Jobmonitor. Search results for Secondary education teachers

35 Jobs found

Used filters:
 • Secondary education teachersx
Displaying 1-35 of 35 results.
 • Company Valdres vidaregåande skule in Other
  15.10.2019

  Valdres vidaregåande skule har ledig inntil 50 % vikariat i matematikk frå 1. januar 2020.Vi søkjer deg somset eleven i sentrumer dyktig til å legge til rette for god læringer engasjert i fagetverdset samarbeid om fag og undervisningønskjer å arbeide med ungdomer utviklingsorientertkan ordleggje deg godt skriftleg og muntlegVi tilbyrein arbeidsfellesskap som er opptatt av elevane si læringfagseksjonar som er opptatt av utvikling i fag og av god undervisninggodt arbeidsmiljøfylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordningarOm stillingainntil 50 % årsvikariat i matematikk, både programfag og fellesfagledig 1. januar 2020 til 31. juli 2020ved interne omrokkeringar kan andre fag bli ledigeved tilsetting blir alle stillingar ved skulen sett i samanhengaktuelle søkarar ...

 • Company Valdres vidaregåande skule in Other
  15.10.2019

  Valdres vidaregåande skule har ledig inntil 75 % vikariat i historie og samfunnsfag omgåande.Vi søkjer deg somset eleven i sentrumer dyktig til å legge til rette for god læringer engasjert i fagetverdset samarbeid om fag og undervisningønskjer å arbeide med ungdomer utviklingsorientertkan ordleggje deg godt skriftleg og muntlegVi tilbyrein arbeidsfellesskap som er opptatt av elevane si læringfagseksjonar som er opptatt av utvikling i fag og av god undervisninggodt arbeidsmiljøfylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordningarOm stillingainntil 75 % årsvikariat historie og samfunnsfagledig omgåande og fram til 31. juli 2020ved interne omrokkeringar kan andre fag bli ledige, for eksempel norsk, religion og engelskved tilsetting blir alle utlyste stillingar ved skule...

 • Company KVADRATUREN SKOLESENTER in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 974595117 Stillingsident: 4141736657 Presentasjon av stillingen:Tilkallingsvikarer i realfag, humanistfag, helse- og oppvekstfag og som fagarbeidere.ArbeidsoppgaverUndervisning ved Kvadraturen Skolesenter i fagene:MatteNaturfagNorskProgramfag helse og oppvekst (Yrke, Kommunikasjon og samhandling, helsefremmende arbeid)Arbeid som fagarbeider tilknyttet skolens avdeling for hverdagslivstreningKvalifikasjonerMaster- eller bachelorutdanning i aktuelle fagPraktisk pedagogisk utdanningFagbrev/annen relevant utdanning eller erfaringPersonlige egenskaperSe den enkelte elevs behovJobbe selvstendig og i teamEvne til samarbeid og planarbeidVære en dyktig klasseleder og ha gode formidlingsevnerInneha kreativitet og godt humørGode relasjonsferdigheterVi tilbyrVarierte arbeidsoppgaver i et insp...

 • Company HANS NIELSEN HAUGE VIDEREGÅENDE in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Lærer i markedsføring og ledelse (vikariat)Hans Nielsen Hauge videregående skole er en liten skole midt i Fredrikstad sentrum. Vi har i dag 195 elever.Vi søker etter en lærer til et vikariat i markedsføring og ledelse (30%) med tiltredelse 1.1.2020. Vikariatets varighet er 6 måneder.Vi vil ansette en lærer som· har relevant undervisningskompetanse.· er opptatt av pedagogisk innovasjon og utvikling.· er en tydelig klasseleder, tar initiativ og er fleksibel.· identifiserer seg med skolens verdigrunnlag og ønsker å fremme skolens kristne mål.· vil ta del i sosialpedagogiske oppgaver og det kristne arbeidet på skolen.Utdanning, tidligere erfaring og personlig egnethet vektlegges. Ved ansettelse kreves politiattest.Søknadsfrist: 1.11.2019Søknad med CV, vitnemål, attester og referanser sendes på...

 • Company Hønefoss videregående skole in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Om skolen vårHønefoss videregående skole har 800 elevplasser i flotte lokaler i Osloveien og gir utdanning innenfor 9 av de 12utdanningsprogrammene samt voksenopplæring (OPUS).Mer info på vår hjemmeside eller .Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling!Vi kan tilby65% fast stilling i spansk fra 01.01.20.KvalifikasjonerDen som tilsettes må ha universitets- og/eller høgskoleutdanning som samlet utgjør 240 studiepoeng inkludert pedagogisk utdanning og må ha minst 60 studiepoeng i faget det skal undervises i. Det er ønskelig at den som tilsettes har undervisningskompetanse også i andre fag som skolen tilbyr i tillegg til spansk.Personlige egenskaperFor lærerstillingene kreves engasjement i opplæring av ungdom/voksne. Vi ønsker medarbeidere som er opptatt av å skape trygge og...

 • Company SØRSAMISK KUNNSKAPSPARK in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  ArbeidsoppgaverFjernundervisning av elever i samisk.Bidra ved work shops for skoler som følger Delta på språksamlingerDu må like å arbeide i team og ta et felles ansvar for elevene og det pedagogiske arbeidetAndre oppgaver ved behov og etter kvalifikasjoner.KvalifikasjonerKvalifikasjoner for undervisning fortrinnsvis på vgs.Minimum samisk 1, ønskelig med pedagogisk utdanning.Gode kunnskaper om samisk historie, tradisjon og kultur.Personlige egenskaperEvner å skape gode relasjoner til elever, foreldre og kollegaer.Evner å strukturere sin egen hverdag, lojal og engasjertHar grunnleggende digital kompetanse og utnytter digitale hjelpemiddel.Har et pedagogisk engasjement, der elevenes læring er i fokus.Lagspiller.Personlig egnethet vil bli vektlagt.Vi tilbyrLønn etter kvalifikasjoner.Søkere un...

 • Company St. Svithun videregående skole in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  ST.SVITHUN VIDEREGÅENDE SKOLEKunnskap kvalitet - trivselSt. Svithun videregående skole tilbyrutdanningsprogrammene studiespesialisering, studiespesialisering med toppidrett(toppidrettsklasse og talenter mot toppen), og idrettsfag.Skolen ligger sentralt ved Tjensvollkrysset iStavanger med god tilgang til offentlig kommunikasjon.St. Svithun vgs har ca. 900 elever og 100lærere og andre ansatte.Skolen har en tydelig idrettsprofil ogsamarbeider tett med Rogaland Idrettskrets, Olympiatoppen sørvest og med Universiteteti Stavanger. Det legges stor vekt på fleksibilitet for elever som kombinereridrett og skole, og for individuell tilrettelegging generelt. St. Svithun vgs harfokus på vurdering for læring og ønsker lærere som har evne til å bygge goderelasjoner til elevene.Vikariati matematikkI skol...

 • Company Meldal videregående skole in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4140230269 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter en person som kan gå inn i et vikariat innenfor fagområdet norsk og/eller ekstra språkopplæring på yrkesfaglige programområder, vg1 og vg2, i inntil 100% stilling.ArbeidsoppgaverUndervisning i norsk for elever på vg1 og vg2 yrkesfaglige programområder med tilhørende for - og etterarbeid.KvalifikasjonerDet kreves undervisningskompetanse i norsk og godkjent pedagogisk utdanning.Personlige egenskaperMeldal videregående skole har stort fokus på helhetlig opplæring tilpasset den enkelte elev. Dette må være ditt fokus også. Du må være samarbeidsorientert, se hele individet og være i stand til å yrkesrette norskfaget etter prinsippene innen FYR.Vi tilbyrVi tilbyr en spennende og allsidig jobb på en skole med lange tra...

 • Company FYLKESMANNEN I ROGALAND in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Det er ledig 100 % stilling som rådgiver/saksbehandler innenfor videregående opplæring for voksne. 50 % av stillingen er ved opplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune seksjon for veiledning og livslang læring, og 50 % er ved voksenopplæringssenteret på Karmsund videregående skole. Arbeidssted er Karmsund videregående skole.Videregående opplæring for voksne er en del av ansvarsområdet til seksjon for veiledning og livslang læring i opplæringsavdelingen. Seksjonen har også ansvar for fylkeskommunens karrieresenter, planlegging og gjennomføring av privatisteksamen og utvikling av fagskoletilbudet.Karmsund videregående skole er ett av fylkeskommunens tre voksenopplæringssenter. Voksenopplæringssentrene har et spesielt ansvar for å koordinere, gjennomføre og utvikle opplæringstilbudet i sin...

 • Company Nesodden videregående skole in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4140266564 Presentasjon av stillingen:Er du opptatt av ungdom og læring, og trives du i et positivt ogutviklingsorientert miljø? Da kan du være vår nye lærer i norsk.Nesodden videregående skole har ledig et 55% vikariat i norsk. Nesodden videregående skole ligger på Hellvik i Nesodden kommune med gode båt- og bussforbindelser til Oslo. Skolen har ca. 550 elever fordelt på utdanningsprogrammene helse- og oppvekstfag, elektrofag, medier og kommunikasjon og studiespesialisering. I tillegg har vi tilrettelagt avdeling og avdeling på Sunnaas sykehus. Vi er ca. 110 ansatte.Vår pedagogiske profil legger vekt på tett elevoppfølging gjennom blant annet vurdering og veiledning. Samarbeidet vi som universitetsskole har med Universitetet i Oslo gir gode muligheter for utvikl...

 • Company HØYSKOLEN KRISTIANIA in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Utdanningsutvalget har ansvaret for kvalitetssikring av høyskolens studietilbud. Dette skjer gjennom evaluering og kvalitetssikring av studienes målsettinger og innhold i studieplaner og emnebeskrivelser. Utdanningsutvalget ledes av en fagperson oppnevnt av prorektor for utdanning.Rådgiver i Utdanningsutvalget har som sin primære arbeidsoppgave å bistå leder i Utdanningsutvalget i administrasjon, planlegging, gjennomføring og oppfølging av saker i Undervisningsutvalgene. Stillingen hører til Avdeling for utdanningskvalitet og rapporterer til leder avdelingen.Sentrale arbeidsoppgaver for rådgiver Utdanningsutvalget:Stillingen innebærer å være sekretær i Utdanningsutvalget tilknyttet en eller flere schools/faglige avdelinger, herunder utarbeidelse av innkalling, saksdokumenter og referatOppf...

 • Company Eilert Sundt videregående skole in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4140688983 Presentasjon av stillingen:Eilert Sundt videregående skole har ledig 95 % vikariat i norsk og historie fra 1. desember 2019 til 31. juli 2020. Lønn i henhold til tariffavtale. Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stilling i videregående skole.ArbeidsoppgaverPlanlegge, gjennomføre og evaluere undervisningenAktiv deltakelse i faglig og pedagogisk samarbeidKvalifikasjonerUndervisningskompetanse i norsk og historieDet er ønskelig med undervisningserfaring fra videregående skolePraktisk pedagogisk utdanning eller tilsvarendePersonlige egenskaperHa gode formidlingsevner og faglig tyngdeEvne til å planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning slik at den fører til læring for alle eleveneVære en tydelig klasseleder som trives i samvær med unge...

 • Company Utdanningsetaten in Other
  05.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4137948621 Presentasjon av stillingen:Oslo VO Sinsen tilbyr eksamensrettet opplæring for voksne og har opplæringstilbud innen de ulike utdanningsprogram i videregående skole. De fleste elevene får opplæring innen fag for studiekompetanse og helse- og oppvekstfag. Skolen har i tillegg ansvar for å kartlegge og vurdere voksne utdanningssøkeres realkompetanse. Skolen har ca 75 tilsatte og ca 1500 voksne hel- og deltidselever på dag- og kveldstid. Oslo VO Sinsen har som mål å tilby et fleksibelt og tilpasset opplæringsløp for voksne i et inkluderende og godt miljø der den voksne opplever vekst og faglig utvikling. Elev- og medarbeiderundersøkelser viser høy grad av trivsel blant elever og ansatte.Skolen har for tiden et rådgiverteam på 5 ansatte. Disse veileder delta...

 • Company FN-sambandets Rogalandsavdeling in Other
  04.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Vi søker etter en samfunnsengasjert rådgiver med gode formidlingsevner. Det vil være en fordel å ha internasjonal erfaring. Fleksibilitet, initiativ og evne til å jobbe selvstendig vil bli tillagt spesiell vekt.Søkere med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.Arbeidsoppgaver:Foredragsvirksomhet og gjennomføring av utdannings- og skoletilbud i regionenInitiere, koordinere og gjennomføre arrangementerOppfølgning av medlemmerUtvikling av nye prosjekterBidra til utarbeidelse av virksomhetsplan og budsjett for regionenAdministrative oppgaverKvalifikasjons- og kompetansekrav:Engasjement for FN og internasjonale spørsmålFormidlingskompetanseKjennskap til skolesektorenGod samfunnsforståelseSamarbeidskompetanse, herunder dele kunnskap og erfaringer i organisasjonenEndringskompetanse, se mulighet...

 • Company Hinna skole in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Hinna skole er en ungdomsskole i Hinna bydel, med rundt 300 elever fordelt på tre trinn. Skolen har også en særskilt tilrettelagt avdeling for elever med spesielle behov. Vi er opptatt av å være en inkluderende skole for alle og ha et godt skolemiljø med mange aktiviteter for elevene.Vi har ledig stilling som skolekonsulent fra 01.01.2020. Skolekonsulenten skal bidra til et godt og trygt miljø for elevene våre, og et godt og inspirerende arbeidsmiljø for de ansatte. I stillingen vil du være en støtte for rektor, avdelingsledere og ansatte.ArbeidsoppgaverOppgaver knyttet til daglig drift, bestillinger og forefallende kontorarbeid vil ligge til stillingen.Ansvarlig for å føre fast og variabel lønn, samt fravær.Ajourholde registre og administrative systemer knyttet til elever og ansatte.Postm...

 • Company Rogaland Fylkeskommune, Opplæringsavdelingen in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Ved opplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune, seksjon for veiledning og livslang læring, er det ledig 100 % stilling som rådgiver innenfor videregående opplæring for voksne. 50 % av stillingen er fast, mens 50 % er vikariat t.o.m. 31.12.20. Arbeidssted er voksenopplæringens kontor på Bryne og i Stavanger.Videregående opplæring for voksne er en del av ansvarsområdet til seksjon for veiledning og livslang læring i opplæringsavdelingen. Seksjonen har også ansvar for fylkeskommunens karrieresenter, planlegging og gjennomføring av privatisteksamen og utvikling av fagskoletilbudet.ArbeidsoppgaverGi informasjon om videregående opplæring for voksne til enkeltpersoner, bedrifter og offentlige etaterVeilede voksneArbeid knyttet til realkompetansevurdering og bestilling av opplæringDelta i arbei...

 • Company Karmsund videregående skole in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Ved opplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune, seksjon forveiledning og livslang læring, er det ledig fast stilling i 100 % som rådgiverinnenfor videregående opplæring for voksne. Arbeidssted er voksenopplæringenskontor på Karmsund videregående skole.Videregående opplæring for voksne er en del av ansvarsområdettil seksjon for veiledning og livslang læring i opplæringsavdelingen. Seksjonenhar også ansvar for fylkeskommunens karrieresenter, planlegging oggjennomføring av privatisteksamen og utvikling av fagskoletilbudet.ArbeidsoppgaverGi informasjon om videregående opplæring for voksne til enkeltpersoner, bedrifter og offentlige etaterVeilede voksneArbeid knyttet til realkompetansevurdering og bestilling av opplæringDelta i arbeid med å skolere fagkonsulenter, kvalitetssikringsarbeid og ...

 • Company Skien videregående skole in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Har du lyst til å bli rådgiver på Skien videregående skole?Oppgaver og ansvar knyttet til rollen som rådgiver blir stadig flere og mer komplekse. Skolen har behov for å tilpasse både kompetanse og ressurser til fremtidig behov knyttet til arbeidsfeltet som vi kaller elevtjenester. Disse tjenestene er samlet i en egen avdeling som yter pedagogisk støtte og veiledning til hele skolen på tvers av fagområder og avdelinger. Avdelingen består i dag av ca. 20 medarbeidere.Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområderPå Skien videregående skole er vi et lag som er "sammen om læring". Det handler både om vår egen og elevenes læring, og vi har tro på at vi gjennom godt samarbeid og deling kan skape bedre resultater enn hver av oss.Som rådgiver vil du få en sentral og viktig rolle på skolen. Vi ønsker nå å ...

 • Company YRKESFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR - Harstad in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Yrkesfaglig Opplæringskontor Harstad har ledig stilling som RÅDGIVER for bilbransjen, kjøretøy, og mekanisk/ teknisk bransje.Vi ønsker snarest å tilsetteRÅDGIVER i 100 % fast stilling med arbeidssted Harstad og omegn.RAUS, OPPFINNSOM OG SOLIDVår nye rådgiver har en positiv og åpen innstilling til ungdommer. Hos oss må du være god på kommunikasjon. Du er ansvarsfull og selvstendig, har gode administrative ferdigheter, gode datakunnskaper, og du behersker norsk skriftlig godt. Du kjenner til fagutdanningen, har et godt nettverk innen bilbransjen/ mekaniske virksomheter. Du har grunnleggende kunnskap om kjøretøy og kan formidle dette. Du må evne å kommunisere med mindre og større grupper av ungdommer og faglige ledere. Personlige egenskaper som forsterker det verdisynet kontoret er kjent for ...

 • Company AGLO VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Vi har ledige stillinger somFellesfaglæreri engelsk og kroppsøving(og gjerne andre fag)1 års vikariat i 100% stillingTiltredelse: 1. januar 2020Prosjektleder Vg2 KjøretøyAglo videregående skole, avd. TIP, skal starte opp Vg2 Kjøretøy fra høsten 2020. I den forbindelse skal vår nye verkstedhall planlegges, innredes og settes i drift med tanke på undervisning.Det er ledig stilling fra 01.03-01.08.2020 som prosjektleder, og det skal ansettes faglærer og fagarbeider til oppstart høsten 2020.Det er ønskelig med relevant erfaring/utdanning fra verksted/kjøretøy, planlegging og undervisning. Stillingen er underlagt avd. Teknikk og industriell produksjon.Engasjement og personlig egnethet blir særlig vektlagt. Ansatte må være lojale til Aglos og Blå Kors sitt verdigrunnlag.For nærmere opplysninger,...

 • Company TANGEN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Org. nr: 971042176 Stillingsident: 4137576769 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig 50% vikariat i rettslære fra 01.12.2019ArbeidsoppgaverVi har ledig 50% vikariat i rettslære fra 01.12.2019KvalifikasjonerUndervisningskompetanse i ovennevnte fag.Personlige egenskaper tillegges vekt.Personlige egenskaperDu evner å motivere elevene for læring.Du er målrettet og ambisiøs på elevenes vegne.Du er engasjert og samhandlendeVi tilbyrEt spennende og kreativt fagmiljø.Et godt sosialt kollegialt miljø.Fylkeskommunale tilsettingsvilkår, herunder gode pensjons- og forsikringsordninger.Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stillingen.KontaktinformasjonSten Aunevik, Avdelingsleder, 94526787, Trond Hansen, Avdelingsleder, 90140886, ArbeidsstedTangen 214608 Kristiansand SSøk på stillingen:N...

 • Company TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4135752896 Presentasjon av stillingen:Rådgiver med undervisningskompetanseArbeidsoppgaverYrkes- og karriereveiledningSosialpedagogisk rådgivningCa 10-25% undervisningSamarbeid med skolens personale og eksternt hjelpeapparat om tilrettelegging og oppfølging av eleverKvalifikasjonerUtdanning fra universitet med minimum bachelorFormell kompetanse innen rådgivning eller karriereveiledningGod kjennskap til videregående opplæringUndervisningskompetanse i ett eller flere fag skolen tilbyrUndervisningserfaring fra videregående vil være en fordelErfaring fra arbeid med minoritetsspråklige eleverInteresse for skoleutviklingGod kjennskap til bruk av IKT og fylkeskommunens administrative systemerPersonlige egenskaperGode kommunikasjons- og samarbeidsevnerFleksibel og løsning...

 • Company Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Org. nr: 974633752 Stillingsident: 4132856383 Presentasjon av stillingen:100 % fast stilling ledig fra 02.01.2020Fag- og kompetanseavdelingen har ansvar for utdanning av helsepersonell, kompetansestyring, utvikling av nettopplæring, kurs, simulering og ferdighetstrening.I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.ArbeidsoppgaverKoordinering og administrering praksis for ulike student/elevgrupperUtvikle gode praksisarenaer i samarbeid med praksisenhetene og utdanningsinstitusjoneneSamarbeid med utdanningsinstitusjoneneBistå med forberedelser, mott...

 • Company Ullensaker kommune in Other
  01.10.2019 Updated on: 06.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4128824436 Presentasjon av stillingen:Vil du være med å utvikle den gode skolen i Ullensaker? Vår visjon er at alle barn og unge skal vokse opp til å bli den beste utgaven av seg selv. Ingen kan skape en god skole alene. Vi ønsker deg som vil bidra inn i en profesjonell skolestab med skolefaglig og juridisk kompetanse. Vi er derfor på jakt etter en skolefaglig rådgiver som kan bistå med rådgiving og veiledning innen administrative og forvaltningsmessige oppgaver innen fagfeltet skole. I samarbeid med den andre skolefaglige rådgiveren vil du også ha ansvar for å utvikle Ullensakerskolen i henhold til vår visjon. Stillingen inngår i et faglig fellesskap i en skole og barnehage stab, som i dag teller 6 personer. Skolestaben ledes av kommunaldirektør i samarbeid med ...

 • Company Kristiansund videregående skole in Other
  01.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Vi søker etterlærer i spansk:stilling som tilkallingsvikar med tiltredelse så snart som muligfra 01.01.2020 til 31.07.2020 ca. 27 % stilling i spansk I og II (FSP5098)Vi søker deg som- har gode faglige kvalifikasjoner- er en god klasseleder- har evne til å danne gode relasjoner med elevene- har god evne til å samarbeide med ansatte, foresatte og eksterne aktørerVi tilbyr" fylkeskommunale tilsettingsvilkår" offentlig pensjonsordning og gode forsikringsvilkår (medlemskap i SPK)" lønn etter avtaleOm skolenKristiansund videregående skole ligger sentralt plassert nær Kristiansund sentrum. Skolen har ca 850 elever på videregående utdanningsprogram, 100 studenter på fagskolen og gjennomfører yrkessjåførutdanning som landslinjetilbud. Skolen har også et aktivt ressurssenter som tilbyr et bredt utv...

 • Company Odda vidaregåande skule in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Org. nr: 974557290 Stillingsident: 4134918770 Presentasjon av stillingen:Odda vidaregåande skule har ca 260 elevar og 60 tilsette. Skulen ligg på Eidesmoen, ca 2km frå Odda sentrum og har 6 utdanningsprogram: BA, Elektro, HO, IDR, ST, TP og Landsline for Smed.Skulen treng dyktige pedagogar som kan undervise i eitt eller fleire av følgjande fag:ArbeidsoppgåverUndervisning i lærefagaNorskEngelskKvalifikasjonarTil alle undervisingsstillingar er det krav om relevant fagleg og pedagogisk kompetanse, minimum 60 studiepoeng.Den som som skal tilsettast må legge fram politiattest.Administrasjonsmålet i Hordaland fylkeskommune er nynorsk.Personlege eigenskaparSkulen ønskjer faglege dyktige medarbeidarar med vekt på evne til samarbeid, sjølvstende og gode kommunikasjonsevner.Initiativrik og engasjert...

 • Company Stabekk videregående skole in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4134756026 Presentasjon av stillingen:Er du glad i ungdom og vil du få frem det beste i dem?Stabekk videregående skole har en ledig stilling som lærer i matematikk.Stabekk videregående skole ligger sentralt plassert i Bærum med umiddelbar nærhet til buss og tog. Skolen har ca. 520 elever og 64 ansatte, og tilbyr studiespesialisering, naturbruk med det studiespesialiserende programmet energi- og miljøfag, voksenopplæring og avholder privatisteksamener.Det er ønskelig at stillingen kan kombineres med å være vikar i de andre naturfagene ved skolen.For mer informasjon om skolen se Arbeidsoppgaverundervisning i matematikkundervisning i naturfag eller kjemi kan bli aktueltKvalifikasjonerundervisningskompetanse i matematikkundervisningskompetanse i naturfag eller kjemi ...

 • Company SIRDAL VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Org. nr: 974595060 Stillingsident: 4136122184 Presentasjon av stillingen:Undervisningsstilling: Tysk for idrettsfageleverArbeidsoppgaverInneværende skoleår er oppgaven å undervise i Tysk 2 på vg1 og vg2 samt Tysk 1 2 i vg3. Fagfordelingen settes opp for et skoleår om gangen.KvalifikasjonerUtdanning på universitets- høyskolennivå med undervisningskompetanse i tysk for videregående skole.Personlige egenskaperVi ønsker oss en lærer med gode formidlingsegenskaper og som vil bidra i utviklingen av den pedagogiske praksisen ved skolen. Læreren må se den enkelte elev og bidra til et godt skole- og arbeidsmiljø. Samarbeidsvilje og tilpasningsevne er viktig på en liten skole der idrettsaktivitetene ofte griper inn i skolehverdagen.Vi tilbyrVi tilbyr en spennende jobb på en liten skole med nærhet ti...

 • Company Nes videregående skole in Other
  01.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4126808965 Presentasjon av stillingen:Ledig stilling som lærer i norskNes videregående skole er en utviklingsorientert skole, der tett oppfølging av alle elevene gjennomsyrer skolen i alle ledd. Skolen har et vedvarende fokus på to utviklingsområder, vurdering for læring og lærernes relasjonskompetanse. Alle lærere jobber i strukturerte lærergrupper der de diskuterer undervisningspraksisen sin med kolleger ukentlig.I det trivelige og utviklingsorienterte miljøet som Nes tilbyr, uttrykker også medarbeiderne stor jobbtilfredshet i medarbeiderundersøkelser. På hjemmesiden kan du lese om hvordan noen lærere opplever hverdagen på Nes.Nes videregående skole har ca. 550 elever og tilbyr utdanningsprogrammene studiespesialisering, idrettsfag, bygg- og anleggsteknikk, hel...

 • Company VIGRA SKULE in Other
  01.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4136147028 Presentasjon av stillingen:Vigra skule har ledig 80 % fast stilling som lærar frå 06.01.2020.I tillegg til formell kompetanse blir personlege eigenskapar og at ein er skikka for stillinga vektlagt.Det er krav om politiattest av ny dato.Dokumentasjon på utdanning skal sendast i lag med søknaden.ArbeidsoppgåverUndervisning på 1. - 7. trinnKvalifikasjonarLærarutdanning, 1 - 7 / 5 - 10, men søkjarar med anna relevant høgskule-/universitetsutdanning kan og bli vurdert.God kompetanse i begynneropplæring, gjerne spesialpedagogikkKompetanse på å legge til rette for gode og tilpassa læringserfaringarGod kompetanse i klasseleiingGod digital kompetanseGodt norsk språk - skriftleg og munnlegPersonlege eigenskaparFagleg og personleg tryggheitVilje til tett og konst...

 • Company Rælingen videregående skole in Other
  01.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4135730270 Presentasjon av stillingen:Er du en utviklingsorientert lærer som vil bidra i vårt fagteam i tysk?Vi har ledig vikariat i tysk i inntil 70% fram til jul, med mulighet for forlengelse.Rælingen videregående skole ligger i landlige omgivelser 25 km fra Oslo sentrum og 6 km fra Lillestrøm. Skolen legger vekt på å være inkluderende og møte alle med respekt. Vi er stolte av det kulturelle mangfoldet blant elevene, det snakkes over 40 morsmål hos oss. Skolen er middels stor med i overkant av 600 elevplasser. Vi har følgende tilbud; studiespesialisering, service og samferdsel, idrettsfag, påbygging til generell studiekompetanse i Vg3 og Vg4, samt tilrettelagt opplæring.Rælingen vgs. er en skole i utvikling. Vi ønsker å være en fremtidsrettet skole hvor elevene...

 • Company Rælingen videregående skole in Other
  01.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4135721055 Presentasjon av stillingen:Er du en utviklingsorientert lærer som vil bidra i vårt fagteam i spansk?Rælingen videregående skole ligger i landlige omgivelser 25 km fra Oslo sentrum og 6 km fra Lillestrøm. Skolen legger vekt på å være inkluderende og møte alle med respekt. Vi er stolte av det kulturelle mangfoldet blant elevene, det snakkes over 40 morsmål hos oss. Skolen er middels stor med i overkant av 600 elevplasser. Vi har følgende tilbud; studiespesialisering, service og samferdsel, idrettsfag, påbygging til generell studiekompetanse i Vg3 og Vg4, samt tilrettelagt opplæring.Rælingen vgs. er en skole i utvikling. Vi ønsker å være en fremtidsrettet skole hvor elevene får alle muligheter til å utvikle seg faglig og sosialt. Satsningsområdet dette sk...

 • Company AKADEMIET VGS ÅLESUND AS in Other
  01.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Vikariat i kjemi og naturfag (inntil 100 %)Vi søker etter en lærer i kjemi og naturfag fra 1. januar. Stillingen er et vikariat, i første omgang frem til skoleslutt, men kan forlenges ut 2020. Vi ønsker primært en person som han ta hele stillingen, men den kan også deles.Vi ser etter deg som har eleven og elevens læring i fokus. Du må være villig til både å utvikle deg selv, bidra til kollektiv utvikling og å prøve ut nye arbeidsmetoder. Du må være bevisst rollen din som klasseleder og viktigheten av å knytte relasjoner gjennom å se den enkelte.I Akademiet-skolene er tilgjengelighet, fleksibilitet, serviceinnstilling og gode IKT-ferdigheter viktig og alle ansatte må bidra til dette.Vi har et moderne skolebygg med undervisningsarealer utformet for å drive moderne undervisning. Vi tilbyr et ...

 • Company EDVARD MUNCH VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Edvard Munch videregående skole åpnet høsten 2015 i Kunst- og håndverkskolens tidligere lokaler. Skolen er totaltrehabilitert og tilbyr moderne undervisningsrom i historiske omgivelser. Skolen har utdanningsprogram innen Studiespesialisering, Musikk, dans, drama, Kunst, design, arkitektur og Design og håndverk. Skolen har også avdeling for tilrettelagt undervisning.En av skolens norsklærere skal over i en annen stiling på skolen, og vi har derfor ledig et vikariat ut skoleåret. I stillingen inngår det undervisning i norsk på studieforberedende utdanningsprogrammer i en liten Vg3-klasse (ca 10 elever) der man også er kontaktlærer og to Vg1-klasser. I tillegg er det noe undervisning i norsk på tilrettelagt avdeling. Om det er søkere som ønsker en mindre stilling enn 100%, kan vi vurdere å de...

 • Company Drømtorp videregående skole in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Org. nr: 974587882 Stillingsident: 4134661949 Presentasjon av stillingen:Er du vår nye lærer i realfag?Drømtorp videregående skole, som er en skole i sterk utvikling, har ledig stilling som lærer i realfag. Vår visjon "Ditt potensial - vårt ansvar" har ført til oppsiktsvekkende gode resultater på gjennomført og bestått, samt en sterk reduksjon av frafall. Vi har et utstrakt og godt samarbeid med det lokale næringsliv og frivillige organisasjoner.Vi er en skole med 100 ansatte og ca. 530 elevplasser. Skolens opplæringstilbud består av Helse- og sosialfag, Medier og kommunikasjon, Medieproduksjon, Service og samferdsel, Påbygging til generell studiekompetanse samt Tilrettelagt opplæring. For mer informasjon om skolen se Vi håper at du med ambisjoner, sterkt engasjement og godt humør vil søke...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Secondary education teachers Edit filters