdeling ved skolen på et senere tidspunkt. Arbeidstiden følger skoleruten.Om stillingenSom fagarbeider samarbeider du med og bistår faglærer med opplæringen, primært rettet mot enkeltel...

 • Company TYSVÆR KOMMUNE HELSESTASJONS- OG SKULEHELSETJENESTA in Other
  15.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Om stillingenOppvekst og kultur har ledig 100 % stilling som rådgivar i skulesjefen sin stab fra 1. august 2021. Den som blir tilsett vil få ein spennande moglegheit til å bidra i utviklinga av Tysværskulen. Skuleområdet er organisert innanResultatområdet Oppvekst og kultur saman med barnehage, kultur, PPT, barnevern og helsestasjon- og skulehelsetenesta. Tysværkommune vektlegg tverrfagleg innsats, BTI, med innbyggarane i sentrum. Tysvær kommune sine medarbeidarverdiar er Raus Open Modig og Ansvarleg.TysværskulenVisjonen for Tysværskulen er Læring for livsmeistring. Det viktigaste verktøyet mot å nå visjonen er realisering avstrategiplanen Tysværskulen mot 2025 - strategi for kvalitet. Skulesjefen sin stab set krav og gir støtte til skulane iarbeidet. Fagområdet er vidt og femnar juridisk ...

 • Company STABEKK VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  15.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4403810385 Presentasjon av stillingen:Stabekk videregående skole har en ledige vikariater som lærer i matematikk27% matematikk er ut skoleåret 2021-202256% matematikk er frem til og med desember 2021, med mulighet for forlengelseVi har gode faglige resultater, og både elever og ansatte trives godt. Dette oppnår vi gjennom gode relasjoner mellom elever og lærere, tett elevoppfølging, høyt læringstrykk, et positivt og inkluderende arbeidsmiljø og godt faglig samarbeid. Som lærer hos oss får du jobbe sammen med engasjerte og dyktige lærere med fokus på elevenes læring.Stabekk videregående skole ligger sentralt plassert i Bærum med umiddelbar nærhet til buss og tog. Skolen har ca. 520 elever, 60 ansatte og tilbyr studiespesialisering, naturbruk med det studieforbered...

 • Company BJØRKNES HØYSKOLE AS in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Bjørknes Høyskole er en innovativ og fremtidsrettet høyskole i sterk vekst. Høyskolen ble etablert i 2007 og vi underviser i dag om lag 2500 studenter på sted og nett med et praktisk og forskningsbasert fokus. Vi holder til i fine lokaler ved St. Hanshaugen i Oslo, som en del av Campus Lovisenberg. I hverdagen er vi opptatt av kvalitet og nærhet i møte med våre studenter. For å levere på dette har vi satt sammen et engasjert, ambisiøst og innovativt faglig og administrativt team, som setter våre studenter i fokus og som er villig til å gi det lille ekstra. Høyskolen tilbyr masterprogram i psykologi, flere bachelorgrader, årsstudier og enkeltemner innen følgende fagområder: helse, psykologi, statsvitenskap og internasjonale relasjoner samt økonomi og administrasjon.Høyskolens studieadminist...

 • Company FYLLINGSDALEN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  15.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 974557584 Stillingsident: 4403692566 Presentasjon av stillingen:Vikariat i samband med fødselspermisjonArbeidsoppgåverUndervise matematikk fellesfagKvalifikasjonarTil alle undervisningsstillingar er det krav om relevant fagleg og pedagogisk kompetanseØnskeleg med undervisningserfaringPersonlege eigenskaparTrivst i eit hektisk arbeidsfellesskap med elevar og lærararBidreg til å skape gode relasjonerEr inkluderande og utviklingsorientertGod pedagogisk forståingVi tilbyrEit aktivt og stimulerande fagmiljøNært samarbeid med kollegaerGod delingskulturLøn og lønsutvikling i tråd med Vestland fylkeskommune sin lønspolitikkGode forsikrings og pensjonsordningarAndre opplysningarAdministrasjonsmålet i fylkeskommunen er nynorskAlle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månaderVi gje...

 • Company VESTERSKAUN SKOLE in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4397864015 Presentasjon av stillingen:Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, og alle lærere deltar også i faggrupper og nettverk som inngår i den kommunale kompetanseutviklingen. Den gode skole skaper vi sammen!Vi ønsker oss både nyutdannede og erfarne lærere. Dersom du er nyutdannet, tilbys en solid veiledningsordning som ivaretar deg spesielt. Vi har dyktige mentorer på hver enkelt skole, og i kommunale nettverk møter du erfarne veiledere og andre nyutdannede. I Lillestrømskolen satses det også på videreutdanning og utviklingsmuligheter gjennom hele yrk...

 • Company HALDEN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4398533609 Presentasjon av stillingen:Har du kompetanse innen kjøretøyfag og ønsker å utdanne elever til fremtidens arbeidsliv er du kanskje vår nye kollega?Halden videregående skole har nå 100% fast stilling innenfor kjøretøyfag på utdanningsprogram for teknologi og industrifag. Stillingen er delt mellom 50 % lærer og 50 % fagarbeider, det åpnes for å kunne søke delstilling hvis det ønskes en kombinasjon med andre stillinger. Stillingen som lærer er tillagt undervisning innenfor programfag på vg 1 og vg 2 Kjøretøyfag, og som fagarbeider bistår du faglærere i faglig og sosial oppfølging rundt eleveneHer får du mulighet til å videreformidle faget ditt i et godt skolemiljø med mål om å utdanne elevene til fremtidensarbeidsliv. Utdanningsprogrammet flytter i 2022 in...

 • Company BÅTSFJORD SERVICE AS in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Vikariat AFT-veilederVi har ledig 6-måneders vikariat som AFT-veileder i 50% stilling.Arbeidsoppgaver.Inntak, oppfølging og avslutning av deltakere AFT-tiltaketAnsvar for rapportering, dokumentasjon og veiledningVeiledning av eksterne samarbeidspartnereVi søker deg som har.Kjennskap til arbeidsmarkedets mekanismer og behov, særlig regionalt/lokalt arbeidsmarkedKompetanse innen Yrkes- og karriereveiledning og erfaring med relevante verktøy på dette områdetGode kommunikasjonsferdigheter både muntlig og skriftlig (Norsk)Erfaring fra inkludering av utsatte grupper i ordinært arbeidsliv, herunder oppfølging av arbeidsgivere i den forbindelseØnskede kvalifikasjoner.Relevant høyere utdanning innenfor veiledning og pedagogikkRelevant yrkeserfaring kan veie opp for høyere utdanning.Personlig egnet ...

 • Company AUSTEVOLL VIDAREGÅANDE SKULE in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Org. nr: 974557592 Stillingsident: 4387597017 Presentasjon av stillingen:Austevoll vgs har 35 tilsette og ca. 200 elevar. Skulen har tilbod innan naturbruk, fiske og fangst, akvakultur, teknologi- og industrifag, maritime fag og helse og oppvekst.100 % fast stilling som faglærar på vg1 naturbruk (blå).Den som skal tilsetjast i vidaregåande skule må leggje fram godkjent politiattest.Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader.Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjortArbeidsoppgåverDu må kunne undervise i programfaga på vg1 natur...

 • Company HELLERUD VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  14.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4397977036 Presentasjon av stillingen:Hellerud videregående skole har høye ambisjoner på elevenes vegner, og har også høye faglige og sosiale forventninger til elevene ut ifra deres forutsetninger. Vi er opptatt av et tillitsbasert og samarbeidsorientert klima, og en av skolens regler er at "Vi viser at vi vil hverandre vel". Vi søker derfor etter deg som er engasjert og ambisiøs på elevenes vegner, og som er god til å samarbeide med andre. Det er også viktig å ha god evne til å finne løsninger på utfordringer som dukker opp, og at du kan bidra aktivt til elevteamets mangefasetterte arbeidsfelt, som karrierelæring, sosialpedagogisk oppfølging og ulike trivselsfremmende prosjekter og aktiviteter. Du vil bli en del av et rådgiverteam og jobbe tett med oppfølging av...

 • Company POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  14.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Fast 100 % stilling som rådgiver i elev- og lærlingetjenesten.Stillingen er ledig fra 01.08.2021I lag med de andre i elev- og lærlingetjenesten skal du være en ressurs for skolen og for ungommene i målgruppen knyttet til formidlig og oppfølgingstjeneste. Søkere som har erfaring fra yrkes- og utdanningsveiledning, formidling eller med arbeid innenfor oppfølgingstjenesten kan foretrekkes. Likeså vil vi foretrekke deg som har god kjennskap til opplæringsløpet innen yrkesfag da en vesentlig del av stillingen er tilknyttet arbeid med formidling av lærlinger. Her vil det være en forutsetning at en har god kjennskap til bedrifter og lett klarer å knytte kontakt med dem., Erfaring fra opplæring og veiledning i videregående skole kan bli vektlagt. Stillingen har arbeidstid ut fra normalarbeidstid.S...

 • Company POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  14.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Fast 50 % stilling som rådgiver i elev- og lærlingetjenesten.Stillingen er ledig fra 01.08.2021I lag med de andre i elev- og lærlingetjenesten skal du fremstå som en ressurs for skolen for å utgjøre en forskjell for elevenes læringsutbytte. Søkere som har erfaring fra yrkes- og utdanningsveiledning for elever i videregående opplæring kan foretrekkes. Likeså vil vi foretrekke deg som har undervisningskompetanse,da det kan bli aktuelt å utvide stillingen med undervisning. Erfaring fra opplæring og veiledning i videregående skole vil bli vektlagt. Stillingen har arbeidstid ut fra normalarbeidstid.Stillingens ansvars- og fagområde:Skal utøve sosialpedagogisk veiledning og yrkes- og utdanningsveiledningSkal være en god samarbeidspart og ressurs for andre i skolen for å øke læringsutbytte for el...

 • Company BJØRNHOLT VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  14.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4394470999 Presentasjon av stillingen:Har du lyst på romslige lokaler, trivelige kollegaer og elever fra hele Oslo? Har du et hjerte som banker for fagsamarbeid og tilpasset opplæring for alle elever? Da er Bjørnholt vgs skolen for deg.Bjørnholt videregående skole er en skole hvor vi har fokus på å se mulighetene som bor i alle elever. Vi motiverer elevene ved å gjøre undervisningen relevant for elevenes egne erfaringer og til livet utenfor skolen.Skoleåret 2020/21 har skolen ca. 550 elever. Vi tilbyr følgende utdanningsprogram: Studiespesialisering, Medier og kommunikasjon, Elektrofag, International Baccalaureate, samt OT og avdeling for tilrettelagt opplæring. Skoleåret 2021-2022 starter vi også opp utdanningsprogrammet Informasjonsteknologi og medieproduksjon ...

 • Company SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE AVD SORTLAND in Other
  13.06.2021 Updated on: 19.06.2021

  ???????Vi har ledig en fast stilling for lærersom kan undervise i fellesfag og programfag. Vi ønsker primært søkere med kompetanse innen minst to av fagene matematikk, fysikk og informasjonsteknologiStillingens ansvars- og fagområde:?Undervisning i tråd med gjeldende læreplaner, lovverk og avtaleverkFokus på skolens mål og aktiv deltakelse i skolens pedagogiske utviklingsarbeid og profesjonelle læringsfellesskapRelasjonspedagogikk og vurdering for læring har fokus i vårt utviklingsarbeidUtdanning og erfaring: ?Det kreves normalt minimum 60 studiepoeng faglig kompetanse i fag det skal undervises iGodkjent pedagogisk utdanningPolitiattest må forevises ved tiltredelse?Personlige egenskaper:?Relasjonskompetanse??Positivt elevsyn?Gode samarbeidsevnerGodt humør og evne til å tåle stress ?Løsning...

 • Company STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Org.nr.:974571935 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :BeskrivelseStorhamar videregående skole har ledig 100 % fast stilling som skoleadministrativ rådgiver, med snarlig tiltredelse.Stillingen inngår i skolens administrative stab sammen med avdelingsledere og rektor.Assisterende rektor er nærmeste personalleder.Vi søker deg somer fleksibel og løsningsorienterthar høy arbeidskapasiteter forberedt på perioder med stort arbeidspresskan møte mennesker med vennlighethar gode kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftligVi tilbyret nettverk av gode og dyktige kollegaer hvor hjelp og støtte aldri er langt unnaet aktivt og utviklende arbeidsmiljølønn i forhold til utdanning og praksisfylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordningerOm stillingen100 % fast s...

 • Company AGDER FYLKESKOMMUNE FYLKESADMINISTRASJONEN KRISTIANSAND in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4403787094 Presentasjon av stillingen:Stillingen vil hovedsakelig være knyttet til elevtjenesten. Elevtjenesten koordinerer og kvalitetssikrer de elevrettede tjenester. Herunder rådgivingstjenesten, oppfølgingstjenesten og tiltak for unge utenfor skole og arbeid. Teamet for elevtjenesten har i dag en koordinator og to rådgivereArbeidsoppgaverUtarbeide og følge opp oppgaver i henhold til årshjul og kvalitetsdokumentIvareta samarbeid mellom fylkeskommunen NAV og kommuneInformasjon og veiledning til ungdom /foresatte, skoler og andre på samlinger og digitale flaterSuperbruker, ajourhold og rapportering i fagsystemet VIGO-OT, analyser og statistikkUtredning og saksbehandlingBidra inn i arbeid med tiltak for unge utenfor skole og arbeidOppfølging av prosjekterKvalifik...

 • Company HAUGALAND VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  13.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  20% undervisningsstilling i toppidrett/fotballHaugaland videregående skole er en av Nord-Rogalands største videregående skoler med om lag 850 elever og 160 ansatte. Skolen har følgende utdanningsprogram:Bygg og AnleggsfagFrisør,?Blomster,?Interiør og?UtstillingsdesignHelse og OppvekstfagInformasjonsteknologi og?MedieproduksjonSalg, Service og Reiseliv?Teknologi?og industrifag?(TIF)?Kunst, Design og Arkitektur?Påbygg??Avdeling for tilrettelagt opplæring??Lærlingskole og Fengselsundervisning?Du kan lese mer om skolen på På utdanningsprogram for Bygg og Anleggsfag, og Helse og Oppvekstfag, tilbyr skolen programfaget toppidrett som gjør at elevene kan kombinere en yrkesfaglig utdanning med satsing på idretten sin.Haugaland vgs. har funnet sin pedagogiske retning i konsekvenspedagogikken og vek...

 • Company SONANS KARRIERE TRONDHEIM in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4403589353 Presentasjon av stillingen:Er du lærer med kompetanse i logopedi og/eller spesialpedagogikk? Da kan du være den personen visøker etter.Nesodden videregående skole, avdeling Sunnaas sykehus, har ledig en 100% fast stilling som lærermed kompetanse i logopedi og/eller spesialpedagogikk.På Sunnaas gir vår skole opplæring til inneliggende pasienter som har rett til opplæring etteropplæringsloven. Vi gir undervisning til både barn, unge og voksne på de ulikeavdelinger som er for hjerneslag, kognitiv rehabilitering, multitraume, nevrologi og brannskader,oppfølging, ryggmargskade, traumatisk hjerneskade, vurdering og enhet for barnog unge.Vi har et spennende pedagogisk- og tverrfaglig miljø.Arbeidsformene omfatter både ordinær undervisning, spesialundervisning...

 • Company ÅKREHAMN VIDAREGÅANDE SKOLE in Other
  12.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  :Åkrehamn vidaregåande skole er en yrkesfaglig skole med fem programområder:Elektro- og datateknologi, Helse- og oppvekstfag, Salg, service og reiseliv, Teknologi- og industrifag og Bygg- og anleggsteknikk. I tillegg har skolen tre tilrettelagte opplæringsløp.Skolen er organisert i avdelinger, med avdelingsleder som ansvarlig. Ved hver avdeling er det etablert gode team med bred faglig og pedagogisk kompetanse. Vi er opptatt av at skolen vår skal være en mestringsarena for alle, gjennom gode relasjoner, samarbeid, tverrfaglighet og relevant undervisning. Vi søker medarbeidere som er nysgjerrige, engasjerte og som ønsker å være med å bygge denne kulturen videre.Åkrehamn vidaregåande skole har f.o.m. 01.08.21 ledig inntil 100% undervisningsstilling. Vi søker etter spesialpedagog med undervis...

 • Company TASTAVEDEN SKOLE in Other
  12.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Tastaveden skole er en ungdomsskole i Tasta bydel med 325 flotte elever og 38 dyktige ansatte. Vi skal renovere skolebygget vårt og starter derfor opp i Tanke Svilandsgt. 73 til høsten. Vi flytter tilbake til et fantastisk skolebygg høsten 2023.Vi har ledige en fast stilling som norsklærer, i utgangspunktet 60%, men med mulighet for større stillingsprosent.Vi søker en dyktig person som kan gjøre et godt faglig bidrag for ungdommene på skolen vår og i kollegiet!ArbeidsoppgaverPlanlegging og gjennomføring av undervisning i norsk, med oppfølging av elever og vurderingssituasjoner.Samarbeid med kolleger og foresatte.Oppfølging av elevers læring og trivsel.KvalifikasjonerGodkjent undervisningskompetanse i norsk. Du har også godkjent undervisningskompetanse i ett eller flere andre fag.Dersom du ...

 • Company ELVEBAKKEN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  12.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4399419913 Presentasjon av stillingen:Elvebakken videregående skole er en kombinert skole med ca. 1450 elever og 150 lærere. Skolen har utdanningsprogram for studiespesialisering, studieforberedende kunst, design og arkitektur, studieforberedende medier og kommunikasjon, elektrofag, Informasjonsteknologi og medieproduksjon og design og håndverk.Elektroavdelingen består av 11 programfagslærere og ca. 150 elever. Elenergi og Ekom med studiespesialisering er et nytt og spennende utdanningsprogram, hvor elevene kan kombinere praktisk elektroutdannelse med full studiekompetanse. Som lærer i elektroavdelingen inngår du i et utviklingsorientert og faglig sterkt miljø. Vi har flere nye og spennende prosjekter og fag i utvikling. Riktige kandidater har relevant og oppdate...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Secondary education teachers Edit filters