Jobmonitor. Search results for Social work associate professionals

362 Jobs found

Used filters:
 • Social work associate professionalsx
Displaying 1-50 of 362 results.
 • Company NAV MIDTRE NAMDAL in Other
  22.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Er du en samfunnsengasjert humørspreder som ønsker å utgjøre en forskjell for mennesker i vanskelige livssituasjoner? Og brenner du for menneskers likeverd og sosial inkludering? Da har Nav Midtre Namdal ledig stilling ved avdeling Arbeid og Velferd som passer for deg.Fast stilling som veileder i 100% stillingStillingen er kommunal -- med Namsos Kommune som arbeidsgiver.NAV Midtre Namdal har 40 ansatte (statlige og kommunale) fordelt på to avdelinger med kontorer i Namsos, Overhalla, Høylandet og Flatanger, og betjener i overkant 20.000 innbyggere.De kommunale tjenestene som er lagt til NAV-kontorene er opplysning, råd og veiledning, økonomisk stønad, kvalifiseringsprogrammet etter sosialtjenesteloven, og er organisert under avdeling for...

 • Company HAPRO JOBB OG KARRIERE AS in Other
  22.06.2021

  Jobbkonsulenter til faste og midlertidige stillinger.Med forbehold om at vi vinner anbudskonkurransen skal Hapro Jobb og Karriere starte opp tiltaket Avklaring for minoritetsspråklige. Vi søker deg som er ambisiøs og resultatorientert. Du er strukturert, proaktiv og løsningsfokusert, samt god til å analysere og trives i samarbeid med arbeidsgivere. Du har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner, og trives i en hektisk og variert arbeidshverdag. Du er en lagspiller og ønsker å gjøre andre gode. For å sette sammen gode team med en bredde i kompetanse, ser vi etter deg som har følgende kvalifikasjoner/egenskaper:ArbeidsoppgaverIndividuelt planarbeid og veiledning iht. tiltaksgjennomføring for den enkelte tiltaksdeltakerAnsvar for å etablere og vedlikeholde arbeidsgivernettverk/kontakt...

 • Company BRØNNØY KOMMUNE BARNEVERN in Other
  22.06.2021

  Om stillingenVil du være med å bidra til et godt og trygt oppvekstmiljø for barn og unge på Sør- Helgeland?Hvis du i tillegg trives i en hektisk arbeidshverdag, er strukturert og har godt humør, er det nettopp deg vi søker. Vi har et godt arbeidsmiljø og har fokus på fagutvikling. Barneverntjenesten i de 5 Sør- Helgeland kommunene: Bindal, Brønnøy, Sømna, Vega og Vevelstad ble i 2011 etablert som en interkommunal tjeneste. Brønnøy er vertskommune og arbeidssted er rådhuset i Brønnøy. Tjenesten er organisert i tre team og vi har nå to ledige stillinger i henholdsvis undersøkelses/utredningsteam og tiltaksteam.ArbeidsoppgaverSaksbehandling etter lov om barneverntjenesterUtarbeidelse av rapporter og annen skriftlig dokumentasjonSamarbeid med ulike instanser, som bl.a. barnehage, skole, BUP mv...

 • Company AUGLEND SKOLE in Other
  22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4406469757 Presentasjon av stillingen:Auglend skole er en av de største grunnskolene i Stavanger med ca 500 elever. Skolen har ca 85 ansatte. Vi er en barneskole for elever i nærmiljøet , i tillegg har vi en hørselsavdeling fra 1.-10. trinn. Skolens visjon er TRYGGHET, TRIVSEL og LÆRING. Vi søker inntil to faste miljøarbeidere fra og med skoleåret 2021/22. Du vil samarbeide med andre lærere, miljøarbeidere på trinnene og avdelingsleder. Vi har tre paralleller på hvert trinn. Skolen har en stor SFO med i underkant av 200 barn. Det er 16 ansatte på SFO.ArbeidsoppgaverOppfølging og veiledning av elever i ulike læresituasjonerTett samarbeid med elever, foresatte og kollegaerArbeidsoppgaver i SFO vil være å arrangere ulike aktiviteter alene, eller sammen med andre kol...

 • Company RINGHØYDEN SENIORSENTER in Other
  22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4405903883 Presentasjon av stillingen:Seniorsentrene i Bærum kommune tilbyr aktiviteter og tjenester til pensjonister over 60 år. Målet er å fremme god helse, mestring og økt selvhjulpenhet. Sammen skaper vi gylneøyeblikk. Seniorsentrene skal bidra til at eldre søker fellesskap fremforpassivitet og ensomhet. Vi er i dag 12 seniorsenter hvor Rykkinn og Ringhøyden erblant de største sentrene.Vi søker nå en ny kollega som fagkonsulent i 100% fast stilling.Fra 01.09.2021 har vi ledig 100% fast stilling som sosialrådgiver ved Ringhøyden og Rykkinn Seniorsenter. Stillingen er delt 60/40 mellom arbeidssted Ringhøyden og Rykkinn. Vi søker deg som har et brennendeengasjement for forebyggende og helsefremmende arbeid for eldre. Du trives godtmed å jobbe selvstendig, men er...

 • Company OSLO KOMMUNE BYDEL 4 ST. HANSHAUGEN ADMINISTRASJONSAVDELINGEN in Other
  22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4404357023 Presentasjon av stillingen:Flexbo - booppfølging og aktiviseringØnsker du en utfordrende jobb i arbeid med noen av samfunnets mest utsatte?Seksjon Bolig først, bydel St. Hanshaugen, avdeling Flexbo utfører bo- og livsoppfølging av brukere med psykisk lidelse og samtidig langvarig ruslidelse. Flexbo skal bidra til å trygge mennesker i vanskelige livssituasjoner i sine egne hjem. Arbeidet utføres gjennom aktivisering av den enkeltes ressurser for å bygge mestring, samt det utøves bistand til vedlikehold og økt trivsel i den enkeltes leilighet.Avdeling Flexbo har følgende ledig stilling: Sosialkonsulent, 100% fast stilling, med arbeid på dagtid i ukedager. På sikt er det planer om å innføre noen kvelds/mellomvakter.ArbeidsoppgaverStillingen omfatter dagli...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF BARNE OG UNGDOMSPSYK SANKS KARASJOK in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Vi trenger flere flinke og engasjerte kollegaer! Ungdomspsykiatrisk avdeling har ledig 1 x 90% fast stilling som miljøterapeutSámi Klinihkka har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til hele befolkningen og spesielt til den samiske befolkningen i Norden. Vi jobber på tvers av fag-, kommune-, fylkes- og landegrenser.Klinikken har 3 avdelinger:Samisk nasjonal kompetansetjeneste psykisk helsevern og rus (SANKS PHV): BUP, TSB PK, UPA, Familie Enheten, Døgnenhet Psykisk Helse og Avhengighet, VPP og Nasjonalt Team.Spesialistlegesenteret- somatiske spesialist helsetjenester og merkantile tjenesterSamisk nasjonal kompetansetjeneste, forskning og utvikling (SANKS, FoU) lærings- og mestringssenter, samt tolketjenesten.Samisk nasjonal kompetansetjeneste (SANK...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF DPS GJØVIK DØGNENHET GJØVIK in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 993503673 Stillingsident: 4397889103 Presentasjon av stillingen:Distriktpsykiatrisk senter Gjøvik er et av landets største, med ca 220 årsverk og består av 8 kliniske enheter; Poliklinikk Hadeland, Poliklinikk Valdres, Poliklinikk 1 Gjøvik, Poliklinikk 2 Gjøvik, Poliklinikk 3 Gjøvik, Enhet for akuttpsykiatri Gjøvik, Enhet for allmennpsykiatri Gjøvik og Enhet for spiseforstyrrelser Gjøvik. Kontortjenester er organisert som egen enhet og enhetenes administrasjon er på Gjøvik.Gjøvikregionen har mye å by på sommer som vinter både av aktiviteter, attraksjoner og arrangementer. Avstand til Oslo er 13 mil med gode buss- og togforbindelser.DPS Gjøvik har ledig 100 % fast stilling som spesialutdannet sosionom innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling i poliklinikk 1 Gjøvik. Andre faggru...

 • Company BERGEN KOMMUNE BYSTYRE in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4400742114 Presentasjon av stillingen:Barne- og familietjenesten omfatter helsestasjons- og skolehelsetjeneste, svangerskapsomsorg, helsestasjon for ungdom, Barne- og familiehjelpen og Ung Arena. Virksomheten er hovedsakelig delt inn i fire byområder. Ung Arena er lokalisert på Nesttun og tilknyttet Barne- og familietjenesten i Fana og Ytrebygda, men gir et lavterskeltilbud til unge i hele Bergen kommune.Ung Arena er et samtale- og hjelpetilbud på lavterskelnivå for unge mellom 12 og 23 år. Avdelingen skal bidra til at Bergens tjenester og tilbud blir mer tilgjengelig for ungdom, og sikre at unge får rask og helhetlig hjelp på riktig sted og til riktig tid. Ungdom har vært med å utvikle tilbudet fra start, og er sentrale i videreutviklingen av tjenestene. Ung Are...

 • Company SKÅNLAND VEKST AS in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Vi søker en dyktig og engasjert person til ledig fast stilling som avdelingsleder/veileder ved vårt vaskeri, i 100 % stilling. Stillingen inngår i ledergruppen.Vaskeriet er lokalisert på Evenskjer. Det er ca. 12 arbeidstakere i vaskeriet fordelt på fast ansatte, tiltaksdeltakere og arbeidstakere i Varig Tilrettelagt Arbeid.Totalt har bedriften ca. 50 personer i arbeid.Arbeids- og ansvarsområder:· Avdelingsleder ved vaskeriet har ansvar for å organisere og administrere arbeidet på vaskeriet. Det betyr både overordnet planlegging og systematisering, samt tilrettelegging av arbeidet på vaskeriet i det daglige i forhold til hver enkelt arbeidstaker og den enkeltes behov for tilrettelegging.· Ansvar for utvikling og veiledning av deltakere på ulike tiltak.· Rapportering, oppfølging og samarbeid...

 • Company BORKEDALEN SKOLE in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4398705142 Presentasjon av stillingen:Ønsker du en meningsfull og variert jobb som miljøveileder? Vi ser etter deg som har stort engasjement og hjerte for barn og «unge» ungdommer.I Lillesand kommune p.t. Borkedalen skole er det fra 18. august ledig 100% fast stilling som miljøveileder. Stillingen fordeler seg på arbeid i skole og SFO.Borkedalen skole har omkring 410 elever fordelt på 1.-7. trinn. SFO-avdelingen har omkring 110 elever fra 1.-4. trinn. Skolen ligger ca. 1,5 km vest for Lillesand sentrum.Skolen har de siste årene deltatt i nasjonale og regionale satsinger med inkluderende skolemiljø som fokus, og vi jobber målretta for å gi alle elever opplevelsen av tilhørighet i fellesskapet.Du kan lese mer om skolen på vår hjemmeside: ArbeidsoppgaverOppfølging a...

 • Company BÆRUM KOMMUNE GJETTUM/BÆRUMS VERK BOLIGER AVD GJETTUMVEIEN in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4397298451 Presentasjon av stillingen:Tjenesteområdet Psykisk helse og rus, tilrettelagte boliger og akutte tjenester er et visjonært og framtidsrettet tjenesteområde. Vi sørger for å tilby gode og forsvarlige tjenester gjennom et systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og videreutvikling av våre tjenester. Vår visjon er å være en foregangstjeneste faglig, etisk og profesjonelt. Tjenesten er preget av godt lederskap, godt medarbeiderskap, og setter alltid brukeren i sentrum gjennom recovery og en høy grad av brukermedvirkning.Vi jobber mot økt selvstendighet og mestring med den enkelte pasient. For å oppnå dette bruker vi blant annet Mentaliseringsbasert miljøterapi, BET-basert miljøterapi samt IMR (Illness Managment and Recovery)Tjenesteområdet innehar i dag ...

 • Company BERGEN KOMMUNE BYSTYRE in Other
  20.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4393855571 Presentasjon av stillingen:Enhet for avlastningstjenester er en byomfattende enhet som har 10 kommunale avlastningsboliger, 3 private avlastningstiltak, timeavlastning og ca. 140 besøkshjem. Enheten gir tilbud til barn og ungdom medfunksjonshemming og utviklingshemming. En av våre kommunale avlastningsboliger gir tilbud til barn ogunge med psykiske lidelser. Vårt mål er å være en forlengelse av hjemmet.Vi har nå ledig et vikariat i en delt stilling, hvor du vil jobbe 60 % som miljøterapeut tilknyttet Svartediket avlastningsbolig og 40 % som tjenestekoordinator i avlastningsenhetens administrasjon. Stillingen vil ha arbeidstid på dagtid 37,5 t/uke (ikke helg/kveld). Vikariatets lengde er ca. 8 mnd, med mulighet for forlengelse.Svartediket avlastning er ...

 • Company NAV BERGEN NORD in Other
  20.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4396798891 Presentasjon av stillingen:NAV Bergen nord sosialtjeneste har ledig 2 faste 100% stillinger som miljøterapeut/veileder. Stillingene er tjenesteplassert ved NAV-kontorets Booppfølgingstjeneste.NAV Bergen nord sosialtjeneste er en integrert del av NAV Bergen nord, som dekker bydelene Arna og Åsane. Tjenesten er i dag fordelt på NAV-kontor i Arna og Åsane, men NAV Bergen nord vil bli samlet til ett kontor i Åsane i 2021. Vi er 136 ansatte, hvorav sosialtjenesten utgjør 69 stillinger.ArbeidsoppgaverArbeidet består i å etablere kontakt med og følge opp enkeltpersoner med rusrelaterte problemer i egen bolig.Det innebærer:Støttesamtaler.Praktisk hjelp i og utenfor hjemmet.Boligfremskaffing.Kartlegging, råd og veiledning.Enkelt helsefaglig arbeid.Støttesamtale...

 • Company STANGEHJELPA in Other
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4369371020 Presentasjon av stillingen:Stangehjelpa er en kommunal psykisk helsetjeneste der det er gode utviklingsmuligheter og høyt kompetansenivå. Vi er ledende innen tjenesteutvikling på bakgrunn av klientenes og befolkningens tilbakemeldinger. Tilbakemeldingsverktøyet som anvendes er Feedback-informert tilbakemelding (FIT). I Stangehjelpa er det et mangfold av faggrupper, og vi arbeider tverrfaglig.Stangehjelpa har et lavterskeltilbud for voksne, og gir langvarig oppfølging og behandling til mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/eller rusproblematikk, tilleggsproblemer og lavt funksjonsnivå.Vi har ledig et engasjement i 100 % stilling i et år, som erfaringskonsulent i Stangehjelpa -- avdeling for familiehjelp, rus og psykisk helse. Stillingen finansieres ...

 • Company BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL BJERKE in Other
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4395667665 Presentasjon av stillingen:Bydel Bjerke har fokus på at økt mestring kan redusere behov for hjelp og bistand. Innbyggernes egne ressurser er viktig i utviklingen av tjenestetilbudet. Bydelen søker nå etter en teammedarbeider til avdelingen for ambulerende og oppsøkende tjenester i Seksjon Psykisk helse og rus i som skal jobbe ambulant og oppsøkende med hjemmeboende som har utfordringer med psykisk helse og/ eller rus i alderen 18-100 år.Vi søker etter en engasjert medarbeider som vil jobbe oppsøkende og ambulant for å bistå mennesker med psykisk helse - og/ eller rusutfordringer i å mestre utfordringer i hverdagslivet. Dette vil gi en variert arbeidshverdag som blant annet kan bestå av støttesamtaler, hjelp til praktiske oppgaver, økonomi, psykisk hels...

 • Company HEMSEDAL KOMMUNE HELSE OG OMSORG ADMINISTRASJON in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org.nr.:964952701 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Er du fleksibel og liker nye utfordringer? Vil du være med på å bidra inn i utviklingen og etableringen av et helhetlig helsetjenestetilbud i Hemsedal kommune? Da trenger vi deg i Helsehuset! Vi har ledig inntil 200% faste stillinger.Hemsedal kommune er i gang med etablering og utvikling av Helsehuset. Helsehuset skal bidra med å ivareta fysisk og psykisk helse for de over 18 år i kommunen. Vi skal tilby en variasjon og bredde av helsefremmende og forebyggende fysiske og psykiske tiltak, samt gi behandling og oppfølging. Helsehuset skal inngå et tett samarbeid med andre tverrsektorielle og interkommunale tjenester.Arbeidsoppgaver:Listen med arbeidsoppgaver er ikke fullstendig, men gir en forståelse av noe av innholdet i stilling...

 • Company TØNSBERG KOMMUNE HUSØY AKTIVITETSSENTER in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Vi søker miljøterapeut i fast stilling ved Husøy senter avdeling psykisk helse for barn og unge. Stillingen er 100% med arbeid i turnus.Virksomhet Barn og unge i Tønsberg kommune består av Helsestasjonen, Barneverntjenesten, Tjenester for barn og unge med nedsatt funksjonsevne (TFF) og Vestfold interkommunale barnevernvakt. Husøy senter, avdeling psykisk helse døgn, har tjenester til barn og unge med alvorlige psykiske helseplager som fører til betydelig grad av funksjonsnedsettelser. Vår erfaring er at noen av barna og ungdommenes fungering har så store funksjonsfall at de trenger omfattende langtids avlastning/botilbud og psykososialbehandling for å kunne fortsette å bo hjemme. Arbeidsoppgaver/ansvarsområder vil bl.a. være:Stillingen er primært en miljøterapeutstilling med miljøterapeuti...

 • Company THOR HEYERDAHL VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Vi søker en selvstendig og engasjert miljøterapeut med erfaring fra miljøarbeid og veiledningsarbeid rettet mot ungdom. Vi kan tilby en spennende og variert stilling i et positivt, hektisk og profesjonelt fellesskap på en av Norges største videregående skoler. Vikariatet gjelder i perioden 01.08.21 til 31.07.22, hvor snarlig tiltredelse legges vekt på i prosessen. Det tas forbehold om interne endringer. Mulighet for fast ansettelse.Stillingen følger elevenes skoleår, hvilket betyr 89 % stilling.Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområderArbeidet består av veiledning og oppfølging av enkeltelever innen livsmestring og psykisk helse samt miljøarbeid på gruppe og skolenivå. Miljøterapeuten er en del av skolens psykiske helseteam og har sin tilhørighet på elevtjenesten.KvalifikasjonerVi søker deg s...

 • Company LYKTA AS in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Lykta trenger flere dyktigemedarbeidere slik at Lykta kan bistå kommuner med barnevernfaglig bistand og saksbehandling.Lykta kan tilby deg fleksible og varierte oppdrag i Nord-Norge. Hos oss får du spennende utfordringer,gode betingelser og en meget variert arbeidssituasjon. Du kan jobbe enten fulltid eller deltid, og oppdrag kan tilpasses dine geografiske muligheter.Høres dette interessant ut, ta kontakt uansett hvor du bor for å hørehva vi kan tilby deg.Send din søknad p.Ved spørsmål ta kontakt på tlf 411 07 983 / 957 53 331OmstillingenLykta har behov for flere konsulenter som kan bistå med kompetanse innen saksbehandling. Vi ønsker deg som har bred og allsidigerfaring fra saksbehandling innen barnevernets 1. linjetjeneste. Du må kunne beherske Visma Familia.Du må ha sertifikat og bør di...

 • Company MELHUS KOMMUNE KULTUR OG FRITID ADMINISTRASJON in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4406068111 Presentasjon av stillingen:Virksomheten Kultur og Fritid har følgende ledige stillinger:24,8 % fast stilling som klubbleder ved Lundamo fritidsklubb.22,6 % fast stilling som klubbarbeider/miljøarbeider ved Lundamo fritidsklubb.22,6 % vikariat på Lundamo fritidsklubb fra 16.08.21 -- 31.12.21.Alle disse stillingene kan deles opp så man jobber 1 kveld pr uke, istedenfor 2 kvelder.37% vikariat fra 01.09.21 -- 31.12.21 ved Ungdomstorget, arbeidstiden er tirsdager og torsdager fra kl.13.30-20.00 og personalmøte hver 4. uke.Vi har også behov for vikarer til våre 3 fritidsklubber.ArbeidsoppgaverFritidsklubbene er for ungdom mellom 13-18 år. Klubben på Lundamo har åpent to kvelder/ettermiddager hver uke, mandag og onsdag. Arbeidstiden er 5 timer hver kveld samt...

 • Company KVITSØY KOMMUNE FYSIOTERAPI in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BUFAR KOMPETANSE AS AVD FAGERNES in Other
  18.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Arbeidsoppgavene vil ligge innen området arbeidsrettede tiltak for NAV (jobbsøkerkurs og arbeidsrettet rehabilitering). Basert på hvem du er og hva du kan, vil oppgavene komme som en naturlig konsekvens av dette. Viktigst av alt: vi trenger deg som kan tilføre oss kompetanse og vilje -- du ønsker å være en bidragsyter både mot våre kunder og deltakere -- samt internt i organisasjonen.Stillingen består av:• 100 % stilling 2-3 ganger á 4 uker per år (totalt 8-12 uker).• 20-60 % stilling resten av året.Kvalifikasjoner:• Du har gjerne en bachelor innen veiledning, arbeid, kommunikasjon etc.• Ovenstående kan erstattes med annen relevant utdanning/erfaring og veilederkompetanseEgenskaper:• Du ser på deg selv som åpen og nysgjerrig• Du er selvstendig, målrettet og nytenkende• Du er samarbeids- og...

 • Company BUFAR KOMPETANSE AS AVD FAGERNES in Other
  18.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Vi søker etter jobbcoach til tiltaket arbeidsrettet rehabilitering (ARR)Arbeidsoppgavene vil ligge innen området arbeidsrettede tiltak for NAV (arbeidsrettet rehabilitering), med spesielt fokus på funksjon i arbeid. Basert på hvem du er og hva du kan, vil oppgavene komme som en naturlig konsekvens av dette. Viktigst av alt: vi trenger deg som kan tilføre oss kompetanse og vilje -- du ønsker å være en bidragsyter både mot våre kunder og deltakere -- samt internt i organisasjonen.Kvalifikasjoner:• 3-årig høyskoleutdanning, helseretning (gjerne fysio- eller ergoterapeut)• Ovenstående kan eventuelt erstattes med annen relevant utdanning og veilederkompetanseVi skal samlet fylle følgende kompetanseområder, du må kjenne deg igjen i ett eller flere områder:o Kompetanse på tilrettelegging i arbeid...

 • Company BUFAR KOMPETANSE AS AVD FAGERNES in Other
  18.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Arbeidsoppgavene vil ligge innen området arbeidsrettede tiltak for NAV (jobbsøkerkurs og arbeidsrettet rehabilitering). Basert på hvem du er og hva du kan, vil oppgavene komme som en naturlig konsekvens av dette. Viktigst av alt: vi trenger deg som kan tilføre oss kompetanse og vilje -- du ønsker å være en bidragsyter både mot våre kunder og deltakere -- samt internt i organisasjonen.Stillingen består av:• 100 % stilling 2-3 ganger á 4 uker per år (totalt 8-12 uker).• 20-60 % stilling resten av året.Kvalifikasjoner:• Du har gjerne en bachelor innen veiledning, arbeid, kommunikasjon etc.• Ovenstående kan erstattes med annen relevant utdanning/erfaring og veilederkompetanseEgenskaper:• Du ser på deg selv som åpen og nysgjerrig• Du er selvstendig, målrettet og nytenkende• Du er samarbeids- og...

 • Company BUFAR KOMPETANSE AS AVD FAGERNES in Other
  18.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Vi søker etter jobbcoach til tiltaket arbeidsrettet rehabilitering (ARR)Arbeidsoppgavene vil ligge innen området arbeidsrettede tiltak for NAV (arbeidsrettet rehabilitering), med spesielt fokus på funksjon i arbeid. Basert på hvem du er og hva du kan, vil oppgavene komme som en naturlig konsekvens av dette. Viktigst av alt: vi trenger deg som kan tilføre oss kompetanse og vilje -- du ønsker å være en bidragsyter både mot våre kunder og deltakere -- samt internt i organisasjonen.Kvalifikasjoner:• 3-årig høyskoleutdanning, helseretning (gjerne fysio- eller ergoterapeut)• Ovenstående kan eventuelt erstattes med annen relevant utdanning og veilederkompetanseVi skal samlet fylle følgende kompetanseområder, du må kjenne deg igjen i ett eller flere områder:o Kompetanse på tilrettelegging i arbeid...

 • Company STENDI AS BARNEVERN & OMSORGSTJENESTER VEST AVD KONTOR in Other
  18.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BYKLE KOMMUNE ETATSADMINISTRASJON in Other
  18.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org. nr: 958 814 968 Stillingsident: 4384300148 Presentasjon av stillingen:Vi gir rekrutteringstillegg på kr. 40 000 pr. år i 3 år for deg som har godkjent utdanning.Bykle kommune og Valle kommune har felles helseteneste med Bykle kommune som vertskommune. Helsetenesta i Bykle og Valle har 24 tilsette fordelt på legeteneste, fysioterapi, jordmor, helsestasjons- og skulehelseteneste samt psykisk helse og rus.Psykisk helse og rustenesta har ledig 100 % vikariat som sosialterapeut frå 01.09.2021 til 30.06.2022 , med moglegheit til forlenging.Tenesta har kontor i Valle, Bykle og på Hovden og er ansvarleg for å førebygge, diagnostisere og behandle innanfor psykisk helse og avhengigheit. Det er tett samarbeid med dei andre tenesteområde i kommunen, samt spesialisthelsetenesta. Tenesteområdet er ...

 • Company STOVNERSKOGEN SYKEHJEM in Other
  18.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4403599451 Presentasjon av stillingen:Nyopprettet stilling som miljøterapeutStovnerskoghjemmet er et moderne sykehjem som rommer fire avdelinger med somatiske plasser, en forsterket og skjermet spesialenhet innen demens og en spesialenhet for mennesker med rusproblematikk. Vi har hovedsakelig langtidsplasser, men også noen få korttidsplasser. Sykehjemmet er lyst og innbydende , og vi har totalt 148 plasser. I vår tilnærming til beboerne har vi fokus på personsentrert omsorg, der «Bedre hverdagsliv» har et høyt fokus. Målet er at våre beboere skal oppleve livskvalitet og meningsfulle dager. Sykehjemmet skal være et trygt sted for beboerne og deres pårørende.Sykehjemmet har er stort fokus på fagutvikling og kompetanseheving, og vi har i dag en fagdekning på 90%. Sa...

 • Company WRK BEMANNING AS in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Vi har ledige stillinger i medleverturnus innenfor barnevernVi har ledige stillinger til deg som er faglært og godkjent som miljøterapeut til ulike type stillinger på barneverninstitusjon i medleverturnus. Blir du ferdig med din bachelor i sommer er du også velkommen til å søke. Vi tar fortløpende vurderinger etter de krav og kriterier som stillingene krever, alt ifra erfaring, motivasjon og annet relevant for stillingene vil vi se på og snakke med deg om i rekrutteringsprosessen. Vi har behov for deg som er fleksibel og åpen for arbeid på forskjellige institusjoner, men også for deg som har ønske om å være på få steder og ha kontinuitet. Det kan være mulig å kombinere noen av stillingene vi har med annen jobb eller studier. Ta kontakt med oss for mer informasjon.Avdelingene ligger ulike s...

 • Company HELSE- OG VELFERDSKONTOR FALKENBORG in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: 986457380 Stillingsident: 4396859162 Presentasjon av stillingen:Helse- og velferdskontor (HVK) Falkenborg har ledig to vikariat i 100 prosent stilling som koordinator/saksbehandler fra snarest til og med 31. juli 2022, med krav om minimum 3- årig høyskoleutdanning/bachelor innen helse/sosialfag.HVK er veien inn til kommunens helse- og velferdstjenester for voksne. Vi tar imot søknader, informerer, avklarer ressurser og bistandsbehov, og tar beslutninger om hvilke tjenester som skal innvilges etter helse- og omsorgstjenesteloven. HVK saksbehandler også søknader om kommunal bolig etter gjeldende retningslinjer. HVK er kommunens koordinerende enhet for voksne, og har ansvar for å koordinere tjenester til mennesker med langvarige behov. HVK håndterer oppgaver med stor faglig bredde og...

 • Company LERKENDAL BO- OG AKTIVITETSTILBUD in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: 997334450 Stillingsident: 4396647007 Presentasjon av stillingen:Lerkendal bo- og aktivitetstilbud har ledig to faste 100 prosent stillinger for miljøterapeuter med oppstart så snart som mulig.Lerkendal bo- og aktivitetstilbud tilbyr heldøgns tjenester til voksne personer med nedsatt funksjonsevne som trenger et tilrettelagt bo- eller aktivitetstilbud. Vi søker deg som har et godt faglig fundament, liker å tilegne deg ny kunnskap og ta ansvar.Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår .ArbeidsoppgaverTurnus med arbeid hver tredje helg.Primærkontaktansvar.Være vaktansvarlig på mange av egne vakter.KvalifikasjonerRelevant 3-årig høyskoleutdanningDu må ha selvstendig evne, og vilje til å orientere deg, og tilegne deg ny kunnskap.Ønskelig med kunnskap til GAT og ...

 • Company KVITSØY KOMMUNE FORVALTNING OG ADMINISTRASJON in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: 964979634 Stillingsident: 4405526884 Presentasjon av stillingen:Kvitsøy kommune søker en dyktig og handlekraftig helse -- og sosialkonsulent. Stillingen inngår i administrasjonen i Helse, velferd og omsorg, og rapporterer direkte til kommunalsjef.Stillingen lyses ut som 100%, hvorav 50% fast og 50% engasjement i et år, med mulighet for forlengelse.ArbeidsoppgaverStillingen er spennende og variert, og du vil få jobbe med de fleste arbeidsoppgavene innenfor fagområdet.Arbeidsoppgavene vil i stor grad være oppfølging innen psykisk helsearbeid, og tilrettelegging og videreutvikling av sosialt arbeid i kommunen. Samarbeid med øvrige avdelinger i kommunen, samt andre aktuelle instanser, vil inngå som en naturlig del av arbeidet. Stillingen innehar sekretariatsansvar for de kommunale med...

 • Company STJØRDAL KOMMUNE SEKTOR FOREBYGGING OG MESTRING in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4404953728 Presentasjon av stillingen:Ved barneverntjenesten i Værnesregionen er det ledig 1 x 100 % og 1 X 80 % fast stilling som kontaktperson etter barnevernloven. 80 % stilling kan kombineres med vikariat i 20 % stilling.Værnesregionen barneverntjeneste omfatter kommunene Frosta, Meråker, Selbu, Tydal og Stjørdal.Vi ønsker gjennom prosjektet Vi2030 å tenke nytt, og i vår nye organisasjonsstruktur inngår VR-Barneverntjeneste som en del av Sektor forebygging og mestring. Sektor forebygging og mestring er en av seks sektorer innenfor det nye velferdsområdet, dvs. tidligere oppvekst- og omsorgsetater.Barneverntjenesten er delt inn i fire team; mottak- og undersøkelsesteam, barneteam, ungdomsteam og omsorgsteam. Stillingen vil bli tilknyttet et av disse teamene. -...

 • Company NAV TROMSØ in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4403116935 Presentasjon av stillingen:NAV Tromsø er en aktiv samfunnsaktør med engasjerte og kompetente medarbeidere. Vi er lokalisert sentralt i Tromsø sentrum og enheten betjener 76 600 innbyggere. Kontoret har ca. 180 medarbeidere, både kommunale og statlige tilsatte.NAV Tromsø er i dag organisert i seks avdelinger, fire avdelinger arbeider med oppfølging av brukere, en avdeling ivaretar publikumsmottak og en avdeling har ansvar for internservice. Kontoret er ansvarlig for utøvelse av alle NAVs tjenester i den statlige arbeids- og velferdspolitikken og for kommunale tjenester og stønader med hjemmel i lov om sosiale tjenester.Vi ser etter to nye medarbeidere i fast 100% stilling. Ved intern rekruttering kan det bli flere ledige veilederstillinger i avdelinga. ...

 • Company STRAUME BU- OG SERVICESENTER in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Om avdelinga:Straume bu og servicesenter er eit unikt og levande senter lokalisert sentralt på Straume. Vi har ei flott personalgruppa som saman gjer sitt beste for at våre bebuarar skal få vere aktiv, oppleve tryggleik og meistring. På senteret jobbar det sjukepleiarar, vernepleiarar, musikkterapeut, helsefagarbeidarar og assistentar.Senteret inneheld tre bufellesskap, ei dagavdeling og 28 omsorgsbustader.Det er no ledig ein stilling som miljøterapeut i bufelleskap A hjå oss. Dette er eit bufelleskap for menneskjer med nedsett funksjonsevne.Arbeidsoppgåver:Bidra til meiningsfylte aktivitetar både i og utanfor bustadMålretta miljøarbeidLegemiddelhandteringSamhandling med pårørandeIvareta brukars individuelle behovDokumentering i fagjourn...

 • Company LEGER UTEN GRENSER NORGE MEDECINS SANS FRONTIERES NORWAY in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4405886122 Presentasjon av stillingen:Gjennom vår verveaktivitet ønsker Leger uten grenser å møte det norske publikum ansikt til ansikt, og gi dem informasjon om hvordan vi jobber, og en mulighet til å støtte det arbeidet vi gjør i felt. Nå søker vi en engasjert og dyktig koordinator som vil få ansvar for koordinering av innsamlingsaktiviteter i Stavanger. Vårt mål er å rekruttere flest mulig nye faste givere, siden midlene fra private givere sikrer vår nøytralitet og uavhengighet, og gjør det mulig for oss å handle raskt når en katastrofe inntreffer.ArbeidsoppgaverI samarbeid med Direct Dialogue management planlegge, gjennomføre og lede innsamlingsaktiviteter i Stavanger;Koordinere, kontrollere og delta i alle aktiviteteneLeder og personalansvar for et team av v...

 • Company LILLEHAMMER KOMMUNE PSYKISK HELSETEAM in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4402724339 Presentasjon av stillingen:I forbindelse med koronapandemien har tjenesteområde for psykisk helse og rus mottatt tilskuddsmidler til videreutvikling av likepersonsarbeid, medvirkning og aktivitetstilbud i samarbeid med andre aktører. Det er ulike lavterskel- og aktivitetstilbud for målgruppen med psykisk helse og rus problemer i Lillehammer. Vi ønsker med dette tilskuddet å jobbe med å få til et tydeligere samarbeid mellom de ulike tilbudene. Vi ønsker også at denne stillingen aktivt skal jobbe for å få flere til å benytte eksisterende tilbud, samt eventuelt være med å utvikle nye passende tilbud. Stillingen er midlertidig 50 % i 1 år fra 1. september og er knyttet til mottatte tilskuddsmidler.ArbeidsoppgaverTjenesteområdet en stilling som koordinator ...

 • Company VESTRE TOTEN KOMMUNE KULTUR ADMINISTRASJON in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Fakta om stillingenVestre Toten kommune har stort fokus på barn og unges oppvekstmiljø og lyser ut en 100% stilling som fritidsleder og miljøarbeider fordelt slik:70% prosjektstilling som leder for Fyrverkeriet juniorklubb med varighet i ett år og muligheter for forlengelse, resterende 30% miljøarbeider fast stilling lagt til Fyrverkeriet ungdomshus.Fritidslederens / miljøarbeiderens hovedoppgaver vil være å rekruttere, planlegge og gjennomføre aktiviteter både i juniorklubb og på ungdomshus.Målgruppe for juniorklubben er barn over SFO-alder som ønsker et tilbud etter skoletid, med hovedfokus på de som av forskjellige årsaker ikke deltar i fritidsaktivitet. Ungdomshusets målgruppe er alle mellom 13-18 år i vår kommune.Stillingen vil være...

 • Company ULLENSVANG KOMMUNE VERKSEMD FOR INKLUDERING AVD ODDA in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Ullensvang kommune har ledig 100% fast stilling som programrådgjevarArbeidsoppgåver:Kartlegging, rettleiing og målretta samarbeid med deltakere i introduksjonsprogrammet og flyktningar som er omfatta av integreringstilskotsperioden med mål om arbeid eller utdanning.Heilskapleg fokus på livssituasjon, mellom anna familie- helse og økonomiUtarbeide integreringsplan saman med flyktningenSikre progresjon og kvalitet og med dette riktig tiltakskjeding og samarbeid med flere aktører bl.a. arbeidsgivereSaksbehandling etter gjeldande lovverk.Planlegging og gjennomføring av informasjon til flyktningane i introduksjonsprogrammet.Andre oppgåver kan verta lagt til stillinga.KvalifikasjonskravMinimum 3 års relevant utdanning på høgskulenivåErfaring f...

 • Company NAV STORD in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4364846049 Presentasjon av stillingen:Individual Placement and Support (IPS) er ein metode for oppfølging av menneske med moderate til alvorlege psykiske lidingar, rusproblem og/eller samansette utfordringar. Målgruppa for IPS Ung er personar under 25 år. Målet er at fleire i målgruppa gjennomfører utdanning eller læreløp og kjem over i ordinært løna arbeid.Me søkjer etter ein motivert jobbspesialist med stort pågangsmot som vil jobbe i eit innovativt og nyskapande miljø i eit team med andre jobbspesialistar. Formell tilsetting og kontorstad er ved NAV Stord, men ein er også mykje ute i lokalmiljøet. Som jobbspesialist IPS har ein tett samarbeid med spesialhelsetenesta og kommunehelsetenestene. NAV er ein organisasjon i stadig utvikling og endring, slik at arbeid...

 • Company NAV STORD in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4398344926 Presentasjon av stillingen:Har du erfaring frå arbeid med IPS? Har du tru på at alle menneske, trass i fysiske eller psykiske utfordringar kan studere eller få og behalde ein vanleg jobb? Da kan dette vere ein jobb for deg.IPS-ung er Individuell jobbstøtte (IPS) for unge menneske med større fokus på utdanning. Det er ein metode for oppfølging av unge personar med psykiske lidingar og samansette utfordringar som Ynskjer utdanning og/eller arbeid, og som har behov for koordinerte tenester. Målet er å legge til rette for at menneske med samansette utfordringar skal få, behalde og stå i ordinær utdanning eller løna arbeid.NAV Stord søkjer no metoderettleiar for IPS-ung. Du vil som metoderettleiar ha fagleg oppfølging av eit IPS-jobbspesialistteam, drive re...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK in Other
  17.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4400763166 Presentasjon av stillingen:Vi har ved seksjon for habilitering barn og ungdom ved Ålesund sjukehus ledig stilling for sosionom/vernepleiar.Habilitering av barn og ungdom i Ålesund har tilsett faggrupper som lege,psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, vernepleiar, pedagog, sjukepleiar,sosionom og merkantiltpersonale. Vi har til saman 20 fagstillingar. Vi arbeider i tverrfaglege team meddiagnostisering, oppfølging/ behandling, rettleiing og pasientopplæring. HABUhar utstrakt samarbeid med kommunale tenester og store deler av tenesten erambulant.Målgruppa: Born med medfødd, eller tidleg erverva funksjonshemming/ langvarig sjukdom, som har behov fortverrfaglege habiliteringstenester på spesialistnivåArbeidsoppgåverDelta i arbeidet med tverrfagleg diagnosti...

 • Company KIRKENS BYMISJON OSLO HOVEDKONTOR in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org.nr.:973 107 577 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende, ideell og diakonal organisasjon som arbeider for et varmere samfunn i byer over hele Norge. Vår visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg.A-Senteret gir tilbud om utredning og behandling til mennesker med rusrelaterte problemer. Virksomheten eies av SKBO. A-Senteret har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF og er en del av spesialisthelsetjenesten (Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet.) Den kliniske virksomheten er organisert i en poliklinisk avdeling, en korttids døgnavdeling på Bjølsen og en langtids døgnavdeling (Villa Berg), på Tåsen.Målet for oppholdet er at pasientene i fellesskap skal jobbe med sine endringsprosesser, og kunne gå...

 • Company NORDRE AASEN HABILITERINGSSENTER in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4399269965 Presentasjon av stillingen:Stiftelsen Nordre Aasen, Nordre Aasen bo og habiliteringssenter har 2 ledige stillinger på natt. Stillingene varierer fra 40-50 %. Nattevaktene jobber i team på en av de fire avdelingene.Vi kan tilby varierte arbeidsoppgaver på en arbeidsplass med et godt og inkluderende arbeidsmiljø hvor det er hjertevarme og høyt under taket.Nordre Aasen er en ideell stiftelse hvor non-profitt og høy standard på tjenesten er et prioritert mål, og vi har derfor mange fagutdannete med bachelorgrad ansatt i miljøet.Stiftelsen Nordre Aasen gir tilbud til barn og unge voksne med sammensatte medisinske utfordringer.Vi ønsker oss engasjerte og faglig dyktige miljøterapeuter med gode kunnskaper innen medisinske problemstillinger, samt interesse for...

 • Company NORDRE AASEN HABILITERINGSSENTER in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4399394075 Presentasjon av stillingen:Til avdelingen vår søker vi nå sykepleier/vernepleier med stort engasjement og motivasjon for å jobbe med barn og familier i en sårbar fase av livet.Stillingene går i 2-delt turnus. Vi kan tilby varierte arbeidsoppgaver på en arbeidsplass med et godt og inkluderende arbeidsmiljø hvor det er hjertevarme og høyt under taket.Vi er en ideell stiftelse hvor non-profitt og høy standard på tjenesten er et prioritert mål, og vi har derfor mange fagutdannete med bachelorgrad ansatt i miljøet.Stiftelsen Nordre Aasen gir tilbud til barn og unge voksne med sammensatte medisinske utfordringer.Vi ønsker oss engasjerte og faglig dyktige miljøterapeuter med gode kunnskaper innen medisinske problemstillinger, samt interesse for målrettet milj...

 • Company INDERØY KOMMUNE ADMINISTRASJON in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4404637465 Presentasjon av stillingen:Enhet for kultur har ledig 100% stilling som ungdomskontakt i Inderøy med fleksibel turnus, arbeidstid dag, kveld og helg. Stillingen kan deles.Ungdomskontakten organiseres under enhetsleder for kultur og skal ivareta ungdomskultur og fritid, men må virke i tett samarbeid med miljøarbeidere i helse og oppvekst. Gjennom folkehelseprosjektet Ung i lag har ungdom uttrykt behov for mer tilgjengelige voksne på ettermiddag/kveld og helg, som bl.a. kan være trygghetspersoner i miljøet der ungdommen er, hjelpe ungdommene å sette idéene sine ut i livet, og hjelpe til å koordinere aktivitetstilbud og transport. Ungdomskontakten sees også i sammenheng med barne- og ungdomskulturmeldinga, som legger stor vekt på barn og unges medvirkning...

 • Company FRELSESARMEENS BARNE- OG FAMILIEVERN in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company STUDENTSAMSKIPNADEN SIO VELFERDSAVDELING in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company LIER KOMMUNE BARNEVERNSTJENESTEN in Other
  17.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4402208270 Presentasjon av stillingen:DET ER DEG VI SØKER;EN PERSON SOM VIL GJØRE EN FORSKJELL FOR BARN OG UNGE I TIDEN FRAMOVER OG SOM ØNSKER Å UTVIKLE SEG SOM FAGPERSON.Barneverntjenesten i Lier har 24 fagstillinger og er organisert i fire team: Mottak/Undersøkelse, Tiltak, Fosterhjem og Familieteam.Tjenesten er stadig i vekst og utvikling, det betyr at vi nå har en ledig 100%fast stilling til vårt Mottak/Undersøkelsesteam, samt to 100% vikariater tilvårt Tiltaksteam. Barnevernreformen 2022 er også rett rundt hjørnet, hvor detforebyggende barnevernsarbeidet skal styrkes og kommunen skal overta noenstatlige oppgaver fra Bufetat, derfor trenger vi nå flere ressurser. Lier kommune skal bestå som en selvstendig kommune videre og har fokus på videreutvikling av barn...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work associate professionals Edit filters