Jobmonitor. Search results for Social work associate professionals

96 Jobs found

Used filters:
 • Social work associate professionalsx
Displaying 1-50 of 96 results.
 • Company Alna barneverntjeneste in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4130255121 Presentasjon av stillingen:Bydel Alna er en bydel med stort mangfold og mange spennende utfordringer. Bydelen har et godt utbygget tiltaksapparat for barn og unge. Barneverntjenesten er samlet i en enhet, organisert i ulike avdelinger; mottak, barn/familie, ungdom, omsorg og lokale tiltak. Vi holder til i nye og lyse lokaler på Lindeberg, utformet som aktivitetsbasert arbeidsmiljø.Barneverntjenesten legger vekt på å arbeide med prioriterte saker. Vi har fokus på identifikasjon av risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer, herunder familiens egne ressurser. Vårt arbeid er forankret i kunnskapsgrunnlaget til barnehjernevernet og verdisynet til Mitt Liv. Barneverntjenesten tilstreber kompetente medarbeidere og har derfor ulike satsningsområder som gode samta...

 • Company CRUX VERKSGATA BEHANDLINGSSENTER in Other
  15.10.2019

  MILJØTERAPEUTVi søker miljøterapeut, fast 100 % stilling. Turnus inkl. arbeid hver 3. helg.Kvalifikasjoner for stillingenKompetanse og erfaring innen TSB/psykisk helsevernErfaring innen miljøterapiMin. 3-årig helse- eller sosialfaglig utdannelse(vi ønsker sykepleier, sosionom eller vernepleier)Gjerne relevant videreutdannelse innen rus- og psykisk helseGjerne kompetanse og erfaring innen fysisk aktivitet som behandlingstilbudFørerkort kl. BVi kan tilby et godt arbeidsmiljø og tverrfaglig samarbeid. Lønn for turnusarbeider følger tariff til spesialisthelsetjenesten, og vi har gode forsikrings- og pensjonsordninger.Vil du vite mer, kontaktklinikksjefTordis Stokke, tlf. 416 46 982 hverdager før kl.15. Ønsker ikke henvendelser fra bemanningsbyrå.Søknad med CV sendes til innen 28.10.19.PAM...

 • Company ABERIA AVLASTNING BPA AS in Other
  15.10.2019

  Aberia Avlastning er i stadig vekst og søker nye dyktige medarbeidere til våre tiltak. Vi søker etter miljøterapeuter som ønsker nye utfordringer og som har ønske om å utvikle seg og bidra til utvikling og vekst på våre boliger.Aberia sin kjernekompetanse er drift av døgnbemannede avlastning- og omsorgsboliger. Aberia setter livskvalitet i fokus og visjonen er: Verdighet til den enkelte.Vi søker etter deg som motiveres av en faglig utfordrende stilling i et selskap i sterk vekst. Vi har brukere med forskjellige diagnoser, men er særlig spesialisert på arbeid med psykisk utviklingshemmede, autisme, atferdsproblematikk og sjeldne diagnoser. Flere av våre brukere har vedtak etter KHOL, kap 9.Vi søker nå etter 2 miljøterapeuter og 1 miljøterapeut med særlig fagansvar på våre avdelinger med sær...

 • Company VOSS KOMMUNE BARNEVERNSTENESTA in Other
  15.10.2019

  Det er ledig 100 % stilling som nestleiar ved Barneverntenesta i Voss kommune frå 1.12.2019. Stillinga er mellombels for eitt år med mogeleg forlenging.Om arbeidsstadenVoss barnevernteneste har 13,3 årsverk (11 sakshandsamarar, 1 kontormedarbeidar, 1 leiar)Dei tilsette ved Voss barnevernteneste har høg fagleg kompetanse.Frå 2020 går vi saman med Granvin inn i nye Voss herad. Planen er også at Barne- og familietenestene skal samlokaliserast frå 2021. Samorganisering og samarbeid mellom tenestene er prioriterte oppgåver.Det er eit nært samarbeid mellom leiarane innan kommunalavdelinga og administrasjonen, m.a. gjennom fasteleiarmøte. Vi kan love ei spanande og utfordrande stilling som gjev rom for fagleg og personleg utvikling.ArbeidsoppgåverInngår i barnevernsleiar sitt team for leiing og o...

 • Company HAUATUNET in Other
  15.10.2019

  Me søkjer:Miljøterapeut 10,67% helgestilling ved Hauatunet Bufellesskap i Ølen. Tiltredelse frå snarast.HovudarbeidsoppgåverMiljøarbeid, tilrettelegging og hjelp til daglege gjeremål, behandling, individuelle samtalar, deltaking i ansvarsgrupper, rettleiing og undervisning av anna personale, IP, forhalde seg til nye retningslinjer, samarbeid med andre tenester kommunalt/interkommunalt m.m.KvalifikasjonerSjukepleiar/Vernepleiar med vidareutdanning innan geriatriSjukepleiar/VernepleiarErfaring frå psykisk helsearbeid er ein fordelVi legg vekt på personlege eigenskaperAndre opplysningerHelgestilling med vakt kvar 3. helgHauatunet er eit døgnbemanna bufellesskap for 8 personar med psykiske utfordingar.Må ha sertifikat/bruk av eigen bil kan førekommePersonlege egenskaperEngasjert og løysingsori...

 • Company KFUK-KFUM in Other
  15.10.2019

  Arbeidsoppgaver vil være å rekruttere frivillige, arrangere kurs, koble frivillige med familier, veiledning, samarbeid med offentlige og frivillige aktører, og aktivt informasjonsarbeid.Søker må ha:Bachelorgrad innen helse/sosialfag/pedagogikk. I særlige tilfeller kan dokumentert realkompetanse/bred erfaring innenfor fagområdet bli vurdert.Relevant erfaring, gjerne med frivillige.Engasjement, gode samarbeidsevner og relasjons kompetanse.Evne til å jobbe planmessig, fleksibelt og selvstendig.Personlig egnethet.Vi kan tilby en spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver, nettverkssamarbeid og fleksibel arbeidstid. Koordinator gjennomfører mange hjemmebesøk i løpet av året, følger opp og veileder familiekontaktene. Søker må derfor ha førerkort og egen bil til disposisjon.Det må påregnes e...

 • Company STOVNER UNGDOMSINSTITUSJON in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4141101909 Presentasjon av stillingen:Barn og unge skal oppleve et barnevern som er trygt, nyttig og samarbeidende sett fra barn og unge selv.Stovner Ungdomsinstitusjon har plass til 4 ungdommer i alderen 12-18 år som har behov for langsiktig omsorg med miljøterapeutisk tilrettelegging. Vi har en tilknytningsorientert og traumesensitiv faglig tilnærming. Våre ungdommer trenger trygge og tålmodige voksne som har stå-på-vilje og som bryr seg om dem. Vi søker etter en engasjert miljøterapeut som kan bidra aktivt til å skape trygge rammer og et trivelig bomiljø i helgene for våre ungdommer.Stillingen innebærer turnus med arbeid dag/kveld hver annen helg. Det kan skje endringer i arbeidsplanen.ArbeidsoppgaverMiljøterapeutisk arbeid med ungdomTilrettelegge for sosialt ...

 • Company BOLIGER BORGUNDVEGEN 212 in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4140582923 Presentasjon av stillingen:2x100 % faste stillinger ledig for oppstart etter avtale.Vi søker etter miljøterapeuter i boligene, Borgundvegen 212.Turnus med langvakter.ArbeidsoppgaverYte en faglig og forsvarlig tjeneste til beste for brukerne i tråd med kommunens arbeids- og tilsettingsreglement, mål og verdier.KvalifikasjonerAut. vernepleier/annen treårig helse/sosialfaglig utdanning.Menn oppfordres til å søke.Personlige egenskaperVi søker etter positive personer som vil være med å bidra til at brukere våre får et godt liv.Du må ha et faglig engasjement og være løsningsorientert.KontaktinformasjonMonica Ulstad, Virksomhetsleder, 70 16 23 70ArbeidsstedBorgundvegen 2126008 ÅlesundSøk på stillingen:Nøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Ålesund kommuneReferansenr....

 • Company Nav Bjerke sosialtjeneste in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4140366031 Presentasjon av stillingen:NAVs overordnede mål er å gi mennesker mulighet til arbeid og aktivitet og sikre rettigheter til velferdsytelser. Nav Bjerke har ca 100 medarbeidere. Vi har ledig en fast stilling som veileder i team rus og psykisk helse. Teamet består av 7 medarbeidere inkl booppfølgere. Bydel Bjerke har fokus på at økt mestring kan redusere behovet for hjelp og bistand. Innbyggernes egne ressurser er viktig i utviklingen av tjenestetilbudet.ArbeidsoppgaverGi informasjon råd og veiledningSaksbehandling etter lov om sosiale tjenester i NAV, med hovedvekt på arbeid og aktivitet.Ansvar for en klientportefølje som skal kartlegges, utredes og igangsettes tiltak.Ansvar for fremdrift i egen porteføljeArbeidsrettet oppfølgingMotivere brukere til å k...

 • Company Alna barneverntjeneste in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4133251882 Presentasjon av stillingen:Alna er en bydel med stort mangfold og mange spennende utfordringer. Det er et godt utbygget tiltaksapparat for barn og unge i bydelen. Alna barneverntjeneste er samlet i en enhet, organisert i ulike avdelinger; mottak, barn/familie, ungdom, omsorg og lokale tiltak. Barneverntjenesten legger vekt på å arbeide med prioriterte saker og ha fokus på identifikasjon av risiko- og beskyttelsesfaktorer herunder familiens egne ressurser. Vårt arbeid er forankret i kunnskapsgrunnlaget til barnehjernevernet og verdisynet i Mitt Liv. Barneverntjenesten tilstreber kompetente medarbeidere med ulike satsningsområder; gode samtaler med barn (DCM), systematisk kartlegging av omsorgssituasjonen (Kvello), ressurser hos barnet og familien (Famil...

 • Company OSTERØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Kort om stillingaBu og avlastingstenesta treng 3 miljøterapeutar i fast 100% stilling frå 01.01.20.Turnus er lagt opp med langvakter og nokre kortvakter med arbeid kvar 4. helg.Me søkjer etter deg som ynskjer å jobba med peronar med utviklingshemming og andre utfordringar.Du må vera opptatt av å jobba målretta og å sikra at bebuar får nødvendig og kvalitativt gode tenester i henhold til lovar, retningslinjer og vedtak.ArbeidsoppgåverFagleg ansvar rundt bebuar.Primærkontaktansvar.Koordinering av tenester opp mot aktuelle instansar.Arbeid knytt til Lov om Helse og omsorgstenester, Kap.9.Legemiddelhåndtering.Veiledningsansvar.Utarbeiding og oppfylgjing av prosedyrer.Utarbeiding av tiltak og habiliteringsplanar.KompetanseVernepleiar, men andre med 3-årig helse-og sosialfagleg utdanning kan og ...

 • Company Vestre Viken HF in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 974606224 Stillingsident: 4139421595 Presentasjon av stillingen:Ringerike DPS tilhører Klinikk Psykisk helse og rus, og er en del av Vestre Viken HF. DPS'et ersamlokalisert med Ringerike lokalsykehus og har det samme opptaksområdet i ØvreBuskerud med til sammen 82 000 innbyggere i 11 kommuner. Avdelingen bestårav seksjon for døgnbehandling og seksjon for poliklinisk behandling, lokalisertpå 3 steder. Vårt DPS samarbeider nært med Blakstad psykiatriske sykehus somhar ansvar for spesialiserte sykehustjenester til befolkningen.Avdelingen har et godt faglig miljø med god spesialistdekning i alle team, som til sammen tilbyr vårepasienter behandling innenfor de fleste anerkjente behandlingsmetoder, bådegruppe- og individualterapi. Det er et utstrakt samarbeid innad i avdelingenmellom så...

 • Company Asker kommune in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Vi søker etter helgevakter hver 2. eller hver 4. helgKirkeveien boligerer et heldøgns botilbud for personer med behov for langvarig og sammensatt hjelp på grunn av psykisk lidelse. Detfokuseres på å skape en støttende tilnærming i personalgruppen med vekt på og beholde/utvikle beboernesindividuelle ferdigheter og ressurser. Det legges vekt på å fremme en aktiv brukerrolle i hverdagen. Det jobbes etterteammodell, der hvert team har ansvar for å jobbe med mål og tiltak rundt beboerne.KvalifikasjonerDet er ønskelig med utdanning innen helse- og omsorgsfag med fagbrevErfaring fra arbeid med mennesker med psykiske lidelserGod fremstillingsevne både muntlig og skriftligFørerkort klasse BArbeidsoppgaverDaglig oppfølging av beboereBidra til gjennomføring av rutiner i forhold til faglige prosedyrer...

 • Company ASKER KOMMUNE PSYKISK HELSE OG RUS in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Barne- og familieenheten avd. skolebarn og ungdom søker etter en utekontakt for miljøarbeid og oppfølging av ungdom mellom 13-18 (20) år.I utekontakten er det et ledig vikariat i 100 % stilling i forbindelse med foreldrepermisjon fra 18.11.19 til 30.06.20 med mulighet for forlengelse.ArbeidsoppgaverOppsøkende arbeid på dagtid og kveldstid.Oppfølging av ungdomRusforebyggingTverrfaglig samarbeid. Viktige samarbeidspartnere er psykisk helseteam, helsesykepleiere, Ung kultur, SLT-koordinator, politi, barnevernet, ungdoms- og videregående skoler.Kartlegging av ungdomsmiljøerTurnus/arbeidstid, inntil 2 kvelder i uken må påregnesKvalifikasjoner3-årig relevant høyskole eller annen høyere utdanning.Vi ønsker deg som:har et stort engasjement for ungdomer uredd, kreativ og som liker å snakke med ungd...

 • Company SUNNDAL KOMMUNE NAV in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.NAV Sunndal er en spennende arbeidsplass med høyt kvalifiserte, engasjerte og motiverte medarbeidere. Nå søker vi en ny medarbeider. Vi har ledig en 100 % fast kommunal stilling som NAV-veileder med ressursansvar for arbeid innen rusfeltet. Alle veiledere er faglig underlagt teamkoordinator.Arbeidsoppgaver :Bistå brukere som trenger helhetlig oppfølging og veiledning for å komme i arbeid og aktivitet.Bistå brukere som trenger veiledning for å beholde a...

 • Company Vikhovlia akuttsenter in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Jobbnorge ID: 176568Om stillingenVed Vikhovlia akuttsenter er det ledig stilling som miljøterapeut i fast 100 % stilling. Arbeidstid er p.t. todelt turnus med arbeid hver fjerde helg. Det er ønskelig med snarlig tiltreden. På grunn av personalsammensetningen oppfordres menn til å søke.Arbeidsoppgaver/ansvarsområderInngå som hovedkontakt for ungdommene, og i dette bidra til et målrettet og faglig godt tilbud fra inntak til utflytting.Utøve god omsorg innenfor miljøterapeutisk forståelse og rammer.Planlegge og gjennomføre miljøterapeutiske tiltak og aktiviteter rundt ungdommene.Samarbeide med den kommunale barneverntjenesten, regional enhet for inntak, fosterhjemstjenesten, foresatte og nettverk.Bidra til fagutvikling ved institusjonen.Skriftlig dokumentasjon i tråd med de faglige krav som f...

 • Company BODØ KOMMUNE HJEMMETJENESTEN PSYKIS in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus, avd. H131 2. og 3. etg søker flere tilkallingsvikarer.Vi er et døgnbemannet botilbud med behov for tilkallingsvikarer/ekstravakter. Gjerne med erfaring og/eller videreutdanning innen fagfeltet.Det er ønskelig å få tilsatt tilkallingsvikarer/ekstravakter snarest.Vi ønsker å tilsette vikarer som kan arbeide vakter på dag, aften og natt. Søkere bes spesifisere i søknaden om nattarbeid er aktuelt.H131 er et døgnbemannet botilbud for personer med rusutfordringer og psykiske lidelser. Vi har fokus på hvilke utfordringer, behov og ressurser den enkelte har. Vi jobber i samarbeid med den enkelte beboer og vi har et utstrakt samarbeid med spesialisthelsetjenesten, Nav og andre faginstanser.Oppfølgingstjenesten for psykisk helse og rus jobber med å få imple...

 • Company STAVANGER KOMMUNE DAGSENTER OG in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4138951070 Presentasjon av stillingen:Dagsenter og avlastning er en bydekkende virksomhet i Stavanger kommune som gir stabile tilrettelagte tilbud til mennesker med ulike bistandsbehov. Virksomheten består av seksjon avlastning, seksjon bolig og seksjon dag.Mosvangen aktivitetssenter gir et dagtilbud til 5 unge menn samt et avlastningstilbud til en ung mann. Vi jobber målrettet og benytter PAS (positiv atferdsstøtte) som rammeverk.Vi har nå ledig to faste stillinger. En av stillingene er våken nattevakt i 50% og den andre er en 60 % dag samt hver 4 helg.ArbeidsoppgaverMålrettet miljøarbeidDu må kunne etablere og vedlikeholde gode relasjonerDu må kunne jobbe selvstendig og i teamDokumentasjon i CosDocKvalifikasjonerHelsefagarbeidere/pleiemedarbeidere/studenterFord...

 • Company FRELSESARMEENS BARNE- OG FAMILIEVER in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Informasjon om stillingen:Stillingen er 50% fast.Arbeidsoppgaver bl.a.:Lede Home Start arbeidet innebærer:Rekruttere frivillige som familiekontakterOpplæring av familiekontakterRekruttere familier som ønsker tilbudetSamarbeide med andre enheter i kommunen, Home Start Norge () og FrelsesarmeenKompetanse, kvalifikasjoner og erfaring:Høyskoleutdanning innen helse/sosial el.Erfaring i arbeidet med risikoutsatte barn / familierGode samarbeidsevnerAdminstrativ styrke og kompetanse og evne til å arbeide selvstendig.Personlig egnethet.Vi søker en person:Med gode mellommenneskelige egenskaper.Med et sterk engasjement og hjerte for forebyggende familiearbeidSom er løsningsorientert, fleksibel, proaktiv, selvstendig og ansvarbevisstDen som ansettes må arbeide i samsvar med Frelsesarmeens kristne grun...

 • Company Førde Sentralsjukehus in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4138270943 Presentasjon av stillingen:Barne- og ungdomsavdelinga (BUA) har ledig 50 % vikariat som sosionom fram til 15.mai 2020, med mogelegheit for forlenging. Oppstart snarast eller nærmare avtale.Habiliteringa for barn og unge (HABU) er ei spesialisthelseteneste, organisert under Barne- og ungdomsavdelinga i Helse Førde.HABU gjev tverrfagleg tilbod til barn og ungdom i alderen 0-18 år med nedsett funksjonsevne, som følgje av medfødde eller erverva tilstandar, skadar i nervesystemet og bevegelsesapparatet.Tenester vert utført til pasientar ved innlegging på Barne og ungdomsavdelinga sin sengepost, poliklinikk, ved HABU, samt på reiser i kommunane.Ved HABU arbeider pedagog, psykologar, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom vernepleiar, lege og sjukepleiar.Vedko...

 • Company BLÅ KORS ØST AS in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Vi søker etter miljøterapeut til fast helgestilling 3. hver helg i 0,14 % stilling.Oppgaver:· Miljøterapeutiske oppgaverKvalifikasjonskrav:· Relevant høgskoleutdanning· Ønskelig med erfaring og videreutdanning innenfor fagfeltet rus og psykisk helseVi søker deg som:· har et spesielt engasjement for pasientgruppen og fagfeltet· er ansvarsfull, raus og motivert· er fleksibel i arbeidsmetodikk og tilnærming til pasientenePersonlig egnethet vektleggesPAM...

 • Company ASKER KOMMUNE OPPVEKST in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Barne- og familieenheten avd. skolebarn og ungdom søker etter en utekontakt for miljøarbeid og oppfølging av ungdom mellom 13-18 (20) år. I utekontakten er det et ledig vikariat i 100 % stilling i forbindelse med foreldrepermisjon fra 18.11.19 til 30.06.20 med mulighet for forlengelse.ArbeidsoppgaverOppsøkende arbeid på dagtid og kveldstid.Oppfølging av ungdom.Rusforebygging.Tverrfaglig samarbeid. Viktige samarbeidspartnere er psykisk helseteam, helsesykepleiere, Ung kultur,SLT-koordinator, politi, barnevernet, ungdoms- og videregående skoler.Kartlegging av ungdomsmiljøer.Turnus/arbeidstid, inntil 2 kvelder i uken må påregnes.Kvalifikasjoner3-årig relevant høyskole eller annen høyere utdanning.Vi ønsker deg som:har et stort engasjement for ungdomer uredd, kreativ og som liker å snakke med ...

 • Company STOVNER SENTER 14 B OMSORGSBOLIG in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4138075875 Presentasjon av stillingen:Bydel Stovner avd. Helse, Aktivitet og Mestring, seksjon psykisk helse, har 2 ledige helgestillinger som miljøterapeut, 10,56% og 17,61% Stillingene er plassert i våre samlokaliserte boliger til mennesker med psykiske lidelser. Stillingene passer godt til studenter.Politiattest må fremlegges før oppstart.ArbeidsoppgaverMålrettet psykisk helsearbeid i kommunehelsetjenesten til voksneFaglige vurderingen og koordinering av tjenestenPraktisk bistand og oppfølging i hjemmeneKvalifikasjoner1-3 årig helse sosialfaglig utdanningDet er ønskelig med erfaring fra målgruppen psykisk helseGod norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevnePersonlige egenskaperEn positiv kultur- og holdningsbærer i arbeidsmiljøetHa evne til å arbeide selvsten...

 • Company Strax-huset in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4121307258 Presentasjon av stillingen:Spennende jobb i rusfeltet for konsulent sosionom høyskoleutdanning til MO-senteret Gyldenpris sin Dagavdeling (tidligere MO-Strax-huset). MO-senteret GYldenpris er en bydekkende enhet og yter en rekke sosiale tjenester og helsetjenester. Målgruppen ved Mo-senteret Gyldenpris sin Dagavdeling er personer over 18 år med alvorlig avhengighet og problemer knyttet til bruk av illegale narkotiske stoffer, ofte i blanding med legemidler og alkohol.MO-senteret Gyldenpris har 4 avdelinger; Dagavdeling, Natthjemsavdeling, Tverrfaglig overdoseteam (TO) og Brukerromavdeling.Dagavdelingen har drift alle dager, 7 dager pr. uke med dag, - og kveldsdrift; turnusarbeid med arbeid hver 4' helg.MO-senteret GYldenpris sin Dagavdeling er et tilgj...

 • Company Bufetat Sør Buskerud Ungdomshjem in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Jobbnorge ID: 176115Arbeid med ungdom som trenger trygge voksneVed BVT behandling Ilaug og Geithus trenger vi flere tilkallingsvakter. Stillingsbenevnelsen er miljøterapeut / miljøarbeider.Vi har per i dag langturnus, våken nattevakt og noen kortere vakter.Om stillingeneVi jobber etter en traumebevisst forståelsesramme, med verdiforankret miljøterapi som metodisk og systematisk tilnærming. Dette krever mye av den enkelte ansatt, da det innebærer at den enkeltes og institusjonens menneskesyn og verdier skal gjenspeiles i det systematiske arbeidet vi gjør. Målsettingen er at ungdommene skal utvikle sine iboende ressurser for å mestre sitt liv. Det krever høy grad av medvirkning, målrettet og verdiforankret arbeid, god dokumentasjon og tilstedeværelse i ungdommens opphold hos oss.Kvalifikasjo...

 • Company BUFETAT SØR in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Jobbnorge ID: 176201Om stillingeneVi søker dere som ønsker å bidra til faglig utvikling og systematisk og effektivt omsorgs - og endringsarbeid for våre ungdommer og deres familier. Vi har en traumebevisst forståelsesramme, med verdiforankret miljøterapi som metodisk og systematisk tilnærming. Dette krever mye av den enkelte ansatt, da det innebærer at den enkeltes og institusjonens menneskesyn og verdier skal gjenspeiles i det systematiske arbeidet vi gjør. Målsettingen er at ungdommene skal utvikle sine iboende ressurser for å mestre sitt liv. Det krever høy grad av medvirkning, målrettet og verdiforankret arbeid, relasjonsarbeid og grensesetting, god dokumentasjon og tilstedeværelse i ungdommens opphold hos oss.Behov for flere tilkallingsvakterPå Thorøya jobber vi for tiden todelt - tur...

 • Company Lesja kommune in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Ledig vikariat i 65% stilling som miljøterapeut eventuelt miljøarbeidar, frå snarast til 31.12.19Søknadsfrist forlenget til 12. oktober.Ved Skoglund/Bekkefaret bufellesskap som ligg på Lesjaskog, er det ledig vikariat i 65% stilling frå snarast råd og foreløpig til 31.12.19. Vikariatet kan bli forlenga.Stillinga har arbeid kvar 3.helg, med turnus dag og kveld.Kompetansekrav:Helst vernepleiar, eller anna helsefagleg H/U-utdanningDet er aktuelt å tilsette miljøarbeidar, evt assistent med god realkompetanseLønn (rekna ut frå 100% st):Miljøterapeut: Kr 410.000-530.000 pr år.Miljøarbeidar: Kr 350.800-450.000 pr år.Assistent: Kr 301.500-405.100 pr år.Dersom fast tilsett søkjer utvida stilling, vil vi bruke same søkjarmasse for å dekke opp evt mindre stilling som måtte bli ledig.Nærare info: Leia...

 • Company Kristiansund kommune in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Vi har ledig 100% fast stilling som spesialsykepleier ved psykisk helseOm Psykiatrisk hjemmetjenesteMålgruppen er personer som bor hjemme og har psykiske lidelser og/eller rusproblem. Tilbudene er frivillige og basert på behov. Det kan være i form av hjelp til å finne sosiale aktiviteter, råd og veiledning, samtalegrupper med mer. Vi flyttet inn i nye lokaler ved Brannstasjonen i januar 2018.ArbeidsoppgaverOppfølgingssamtalerMedikamenthåndteringHelserelatert oppfølging av målgruppen i egen boligEksponeringstrening og veiledningTverrfaglig samarbeid med interne/ og eksterne samarbeidspartnereDelta og invitere til samarbeidsmøterJournalføring etter gjeldende retningslinjerKvalifikasjonskravAutorisert sykepleier med videreutdanning innen psykisk helse og rus. Personer under videreutdanning el...

 • Company Kristiansund kommune in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Vi har ledig 100% fast stilling som miljøterapeut ved Bergan boligfelleskap.Ved internt opprykk kan andre stillingsprosenter bli ledig.Om Bergan boligfelleskapBergan Boligfellesskap er et døgnbemannet botilbud for mennesker med psykiske lidelser. Det består av totalt 16 leiligheter hvor de fleste bor over tid, rehabiliteringsleiligheter med botid inntil 3 år. Boligfelleskapet har og tjenesten psykiatrisk hjemmetjeneste. Personalgruppen er tverrfaglig og jobber ut fra individuelle miljøterapeutiske prinsipper, med fokus på Recovery. Boligfellesskapet er lokalisert på Nordlandet.ArbeidsoppgaverMedikamenthåndteringMiljøterapeutiske oppgaverOppfølging av beboere i boligfellesskapet, samt beboere i egen bolig.Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnereKvalifikasjonerNorsk autorisasjon ...

 • Company HATS in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS) skal styrke og bidra til utvikling av revy, teater og andre sceniske uttrykk. Virksomheten er forankret i Den nordnorske kulturavtale og i et bredt eierskap hos landsdelens aktører.Den viktigste del av arbeidet som prosjektkoordinator er å bidra til at landsdelens ildsjeler og talenter får utviklet seg og sine kunstneriske prosjekter. Med Rådstua Teaterhus og digitale plattformer som base vil du treffe på trivelige medlemmer, gode samarbeidspartnere og dyktige instruktører.Arbeidsoppgaver:Utvikle og implementere digitale kurstilbudKoordinere framdrift i utviklingsprosjekterVeiledning til aktører i det frivillige kulturlivVære vertskap for kurs og arrangementerSkrive søknader og rapportereLøse noen av de løpende driftsoppgaverUtdanning:Utdanning på bach...

 • Company Hagaløkka skole in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Hagaløkka skoleligger på Borgen ovenfor Asker sentrum. Det er gangavstand fra Asker sentrum, 5. min fra nærmestebussholdeplass. Skolen har flotte turområder i nærmiljøet. Skolen har 280 elever, hvorav ca 60% har bakgrunnfra mer enn 30 ulike land.Hagaløkka skole har velkomstklasse for nyankomne elever til Asker kommune for 4. - 7. trinn.ArbeidsoppgaverHagaløkka skole søker en miljøterapeut i 100% stilling for en medarbeider som skal ut i svangerskapspermisjon.Vikariatet varer til 1. oktober 2020.Stillingen vil være en kombinasjon av arbeid i klasser og på SFO.Arbeidsoppgavene vil innebære oppfølging av enkeltelever og grupper på flere trinn, samt velkomstklassen.På SFO vil arbeidet innebære å lede ulike aktiviteter, følge opp enkeltelever og grupper, samt planlegge ogarbeide i ferie-SFO.Vi ...

 • Company Røvika Ungdomssenter in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Jobbnorge ID: 176452Om stillingenVed Røvika ungdomssenter er det ledig inntil 3 faste 100 % stillinger som miljøterapeut. Stillingene er p.t. i turnus med arbeid hver tredje helg.Grunnet behov for kjønnsmessig balanse i arbeidsgruppen oppfordres menn til å søke.Arbeidsoppgaver/ ansvarsområderÅ arbeide systematisk etter arbeidsmodeller fra kognitiv atferdsterapi, dialektisk atferdsterapi og miljøterapi.Ved avdeling Åsheim for omsorg, arbeide etter OEM, Omsorgs- og endringsmodellen Bufetat.Ved akuttavdeling Skogly arbeide etter nasjonal veileder akutt.Delta i systematisk observasjon og kartleggingsarbeid.Gjennomføre målrettet miljøterapi.Være igangsetter og pådriver av aktivitet sammen med beboere.Oppgaver som ansvarsvakt og hovedkontakt.Utarbeide handlingsplaner og rapportering.Legge til re...

 • Company Røvika Ungdomssenter in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Jobbnorge ID: 176456Arbeidsoppgaver / ansvarsområderÅ arbeide systematisk etter arbeidsmodeller fra kognitiv atferdsterapi og miljøterapi.Sikre ro og trygghet for ungdommene på kveld og natt.Utøve god omsorg og grensesetting.Sette seg inn i, og holde seg oppdatert på målsettinger, tiltak, planer og rutiner.Ved behov betjenes akuttelefon for institusjonens beredskap.For Omsorgsavdelingen arbeide etter OEM Omsorgs- og endringsmodellen . Dialektisk atferdsterapi.Gjennomføre målrettet miljøterapi.Rapportering gjennom elektronisk fagsystem f.eks BIRKLegge til rette for beboernes dagtilbud - skole.Delta i forefallende husarbeide og klargjøring av avdelingen ti neste dag.Praktiske oppgaver knyttet til daglig drift.Traumesensitivt barnevern.Brann- og sjekkrunderDelta i faglig utvikling, og arbeide...

 • Company STENDI SENIOR AS in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Stendi trenger en trygg og fleksibel medarbeider med gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter. Du må kunne ta ansvar, være kreativ og løsningsorientert. Ha en god vurderingsevne og tilnærming i møte med ulike menneskers behov. Du må være god til å observere og kunne dokumentere. Vi ønsker en nytenkende og engasjert medarbeider.Du må ha et ønske om å bidra til at de du jobber med skal få en meningsfull hverdag, og fokus på økt livskvalitet. Du må ha evne til å jobbe selvstendig i et tverrfaglig team med fokus på å utvikle et godt fagmiljø.Jobben går ut på å yte miljøterapeutisk tjeneste til beboere med psykiske utfordringer i et bofellesskap. Vi kan tilby en spennende og variert jobbhverdag. Vi tilbyr også medleverturnus som innebærer at man jobber flere døgn sammenhengende og deretter ...

 • Company Oslo universitetssykehus HF in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 998272122 Stillingsident: 4119385331 Presentasjon av stillingen:Oslo universitetssykehus visjon er: . Sykehuset skal være en arena hvor både pasienter og ansatte opplever kvalitet, trygghet og respekt. Vi ønsker en kultur som er åpen, lærende og helhetstenkende.Avdeling rus og avhengighetsbehandling ved klinikk psykiske helse og avhengighet har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Oslo. Avdelingen består av seks seksjoner, og har et variert behandlingstilbud (poliklinisk, akuttbehandling, avgiftning og døgnbehandling). Seksjon rusakuttmottak og avgiftning består av et rusakuttmottak, rusakuttmottak sengepost og 2 avgiftningsenheter. Seksjonen er tverrfaglig bemannet med bl.a sosionomer, sykepleiere, leger og psykologer.Tverrfaglig samarbeid er sentralt i vår p...

 • Company DELTA JOBB OG KOMPETANSE AS in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Deltagruppen AS er en av Norges fremste virksomheter innen arbeidsinkludering og opplæring. Hovedfokuset i bedriften er arbeidsrettede tiltak, jobbformidling, kurs og norskopplæring. Bedriften samarbeider tett med NAV, kommuner, næringsliv, og utdanningsinstitusjoner.Gjennom årene har opp mot 100.000 personer i Østfold fått et tilbud gjennom Deltagruppen! Samfunnsoppdraget er meningsfullt og-det skaper verdier - både for enkeltmennesket og samfunnet. S uksesshistorier blir delt slik at andre kan se at det nytter.Til vårt kontor i Askim søker vi en engasjert veileder som er opptatt av menneskers situasjon og fremtid i arbeidslivet. Du vil inngå i et etablert team som samarbeider med å veilede deltakere til lønnet arbeid eller utdanning. Vi søker deg som er en dyktig, markedsorientert, erfar...

 • Company Helse Bergen Hf Kronstad Dps in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Org. nr: 983974724 Stillingsident: 4139081078 Presentasjon av stillingen:Sjeldan mogelegheit! Vi har ledig fast stilling for dyktig og engasjert sosionom! Dette er ei spanande stilling med stor varisjon i arbeidsoppgåver i eit godt og tverrfagleg arbeidsmiljø. Stillinga er ei av 1,5 stilling som gir grunnleggjande sosionomtenester til pasientar i vår opne allmennpsykiatriske døgneining med 20 plassar og høg sirkulasjon. Bistand til pasientar andre stader i klinikken førekjem og. Eininga har pasientar i ulik aldrar med ulike problem som er her i snitt ca. 2 veker. Dette er ikkje ein behandlarrolle, men tradisjonelle sosionomoppgåver, i tillegg blir ein også barneansvarleg ved eininga.Kronstad DPS held til ved bybanestoppet på Danmarksplass og har psykiatrisk lokalsjukehusfunksjon for bydela...

 • Company NAV BERGEN ÅRSTAD BYDEL in Other
  05.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4136161216 Presentasjon av stillingen: NAV Årstad er eit bydelskontor for ein bydel nær sentrum i Bergen som har ca 40.000 innbyggar. Kontoret har todelt leiarmodell, med ein statleg og ein kommunal leiar og har rundt 200 tilsette, der ca. 90 er statleg tilsette. På statleg side har NAV Årstad fem avdelingar; Jobbsøkjaravdeling, Jobbavklaringsavdeling, Sjukefråværsavdeling, Ungdomsavdeling og eit Jobbspesialistteam. Den som vert tilsett må rekne med å kunne jobbe i alle avdelingar. Kontoret har høge mål for kvalitet og resultat i oppfølgingsarbeidet og arbeider etter prinsippet om kontinuerleg forbetring for å gje brukarane våre moglegheiter.ArbeidsoppgåverKartleggje og motivere for arbeid og aktivitetOppfølgjing gjennom samtaler, dialogmøter og samarbeidsmøterDi...

 • Company Dedicare AS in Other
  05.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Dedicare søker etter deg som er vernepleier og har bred kompetanse og erfaring innen rus og psykiatri.Til oppdrag hos vår samarbeidspartner innen psykisk helse og rus, ser vi nå etter deg som vil gjøre hverdagen bedre for målgruppen. Arbeidsplassen ligger like utenfor Oslo, og de daglige oppgavene vil være varierende og individuelt tilpasset til brukere. Eksempel på oppgaver kan være utarbeiding av individuell plan, samtaler, veiledning, koordinering av tjenester og medisinhåndtering. Stillingen er på 100 %. Bred erfaring og kompetanse fra sosialt arbeid med målgruppen kreves for denne stillingen.Dette er ett vikariat med oppstart snarest og ut året, med mulighet for forlengelse. Turnus kan påvirkes.Personlige egenskaper:Imøtekommende, tillitsbyggende og skaper gode relasjonerTrygg på deg ...

 • Company HALDEN KOMMUNE HELSEADMINISTRASJONE in Other
  05.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  Har du lyst på interessante utfordringer hos rustjenesten i Halden kommune i et nytt Senter for rus og psykisk helse? Vi kan tilby et spennende fagmiljø, gode kollegaer og regelmessig arbeidstid. Enhet rus og psykisk helse er kommunens kompetansesenter innen fagfeltet og et satsingsområde innen helse og omsorg. Rustjenesten er en av avdelingene i enheten. Vi er på jakt etter en engasjert og selvstendig sosionom som ønsker å arbeide med personer med rus og psykiske helseutfordringer.Stillingenes formål er å medvirke til hjelpe den enkelte med de utfordringene som rusavhengighet medfører. Bidra til rusfrihet og være medansvarlig for oppfølging og tilrettelegging av tilbudet til den enkelte bruker.Stillingens arbeidsområder/oppgaver:Rusteamet gir i dag et tilbud til personer med rusavhengighe...

 • Company Stavanger kommune in Other
  05.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  K46 (for Kongsgt. 46) er et tilbud for unge med rusproblemer mellom 16-25 år og deres foreldre og pårørende.Det gis også oppfølging til ungdom og pårørende i saker som gjelder påtaleunnlatelse med vilkår og saker som koordineres av Konfliktrådet (aldersgruppen 15-18 år). Brukere/tidligere brukere av anabole steroider kan også motta hjelp.K46 inkluderer to ulike tjenestetilbud, et poliklinisk oppfølgingstilbud og et døgntilbud med kapasitet til 5 beboere i aldersgruppen 18-25 år. Vikariatet er tilknyttet det polikliniske oppfølgingstilbudet.ArbeidsoppgaverSamtaler/oppfølging med ungdom og unge voksne.Oppfølging/råd og veiledning til foreldre/pårørende (individuelt, familiesamtaler, gruppe, undervisning).Samarbeid med andre relevante aktører som arbeider med ungdom/unge voksne.Dokumentasjon ...

 • Company MN Vekst AS in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Arbeidsleder 100% stilling i ProduksjonsavdelingenØnskede kvalifikasjoner :- Fagbrev e.l.- Positiv og målbevisst person som ser evner og ressurser hos den enkelte deltaker.- En engasjert person som skaper gode relasjoner og samhandling.- En løsningsorientert og praktisk bidragsyter, med evne til omstilling og kreativ tenking.- Inneha grunnleggende dataferdigheter, samt førerkort kl. B.- Personlig egnethet vil bli betydelig vektlagt.Vi tilbyr:- Varierte arbeidsoppgaver og samarbeid med mennesker. - Lønn etter avtale.- Pensjonsordning i KLP.- Et godt og inkluderende arbeidsmiljø.Tiltredelse snarest.Du finner mer informasjon på vår hjemmeside mnvekst.no. For ytterligere informasjon kontakt: Daglig leder Frode Hegle, mobil 900 90 668 eller HR-koordinator Line Hildrum, mobil 909 46 991. Søknad ...

 • Company MN Vekst AS in Other
  04.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  Jobbkonsulent 100% stilling i TiltaksavdelingenØnskede kvalifikasjoner:- Relevant høyskoleutdanning- God evne til veiledning og motivasjon- Dyktig til å se evner og ressurser hos den enkelte deltaker- Kjennskap til arbeid med personer som har behov for tilrettelegging- Engasjement og evne til å skape gode relasjoner og samhandling- God muntlig og skriftlig fremstillingsevneSom ansatt i vår tiltaksavdeling vil du inngå i et sterkt faglig team. Våre jobbkonsulenter har som oppgave å bistå personer som står utenfor arbeidslivet tilbake i jobb eller utdanning. MN Vekst arbeider på oppdrag for Nav og våre eierkommuner Namsos, Namdalseidet (Nye Namsos) og Flatanger.Vi tilbyr:- Varierte arbeidsoppgaver og samarbeid med mennesker.- Lønn etter avtale.- Pensjonsordning i KLP.- Et godt og inkluderend...

 • Company KFUK-KFUM in Other
  04.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  OM PROSJEKTET:Vil du bidra til å skape inkluderende fellesskap og meningsfull aktivitet for barn og unge? Vil du kjempe for alle barn og unges rett og mulighet til å leve og utvikle seg som hele mennesker? Forandringshuset er KFUK-KFUM sin storsatsing på sosialt arbeid og inkludering, og har som ambisjon å bli en ledende aktør på det forebyggende feltet. Nå søker vi deg som vil være med på å videreutvikle Forandringshuset Drammen sitt arbeid.Forandringshuset er til for å svare på barn og unges behov. Vårt viktigste oppdrag er å bygge åpne, trygge fellesskap, der barn og unge kan være seg selv og leve og utvikle seg som hele mennesker. Vi er kontinuerlig i forandring for å sikre at det vi gjør svarer på barn og unges behov. Forandringshuset er åpent for alle som vil delta, uavhengig av kjøn...

 • Company Nordlandssykehuset Vesterålen in Other
  04.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Org. nr: 974795574 Stillingsident: 4138074310 Presentasjon av stillingen:Ved enhet for kliniske servicefunksjoner, habilitering og rehabilitering er det ledig stilling for sosionom i 50- 60 % stilling. Enheten består av ambulant habiliteringsteam og ambulant rehabiliteringsteam, samt kliniske servicefunksjoner bestående av ergoterapeuter, fysioterapeuter, logoped, rehab.sykepleier og sosionom.ArbeidsoppgaverStillingen vil inngå i nært samarbeid med team for akutt slag og rehabilitering. Teamet er tverrfaglig sammensatt og består forøvrig av; nevrolog, slagsykepleier, rehabiliteringssykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut og logoped.I samarbeid med sosionomkollega prioritere, fordele og ivareta henviste pasienter til sosiomtjenesten ved sykehuset.Kurs og undervisning til pasienter og deres ...

 • Company Nav Grorud Sosialtjeneste in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4138200706 Presentasjon av stillingen:Ungdomsteamet ved NAV Grorud har siden 2015 hatt oppfølgings og LOS-funksjon for ungdom. Målgruppen til LOS er ungdom i alderen 14 - 24 år som står utenfor, eller står i fare for å havne utenfor, skole og arbeid. Oppfølgingen skal særlig rettes mot ungdom der høyt skolefravær eller manglende skoletilknytning har sammenheng med forskjellige type utfordringer som manglende omsorg og oppfølging fra foresatte, manglende nettverk, mobbing, rusmisbruk og psykiske vansker. Losen skal bidra til mer samordnede tilbud og tettere oppfølging av ungdom som er i en vanskelig livssituasjon. Målet er å styrke ungdommenes skoletilknytning, trivsel og mestring, og skal gjennom dette bidra til å bedre den enkeltes skoleprestasjoner og øke gjenn...

 • Company STENDI AS REGION ØST in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Om Stendi Gullverket:Gullverket er et nystartet botiltak innen psykisk omsorg, med plass til 7 beboere fordelt på egne leiligheter med kjøkken og bad og hybler med egne bad. Gullverket ligger 7 km fra Eidsvoll sentrum i idylliske naturskjønne omgivelser, med gode tur- og fiskemuligheter. Hos oss skal brukerne oppleve at de får riktig hjelp til riktig tid, og at vi er et meningsfylt stopp på veien til et bedre liv.Vi søker medarbeidere til vårt botiltak på Eidsvoll. Vi jobber med ulike utfordringer innen psykiatri og rus, og jobber med å skape et trygg og stabilt hjem for våre beboere. Vi ønsker faglig sterke og engasjerte kollegaer som ønsker å gjøre en forskjell for våre beboere.Vi har for tiden to ledige stillinger:Sykepleier/ vernepleier i 100% fast medleverstillingMiljøterapeut i en 78...

 • Company STIFTELSEN ETT SKRITT VIDERE in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  FIRE- Stiftelsen Ett skritt videre søkerMILJØTERAPEUTi 100 % stilling til FIRE KristiansundANSVARSOMRÅDE:Du skal være med å gjøre FIRE til en god og velfungerende arena for medlemmene både på og utenfor banen. Du skal være med å drive godt miljøterapeutisk arbeid, sørge for god kvalitet på treninger og sette gode mål for aktivitetene. Være med på å skape et godt og trygt rusfritt miljø sammen med ansatte, frivillige og medlemmer. Være med å opprettholde og videreutvikle et faglig godt miljø i FIRE Kristiansund.ARBEIDSOPPGAVER:Ansvarlig for treninger og oppfølgingen av medlemmer, instruktører og frivillige.Arrangere frilufts-turer og delta på turneringer og andre sosiale sammenkomster. Sørge for god faglig kvalitet i avdelingen sammen med dine kollegaer. Være med å sikre et godt faglig tilb...

 • Company Sandviken sykehus in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4136322692 Presentasjon av stillingen:Psykiatrisk klinikk er ein av sju klinikkar i Divisjon Psykisk helsevern, og er delt inn i 6 avdelingar; Stemningslidingar, Psykiatrisk akuttmottak (PAM), Spesialisert psykosebehandling, Spiseforstyrringar, Alderspsykiatri og Psykosomatisk avdeling.Avdeling Stemningslidingar tilbyr spesialisert utgreiing og behandling på sjukehusnivå til pasientar med stemningslidingar. Målgruppa er pasientar med bipolare lidingar, alvorleg depresjon, affektive psykosar og blandingstilstandar. Avdelinga tilbyr tverrfagleg behandling som blir individuelt tilpassa den einskilde pasient.Avdelinga tilbyr mellom anna:Medikamentell behandlingPsykoterapi/ kognitiv terapiKronoterapiMiljøterapiFysisk aktivitetKreativ aktivitetNevrostimuleringAvdeling ...

 • Company Sula kommune in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Fast stilling for Miljøterapeut i langturnus ved Molværsvegen 11ArbeidsoppgåverMolværsvegen 11 er eit bufellesskap for menneske med samansette psykiske lidingar. Dei 8 bebuarane har eigne bustadar knytt til fellesareal og personalbase.Personalet bistår brukarane med praktisk og personleg bistand, i tillegg til tilsyn, beredskap og forefallande arbeid i avdelingaKvalifikasjonarMiljøterapeut , fortrinnsvis med helse og sosialfagleg bakgrunn.Det er ønskeleg med kompetanse frå arbeid med psykiske lidingar og målretta miljøarbeid.Personlege eigenskaparForutan gode faglege kvalifikasjonar ser vi etter ein stabil, fleksibel, tolmodig og pliktoppfyllande person med god framferd.Du må vere ressurs og løysingsorientert, og ha evne til å arbeide både sjølvstendig og i team.Du må takle utageringar og ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work associate professionals Edit filters