Jobmonitor. Search results for Software and applications developers and analysts not elsewhere classified

38 Jobs found

Used filters:
 • Software and applications developers and analysts not elsewhere classifiedx
Displaying 1-38 of 38 results.
 • Company VEGA CONSULTANTS AS in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORAUTRON AS in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company POLITIETS IKT-TJENESTER AVD HOVEDKONTOR in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4177738347 Presentasjon av stillingen:Politiet er avhengig av gode IKT-verktøy for å kunne forebygge og bekjempe kriminalitet - enten det gjelder straffesaker, etterretningsarbeid, grensekontroll, ID-kontroll eller andre politifaglige oppgaver. Politiets IKT-tjenester er inne i en spennende fase med store endringer på politiets digitale plattform.Vil du være med og sikre et tryggere Europa?Avdeling for tjenesteforvaltning har ansvaret for å forvalte og videreutvikle en rekke tjenester i politiets IT-systemer. I seksjon for Etterretning og internasjonalt samarbeid vil du bli del av et hektisk og entusiastisk miljø med høy faglig kompetanse.Vi søker en dyktig funksjonell rådgiver som vil være med på å bidra til et godt politisamarbeid i Europa, gjennom å levere den...

 • Company ACCENTURE AS AVD TRONDHEIM in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ITERA NORGE AS in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ADRESSEAVISEN AS HOVEDKONTOR in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SOGETI NORGE AS in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ACADEMIC WORK HR SERVICE NORWAY AS in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SYKEHUSPARTNER AVD SKØYEN in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Org. nr: 995653761 Stillingsident: 4190435813 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter en klinisk forvaltere med interesse for IKT og erfaring fra CMS (Medikamentell kreftbehandling) til vår enhet iSykehuspartner HF. CMS er et av de viktigste og mest kritiske systemene på sykehusene i Helse Sør-Øst innenfor kreftbehandling. Systemet gir leger og sykepleiere kritisk informasjon om pasientens kreftbehandling. Apotekene benytter også systemet som et kurbibliotek for de ulike kreftbehandlingene. Systemet utvikles stadig og området er i vekst. Flere sykehus benytter i dag løsningen og den er planlagt innført på alle sykehus.I enheten er vi eksperter på løsningen og jobber for sikker og stabil drift på sykehusene. Samtidig jobber vi med å forbedre funksjonaliteten og introdusere løsningen for f...

 • Company CENTRIC IT PROFESSIONALS AS HOVEDKONTOR in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company APENDO NORGE AS in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORSK HELSENETT SF TROMSØ in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: 994598759 Stillingsident: 4189207175 Presentasjon av stillingen:Da kan det være nettopp deg vi er på utkikk etter! Til vår driftsavdeling med arbeidssted Tromsø søker vi en engasjert medarbeider med god kompetanse på linuxsystemer og/eller windowssystemer.Stillingen innebærer ansvar for utvikling, forvaltning og sikker drift av større servermiljø/tjenester innenfor den nasjonale helse- og omsorgssektoren. Du vil tre inn i et spesialisert driftsteam med tung fagkompetanse.Som driftsleverandør er Norsk Helsenett opptatt av å utvikle driftsplattformen ved hjelp av automatisering og ved å ta i bruk ny teknologi.Som en del av teamet vil du få jobbe med et bredt spekter av teknologier og tjenester, og det er lagt til rette for spesialisering hvis dette er ønskelig.Vi ønsker oss mangfold...

 • Company BEMANNINGSBYRAAET AS in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company OPTION AS in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NEWSEC BASALE NÆRINGSMEGLING AS in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company RACER AS in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MICROSOFT NORGE AS in Other
  12.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MANPOWER AS AVD OSLO in Other
  12.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company PERSONALHUSET STAFFING GROUP AS AVD ARENDAL in Other
  12.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MANPOWERGROUP AS in Other
  12.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TRIONA AS AVD OSLO in Other
  11.02.2020 Updated on: 12.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company CEGAL GROUP AS in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Jobbnorge ID: 182412Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: Om stillinga:Ved Universitetsbiblioteket (UB) er det ledig ei fast 50% stilling som digitaliseringskonsulent (seniorkonsulent kode 1363) for å styrkje arbeidet med dei digitale arkivsamlingane knytt til Språksamlingane, som UiB har eit nasjonalt ansvar for. Stillinga lyses i første omgang ut for å framtidssikre Språksamlinganes omfattande samlingar gjennom oppgradering og georeferering av Språksamlinganes digitale stadnamnarkiv.Arbeidsoppgåver:Oppgradering av eksisterande digitale data, herunder samankjeding og georeferering av datasett.Digitalise...

 • Company BÆRUM KOMMUNE DIGITALISERING OG IT in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4187672434 Presentasjon av stillingen:Digitalisering og IT skal bidra til modernisering innen alle fagområder. Målet er å opprettholde høy innbyggertilfredshet og effektive saksbehandlingsprosesser. Avdeling for IT Brukerstøtte skal sørge for god leveranse av dokumentasjonstjenester med god brukeropplevelse.Digitalisering-IT Brukerstøtte bistår ved henvendelser vedrørende IT- og telefoni, hjelp til feilsøking og bestilling av tjenester til kommunens IT-systemer, samt installasjon av godkjente datamaskiner og skrivere. Vi hjelper også til med oppsett av kommunens e-post på nettbrett og mobiltelefon.Er du vår nye vikar?ArbeidsoppgaverAdministrasjon av elever og ansatte i skolen, i systemene Tieto Education, Conexus Engage, It's Learning og Time EditAdministrasjon a...

 • Company NORSK HELSENETT SF HOVEDKONTOR in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: 994598759 Stillingsident: 4188427318 Presentasjon av stillingen:Ønsker du en spennende og utfordrende jobb i grensesnittet mellom IT og helse? I et svært sterkt og fremoverrettet fagmiljø?Norsk Helsenett søker DevOps-konsulenter!NHN utvikler, drifter og forvalter livsviktige tjenester i offentlig helsesektor. Du vil være sentral i hele tjenestenes livssyklus, hvor mål er kontinuerlige leveranser med smidighet og høy kvalitet. Som DevOps-konsulent vil du drifte og videreutvikle våre tjenester på både bakke og sky, samt delta i nye spennende IT-prosjekter i offentlig helsesektor.Norsk Helsenett har inngått en rammeavtale på kjøp av tjenester fra Microsoft Azure og Amazon Web Services (AWS). Vi jobber strategisk med å ta i bruk mulighetene dette gir for helsesektoren, både i direkte ...

 • Company TRØNDERENERGI KRAFT AS AVD LERKENDAL in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Org. nr: 878 631 072 Stillingsident: 4186992495 Presentasjon av stillingen:Innen 2050 skal Norge elektrifiseres. Det skjer på vår vaktTrønderEnergi er godt rigget for fremtiden og for vekst innen kjernevirksomheten og nye forretningsområder. Vi har som mål å bli en av de mest lønnsomme vannkraftprodusentene i landet.Vi er eier og operatør av en rekke vann- og vindkraftverk i drift. I tillegg bygger vi for tiden ut flere nye vindkraftprosjekter. Vi er deleier i Fosen Vind, som er en av Europas største landbaserte vindkraftanlegg. I 2020 blir vi også operatør av Roan Vindpark, et av Norges største vindkraftanlegg. Denne satsingen krever endringsvilje, nytenkning og ny kompetanse. I tillegg jobber vi med nye energiløsninger innenfor kraftproduksjon og -balansering, samt energirelaterte tjenes...

 • Company STORTINGET in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4188316270 Presentasjon av stillingen:I kommunikasjons- og formidlingsavdelingen er det ledig fast stilling som seniorrådgiver med et særskilt og overordnet ansvar for at digitale kommunikasjonsløsninger ivaretar virksomhetens og brukernes behov -- en behovseier.Vi søker deg som kan være koordinator og en god rådgiver slik at blant annet Stortinget.no og vårt intranett forvaltes og utvikles i tråd med brukernes behov og de strategiske målene for vår kommunikasjon.Har du interesse for demokrati, kommunikasjon og teknologibruk, er du kanskje den strategiske rådgiveren vi trenger?ArbeidsoppgaverDu skal blant annet:sørge for at de digitale kommunikasjonstjenestene forvaltes og utvikles i tråd med strategiske kommunikasjonsfaglige mållede arbeidet med kunnskap om bruk...

 • Company TEEKAY OFFSHORE CREWING AS in Other
  08.02.2020 Updated on: 11.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SOPRA STERIA AS AVD OSLO in Other
  07.02.2020 Updated on: 16.02.2020

  Vil du være med å ta vårt virtualiseringsteam til nye høyder?Har du erfaring med virtualiseringsløsninger og ønsker å videreutvikle deg innenfor dette? Da kan vi være rett plass for deg. Hos oss vil du jobbe med svært dyktige og engasjerte kolleger i et spennende og svært godt sosialt miljø.Hvem er så du?Du trives med å arbeide sammen med andre og har en iver etter å lære mer og dele kunnskapen du sitter på. Du har gode kommunikasjonsegenskaper, og er flytende norsk både muntlig og skriftlig. Du anser det ikke som noe problem å holde orden og struktur, og håndtere mange saker i parallell. I tillegg er det en fordel om du har følgende bakgrunn:5+ års erfaring innenfor datasenterløsninger med hovedfokus på virtualiseringsløsningerBred erfaring med infrastruktur-løsninger fra Enterprise- og S...

 • Company DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING AVD SENTRALENHETEN in Other
  07.02.2020 Updated on: 09.02.2020

  Jobbnorge ID: 182133Om stillingenDu er faglig sterk, har lyst til å videreutvikle vår IT-infrastruktur og sette retning for videre veivalg. Du skal være med å sikre at vi leverer IT-løsninger som bidrar til å utvikle DFØ i forhold til våre mål og strategier, samtidig som du selv også videreutvikler din kompetanse og ferdigheter. Vår faggruppe på klient og brukerutstyr består av tre dyktige fagspesialister. Du vil rapportere til leder for infrastruktur, som har personalansvar. Infrastrukturseksjonen har også faggruppene og .Faggruppen klient og brukerutstyr drifter og vedlikeholder PC, mobiltelefon og nettbrett for alle DFØ's ansatte, og er også ansvarlig for å levere tjenester og software til hele klientplattformen. Videre er faggruppen p.t. tunge bidragsytere inn i pågående prosjekt med ...

 • Company SPORVEIEN AS in Other
  07.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ACADEMIC WORK NORWAY AS in Other
  07.02.2020 Updated on: 08.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company LEVEL PERSONAL AS in Other
  06.02.2020 Updated on: 06.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SOPRA STERIA AS AVD OSLO in Other
  06.02.2020 Updated on: 06.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FREMTIND FORSIKRING AS AVD HAMMERSBORGGATA in Other
  06.02.2020 Updated on: 07.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ATEA AS AVD STAVANGER in Other
  06.02.2020 Updated on: 07.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company CENTRIC IT PROFESSIONALS AS AVD BUSKERUD in Other
  06.02.2020 Updated on: 07.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VESTRE VIKEN HF DRAMMEN SYKEHUS - ADMINISTRASJON in Other
  06.02.2020 Updated on: 07.02.2020

  Org. nr: 987942290 Stillingsident: 4183301838 Presentasjon av stillingen:Vil du være del av et fantastisk og faglig dyktig arbeidsmiljø hvor du ønsker å bli en av de beste i bransjen? Er du kunnskapstørst og vil være med på å redde liv og helse ved å levere de beste IKT løsningene? Nå kan du delta i en spennende fremtid med nye utfordringer i et godt og trygt fagmiljø hvor kollegaene setter stor pris på jobben du gjør. Du får en meningsfylt arbeidshverdag i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag der vi har behov for mennesker som ønsker å gjøre en forskjell. Selv om du er en nyutdannet eller er i tvil om du har alt av det vi etterspør oppfordres du til å sende en søknad likevel, -det kan hende du har en kvalifikasjon vi verdsetter høyt.Tjenestene omhandler Unified Communication, herun...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Software and applications developers and analysts not elsewhere classified Edit filters