SCR2!SCR2!SCR2!SCR2!SCR2! Jobmonitor. Search results for Social work and counselling professionals

47 Jobs found

Used filters:
 • Social work and counselling professionalsx
Displaying 1-47 of 47 results.
 • Company BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE, SKOLE OG IDRETT in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4252994348 Presentasjon av stillingen:Ledig 1 vikariat i 100% stilling som kontaktperson/saksbehandler fra snarest til og med 31.07.21.Vi ønsker søkere som har lyst til å samarbeide med barn, unge og deres familier for å kunne utgjøre en forskjell i livene deres. Vi ser etter søkere med bachelorgrad i sosialt arbeid eller barnevernsfaget.Barneverntjenesten i Fana og Ytrebygda er en av fire barneverntjenester i Bergen kommune, og har til sammen 51 fagstillinger. Våre tjenestesteder er på Nesttun (Fana) og Sandsli (Ytrebygda). Begge tjenestestedene arbeider innenfor hele saksfeltet. Målet er at tjenesten på sikt skal samlokaliseres, men inntil videre drives barneverntjenesten i Fana og Ytrebygda fra to tjenenestesteder. Stillingen som lyses ut er knyttet til vårt t...

 • Company BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE, SKOLE OG IDRETT in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4252954175 Presentasjon av stillingen:Ledig 2 faste 100% stillinger som kontaktperson/saksbehandler fra snarest.Vi ønsker søkere som har lyst til å samarbeide med barn, unge og deres familier for å kunne utgjøre en forskjell i livene deres. Vi ser etter søkere med bachelorgrad i sosialt arbeid eller barnevernsfaget.Barneverntjenesten i Fana og Ytrebygda er en av fire barneverntjenester i Bergen kommune, og har til sammen 51 fagstillinger. Våre tjenestesteder er på Nesttun (Fana) og Sandsli (Ytrebygda). Begge tjenestestedene arbeider innenfor hele saksfeltet. Målet er at tjenesten på sikt skal samlokaliseres, men inntil videre drives barneverntjenesten i Fana og Ytrebygda fra to tjenenestesteder. Stillingene som lyses ut er knyttet til vårt tjenestested på Nesttun...

 • Company BUFETAT MIDT VIKHOVLIA AKUTTSENTER in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Jobbnorge ID: 188812Om stillingenVed Vikhovlia akuttsenter, avd. beredskapshjem er det ledig en fast 100 % stilling som beredskapshjemskonsulent. Oppstart 1.9.2020.Arbeidsoppgaver/ansvarsområderVeilede og følge opp statlige beredskapshjem.Skriftlig dokumentasjon i tråd med de faglige krav som forventes gjennom bl.a. utarbeidelse av rapporter.Koordinere arbeid rundt plasseringer av barn og ungdom i beredskapshjem.Bidra til faglig utvikling av avdelingen.KvalifikasjonskravTreårig høyskoleutdanning som barnevernpedagog, sosionom eller vernepleier.Relevant videreutdanning tilsvarende 60 studiepoeng.Minimum fire års relevant erfaring fra barnevernfaglig arbeid.Erfaring fra arbeid med barn og unge i krise.God skriftlig og muntlig framstillingsevne.God kjennskap til og erfaring med bruk av ulike ...

 • Company SKIEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Informasjon om arbeidssted og stillingStillingen er knyttet til Tilrettelagt fritid. Stillingen innebærer oppfølging av gruppeaktiviteter for unge menn i alderen 18 - 35 år med vedtak om fritidstjeneste, og aktivisering av voksne med funksjonsnedsettelser.ArbeidsoppgaverFølge opp gruppene med ulike aktiviteterKveldsarbeid med arbeidstid mandag kl. 17.30 - 20.30, onsdag kl. 18 - 21.ErfaringGjerne erfaring fra å tilrettelegge fritidsaktiviteter for ulike målgrupperErfaring fra arbeid med mennesker med spesielle behovUtdanningØnske om relevant utdanning innen helse og sosialfag og/eller tilrettelegging av aktiviteterPersonlige egenskaperVære en trygg og tydelig kontaktpersonGlad i nye utfordringerKreativ og fleksibelGlad i varierte aktiviteterMenn oppfordres til å søkeVi tilbyrSpennende arbei...

 • Company BUFETAT MIDT VIKHOVLIA AKUTTSENTER in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 188821Om stillingenVed Vikhovlia akuttsenter, avd. beredskapshjem er det ledig et vikariat i 100 % stilling som beredskapshjemskonsulent fra 1.9.2020 til 31.7.2021.Arbeidsoppgaver/ansvarsområderVeilede og følge opp statlige beredskapshjemSkriftlig dokumentasjon i tråd med de faglige krav som forventes gjennom bl.a. utarbeidelse av rapporterKoordinere arbeid rundt plasseringer av barn og ungdom i beredskapshjemBidra til faglig utvikling av avdelingen.KvalifikasjonskravTreårig høyskoleutdanning som barnevernpedagog, sosionom eller vernepleierRelevant videreutdanning tilsvarende 60 studiepoengMinimum fire års relevant erfaring fra barnevernfaglig arbeidErfaring fra arbeid med barn og unge i kriseGod skriftlig og muntlig framstillingsevneGod kjennskap til og erfaring med bruk av ...

 • Company GRAN KOMMUNE BARNEVERNSTJENESTEN in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Barneverntjenesten i Gran kommune har to ledige stillinger. En fast stilling i 100 prosent og et vikariat i 100 % - begge med snarlig tiltredelse.Vi i Gran kommune ser etter deg som deler verdiene våreEr du raus med smilene, både overfor kolleger og innbyggere du skal samarbeide med?Er du proff, har relevant kompetanse til jobben og holder deg oppdatert på faget ditt?Er du praktisk og finner gode løsninger for å utvikle tjenesten videre?I tillegg til at du er raus, proff og praktisk, ser vi etter deg somhar innsikt i barnevernets rolle og ansvarhar gode evner til å samarbeide med andre og bygge relasjonerer engasjert i utviklingsarbeid innenfor barneverner opptatt av og har innsikt i system-arbeidevner å sette i gang og innarbeide nye arbeidsformerbehersker å jobbe både selvstendig og i te...

 • Company TIME KOMMUNE KVERNALAND BUFELLESSKAP in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257340051 Presentasjon av stillingen:Ved Foren burettslag på Kvernaland har me ledig ca 70 % miljøterapeut stilling (Vernepleiarar, sykepleiarar, ergoterapeuter, sosionomer og barnevernspedagoger) med arbeid 4. kvar helg med langvakter. Ved intern ansettelse kan det bli ledig eit vikariat. Vennligst oppgi i søknaden om dette også kan være av interesse.Om arbeidsplassen:Foren burettslag er ein del av miljøtenesta i Time kommune og består av 7 leilegheiter for unge personar med ulike hjelpebehov tilknytte ein personalbase. Bustaden hadde oppstart i februar 2018, og har heildøgnsteneste. Me ønskjer høg trivsel for bebuarane og personalet. Eit burettslag der bebuarane får ein aktiv og meiningsfull kvardag gjennom eigen meistring med fokus på brukarmedverknad.I miljø...

 • Company VEILEDNINGSSENTERET ROMERIKE in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4249940767 Presentasjon av stillingen:Vi søker en engasjert fagperson som brenner for arbeid med ungdom!Oppfølgingstjenesten (OT) har ledig 1 100 % fast stilling og ett vikariat ( 15.08.2020 - 31.01.2021), med mulighet for forlengelse.Oppfølgingstjenesten jobber for og med ungdom, som har rett til videregående opplæring til og med det året de fyller 21 år. Oppfølgingstjenesten har 8 medarbeidere. Vi bestreber oss på nær kontakt med våre brukere og samarbeidspartnere. Vi følger opp ungdom gjennom samtaler og veiledning. Vi legger stor vekt på tverrfaglig samarbeid.Som ansatt i oppfølgingstjenesten blir du en del av Veiledningssenteret Romerike. Vi er et service- og kompetansesenter for skolene og øvrige brukere i regionen. Vi skal ivareta fylkeskommunens tjenester...

 • Company HUMAN CARE UNG AS KONTOR FARSUND in Other
  27.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SYKEHUSET ØSTFOLD HF ÅSEBRÅTEN BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK KLINIKK in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 975290778 Stillingsident: 4248847897 Presentasjon av stillingen:100 % vikariat ledig fra 01.09.2020Seksjon poliklinisk utredning og behandling, Åsebråten/ Nevroteamet inngår i avdeling BUP/HABU i Sykehuset Østfold HF. Nevroteamet ble etablert i 2001.Seksjonen er beliggende på Åsebråten i Fredrikstad.Seksjonen tar i mot pasienter fra hele Østfold samt Vestby. Pasientene henvises til oss fra de fem barne og ungdomspsykiatriske poliklinikkene i Østfold.Medarbeidere i seksjonen har ulik fagbakgrunn,- legespesialister, psykologspesialister, vernepleiere, spesialpedagog, spesialsykepleier, barnevernspedagog, fagutviklingsrådgiver og sekretær.Medarbeiderne innehar høy faglig kompetanse innen fagfeltet.Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting.I henhold til...

 • Company BUFETAT ØST AKERSHUS UNGDOMS- OG FAMILIESENTER AKUTT JESSHEIM in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 188738Om stillingenAvdeling Sole har ledig en fast helgestilling med arbeid hver 3 helg.Sole søker aktive og trygge voksne som kan ivareta ungdommens behov for omsorg i en akutt krise. Hovedfokus i helgen ligger i å gi ungdommene et avbrekk fra hverdagen med gode aktiviteter i et inkluderende og trygt miljø.Arbeidsoppgaver/ansvarsområderMiljøterapeutisk arbeid med fokus på traumesensitiv tilnæringAktivisering av ungdommer på avdelingenVaktansvarDokumentasjonsansvarPraktiske oppgaver i avdelingenKvalifikasjonskravFullført 3- åring høyskoleutdannelse som barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier.Sertifikat for personbilGod skriftlig og muntlig fremstillingsevneKunnskap om traumesensitiv omsorgErfaring fra barnevernsarbeid, fra miljøterapeutisk arbeid med ungdom i institusjo...

 • Company NAV BERGEN NORD in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4247048160 Presentasjon av stillingen:NAV Bergen nord sosialtjeneste har ledig fast 100% stilling som miljøterapeut/veileder ved Booppfølgingstjenesten.NAV Bergen nord sosialtjeneste er en integrert del av NAV Bergen nord, som dekker bydelene Arna og Åsane. Tjenesten er i dag fordelt på NAV kontor i Arna og Åsane, men NAV Bergen nord vil bli samlet til ett kontor i Åsane i 2021. Vi er 136 ansatte, hvorav sosialtjenesten utgjør 69 stillinger.ArbeidsoppgaverStillingen er tjenesteplassert i NAV kontorets booppfølgingstjeneste.Arbeidet består i å etablere kontakt med og følge opp enkeltpersoner med rusrelaterte problemer i egen bolig.Det innebærer:StøttesamtalerPraktisk hjelp i og utenfor hjemmetBoligfremskaffingKartlegging, råd og veiledningEnkelt helsefaglig arbeid...

 • Company KLEPP KOMMUNE BARNEVERNSTENESTE in Other
  26.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Org. nr: 00864969682 Stillingsident: 4246786050 Presentasjon av stillingen:Barneverntjenesten i Klepp har ledig to faste stillinger i 100 % fra og med 03.08.20.Vår tjeneste er delt i to team, ett undersøkelsesteam og ett team for oppfølging av hjelpe- og omsorgstiltak. En stilling er knyttet til oppfølgingsteamet, den andre stillingen vil bli plassert etter at vi har hatt en intervjurunde med aktuelle søkere.Barneverntjenesten i Klepp er organisert under tjenesteområde Barn- og unge, som i tillegg til barnevern omfatter skoler, barnehager, PPT, Helsestasjon og familieenhet. Kommunen er også i fred med å bygge opp en ny tjeneste som skal jobbe med barn/ungdom som av ulike grunner ikke får den hjelpen de trenger innenfor det ordinære tjenestetilbudet.Målet for tjenesteområdet er å gi koordin...

 • Company SULA KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4251198911 Presentasjon av stillingen:Tiltakseining for barn og unge (TBU) - fagområde Barnevern - søker vikar for tilsett i undersøkingsteamet.TBU er ei tverrfagleg eining som gir tilbod om tenester til barn, unge og familiar i Sula kommune. Tiltakseininga består av barnevern, helsestasjon og pedagogisk psykologisk teneste.Barnevern har i dag 9.25 årsverk, inkludert 1.00 årsverk merkantil medarbeidar. Fagområdet er inndelt i undersøking-, tiltak- og omsorgsteam.Tiltakseininga har einingsleiar. Barnevern har barnevernleiar/fagleiar.ArbeidsoppgåverArbeidet består i sakshandsaming etter Lov om barneverntenester, med hovedfokus på undersøkingsarbeidDeltaking i tverrfagleg samhandling i samsvar med kommunale planar og satsingsområdeI perioder kan det forekome arbeid ...

 • Company BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL GRORUD in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4246984151 Presentasjon av stillingen:Bydel Grorud søker familieveileder til engasjementstilling for ett år fra midten av august. Familieveilederne og psykologene som jobber for barn, unge og familier i Bydel Grorud er organisert i Oslohjelpa under Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Teamet består av fagpersoner som har som felles mål å bidra til at familier får tidlig og rett veiledning. Teamet skal være lett tilgjengelig for familier og det skal være kort ventetid for å komme i kontakt med Oslohjelpa. Hovedmål for teamet er å styrke psykisk helse og gi hjelp på lavest mulig nivå, slik at familien kan tåle utfordringer og stå stødigere i sine liv. Oslohjelpa innehar et bredt spekter av både forebyggende og behandlende helsetjenester som kan være aktuelle ut i...

 • Company STIFTELSEN FOSSUM-KOLLEKTIVET AVD NEDRE DAMVEI in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257994849 Presentasjon av stillingen:Fossumkollektivet tilbyr langtids døgnbehandling av unge rusavhengige fra hele landet. Vi er en ideell stiftelse som har drevet rusbehandling for unge i alderen 15-30 år siden 1983. Fossumkollektivet har 90 behandlingsplasser fordelt på avdelinger i Østfold, Akershus, Hedmark og Nordland. Våre verdier er håp, ekte, fellesskap og bevegelse. Les mer på . Se vår kortdokumentar!I Fossumkollektivet går vi på jobb hver dag for å bidra til at unge menn og kvinner skal få økt livskvalitet -- et meningsfylt liv -- uten avhengighet av rusmidler.Avd. Nedre Damvei tilbyr behandling basert på miljøterapeutisk arbeid med MI, mentaliseringsbaserte holdninger og kognitiv tilnærming. Avdelingen henter inspirasjon fra 12-trinnsprogrammet. Vi t...

 • Company BUFETAT ØST AKERUSHUS UNGDOM OG FAMILIESENTER in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 188135Om stillingenVi har en ledig fast stilling som miljøterapeut i 100% stilling. Arbeidstid er p.t. 2-delt turnus med arbeid hver tredje helg.Vi søker engasjerte, trygge voksne som kan ivareta ungdommens hverdag i en akutt krise. Hovedansvaret vil ligge i å skape en trygg hverdag for ungdommene i et godt miljøterapeutisk miljø. Gjennom å være hovedkontakt vil du få et ekstra ansvar for oppfølgning av enkelte ungdommer. Du deltar blant annet i ukentlige samarbeidsmøter og ungdommens familieråd.Arbeidsoppgaver/ansvarsområderMiljøterapeutisk arbeid med ungdom, fokus på traumesensitivitetVaktansvarHovedkontaktansvarDokumentasjonsansvarPraktiske oppgaver i avdelingenKvalifikasjoner vi ønsker at du har:Det kreves minimum treårig relevant utdanning på høyskole- eller universitets...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF BUP AVDELING BODØ in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) har ca 150 stillinger fordelt på ledelse, 2 døgnenheter, 5 poliklinikker og flere fagenheter.Poliklinikkene er spredt i hele Nordland, mens fagenhetene, døgnenhetene og ledelse er lokalisert i Bodø.Vi har ledig fast stilling ved vår poliklinikk med kontorsted Ørnes.Enheten består av tre faste stillinger hvorav en av disse er psykologspesialist. Enheten er tilknyttet Bup Ytre Salten og har støttefunksjoner knyttet opp mot Bup Bodø i form av ambulerende leger og klinisk personell.Tilbud ved poliklinikk omfatter undersøkelse, utredning, råd og behandling til barn og unge samt deres foresatte.Ved tilbud om ansettelse må det fremlegges tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemme...

 • Company BARNEVERNSTJENESTEN I ÅMOT in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  100% fast stilling som barnevernkonsulent/stedfortreder.100% vikariat som barnevernkonsulent. Varighet 6 mnd. Fra 01.08.2020. Vikariatet kan bli utvidet.Om BarneverntjenestenBarneverntjenesten i Åmot kommune er organisert i sektor for oppvekst. Tjenesten er lokalisert i Rådhuset, Torget 1, 2450 RENA.Tjenesten har i dag totalt 7,65 årsverk fordelt på åtte ansatte. Stillingene fordeler seg på: Familieveileder, barnevernleder, merkantil og fem barnevernkonsulenter. Alle stillingene bortsett fra merkantil er besatt av høgskoleutdannet personell.Alle ansatte jobber med et bredt spekter av barnevernfaglige oppgaver, og med stort fokus på tverrfaglig samarbeid.Arbeidsoppgaver:Utførelse av tjenester i henhold til Lov om barneverntjenester (bvl). Tjenesten arbeider etter generalistmodellen. Dette i...

 • Company UWORK AS in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - ADM OG STØTTEFUNSKJONER in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 974795787 Stillingsident: 4256833491 Presentasjon av stillingen:Brukermedvirkning skal gi merverdi for helseforskningen gjennom å involvere brukere i forskningsprosessen -- som rådgivere og samarbeidspartnere.Erfaringskonsulenter i brukermedvirkning i forskning er en ny satsing i Helse Nord. Erfaringskonsulentene skal være pådrivere og inspiratorer, kritikere og spørsmålsstillere, bremseklosser og entusiaster -- alt dette trenges for å nå Helse Nords ambisjoner om å være helt i tet innen brukermedvirkning i forskning.Det skal ansettes to medarbeidere i inntil 50 % stilling i et 3--årig prosjekt . Medarbeiderne vil inngå i et allerede etablert fagmiljø innen forskningsstøtte, og være en ressurs for andre brukere i forskningssammenheng.Formålet med stillingeneBidra til å videreutvik...

 • Company BODØ KOMMUNE BOLIGTJENESTEN in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 188820Barneverntjenesten Hamarøy har ledig to faste stillinger som barnevernkonsulent.Ved barneverntjenesten Bodø, Gildeskål, Hamarøy, Røst, Steigen og Værøy er det ledig to faste stillinger som barnevernkonsulent for tiltredelse snarest.Den ene stillingen har oppmøtested på Hamarøy, det er mulig at den andre stillingen får kontorsted i Bodø.Hvem er vi?Barneverntjenesten Bodø, Gildeskål, Hamarøy, Steigen, Røst og Værøy samarbeider etter vertskommunemodellen med Bodø som vertskommune. Tjenesten har hovedkontor i Bodø.Tjenesten er årlig i kontakt med i ca 1100 barn og / eller deres foreldre. I tillegg kommer anonyme og uformelle henvendelser for råd/veiledning fra samarbeidspartnere og private.Til sammen har vi 81,4 årsverk fordelt på seksjon Mottak/vakt, Barneseksjonen som ogs...

 • Company FRELSESARMEENS BARNE- OG FAMILIEVERN AVD LILLEBO-SØRUM in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company EIKHOLT SENTER FOR DØVBLINDE in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORD-AURDAL KOMMUNE ADMINISTRASJON in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4248075341 Presentasjon av stillingen:Er du vår nye barnevernkonsulent?Vi har ledig en 100% fast stilling som barnevernkonsulent er ledig for snarlig tiltredelse.Interkommunal barneverntjeneste i Valdres er et samarbeid mellom fire Valdreskommuner, der Nord-Aurdal er vertskapskommune. Barneverntjenesten ligger under virksomhetsområde Familiens hus, som i tillegg består av enhetene Rus og psykisk helsearbeid, Helsestasjon og skolehelsetjenesten, kommunepsykolog og frisklivsveileder. Alle tjenestene er samlokalisert i Familiens hus på Fagernes. I tillegg er også PPT - pedagogisk psykologisk tjeneste for alle Valdreskommunene lokalisert i samme bygg.ArbeidsoppgaverSaksbehandling etter lov om barneverntjenesterMøter og samtaler med barn og foreldreDelta i fagmøter ve...

 • Company GRÜNERLØKKA BARNEVERNSTJENESTE in Other
  24.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4247020496 Presentasjon av stillingen:Grünerløkka barneverntjeneste holder til i flotte lokaler sentralt i Oslo. Vi kan skryte av et godt arbeidsmiljø, med engasjerte og faglig dyktige medarbeidere. For tiden er vi 49,5 stillinger, fordelt på mottak/undersøkelse, tiltak 1, tiltak 2, fosterhjem- og ressursteam. Ressursteamet er bestående av 5 familieveiledere og 2 nettverkskonsulenter. Vi har samarbeid med tre andre sentrumsbydeler for felles gjennomføring av ulike opplæringsprogrammer, som arbeid i familier med tematikken "vold i nære relasjoner", nettverksarbeid, kultursensitivt barnevern og DCM-barnesamtalen.Vi søker:1 100 % stilling fast, som kontaktperson, i tiltak 21 100% stilling i svangerskapsvikariat, som kontaktperson, i tiltak 11 100% stilling i svanger...

 • Company BUFETAT NORD TROMSØ UNGDOMSSENTER in Other
  23.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Jobbnorge ID: 188273Om stillingenVed Tromsø ungdomssentere er det ledig to faste 100 % stillinger som miljøterapeut/miljøarbeider/spesialutdannet miljøterapeut. Stillingene inngår p.t. i 2-delt turnus med arbeid hver tredje helg.Arbeidsoppgaver/ansvarsområderVære en trygg og omsorgsfull voksenMålrettet miljøterapeutisk og praktisk arbeid rundt ungdommene og deres familierHovedkontaktarbeid, lede møter og jobbe i teamSamarbid med kolleger i andre tjenester, herunder kommunal barneverntjeneste, skole, BUP og andre aktuelle.MedansvarAktivt arbeide med ungdommens skole/dagtilbudFamilie- og nettverksarbeidKartlegging- og dokumentasjonsarbeidFaglig planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av tiltakStillingen kan tillegges egne ansvarsområder/oppgaverFor spesialutdannet miljøterapeut inngår ...

 • Company OSLO KOMMUNE HELSEETATEN ADMINISTRASJON in Other
  23.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257213099 Presentasjon av stillingen:Ledige 50% vikariat som sosialkonsulent i turnus, 35,5 timer per uke, med arbeid på dag, kveld og natt. Arbeid hver 3 helg. Stillingen er ledig omgående. Lønn i hht gjeldene avtale. Tjenesten er lokalisert i Storgata 40.Sosial og ambulant akuttjeneste (SAA) i Helseetaten er et døgnåpent tilbud for sosiale, psykososiale og sosialmedisinske helseproblemer som er oppstått akutt. SAA er Oslo kommunes byomfattende kriseteam ved større og mindre hendelser. Tjenesten er både ambulant og stasjonær. Døgnåpen sosialtjeneste i SAA har ansvar for oppgaver knyttet til Lov om sosiale tjenester i NAV på kveld, natt og helg når det øvrige tjenesteapparatet er stengt.Kvalifikasjoner3 årig sosialfaglig utdanning, helst sosionom med relevant vi...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF BARNE- OG UNGDOMSSPYKIATRI ALTA in Other
  23.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  BUP Alta er en av fem enheter ved Distriktspsykiatrisk Senter (DPS) for Vest-Finnmark og er underlagt Klinikk Alta.Vi holder til i 2. etasje i Klinikk Alta (Alta Helsesenter) i samme etasje som voksenpsykiatrisk poliklinikk.Vi trenger en ny kollega! vi har ledig fast stilling med tiltredelse 1.september eller etter avtale. Søk stillingen!BUP Alta bedriver poliklinisk utredning og behandling av barne- og ungdomspsykiatriske tilstander innen spesialisthelsetjenesten. BUP Alta har 17 fagstillinger. Opptaksområde er Alta- og Loppa kommune med totalt ca 5500 barn og unge i alderen 0 - 18 år.ArbeidsoppgaverBidrar i utredning og behandling av barn, unge og deres familierVeilede foreldre og ansatte i kommuneneSamarbeid med øvrige BUP`er i Finnmarkssykehuset samt andre samarbeidspartnereDeltakelse ...

 • Company HELSE FONNA HF PSYKIATRIKS KLINIKK POLIKLINIKK - HAUGESUND in Other
  23.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4254741228 Presentasjon av stillingen:FoU-enhet for samhandling (FOUSAM) er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna HF og 16 kommuner.FOUSAM har samarbeid med brukerrepresentanter, brukerorganisasjoner/ brukerutvalg, og bidrar til å skape samhandlingsarenaer gjennom forsknings- og erfaringskonferanser for helsepersonell, politikere og brukere. FOUSAM er Samhandlingsutvalet sitt utøvande organ og følger opp samarbeidsavtalane i praksis.FOUSAM har mottatt prosjektmidler for å prøve ut Recovery Ressursbase i Helse Fonna sitt opptaksområde. I samarbeid med involverte kommuner skal Ressursbasen bidra til å videreutvikle og videreføre recoverykurs, og være ressursbase for utvikling av recoverorienterte tjenester. Tilbud vil bli basert på samskaping ...

 • Company FAMILIENS HUS ADMINISTRASJON in Other
  23.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4256892684 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig en fast 100% stilling som saksbehandler/barnevernkonsulent i Familiens hus hvor barneverntjenesten er samlokalisert med helsestasjon og barnehagekontor. Barneverntjenesten i Froland jobber etter generalistmodellen, dvs at saksbehandler følger saken fra start til slutt.Virksomheten Familiens hus har sitt hovedmål om Tidlig innsats.ArbeidsoppgaverSaksbehandleroppgaver etter lov om barneverntjenester som undersøkelsessaker, forebyggende barneverntiltak, forberede fylkesnemdsaker. Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.KvalifikasjonerUtdanning som barnevernspedagog, sosionom eller annen sosialfaglig utdanning på bachelornivå.Arbeidserfaring fra kommunalt barnevern.Ønskelig med videreutdanning innenfor fagfeltet.Pe...

 • Company HASVIK KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  23.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  Jobbnorge ID: 186839BarnevernlederHasvik kommune har ledig 100 % fast stilling som barnevernleder med tiltredelse etter avtale.Barneverntjenesten består av 2 fagstillinger og er en del av Familie, forebygging og rehabilitering, som foruten barnevern består av helsessykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, rus og psykisk helsetjeneste. Tjenesten legger vekt på fleksibilitet og tverrfaglig samarbeid.ArbeidsoppgaverFaglig og administrativt ansvar for utførelse av de oppgaver som er pålagt etter lov om barneverntjenesteAnsvar for økonomisk styring av enheten med budsjettering og nødvendig rapportering - samt skape et godt samarbeidsklima både internt og eksterntHasvik kommune gjennomfører for tiden et Tidlig Innsats-prosjekt der barnevern og andre hjelpetjenester jobber tverrfaglig med skolene...

 • Company KRISTIANSUND KOMMUNE BARNEVERN in Other
  23.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vi har ledig to 100 % faste stillinger som barnevernkurator.Barneverntjenesten er organisert som et interkommunalt samarbeid, der Kristiansund er vertskommune. Tjenesten tilhører enheten Barn, familie og helse og er lokalisert i Frei administrasjonsbygg (tidl. Frei rådhus). Barneverntjenesten er en aktiv arbeidsplass i et spennende fagfelt i stor utvikling. Vi har et godt arbeidsmiljø med engasjerte og faglig sterke medarbeidere. Vi trenger deg som ønsker å være en del av vårt arbeidsmiljø og ønsker personlig og faglig utvikling. I ditt arbeid vil du ha mye kontakt med barn og unge, og deres familier, nettverk og med samarbeidspartnere.Arbeidsoppgaversaksbehandling etter lov om barneverntjenesteraktiv samhandling og samarbeid med barn, f...

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF ADMINISTRASJON KRISTIANSAND in Other
  23.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  Org. nr: 976245857 Stillingsident: 4246104414 Presentasjon av stillingen:Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Vår målgruppe er barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister. I tillegg til klinisk virksomhet drives det et betydelig forskningsarbeid.Familieenheten i Kristiansand har følgende stilling ledig:100 % fast stilling for klinisk sosionom. Tiltredelse etter avtale.Familieenheten er tverrfaglig sammensatt. Enheten er inndelt i tre team. Disse er Familieteamet, Sped- og småbarns teamet og Nevroteameet. Stillingen er knyttet til Familieteamet. Teamet består i dag av overlege, psykologspesialist, psykolog og miljøterapeuter med videreutdanning.De som får t...

 • Company BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL GRORUD in Other
  23.06.2020 Updated on: 26.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4242240756 Presentasjon av stillingen:Bydelens oppvekstavdeling og skolene starter ett felles prosjekt til høsten, med mål om å utvikle et enda tettere samarbeid. Vi ønsker å utvikle nærmiljøskoler, hvor bydelens tjenester sentreres rundt skolene, sammen med andre partnere. Prosjektet er en del av Delprogram Oppvekst og Utdanning i områdesatsingen i Oslo. Stillingene planlegges å bli en del av bydelens drift etter prosjektperioden.Målet med dette er å sikre en trygg oppvekst for alle bydelens barn og unge, og for å motvirke ulike former for utenforskap. Vi ønsker å utvikle skolene som "navet" i lokalmiljøet og som arena for samarbeid. I den forbindelse ønsker bydel Grorud å ansette tre nærmiljøskolekoordinatorer (NSK), som skal ha sitt daglige virke i bydelens sk...

 • Company BUFETAT SØR FAMILIEVERNKONTORET VESTFOLD in Other
  22.06.2020 Updated on: 26.06.2020

  Jobbnorge ID: 189050Om stillingenBarne-, ungdoms og familieetaten har egne enheter som driver med multisystemisk terapi (MST). Dette er en tidsavgrenset, familiebasert behandlingsmetode for ungdom med alvorlige atferdsvansker. Terapeutene jobber i hjem, nærmiljø og skole med foreldre og ungdom, der ungdommen står i fare for å bli plassert utenfor hjemmet. MST er en evidensbasert metode utviklet i USA, og implementeringen i Norge ledes av NUBU, datterselskap av NORCE.I region sør drives det totalt 5 MST- team. MST Vestfold/Telemark-teamet består av fire terapeuter og en veileder som er faglig og administrativ leder av teamet. Behandlingen er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uka. Tilgjengelighet er regulert gjennom egen avtale for MST-terapeuter, og er godt økonomisk kompensert. Sti...

 • Company MANPOWER AS AVD OSLO in Other
  22.06.2020 Updated on: 24.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KRISTIANSUND KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  22.06.2020 Updated on: 26.06.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kristiansund kommune har følgende ledige faste stillinger som miljøveileder:100 % fast stilling ved Rensvik skole (barneskole)80 % fast stilling ved Dale skole (barneskole)75 % fast stilling ved Atlanten ungdomsskoleRensvik skole har i dag 240 flotte elever og 28 ansatte som arbeider i et godt fellesskap. Vår visjon er: «Alle elever og ansatte ved Rensvik skole har lik verdi. Vi viser interesse og respekt både for enkeltindividet og fellesskapet gjennom ord og handling».Dale skole har355 elever som er bosatt i Dale skolekrets på Nordlandsøya. Vår visjon er: «En skole for livet -- med muligheter for alle». Vi ønsker at elevene våre skal få et best mulig læringsutbytte. Elevene skal oppleve trygghet, trivsel og tilhørighet.I 2017/2018 ble ...

 • Company STAD KOMMUNE BARNEVERNTENESTA in Other
  22.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4229048111 Presentasjon av stillingen:Stad kommune har ledig 100% fast stilling som miljøterapeut i eining barnevern. Oppmøtestad er Nordfjordeid. Tid for tilsetting etter avtale.ArbeidsoppgåverForeldrerettleiing med fokus på å styrke eller endre foreldreferdigheterStøtte- og oppfølgingsamtaler med barn og ungeRettleie fosterforeldre, individuelt og i grupperRettleie biologiske foreldre som har mista omsorga for sine barnDeltaking i samarbeidsforumTett kontakt med sakshandsamarSkriftleg dokumentering av arbeidetTilsyn etter etter både lov om barnevernstenester og etter lov om barn og foreldreBistå i akuttsaker ved behovVitne i fylkesnemnda og rettsinstansarDet kan bli aktuelt å legge teamleiarfunksjon til stillingaKvalifikasjonarRelevant høgskuleutdanningGjerne r...

 • Company ECURA BO OG HABILITERING AS AVD GJØVIK in Other
  22.06.2020 Updated on: 25.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HARSTAD KOMMUNE BARNEVERNET in Other
  22.06.2020 Updated on: 26.06.2020

  Er du vår nye medarbeider?Vi har fra 01.08.2020, ledig 100 % stilling som avdelingsleder i Familieavdeling hos barneverntjenesten og ønsker deg med i vårt team. Familieavdelingen drifter spesialiserte tiltak som benyttes som hjelpetiltak i barneverntjenesten, tilsynsordningen for barn som bor i fosterhjem, samt koordinering av det forebyggende arbeidet på oppvekstområdet i kommunen.Kvalifikasjonskrav:Du må ha minimum 3-årig utdanning fra høgskole og/eller universitet innen relevante fagområder kombinert med relevant videreutdanning innenfor familieterapeutiske tiltak.Du må ha erfaring med saksbehandling fra kommunal barneverntjeneste. Ledererfaring eller relevant videreutdanning i ledelse er et krav.Du må kunne bruke IKT som saksbehandlerverktøy og kjennskap til Familia er en fordel.Du inn...

 • Company BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGIONKONTOR MIDT in Other
  21.06.2020 Updated on: 26.06.2020

  Jobbnorge ID: 187061Om stillingenStillingen går i to-delt turnus i døgnbemannet bofellesskap som ligger sentralt i Molde.Senter for foreldre og barn er et utrednings,- og hjelpetiltak for familier med sped og småbarn i risiko. Senteret har som målsetting å kartlegge familiens utfordringer og ressurser, redusere risiko samt styrke foreldre til å gi god nok omsorg. Vi ønsker oss medarbeidere som har god kunnskap og et stort engasjement for de minste barna i risiko. På grunn av kjønnssammensetningen i avdelingen er vi spesielt ute etter mannlige søkere, da vi trenger å styrke fokuset på "papparollen".Stillingen er fast 100%, og er ledig fra 01.11.2020.Arbeidsoppgaver/ansvarsområderMiljøterapeut i døgnavdelingen skal holde seg oppdatert om de familiene som er i tiltaket, og utøve miljøterapeut...

 • Company NASJONALT KLAGEORGAN FOR HELSETJENESTEN (HELSEKLAGE) in Other
  21.06.2020 Updated on: 24.06.2020

  Org. nr: 984936966 Stillingsident: 4238854888 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter leger i deltidsstillinger til vårt team med interne sakkyndige. Helseklage har et stort behov for sakkyndige som bistår oss med utredning av medisinske spørsmål på ulike saksområder. Dette gjelder spesielt innenfor pasientskadeområdet og Helfo-området. Stillingsprosenten er 20--40 %.ArbeidsoppgaverPå pasientskadeområdet vil arbeidsoppgavene dine være medisinske vurderinger av klagesaker, og gi råd til saksbehandlere. Typiske vurderinger er hvorvidt behandlingen som er gitt, har vært i samsvar med god medisinsk praksis eller ikke. En annen sentral oppgave er å vurdere medisinsk mén i erstatningssaker.I arbeidet med klagesaker fra Helfo vil arbeidsoppgavene dine være medisinske vurderinger og rådgivning i...

 • Company BUFETAT ØST AKERSHUS UNGDOMS- OG FAMILIESENTER AKUTT JESSHEIM in Other
  21.06.2020 Updated on: 25.06.2020

  Jobbnorge ID: 188225Om stillingenTjernlia har 1 ledig fast helgestilling - 28,58 %Arbeidstid annenhver helg: lørdag kveldsvakt og søndag mellomvakt (fra kl. 12-22).Tjernlia søker aktive og trygge voksne som kan ivareta ungdommens behov for omsorg i en akutt krise. Hovedfokus i helgen ligger i å gi ungdommene et avbrekk fra hverdagen med gode aktiviteter i et inkluderende og trygt miljø.Arbeidsoppgaver/ansvarsområderMiljøterapeutisk arbeid med fokus på traumesensitiv tilnærmingAktivisering av ungdommen på avdelingenVaktansvarDokumentasjonsansvarPraktiske oppgaver i avdelingenKvalifikasjonskravFullført 3- årig høyskoleutdanning som barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier.Sertifikat for personbilGod skriftlig og muntlig fremstillingsevneKunnskap om traumesensitiv omsorgErfaring fra barn...

 • Company BARNEVERNET I PORSANGER in Other
  21.06.2020 Updated on: 25.06.2020

  Jobbnorge ID: 188322Ledig stilling i barneverntjenesten:Porsanger kommune har startet en omstillingsprosess hvor målsettingen er å planlegge tjenestene med brukeren i fokus. Målsettingen er å komme tidligere og tverrfaglig inn i saker som angår barn og unge. Fokus i alle tjenester for barn, unge og familier er derfor rettet både på daglig drift og utvikling av det tverrfaglige samarbeidet. Barneverntjenesten deltar i dette utviklingsarbeidet samtidig som de ordinære oppgavene skal ivaretas. Porsanger er tildelt eksterne midler tilsvarende en saksbehandler stilling for å styrke tjenesten.Ved barneverntjenesten har vi ledig:100% stilling som barnevernkonsulentMidlertidig stilling ut juni 2021, med mulighet for forlengelseArbeidsområde:Arbeid iht. barneverntjenestenDelta i barneverntjenesten ...

 • Company MOLDE KOMMUNE BARNEVERN in Other
  21.06.2020 Updated on: 25.06.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :StillingstypeDet er ledig tre 100% faste stillinger som Kontaktperson i Barneverntjenesten for Molde, Aukra og Vestnes. Det kan også bli mulighet for vikariater.Beskrivelse av arbeidsstedBarneverntjenesten for Molde Aukra og Vestnes er en egen enhet i Molde kommune. Vi er lokalisert med hovedkontor i Storgata 31, sentralt i Molde. Vi har også kontorfasiliteter i samarbeidskommunene Aukra og Vestnes. Tjenesten har engasjerte og faglig sterke medarbeidere, og er opptatt av å beholde og videreutvikle kompetansen ved å delta i flere kompetanse- og utviklingstiltak både for enkeltansatte og for tjenesten i sin helhet. Barneverntjenesten vektlegger ett nært samarbeid med øvrige tjenester i kommunen til det beste for barn, unge og deres familie...

 • Company BUFETAT ØST ENHET FOR INNTAK OG ENHET FOSTERHJEMSTJENESTEN AVD ØSTFOLD in Other
  21.06.2020 Updated on: 25.06.2020

  Jobbnorge ID: 187873Om stillingenFosterhjemstjenesten i Bufetat bistår kommunene med å flytte barn i fosterhjem. For å få til dette, både rekrutterer vi fosterhjem, matcher de opp mot barna, og formidler fosterhjemmene. Videre har Fosterhjemstjenesten et opplærings- og veiledningstilbud til etablerte fosterhjem. Etter barnevernsreformen i 2022, skal fortsatt Fosterhjemstjenesten bestå og bistå kommunene med rekruttering, opplæring og formidling av fosterhjem.Vi har en ledig stilling som rådgiver i vår avdeling. Stillingen er fortrinnsvis knyttet opp mot formidlingsarbeid, men det vil være muligheter for intern allokering ved behov. Arbeidet som rådgiver innebærer at man må ha forvaltningskompetanse, og like saksbehandling. Man skal yte service til kommunen, og man må beherske samhandling m...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work and counselling professionals Edit filters