Jobmonitor. Search results for Social work and counselling professionals

190 Jobs found

Used filters:
 • Social work and counselling professionalsx
Displaying 1-50 of 190 results.
 • Company ALTA KOMMUNE BARN- OG UNGETJENESTEN AVD BARNEVERN in Other
  22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4399108348 Presentasjon av stillingen:Barn- og ungetjenesten -- Avd. Barneverntjenesten i Alta kommune har ledig følgende stillinger fra 01.08.21 eller etter avtale.Barnevernkonsulent 1 fast 100 % stilling fra 01.08.21Barnevernkonsulent 1 100 % svangerskapsvikariat fra 30.08.21Barn -og ungetjenesten i Alta kommune er en tverrfaglig virksomhet som omfatter helsesøstertjenesten. PP tjenesten, Tiltaksteamet og barneverntjenesten. Barn- og ungetjenesten skal gi tverrfaglige, koordinerte og helhetlige tjenester til barn, ungdom og deres familier i Alta, basert på tidlig innsats og handlingsveilederen «Se meg tidlig».Alta kommune ble i 2016 med i forsøk på ny ansvarfordeling mellom stat og kommune på Barnevernområdet og har i den forbindelse bygd opp en kommunal omsorg...

 • Company SYKEHUSET TELEMARK HF BUP SKIEN in Other
  22.06.2021

  Org. nr: 975326217 Stillingsident: 4406321196 Presentasjon av stillingen:BUP Skien har ledig et vikariat som klinisk sosionom. Søkere uten klinisk godkjenning er også aktuelle.BUP Skien er en generell poliklinikk som gir tilbud til barn og unge med psykiske lidelser. Vi er en seksjon innen barne- og unges psykiske helseavdeling(ABUP), som består av poliklinikker i Porsgrunn, Kragerø, to fylkesdekkende seksjoner: seksjon for Familiebehandling og SAF --seksjon for autismeutredninger. Vi har et nært samarbeid med Ungdomspsykiatrisk døgninstitusjon(UPS).Vi dekker kommunene Skien, Nome og Siljan kommune med til sammen 60.000 innbyggere.BUP Skien er en tverrfaglig sammensatt poliklinikk med psykologer, leger, sosionomer og andre fagstillinger med psykisk helse kompetanse. Vi er til sammen 18 fag...

 • Company LOFOTEN BARNEVERN in Other
  22.06.2021

  6 mnd. vikariatArbeids- og ansvarsområdeRåd, veiledning og tiltaksarbeid i henhold til Lov om barneverntjenesterSaker for fylkesnemndForebyggende arbeidSamarbeid med andre hjelpeinstanserKvalifikasjonskravBarnevernspedagog, sosionom eller annen relevant høyskole-/universitetsutdanningErfaring fra barneverntjenesten eller annen sosialfaglig virksomhetGode datakunnskaperGod skriftlig og muntlig fremstillingsevnePersonlige egenskaperTjenesten vektlegger:God etisk praksis, både i arbeid med brukere og i samarbeid med kollegaerFaglig dyktighet og fleksibilitet i forhold til oppgaverGod på kommunikasjon og samhandlingLiker å arbeide i team, men likevel ha evne til å arbeide selvstendig og til å ta ansvar for egne vurderingerHar motivasjon og evne til å tilegne seg nye kunnskaper og ønske om å ut...

 • Company MOLDE KOMMUNE BARNEVERN in Other
  22.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: 21/6318 Presentasjon av stillingen :StillingstypeDet er ledig en fast 100 % stilling og en midlertidig stilling som terapeut i Rask psykisk helsehjelp (RPH) i psykisk helse- og rustjenester.Beskrivelse av arbeidsstedDe ledige stillinger inngår i et team på tre teraputer i RPH i psykisk helse- og rustjenester. RPH er et tilbud til mennesker fra 16 år og oppover som sliter med lett til moderat depresjon, angst, søvnproblemer, lav selvfølelse og/eller utfordringer i forhold til rusmidler. Tilbudet er gratis og lett tilgjengelig. Man trenger ikke henvising fra lege. RPH tilbyr kurs, veiledet sjelvhjelp og individuelle samtaler, avhengig av bruker sitt behov og ønskeArbeidstid er hovedsakelig på dagtid, men det må påregnes noe arbeidstid på ettermiddag/kveld i forbindel...

 • Company SAMNANGER KOMMUNE BARNEVERNET in Other
  22.06.2021

  Org.nr.:SAMNANGER KOMMUNE Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vil du bli den nye kollegaen vår? Barneverntenesta i Samnanger ser etter deg som er raus og audmjuk, og som er motivert for å hjelpe og støtte barn og familiar i vanskelege livssituasjonar. Du kan bidra med å gi ein trygg og forsvarleg oppvekst, bygga opp eit omgjengeleg, dynamisk og fleksibelt ambulerande team, og stå i front i arbeidet med å bygga opp eit nytt barnevern i Samnanger kommune.Med Barnevernsreforma får kommunane eit auka fagleg ansvar, mellom anna gjennom eit heilskapleg ansvar for oppfølging og rettleiing av fosterheim. Vi har derfor ledig 100 % fast stilling som fosterheimskonsulent i barneverntenesta, som er ei av tre stillingar i avdelinga.Samnanger barnevern er ein arbeidsplass som utøver barnevernfag...

 • Company ÅREPPEN SKOLE in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4405961445 Presentasjon av stillingen:Er du en engasjert, målbevisst og faglig dyktig miljøterapeut med høye ambisjoner på elevenes vegne? Vi har ledig en 100 % stilling som miljøterapeut og baseleder for SFO med oppstart snarest mulig.Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver med stor grad av medbestemmelse rundt innholdet i egen arbeidssituasjon, et godt arbeidsmiljø og elever som trenger DEG! Miljøterapeuten ved Åreppen skole er sentral i arbeidet i Skolens Innsatsteam mot Mobbing. Miljøterapeuten jobber i tett samarbeid med skolens ledelse og skolens ressursteam.Lønn: SKO 6675, miljøterapeut. Årslønn i 100 % stilling kr. 411.400 - kr. 506.400 etter ansiennitet.ArbeidsoppgaverForebygge utfordrende adferd og veilede elevenes sosiale samspill.Tverrfaglig samarbei...

 • Company VÅLER KOMMUNE BARNEVERNSTJENESTEN in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vi har ledig 50 % fast stilling, som barnevernkonsulent ved barneverntjenesten i Våler kommune. Våler kommune er en kommune i vekst og i den forbindelse øker vi antall ansatte i barneverntjenesten.Barneverntjenesten er organisert under kommunalområde oppvekst og kultur. Vi søker en dyktig barnevernkonsulent som arbeider for barnets beste og har interesse for faget.ArbeidsoppgaverSaksbehandling etter lov om barneverntjenesterForebyggende arbeid barn og ungeTverrfaglig samhandling med andre virksomheter.Oppfølging av fosterhjemVære kommunens representant i rettssystemetKvalifikasjonskrav/egenskaperRelevant utdanning på minimum bachelor nivå, det er ønskelig med utdanning på masternivåKommunisere godt muntlig og skriftlig på norskErfaring f...

 • Company HERØY KOMMUNE ADMINISTRASJON BARN FAMILIE OG HELSE in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4396662688 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig 100 % fast stilling for barnevernleiar i Herøy kommune frå d.d. .Vi ynskjer søkjarar som har lyst til å samarbeide med barn, unge og deira familiar, for å kunne gjere ein forskjell i deira liv.Herøy og Vanylven kommunar har felles barnevernteneste, der Herøy kommune er vertskommune. Dette samarbeidet er i ferd med å bli avvikla.Tenesta er organisert som ein seksjon i avdeling barn, familie og helse og er samlokalisert med mellom anna helsestasjon og PPT. Det er 8 stillingsheimlar i barnevernet i Herøy, i tillegg til to medarbeidarar i Vanylven. Av desse er ei stilling tillagt fagleiarrolle. Fagleiar og barnevernleiar samarbeider tettArbeidsoppgåverfagansvar i tett samarbeid med fagleiarpersonalleiingøkonomiansvar...

 • Company ATLANTEN UNGDOMSSKOLE in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org.nr.:975277240 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Levende Vågen er en alternativ opplæringsarena for ungdomsskolen. Avdelingen har mestringsorienterte aktiviteter i snekker- og metallverksted, kjøkken, musikkrom, kreativt verksted og båt, samt teoretisk undervisning i små grupper.Vi har ledig 100 % fast stilling som miljøveileder.Avdelingens miljøveileder vil ha ansvar for tilrettelegging og oppfølging av enkeltelever og grupper, samt delta i praktiske aktiviteter igjennom dagen.Arbeidsområderfølge opp enkeltelever og elevgrupper med særskilte behovtett samarbeid med lærere, fagarbeider, PPT, barnevern og BUPdelta i daglige arbeidsoppgaver knyttet til avdelingens drift og utviklingskape mestringsorienterte arenaer for våre ungdommerKvalifikasjonskrav3-årig helse- og sosialfagli...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF POLIKLINIKK VOLDA BUP in Other
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  I Helse Møre og Romsdal HF er Psykisk helsevern for barn og unge samansett av poliklinikkar i Kristiansund, Molde, Ålesund og Volda (BUP) og ein døgnseksjon.Poliklinikken i Volda har eit breitt samansett og spennande fagmiljø som gir differensiert behandlingstilbod til barn, unge og familiane deira i 7 kommuner på Sunnmøre.Poliklinikken er delt inn i 3 tverrfaglege, geografiske team som gir tilbod om utgreiing og behandling til barn og unge i alderen 0-18 år. Ved poliklinikken er det etablert småbarnsteam, akutt ambulant team, familieteam, traumeteam, samt at det er etablert OCD-team på tvers av poliklinikkane i Ålesund og Volda.Har du lyst å arbeide saman med oss for å skape ein betre kvardag for barn og unge?Ved poliklinikken i Volda (BUP) har vi ledig 100 % fast stilling. Oppstart etter...

 • Company TVERRELVDALEN SKOLE in Other
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  VIL DU VÆRE MED PÅ Å SKAPE MESTRING, MOTIVASJON OG LÆRING HOS VÅRE ELEVER? DA KAN DET VÆRE DEG VI ØNSKER Å HA MED OSS PÅ TVERRELVDALEN SKOLE!Tverrelvdalen skole har rundt 160 elever på hvert 1. -- 10. årstrinn. Lærerne er organisert i team som ledes av en teamleder. Sammen med rektor og undervisningsinspektør utgjør teamlederne ressursgruppa ved skolen.Tverrelvdalen skole har følgende satsinger skoleåret 2021-2022: Lesing og skriving Læringsmiljø Livsmestring Fysisk aktivitet og helse UteskoleSkolen ligger i naturskjønne omgivelser som innbyr til mange flotte aktiviteter.Godt læringsmiljø er et av våre hovedsatsingsområder. Det er en viktig del av vår arbeidshverdag å sikre at elevene har det trygt og godt på skolen.Tverrelvdalen skole har skoleåret 2021-2022 ledig 1 stilling som miljøveil...

 • Company BUFETAT VEST STAVANGER AKUTTSENTER ADM MADLA OG HEIMLY in Other
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Informasjon om arbeidsstaden og stillinganeVed Stavanger Akuttsenter er det ledig 5 faste stillingar som vaken nattevakt, samt eit vikariat. Stillingane er for tida lokalisert på Stavanger akuttsenter. Senteret har 3 avdelingar: Madla, Røyneberg og Heimly, som nyttar ulik turnus. Aktuelle søkjarar vert vurdert for alle avdelingane. Vi har ledig:2 faste stillingar i 49,74 % på Madla2 faste stillingar i 53,85 % på Røyneberg1 fast stilling i 66,4 % på Heimly1 vikariat i 66,4 % på Heimly frå d.d. til og med 30.06.22, med moglegheit for forlengingEin natt på jobb på Stavanger akuttsenter kan vere roleg. Men den kan også kreve mykje av deg: Ro og klokskap i en kravjande situasjon. Innleving og støtte når følelsane renn over for ein tenåring som ikkje får sove, eller ein ungdom som  flytter inn m...

 • Company ELVERUM KOMMUNE BARNEVERNET in Other
  18.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4402338141 Presentasjon av stillingen:Barneventjenesten søker barnevernkuratorVi har ledig to 100% vikariater som varer ut året. Det kan være mulig med forlengelse av vikariatene.Stillingene er plassert i barneverntjenesten hvor det for tiden er 21 stillinger. Enheten er delt inn i undersøkelses og tiltaksteam. Stillingene som er utlyst er i tiltaksteam.ArbeidsoppgaverSaksbehandling etter Lov om barneverntjenesterKvalifikasjonerBachelor barnevernspedagog eller sosionomArbeidserfaring fra kommunal eller statlig barnevernAnnen televant erfaring i arbeid med barn og ungeFørerkort klasse BPersonlige egenskaperEgnethet til å arbeide i barnevern vil bli tillagt stor vektHa god samtalekompetanseGode samarbeidsevnerEvne til å arbeide selvstendig å strukturertEvne til å b...

 • Company SKRIM UNGDOMSSKOLE in Other
  18.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Er du vår nye sosialrådgiver/ lærer?Skrim ungdomsskole ble bygget i 2002 og har i dag ca 250 elever i 8. -10. klasse og 35 ansatte. Vi er en Apple Distinguished School og fokuserer på fremragende undervisning i et teknologirikt miljø. Her får elevene prøve ut blant annet droner, roboter, VR og trådløse mikroskoper. Skolen ligger idyllisk til på Kongsgårdmoen i retning Notodden. Kongsberg samarbeider med andre kommuner om utviklingsarbeidet ALLE MED. Hovedmålsettingen i dette arbeidet er å systematisk utvikle inkluderende læringsmiljøer hvor alle elever opplever trivsel og mestring.Utlysningen gjelder fast 100% stilling, fordelt med 40% sosialrådgiver og 60% lærer.Vi søker en faglig dyktig og engasjert sosialrådgiver/ lærer som ønsker å v...

 • Company BUFETAT MIDT KVAMMEN AKUTTINSTITUSJON in Other
  18.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Om stillingenKvammen Akuttistitusjon er en spennende, utviklende og dynamisk arbeidsplass med dyktige og dedikerte fagfolk. Sammen jobber vi for å skape de beste rammene for ungdommer i akutt krise. Synes du dette høres spennende ut? Ved Kvammen akuttinstitusjon er det ledig en fast hvilende nattevaktstilling i 52,5 % stilling, som miljøterapeut/spesialutdannet miljøterapeut evt. fagarbeider/miljøarbeider. På bakgrunn av teamenes sammensetning oppfordres menn til å søkeArbeidsoppgaver/ansvarsområderUtøve god og trygg omsorg for ungdommene.Drive målrettet miljøterapeutisk arbeid og behandling innenfor Kvammen sine faglige rammer og metoder.Delta i planlegging og gjennomføring av målrettede aktiviteter og andre miljøterapeutiske tiltak for ungdommene.Skriftlig dokumentasjon og rapportering.U...

 • Company BYKLE KOMMUNE ETATSADMINISTRASJON in Other
  18.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org. nr: 958 814 968 Stillingsident: 4403652791 Presentasjon av stillingen:Vi gir rekrutteringstillegg på kr. 40 000 pr. år i 3 år for deg som har godkjent utdanning.Bykle kommune og Valle kommune har felles helseteneste med Bykle kommune som vertskommune. Helsetenesta i Bykle og Valle har 24 tilsette fordelt på legeteneste, fysioterapi, jordmor, helsestasjons- og skulehelseteneste samt psykisk helse og rustenesta.Psykisk helse og rustenesta har ledig 50 % vikariat som SLT-koordinator frå 01.09.2021 til 30.06.2022 med moglegheit for forlenging. Tenesta har kontor i Valle, Bykle og på Hovden og er ansvarleg for å førebyggje, diagnostisere og behandle innanfor psykisk helse og avhengigheit. Det er tett samarbeid med dei andre tenesteområde i kommunen, samt spesialisthelsetenesta. Tenesteområ...

 • Company BARNEVERNET I KAUTOKEINO in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Om stillingenKautokeino kommune, enhet for kultur og oppvekst, har ledig fra 50 % fast og 50 % midlertidig (01.08.21 -31-97-22)   barnevernskonsulent stilling, tiltredelse snarlig.Enhet for kultur og oppvekst ivaretar kommunes samlede tjenester for barn og unge. I enheten finner man grunnskoler, barnehager, språk og kultur, PPT og barnevern.Vi søker etter deg som ønsker og kan gjøre en forskjell for barn og unge. Du har et stort hjerte og sterk engasjement, og du ønsker å legge til rette at barn og unge i Kautokeino får en trygg og god oppvekst. Ønsker du å jobbe for barneverntjenesten i vår kommune gir vi deg et rekrutteringsstipend på kr. 25 000,- mot et bindingstid. ArbeidsoppgaverSaksbehandling etter Lov om barneverntjenester som innebærer blant annet:- Samarbeid med barn og foreldre- ...

 • Company BARNEVERNET I KAUTOKEINO in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Om stillingenKautokeino kommune, enhet for kultur og opvekst, har 2 ledige faste 100 % barnevernskonsulent stillinger ledig, tilredelse snarlig.Enhet for kultur og oppveksr ivaretar kommunens samlende tjenester for barn og unge.I enheten finner man grunnskoler, barnehager, språk og kultur, PPT og barnvern.Vi søker etter deg som ønsker og kan gjøre forskjell for barn og unge. Du har et stort hjerte og sterk engasjement, og du ønsker å legge til rette at barn og unge i Kautokeino får en trygg og god oppvekst. Ønsker du å jobbe for barneverntjenesten i vår kommune gir vi deg et rekrutteringsstipend på kr. 25000,- mot bindingstid   ArbeidsoppgaverSaksbehandling etter Lov om barneverntjenster som innebærer blant annet:- Samarbeid med barn og foreldre- Undersøkelser etter Lov om barneverntjenest...

 • Company BYDEL ULLERN BYDELSADMINISTRASJONEN in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4399901597 Presentasjon av stillingen:Barneverntjenesten er en del av bydelens Kultur- og oppvekstavdeling. Avdelingen består av Seksjon for helsestasjon og skolehelsetjeneste, Seksjon for barnehager, Seksjon for barnevern, Familiens hus/Pedagogisk fagsenter og Stoppestedet kulturhus. Sammen skal vi utvikle og videreutvikle samarbeid på tvers av faggrupper for å kunne gi tidlig og samordnet hjelp til de med behov for det.Barneverntjenesten har ledig en fast 100% stilling i undersøkelsesteam fra 1. oktober.Barneverntjenesten i Bydel Ullern har 16 stillinger og holder til i hyggeligelokaler på Smestad.ArbeidsoppgaverSaksbehandling etter Lov om barneverntjenesterKommunens representant i Fylkesnemnda og øvrige rettsinstanser.Tverrfaglig samarbeid med samarbeidspartne...

 • Company BARNE- OG FAMILIETJENESTEN MIDTBYEN in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: 886456352 Stillingsident: 4394569626 Presentasjon av stillingen:Ved Barne- og familietjenesten Midtbyen er det ledig en fast 100 prosent stilling som barnevernskonsulent. Stillingen er nyopprettet på grunn av styrkning av barnevernsadministrasjonen i Trondheim kommune.Barne- og familietjenesten (BFT) er kommunens samlede tjenester for barn og unge 0-23 år. Tjenesten har helseundersøkelser og rådgivning til gravide, helsestasjons- og skolehelsetjenester, gir bistand til skoler og barnehager for å legge til rette for læring og utvikling hos barn og unge med særlige behov, samt støtte til barn, unge og foreldre i vanskelige situasjoner.Oppgavene er hjemlet i Lov om helsetjenester, sosiale tjenester, barnevern og opplæring. Barne- og familietjenesten har medarbeidere med høy kompetans...

 • Company NAV NORDSTRAND SOSIAL in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4405897085 Presentasjon av stillingen:NAV Nordstrand er en viktig samfunnsaktør og har det strategiske ansvaret for gjennomføringen av arbeids- og velferdspolitikken i bydel Nordstrand. NAV Nordstrand har ca 95 ansatte og tilbyr tjenester til innbyggere, arbeidsgivere og samarbeidspartnere i bydelen.NAV Nordstrand har et ledig engasjement som miljøarbeider/saksbehandler i avdeling Helse, mestring og bolig. Denne stillingen er 50 % i miljøarbeidertjenesten og resten som saksbehandler. Avdelingen følger opp personer med utfordringer med rus, psykisk helse og andre helseutfordringer. Miljøarbeidertjenesten er et tverrfaglig samarbeid med psykisk helse. Avdelingen har ansvaret for booppfølging av brukere med tilhørighet til både NAV og psykisk helse, samt koordinerin...

 • Company SARPSBORG KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  18.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Beskrivelse av arbeidsstedVirksomhet Boveiledning Tune, p.t. Hannestadfjellet 1 har 1 stk vikariat i 100% stilling for miljøterapeut fra 1.9.21 til 21. august 2022. Stillingen inngår i årsturnus med pt arbeid 3. hver helg.Team Hannestadfjellet 1 er en service base med ca 9 antall årsverk. Vi er 16 ansatte. Vi jobber etter enkeltvedtak om praktisk og personlig bistand og koordinering av tjenester til personer med funksjonshemninger og psykisk utviklingshemning. Det vil si at du må evne å kartlegge behov, iverksette tiltak og på den måten sikre kvaliteten i vår tjenesteyting.Ulikheter er en styrke! Vi er et tverrfaglig team med ulike erfaringer / perspektiv som vi bruker til fulle!Vi er opptatt av anerkjennelse for den enkelte, ydmykhet for brukers selvbestemmelse og et stort fokus på trygge...

 • Company HELGELANDSSYKEHUSET HF MO I RANA VOKSENPSYKIATRI in Other
  17.06.2021 Updated on: 19.06.2021

  Org. nr: 975326543 Stillingsident: 4395962689 Presentasjon av stillingen:Ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk - BUP Rana - har vi ledig en fast stilling som Behandler fra ca. 01.09.2021.BUP Rana er en avdeling ved Senter for psykisk helse og rus Mo i Rana. Senter for psykisk helse og rus er organisert som et DPS ved Helgelandssykehuset HF. Senteret omfatter, i tillegg til BUP, voksenpsykiatrisk poliklinikk -- VOP, allmennpsykiatrisk døgnavdeling for voksne, ambulant akutt-team, rusavdeling og habiliteringstjeneste. Totalt er det ca. 60 behandlerstillinger ved senteret.BUP Rana er en allmennpsykiatrisk poliklinikk som driver med utredning og behandling av barn og unge i alderen 0 - 18 år. Vi har et spennende og variert arbeidsområde som innebærer både selvstendig arbeid og teamarbei...

 • Company EIGERSUND KOMMUNE BARNEVERN in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4399319790 Presentasjon av stillingen:Dalane barnevern er en interkommunal barneverntjenesten med Eigersund som vertskommune, Sokndal og Lund som samarbeidskommuner. Alle medarbeiderne har kontorplass i Strandgaten 18, Egersund. I tillegg disponerer vi kontorlokaler i Sokndal og Lund etter behov. Dalane barnevern har totalt 26 stillinger og er inndelt i spesialiserte team, herunder Mottak, US/tiltak og Omsorg/ettervern. Barnevernvaktordningen administreres av mottak, men de aller fleste medarbeiderne inngår i ordningen. Våre tre familieveiledere er tilknyttet undersøkelses- og mottaksteamet.ArbeidsoppgaverVeiledning av foreldre og fosterforeldreMiljøterapeutisk arbeid overfor ungdom og familierBarnevernvaktEtc.KvalifikasjonerUtdanning på bachelornivå som barnever...

 • Company NAV ALVER KOMMUNE in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org.nr.:920290922 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kort om stillingaAlver barnevernsteneste søkjer psykolog/ familieveileder til Avdeling for Familieveiledning, og har no ledig ei fast 100 % stilling. Vikarat kan verte aktuelt.Avdelinga har fem 100% stillingar, ei 50% stilling og eigen avdelingsleiar. Avdelinga får tilvist saker frå barneverntenesta, og arbeider såleis med identifiserte utfordringar hjå born og foreldre. I dette arbeidet søkjer ein å nytta kunnskapsbaserte metodar.Om Alver barnevernAlver barnevernsteneste er lokalisert i Knarvik/ Nordhordland. Barneverntenesta flytta i nye lokaler i nytt Helseshus våren 2021. Dette lokalet ligg sentralt i Knarvik.Barnevernstenesta består av tenesteleiar, kontorfagleg avdeling, samt i alt fem avdelingar: mottak -- og undersøking,...

 • Company NORD-AURDAL KOMMUNE ADMINISTRASJON in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Familens Hus, Nord-Aurdal kommuneVi har ledig en 100 % fast stilling som barnevernkonsulent. Er du vår nye medarbeider? Interkommunal barneverntjeneste i Valdres er et samarbeid mellom fire Valdreskommuner, der Nord-Aurdal er vertskapskommune. Barneverntjenesten ligger under virksomhetsområde Familiens hus, som i tillegg består av enhetene Rus og psykisk helsearbeid, Helsestasjon og skolehelsetjenesten, kommunepsykolog og frisklivsveileder. Alle tjenestene er samlokalisert i Familiens hus på Fagernes.ArbeidsoppgaverSaksbehandling etter lov om barneverntjenester i team Omsorg. Møter og samtaler med barn og foreldre.Deltakelse i fagmøter ved avdelingen, samt drøftinger innad i tjenesten.Samarbeid og møter med interne og eksterne aktører.Dokumentasjon i fagprogrammet Familia.Veiledningsoppgav...

 • Company KARASJOK KOMMUNE BARNEVERNSTJENESTE in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Om stillingenBarneverntjenesten har ledig 100% fast stilling fra 01.09.2021. Barneverntjenesten er organisert under barn, unge og familieenhet. ArbeidsoppgaverStillingen innebærer arbeid etter lov om barneverntjenester.KvalifikasjonerDet søkes etter barnevernspedagog eller sosionom, men også andre helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning kan søke. Det er en fordel om vedkommende har erfaring innen praktisk barnevernarbeid og fagprogrammet Familia.Vi legger vekt på faglig dyktighet, evne til å samarbeide, fleksibilitet, selvstendighet, resultatorientert og evne til å motivere andre. Personlig egnethet og engasjement for fagfeltet vektlegges ved ansettelse.Kunnskaper i samisk språk vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere som ellers er likt kvalifisert. Også personer uten kunnskaper i sami...

 • Company BARNEVERN in Other
  17.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Hovedarbeidsområder:Saksbehandling, oppfølging og råd- og veiledning etter Lov om barneverntjenesterLegge til rette for barns medvirkningStille som partsrepresentant i Fylkesnemnda og øvrige rettsinstanserIvareta familiens rettsikkerhet og påse at lovkrav overholdesOppfølging av akuttsakerTett samarbeid med familiene samt offentlige og private samarbeidspartnereVi søker:Vi søker deg som ønsker og kan utgjøre en forskjell for barn og unge. Du har et stort hjerte og sterkt engasjement, og du ønsker å legge til rette for at barn og unge i Hemnes får en trygg og god oppvekst.Vikariate er for et år fra nevnt dato.Vi kan tilby:En barneverntjeneste i utvikling.Et godt arbeidsmiljø med spennende mennesker, mye erfaring og kompetanse.En av de mest meningsfylte oppgaver i offentlig forvaltning.Fokus...

 • Company BARNEVERN in Other
  17.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Hovedarbeidsområder:Saksbehandling, oppfølging og råd- og veiledning etter Lov om barneverntjenesterLegge til rette for barns medvirkningStille som partsrepresentant i Fylkesnemnda og øvrige rettsinstanserIvareta familiens rettsikkerhet og påse at lovkrav overholdesOppfølging av akuttsakerTett samarbeid med familiene samt offentlige og private samarbeidspartnereVi søker:Vi søker deg som ønsker og kan utgjøre en forskjell for barn og unge. Du har et stort hjerte og sterkt engasjement, og du ønsker å legge til rette for at barn og unge i Hemnes får en trygg og god oppvekst.Vikariate er for et år fra nevnt dato.Vi kan tilby:En barneverntjeneste i utvikling.Et godt arbeidsmiljø med spennende mennesker, mye erfaring og kompetanse.En av de mest meningsfylte oppgaver i offentlig forvaltning.Fokus...

 • Company RANA KOMMUNE PSYKISK HELSE OG SOSIALE TJENESTER in Other
  17.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org.nr.:872 418 032 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester er en fagavdeling i helse- og omsorgssektoren. Avdelingen yter blant annet tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.I seksjon boligtjeneste er det i avd. Housing First ledig100% midlertidig stilling som prosjektmedarbeider, fra 01.08.2021 til og med 31.07.2022, med mulighet for forlengelse.Stillingen organiseres i Avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester, seksjon boligtjenester og Krisesenter.Avdeling for psykisk helse og Sosiale tjenester har de siste årene bygd opp kompetanse i Housing first (HF) metodikk.Prosjektmedarbeider vil få oppgaver knyttet til personer i sårbare overganger, og voldsutsatte personer. Det vil være recovery orientert arbeid, ...

 • Company BUFETAT SØR AGDER UNGDOMSSENTER - AKUTT in Other
  17.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Om stillingenAkuttinstitusjonen St. Hansgården består av en bred faglig sammensatt personalgruppe med fellesnevner at alle arbeider med akutte plasseringer av ungdommer mellom 13 og 18 år. Utførelsen av fagområdet krever at den som skal utføre arbeidsoppgavene besitter et faglig, metodisk og teoretisk kunnskapsgrunnlag. Arbeidshverdagen er ikke for alle da den inkluderer et høyt arbeidspress, uforutsigbare situasjoner og kriser som må håndteres, men mest av alt erfaringer med å utgjøre en forskjell for barn og ungdommer som trenger støtte i en vanskelig tid. For å kunne møte ungdommer og familier i krise, er det viktig at du som ansatt har et avklart forhold til din egen historie og dine egne kriser.Er DU traumebevisst, planmessig, og lever DU etter gode verdier? St. Hansgården ungdomssent...

 • Company KRISTIANSUND KOMMUNE BARNEVERN in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vi har ledig to 100 % stillinger som barnevernkurator:1 x 100% fast1 x 100% midlertidig i perioden 01.07.2021 - 01.06.2022.Barneverntjenesten er organisert som en interkommunal tjeneste, og ligger under enheten Barn, familie og helse sammen med Forebyggende Helsetjenester. Tjenesten er lokalisert i Frei administrasjonsbygg. Barnevernet er en del av en aktiv arbeidsplass i et spennende fagfelt som er i stor utvikling. I jobben vil du ha mye kontakt med barn og unge, deres familie og nettverk og ulike samarbeidspartnere.Arbeidsoppgaversaksbehandling etter lov om barneverntjenesteraktiv samhandling og samarbeid med barn, foreldre og andre instanserandre aktuelle arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingenKvalifikasjonskrav3-årig sosialfaglig...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BUP OSLO SYD - SØNDRE NORDSTRAND in Other
  16.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4404392750 Presentasjon av stillingen:Vi har et ledig vikariat fra 01.09.2021-31.08.2022 ved Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) Oslo Syd ved enhet Østensjø med mulighet for forlengelse. Vi søker klinisk sosionom, klinisk barnevernspedagog, klinisk pedagog eller psykolog.BUP Oslo Syd består av poliklinikkene: BUP Nordstrand, BUP Østensjø, BUP Søndre Nordstrand og Spesialenheten med TIPS-team, lavterskelteam og ambulant intensivteam. Vi er lokalisert i nybygde lokaler på Mortensrud, og er samlokalisert med Søndre Oslo DPS og Ruspoliklinikken. BUP Syd har flere spesialiserte fagteam som er organisert i matrise på tvers av enhetene. Vi har matriseteam for spe- og små, DBT-behandling, OCD-behandling, spiseforstyrrelser og familieterapi.Vårt opptaksområde er bydel Østens...

 • Company BUFETAT VEST FOSTERHJEMSTJENESTEN HAUGESUND in Other
  16.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Om oss og om stillingaDå ein av våre ansatte skal slutte og gå over til avtalefesta pensjon, er det ledig ei fast 100 % stilling som rådgjevar i Fosterheimstenesta, avdeling Haugesund. Hos oss vil du vere ein del av eit spennande fagmiljø, og vi er opptatt av kontinuerleg forbetring (LEAN) av våre arbeidsprosessar. Fosterheimstenesta region vest, avdeling Haugesund har 12 tilsette med sosialfagleg bakgrunn, og avdelingsleiar. Avdeling Haugesund bistår 10 ulike barneverntenester. Vi  har ansvar for rekruttering, og opplæring av familiar som ynskjer å bli fosterheim. Den kommunale barneverntenesta kan søkje fosterheimstenesta om bistand til å finne eigna fosterheimar til barn og unge, også i slekt eller nettverk. Kva vil arbeidsdagen din bestå av?Det kan være ein, eller fleire aktuelle oppgå...

 • Company VESTRE SLIDRE KOMMUNE FRIVILLIGSENTRALEN in Other
  16.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org. nr: 961382157 Stillingsident: 4397707583 Presentasjon av stillingen:Det er frå 01.08.21 ledig 100% fast stilling som barnevernsleiar for Vang og Vestre Slidre barnevernteneste.Er du den rette til å leie utviklinga av vår interkommunale barnevernteneste vidare?Vang og Vestre Slidre barnevern er ei interkommunal teneste der Vestre Slidre er vertskommune. Tenesta består av 5,7 årsverk godt utdanna og engasjerte fagfolk. Tenesta er organisert under sektor for helse og omsorg.Barnevernet har eit stort fokus på korleis vi organiserer tenesta for å sikre kvalitet og effektivitet i sakshandsaming. Det blir lagt stor vekt på tverrfagleg samarbeid innad og ut mot andre tenestar.Tenesta jobbar i hovudsak etter generalistmodellen, som omfattar oppgåver knytte til mottak, akuttarbeid, undersøking,...

 • Company VESTRE SLIDRE KOMMUNE FRIVILLIGSENTRALEN in Other
  16.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org. nr: 961382157 Stillingsident: 4397720918 Presentasjon av stillingen:Vang og Vestre Slidre barnevern er no i gang med å førebu seg på ny reform frå 2022 og skal i samband med den styrke tenesta. Vi søkar etter barnevernkonsulent, i eit års 100% vikariat med moglegheit for forlenging. Oppstart så raskt som mogleg.Har du lyst til å væra med å utvikle tenesta vår? Då bør du nytte moglegheita å søke no!Opplysninger om arbeidsstaden og stillinga:Vang og Vestre Slidre barnevern er ei interkommunal teneste der Vestre Slidre er vertskommune. Tenesta består av 5,7 årsverk godt utdanna og engasjerte fagfolk. Tenesta er organisert under helse og omsorg. Barneverntenesta har fokus på å bygge gode og skreddersydde tiltak for barn, unge og familier der dei bur, i tråd med ny oppvekstreform som trer ...

 • Company GRORUD SKOLE in Other
  16.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4398775066 Presentasjon av stillingen:SAMHOLD -- OMSORG - TOLERANSEHar du lyst til å være med på å gjøre en forskjell for elevene på Grorud skole?Vi søker deg som er engasjert og utviklingsorientert og som kan være med å utvikle skolen videre inn i fremtiden i nært samarbeid med Grorud bydel. Vi har en flott elevgruppe der mange nasjoner er representert, og vårt kulturelle mangfold gir oss mange gode verktøy i arbeidet for et trygt og inkluderende læringsmiljø.Vi som jobber på Grorud har et tydelig og varmt elevfokus og kjerneoppgavene våre er å få elever til å være den beste utgaven av seg selv på sin faglige og sosiale læringsvei.Vi ønsker DEG, den engasjerende, oppdaterte og inkluderende miljøkoordinatoren med på laget, VELKOMMEN TIL GRORUD SKOLE!Arbeidsoppgav...

 • Company UTESEKSJONEN in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4373511450 Presentasjon av stillingen:Uteseksjonen er organisert under Avdeling forebygging og sentrumsarbeid i Velferdsetaten. Tjenesten driver gatebasert oppsøkende sosialt og helsefaglig arbeid overfor utsatte grupper i et flerkulturelt Oslo sentrum. Vi har et særlig fokus på barn, unge og unge voksne opp til 25 år.Uteseksjonens arbeid omfatter blant annet:rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid overfor unge og unge voksnehelse- og sosialfaglig ivaretakelse av innbyggere og tilreisende med problematikk knyttet til rus og/eller psykisk helsesamarbeid med andre hjelpeinstanser og pårørendeVi oppnår resultater gjennom systematisk feltarbeid, kontakt- og tillitsskapende arbeid, oppfølging, videreformidling til og samarbeid med nettverk og øvrig hjelpeapparat er v...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  16.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4397918962 Presentasjon av stillingen:Vil du vere med på å vidareutvikle smittevernarbeidet i Helse Bergen?Smittevern er ei forskriftsfesta oppgåve for alle helseinstitusjonar, og det er ei prioritert oppgåve i Helse Bergen. Smittevern er organisert under Seksjon for pasienttryggleik. Andre oppgåver som ligg til seksjonen er utvikling og bistand i arbeid med implementering av system og verktøy for betre kvalitet og pasienttryggleik i føretaket, samt ansvar for rådgjeving i rett legemiddelbruk inkludert antibiotika. Seksjonen har også ansvar for Regionalt kompetansesenter for smittevern og Nasjonal kompetanseteneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetenesta.Smittevern og infeksjonsførebygging er viktige satsingsområder i helse- og omsorgstenesta. Forskrift for ...

 • Company BORGER WITH UNGDOMSINSTITUSJON in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4404659421 Presentasjon av stillingen:Nyopprettet, spennende stilling ved Borger With kompetansesenter!Borger With har nylig endret sitt tjenestetilbud og er nå et kompetansesenter for psykisk helse og barnevern. Borger With består av to enheter: Enhet for døgnbehandling medseks plasser og to treningshybler hvor målgruppen er ungdom med psykiske vansker/lidelser og med behov for midlertidig eller langsiktig miljøterapeutisk behandling, og Enhet for arenafleksibelt team som jobber ambulerende opp mot familier med ungdom som har psykiske vansker og nedsatt funksjon på flere områder som skole, familie, venner etc.Enhet for døgnbehandling har ledig en nyopprettet stilling som familieterapeut. Vi ønsker søkere som vil styrke kvaliteten på det familieterapeutiske arbei...

 • Company TROMSØ KOMMUNE BARNEVERNTJENESTEN in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Er du opptatt av lederskap, utvikling og nyskapning? Da søker vi deg!Tromsø kommune sin barneverntjeneste søker ny avdelingsleder for undersøkelse og tiltak. Undersøkelse og tiltak er den største avdelingen i barneverntjenesten. Avdelingen består per tiden av 42 årsverk. Undersøkelse og tiltaksavdelingen kartlegger og utreder alle bekymringsmeldinger som er konkludert med undersøkelse. Videre følger avdelingen familiene videre om det er behov for å iverksette hjelpetiltak. Vi har fokus på tillit, samarbeid og kontinuitet for de familiene som er i kontakt med oss, og anser dette som særlige viktige faktorer for å få til nødvendig og godt endringsarbeid.ArbeidsoppgaverLeder for undersøkelse og tiltak har ansvar for å lede og utvikle tjenesten i tråd med barneverntjenesten sin virksomhetsplan...

 • Company NORD-AURDAL KOMMUNE PSYKISK HELSEARBEID in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4403339161 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig en 100 % fast stilling som barnevernkonsulent. Er du vår nye medarbeider?Interkommunal barneverntjeneste i Valdres er et samarbeid mellom fire Valdreskommuner, der Nord-Aurdal er vertskapskommune. Barneverntjenesten ligger under virksomhetsområde Familiens hus, som i tillegg består av enhetene Rus og psykisk helsearbeid, Helsestasjon og skolehelsetjenesten, kommunepsykolog og frisklivsveileder. Alle tjenestene er samlokalisert i Familiens hus på Fagernes.ArbeidsoppgaverSaksbehandling etter lov om barneverntjenester i team Omsorg.Møter og samtaler med barn og foreldre.Deltakelse i fagmøter ved avdelingen, samt drøftinger innad i tjenesten.Samarbeid og møter med interne og eksterne aktører.Dokumentasjon i fagprogra...

 • Company GRENLAND FAMILIEVERNKONTOR in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VANVIKAN SKOLE in Other
  15.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4400828437 Presentasjon av stillingen:Ved Vanvikan skole er det fra 01.08.2021 ledig 100 prosent stilling som miljøterapeut frem til 31.07.2022.Vanvikan skole ligger i bygda Vanvikan i Indre Fosen kommune med båtforbindelse fra Trondheim, og er sånn sett lett tilgjengelig fra Trondheim sentrum. Flere av våre ansatte pendler fra Trondheim hver dag. Vanvikan ligger også sentralt til i Indre Fosen, og gjør dette til en bygd og skole som er tilgjengelig fra flere andre bygder/tettsteder på Fosen.Vanvikan skole er en 1-10 skole med ca. 160 elever og ca. 30 ansatte, som inkluderer SFO som har en egen stor base i eget bygg. Skolen er stolt over å være en mangfoldig og inkluderende skole. I staben har skolen også en relativt stor kompetanse innen spesialpedagogikk, og sp...

 • Company BUFETAT ØST ENHET FOR FOSTERHJEMSTJENESTEN AVD OPPLAND in Other
  15.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Vi ønsker en kollega som vil være med å utvikle fosterhjemsfeltetVed fosterhjemstjenesten avdeling Oppland  har vi ledig 100 % engasjement som rådgiver. Engasjementer er på seks måneder med mulighet for forlengelse. Ønsket oppstart september 2021.Vi holder til i nyoppussede og moderne lokaler midt i Gågata på Lillehammer.Arbeidet i fosterhjemstjenesten kjennetegnes av høy grad av selvstendighet i samarbeid med andre aktører i fosterhjemsfeltet.Vi er en godt synlig del av barnevernfeltet, med mye utadrettet aktivtet og kommunikasjon med befolkningen og samarbeidspartnere. Som en del av det statlige barnevernet leverer vi tjenester til kommunene. Vi samarbeider tett i enkeltsaker for å sikre stabilitet i det enkelte barns livsløp. På systemnivå samarbeider vi om utviklings- og forbedringsarb...

 • Company BUFETAT ØST ENHET FOR FOSTERHJEMSTJENESTEN AVD OPPLAND in Other
  15.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Vår nye kollega har en solid faglig plattform, klarer å omsette teori til praksis og har vilje til å være med på kontinuerlig utvikling.Ved fosterhjemstjenesten avdeling Oppland  har vi ledig fast 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver. Vi holder til i nyoppussede og moderne lokaler midt i Gågata på Lillehammer.Arbeidet i fosterhjemstjenesten kjennetegnes av høy grad av selvstendighet i samarbeid med andre aktører i fosterhjemsfeltet.Vi er en godt synlig del av barnevernfeltet, med mye utadrettet aktivtet og kommunikasjon med befolkningen og samarbeidspartnere. Som en del av det statlige barnevernet leverer vi tjenester til kommunene. Vi samarbeider tett i enkeltsaker for å sikre stabilitet i det enkelte barns livsløp. På systemnivå samarbeider vi om utviklings- og forbedringsarbeid de...

 • Company TØNSBERG KOMMUNE UNG I TØNSBERG in Other
  15.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org.nr.:921383681 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vi søker deg som ønsker en spennende stilling der du kombinerer rollen som Tjenesteleder for Ung Los og SLT- koordinator, i virksomhet Ung i Tønsberg.Ung i Tønsberg jobber forebyggende i forhold til psykisk helse og utenforskap i målgruppen 13-20 år. Våre tjenester spenner seg fra oppsøkende arbeid og individuell oppfølging, til fritidsklubber og åpne møteplasser. Vi har aktiviteter i skolens ferier, ulike arrangementer som UKM og vår egen Youtube kanal som drives av ungdom. Ung i Tønsberg har ansvar for Ungdomsrådet og for å koordinere kommunens SLT arbeid. Virksomheten har to tjenesteområder; Ung Los og Ung Inkludering, som samarbeider tett. Stillingen er 100% og kombinerer arbeidet som tjenesteleder og SLT -- koordinator. Sti...

 • Company LINDESNES KOMMUNE OPPVEKST ADMINISTRASJON in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4403766401 Presentasjon av stillingen:Det er ledig en 100 % fast stilling som sosialkurator/miljøveileder i Lindesneslosen fra 01.08.21. Stillingen er organisatorisk plassert under Blomdalen ungdomsskole, men arbeidssted vil være på Mandal videregående skole. Det må påregnes oppfølging av elever i hele kommunen noe som innebærer et samarbeid med de ulike ungdomsskolene.Lindesenslosen sin viktigste oppgave er å følge opp ungdom som står i fare for eller har falt ut av utdanning og jobb.Som Lindesneslos er du på den arenaen der ungdommen er, enten i skole, eller på en arbeidsplass, eller i en kombinasjon av disse to. Dette innebærer å gi tett, individuell og tilpasset oppfølging, slik at deltakeren gjennomfører planlagt utdanning, eller kommer i ordinært arbeid. Fo...

 • Company FREDRIKSTAD KOMMUNE SEKSJONER FOR SENTRALADMINISTRASJON in Other
  15.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Er du vår nye kollega i Fredrikstadhjelpa?Fredrikstadhjelpa er en av tre avdelinger i virksomhet Friskliv, en virksomhet organisert i etat Friskliv og mestring, seksjon for Helse og velferd i Fredrikstad kommune.Fredrikstadhjelpa som er etatens "inngangsdør" enten utfordringene dreier seg om livsbelastninger, psykisk helse, relasjoner, avhengighetsproblematikk, migrasjonshelse eller annet. Den som søker bistand kan selv ta kontaktuavhengig av alvorlighetsgrad. Målgruppe fra 16 år og oppover.I Fredrikstadhjelpa jobber vi ressursorientert (recovery), med utgangspunkt i den enkeltes ressurser, verdier, ønsker og mål for egen endringsprosess. Vi er opptatt av hva som er viktig for den enkelte og at tiltak utvikles i nært samarbeid med brukeren. Vi er opptatt av brukernes tilbakemeldinger og at...

 • Company BUFETAT ØST SELJELIA BARN OG FAMILIESENTER in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Informasjon om arbeidsstedet og stillingenSeljelia barne og familiesenter drifter fire avdelinger.Avdeling foreldre og barn forvalter hjelpetiltak hjemlet i barnevernloven, for familier med barn i  alder 0-6 år. Formålet med hjelpetiltaket er å bidra til a gi det enkelte barn bedre utviklingsmuligheter gjennom styrking av gode og utviklingsstøttende foreldreferdigheter.Avdeling PMTO forvalter hjelpetiltak hjemlet i barnevernloven. Sertifiserte PMTO terapeuter veileder foreldre med mål om å bidra til vekst og utvikling gjennom trygge voksne som skaper forutsigbarhet og samarbeid med barnet sitt på en positiv måte. Teamet jobber utadrettet med familier som henvises fra kommuner i Innlandet.Enheten har bistandsplikt ved akuttplassering i fosterhjem når kommunal barneverntjeneste fatter slikt ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work and counselling professionals Edit filters