Jobmonitor. Search results for Social work and counselling professionals

56 Jobs found

Used filters:
 • Social work and counselling professionalsx
Displaying 1-50 of 56 results.
 • Company AKTIVITETSSKOLEN HAUGEN in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4142220063 Presentasjon av stillingen:Er du kreativ, initiativtaker, ambisiøs, omsorgsfull og motivert? Da søker du pådenne stillingen i verdens beste Aktivitetsskole.Aktivitetsskolen har 340 barn og 34 ansatte. Vi har et godt inkluderende arbeidsmiljø, og et mestringsklima der medarbeiderne motiveres avå lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode. Det tilbys læringsstøttendeaktiviteter i henhold til rammeplanenes målområder. Haugen skole ogAktivitetsskole er en enhet og jobber tett sammen for å utvikle barnas fagligeog sosiale kompetansen.Baseleder på Aktivitetsskolen har ansvar for den daglige driften av virksomheten og skal påse at tilbudet ytes i samsvar med lover, forskrifter og rammeplanen for Aktivitetsskolen. Baseleder skal i samarbeid med Aktivitetsskolel...

 • Company HELSE NORD-TRØNDELAG HF in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4142167992 Presentasjon av stillingen:For tiden har vi følgende ledige stillinger som behandlere i poliklinikken ved Seksjon Allmenn ved psykiatrisk avdeling i Namsos.Fast 100% stilling som behandlere ved seksjon allmennEtt års vikariat som behandler ved seksjon allmenn i 100% stillingHelse Nord-Trøndelag HF består av Sykehuset Namsos, Sykehuset Levanger, DPS Kolvereidog DPS Stjørdal. Helse Nord-Trøndelag har et omfattende spesialisttilbudog er innenfor enkelte sykehusfunksjoner blant de fremste i landet.Helseforetaket har 2.300 medarbeidere og foretakets forretningsadresse er 7600Levanger. Helse Nord-Trøndelag kan tilby et røykfritt arbeidsmiljø.Klinikkfor psykisk helsevern og rus er en gjennomgående klinikk som gir et bredttilbudinnen psykisk helsevern, rusbeha...

 • Company ABERIA UNG AS in Other
  15.10.2019

  Vi søker etter miljøterapeuter i faste stillinger og tilkallingsvikarer/miljøarbeidereMiljøterapeuter: Det søkes etter voksne personer med helse- og sosialkompetanse på høyskolenivå til våre barnevernsavdelinger og omsorg og avlastningsboliger. Gjerne med videreutdanning i miljøterapi eller annen relevant tilleggskompetanse. Det er ønskelig at søker har erfaring fra barn/unge med emosjonelle / sosiale vansker. Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper som personlig trygghet, stabilitet og evne til å romme og tåle barnet/ungdommens utfordringer over tid. Aberia ønsker å rekruttere engasjerte og løsningsorienterte medarbeidere med gode evner til samarbeid og som bidrar til et godt arbeidsmiljø.Din egen livssituasjon tillater at du kan bo på jobb over tre og fire døgn, etterfulgt av frip...

 • Company Stovner barnevernstjenester in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4137427212 Presentasjon av stillingen:Stovner barneverntjeneste har 62 stillingshjemler. Vi holder til på Rommen, fem minutter fra bygrensen mot Nittedal, Skedsmo og Lørenskog kommune.Stovner barneverntjeneste ledes av barnevernsjef og er delt inn i seksjon for mottak og undersøkelser, seksjon for barn i tiltak, seksjon omsorg og ettervern, seksjon lokale tiltak samt seksjon kontorfag.Innsatsteamet er et team bestående av fem medarbeidere og en teamleder som skal jobbe miljøterapeutisk i familier med vedtak om hjelpetiltak. Målsettingen for teamet er å forebygge og forhindre flyttinger av barn til institusjon/fosterhjem der man ser det er mulig å finne gode løsninger ved omfattende bistand i hjemmet. Teamet er en del av seksjon lokale tiltak. Seksjonen består av ...

 • Company MIDT-BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE in Other
  15.10.2019

  Midt-Buskerud barneverntjeneste har ledig 100 prosent fast stilling og 100 prosent vikariat fra 01.12.2019 til 30.11.2020 som barnevernkonsulent/kontaktpersonOm virksomhetenMidt-Buskerud barneverntjeneste består av kommunene Modum, Krødsherad og Sigdal og betjener cirka 19.500 innbyggere. Barneverntjenesten innehar 23,3 årsverk og er organisert som egen avdeling i Modum kommunes helse- og sosialetat. Barneverntjenesten arbeider i tre team; melding/undersøkelse, hjelpe/omsorgstiltak og STYRK-team. Vi holder til i trivelige lokaler i Rådhuset i Vikersund, og betjener avdelingskontorer i Sigdal og Krødsherad. Tjenesten har lokal barnevernvakt i samarbeid med Øvre Eiker kommune.ArbeidsoppgaverSaksbehandling etter Lov om barneverntjenesterFølge barneverntjenestens prosedyrer, lovkrav og god for...

 • Company STOVNER UNGDOMSINSTITUSJON in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4140856343 Presentasjon av stillingen:Barn og unge skal oppleve et barnevern som er trygt, nyttig og samarbeidende sett fra barn og unge selv.Stovner Ungdomsinstitusjon har plass til 4 ungdommer i alderen 12 - 18 år som har behov for langsiktig omsorg med miljøterapeutisk tilrettelegging. Vi har en tilknytningsorientert og traumesensitiv faglig tilnærming. Våre ungdommer trenger trygge og tålmodige voksne som har stå-på-vilje og som bryr seg om dem.Stillingene innebærer turnus med arbeid dag/kveld og hver femte helg. Det kan skje endringer i arbeidsplanen.ArbeidsoppgaverMiljøterapeutisk arbeid med ungdomSærkontaktansvarSamarbeid med barneverntjenesten, skole, familie og andre i ungdommenes nettverkTilrettelegge for sosialt samvær og gjennomføre aktiviteterSkriftl...

 • Company NAV BYKLE in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 958 814 968 Stillingsident: 4141753363 Presentasjon av stillingen:Prosjekt "Nye mønstre" er ein del av Bykle kommunes arbeid opp mot barnefamiliar med lav inntekt. Prosjektet er eit innovativt utviklingsarbeid og ein del av det nasjonale folkehelseprogrammet. Stillinga vert forankra i NAV BykleArbeidsoppgåverKartleggje familianes ressursar og hjelpebehovUtarbeide og sette i verk denne.Råd, rettleiing og støtteMiljøarbeid i heimen og arenaer rundt familiarTverrfagleg koordinering av tenester og innsatsDokumentering/rapporteringUtvikle og implementere tverrfagleg samarbeid innan fagområdetKvalifikasjonarMinimum 3-årig relevant sosialfagleg/pedagogisk høgskuleutdanningRelevant praksis er ein fordelErfaring fra relasjonsarbeid, endringsarbeid og tett individuell oppfølgingEvne til å k...

 • Company HELSE NORD-TRØNDELAG HF in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4141722906 Presentasjon av stillingen:For tiden har vi følgende ledige stilling i alderspsykiatri døgnpost/ poliklinikk.En 100% stilling for behandler, vikariat i perioden 01.11.2019- 31.08.2020.Helse Nord-Trøndelag HF består av Sykehuset Namsos, Sykehuset Levanger, DPS Kolvereid og DPS Stjørdal.Helse Nord-Trøndelag har et omfattende spesialisttilbudog er innenfor enkelte sykehusfunksjoner blant de fremste i landet.Helseforetaket har 2.300 medarbeidere og foretakets forretningsadresse er 7600Levanger. Helse Nord-Trøndelag kan tilby et røykfritt arbeidsmiljø. Klinikk for psykisk helsevern og rus er en gjennomgående klinikk som gir et bredt tilbud innen psykisk helsevern, rusbehandling (TSB) og habilitering av voksne.Vi har virksomhet fra Kolvereid i nord til Stjør...

 • Company Kirkens Bymisjon i Bergen in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Vi søker etter en engasjert, omsorgsfull og selvstendig familieveileder i 70% stilling med erfaring innen foreldreveiledning både individuelt og i grupper. Familieveileder inngår i avdelingen for Oppvekst og Mangfold. Avdelingen består av flere tiltak og prosjekter som jobber forebyggende og helsefremmende med barn, unge og familier i sårbare livssituasjoner. Familieveileder vil ha tilhørighet i tiltaket Åpen Barnehage/Bamsehiet, og samtidig være tilgjengelig for andre tiltak som har behov for familieveileders kompetanse.Avdelingen inkluderer tiltakene Åpen barnehage, Ettermiddagstilbudet Bamsehiet, Home Start Familiekontakten, Myrsnipa samværsted, Ungdomstiltaket V13, og prosjektene Skattkammeret, Veiviser, og Generasjonsmøter. Avdelingen har 25 fast ansatte og mer enn 100 frivillige meda...

 • Company Alna barneverntjeneste in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4103664328 Presentasjon av stillingen:Bydel Alna er en bydel med stort mangfold og mange spennende utfordringer. Bydelen har et godt utbygget tiltaksapparat for barn og unge. Alna barneverntjeneste er samlet i en enhet, organisert i ulike avdelinger; mottak, barn/familie, ungdom, omsorg og lokale tiltak.Barneverntjenesten legger vekt på å arbeide med prioriterte saker. Vi har fokus på identifikasjon av risiko- og beskyttelsesfaktorer, herunder familiens egne resursser. Målet er å tilby familier rett hjelp så tidlig som mulig. Vårt arbeid er forankret i kunnskapsgrunnlaget til Barnehjernevernet og verdisynet til Mitt Liv. Barneverntjenesten tilstreber kompetente medarbeidere og har derfor ulike satsningsområder som gode samtaler med barn (DCM), systematisk kartleg...

 • Company Alna barneverntjeneste in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4130354701 Presentasjon av stillingen:Alna er en bydel med stort mangfold og mange spennende utfordringer. Det er et godt utbygget tiltaksapparat for barn og unge i bydelen. Alna barneverntjeneste er samlet i en enhet, organiseret i ulike avdelinger; mottak, Barn/familie, ungdom, omsorg og lokale tiltak. Barneverntjenesten legger vekt på å arbeide med prioriterte saker og ha fokus på identifikasjon av risiko- og beskyttelsesfaktorer herunder familiens egne ressurser. Vårt arbeid er forankret i kunnskapsgrunnlaget til barnehjernevernet og verdisynet til Mitt Liv. Barneverntjenesten tilstreber kompetente medarbeidere med ulike satsningsområder; gode samtaler med barn (DCM), systematisk kartlegging av omsorgssituasjonen (Kvello), ressurser hos barnet og familien (Fa...

 • Company Alna barneverntjeneste in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4138320019 Presentasjon av stillingen:Bydel Alna er en bydel med stort mangfold og mange spennende utfordringer. Bydelen har et godt tiltaksapparat for barn og unge. Alna barneverntjeneste er samlet i en enhet organisert i ulike avdelinger; Stab, kontorfaglig, mottak, barn og familie 1 og 2, omsorgsbarn og lokale tiltak. Barneverntjenesten legger vekt på prioriterte saker. Vi har fokus på identifikasjon av risiko- og beskyttelsesfaktorer. Vi er opptatt av familiens egne ressurser og medvirkning.. Vårt arbeid er forankret i kunnskapsgrunnlatet til barnehjernevernet og verdisynet til Mitt Liv. Barneverntjenesten tilstreber kompetente medarbeidere og har derfor ulike satsningsområder innenfor opplæring og vedlikehold av fagkunnskap og god praksis. Vi har lang tradis...

 • Company BARNEVERNTJENESTEN - Kristiansand kommune in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4134764653 Presentasjon av stillingen:Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen er en tjeneste i Oppvekstsektoren. Kristiansand kommune er vertskommune for barneverntjenesten i Søgne, Songdalen, Lillesand og Birkenes. Barneverntjenesten har også akuttberedskap for Midt-Agder barnevern, Barnevern Sør, Lister barnevern, Grimstad kommune og Setesdal barnevern. Barnevernvakta drifter den nasjonale alarmtelefonen for barn og unge 116 111.Barneverntjenesten har 161 ansatte. Tjenesten består av 6 barne- og familieavdelinger som er lokalisert i henholdsvis Lillesand, Randesund, Sentrum, Vågsbygd og Songdalen. Avdeling for barnevernvakt/mottak, ungdomsavdeling, tiltaksavdeling og fosterhjemsavdeling er avdelinger som er sentralisert og har lokaler i Kristiansand sentru...

 • Company BARNEVERNSTJENESTEN (VO-1648) in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Vil du være med å utvikle barnevernet i Trøndelag?Vil du være med å styrke og videreutvikle oppfølgingen av fosterhjem i Trøndelag?Læringsnettverket i Fjellregionen består av barneverntjenesten for Midtre Gauldal, barneverntjenesten for Oppdal og Rennebu og barneverntjenesten for Holtålen, Røros og Os kommuner. Midtre Gauldal er vertskommune for stillingen, og vil ha arbeidsgiveransvaret.Midtre Gauldal barneverntjeneste og læringsnettverket i Fjellregionen samarbeider med andre barneverntjenester i Trøndelag for å styrke oppfølgingen og veiledningen av fosterhjem. Målsetningen er å utvikle et nettverk av fosterhjemsveiledere.Vi søker etter følgende:En fosterhjemsveileder i 100% prosjektstilling med varighet ut 2020, med mulighet for videreføring.Arbeidsoppgaver:- Styrke og videreutvikle ba...

 • Company MARKER KOMMUNE BARNEVERN in Other
  10.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  BARNEVERNSKONSULENT 100% stilling ledig fra 01 12 2019. Stillingen er 70 % fast og 30 % engasjement til 01 06 2020. Muligheter for forlengelse av engasjement eller endring til 100% fast ved engasjementtidens utløp.Barnevernstjenesten i Marker og Rømskog er organisert i virksomhet familie og helse i Marker kommune og er lokalisert på Marker rådhus på Ørje. Tjenesten har 4,3 fag stillinger inkl. leder. I tillegg består tjenesten av 0,7 stilling tiltakskonsulent og 0,5 merkantil stilling. Marker kommune har et samarbeid med Rømskog kommune om barnevernstjenesten til 01 01 2020. Marker kommune deltar i den interkommunale barnevernsvakta i Indre Østfold og er tilsluttet barnevernets fellestjenester, som har ansvar for tilsyn med fosterhjem. Barnevernstjenesten har tett samarbeid med andre kommu...

 • Company RØDE KORS HUSENE AS in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  i 100 % vikariat fram til 31.12.2019Røde Kors er verdens største frivillige, humanitære organisasjon. Organisasjonen arbeider for å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse både nasjonalt og internasjonalt. Som beredskapsorganisasjon og støtteaktør for myndighetene jobber Norges Røde Kors for å styrke samfunnets beredskapsevne. Les mer: Vi søker en rådgiver i 100 % stilling.Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver:Forvaltning- og driftsoppgaver knyttet til aktiviteten Ferie for alleOppgaver knyttet til fagfeltet barn som vokser opp i lavinntektsfamilierØvrige praktiske arbeidsoppgaver innenfor feltet barn og ungeVi søker deg som:Har erfaring med arbeid fra Ferie for alle eller liknende tiltak for barn og ungeHar erfaring fra organisasjonsarbeid knyttet til barn og ungeEr flek...

 • Company Personalhuset AS in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Vår kunde er i kontinuerlig vekst, og vi ønsker å ta imot søknader fra personer med relevant erfaring som ønsker å jobbe som kundeskonsulent når behovet kommer. Vi ser etter en positiv, strukturert og effektiv saksbehandler med stor arbeidskapasitet, som arbeider like godt selvstendig som i team. Kandidaten må ha høyt kundefokus, samt evnen til å se det større bildet.ArbeidsoppgaverAvregning og Fakturering strømGjennomfaktureringInnfordring strøm og mobilSaksbehandling strøm og mobilGenerelle oppgaver innenfor avdelingens ansvarsområdeArbeidstidDagtid.Ønskede kvalifikasjonerErfaring fra kundeserviceGode Excel kunnskaper er en fordelGod reskontroforståelseErfaring med fakturering og innfordringGod skriftlig og muntlig fremstillingsevneHøyt engasjementPersonlige egenskaperHøyt engasjementStr...

 • Company MIDT-TELEMARK BARNEVERNTJENESTE in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Kort om stillingenMidt-Telemark barneverntjeneste er en interkommunal tjeneste for Bø, Nome og Sauherad, admininstrert av Sauherad kommune. Fra 01.01.20 slår Bø og Sauherad seg sammen til Midt-Telemark kommune, og det vil være denne kommunen som admininistrerer Midt-Telemark barneverntjeneste.Barneverntjenesten er fra 01.08.19 organisert med leder og to avdelingsledere - disse utgjør tjenesten lederteam. Totalt har tjenesten 25 ansatte - inkl. 2 merkantile ressurser.Ansvars og arbeidsområde" Følge opp frister og krav i barnevernloven" Følge opp internkontroll og andre rapporteringer" Ha ansvar for fordeling og oppfølging av saker" Lede avdelingen" Personalansvar" Fagansvar" Stedfortreder for lederVed intern omrokkering kan annen stilling bli ledig.Utdanning/Kvalifikasjonskrav" Høgskoleutda...

 • Company Bydel Nordre Aker in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Da en av våre ansatte går ut i svangerskapspermisjon har vi ledig 1 års vikariat i undersøkelsesteamet.Barneverntjenesten i Nordre Aker er organisert sammen med forebyggende enhet og kulturenheten. Målet er å jobbe godt forebyggende barne- og ungdomsarbeid. Barneverntjenesten har 24 stillinger og holder til i hyggelige lokaler i Nydalsveien 21, med utsikt til Akerselva.Barneverntjenesten er organisert i team: mottak og undersøkelsesteam, tiltaksteam, familieteam og fosterhjemsteam.ArbeidsoppgaverSaksbehandling etter Lov om barneverntjenester, undersøkelse, iverksetting og oppfølging av tiltakTverrfaglig samarbeidKommunens representant i Fylkesnemnda og videre rettsinstanser.Kvalifikasjoner3-årig sosialfaglig utdanning, barnevernpedagog, sosionom eller annen relevant 3-årig høgskole/ univer...

 • Company Barneverntjenesten i Stavanger in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4103117227 Presentasjon av stillingen:Avdeling for Mottak og familieoppfølging søker mottakskonsulent i 100% stillingBarneverntjenesten i Stavanger er en av Norges største fagtjenester med ca 140 årsverk fordelt på tre fagavdelinger; Mottak og familieoppfølging, Omsorgsavdelingen og Tiltaksavdelingen, samt administrasjonsavdeling og ledelse. Mottak og Familieoppfølging består i dag av rundt 60 ansatte, hvor Mottak mottar og avklarer muntlige og skriftlige meldinger, gjennomfører undersøkelser/utredninger, samt har ansvar for akuttarbeid og barnevernvakt. Familieoppfølging har ansvaret for iverksetting, oppfølging og evaluering av tiltak for barn og unge som bor hjemme. Vi arbeider til enhver tid med om lag 650 barn og deres familier.Våre medarbeidere er engasjert...

 • Company Barneverntjenesten i Haugesund in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4140243715 Presentasjon av stillingen:Barneverntjenesten er en lovpålagt kommunal tjeneste, og gir hjelpetjenester til barn og unge i alderen 0 - 18 år (23) som bor i Haugesund. Enheten har 43 ansatte.Tjenesten er organisert i 4 avdelinger: Mottak, hjelpetiltak, omsorg og familieveiledning, samt lavterskeltilbudet Ungdomsteamet og Basen familiesenter.Vi har en fagutviklingsplan som skal sikre faglig oppdatering og utvikling for alle ansatte, og er nå i gang med videreopplæring i traumebevisst praksis, i regi av RVTS. Vi har strukturert opplæring og vedlikeholds veiledning i forhold til barnevernets kjernekunnskap . Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver, med rom for kreativitet og initiativ i et arbeidsmiljø som du selv kan bidra til å gi kvalitet og meningsful...

 • Company SURNADAL KOMMUNE HEIMESJUKEPLEIA in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org.nr.:964981892 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Ved Interkommunal Barnevernteneste for Halsa, Rindal og Surnadal er det ledig fast stilling frå snarast.Surnadal kommune er vertskommune for samarbeidet mellom kommunane.Utdanning:Vi søkjer etter barnevernspedagogar eller andre med relevant høgskuleutdanning.Relevant vidareutdanning eller praksis frå arbeid innan barnevern, veiledning og/eller familiearbeid er ønskeleg.Arbeidsoppgåver:Stillinga inneber arbeid med undersøkingar og oppfølging av hjelpetiltak i fosterheimar etter lov om barneverntenester.Dette vil medføre tett kontakt opp mot familiar og barn samt instansar som barnehage, skule og andre det vil vere naturleg å samarbeide med i dei ulike tiltaka.Vi søkjer deg som:kan arbeide sjølvstendig men òg i teamtenkjer heilhei...

 • Company Røvika Ungdomssenter in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Jobbnorge ID: 176469Om stillingenVed Røvika ungdomssenter er det ledig inntil 2 vikariatstillinger som miljøterapeut i 100%, med snarlig tiltredelse og inntil et års varighet. Stillingene er p.t. i turnus med arbeid hver tredje helg.Grunnet behov for kjønnsmessig balanse i arbeidsgruppen oppfordres menn til å søke .Arbeidsoppgaver/ ansvarsområderÅ arbeide systematisk etter arbeidsmodeller fra kognitiv atferdsterapi, dialektisk atferdsterapi og miljøterapi.Ved avdeling for omsorg Åsheim , arbeide etter OEM, Omsorgs- og endringsmodellen Bufetat.Ved akuttavdeling Skogly arbeide etter nasjonal veileder akutt.Delta i systematisk observasjon og kartleggingsarbeid.Gjennomføre målrettet miljøterapi.Være igangsetter og pådriver av aktivitet sammen med beboere.Oppgaver som ansvarsvakt og hovedkontak...

 • Company Human Care AS in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Humana omsorg og assistanse er et av Norges ledende omsorgsforetak. Vi tilbyr tjenester innen virksomhetsområdene; brukerstyrt personlig assistanse (BPA), barneverninstitusjoner, psykisk helse og rus, helse og omsorgstjenester og familiehjem og hjelpetiltak. Humana er en verdibasert virksomhet. Våre verdier glede, engasjement og ansvar er selskapets ledestjerner og er limet som binder oss sammen. Humanatjenestene i Norge er en del av Humana AB. Humana har over 15 000 engasjerte medarbeidere i Sverige, Norge og Finland som utfører omsorgstjenester for over 8 000 mennesker. Vi arbeider etter visjonen . Les mer om Humana på og Vil du jobbe i en virksomhet der du daglig bidrar til å gi andre mennesker et godt liv og der du tilbys en jobb med spennende utviklingsmuligheter? Velkommen til Human...

 • Company Stavanger Universitetssjukehus in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4140239761 Presentasjon av stillingen:RuPo Sandnes er en poliklinikk i Helse Stavanger som gir tilbud om Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Vi gir tllbud om utredning og behandling/pakkeforløp i TSB til pasienter med rusproblemer kombinert med ulike psykiske lidelser i aldersgruppen 15 - 30 år i totalt 11 kommuner fra Sola i nord til Egersund i sør. Hovedvekten av arbeider består av utredning og integrert behandling med individuelle samtaler, samarbeid med pårørende og et utstrakt samarbeid med kommuner og øvrig spesialisthelsetjeneste.Vi er for tiden 14 ansatte i et tverrfaglig sammensatt team som har medisinskfaglig, psykologfaglig og sosialfaglig kompetanse. Vi liker å beskrive oss som et godt fungerende team som utøver godt faglig arbeid i samarbeid med ...

 • Company OS KOMMUNE BARNEVERNSTENESTA in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Vil du vere med å gje barn og unge i Os ein trygg oppvekst?Barneverntenesta i Bjørnafjorden kommune søker etter kompetente og engasjerte medarbeidarar til ein viktig og meiningsfylt jobb:100 % fast stilling som kontaktperson i avdeling for hjelpetiltak i heimen100% vikariat tom april 2020 som kontaktperson i avdeling for hjelpetiltak i heimenArbeidsstadBjørnafjorden barnevernteneste har 23,5 årsverk og er organisert under Oppvekst og kultur, saman med helsestasjon, PPT, skule, barnehage. Barneverntenesta held til i trivelege lokale sentralt i Os sentrum.ArbeidsoppgåverSaksbehandling etter lov om barneverntenester. Oppgåvene inneber oppfølging av barn og familiar som får hjelpetiltak i heimen. Tverrfagleg samarbeid kring barn og familiar er ein viktig del av arbeidet.KvalifikasjonarMinimum ...

 • Company Stovner barnevernstjenester in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4139168259 Presentasjon av stillingen:Stovner barneverntjeneste har 62 stillingshjemler. Vi holder til på Rommen, fem minutter fra bygrensen mot Nittedal, Skedsmo og Lørenskog kommune.Stovner barneverntjeneste ledes av barnevernsjef og er delt inn i seksjon for mottak og undersøkelser, seksjon for barn i tiltak, seksjon omsorg og ettervern, seksjon lokale tiltak samt seksjon kontorfag.ArbeidsoppgaverArbeidet består hovedsakelig i saksbehandling etter Lov om barneverntjenester med hovedfokus på undersøkelsesarbeidDet vil være påkrevd at den som innehar stillingen må kunne håndtere tjenestens mottak, noe som innebærer å ta i mot nye henvendelser og meldinger, samt vurdere disseDet ligger til stillingen å forberede saker for FylkesnemndaBarnevernkonsulenten skal bid...

 • Company Stavanger kommune, Kultur og fritid in Other
  05.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  Jobbnorge ID: 175004Vi søkerVi søker en faglig trygg og utviklingsorientert virksomhetsleder for barneverntjenesten i Stavanger kommune. Barneverntjenesten har om lag 150 ansatte og er organisert i tre fagavdelinger (mottak og familieavdeling, tiltaksavdeling og omsorgsavdeling), og administrasjonsavdeling. Barnevernleder rapporterertil kommunalsjef for barn, unge og familie, og er en del av kommunalsjefens ledergruppe. Stavanger kommune har i dag en barnevernstjeneste med høy kvalitet. Som virksomhetsleder vil din viktigste oppgave å være å drifte og videreutvikle tjenesten i henhold til gjeldende lovverk og politiske og administrative vedtak.Om stillingenBarnevernleder har helhetlig lederansvar for barneverntjenesten. Dette innebærer økonomiansvar, personalansvar, fagansvar og utviklings...

 • Company Barneverntjenesten in Other
  05.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4136113616 Presentasjon av stillingen:Barneverntjenesten i Lier har 21 fagstillinger og er organisert i fire team: mottak/undersøkelse, tiltak, fosterhjem og familieteam.De ledige stillingen er i tiltaksteamet, 100% fast stilling, med oppstart så snart som mulig!Lier kommune skal bestå som selvstendig kommune videre og har fokus på videreutvikling av barneverntjenesten.Lier kommune har et kvalitativt godt fungerende barnevern som jobber etter verdiene: kunnskap, trivsel, trygghet og respekt. Vi er opptatt av høy kompetanse, brukermedvirkning, barnet i fokus og tverrfaglig samarbeid for å få dette til.Noe reisevirksomhet og kveldsarbeid må påregnesArbeidsoppgaverSaksbehandling etter lov om barneverntjenester, herunder tiltaksarbeid til barn og familierVurdering av...

 • Company SARPSBORG KOMMUNE BARNEVERN in Other
  05.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Beskrivelse av arbeidsstedBarnevernet er organisert i kommuneområde helse og velferd.Barnevernet vil fra 01.01.2020 være i ny organisering, og vi øker med dette antall avdelinger hos oss. Barnevernet har 70 årsverk og vil bestå av 7 avdelinger; avdeling mottak og akutt med mobilt akutteam, tre distriksavdelinger som arbeider med undersøkelser og tiltak, en omsorgsavdeling som arbeider med oppfølging av barn under omsorg, deres fosterfamilier og biologiske familier, og en avdeling for tiltak og utvikling bestående av endringsteapeuter/miljøterapeuter. I tillegg har vi en administrasjonsavdeling.Vårt fokusområde er tverrfaglig samarbeid, hjelp til barnet der det bor, og økt medvirkning - familie- og nettverksressurser.Vi søkerDet søkes etter to avdelingsledere som skal lede hver sin distrikt...

 • Company Ringsaker kommune in Other
  05.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Ringsaker kommune arbeider systematisk med å sikre trygge lokalsamfunn og gode oppvekstsvilkår for barn og unge.Kommunen har et velfungerende rus- og kriminalitetsforebyggende samarbeid med Ringsaker lensmannskontor,formalisert og strukturert gjennom SLT-modellen (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak). ISLT samarbeidet deltar kommunale enheter, politi og andre statlige og fylkeskommunale organer samt frivilligeorganisasjoner og lokalt næringsliv. Gjennom god innsikt i ulike tjenesters arbeidsområder og virkemidler, skalSLT koordinator bidra til felles problemforståelse og samordnet innsats og tilrettelegge for et nært samarbeid mellomulike instanser og profesjoner.SLT koordinators stilling inngår i rådmannens stab, og er tilknyttet kommunalsjef skole- og barnehage.Vi søker...

 • Company STORFJORDEN BARNEVERN in Other
  04.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4137280812 Presentasjon av stillingen:Skodje kommune ved Storfjorden barnevern har ledig stilling som rettleiar av fosterheimar frå 01.11.19.Stillinga ligg til eininga for barneverntenester, og det kan i periodar vere behov for at fosterheimrettleiar bidrar med veiledning også i andre familiar.ArbeidsoppgåverFosterheimsrettleiar arbeider proaktivt med rettleiing av fosterforeldre og fostersøsken i samband med at barn flyttar til ny heim. Vi er i forkant for å styrke kvaliteten i omsorga og dermed fosterbarn sine sjansar til å knyte seg til sin nye familie, og familien til å knyte seg til det nye barnet. Familierettleiar veileder kontinuerleg for å vere i forkant av aldersadekvate utfordringar og gjev retteliing til fosterfamiliar dersom det elles oppstår behov. F...

 • Company BUFETAT VEST in Other
  04.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Om stillingenVed Borg barne- og familiesenter, avdeling for spesialiserte fosterhjem er det ledig 50 % fast stilling som familieterapeut fra 01.12.19. Avdeling for spesialiserte fosterhjem har som oppgave å bidra til positiv utvikling for barn med spesielt store omsorgsbehov. Avdelingen består av avdelingsleder, psykolog, familieterapeut og veileder, som sammen med fosterhjemmet fungerer som et team rundt barnet.Arbeidsoppgaver/ansvarsområderBegynne arbeidet med å lage barnets livsbokSamarbeide med barnets foreldre, fosterforeldre og barneverntjeneste for å legge til rette for utviklingsfremmende samvær mellom foreldre og barnDelta i teammøterMedansvar for skriftlig dokumentasjon og rapporter i enkeltsakerDelta i implementering av nye arbeidsverktøy og metoderStillingen gir muligheter for ...

 • Company Sagene-Torshov barnevernstjeneste in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4138956017 Presentasjon av stillingen:Sagene er en spennende sentrumsbydel i rask endring og med store kontraster i levekår. Et sted der moderne mennesker og arkitektur møter gammel historie. Bydel Sagene er en bydel med dyktige og engasjerte ansatte. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.Sagene barneverntjeneste har 50 årsverk, og jobber etter spesialistmodell. Vi holder til i fine lokaler i Thorvald Meyers gate 7. Kontoret består av kontorfaglig team, mottaksteam...

 • Company SANDNES KOMMUNE - BARNE- OG in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4118157433 Presentasjon av stillingen:Vi har fått prosjektmidler fra Fylkesmannen for å videreutvikle tjenestene våre til barn og unge med langvarige og/eller sammensatte behov. Vi søker en prosjektansvarlig som i tett samarbeid med Psykisk helseteam for barn og unge og andre aktuelle tjenester i vår kommune skal lage en prosjektskisse og en fremdriftsplan for etablering og organisering av et oppsøkende psykisk helseteam for barn og unge.Målgruppe; Barn, unge 0-18 år og deres familier.Mål; Familiene skal få hjelp i hjemmet når de trenger det.Psykisk helseteam for barn og unge i Sandnes gir i dag hjelp til barn/ungdom 0-18 år med diagnoser etter helse og omsorgstjenesteloven. Familiene må søke dette tilbudet til Samordningsenheten som behandler og fatter vedtak. T...

 • Company AHUS FURUSET in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4133183821 Presentasjon av stillingen:Poliklinikk for barn og unges psykiske helsevern BUP Furuset er en seksjon i avdeling ABUP, Psykisk helsevern ved AHUS. Det er 8 seksjoner i avdeling ABUP, 6 poliklinikker og 2 døgnavdelinger.Vi har 2 tverrfaglige enheter og ett kontorteam, totalt 26 ansatte. Klinikken har mange spesialister på flere fagområder, og har høy faglig kompetanse.Vi søker nå etter 1 sosionom/klinisk sosionom, familieterapeut i 100% stilling.ArbeidsoppgaverUtredning og behandling av barn og unge (0-18 år) med psykiske vansker og deres familier tilhørende Alna bydelKvalifikasjonerGode norsk kunnskaper, skriftlig og muntligBachelor i sosialt arbeidVidereutdanning i familieterapi, gjerne masternivåPersonlige egenskaperEngasjert og faglig interessertLøs...

 • Company Telemark sentralsjukehus in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Org. nr: 975326217 Stillingsident: 4137239269 Presentasjon av stillingen:Seksjon for familiebehandling er en av seks seksjoner i Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) som er organisert i Barne- og Ungdomsklinikken (BUK).Seksjon for Familiebehandling (SFB) tilbyr behandling for familier med barn og ungdom opp til 18 år og består av tre team: Familieteamet, Ambulant team for spiseforstyrrelser og Sped- og småbarns teamet.Den utlyste stillingen vil ha sine primæroppgaver i Familieteamet, men vil også kunne bistå i de andre to teamene. Vi er opptatt av tverrfaglig samarbeid som gir mulighet for økt fagutvikling for den enkelte medarbeider og for seksjonen som helhet.Familieteamet får henvist barn/unge og deres familier fra hele Telemark der tilbudet i poliklinikkene i ABUP ikke er t...

 • Company GRIMSTAD KOMMUNE HELSE OG BARNEVERN in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Org. nr: 874548952 Stillingsident: 4134845720 Presentasjon av stillingen:I Grimstad kommune er det ledig 85% svangerskapsvikariat som familieterapeut ev. foreldreveileder for tiltredelse snarest. PMTO kompetanse er ønskelig, men annen foreldreveiledningskompetanse som ICDP, Marthe Meo og COS-P vil også bli vurdert. Stillingen er knyttet til Grimstad Familiesenter som inngår i Familiens hus og er en del av helsetjenesten i kommunen. Familiesenteret er et forebyggende lavterskeltilbud til barn, ungdom, deres familier og øvrig nettverk.ArbeidsoppgaverArbeidet består av samtaler med/veiledning av foreldre, barn, unge og familier.Konsultasjon til ansatte i skole og barnehage ved behov.Gruppebasert veiledning.Stillingen innebærer stor grad av selvstendighet og det må forventes noe arbeid ut over...

 • Company FÆRDER KOMMUNE BARNEVERN in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Ønsker du en litt annerledes og spennende stilling?Færder kommune søker Familierådskoordinator 100 % vikariat i perioden fra d.d og inntil et år fra tiltredelse.Stillingen skal ivareta behovet for familieråd i hele Familiens hus. Familiens Hus vil ha to koordinatorer som skal arbeide sammen om familierådsarbeidet i kommunen. Koordinatorene vil få opplæring, oppfølging og veiledning i modellen.Familiens Hus består av alle tjenestene i kommunen som arbeider med barn og unge i Færder kommune.Hva er Familieråd?Familieråd er en måte å jobbe på der familien og nettverket er med på å finne gode løsninger i eget liv. Målet med familieråd er å komme frem til en plan som ivaretar barnet og sikre barn og foreldres medvirkning. Familieråd er et frivillig tilbud med fokus på barnet. En koordinator hjel...

 • Company Helgelandssykehuset HF in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Org. nr: 875326562 Stillingsident: 4135329236 Presentasjon av stillingen:BUP Mosjøen er en avdeling ved psykiatrisk senter Mosjøen. Psykiatrisk senter er organisert som et DPS ved Helgelandssykehuset HF. Psykiatrisk senter omfatter, i tillegg til BUP, døgnavdeling barn og unge, familieavdeling, habiliteringsteam barn og voksne, nevropsykologisk avdeling, voksenpsykiatrisk poliklinikk med ambulant akutt-team og døgnavdeling voksne.BUP Mosjøen er en allmennpsykiatrisk poliklinikk som driver med utredning og behandling av barn og unge i alderen 0 - 18 år. Vi har et spennende og variert arbeidsområde som innebærer både selvstendig arbeid og teamarbeid. Avdelingen er tverrfaglig sammensatt - vi har barnepsykiater, psykologspesialister, psykologer, klinisk barnevernspedagoger/familieterapeuter o...

 • Company HELSE NORD-TRØNDELAG HF in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4133231491 Presentasjon av stillingen:Avdeling for rus og avhengighet (ARA) har ansvar for å tilby tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til mennesker med rusrelaterte vansker i Nord-Trøndelag. Avdelingen består av polikliniske tilbud i Namsos og Levanger og en seksjon for døgnbehandling ved Sykehuset Levanger. Vi har ledig fast 100 % stilling som klinisk sosionom/spesialsosionom ved ARA seksjon poliklinikk, Sykehuset Levanger, fra 01.12.19. Stillingen vil være knyttet til poliklinisk utredning, behandling og oppfølging av et bredt spekter av pasienter ift både alder og problematikk.ArbeidsoppgaverAnsvar for utredning, behandling og opplæring av pasienter, pårørende m.m. i henhold til gjeldende lovverk og prosedyrer.Omfattende tverrfaglig samarbeid internt...

 • Company ENHET FOR BARNEVERN in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4136537091 Presentasjon av stillingen:Barneverntjenesten er organisert i 7 team, og består av mottak -, undersøkelse -,tiltak -, fosterhjem -, ettervern - og kontorfaglig team. I tillegg har vi egen psykolog og fagutvikler / controller. Vi er tilsammen 75 medarbeidere. Gamle Oslo barneverntjeneste gjennomførte høsten 2018 et tjenestedesign med deltakelse fra ansatte, brukere og samarbeidspartnere for å gjennomgå hvordan tjenesten fungerer, og hvordan barnevernet kan forbedres. Vi er nå i gang med å jobbe med et spennende utviklingsarbeid som resultat av dette med formål å gjøre oss enda bedre til å samarbeide med barn, unge og foreldre. Vi gjennomfører jevnlige profftreff, og er opptatt av å utvikle tjenestene våre ut fra tilbakemeldingene vi får fra barn og unge...

 • Company NAV Birkenes in Other
  01.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4133514902 Presentasjon av stillingen:NAV Birkenes er ansvarlig for utøvelse av alle NAVs tjenester knyttet til den statlige arbeids- og velferdspolitikken og for kommunale tjenester/ytelser hjemlet i Lov om sosiale tjenester i NAV. Kontoret holder til i kommunehuset. Vi er for tiden 10 ansatte.NAV Birkenes har ett ledig vikariat fra 01.11.2019 i 100 % med mulighet for fast ansettelse som veileder/saksbehandler.NAV er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etisk bakgrunn. NAV er IA-virksomhet, og vi vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne. Menn oppfordres til å søke.Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring i søkerliste, ...

 • Company Barneverntjenesten Lillehammer in Other
  01.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4135197551 Presentasjon av stillingen:Vi søker fosterforeldre som sammen med Sophia og Emma, et søskenpar på 12 og 13 år, flytter inn i et nyoppusset hus i Lillehammer.Sophia er en aktiv og danseglad jente. Hun liker aktiviteter og liker at ting skjer rundt henne. Sophia liker å ha kontroll, og hun trenger mye støtte og trygghet, fra de voksne rundt seg.Emma er hjemmekjær, og liker seg godt i nærheten av voksne. Hun trives med å få sitte i armkroken og kunne få en klem. Emma er glad i musikk og i matlaging. Hun trenger mye omsorg og bekreftelser på at hun er god nok.Jentene har forskjellige behov, men er samtidig veldig avhengig av hverandre. De har flere flyttinger bak seg.Vil du hjelpe oss slik at de får vokse opp sammen? Kommunen stiller med hus, og ønsker fos...

 • Company Bydel Bjerke in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4133182005 Presentasjon av stillingen:Bydel Bjerke er en bydel med stor økning i barnefamilier, og med et godt utbygget tilbud til barn og unge. Bjerke barneverntjeneste har 42 stillinger og er delt i fire avdelinger; to avdelinger som jobber med mottak, undersøkelser og hjelpetiltak,en tiltaksavdeling med familieveiledere og en avdeling som jobber med barn under omsorg. Stillingen vi søker etter ligger til avdelingen som gjennomfører mottaksarbeid, undersøkelser og oppfølging av hjelpetiltak. Kontoret tilbyr opplæring i Barnesamtalen DCM, deltar i Mitt Liv og har et spesielt fokus på kompetanse på vold og traumer.ArbeidsoppgaverSaksbehandling etter Lov om barneverntjenesterMottaksarbeidGjennomføring av undersøkelserIverksettelse og oppfølging av hjelpetiltakSama...

 • Company STEINKJER KOMMUNE BARNEVERNET in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Org. nr: 840029212 Stillingsident: 4135334186 Presentasjon av stillingen:Steinkjer barneverntjeneste har til sammen 34 ansatte inklusive leder og leder for barnevernvakt i Trøndelag og omegn. Barneverntjenestene i Inderøy og Steinkjer blir sammenslått 01.01.20. Vi er en tjeneste som er i stadig endring i takt med utviklingen ellers i samfunnet. Vi har fokus på kompetanseutvikling og er opptatt av hvilke holdninger og verdier vi representerer i arbeidet. Vi søker nå etter nye medarbeidere for snarlig tiltredelse, 2 faste stillinger og 1 vikariat. Vil du bli med på laget?Arbeidsoppgaver:Barneverntjenesten er inndelt i fagspesifikke team - mottak/ undersøkelse, tiltaksteam, familieveilederteam (fom 01.01.20) og omsorgsteam. Den ene aktuelle stillingen er primært kontaktperson i omsorgsteam, m...

 • Company BERNARD L MATHISENS UNGDOMSINST in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4135040496 Presentasjon av stillingen:Barn og unge skal oppleve et barnevern som er trygt, nyttig og samarbeidende sette fra barn og unge selv.Bernhard L. Mathisens ungdomsinstitusjon tar imot barn og ungdom i alderen 10 - 18 (23) år, som har behov for langsiktig omsorg med miljøterapeutisk tilrettelegging. Vi har en tilknytningsorientert og traumesensitiv faglig tilnærming. Vi har ledig stilling en 77 % stilling som miljøterapeut med tiltredelse etter avtale. Stillingen innebærer p.t. turnus med arbeid dag, kveld og hver tredje helg. Det kan skje endringer i arbeidsplanen.Barn og ungdom som bor hos oss ønsker seg forståelsesfulle voksne som er lette å snakke med!Med bakgrunn i bruker- og personalgruppens sammensetning, oppfordres menn til å søke. I henhold til p...

 • Company Barneverntjenesten i Bærum kommune in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4132071762 Presentasjon av stillingen:Barneverntjenesten i Bærum kommune er en av Norges største barneverntjenester med ca 125 faste stillinger. Barneverntjenesten består av barnevernsjef, avdeling stab og seks fagavdelinger; avdeling mottak/barnevernvakt/akutt, avdeling undersøkelse, avdeling barn, avdeling ungdom, avdeling tiltak og avdeling omsorg. Stillingen er for tiden plassert i avdeling ungdom, som består av 17 ansatte som er delt i to team. Vi er lokalisert i barnevernets lokaler i Brynsveien 88 på Gjettum.Arbeidsoppgaver- saksbehandling i saker som føles opp med tiltak etter lov om barneverntjenester og i undersøkelsessaker- kontakt med barn, foreldre, nettverk og offentlige samarbeidspartnere- delta i barneverntjenestens strategi -og utviklingsarbeid- ...

 • Company BUFETAT ØST ENHET FOR INNTAK in Other
  01.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Jobbnorge ID: 175917Om stillingenI TFCO-teamet i Sandvika blir det ledig en fast stilling familieterapeut / ungdomsterapeut i 100 % stilling.Barne-, ungdoms- og familieetaten har egne enheter som driver med Treatment Foster Care Oregon (TFCO), en evidensbasert, tidsavgrenset og familiebasert behandlingsmetode for ungdom med alvorlige atferdsvansker. Metoden er utviklet som et alternativ til institusjons eller annen gruppebasert plassering. Ungdommen plasseres i et behandlingshjem som mottar tett oppfølging fra behandlingsteamet. Det arbeides samtidig med familie og øvrige relevante systemer rundt ungdommen.Behandlingsteamet består av behandlingsleder, familieterapeut, individualterapeut for ungdommen, ferdighetstrener for ungdommen og behandlingshjemkonsulent. Implementeringen av TFCO i No...

 • Company Færder kommune in Other
  01.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Ønsker du en litt annerledes og spennende stilling?Færder kommune søker Familierådskoordinator 100 % vikariat i perioden fra d.d og inntil et år fra tiltredelse.Stillingen skal ivareta behovet for familieråd i hele Familiens hus. Familiens Hus vil ha to koordinatorer som skal arbeide sammen om familierådsarbeidet i kommunen. Koordinatorene vil få opplæring, oppfølging og veiledning i modellen.Familiens Hus består av alle tjenestene i kommunen som arbeider med barn og unge i Færder kommune.Hva er Familieråd?Familieråd er en måte å jobbe på der familien og nettverket er med på å finne gode løsninger i eget liv. Målet med familieråd er å komme frem til en plan som ivaretar barnet og sikre barn og foreldres medvirkning. Familieråd er et friv...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work and counselling professionals Edit filters