Jobmonitor. Search results for Secondary education teachers

35 Jobs found

Used filters:
 • Secondary education teachersx
Displaying 1-35 of 35 results.
 • Company EILERT SUNDT VIDEREGÅENDE SKOLE STUDIESTED LYNGDAL in Other
  04.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312873444 Presentasjon av stillingen:Eilert Sundt videregående skole har om lag 550 elever og 110 ansatte. Hovedskolen ligger i Farsund, men skolen har også studiesteder i Lyngdal og på Lista. Skolen har utdanningsprogrammene studiespesialisering, bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, helse- og oppvekstfag, service og samferdsel og teknikk og industriell produksjon. Eilert Sundt vgs. har høy grad av trivsel både blant elever og ansatte. Vårt fremste mål er at alle våre elever avslutter skoleløpet med planlagt kompetanse.Eilert Sundt videregående skole har ledig 30 % midlertidig undervisningsstilling i samfunnsfag fra 16. januar 2021 til 31. juli 2021. Arbeidssted vil være ved Eilert Sundt vgs. studiested Lyngdal. ...

 • Company DIN KOMPETANSE AS in Other
  04.12.2020

  Fleksibel lærer - deltidsstillingEr du interessert i å spre læringsglede og motivasjon? Har du stort engasjement, tydelig formidling og evnen til å lære bort? Har du god digital kompetanse og kan være kreativ innen undervisning?? Da kan dette være jobben for deg.Vi søker etter deg som har erfaring med undervisning, men er du nyutdannet, men evnen til å skape relasjoner, uredd i bruk av digitale verktøy,stort engasjement, pliktoppfyllende og fleksibel, så ta kontakt med oss.Vi skal tilby studiekompetanse for voksne, eller for dem som ønsker å ta opp igjen ett fag fra videregående skole, nettbasert undervisning.Vi ønsker derfor kontakt med deg som har kompetanse innenfor norsk, historie, naturfag, samfunnsfag og engelsk. Andre fag kan også være av interesse.Vi ønsker deg som kan bidra med kr...

 • Company MAILAND VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4300934129 Presentasjon av stillingen:Er du en tydelig klasseleder og en strukturert lærer med positive forventninger til elevene? Mailand vgs har behov for tilkallingsvikarer innen alle skolens fagområder.Tiltredelse så snart som mulig.Mailand videregående skole er en kombinert skole som tilbyr følgende utdanningsprogram: Studiespesialisering, Informasjonsteknologi og medieproduksjon, Salg, service og reiseliv, Helse- og oppvekstfag og Medier og kommunikasjonSkolen har rundt 900 elever og ligger sentralt i Lørenskog med nærhet til offentlig kommunikasjon. Skolen har fokus på elevenes læring, trivsel og resultater, samt det å være åpen, inkluderende og gi rom for mangfold. Variasjon i læringsarbeidet står sentralt, og det legges stor vekt på lærersamarbeid og utv...

 • Company VEST-LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Vikariat som lærer i engelskStillingens ansvars- og fagområde:Inntil 50% vikariat som lærer i engelskFordel med undervisningskompetanse i andre fagVikariat i perioden 01.01.2021 - 31.07.2021Utdanning og erfaring:Relevant utdanning og erfaringUtviklings- og endringsmotivertGod til å samarbeideHar et reflektert forhold til elever og læring.Beherske norsk skriftlig og muntligPersonlige egenskaper:I tillegg til relevant utdanning og praksis vil det ved ansettelse også bli lagt stor vekt på personlige egenskaper og egnethet for stillingenSom ansatt hos oss får du:Utfordrende oppgaver i et utviklende arbeidsmiljøEn raus organisasjonskultur hvor vi vil hverandre vel, ser hverandre og bidrar til fellesskapetLønn- og arbeidsvilkår etter avtaleOffentlig pensjonsordning og gode forsikringsvilkårSøk s...

 • Company KUBEN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4318404675 Presentasjon av stillingen:Kuben videregående skole er Osloskolens største videregående skole med 1800 elever og 250 ansatte. Skolen er en del av Kuben yrkesarena. Vår visjon er at Kuben skal utdanne morgendagens beste fagarbeidere og sikre at elevene fullfører og består med bred kompetanse for arbeidsliv og videre studier. Vi skal være en spydspiss innen skoleutvikling og faglig samarbeid med næringslivet.Les mer om Kuben og følg oss på Vi søker kvalifiserte lærere med norsk/norsk som andrespråk ved avdeling for minoritetsspråklig opplæring på Kuben, avd. UllevålTiltredelse 11.01.2021 med varighet ut skoleåret.Avdeling for minoritetsspråklig opplæring (MO) tilbyr norskopplæring for ungdommer i Oslo mellom 16 og 18 år. Norskopplæringen følger "Lærepla...

 • Company NANNESTAD VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4318171326 Presentasjon av stillingen:Nannestad videregående skole har behov for vikar tilknyttet vårt nyeutdanningsprogram Informasjonsteknologi og medieproduksjon 50% vikariat.Informasjonsteknologi og medieproduksjon (IM) er et nytt og fremtidsrettet utdanningsprogram med oppstart høsten 2020. Vi har et dyktig og kompetent team som jobber med utviklingen av det nye utdanningsprogrammet og trenger flere medarbeidere med på laget for å jobbe med medieproduksjon og informasjonteknologi. I første omgang har skolen behov for en vikarstilling på 50% knyttet til det nye utdanningsprogrammet.Nannestad videregående skole ligger nær Gardermoen, landets hovedflyplass.Skolen har 140 ansatte og ca. 900 elever fordelt på sju utdanningsprogram: Salg, service og reiseliv, info...

 • Company VOSS VIDAREGÅANDE SKULE in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 916031858 Stillingsident: 4318581762 Presentasjon av stillingen:Voss vidaregåande skule er ei ny moderne skule med om lag 400 elevar fordelt på fem utdanningsprogram; BA-EL-RM -NA og TIP og ei eige avdeling for tilrettelagt undervisning.Skulen som ligg i Skulestadmo, har 130 tilsette. Meir informasjon om skulen finn du på heimesida vår: Frå 15.12.20 har skulen ledig opptil 45% tidsavgrensa vikariat norskArbeidsoppgåverUndervisninga er lagt til Vg2 på utdanningsprogramma naturbruk, bygg og anleggsteknikk og teknologi og industrifagKvalifikasjonarMe ynskjer søkjarar som har:Undervisningskompetanse innan det aktuelle fagområdet,Det er også ønskjeleg med:erfaring frå undervisning.god munnleg og skriftleg framstillingsevne og god digital kompetansePersonlege eigenskaparMe søkjer etter ...

 • Company KLEPPESTØ UNGDOMSSKOLE in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4308193625 Presentasjon av stillingen:ArbeidsoppgaverUndervise på 8. og 10.trinn i fagene norsk, samfunnsfag, musikk, spesialpedagogikk og spansk.Det knyttes kontaktlæreroppgaver til stillingen på 8.trinn.Oppstart etter avtaleKvalifikasjonerDet kreves at søkerne har relevant og godkjent utdannelse og studiepoeng for stillinger i ungdomsskole for de fagene det skal undervises i.Personlige egenskaperVi ønsker lærere som er glad i sine fag og som trives med å formidle dem. Relasjonskompetanse og gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig er viktig. Lærerne våre må like utviklingsarbeid, og tåle høyt tempo i hverdagen. Godt humør og god humor blir satt pris på.Vi tilbyrLønn etter gjeldende avtaleverkFleksibel arbeidstid og gode pensjonsordningerFri gruppelivs...

 • Company NORDKAPP VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Jobbnorge ID: 195896Om stillingen og arbeidsoppgaverNordkapp videregående skole har med tiltredelse 1.1.2021 ledig 100% fast rådgiverstilling ved skolen. Hos oss har rådgiverstillingen ansvar for både sosialpedagogisk-, utdannings- og yrkesrådgiving i tillegg til oppfølgingstjenesten. (60% rådgiver, 40% Oppfølgingsstjeneste)Rådgiver deltar i skolens ressursteam som samhandler rundt forebyggende arbeid og oppfølging av elever. Vi jobber ut fra et helhetlig elevperspektiv.Arbeidsoppgaver:Sosialpedagogisk rådgivingUtdannings- og yrkesrådgivingOppfølgingstjeneste for Nordkapp og MåsøySamarbeid med grunnskoler om rådgivertjenester i det 13- årige skoleløpetKvalifikasjonskravRelevant høyere utdanning på bachelornivåPedagogisk kompetanseRådgiverrelevant utdanningBred erfaring fra arbeid i skole, ...

 • Company SONANS PRIVATGYMNAS AS AVD TRONDHEIM in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Sonans Utdanning tilbyr videregående utdanning for privatister (studiespesialiserende) ved 15 skoler i Norge. Privatistskolene er lokalisert i hele Norge, fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Skolene har årlig ca. 8 000 studenter totalt og er markedsledende innen privatistmarkedet. Sonans Utdanning er ett av to datterselskap som eies av Sonans Gruppen, sammen med Bjørknes Høyskole.I Trondheim må vi som en følge av stor elevtilgang sette opp ekstraklasser i 2P og 2PY.Stillingene er timeengasjement og kan kombineres med annet arbeid. Undervisning er lagt til ettermiddag 16:00-18:30.ArbeidsoppgaverForbrede elevene til offentlig privatisteksamen i 2P og 2PY. Det er kompetansemålene i læreplanen som er styrende for undervisningen. Undervisningen gjennomføres i løpet av 12-ukers semestre.Ar...

 • Company VINSTRA VIDAREGÅANDE SKULE in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org.nr.:920717152 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :BeskrivelseVinstra vidaregåande skule har ledig undervisningsstilling i 100 % vikariat i musikk og folkemusikk fra 18.01.2021.Vi søkjer deg somhar høgare utdanning innan folkemusikk og/eller annan musikk, og har kompetanse i samsvar med kompetansemåla i fagakjenner godt breidda i folkemusikkfeltet og/eller dei andre musikkfeltakan undervise sine fag som ein del av ei større heilheit, og ser utbyttet av detteliker å arbeide med ungdom, ser kvar enkelt, god til å motivere, og evner å tilpasse undervisningaliker å arbeide både sjølvstendig og i fagleg team, og bidrar aktivt i det faglege fellesskapethar gode kommunikasjonsevner, både munnleg og skriftlegevner å sette seg inn i og jobbe i hht læreplaner og lovverk, og ser moglegheit...

 • Company FIRDA VIDAREGÅANDE SKULE in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 974571161 Stillingsident: 4311866376 Presentasjon av stillingen:Firda vidaregåande skule ligg i kommunesenteret Sandane i Gloppen kommune, sentralt i Nordfjord, ved E39 og 10 km frå flyplass. Skulen har 390 elevplassar og om lag 70 tilsette. Store delar av skuleanlegget er nytt. Anlegget er svært godt tilpassa utdanningsprogramma våre: studiespesialiserande, idrett og musikk, dans, drama. I tillegg har skulen grunnskuleutdanning for minoritetsspråkleg ungdom og vaksenopplæringstilbod innan tannhelsesekretær, betong- og plast og helsearbeidar.Frå 04.01.21 til 14.05.21har vi ledig inntil 80% vikariat som lærar i idrettsfag.ArbeidsoppgåverDen som vert tilsett må kunne undervise i fag på utdanningsprogrammet idrett. Vi har spesielt behov for kompetanse innafor handball, men vektlegg i...

 • Company NORDKJOSBOTN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Jobbnorge ID: 196690Om stillingen og arbeidsoppgaver100% vikariat er ledig i perioden 01.01.2021-31.07.2021.KvalifikasjonskravHovedsakelig spesialundervisning eller støtteundervisning i fellesfag. Det er ønskelig at den som søker har spesialpedagogisk kompetanse, men det er ikke en forutsetning.Personer med grunnskolelærerutdanning anmodes om å søke.Personlige egenskaperHar evne til å bygge gode relasjoner til eleveneHar et godt elevsynHar god formidlingsevneEr god på klasseledelseKrav om gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig. Personlig egnethet vil bli lagt vekt på ved tilsetting.Vi tilbyrEn spennende hverdag i et fleksibelt arbeidsmiljø.Lønn etter gjeldende avtaleverk.God pensjonsordning, ulykkes- og gruppelivsforsikring.Søknaden skal inneholdeSøknadsbrev og CVVitnemål, attester...

 • Company FUSA VIDAREGÅANDE SKULE in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Org. nr: 874557552 Stillingsident: 4315022662 Presentasjon av stillingen:Fusa vidaregåande skule er ein kombinert skule medutdanningsprogramma: Studiespesialisering KDA, helse- og oppvekstfag, teknikk- og industriell produksjon, restaurant- og matfag, naturbruk , HTH/HTA og TAF- tilbod. Skulen har over 300 elevar og 50 tilsette. Skulen legg stor vekt på trivsel og eit trygt og godt læringsmiljø. Den vaksne sitt ansvar i denne samanheng vert vektlagt. Me gjer kvarandre gode og vil kvarandre vel. Skulen si pedagogiske plattform definerer skulen sitt elev- og læringssyn. Tett samarbeid med næringslivet er ein sentral del av skulen sitt arbeid for ei god opplæring. Sjå skulen si heimeside og skulen sin film Me har no ledig ein undervisningsstilling som vikar innan engelsk på yrkesfagleg utdan...

 • Company STORSTEIGEN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Org.nr.:920717152 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :BeskrivelseStorsteigen videregående skole har ledig fast stilling i 73% undervisningsstillling i engelsk på skolested Nordstumoen.Vi søker deg somsetter elevens læring og læringsmiljø i sentrumjobber mot elevenes og skolens målsetningerhar spesialpedagogisk kompetanse, formal eller real.aller helst har erfaring fra undervisning i videregående skoleer en tydelig klasseleder og bygger gode relasjoner med eleveneVi tilbyrdyktige kollegaeret aktivt og utviklende arbeidsmiljøskolen kan være behjelpelig med å skaffe boliglønn etter gjeldende avtaleverkfylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordningerOm stillingen73% fast undervisningsstilling i engelskArbeidsoppgaverundervisningutviklingsarbeidKvalifikasjone...

 • Company VIKEN FYLKESKOMMUNE FYLKESADMINISTRASJON in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4310062147 Presentasjon av stillingen:Vil du være med å bidra til bedre skolehverdag for elevene våre gjennom å veilede og biståvirksomhetene ?Ved seksjon skoleforvaltning har vi ledig stilling som rådgiver i teamet som primært jobber med skolemiljø. Den nye fylkeskommunen Viken er landets største skoleeierpå videregående nivå med ansvar for 58 videregående skoler. Vi er enorganisasjon i utvikling, og det er omfattende prosesser og løsninger som skalpå plass i en krevende hverdag hvor du har mulighet til å påvirke håndteringenav de lovpålagte oppgavene til fylkeskommunen. .ArbeidsoppgaverStøtte virksomhetene i håndtering av saker og forståelse av det forsvarlige systemet knyttet til håndtering av lovverketUtarbeide og følge opp rutiner og retningslinjerVeiledning...

 • Company SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Org. nr: 974557320 Stillingsident: 4317343571 Presentasjon av stillingen:Slåtthaug videregående skole ligg i naturskjønne omgivnader nær Nesttun sentrum. Det er kort veg til buss- og bybanestopp. Skolen har ca 600 elevar fordelt på utdanningsprogramma BA,EL, HO, TIP og påbygging til generell studiekompetanse. Vi søkjer etter lærarvikar i engelsk.ArbeidsoppgåverVi har ledig ei undervisningsstilling (vikariat) i 63% i engelsk fellesfag på Vg1 og Vg2.KvalifikasjonarTil alle undervisningsstillingar er det krav om relevant fagleg og pedagogisk kompetanseDet er ønskeleg med undervisningserfaringGod munnleg og skriftleg framstillingsevneGod digital kompetansePersonlege eigenskaparDu likar å arbeide med ungdom og er ein god rollemodellDu har godt humør og ei positiv innstillingDu er ein god lagspe...

 • Company ST SVITHUN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  ST. SVITHUN VIDEREGÅENDE SKOLEKunnskap kvalitet - trivselSt. Svithun videregående skole tilbyr utdanningsprogrammene studiespesialisering, studiespesialisering med toppidrett (toppidrettsklasse og talenter mot toppen), og idrettsfag.Skolen ligger sentralt ved Tjensvollkrysset i Stavanger med god tilgang til offentlig kommunikasjon.St. Svithun har ca. 900 elever og 100 lærere og andre ansatte.Skolen har en tydelig idrettsprofil og samarbeider tett med Rogaland Idrettskrets, Olympiatoppen sørvest og med Universitetet i Stavanger. Det legges stor vekt på fleksibilitet for elever som kombinerer idrett og skole, og for individuell tilrettelegging generelt. St. Svithun har fokus på vurdering for læring og ønsker lærere som har evne til å bygge gode relasjoner til elevene.Vikariat i sosialkunnska...

 • Company GAUSDAL VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  30.11.2020 Updated on: 01.12.2020

  Org.nr.:920717152 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Beskrivelse:Gausdal videregående skole, Pierre de Coubertin har ledig inntil 75 % midlertidig stilling for spesialpedagog, gjerne med undervisningkompetanse i norsk.Vi søker deg som:har spesialpedagogisk utdanninghar undervisningkompetanse i norsk og /eller norsk som andrespråkhar relevant praksiser dyktig til å formidle faghar et sterkt faglig engasjementfokuserer på elevenes mestring og kompetansehar erfaring og evne til å tilrettelegge for enkelteleverhar et positivt elevsyn og gode omsorgs- og samarbeidsevnerengasjerer og motiverer elevenearbeider for gjensidig anerkjennelse, respekt og tillitVi tilbyr:en ny og moderne skole og et kollegium med sterk fagkompetanse innenfor ulike utdanningsprogramvi har et hyggelig arbeidsfel...

 • Company AOF VESTLANDET AVD BERGEN in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company UNIVERSITETET I AGDER in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Jobbnorge ID: 196659Om stillingenVed Universitetet i Agder er det ledig en midlertidig 80 % stilling som førstekonsulent/rådgiver for perioden 01.01.21-31.12.21 med mulighet for forlengelse. Stillingen er knyttet til UiA PULS. Arbeidssted er Campus Kristiansand, men tilstedeværelse på Campus Grimstad må påregnes. har som hovedoppgave a? fremme universitetspedagogisk utvikling og forskning ved Universitetet i Agder, og a? støtte bruk og utvikling av ny teknologi i undervisningen. Skrivestua er UiAs studiestøttende tilbud i akademisk skriving. Skrivestua tilbyr én-til-én dialogbasert skrivehjelp til alle studenter ved UiA, uansett studienivå og fagtilhørighet. I Skrivestua er fokuset helt og holdent på skriveprosessen, som for mange studenter kan fortone seg utfordrende. Veiledningen gis i h...

 • Company LIER VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  28.11.2020 Updated on: 02.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4316036169 Presentasjon av stillingen:Avdeling Ressurssenter for elever med autismespekterdiagnoser ved Lier videregående skole søker lærervikarer i kortere og lengre tidsperioder.Lier videregående skole er en videregående skole med fremtidsrettet utdanningstilbud i Viken fylkeskommune. Skolen har ca. 625 elever og 120 ansatte. Vi gir opplæring på Vg1 og Vg2 i følgende utdanningsprogram: Elektro med datateknologi, Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, Helse- og oppvekst, Salg, service og reiseliv. Skolen tilbyr påbygging til generell studiekompetanse og har en spesialavdeling for elever innenfor autismespekterdiagnoser.Lier videregående skole er en attraktiv skole som kjennetegnes av stort elevmangfold og trivsel. Systematisk arbeid knyttet til tett o...

 • Company NUMEDAL VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4305905359 Presentasjon av stillingen:Viken fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, samferdsel, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminnevern. Fylkeskommunen har over 10000 ansatte, og er en politisk styrt organisasjon med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.Om skolen vårNumedal videregående skole er en kombinert skole med seks utdanningsprogram fordelt på 16 klasser med ca. 150 elever, ca. 25 deltakere på voksenopplæring og 50 ansatte. Skolen ligger på Norefjord i Numedal midt mellom Kongsberg og Geilo. Skolens motto er "Gled deg til å stå opp", og vi jobber aktivt for å gi ungdommene våre en meningsfull hverdag. Her i vakre Numedal kan du leve ut drømmen om et aktivt friluftsliv.Arbeidsoppga...

 • Company VOSS GYMNAS in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Voss gymnas er ein kombinert vidaregåande skule, og har om lag 590 elevar og 90 tilsette. Skulen opna 01. august 2017 i nytt skulebygg med eit stort idrettsanlegg. Skulen tilbyr utdanningsprogramma; Informasjonsteknologi og medieproduksjon, Frisør, blomar, interiør og eksponeringsdesign, Sal, service og reiseliv, Helse- og oppvekstfag, Studiespesialisering, Idrett, Toppidrett-ski, Kunst, design og arkitektur og Musikk, dans og drama. Skulen har i tillegg to klassar med Påbygging til generell studiekompetanse og ansvar for Vestland fylkeskommune si klasse i Frankrike.ArbeidsoppgåverVoss gymnas har grunna foreldrepermisjonar ledig fylgjande undervisningsstillingar:Frå 4.01.2021 -- 31.07.2021:110 % - aktuelle fag er lytting, piano, samspel, gehør, musikk i perspektiv (musikkhistorie) og song....

 • Company UNIVERSITETET I AGDER in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Jobbnorge ID: 196541Om stillingenVed Universitetet i Agder er det ledig en midlertidig 30% stilling som rådgiver i ett år med mulighet for forlengelse. Stillingen er knyttet til Fakultetet for kunstfag, og arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale. har rundt 550 studenter og 120 ansatte. Fakultetet består av Institutt for rytmisk musikk, Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk og Institutt for visuelle og sceniske fag.ArbeidsoppgaverStillingen inngår i fakultetsadministrasjonen og vil arbeide tett opp mot Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk. Stillingen er tillagt følgende hovedarbeidsoppgaver:Koordinering og logistikk innenfor fagområdene kammermusikk og orkester, der en viktig del av arbeidet er å organisere og tilrettelegge for ulike strykerbese...

 • Company HØNEFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  24.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4308043070 Presentasjon av stillingen:Vil du bli vår lærer innenfor utdanningsprogrammet for Medier og kommunikasjon?Hønefoss videregående skole har ledig stilling i 100% innenfor utdanningsprogrammet for Medier og kommunikasjon fra 01.02.2021. Stillingen består inneværende skoleåret av 90% undervisning og 10% arbeid med skolens hjemmeside, i hovedsak innholdsproduksjon, i samarbeid med skolens utviklingsleder.Hønefoss videregående skole er en moderne og fremtidsrettet skole sentralt i Hønefoss. Skolen har 800 elevplasser fordelt på yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram og det er ca. 150 ansatte ved skolen. Skolen har i tillegg Landslinje for yrkessjåfør, kombinasjonsklasser for minoritetsspråklige elever, ansvaret for opplæringen av innsatte i Rin...

 • Company MESTERBREV in Other
  24.11.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NANNESTAD VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  23.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4314342835 Presentasjon av stillingen:Nannestad videregående skole har ledig stilling som lærer i matematikk og naturfagStillingen er et vikariat på 100 % fra 1. januar 2021 til 31.12.2021.Nannestad videregående skole ligger nær Gardermoen, landets hovedflyplass.Skolen har 140 ansatte og ca. 900 elever fordelt på seks utdanningsprogram: service og samferdsel, restaurant- og matfag, helse-og oppvekst, studiespesialisering, idrettsfag, medier og kommunikasjon samt noe voksenopplæring.Skolen arbeider målrettet med pedagogisk utviklingsarbeid, internasjonalisering og realfag. Nannestad videregående skole har god innsøking, kjennetegnes av trivsel blant elever og ansatte og har en svært høy andel elever som fullført og består.For mer informasjon om skolen, se Arbeidso...

 • Company ÅFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  23.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4314363521 Presentasjon av stillingen:Åfjord videregående skole er en distriktskole som ligger i sentrum i Åfjord Kommune på Fosenhalvøya, 2 timers reisetid fra Trondheim. Skolen har ca. 130 elever og 40 ansatte som alle bidrar til å skape et hyggelig miljø til felles beste. Vi tilbyr programområdene studiespesialisering, helse- og oppvekstfag, bygg- og anleggsfag og teknikk og industriell produksjon. Skolen har godt samarbeid med lokalt næringsliv og kommunene på Nord-Fosen, og skolen arbeider aktivt for å bidra til regionutvikling.ArbeidsoppgaverUndervisning i programfagene på vg1 Helse- og oppvekstfag.Kontaktlæreransvar.KvalifikasjonerVi søker etter person med relevant helsefaglig utdanning, minimum bachelorgrad.I tillegg kreves praktisk pedagogisk utdanning.U...

 • Company BLINDERN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  23.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4307867991 Presentasjon av stillingen:Ledig vikariat i fransk ca. 50%Vikarstillinger f.o.m 1. januar 2021 t.o.m. 31. juli 2021.Blindern videregående skole har ca. 800 elever og nærmere 90 ansatte. Skolener lokalisert i lokaler ved Ullevål stadion. Skolen tilbyr Studiespesialisering(ST) og International Baccalaureate (IB), både Diploma Programme og MiddleYears Programme 4-5.Blindern videregående skole er Universitetsskole. Skolen fremmertverrfaglighet, dybdelæring, skriving og kildekritikk, samt digitaleferdigheter.Skolen har behov for vikar i fransk på Studiespesialiserende og Middle YearsProgramme. Undervisning på IB krever at søker har gode engelskkunnskaper.ArbeidsoppgaverUndervisning i det aktuelle fagetResultatoppfølging av eleverPlanlegge, gjennomføre og ev...

 • Company ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  22.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org. nr: 974557533 Stillingsident: 4314108609 Presentasjon av stillingen:Askøy vidaregående skole har desse utdanningsprogramma:• Bygg- og anleggsteknikk• Elektrofag• Helse- og oppvekstfag• Studiespesialisering• Teknikk og industriell produksjonAskøy vidaregående skole har om lag 530 elevar, om lag 90 tilsette og 5 utdanningsprogram, og har tilbod med særskilt tilrettelagt opplæring og påbygging til generell studiekompetanse. Skolen ligg i Kleppestø, med gode offentlege kommunikasjonar til alle delar av Askøy og Bergen.Vi har i samband med fødselspermisjonar ledige stillingar:Frå 01.01.2021 eit vikariat i Rettslære ut skuleåret (27% stilling)Frå 01.02.2021 eit vikariat i spansk ut skuleåret (43% stilling)ArbeidsoppgåverUndervisningKvalifikasjonar (overskrift)Helst pedagogisk utdanningKonta...

 • Company VALLER VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  21.11.2020 Updated on: 03.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312576212 Presentasjon av stillingen:Er du vår nye lærer i norsk og samfunnskunnskap?Valler videregående skole har ledig vikariat som lærer i norsk og samfunnskunnskap, norsk 58%, samfunnskunnskap 15% og kontaktlærer 8% .Stillingen kan deles.Valler VGS har utdanningsprogram for SSP. Skolen har 590 elever og 65 ansatte. Valler ønsker å beholde det beste ved begrepet allmenndannelse i hevd og gi den enkelte elev og ansatt identitet og tilhørighet. Skolen legger vekt på at ansatte og elever skal ha et aktivt forhold til kulturarven. Valler VGS har svært gode resultater og høy trivsel.Skolen motto er: "Hjerte og ånd, vilje og ansvar".For mer informasjon om skolen, se Arbeidsoppgaverundervisning etter lærerplanen i norsk og samfunnskunnskapbruk av formålstjenlige ped...

 • Company LØRENSKOG VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  21.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4313177634 Presentasjon av stillingen:Vil du få fram det beste i ungdommen i samarbeid med gode kolleger, kan du være vår nye tilkallingsvikar i tysk.Lørenskog videregående skole har ledig stilling som tilkallingsvikar i tysk. Vi utdanner fremtiden ogtrenger ansatte som samarbeider om å bringe fram det aller beste i ungdommen, både faglig og sosialt. Du vil fåspennende utfordringer i et kollegium som bruker teori, resultater og erfaring til å videreutvikle egen og fellespraksis.Vår visjon er «utdanning for fremtiden». Skolen har fokus på pedagogisk utviklingsarbeid og gir rikelig medhandlingsrom og utfordringer til medarbeidere som ønsker å delta i denne prosessen. En økende andel eleverfullfører og består utdanningen, og det er høy trivsel blant elever og ansatt...

 • Company AKADEMIET DRAMMEN AS in Other
  21.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company UTDANNINGSETATEN ADMINISTRASJON in Other
  21.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4311623131 Presentasjon av stillingen:Vika videregående skole åpner dørene første gang i august 2021 i Cort Adelers gate 30. Skolen skal etableres som en 5-parallell studiespesialiserende skole fra skolestart 2021, som re-lokaliseres til Myntgata når den nye skolebygningen står ferdig til skolestart 2025.Skolen i Myntgata vil få en fantastisk beliggenhet like ved Akershus festning i Oslo. Den nye skolen planlegges med en kapasitet for 8-900 elever, og det er flere aktører fra Oslo kommune som sammen med nytilsatt rektor er med på å utvikle skolens unike konsept og profil. En viktig intensjon er at utviklingen av kvartalet Myntgata 2 skal bidra til økt byliv og byutvikling, hvor deler av arealene vil være øremerket næring og kulturformål.Som studieleder vil du vær...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Secondary education teachers Edit filters