Jobmonitor. Search results for Special needs teachers

135 Jobs found

Used filters:
 • Special needs teachersx
Displaying 1-50 of 135 results.
 • Company TVEDESTRAND SKOLE in Other
  22.06.2021

  Ledelse og spesialundervisningArbeidsoppgaverPersonalledelse, organisering av undervisning/opplæring, samt spesialundervisning i 50 % av stillingen.KvalifikasjonerKompetanse og erfaring med ledelse av opplæring. Erfaring fra undervisning av elever med store sammensatte lærevansker. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Gode IT-kunnskaper er en fordel.Personlige egenskaperEngasjement for og fokus på et godt tilbud til eleveneGode samarbeidsevner og evnen til å ha gode relasjoner til medarbeiderne/kollegaerServiceinnstilt og hjelpsomUtvikling- og løsningsorientertGyldig politiattest må fremlegges ved ansettelseVi tilbyrUtfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere.Ansettelse skjer etter gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer, herunder pliktig ...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - ADM/FELLESTJENESTER in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4405000815 Presentasjon av stillingen:Ved Seksjon for nevrohabilitering-barn, OUS/Ullevål, har vi ledig 100 % fast stilling som spesialpedagog fra 1.sept-21Habilitering omfatter den totale livssituasjonen til barnet, og er summen av de tiltak som må til for at det enkelte barn skal mestre livssituasjonen sin best mulig. Habilitering setter barnets behov og forutsetninger i fokus, og er livsløpsorientert. Tjenestetilbud innen habilitering har som mål at barnet og familien skal kunne fungere best mulig og er individuelt tilpasset behovet til det enkelte barn og familien.Seksjonens ansvarsområde omfatter medisinsk diagnostikk og behandling, funksjonsdiagnostikk og spesialiserte oppgaver innen utredning og behandling av barn med medfødt eller tidlig ervervet funksjon...

 • Company ILA SKOLE in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 975278905 Stillingsident: 4397776398 Presentasjon av stillingen:Ved Ila skole er det fra 1. august 2021 til 31. juli 2022 ledig vikariat i 100 prosent stilling som lærer med spesialpedagogisk kompetanse.Ila skole er en barneskole med ca 80 ansatte sentralt beliggende i byen. I vårt nærområde er både fjorden, parker, marka, idrettsplasser og sentrum. Skolen er landets nest eldste offentlige barneskole. Vår historie skriver seg tilbake til 1770. Fra år 2000 har skolen vært mottaksskole for minoritetsspråklige elever. Vi har et byomfattende ansvar for morsmålsopplæring/tospråklig fagopplæring for flere språk.Vår visjon er Ila midt i verden, - med glede og læring på ferden. Våre verdier er åpen, modig og kompetent. Vår visjon og verdier er viktig i møte med elever, foresatte og nærmil...

 • Company JOBBSYS.NO AS in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Støttepedagog - engasjement 5-10t per uke i perioden 02.08.21 - 31.07.22Avdeling Olaløkka barnehageKvalifikasjoner:Støttepedagog må inneha 3-årig høyskoleutdanning innen barnehage, helse/sosialfag/oppvekstBestått norskprøve B2Utdanning fra utenfor EU/EØS krever godkjenning fra NOKUTErfaring fra arbeid med barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage og arbeid i tverrfaglig team er ønskeligGode IKT kunnskaperArbeidsoppgaver:Ansvar for å planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere spesialpedagogisk hjelp og støtte til enkeltbarn med vedtak etter Lov om barnehage §31Ansvar for å tilrettelegge barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsnedsettelser i samarbeid med pedagogisk leder og barnehagens øvrige ansatteAnsvar for å utarbeide individuelle planer i samarbeid med pedagogisk lederMeda...

 • Company MØLLEPLASSEN SPESIALBARNEHAGE in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Ledig stillinger forSPESIALPEDAGOG/PEDAGOGMølleplassen spesialbarnehage er en privat barnehage eid av Røde Kors. Barnehagen er spesielt tilrettelagt for barn med sammensatte lærevansker. 10 barn med ulike styrker og behov får et godt tilpasset pedagogisk opplegg av 5 pedagoger, 5 assistenter, veileder i 50 % stilling og styrer i 100 % stilling. Barna er fra alle bydeler i Oslo Kommune. Da en av våre spesialpedagoger skal slutte trenger vi deg!100 % stilling ledig som spesialpedagogSPESIALPEDAGOG/PEDAGOGDu er:førskolelærer eller har annen pedagogisk utdanning -- med spesialpedagogikkfaglig dyktig og har kompetanse innenfor kommunikasjon og samspillinteressert i barns utviklingempatisk og engasjertsamarbeidsvilligStillingen består av:hovedansvar for det pedagogiske arbeidet for 2 av barna i ...

 • Company MØLLEPLASSEN SPESIALBARNEHAGE in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Ledig stilling forFAGLIG VEILEDER FOM 01.09.2021Mølleplassen spesialbarnehageer en privat barnehage eid av Oslo Røde Kors. Barnehagen er spesielt tilrettelagt for barn med sammensatte lærevansker. 10 barn med ulike styrker og behov får et godt tilpasset pedagogisk opplegg av 5 pedagoger, 5 assistenter, veileder i 50 % stilling og styrer i 100 % stilling, og i tillegg har vi fysioterapeut i 40 % og kjøkkenansvarlig i 50 % stilling. Barna er fra alle bydeler i Oslo Kommune. Da vår interne faglige veileder skal slutte trenger vi deg!Du er:Spesialpedagog med utdanning /erfaring som veilederDu er faglig trygg og deler gjerne din kompetanse med andreHar kompetanse innenfor kommunikasjon og samspillHar erfaring med veiledning av personalet i forhold til organisering, innhold, tiltak, planarbeid o...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4405992686 Presentasjon av stillingen:Vil du jobbe i et høyspesialisert fagmiljø?Vi ser etter deg med erfaring innen psykisk helsevern som er trygg, nysgjerrig og åpen. Du er god på relasjonsbygging og har genuin interesse for mennesker du møter.Våre verdier er kvalitet, trygghet og respekt -- dette har vi fokus på fordi vi jobber med mennesker i psykisk krise. Akuttpsykiatrisk avdeling består av et tverrfaglig og dynamisk arbeidsmiljø hvor vi jobber tett sammen i et høyt tempo med mange spennende oppgaver.Vår avdeling består av én mottakspost og fire behandlingsenheter hvor vi utreder og behandler pasienter med alvorlige psykiske lidelser som psykoselidelser, bipolar lidelse og depresjon. Avdelingen har døgndrift alle årets dager med vakter både dag, kveld og na...

 • Company NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  This is NTNUPå NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.NTNU søker engasjerte medarbeidere. Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søknadsprosessen . Om stillingenVed Institutt for lærerutdanning, Fagseksjon for pedagogikk, er det ledig midlertidig stilling som stipendiat i spesialpedagogikk, for en periode på fire år med ett års undervisningsplikt.Den som ansettes vil tilhøre Fagseksjon for pedagogikk. Pedagogiske emner inngår i grunnskolelærerutdannings (GLUs) femårige masterprogram, lektorutdanning 8–13, praktisk-pedagogisk utdanning, 2-årig mastergradstilbud i pedagogikk samt i videreutdanning for lærere i grunnskole og videregående skole. I GLU-masteren tilbys to ulike retninger innenfor pedagogikk; spesialpedagogikk og sosi...

 • Company REFSTAD SKOLE in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4397953055 Presentasjon av stillingen:Refstad skole er en barneskole i bydel Bjerke, med drøyt 500 elever og ca. 100 ansatte. Vi holder for tiden til på Kalbakken, der vi har en flott beliggenhet skjermet fra biltrafikk og med store grøntområder og små skogholt i nærheten, samt kort avstand til marka. Skolebygget er relativt nylig rehabilitert og har store, lyse klasserom og fine uteområder. Høsten 2023 flytter vi inn et topp moderne skolebygg med flotte fasiliteter tilpasset fremtidens pedagogikk.Vi på Refstad skole satser på høy kvalitet i undervisningen med spesielt fokus på vurdering for læring og god klasseledelse med utstrakt bruk av digitale læringsmidler. Alle elever på Refstad skole har hver sin iPad og alle nyansatte får et 3 dagers kurs i bruk av digit...

 • Company UNIVERSITETET I AGDER in Other
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Om stillingenVed Universitetet i Agder, Fakultet for Humaniora og pedagogikk er det ledig en 100% stilling som doktorgradsstipendiat i spesialpedagogikk, tilknyttet Institutt for pedagogikk, for en periode på fire år med 25% arbeid tilknyttet instituttet. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse 1. januar 2022, eller etter avtale.Instituttet har for tiden ca. 65 ansatte i vitenskapelige stillinger og 15 doktorgrads-kandidater. Instituttet tilbyr utdanninger i pedagogikk som års-, bachelor- og masterstudium, spesialpedagogikk som bachelor- og masterstudium, samt fordypning i pedagogikk ved fakultetets doktorgradsprogram. Senter for yrkesfag og opplæring i arbeidslivet ved UiA er tilknyttet Institutt for pedagogikk. I tillegg er instituttet tungt involvert i utdanningstilbud...

 • Company SVEIO KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 864 967 272 Stillingsident: 4406072512 Presentasjon av stillingen:Ressursteam -- førskuleRessursteam førskule er eit team samansett av spesialpedagogar og logoped. Teamet gjev spesialpedagogisk hjelp til barn som har enkeltvedtak, med stort fokus på inkludering i barnegruppene.Me har nå ein ledig mellombels stilling i 60 % som spesialpedagog frå 16.08.2021 -- 15.08.2022.KvalifikasjonarBarnehagelærar med vidareutdanning i spesialpedagogikk (minimum 30 studiepoeng)Har erfaring frå spesialpedagogisk arbeid med barn i barnehageHar erfaring med ASKVed tilsetjing må politiattest av ny dato leggast framPersonlege eigenskaparEr respektfull, varm og grensesetjande i møte med barnEr glad i leik og aktivitet og som gir barna gode meistringsopplevingarEr fagleg engasjert, har gode samarbeidse...

 • Company ÅLESUND KOMMUNE OPPLÆRING STAB - AVDELING SPESIALPEDAGOGIKK in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Spesialpedagogisk hjelp er organisert under Kommunalsjef stab Opplæring- Spesialpedagogisk team. Vi har felles plantid, teamarbeid, kompetanseheving og erfaringsutveksling i eit godt sosialt og fagleg miljø. Spesialpedagogane har hovedsakleg arbeidsstad i barnehagen der ein arbeider tett saman med personalet i barnehagen for å skape eit miljø for omsorg, utvikling og læring. Spesialpedagogane arbeider heilskapleg i ein eller fleire barnehagar i heile Ålesund kommune.ArbeidsoppgåverHeilskapleg tilnærming mellom spesialpedagogikk og allmennpedagogikkSamarbeid med barnehagen i høve planlegging, organisering og utøving av spesialpedagogisk hjelp i tråd med enkeltvedtak, barnehagelova, rammeplan ogbarnekonensjonenRettleiing og samhandling med personal og foreldreUtarbeide, gjennomføre og evalue...

 • Company BREIDABLIKK BARNEHAGE in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: 975314723 Stillingsident: 4397820012 Presentasjon av stillingen:Ved Breidablikk barnehage er det ledig en fast 100 prosent stilling for spesialpedagog fra 2. august 2021.Breidablikk barnehage ligger på Heimdal. Barnehagen består av to hus med et stort og flott felles uteområde. Øvre Breidablikk med 28 småbarn, fordelt på to grupper. Nedre Breidablikk med 12 småbarn på en gruppe. Og 80 storbarn, fordelt på fire grupper.Vår visjon er: Breidablikk barnehage-en møteplass for nære relasjonerVåre verdier er: Respekt-omsorg-humorVåre satsningsområder er: Livsmestring og helse. Flerfaglig blikk. Grønt miljø. BARN&RomArbeidsoppgaverDirekte arbeid med spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven § 35.Ansvar for å utarbeide, ajourføre og evaluere IOP i samarbeid med foreldre og barnehagelære...

 • Company KARMSUND VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Ved Karmsund videregående skole er det ledig 100 % stilling som spesialpedagog innen teknologi og industrifag.Karmsund videregående skole er en av landets mest moderne skoler og blant de største videregående skolene i Rogaland. Skolen drives i moderne lokaler, beliggende langs skipsleia Karmsundet. Skolen har ca. 1000 elever og 200 ansatte. Utdanningstilbudet ved skolen består av yrkesrettet utdanning innen restaurant-og matfag, helse- og oppvekstfag, teknikk og industriell produksjon, elektrofag og en avdeling for tilrettelagt. I tillegg har skolen påbyggklasser, innføringsklasser i norsk for minoritetsspråklige og et voksenopplæringssenter som er tilbud om videregående opplæring for voksne i nord Rogaland.Arbeidsoppgaver:Vår filosofi er at elevene skal motta hjelp og støtte i klassen. De...

 • Company KVALØYA VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  18.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org.nr.:974546906 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Om stillingen og arbeidsoppgaver:Kvaløya videregående skole, Studiespesialiserende, liten gruppe, har ledig inntil 2 x 100% stilling som spesialpedagog.Stillingene vil være tilknyttet et team rundt en gruppe elever som vil få sitt skoletilbud i lokaler utenfor skolen.Den som tilsettes må kunne:Planlegge og gjennomføre en god spesialpedagogisk opplæring i enetimer og gruppetimer.Kartlegge, evaluere og følge opp enkeltelever.Ha tett kontakt og samarbeid med foreldre/foresatte.Arbeide i team og legge til rette for god utvikling og læring.Bidra til samarbeid, felles læring og deling av kompetanse og erfaringer.Kvalifikasjonskrav:Bakgrunn som vernepleier, ergoterapaut, allmennlærer, barnehagelærer eller annen relevant grunnutdanning....

 • Company ULLENSVANG KOMMUNE OPPVEKST OG UTDANNING in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Ullensvang kommune er ein kommune med tretten barnehagar. Oppvekstsektoren i kommunen er organisert i einingar: barnehage, skule og støttefunksjonar (ppt/logoped, barnevern og helsestasjon) Det er godt samarbeid mellom dei ulike tenestene, og vi har fokus på tverrfagleg samarbeid.Spesialpedagogisk hjelp for barn blir administrert og organisert av rådgjevar barnehage i dialog og samråd med verksemdsleiar i barnehagen. Spesialpedagogen må vera førebudd på å jobba på meir enn ein tenestestad, eller i heimen til barnet, og må derfor disponera eigen bil. Arbeidsområdet er barnehagane i Ullensvang kommune. Kontorarbeidsplass kan verta i Kinsarvik.Ullensvang kommune har ledig 100% vikariat i stilling som spesialpedagog.Stillinga gjeld frå 01.08...

 • Company GREVERUD SKOLE in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4399266488 Presentasjon av stillingen:Vi søker lærer med spesialpedagogisk kompetanse!Fra 01.08.21 har vi ledig 100 % fast stilling som lærer ved Greverud skole.Vi ønsker oss deg som er genuint opptatt av elevenes læring, mestring og trivsel.Greverud skoleGreverud skole er en barneskole som ligger midt i hjertet av Nordre Follo. Skolen har i underkant av 600 elever og 70 ansatte. Greverud skole er en av kommunens eldste skoler, og en av bygningene som fremdeles er i bruk er helt fra 1921. Greverud skole er organisert på en tradisjonell måte der elevene er delt inn i trinn og klasser.Skolen vår ligger i nærheten av fine naturområder og med umiddelbar nærhet til både buss og tog. Vi har et engasjert personale med mye humor og stor takhøyde. Vi er opptatt av dialog ...

 • Company SOLUND BARNE- OG UNGDOMSSKULE in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org.nr.: 964967458 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Solund kommune har ledig vikariatstilling som spesialpedagog og inspektør skuleåret 01.08.2021 -- 2022 med mogeleg forlenging.Solund barnehage og Solund barne- og ungdomsskule er lokalisert på Hardbakke. Oppvekstsektoren har fokus på å utvikle tverrfagleg samarbeid, der også kulturskulen er del av dette samarbeidet. Barnehagen og skulen er sjølvstendige einingar der personalet arbeider i team og fysisk aktivitet med bruk av lokalsamfunnet er viktige element i kvardagen.Vi treng spesialpedagog som er trygg på eigen fagleg ståstad, som likar å arbeide med barn og unge og som vil vere med og utvikle læringsmiljøet i kommunen. Stillinga vil vere knytt til både barnehage og skule.ArbeidsoppgåverEr leiar for ressursgruppaDelta i arbe...

 • Company BRÅTEJORDET SKOLE in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4394789306 Presentasjon av stillingen:Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, og alle lærere deltar også i faggrupper og nettverk som inngår i den kommunale kompetanseutviklingen. Den gode skole skaper vi sammen!Vi ønsker oss både nyutdannede og erfarne lærere. Dersom du er nyutdannet, tilbys en solid veiledningsordning som ivaretar deg spesielt. Vi har dyktige mentorer på hver enkelt skole, og i kommunale nettverk møter du erfarne veiledere og andre nyutdannede. I Lillestrømskolen satses det også på videreutdanning og utviklingsmuligheter gjennom hele yrk...

 • Company PPD FOR VESTERÅLEN OG LØDINGEN in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SOGN PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE in Other
  17.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Sogn pedagogisk psykologisk teneste (PPT) er interkommunal og yter tenester til grunnskular og barnehagar i Sogndal, Luster, Aurland og Vik. Sogn PPT er organisert i to avdelingar, spesialpedagogiske rådgjevarar og tre utøvande logopedar. Kontoret held til i Sogndal og har 11 tilsette.PPT er ein viktig samarbeidspart for skular og barnehagar i Sogndal og kommunane rundt. Tenesta skal i sitt arbeid ha fokus på behovet for gode utviklingsmoglegheiter til barn og unge i barnehage og skule, og ha fokus på barn med særskilde behov.Det er ledig 100% vikariat som logoped i tida 01.08.21-01.07.22. Oppstart etter avtale. Vikariatet kan verte forlenga. Det er moglegheit for at stillinga kan bli fast. Det kan i tillegg verte ledig engasjement som l...

 • Company BALSFJORD KOMMUNE RÅDMANNENS STØTTEGRUPPE in Other
  17.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Arbeidsoppgaver-I samråd med fagleder eller pedagogisk leder utarbeide og gjennomføre planer for barn en har ansvaret for.-Tilrettelegge for og gjennomføre et faglig godt tilbud for barn med særskilte behov.-Utarbeide skriftlige rapporter og bidra til kontinuerlig vurdering av tilbudet. -Samarbeide med foresatte.-Bidra til et godt samarbeid med kollegaer.    Personlige egenskaperDu er løsningsorientert, fleksibel og engasjert i faget.Du er ansvarsfull og trygg på deg selvGode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter.Høy serviceinnstilling.Motivasjon til å bidra i et travelt arbeidsmiljø.Du er punktlig og opptatt av tilstedeværelse i løpet av barnehagedagen. Evne til å være i utvikling og til å reflektere over egen praksisEvne til å skape engasjement og lyst til å delta i barns lek og utvik...

 • Company STUDIEORGANISASJONEN FOLKEUNIVERSITETET AVD BODØ in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  ArbeidsoppgaverUndervise voksne i norsk som andrespråkPlanlegge undervisningen og kursoppleggetØnsket utdanning, erfaring og kvalifikasjonerLærerutdanning, gjerne med norsk som hovedfag, eller en kombinasjon av utdanning innen språk og pedagogikkOg/eller erfaring med undervisning i norsk som andrespråk for voksneTilleggsutdanning innen norsk som andrespråk, eller motivasjon for å gjennomføre slik utdanningPersonlig egnethet vektleggesOm arbeidsgiveren:Folkeuniversitetet er en ideell organisasjon som har som formål å bidra til et mer meningsfylt liv for den enkelte samt fremme livslang læring og likestilling i adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter. Folkeuniversitetet skal bidra til å motvirke utenforskap i samfunnet -- vi er derfor opptatt av, og tar hensyn til, at studentene og kursd...

 • Company TUV OPPVEKSTSENTER AVDELING SKULE in Other
  17.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org.nr.:964952701 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vi har ledig 100% vikariat som spesialpedagog p.t. Tuv skule. Stillinga er ledig frå 01.08.2021- 31.01.2022, med moglegheit for forlenging.Stillingane inneheld arbeid med enkeltbarn og barn i grupper som treng ekstra støtte/førebyggande tiltak, deriblant barn med enkeltvedtak. Stillingane inneber tett samarbeid innad i skulen, og med andre instansar som t.d. ppt og helsestasjon. Erfaring med lesekurs og bokstaver er en fordel.Skulane i HemsedalI Hemsedal er det eit godt utvikla tverretatleg samarbeid, og skulane ligg fint til med mykje fin natur rundt. Hemsedal barne- og ungdomsskule (5.-10. trinn) har 183 elevar. Tuv skule (1.-4. trinn) har 48 elevar og Ulsåk skule (1.-4. trinn) har 76 elevar.Utviklingsarbeid: Alle grunnskulane...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE BARN UNGE OG RUS BUP SOLA in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4404521317 Presentasjon av stillingen:BUP Sola, har ledig 100 % stilling for klinisk pedagog/spesialpedagog fra 01.07.21 tom 31.12.22 . BUP Sola har ansvar for et polikliniske tilbud innen psykisk helsevern til barn og ungdom i aldersgruppen 0-17 år.Arbeidet vil bestå i utredning og behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser og deres familier. Poliklinikken har et utstrakt samarbeid med skoler, barnehager og kommunale tjenester som PPT, barneverntjeneste, helsestasjoner og allmennleger. Det er ønske om en spesialpedagog med videreutdanning i klinisk pedagogikk, eller spesialpedagog. Erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge samt personlig egnethet for stillingen vil vektlegges.Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende ...

 • Company SKOGER SKOLE in Other
  16.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4403663589 Presentasjon av stillingen:Drammensskolen har et brennende hjerte for elevene. I Drammensskolen skal vi sammen legge til rette for læring for alle elever og stimulereden enkeltes motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring. Vi er opptatt av å forebygge utenforskap i et inkluderende fellesskap og et trygt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring for alle.Drammen kommune satser på lærerne, slik at de får best mulig forutsetninger for å utvikle gode læringsbetingelser for barn og unge.Skoger skole søker spesialpedagog. Stillingen er knyttet til skolens base med elever med spesielle behov. Dette er en fast stilling i 100%.Skoger skole er en 1.-7. skole med 170 elever og 30 ansatte. Skolen ligger landlig til i Drammen. I 2011 ble skolen totalrenover...

 • Company OSERØD BARNEHAGE in Other
  16.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Oserød barnehage og Færder kommuneFærder kommune leter kontinuerlig etter bedre måter å løse oppgavene på og har fokus på innovasjon og nytenkning for å sikre kvaliteten på våre tjenester i fremtiden. Færder er en øykommune i Vestfold med beliggenhet på vestsiden av den sørlige delen av Oslofjorden. Kommunen er kjent for sin vakre skjærgård. Færder kommune satser på sine barnehager. Betydningen av å satse på de yngste, er tydelig signalisert både politisk og administrativt.Oserød barnehage har en forsterket avdeling for barn som trenger ekstra hjelp og støtte. Dette gir rolige, fleksible og oversiktlige forhold og som gir barna gode utviklingsmuligheter. Her får de tett oppfølging av stabilt personale som er samkjørt, har felles forståel...

 • Company KONNERUD SKOLE in Other
  16.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4398485464 Presentasjon av stillingen:Drammensskolen har et brennende hjerte for elevene. I Drammensskolen skal vi sammen legge til rette for læring for alle elever og stimulere den enkeltes motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring. Vi er opptatt av å forebygge utenforskap i et inkluderende fellesskap og et trygt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring for alle.Drammen kommune satser på lærerne, slik at de får best mulig forutsetning for å utvikle gode læringsbetingelser for barn og unge. Konnerud skole har behov for flere dyktige og dedikerte lærere. Vil du være en del av dette laget ?Vi søker spesialpedagog som også har grunnskoleutdanning 1.-7. Vi søker spesielt etter noen med erfaring med autisme.Konnerud skoleSkolen ligger i bydelen Konnerud, tet...

 • Company ØSTRE TOTEN KOMMUNE PED PSYK TJEN in Other
  16.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :ArbeidsstedPP-tjenesten i Østre Toten kommune, kontorplassering på Rådhuset i Lena sentrum. PP-tjenesten har 6 årsverk, inkludert merkantile funksjoner.Fakta om stillingenPP-tjenesten er inne i en spennende prosess med videreutvikling av vårt arbeid knyttet til forebyggende arbeid og tidlig innsats. Dette kommer til uttrykk i vår organisering av rådgivere som kontaktpersoner for et fast knippe av barnehager og skoler. Vi jobber tett med skoleledere, styrere, og skolens og barnehagens pedagogiske personale. Vi har som mål å være en etterspurt og ettertraktet kontaktperson fra PPT. Vi legger stor vekt på å tilby relevant og adekvat pedagogisk veiledning med fokus både på tidlig innsats og forebyggende arbeid i barnas læringsmiljø og styrke...

 • Company ÅMLI KOMMUNE ADM OPPVEKST in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4404668043 Presentasjon av stillingen:Spesialpedagogen har hovedansvaret for arbeid med barn med nedsatt funksjonsevne i samarbeid med barnehageeier, barnehagestyrere, PP-tjenesten og andre aktuelle faginstanser.Spesialpedagogen er direkte underlagt og rapporterer til barnehageeier/oppvekstleder.ArbeidsoppgaverLegge forholda til rette for at barn med nedsatt funksjonsevne får best tenkelig utviklingLage og gjennomføre individuelle planer for det enkelte barnArbeide for et godt samarbeid, god kommunikasjon og informasjon mellom hjem og barnehage/faginstanserVeilede og støtte øvrig barnehagepersonale i det spesialpedagogiske og allmenpedagogiske.KvalifikasjonerBarnehagelærer med spesialpedagogisk tilleggskompetanseVeilederkompetanseGode muntlige og skriftlige kunns...

 • Company TVEDESTRAND KOMMUNE BARNEHAGE- LEDELSE in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4404796088 Presentasjon av stillingen:Tvedestrand kommune søker etter en 60 % spesialpedagog til barnehage for et vikariat fra 1.8.21 tom 31.12.21. Det kan bli mulighet for forlengelse.Stillingen er knyttet til spesialpedagogisk team barnehage. Kontorplass er på familiehuset i Tvedestrand, men praktisk arbeidssted vil i stor grad være ute i barnehagene.Det spesialpedagogiske teamet består av 3 spesialpedagoger som arbeider med barn som er tildelt spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven § 31. Veiledning er en sentral del av arbeidet. Spesialpedagogene er ansatt hos sektorleder for læring og oppvekst.Arbeidet krever kjøring til de ulike barnehagene, og det er derfor nødvendig å disponere egen bil.ArbeidsoppgaverBidra til helhetstenkning i arbeidet med alle bar...

 • Company ANDØY KOMMUNE STØTTEFUNKSJONEN in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Andenes skole er en 1-10 skole med ca. 270 elever. Skolebygget sto ferdig i 2011 og er et flott og moderne bygg. Skolen har fokus på tidlig innsats og spesialundervisning, og har et nært samarbeid med kommunens PP-tjeneste.Andenes skoles visjon er at vi "skal gi næring og læring til hele mennesket". Visjonen forutsetter et helhetlig elevsyn, og vi søker personer som er flinke til å skape gode relasjoner til elevene. For oss er elevene mer enn vitnemålet de kommer ut med.Våre kjerneverdier er respekt, mestring og samarbeid.Ved skolen kan det bli ledig en faste stillinger som spesialpedagog fra 01.08.2021. Vi søker etter spesialpedagoger som kjenner seg igjen i våre kjerneverdier.Skolen har behov for personer med undervisningskompetanse i norsk på ungdomstrinn og nødvendig spesialpedagogisk ...

 • Company ABRI DIALOGUE AS in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Abri Dialogue AS er en landsdekkende privat leverandør av private helse og omsorgstjenester. Vi har hovedkontor i Sola kommune, med avd.kontor i Oslo. Vi har levert helse og omsorgstjenester siden 2007. Vi har i dag avtaler med 57 kommuner i Norge. Vi tilbyr hjelp til mennesker med nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne. Våre ansatte bistår og tilrettelegger slik at hver enkelt bruker får en mest mulig skreddersydd hverdag etter egne ønsker og behov. Vår visjon og målsetting er et «godt liv» for brukere og ansatteArbeidsoppgaverMålrettet miljøarbeid som setter bruker i stand til å mestre hverdagenADL trening og oppfølging i daglige gjøremål, veiledningsarbeidAktivisering og sosialisering, oppfølging av beboers psykiske og somatisk helseSikre at gjeldende lovverk, vedtak og bestemmelser...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK AVD BUP TROMSØ in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org. nr: 974547031 Stillingsident: 4403360973 Presentasjon av stillingen:Vil du bli vår nye kollega?Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) ligger i Barne- og ungdomsklinikken. Avdelingen består av Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS), Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS), Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) Tromsø, BUP Harstad, BUP Narvik, BUP Silsand, BUP Sjøvegan og BUP Storslett. Vi samarbeider med Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) og Institutt for psykologi ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet.De psykiske helsetjenestene i BUPA er helsefremmende og sammenhengende, og bygget rundt pasientene. Utredning og behandling gir barn og unge best mulig forutsetninger for utvikling og vekst. Vi snakker om psykiske lidelser og utviklingsvans...

 • Company OPPSAL SKOLE in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4402412434 Presentasjon av stillingen:Oppsal skole er en 1 -- 10 skole, beliggende øverst på Oppsal med kort avstand til Østmarka. Skolen er samlokalisert med Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede. Skolen har 575 elever og en fin, stor skolegård, som er utstyrt med flere flotte aktivitetsarealer. Vi opptatt av at elevene våre skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø. Vi jobber systematisk og preventivt for at alle elever skal trives på skolen. Vi fokuserer på gode sosiale ferdigheter og karaktertrekk. Elever og voksne på Oppsal skal være; respektfulle, ansvarsfulle, utholdende, skapende og engasjerte. R-A-U-S-E. Alle voksne på skolen har ansvaret for å bygge positive relasjoner til elevene gjennom å bry seg, vise interesse, være støttende og ha f...

 • Company HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Hjalmar Johansen vgs har ledig 100 % vikariat til 31.12.2021 som spesialpedagog. Vi ønsker deg som har et stort engasjement og hjerte for elever i opplæring i mindre grupper. Vi er kontinuerlig opptatt av å utvikle et læringsfellesskap som bygger på våre verdier Mestring, Engasjement og Respekt. Skolen har et særlig fokus på «Den gode timen», klasseledelse og vurdering for læring. Skolens visjon er «Det beste i hver enkelt.» Vi ønsker å strekke oss langt for å tilpasse opplæringen til hver enkelt elev, og å skape et virkelighetsnært, helhetlig og innovativt opplæringstilbud.Stillingstype: VikariatStillingsstørrelse: HeltidSøknadsfrist: 23.06.2021Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområderSom lærer vil du få ansvar for å planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning for elever med særskilte be...

 • Company PORSGRUNN KOMMUNE PEDAGOGISKE-PSYKOLOGISKE TJENESTER in Other
  15.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4403689423 Presentasjon av stillingen:En av våre rådgivere i grunnskoleteamet går ut i permisjon og vi i søker derfor deg som har kompetanse og engasjement for dette arbeidsområdet, og vil arbeide i en PP-tjeneste som har en bevisst forståelse av sin rolle og oppgaver i skolen. I Oppvekst har vi rutiner for tverrfaglige drøftinger og oppfølging, og vi har en helhetlig praksis som felles målsetting for barn og unge i Porsgrunn kommuneI vårt team av PP-rådgivere er vi 13 faglig engasjerte og positive medarbeidere. Vår tjeneste består også av team med spesialpedagoger, logopeder og støttepedagoger/-assistenter i tillegg til kontorsekretærer, avdelingsleder og leder.Stikkord om oss:Vi etterstreber en forskningsbasert praksisVi har fokus på systematikk i vår fagutvikl...

 • Company NITTEDAL KOMMUNE ADMINISTRASJON BARNEHAGE in Other
  15.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4403625947 Presentasjon av stillingen:Nittedal kommune har et ressursteam for førskolebarn bestående av 7 årsverk hvor av 6 er spesialpedagoger og 1 er pedagog for barn med minoritetsspråklig bakgrunn. Teamet er en del av enhet for barnehager. Da flere av våre dyktige kollegaer skal ut på nye eventyr, søker vi etter nye kollegaer.Nittedalsbarnehagene består av 27 barnehager, 22 private og 5 kommunale. De har felles motto: "Med skrubbsår på knærne og stjerner i øynene" og felles kvalitetsplan med satsning på barnehagen som lærende organisasjon, inkluderende miljø, tidlig innsatskompetanse og godt språkmiljø for alle barn. Vil du være med og bidra til kvalitetsbarnehager der barn har gode støttespillere rundt seg både når de får skrubbsår og stjerner i øynene? Da b...

 • Company HAUKÅSEN SKOLE in Other
  15.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4404440481 Presentasjon av stillingen:Haukåsen skole er en byomfattende spesialskole for elever med nevrologisk betingede vansker. Skolen har 83 elever og ca 130 ansatte, inkludert Aktivitetsskole. Elevene er i alderen 6-20 år. Foruten spesialpedagoger er det ansatt faglærere, logopeder, miljøarbeidere, samt ergo- og fysioterapeuter, som arbeider tverrfaglig med tilbudet til elevene. Skolens visjon er læring, mestring og livskvalitet. Fra 01.08.2021 har vi 1 fast og 2 årsvikariater i undervisningsstilling ledig fram til 31.07.2022.ArbeidsoppgaverKontaktlæreransvarGod og tydelig klasselederUtarbeide IOP, undervise etter denne, og evaluere elevens måloppnåelseVeilede miljøarbeidereBidra til godt skole/hjemsamarbeidBidra til skolens utviklingKvalifikasjonerGodkjent ...

 • Company STIFTELSEN STEINERSKOLEN I INDRE ØSTFOLD in Other
  15.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Vi søker spesialpedagog i ca. 40-50 % stilling for skoleåret 2021/22. Det kan være mulighet for høyere stillingsprosent.Stillingen innebærer undervisning av enkeltelever på barn- og ungdomsskolenØnskede kvalifikasjoner:Spesialpedagogisk utdannelse/pedagogDu må ha gode samarbeidsevnerDet er en fordel om du har kjennskap til SteinerpedagogikkOm arbeidsgiveren:null...

 • Company HØYBRÅTEN SKOLE in Other
  15.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4398149381 Presentasjon av stillingen:Høybråten skole har 606 fantastiske elever og 75 dedikerte ansatte. Skolen har 28 klasser og disse er fordelt på sju ulikebaser. Dette gir gode muligheter for tilpasset opplæring, variert undervisningog fleksible læringsmetoder. Vi er en veletablert og tradisjonsrik barneskole,som har en sentral rolle i lokalsamfunnet. Som baseskole setter vi tettsamarbeid mellom lærerne høyt, både i planlegging og gjennomføring avundervisningen. Vår nærhet til både marka og offentlig kommunikasjon (kun 15minutter med tog fra Oslo S) gir oss gode muligheter til fleksibelundervisning, også utenfor klasserommet. Høybråten skole har gjennomgått etdigitalt løft. Høsten 2019 ble vi heldigitale med 1:1 dekning på læringsbrett(iPad). Dette har gitt ...

 • Company ULVERUD SKOLE in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4397789302 Presentasjon av stillingen:Ønsker du å gjøre en forskjell?Er du en engasjert og faglig dyktig lærer med kompetanse og erfaring med spesialundervisning på barneskole?Er svaret JA, søk stilling på Ulverud skole.Ulverud skole ligger sør i Nittedal, rett over grensa fra Oslo og nær marka. Skolen har rundt 450 elever fordelt på 1.-7.trinn og en stor og flott SFO.Ulverud skole er en COS skole (Circle of Security), og bruker trygghetssirkelen aktivt for å bli en mer barnemoden skole. Vi ønsker å se elevene innenfra og være gode rollemodeller som bidrar til god sosial og emosjonell læring. Ulverud skole er en dysleksivennlig skole.Skolens visjon er "Vi lærer sammen - Vi trives sammen".Les mer om skolen vår på Vi ønsker de beste lærerne for våre elever og søker...

 • Company HOLMESTRAND KOMMUNE OPPVEKSTKONTORET in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Er du en leken relasjonsbygger som vil bidra til barns trivsel, mestring og utvikling?Hele oppvekstfeltet i Holmestrand kommune jobber for at barn og unge skal oppleve et inkluderende fellesskap i barnehager og skoler.Barnehageåret 2020/2021 startet Holmestrand kommune opp et pilotprosjekt i samarbeid med seks barnehager (private og kommunale), målet med pilotprosjektet er en mer inkluderende praksis, det arbeides systemrettet med innhold og organisering. Pilotprosjektet er et samarbeid mellom den enkelte barnehage, spesialpedagogen og PPT. Pilotbarnehagene er tildelt ekstra ressurser.Høy kvalitet i barnehagen er et viktig grunnlag for å fremme trygghet og glede hos hvert enkelt barn. Samhandling av tjenester skal sikre god oppvekst i ko...

 • Company GIMLE SKULE in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Gimle skule har ledig eit vikariat som spesialpedagog i ca. 50 % stilling.Vikariatet gjeld i perioden 01.08.2021-31.07.2022.**Kvalifikasjonar:**Søkjar må ha relevant høgskuleutdanning, helst spesialpedagogikk.Personlege eigenskapar:God på relasjonsbyggingTydeleg klasseromleiing og fokus på godt læringsmiljøGod digital kompetanseFleksibel og gode evner til samarbeidGode kommunikasjonsevner og evne til å bidra til å skape eit godt arbeidsmiljø**Tilsetjingsvilkår:**For stillinga gjeld løns- og arbeidsvilkår i samsvar med lov, forskrift og avtaleverk. Den som blir tilsett må levere politiattest av ny dato i tråd med Opplæringslova § 10-9.Velkomen som søkar!Om arbeidsgiveren:Gjennom handlekraft, fleksibilitet og utradisjonelle løysingar, skal Fyresdal vere ein framifrå stad å bu og virke!Gjer d...

 • Company FJERDINGBY SKOLE in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4394059045 Presentasjon av stillingen:Da bør du lese videre og se om dette er noe for deg!Vi søker en dyktig og engasjert spesialpedagog/vernepleier/miljøterapeut som har erfaring og kunnskaper omelever med sammensatte diagnoser. Det er også viktig at du har erfaring fraskole og kjenner skolehverdagen. Vi trenger inntil 2 stillingOppfølging, tilrettelegging og læringDaglig oppfølging av elev(er) i skolehverdagen, i timer og friminuttVeilede elev(er) i læringssituasjonerSamarbeid med lærere, bla utføre opplæringsøkter etter veiledning fra lærerTilrettelegge for læring og samarbeide tett med faglærere om innholdUtarbeide individuelle opplæringsplaner og sikre at disse følges og evalueresArbeide systematisk med utvikling og selvhjelpsferdigheterNærkontakt til og sam...

 • Company SLEMMESTAD UNGDOMSSKOLE in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4397674541 Presentasjon av stillingen:Sjelden mulighet på Slemmestad ungdomsskole.Vi søker etter en spesialpedagog som brenner for å lage en god skole for alle, og som ønsker å bygge opp et godt system som ivaretar alle våre elever. Du vil ha en viktig rolle i overordnet kvalitetssikring av spesialundervisningen på skolen sammen med en annen spesialpedagog og i tett dialog med skolens ledelse.Slemmestad Ungdomsskole er en flott skole med gode lokaler og et fantastiske uteområder. Vi har ca. 400 elever og 50 godt kvalifiserte ansatte. Skolen ble totalrenovert i 2011, og er bygget for 6 paralleller. For tiden har vi 5 klasser på hvert trinn.ArbeidsoppgaverThomas Nordahl sier mye om hva som virker og hva som ikke virker innen spesialundervisning og oppfølging av ele...

 • Company SKULLERUD SKOLE in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4385120629 Presentasjon av stillingen:Skullerud skole trenger en ny dyktig medarbeider. Er du den vi søker?Skullerud skole er en ungdomsskole med 340 elever og 60 ansatte beliggende i bydel Østensjø. Skolen har fem klasser på hvert trinn. I tillegg har vi en byomfattende tilrettelagt avdeling med 15 elevplasser (høytfungerende autisme), og en mottaksklasse. Skolen ligger fint til nær Østmarka og med god tilgang på offentlig kommunikasjon i umiddelbar nærhet.Ved Skullerud skole jobber vi for å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter og tilby god undervisning i et trygt og inkluderende læringsmiljø. Evne til å etablere gode relasjoner med elever og foresatte, god klasseledelse og dyktige lærere er nøkkelfaktorene ved Skullerud skole. - Godt arbeid over tid har bi...

 • Company ARENDAL ANLEGG AS in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Org. nr: 914907918 Stillingsident: 4397775049 Presentasjon av stillingen:Mobilt team er en avdeling i enhet for spesialpedagogiske tjenesterTeamet er en del av Sandum skole som er et spesialpedagogisk opplæringstilbud for elever i Arendal kommune.Mobilt team jobber utadrettet på den enkelte skole.ArbeidsoppgaverArbeidet består hovedsakelig i å fremme utvikling av læringsmiljø og gode relasjoner, samt bistå skolene med barns utvikling og trivsel i skolehverdagen. Teamet jobber tett med alternativt opplæringstilbud for 5 til 7 trinn.KvalifikasjonerVi søker etter personer med 3årig pedagogisk utdannelse ogengasjement for det spesialpedagogiske feltet. Kvinner oppfordres til å søke.Personlige egenskaperDen som tilsettes må ha god praktisk og teoretisk relasjonskompetansen.Du må være utviklings...

 • Company ELVERHØY SKOLE in Other
  14.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4399673008 Presentasjon av stillingen:Elverhøy skole er en byomfattende spesialskole for elever fra 1.-4. trinn, som har språk- og sammensatte lærevansker. I tillegg til dette kan elevene ha utfordringer med oppmerksomhet, konsentrasjon og sosialt samspill. Samtlige av skolens elever følger fag- og timefordelingen for sitt trinn, men har en individuell tilpasset opplæringsplan (IOP) i alle fag.Skolen har 27 elever og 20 ansatte. Skolens elever er delt inn i grupper på 6-8 elever. Til hver gruppe er det i hovedsak tilknyttet to spesialpedagoger/lærere og én barne- og ungdomsarbeider/assistent. Foruten dette har skolen har 1 logoped og lærlinger som tar barne- og ungdomsarbeiderfaget.Elverhøy skole er samlokalisert med Kringsjå skole, tett ved markagrensen. Det er ...

 • Company HELSE NORD-TRØNDELAG HF STAB-/STØTTEFUNSKJONER - NAMSOS in Other
  14.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4398605434 Presentasjon av stillingen:Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) er en del av Klinikk for kvinne, barn og familie, og har kontorsteder ved sykehuset Levanger og sykehuset Namsos, med felles ledelse. Målgruppen er barn og unge, 0 -- 18 år, med medfødte eller ervervede funksjonsnedsettelser, med behov for tverrfaglige habiliteringstjenester på spesialistnivå.Vi har ledig stilling:Spesialpedagog med masterAndre med bachelor i helsefag og med relevant tilleggskompetanse kan søkeFor helsepersonell etter helsepersonelloven kreves det autorisasjon/godkjenning.Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.Arbeidstakere i HNT som mener de har fortrinnsrett til stillingen, bes opplyse om det i søknaden.Vedkommende som får ti...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Special needs teachers Edit filters