Jobmonitor. Search results for Secondary education teachers

23 Jobs found

Used filters:
 • Secondary education teachersx
Displaying 1-23 of 23 results.
 • Company HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  10.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4260620526 Presentasjon av stillingen:Er du en kompetent faglærer og engasjert pedagog? Da kan du passe inn i vårt dyktige lærerteam!Nesodden videregående skole har ledig en stilling som tilkallingsvikar i psykologi.Nesodden videregående skole ligger på Hellvik i Nesodden kommune med gode båt- og bussforbindelser til Oslo. Skolen har ca. 550 fantastiske elever fordelt på utdanningsprogrammene helse- og oppvekstfag, elektrofag, IKT og medieproduksjon og studiespesialisering. I tillegg har vi tilrettelagt avdeling og avdeling på Sunnaas sykehus. Vi har et godt og inkluderende elevmiljø med elever som trives.Med et bredt fagtilbud på skolen får vi en arbeidsplass med stort mangfold. Du vil møte 100 hyggelige kolleger med allsidig kompetanse. Vår viktigste oppgave er...

 • Company ELVERUM VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org.nr.:920717152 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :BeskrivelseElverum videregående skole har ledig fast undervisningsstilling som IB-lærer i norsk og historie fra 1. august 2020.Vi søker deg somhar erfaring fra undervisning og formell kompetanse i norsk og historiehar erfaring fra undervisning på engelskhar erfaring fra undervisning av elever med kort botid (norsk)har erfaring fra undervisning på IB (International Baccalaureate)Vi tilbyret inspirerende, inkluderende og utviklingsorientert arbeidsmiljølønns - og arbeidsvilkår fastsatt i lov- og avtaleverketspennende oppgaver i et fagmiljø med høy fagkompetansefylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordningerOm stillingeninntil 60 % fast stilling ledig fra 01.08.2020arbeidssted: Elverum videregående skol...

 • Company LENA-VALLE VIDEREGÅENDE SKOLE AVD LENA in Other
  09.07.2020

  Org.nr.:920717152 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :BeskrivelseLena-Valle videregående skole har ledig inntil 60% vikariat i undervisningsstilling i programfag på programområdet for Vg2 Hest og hovslager og Vg1 i Naturbruk fra 1.august 2020.Vi søker deg somhar undervisningskompetanse innen felles programfag/hestefagene på Vg2 Hest og hovslagerhar undervisningskompetanse i faget hest og hestehold og faget yrkesfaglig fordypninghar faglig engasjement og engasjement for utvikling av hestenæringeneaktiv i hestenæringerutøver god klasseledelsesamarbeider godt med andre og er god på å bygge gode relasjoner med ungdom og ansatteer utviklingsorientert, fleksibel, positiv, raus og omgjengeligønsker å bidra til at ungdom gjennom mestring får best mulig kompetanseVi tilbyren allsidig arbeid...

 • Company OLSVIKÅSEN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: 989630008 Stillingsident: 4260441319 Presentasjon av stillingen:Skulen har om lag 600 elevar. Vi tilbyr programfagområda helse- og oppvekstfag, studiespesialiserande og kunst, design og arkitektur. I tillegg til vårt tilbod i helse- og oppvekstfag med ordinært opplæringstilbod har vi tilbod om helse- og oppvekstfag som inkluderer studiespesialiserande fag. Innanfor særskilt tilrettelagt opplæring har vi tilbod om kvardagslivstrening, arbeidstrening og yrkesfagleg grunnutdanning. Olsvikåsen videregående skole ligg vakkert plassert ved foten av Lyderhorn, sentralt i Bergen vest og med gode busstilbod til Askøy, Sotra og Bergen. Skulen legg vinn på å vere framtidsretta, samfunnsorientert og fagleg oppdatert og vi siktar oss heile tida inn på å ha eit trygt og utviklande lærings- og a...

 • Company BARDUFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Jobbnorge ID: 190015Om stillingen og arbeidsoppgaverBardufoss videregående skole har ledig vikariat som lærer i engelsk i ca 25 % stilling i tiden 01.08.20 - 31.12.20.KvalifikasjonskravSøker må ha undervisningskompetanse i engelsk jamfør forskrift til Opplæringslova § 14-4.Personlige egenskaperSkolen ønsker søkere som:Er fleksibleEr kreativeHar gode kommunikasjons- og samarbeidsevnerEr gode på klasseledelseHar god formidlingsevneKan være med på å skape mestringsfølelse hos eleveneVi tilbyrEn spennende hverdag i et fleksibelt arbeidsmiljøLønn etter gjeldende avtaleverkGod pensjonsordning, ulykkes- og gruppelivsforsikringSøknaden skal inneholdeSøknadsbrev og CVVitnemål, attester2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)Søknad skal sendes elektronisk via vårt ...

 • Company AOF VESTLANDET AVD HAUGESUND in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  AOF Vestlandet ble etablert i desember 2019 og består av en fusjon mellom AOF Haugaland og AOF Vestland. Vi har i dag 33 fast ansatte medarbeidere i tillegg til rundt 400 studieveiledere/faglærere i ulike stillingsandeler. AOF Vestlandet tilbyr en rekke kurs og utdanninger på videregående nivå. Vi er en av Norges største fagskoler innen helse og oppvekst. Fagskoleutdanningene tilbys i Rogaland, Vestland og Agder. I tillegg skreddersyr vi opplæring for bedrifter.AOF Fagskolen søker etter fag- og timelærere for snarlig tiltredelse til vår fagskoleutdanning Positiv atferdsstøtte (PAS) i møte med atferd som utfordrer.Det er ønskelig med følgende kvalifikasjoner:Formell utdanning. I hovedsak på bachelor-nivå som vernepleier, sykepleier, barnevernspedagog eller annen relevant utdanning innen hel...

 • Company HVAM VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4261915506 Presentasjon av stillingen:Er du vår nye lærer i realfag?Hvam videregående skole har ledig 100% vikariat i realfag skoleåret 20/21. Vi søker lærere med undervisningskompetanse i matematikk i kombinasjon med naturfag. Det er ønskelig med et eller flere av fagene biologi, fysikk eller kjemi.Skolen har fokus på bærekraftig utvikling, er Universitetsskole knyttet til NMBU og Miljøfyrtårnsertifisert.Hvam videregående skole er en av landets største og mest moderne videregående skoler innenfor naturbruk. Skolen ligger i Nes kommune i Akershus. I tillegg til naturbruk, skaper utdanningsprogrammer som idrettsfag, medier og kommunikasjon og avdeling for tilrettelagt opplæring en spennende bredde. De nye tilbudene i energi og miljøfag og dyrekunnskap gir mulighet...

 • Company POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  50% vikariat i stilling som rådgiver i elev- og lærlingetjenestenStillingen er ledig fra 01.08.2020 - 31.07.2021I lag med de andre i elev- og lærlingetjenesten skal du fremstå som en ressurs for skolen for å utgjøre en forskjell for elevenes læringsutbytte. Søkere som har erfaring fra yrkes- og utdanningsveiledning for elever i videregående opplæring kan foretrekkes. Likeså vil vi foretrekke deg som har undervisningskompetanse og har erfaring fra opplæring og veiledning i videregående skole. Stillingen har arbeidstid ut fra normalarbeidstid.Stillingens ansvars- og fagområde:Skal utøve sosialpedagogisk veiledning og yrkes- og utdanningsveiledningSkal være en god samarbeidspart og ressurs for andre i skolen for å øke læringsutbytte for elevene våreBidra til at elever blir i stand til å finne...

 • Company BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257256479 Presentasjon av stillingen:Er du rådgivereren vi trenger i elevtjenesten på Bjerke videregående skole? Elevtjenesten holder til i læringssenteret ved biblioteket. Her finner du rådgivere, minoritetsrådgiver, miljøarbeider, bibliotekar og helsesykepleier. Skolens visjon er "Bjerke bryr seg". Engasjement, nyskapning og samarbeid er skolens verdier. Vi har fokus på å skape trygghet , fellesskap, engasjement ,læring og livsmestring. Bjerke videregående skole ligger i Bjerke bydel i Groruddalen. Skolen holder til i helrenoverte og moderne lokaler, og har 700 elever og ca. 100 ansatte. Skolens utdanningsprogram er studiespesialisering og idrettsfag. I tillegg har vi en avdeling for tilrettelagt opplæring. Høsten 2018 ble det startet en egen businesslinje, og...

 • Company GJØVIK VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org.nr.:920717152 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :BeskrivelseGjøvik videregående skole har ledig 30 % fast undervisningsstilling i naturfag og matematikk fra 1. august 2020.Vi tilbyr• et energisk lærings- og arbeidsmiljø• varierte arbeidsoppgaver• et bredt og spennende fagmiljø• gode samarbeidsmuligheter med kollegaer både i og på tvers av fagteam og avdelinger• fine undervisningsrom og lyse og trivelige lokaler• fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger• gode kollegaer i et godt arbeidsmiljøOm stillingen• 30 % fast stilling i realfag fra 1. august 2020• undervisning i naturfag og matematikk• deltakelse i faglig samarbeid på team, avdeling og skolenivåØnskede kvalifikasjoner og egenskaper• relevant utdanning og undervisningskompetanse i naturf...

 • Company LILLEHAMMER VIDEREGÅENDE SKOLE AVD SØR in Other
  09.07.2020

  Org.nr.:920717152 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :BeskrivelseLillehammer videregående skole, avd. Sør har ledig inntil 20% vikariat i undervisningsstilling i engelsk fra 1. august 2020Vi søker deg somhar gode formidlingsevnerhar gode samarbeidsevnerer fleksibeltrives sammen med ungdomVi tilbyrspennende og lærerikt arbeidgodt fag- og arbeidsmiljøflotte undervisningslokalerFylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordningerOm stillingen. inntil 20% vikariat i engelsk. ledig fra 1. august 2020Kvalifikasjonerrelevant utdanning/praksispedagogisk utdanningundervisningserfaringSøknadInnlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere p...

 • Company HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org.nr.:920717152 Stillingsident: HVS - SL/15062020 Presentasjon av stillingen :BeskrivelseHadeland videregående skole har ledig årsvikariat: Undervisningsstilling innen spesialundervisningen med vekt på kompetanse innen fag/programområdet service og samfredsel.Stillingen er underlagt leder for elevtjenesten og tilrettelagt opplæring og deler av stillingen inngår i et spesialpedagogisk team.Vi søker deg somhar evne til å bygge relasjoner med ungdom, og ungdom med ulike behov for tettere oppfølgingVi tilbyren spennende arbeidsplass med mange mulighetergodt arbeidsmiljøet spesialpedagogisk tverrfaglig teamen elevtjeneste som jobber systematisk med skolens psyko-sosiale miljø og som støttefunksjon for lærereveiledningstjenestegode utviklingsmuligheterfylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode...

 • Company MERÅKER VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257447475 Presentasjon av stillingen:Meråker videregående skole er en offentlig skole, eid av Trøndelag fylkeskommune. Antall elever er ca 160, de aller fleste på idrettsfag. Skolen har landslinje i langrenn og skiskyting, og tar dermed inn elever fra hele landet. Langrenn er den dominerende idretten, med nær halvparten av elevmassen. Meråker videregående skole er kjent for å ha utviklet mange toppløpere innen våre vinteridretter, og nåværende og tidligere elever har samlet over 1000 nasjonale og internasjonale medaljer siden oppstarten i 1981.ArbeidsoppgaverUndervisning i programfag idrettsfag og toppidrett langrenn.KvalifikasjonerUndervisningskompetanse i idrettsfag og toppidrett langrennErfaring fra videregående opplæringGodkjent praktisk-pedagogisk utdanning...

 • Company FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK TROMSØ in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Jobbnorge ID: 189435Om stillingenVil du bli vår nye kollega?Oppvekst - og barnevernavdelingen hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark består av tre seksjoner: barnehage, skole og barnevern. Vi er en engasjert gjeng som er opptatt av å utvikle disse områdene.Nå ønsker vi oss en ny kollega på skoleseksjonen. Kontorsted for denne stillingen er fylkeshuset i Tromsø. Stillingen er fast.Vi kan love utfordrende og spennende arbeidsoppgaver, mye ansvar, høyt tempo, gode muligheter for kompetanseutvikling og nettverksbygging på tvers av fag.Våre oppgaverVåre oppgaver er varierte og omfattende. Vi bruker barnekonvensjonen hver dag. Vi skal ivareta barn og unges rettssikkerhet innenfor opplæringsloven, friskoleloven og forvaltningsloven og har oppgaver knyttet til elevers psykososiale skolemiljø.Vi skal...

 • Company STAVANGER OFFSHORE TEKNISKE SKOLE in Other
  09.07.2020

  Fagskolen Rogaland er en fylkeskommunal fagskole med fordypninger innen både tekniske, maritime og helse- og oppvekstfag. Skolen har en årlig studentmasse på ca. 700 studenter fordelt på tre studiesteder. I tillegg til fagskole består studiestedet i Kalhammaren av både en videregående skole (SOTS), et VO-senter, kurssenter og en materialprøvestasjon.Vi har høyt kvalifiserte lærere og moderne simulatorer, laboratorier og utstyr, samt gode fasiliteter for å møte de pedagogiske behovene til våre studenter. Vår visjon er å utdanne for dagens og fremtidens arbeidsmarked.Fagskoleutdanning er jf. Fagskoleloven høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring.For ytterligere opplysninger om skolen se vår hjemmeside: ?Ved studiested Kalhammaren har vi følgende ledig stilli...

 • Company VOSS GYMNAS in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: 816031982 Stillingsident: 4261476783 Presentasjon av stillingen:Voss gymnas er ein kombinert vidaregåande skule, og har om lag 590 elevar og 90 tilsette. Skulen opna 01. august 2017 i nytt skulebygg med eit stort idrettsanlegg. Skulen tilbyr utdanningsprogramma; Informasjonsteknologi og medieproduksjon, Frisør, blomar, interiør og eksponeringsdesign, Sal, service og reiseliv, Helse- og oppvekstfag, Studiespesialisering, Idrett, Toppidrett-ski, Kunst, design og arkitektur og Musikk, dans og drama. Skulen har i tillegg to klassar med Påbygging til generell studiekompetanse og ansvar for Vestland fylkeskommune si klasse i Frankrike.ArbeidsoppgåverVoss gymnas har frå 01.08.2020 100% fast stilling med undervisning lagt Vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon.Skulen er spesielt int...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Seksjon for fag og utdanning er del av Forskings- og utviklingsavdelinga (FoU) ved Haukeland universitetssjukehus. Seksjonen har 37 medarbeidarar med kompetanse innan medisin, helsefag, pedagogikk, informatikk/IKT/digitalt arbeid og kunnskapsutvikling. Hovudarbeidsområde for seksjonen er planlegging, gjennomføringog evaluering av kompetanseutviklingstiltak, både i samarbeid med avdelingar i sjukehuset, universitet, høgskular, kommunar og andre samarbeidspartar. Seksjonen bidrar også med rettleiing til leiarar i føretaket innan kompetanse- og utdanningsspørsmål.Seksjonen driftar Senter for simulering og ferdigheitstrening, Lærings- og meistringssenteret og har fleire regionale oppgåver som Regionalt utdanningssenter for legar, Regionalt team for digital læring samt sekretariatsansvar for Re...

 • Company STRØMMEN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4261054324 Presentasjon av stillingen:Er du billakkerer og har erfaring med lærlinger/elever?Strømmen videregående skole har ledig stilling som lærer for elever som skal ta vg3 fagopplæring i skole innenfor billakkererfaget.Arbeidet vil hovedsakelig være oppfølging av elevene på praksisplasser og på skolen som går Vg3 fagopplæring i skole, men kan også være undervisning og støtte for andre elever.Skolen har ca.1100 elever fordelt på 3 utdanningsprogram, elektrofag, helse- og oppvekstfag samt teknikk og industriell produksjon. I tillegg har skolen påbygning til generell studiekompetanse, innføringsklasse for minoritetsspråklige, lærlingskole, fagskole, Vg3 fagopplæring i skole samt kursvirksomhet.Vår opplæring skal være helhetlig og yrkesrettet, der vi legger vekt...

 • Company STRØMMEN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4261066101 Presentasjon av stillingen:Er du bilmekaniker og har erfaring med lærlinger/elever?Strømmen videregående skole har ledig stilling som lærer for elever som skal ta Vg3 fagopplæring i skole innenfor bilfaget, lette kjøretøy.Arbeidet vil hovedsakelig være oppfølging av disse elevene på praksisplasser og på skolen, men kan også være undervisning og støtte for andre elever.Skolen har ca.1100 elever fordelt på 3 utdanningsprogram, elektrofag, helse- og oppvekstfag samt teknikk og industriell produksjon. I tillegg har skolen påbygning til generell studiekompetanse, innføringsklasse for minoritetsspråklige, lærlingskole, fagskole, Vg3 fagopplæring i skole samt kursvirksomhet.Vår opplæring skal være helhetlig og yrkesrettet, der vi legger vekt på både faglig og...

 • Company STRAND VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company LENA-VALLE VIDEREGÅENDE SKOLE AVD LENA in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org.nr.:920717152 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :BeskrivelseLena-Valle videregående skole har ledig inntil 60% vikariat i undervisningsstilling i programfag på programområdet for Vg2 Hest og hovslager og Vg1 i Naturbruk fra 1.august 2020 for skoleåret 2020/2021Vi søker deg somhar undervisningskompetanse innen felles programfag/hestefagene på Vg2 Hest og hovslagerhar undervisningskompetanse i faget hest og hestehold og faget yrkesfaglig fordypninghar faglig engasjement og engasjement for utvikling av hestenæringeneaktiv i hestenæringerutøver god klasseledelsesamarbeider godt med andre og er god på å bygge gode relasjoner med ungdom og ansatteer utviklingsorientert, fleksibel, positiv, raus og omgjengeligønsker å bidra til at ungdom gjennom mestring får best mulig kompetanseVi t...

 • Company LAMBERTSETER VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258666984 Presentasjon av stillingen:På Lambertseter videregående skole har vi ledig et 90% vikariat i rettslære, geografi og samfunnskunnskap. Stillingen kan også økes til å inkludere kontaktlærerfunksjon og støtteundervisning. Vikariatet er fra 01.09.20 t.o.m. 31.07.2021. Hvis aktuelt kan stillingen deles.Lambertseter videregående skole har 900 fantastiske elever fra 35 ulike ungdomsskoler. Vi har et godt og mangfoldig elevmiljø med motiverte og ambisiøse elever. På Lambertseter har vi tre "gylne regler" som alle elevene og vi voksne jobber etter: Vi er her for å lære, vi er her for å bidra til at andre lærer, og vi bidrar til at alle har det bra.Med både idrett og studiespesialisering som programområder og en tilrettelagt avdeling, har vi et bredt fagtilbud p...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Secondary education teachers Edit filters