Jobmonitor. Search results for Special needs teachers

34 Jobs found

Used filters:
 • Special needs teachersx
Displaying 1-34 of 34 results.
 • Company HAMMERFEST KOMMUNE STORMTUNET 2 in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Jobbnorge ID: 196379Om arbeidsstedetStormtunet omsorgsbolig er en nyetablert virksomhet i tilrettelagte tjenester i Hammerfest kommune. Her yter vi tjenester til mennesker med ulike funksjonshemninger, noe som bidrar til å gi en variert, spennende og utfordrende arbeidsdag.Her skal alle, uansett funksjonsnivå leve et fullverdig liv ut fra egne forutsetninger. Vi har fokus på et godt faglig systematisk og målrettet miljøarbeid og god kvalitet på tjenestene vi gir.StillingsinformasjonFast 100 % stilling100 % stilling, vikariat til 04.03.21, med mulighet for forlengelseArbeidsoppgaverMiljøterapeuten har det faglige ansvaret for tjenestetilbudet til enkeltpersoner, som vi yter tjenester til. Dette innebærer både faglige og administrative oppgaver, herunder kan vi nevne blant annet arbeid med H...

 • Company KAMPEN SKOLE in Other
  30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4316973738 Presentasjon av stillingen:Vil du være med å styrke laget vårt?Brenner du for at hver enkelt elev skal kjenne sosial og faglig mestring?Vi trenger en raus, varm, klok og dyktig lærer med spesialpedagogisk kompetanse på Kampen skole fra 04.01-31.07.21.Som et stort, gult slott troner Kampen skole på toppen av bydel Gamle Oslo.Her i småbyidyllen finner vi Thorbjørn Egners rike med både vismenn, folk og røvere. Fe har vi også - på Kampen økologiske barnebondegård, vår nabo og samarbeidspartner.På Kampen møtes mennesker fra hele landet og fra verdens hjørner. Vi er i fotball- og ishockeyland, vi musiserer, danser og spiller teater. Alt dette gjenspeiler seg på skolen vår; det lokale og det internasjonale, mangfold og variasjon.Vi trenger nå en dyktig lærer ...

 • Company RAUMA KOMMUNE HELSE OG VELFERD ADMINISTRASJON in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org.nr.: Stillingsident: 2020/2302 (061120) Presentasjon av stillingen :Vi har høye ambisjoner på vegne av både oss selv og elevene! Vi ønsker å videreutvikle oss innenfor kvalitet i undervisningen, tilpasset opplæring, spesialundervisning og styrke elvenes skoletilknytning.Stillingen er todelt: 50 % sosiallærer som retter seg inn mot ungdom som står i fare for å falle ut av skole og meningsfulle aktiviteter, eller som allerede har falt ut. Målet med prosjektet er å styrke ungdommenes skoletilknytning, trivsel og mestring, og skal gjennom det bidra til å bedre skoleprestasjonene og å øke gjennomføringen i videregående opplæring. 50 % som spesialpedagog ved Åndalsnes ungdomsskole. Være en støttespiller og pådriver i det spesialpedagogiske arbeidet ved skolen.Arbeidsoppgaver Gi ungdom tett o...

 • Company RAUMA KOMMUNE SKOLE OG SFO ADMINISTRASJON in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org.nr.: Stillingsident: 2020/2302 (061120) Presentasjon av stillingen :Vi har høye ambisjoner på vegne av både oss selv og elevene! Vi ønsker å videreutvikle oss innenfor kvalitet i undervisningen, tilpasset opplæring, spesialundervisning og styrke elvenes skoletilknytning.Stillingen er todelt: 50 % sosiallærer som retter seg inn mot ungdom som står i fare for å falle ut av skole og meningsfulle aktiviteter, eller som allerede har falt ut. Målet med prosjektet er å styrke ungdommenes skoletilknytning, trivsel og mestring, og skal gjennom det bidra til å bedre skoleprestasjonene og å øke gjennomføringen i videregående opplæring. 50 % som spesialpedagog ved Åndalsnes ungdomsskole. Være en støttespiller og pådriver i det spesialpedagogiske arbeidet ved skolen.Arbeidsoppgaver Gi ungdom tett o...

 • Company SIGNO CONRAD SVENDSEN SENTER in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Vi søker Fagleder tegnspråk, 50% fast stilling ledig fra 01.02.2021 eller etter avtale Brenner du for tegnspråk og kommunikasjon? Liker du å lede og samarbeide med andre?Er du nytenkende og glad i utviklingsarbeid?Da kan vår nyopprettede stilling som fagleder tegnspråk være noe for deg!Signo har vedtatt en ny modell for internopplæring i tegnspråk som berører alle de syv virksomhetene i stiftelsen. Signo Conrad Svendsen Senter er en av de to virksomhetene som har fått ansvar for tegnspråkopplæringen.  Det lyses samtidig ut en tilsvarende stilling på Signo skole og kompetansesenterDe to faglederne som blir ansatt  skal samarbeide tett om implementering og koordinering av opplæringen.På Signo Conrad Svendsen senter er denne stillingen er plassert i Seksjon for Helse og språk.   Om seksjonen ...

 • Company STANGE KOMMUNE BARNEHAGEADMINISTRASJON in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4308927174 Presentasjon av stillingen:Barnehagesektoren i Stange kommune er i sterk utvikling. Barnehage og skole deltar i fylkeskommunens satsing på Kultur for læring, med fokus på at vi skal ha en pedagogisk praksis med profesjonelle voksne. Barna i Stange skal kunne vokse opp i den beste kulturen for læring og utvikling. I Stange kommune er det 11 kommunale og 10 private barnehager.Vi søker spesialpedagog i 100 % vikariat i perioden 01.01.21 - 31.07.21.ArbeidsoppgaverDirekte arbeid med barn som trenger spesialpedagogisk hjelp etter barnehagelovens § 19 a.Ansvar for å utarbeide, ajourføre og evaluere IOP i samarbeid med barnehage og foreldre.Veiledning av personalet.Tett samarbeid med foreldre og andre samarbeidspartnere.KvalifikasjonerGodkjent utdanning som ba...

 • Company GRANSTANGEN SKOLE in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315894950 Presentasjon av stillingen:StillingsbeskrivelseGranstangen skole er en ungdomsskole som var helt ny høsten 2015, og fremstår i dag som svært godt velholdt. Det er per dags dato ca. 400 elever, fordelt på 13 klasser, og 54 ansatte. Skolen er bygd for 540 elever.Skolen er plassert i bydel Stovner, på grensa til bydel Alna, like ved Furuset senter. Det er kort avstand til kollektiv transport som t-bane, bussruter, samt Grorud togstasjon.Skoleanlegget er bygd med inngangsparti med stort bibliotekareal, auditorium og fleksibel scene/musikkromløsning. Hvert klassetrinn har egne klasserom og fleksible grupperom er samlokalisert med arbeidsrom for teamets lærere. Bygget fremstår som oversiktlig, lyst og åpent med glassvegger. Uteområdet er planert med små møte...

 • Company HALLSETREINA FUS BARNEHAGE in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KATTEM BARNEHAGER in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: 891433042 Stillingsident: 4304334111 Presentasjon av stillingen:Ved Kattem barnehager er det fra 1. desember 2020 ledig to faste 100 prosent stillinger som spesialpedagog.Kattem barnehager består av fire barnehager, Korsnebbvegen barnehage, Skjetlein barnehage, Lyngmyra barnehage og Kattem barnehage. Alle fire hus har felles ledelse. Barnehagene driftes både som avdelingsbarnehager og basebarnehager.Husene ligger i “hjertet av Kattem” med gangavstand mellom husene.Kattem barnehager har 195 barn fordelt på våre fire hus. Barnehagen har en flerkulturell pedagogisk tilnærming, noe som betyr at mangfoldet synes i barnehagene i hverdagen.Vi ser på barnehagen som en viktig arena for møter mellom mennesker med ulik språklig og kulturell bakgrunn.Vårt fokusområde er læringsmiljø.Vårt mott...

 • Company KAMPEN SKOLE in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4314403724 Presentasjon av stillingen:Vil du være med å styrke laget vårt?Brenner du for at hver enkelt elev skal kjenne sosial og faglig mestring?Vi trenger en raus, varm, klok og dyktig lærer med spesialpedagogisk kompetanse på Kampen skole fra 01.01.21.Som et stort, gult slott troner Kampen skole på toppen av bydel Gamle Oslo.Her i småbyidyllen finner vi Thorbjørn Egners rike med både vismenn, folk og røvere. Fe har vi også - på Kampen økologiske barnebondegård, vår nabo og samarbeidspartner.På Kampen møtes mennesker fra hele landet og fra verdens hjørner. Vi er i fotball- og ishockeyland, vi musiserer, danser og spiller teater. Alt dette gjenspeiler seg på skolen vår; det lokale og det internasjonale, mangfold og variasjon.Vi trenger nå en dyktig lærer med sp...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF SSE AVDELING FOR KOMPLEKS EPILEPSI SOLBERGTOPPEN REHABILITERING in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org. nr: 998155959 Stillingsident: 4302832926 Presentasjon av stillingen:Spesialpedagog med barnehagelærerutdanning søkes til Avdeling for kompleks epilepsi (SSE)Det er ledig 100 % fast stilling fom 01.02.2021. Stillingen er knyttet til spesialpedagogisk observasjonsenhet ved SSE. Spesialpedagogisk observasjonsenhet er en del av det tverrfaglige teamet og har som arbeidsoppgave å observere og utrede barn i alderen 0-6 år. Mange av barna har i tillegg til epilepsi utfordringer knyttet til kognisjon, motorikk og psykososial fungering. Det er tett samarbeid med andre faggrupper ved avdelingen som: leger, psykologer, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sosionomer. Enheten har tre stillinger, hvorav to er spesialpedagoger og en er barnehagelærer. Avdelingen ligger i landlige omgivel...

 • Company HAMMERFEST KOMMUNE PPT-TJENESTEN in Other
  24.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Jobbnorge ID: 196353Om arbeidsstedetI Pedagogisk - psykologisk tjeneste (PPT) har vi et positivt arbeidsmiljø og bredt fagmiljø med stort engasjement. Vi samarbeider godt med barnehagene og skolene i kommunen.Teamene våre er tverrfaglig sammensatt, bestående av erfarne rådgivere, spesialpedagoger, logopeder og merkantilt personale. I tillegg har PP-tjenesten en fagperson, trivselskontakt, som arbeider forebyggende og direkte i forhold til trivsel og mobbing i barnehager og skoler.ArbeidsoppgaverPedagogisk -psykologisk tjeneste (PPT) arbeider i hovedsak med barn og unge i alderen 0-16 år. Vårt mål er at alle skal oppleve mestring, trivsel og læring. Tjenesten arbeider også opp mot voksne som har særskilte opplæringsbehov. I tillegg gir tjenesten logoped hjelp til voksne.Noen av dine arbeids...

 • Company SOGNDAL KOMMUNE PLAN OG SAMFUNN in Other
  24.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Sogn pedagogisk psykologisk teneste er interkommunal, og yter tenester til grunnskular og barnehagar i Sogndal, Luster, Aurland og Vik. Under Sogn PPT finn ein både avdeling for PPT og avdeling for logopedi. Kontoret har 10 tilsette og held til i Sogndal.PPT er ein viktig samarbeidspart for skular og barnehagar i Sogndal og kommunane rundt. Tenesta skal i sitt arbeid ha fokus på behovet for gode utviklingsmoglegheiter til barn og unge i barnehage og skule, og ha fokus på barn med særskilde behov.PPT legg stor vekt på å arbeide førebyggjande med å vere tett på skular og barnehagar. Fokus er på utviklingsarbeid både på individ og organisasjonsnivå, og vi legg stor vekt på samarbeid både internt og med våre samarbeidspartnarar.Det er ledig ...

 • Company BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL VESTRE AKER in Other
  24.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315196449 Presentasjon av stillingen:Avdeling oppvekst- Tverrfaglig team for barn og unge har ansvar for tiltak til barn med nedsatt funksjonsevne og har vedtaksmyndighet etter Barnehageloven § 19Vedtakene utføres ute i barnehagene av støttepedagoger ansatt i avdelingen.Tverrfaglig team for barn og unge består av spesialpedagoger, støttepedagoger, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Vi har kontor i Sørkedalsveien 150.ArbeidsoppgaverBistå barnehagene i vurdering og observasjon av barn med særskilte behovIgangsette tiltak i det almenpedagogiske arbeidetVeiledning og opplæring av støtteassistenter, støttepedagoger,Veiledning av barnehageansatte og foresatteFatte vedtak og følge opp enkeltsakerSamarbeid med eksterne instanser (Bup, PPT, Kapellveien, barnehabilitering...

 • Company FERNANDA NISSEN SKOLE in Other
  23.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4307703571 Presentasjon av stillingen:Vi ønsker deg til å bidra på veien videre mot å skape verdens beste skole sammen med oss. Vårt slagord Vi lærer sammen realiseres gjennom profesjonelle, engasjerte og dyktige ansatte og et godt psykososialt miljø. Ansatte på skolen har troen på at alle elever har et stort læringspotensiale, og jobber med growth mindset. Vi oppfordrer elevene til å prøve og feile, og heier på feil i læringsprosessen. Nå trenger Fernanda Nissen skole forsterkninger til skoleåret 2020-2021.Fernanda Nissen skole er en barneskole som ligger i Nydalen. Skolen har flotte, lyse og moderne undervisningsrom. I år har skolen elever på alle de syv trinnene, og har kapasitet til 840 elever. Skolebygget har transparente løsninger og flotte undervisningsrom...

 • Company LARVIK KOMMUNE KULTUR OPPVEKST OG MILJØ in Other
  23.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4304167272 Presentasjon av stillingen:Det er ledig stilling som støttepedagog ved Oppvekst og kvalifisering, virksomhet BarnehageArbeidsoppgaverStøttepedagoger arbeider med barn som etter vedtak har behov for spesialpedagogisk hjelp i kommunen. Arbeidssted vil variere etter behov.Støttepedagogene har i samarbeid med styrer i barnehagen, ansvar for igangsetting og gjennomføring av ulike spesialpedagogiske tiltak i hht sakkyndige vurderinger.Dersom det oppstår ytterligere behov, kan denne utlysningen være gjeldende.KvalifikasjonerDu har 3 årig- pedagogisk høgskole/ universitetsutdannelse som er relevant for stillingenVi ønsker at søkerne kan bruke Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), har kjennskap til ulike hjelpemidler innenfor kommunikasjon og kognisjon...

 • Company VALDERØY UNGDOMSSKULE in Other
  23.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4314345418 Presentasjon av stillingen:Det er ledig vikariat i 100 % stilling som offentleg godkjent teiknspråktolk/lærar ved Valderøy ungdomsskule frå 01.02. - 18.06.2021.I tillegg til formell kompetanse blir personlege eigenskapar og at ein er skikka for stillinga vektlagt.Det er krav om gyldig politiattest av ny dato.Dokumentasjon på utdanning og praksis skal sendast i lag med søknaden.ArbeidsoppgåverOpplæring i teiknspråk som førstespråk, med eigne læreplanar for elevar med teiknspråk.Tolkeoppdrag og samarbeidslæring i team og på trinn. Både elevar og tilsette arbeider digitalisert.KvalifikasjonarTeiknspråktolk/lærarGod digital kompetanseAdministrasjons-/undervisningsmålet er nynorsk.Framandspråklege søkjarar må beherske norsk teiknspråk samt munnleg og skrift...

 • Company BRATTÅS BARNEHAGE AS in Other
  23.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  StillingsbeskrivelseFærder kommune har en stor satsning på tidlig innsats i arbeidet med barn/unge og familier i kommunale og private barnehager. Kommunen har eget spesialpedagogisk team for barn med særskilte behov. Teamet består av spesialpedagoger som arbeider med barn som er tildelt ressurser til spesialpedagogisk hjelp etter § 19 a i Barnehageloven.Brattås barnehage har ledig vikariat i 80% stilling som spesialpedagog fra 01.01.21- 31.07.21 med mulighet for forlengelse. Spesialpedagogen blir en del av barnehagens faglige team og vil ha et særlig ansvar for å følge opp vedtaksbarn og forebyggende arbeid på individ og systemnivå.KvalifikasjonerBarnehagelærerutdanning med videreutdanning i spesialpedagogikk. Annen relevant høgskoleutdanning kan også bli vurdert.Helhetlig forståelse av sy...

 • Company GRIMSTAD KOMMUNE VEILEDNING- OG UTVIKLINGSTJENESTEN AVD PP-TJENESTE in Other
  22.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Org. nr: 973812726 Stillingsident: 4307045577 Presentasjon av stillingen:Spesialpedagogene jobber med barn i alderen 0-6 år og gir spesialpedagogisk hjelp, støtte og veiledning både i kommunale og private barnehager eller i hjemmet til barn med enkeltvedtak. Stillingen har oppstart fra 01.01.2021 og en varighet fram til 31.07.2021.ArbeidsoppgaverAnsvar for planlegging og gjennomføring av spesialpedagogisk hjelp for barnVeiledning av personale som jobber med barn med enkeltvedtakBidra til lavterskel veiledning og systemrettet arbeidVidereutvikle det spesialpedagogiske tilbudetDu må påregne å arbeide i mer enn en barnehageDelta på samarbeidsmøter for spesialpedagogeneKvalifikasjonerGodkjent barnehagelærerutdanning med videreutdanning i spesialpedagogikk, evt. annen relevant høyskoleutdanning...

 • Company INDERØY UNGDOMSSKOLE in Other
  21.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4305318561 Presentasjon av stillingen:ArbeidsoppgaverOppfølging av elever med behov for spesielt tilpasset opplæring.Noe av undervisningen vil kunne foregå på alternative opplæringsarenaer.KvalifikasjonerDokumentert kompetanse på bachelornivåErfaring med å jobbe med utsatte barn og ungeSpesielt relevant erfaring og egnethet for jobben, kan åpnefor tilsetting selv med kortere utdanning.Personlige egenskaperVi ønsker at du som søker er positiv, fleksibel og løsningsorientertPersonlig egnethet og gode samarbeidsevner.Vi tilbyrFor stillingen gjelder komprimert arbeidsår.Medlemskap i Kommunal Landspensjonskasse.KontaktinformasjonHarald Einar Erichsen, enhetsleder/rektor Inderøy ungdomsskole, 47302733, ArbeidsstedVennalivegen 97670 InderøySøk på stillingen:Nøkkelinform...

 • Company SNÅSA MONTESSORISKOLE SA in Other
  21.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Har du lyst til å jobbe i et miljø med engasjerte og dedikerte kolleger?Vi har ledig vikariat for skoleåret 20/2145% med tiltredelse umiddelbart -- 31.12.2020Utvidelse til 100% fra 01.01.21-31.07.2021Ønskede kvalifikasjonerSpesialpedagogisk utdanningGrunnskolelærer 1-7 kl. / AllmennlærerInteresse og kunnskap om montessoripedagogikk.Engasjement og gode samarbeidsevner.Personlig egnethet vil bli vektlagt.For stillingen gjelder lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.Ønskes flere opplysninger om stillingen kontakt Kåre M. Brøndbo, virksomhetsleder Snåsa Montessori, tlf.74 15 29 00.Søknad med cv sendes Snåsa Montessoriskole, Øverbygdvegen 858 7760 Snåsa eller Søknadsfrist 16.11.2020Om arbeidsgiveren:Snåsa Montessoriskole har i år 68 elever fordelt på 1.-10. trinn, og er et f...

 • Company OTERHAUGEN BARNEHAGE in Other
  21.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Tilsetting av spesialpedagog i 80 % stilling ved Oterhaugen og Ilhaugen barnehager.Kommunen har 7 kommunale barnehager. To av satsningsområdene til barnehagene i kommunen erBarn med særskilte behov og tidlig innsatsPedagogisk dokumentasjon og prosjektarbeidSpesialpedagogen vår har fått permisjon for å prøve seg i annen stilling. Vi har derfor behov for en ny spesialpedagog i 80% vikariat i perioden 01.12.20 til 31.07.21 med mulighet for forlengelse.Stillingen kombineres mellom Oterhaugen og Ilhaugen barnehager. Spesialpedagogen må derfor disponere egen bil mot kompensasjon etter gjeldende retningslinjer i reiseregulativet.   ArbeidsoppgaverKoordinere det spesialpedagogiske arbeidet på enhetenAnsvar for at spesialpedagogiske tiltak tilrettelegges og organiseres på en best mulig måte, for å ...

 • Company LIER KOMMUNE PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE in Other
  21.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4310910787 Presentasjon av stillingen:Spesialpedagogisk team for barn i barnehager i Lier kommune skal yte riktig og god hjelp til barn med særlige behov i barnehagealder. Spesialpedagogene er lokalisert i Lierbyen, og er organisert som en avdeling i PP-tjenesten. De ansatte har høy kompetanse og stort engasjement. Vi vektlegger tverrfaglig samarbeid og utvikling av gode tjenester.ArbeidsoppgaverDirekte arbeid med barn som har rett til spesialpedagogisk hjelpUtforme og gjennomføre tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barnUtarbeide tiltaksplanerSamarbeid med barnehagens personale, foresatte, andre spesialpedagoger i spesialpedagogisk team og PP-tjenestenTverrfaglig samarbeidKvalifikasjonerBarnehagelærer med spesialpedagogisk t...

 • Company OTERHAUGEN BARNEHAGE in Other
  19.11.2020 Updated on: 20.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312072921 Presentasjon av stillingen:Tilsetting av spesialpedagog i 80 % stilling ved Oterhaugen og Ilhaugen barnehager.Kommunen har 7 kommunale barnehager. To av satsningsområdene til barnehagene i kommunen erBarn med særskilte behov og tidlig innsatsPedagogisk dokumentasjon og prosjektarbeidSpesialpedagogen vår har fått permisjon for å prøve seg i annen stilling. Vi har derfor behov for en ny spesialpedagog i 80% vikariat i perioden 01.12.20 til 31.07.21 med mulighet for forlengelse.Stillingen kombineres mellom Oterhaugen og Ilhaugen barnehager. Spesialpedagogen må derfor disponere egen bil mot kompensasjon etter gjeldende retningslinjer i reiseregulativet.ArbeidsoppgaverKoordinere det spesialpedagogiske arbeidet på enhetenAnsvar for at spesialpedagogiske tilt...

 • Company JESSHEIM VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  19.11.2020 Updated on: 21.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4311318740 Presentasjon av stillingen:Er du vår nye spesialpedagog/faglærer med erfaring innen spesialpedagogikk?Jessheim videregående skoles visjon er "Din framtid - vårt mål". Vi setter elevenes læring i sentrum og hjelper den enkelte elev til å nå sine mål i fellesskap med andre. Vi hjelper elevene til å utvikle de kunnskaper, ferdigheter og holdninger de trenger for å lykkes i videre utdanning og samfunnsliv. Skolen har 1500 elever fordelt på seks utdanningsprogram. Jessheim videregående skole er universitetsskole. Skolen har bred kontaktflate og samarbeider med næringsliv, kommuner, andre skoler og utdanningsinstitusjoner i Norge og utlandet. Vi har et nytt skolebygg med ulike klasseromsstørrelser, læringssenter/bibliotek, auditorier, spesialrom og fine utea...

 • Company AHUS NORDBYHAGEN BARNEHABILITERING in Other
  19.11.2020 Updated on: 21.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312247460 Presentasjon av stillingen:Avdeling for habilitering er en av seks avdelinger i BUK. Vårt hovedansvar er spesialiserte habiliteringstjenester til barn og unge (0 til 17 år) med medfødte eller tidlig ervervede nevrologisk betingede funksjonsnedsettelser. Dette omfatter blant annet barn og unge med utviklingshemming, autisme, cerebral parese eller genetisk syndrom. Noen har tilleggsproblematikk av atferdsmessig eller psykisk art.Utredning og diagnostisering utgjør et tyngdepunkt i avdelingens arbeid, sammen med veiledning til pasienter, foreldre og lokale fagpersoner. Vårt bidrag foregår alltid i dialog med kommuner/bydeler, og skal støtte opp under deres egen kompetanse og innsats for målgruppene.Avdeling for habilitering har 55 dyktige medarbeidere fra...

 • Company FRYDENHAUG BARNEHAGE in Other
  19.11.2020 Updated on: 21.11.2020

  I Ås kommune har vi to pedagogiske ledere på hver avdeling i de fleste barnehagene. Kommunen har en felles plattform for de kommunale barnehagene, barne- og læringssyn inspirert av filosofien fra Reggio Emilia. Barnehagene har fokus på fysisk miljø/læringsmiljø, prosjektarbeid og pedagogisk dokumentasjon som utgangspunkt for felles refleksjon. Vi ønsker deg som har lyst og interesse for å være med videre i dette spennende arbeidet. Stillingen er fast.Kvalifikasjoner: Barnehagelærer med spesialpedagogisk utdanningI ditt daglige arbeid i Ås kommune vil du omsette rammeplanen og se den i sammenheng med sakkyndig vurdering, individuelle tiltaksplaner og et inkluderende fellesskap for alle barn. Sammen med dine kollegaer skaper du forutsetninger for barns læring og utvikling gjennom å støtte de...

 • Company STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  18.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4311069190 Presentasjon av stillingen:Rådgiver og spesialpedagogisk koordinator på Restaurant- og matfag (RM) og Elektrofag (EL).Engasjement i 60% stilling ut skoleåret 2020-2021.ArbeidsoppgaverTilrettelegging for og oppfølging av elever på RM og EL.Koordinering av det spesialpedagogiske arbeidet på RM og EL.Samarbeid med ledelsen og lærere i elevsaker og oppfølging av nye elever.Veiledning til elevene med hensyn til mestring av skolehverdagen og valg av fag og utdanning.Samarbeid med miljøveiledere, de andre rådgiverne i teamet, lærere og ledere, og det eksterne hjelpeapparatet som helsesykepleier, PPT, barnevern og politi.KvalifikasjonerPedagog med videreutdanning i spesialpedagogikk, rådgivning og /eller annen relevant kompetanse.Erfaring fra rådgivning eller ...

 • Company HADDAL SKULE in Other
  18.11.2020 Updated on: 19.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4311466323 Presentasjon av stillingen:Haddal skule har ledig vikariat som miljølærar i 100% ut skuleåret 2020-2021 med tiltreding snarast. Muligheit for fast stilling komande skuleår.ArbeidsoppgåverSpesialundervisning og oppfølging av enkeltelevar i fleire fagSamarbeid med føresette, kontaktlærar og andre tilsette rundt elevaneI samarbeid med rektor ha ansvar for heilskapleg førebyggande arbeid ved skulen og arbeid knytt til kap. 9A i opplæringslovaDelta og bidra i lærande fellesskap ved skulenKvalifikasjonar (overskrift)Du bør ha desse kvalifikasjonane:Undervisningserfaring frå grunnskulenUtdanning og undervisningserfaring innanfor spesialpedagogikkKompetanse og erfaring innanfor åtferdsreguleringKompetanse og erfaring innanfor arbeid med elevane sitt psykososia...

 • Company NAV ARBEIDSRÅDGIVNING TROMS OG FINNMARK W. ANDERSENS GATE 6 in Other
  17.11.2020 Updated on: 18.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4311582590 Presentasjon av stillingen:NAV Arbeidsrådgivning er et fylkesdekkende ressurs- og kompetansesenter i NAV Troms og Finnmark. Vi har utfyllende arbeidsrettet kompetanse innenfor arbeidspsykologi, pedagogikk, medisin og jobbmestrende kartleggings- og veiledning. Kontoret bistår personer med komplekse utfordringer knyttet til arbeid, med avklaring av bistandsbehov for å komme i arbeid, og arbeidsrettet kognitiv veiledning knyttet til lettere psykiske helsevansker. I tillegg bidrar vi med fagutvikling og veiledning i egen etat.Våre arbeidsoppgaver er rettet mot inkludering av utsatte grupper, reduksjon av antall sykmeldte, samt styrking av veilednings- metode og beslutningskompetansen i NAV.NAV Arbeidsrådgivning bistår NAV-kontor og innbyggerne i alle kommu...

 • Company KARVESLETTLIA BARNEHAGE SA in Other
  17.11.2020 Updated on: 18.11.2020

  Vi har 1 ledig stilling i et vikariat frem til juni 2021Vi ser etter en engasjert og dedikert pedagog som har barns velferd i fokus. Vi ønsker en medarbeider som tar ansvar og medvirker til det beste for barn, både individuelt og i gruppe. Stillinga er fulltid og kan bli forlenget eller omgjort til fast stilling.Om arbeidsgiveren:Karveslettlia barnehage SA er en privat foreldreeid- og drevet barnehage med plass til ca 80 barn fordelt på 4 avdelinger. Barnehagen holder til i naturskjønne omgivelser på Slettaelva på Kvaløysletta. I Karveslettlia barnehage jobber det en aktiv gjeng som er glad i å være ute. Vi har spesietlt fokus på å ivareta barnas lek, samtidig som trygghet, trivsel og glede står sentralt. Barnehagen har egen kokk som serverer alle måltider, hjemmebakt brød og varmlunsj hve...

 • Company VETLAND SKOLE in Other
  17.11.2020 Updated on: 18.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4311888741 Presentasjon av stillingen:Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede har elever på 1.-10. trinn. Skolen er tvillingskole med Oppsal skole og er en del av et stort, kreativt og pulserende miljø. Vetland har en utadrettet tjeneste som gir veiledning og spesialpedagogisk hjelp til hørselshemmede barn under skolepliktig alder, og oppfølging av hørselshemmede elever i Osloskolen.ArbeidsoppgaverDirekte arbeid med barn fra 0- 6 årVeiledning til foresatte og personalet i barnehagerOppfølging ved overgang barnehage- skoleBistand til skoleeleverPedagogisk og metodisk veiledning til personalet i skolenArrangere kurs og besøksdagerKvalifikasjonerBarnehagelærer/grunnskolelærer/spesialpedagogSpesialpedagogisk kompetanse og erfaring fra feltet hørselshemmedeK...

 • Company NANNESTAD KOMMUNE PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK RÅDGIVNING in Other
  17.11.2020 Updated on: 19.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4305873405 Presentasjon av stillingen:Utøvende spesialpedagog for førskolebarn er i Nannestad organisert i enheten PPT sammen med PP-rådgivere og Åpent småbarnstreff. Enheten er for tiden samlokalisert i paviljong i tilknytning Nannestad kommunehus og har et godt og nært samarbeid både faglig og sosialt i enheten.ArbeidsoppgaverDirektetimer med barn med enkeltvedtak i barnehage eller i barnets hjemVeiledning til pedagogisk personaleDelta i samarbeidsmøter og overføringsmøterUtforme plan for spesialpedagogisk arbeid og årsrapportBistå i søknader om hjelpemidler, og lignendeBidra til intern og ekstern kursing og kompetansehevingKvalifikasjonerBarnehagelærer/førskolelærer med videreutdanning innen spesialpedagogikkErfaring fra barnehageErfaring fra arbeid med barn m...

 • Company REFSTAD SKOLE in Other
  17.11.2020 Updated on: 17.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4299697205 Presentasjon av stillingen:Refstad skole er en barneskole i bydel Bjerke, med rundt 545 elever og ca. 100 ansatte. Vi holder for tiden til på Kalbakken, der vi har en flott beliggenhet skjermet fra biltrafikk og med store grøntområder og små skogholt i nærheten, samt kort avstand til marka. Skolebygget er relativt nylig rehabilitert og har store, lyse klasserom og fine uteområder.Vi på Refstad skole satser på høy kvalitet i undervisningen med spesielt fokus på vurdering for læring og god klasseledelse med utstrakt bruk av digitale læringsmidler. Alle elever på Refstad skole har hver sin iPad og alle nyansatte får et 3 dagers kurs i bruk av digitale hjelpemidler før skolestart. Vi har et høyt trykk på utvikling og læring for både ansatte og elever, og e...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Special needs teachers Edit filters