Jobmonitor. Search results for Service and sales workers

5 Jobs found

Used filters:
 • Service and sales workersx
Displaying 1-5 of 5 results.
 • Company GAND VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  04.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Gand videregående skole er en av Rogaland fylkeskommunes 27 skoler – i dag fylkets nest største skole. Skolen har helt nye og moderne klasserom, verksted, auditorium, kantine og arbeidsrom for ansatte. Skolen ligger i hjertet av Sandnes med god tilgjengelighet for reisende med både tog og buss. Skolen er godt tilrettelagt for de som velger å sykle eller gå til jobb.   Skolens visjon er «Best på læring i sentrum» med tilhørende verdier Glede, Ansvar, Nyskapende og Deltakende. Innenfor disse rammene legger vi vekt på relasjonsbygging, en sterk fellesskapskultur og at alle møter hverandre med respekt.    Skolen vil fra skoleåret 2024/25 ha ca. 1200 elever og 220 medarbeidere. Vi har et bredt tilbud av utdanningsprogram: elektrofag, bygg -og anleggsteknikk, helse og oppvekstfag, salg servi...

 • Company ÅSANE VIDAREGÅANDE SKULE in Other
  03.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Åsane vidaregåande ligg sentralt plasserte mellom Åsanesenter og Horisont.  Skolebygningen inneheld mange forskjellige interesseområde i tillegg til vidaregåande skole.  Blant anna bibliotek, tannhelseteneste, rettleiingsteneste og Åsane og Arna kulturkontor. Ved oppstart august 2023 har vi ca.1000 elevar og 300 deltakarar i vaksenopplæringa i tillegg til fengselsopplæringa. Vi tilbyr opplæring innan helse- og oppvekstfag, teknologi og industrifag, elektrofag, byggfag, sal og service, idrettsfag og påbygg til generellstudiekompetanse i tillegg til opplæring i små grupper for elevar med særskilde behov.Skolen arbeider ut frå visjonen «saman gjer vi kvarandre gode» og vårt mål er at våre elevar gjennom daglege trivsels- og meistringsopplevingar skal oppnå auka motivasjon og lærelyst, slik at...

 • Company ÅSANE VIDAREGÅANDE SKULE in Other
  03.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Åsane vidaregåande ligg sentralt plasserte mellom Åsanesenter og Horisont.  Skolebygningen inneheld mange forskjellige interesseområde i tillegg til vidaregåande skole.  Blant anna bibliotek, tannhelseteneste, rettleiingsteneste og Åsane og Arna kulturkontor. Ved oppstart august 2023 har vi ca.1000 elevar og 300 deltakarar i vaksenopplæringa i tillegg til fengselsopplæringa. Vi tilbyr opplæring innan helse- og oppvekstfag, teknologi og industrifag, elektrofag, byggfag, sal og service, idrettsfag og påbygg til generellstudiekompetanse i tillegg til opplæring i små grupper for elevar med særskilde behov.Skolen arbeider ut frå visjonen «saman gjer vi kvarandre gode» og vårt mål er at våre elevar gjennom daglege trivsels- og meistringsopplevingar skal oppnå auka motivasjon og lærelyst, slik at...

 • Company VESTBY VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  21.03.2024 Updated on: 22.03.2024

  Har du lyst til å bidra til elevenes faglige og sosiale læring?Vi har ledig et undervisningsvikariat i 100 % stilling fra 1/8-31/12-2024. Det kan bli mulighet for forlengelse av vikariatet i redusert stilling ut skoleåret.Vi er på jakt etter en medarbeider som kan medvirke til god læring for våre elever og som vil bidra til vår visjon: "Vi skal åpne dører mot verden og fremtiden". Vestby vgs er en VI-skole der kunnskap og trivsel møtes, og vi lever opp til våre verdier om å være vennlige, tydelige, utforskende og fremtidsrettet. Visjonen vår er en fremtidsdrøm vi aldri skal slutte å jobbe mot. Verdiene våre supplerer visjonen og er også noe vi skal etterleve i skolehverdagen, både elever og ansatte. Vestby vgs er en trivelig, veldrevet og mangfoldig skole med ca. 750 elever og 150 ansatte....

 • Company VESTBY VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  21.03.2024 Updated on: 22.03.2024

  Har du lyst til å bidra til elevenes faglige og sosiale læring?Vi har ledig et undervisningsvikariat i inntil 50 % stilling for skoleåret 2024-2025 på programområdet salg, service og reiseliv.Vi er på jakt etter en medarbeider som kan medvirke til god læring for våre elever og som vil bidra til vår visjon: "Vi skal åpne dører mot verden og fremtiden". Vestby vgs er en VI-skole der kunnskap og trivsel møtes, og vi lever opp til våre verdier om å være vennlige, tydelige, utforskende og fremtidsrettet. Visjonen vår er en fremtidsdrøm vi aldri skal slutte å jobbe mot. Verdiene våre supplerer visjonen og er også noe vi skal etterleve i skolehverdagen, både elever og ansatte. Vestby vgs er en trivelig, veldrevet og mangfoldig skole med ca. 750 elever og 150 ansatte. Skolen ligger i Vestby sentru...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Service and sales workers Edit filters