Jobmonitor. Search results for Special needs teachers

33 Jobs found

Used filters:
 • Special needs teachersx
Displaying 1-33 of 33 results.
 • Company Bardufoss ungdomsskole in Other
  15.10.2019

  Bardufoss ungdomsskole:SPESIALPEDAGOG/ MILJØTERAPEUTSt.nr. 63/19: 60% engasjement fom 01.11.19 tom 31.07.21Beskrivelse av arbeidssted:Bardufoss ungdomsskole er den største ungdomsskolen i Målselv kommune med ca. 200 elever.Skolen ligger i et naturskjønt område nært Bardufoss videregående, idrettsanlegg og Polarbadet på Rustahøgda. Skolen har elever som kommer fra institusjonen Stendi.I skolen vår skal det være plass for alle. Vi søker etter voksne som sammen med foreldre og elever medvirker til et læringsmiljø som fremmer trivsel, trygghet og læring gjennom gode relasjoner. Kommunen og skolen er en del av MOT, og vår viktigste målsetting er å skape robust ungdom som er i stand til å ta vare på seg selv og sine medmennesker til det beste for framtida.Skolen og kommunens satsingsområde er me...

 • Company Valdres vidaregåande skule in Other
  15.10.2019

  Valdres vidaregåande skule har ledig inntil 80 % vikariat i norsk, samfunnsfag og historie frå 16. januar 2020.Vi søkjer deg somset eleven i sentrumer dyktig til å legge til rette for god læringer engasjert i fagetverdset samarbeid om fag og undervisningønskjer å arbeide med ungdomer utviklingsorientertkan ordleggje deg godt skriftleg og muntlegVi tilbyrein arbeidsfellesskap som er opptatt av elevane si læringfagseksjonar som er opptatt av utvikling i fag og av god undervisninggodt arbeidsmiljøfylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordningarOm stillingainntil 80 % årsvikariat i norsk, samfunnsfag og historieledig frå 16. januar 2020 til 31. juli 2020ved interne omrokkeringar kan andre fag bli ledigeved tilsetting blir alle utlyste undervisningsstillingar ved sku...

 • Company Midtstuen skole in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4141411109 Presentasjon av stillingen:Midtstuen skole har en avdeling for elever innen autismespekteret. Gruppen har skoledag fra 08:45 til 13:45 hver dag, og vi har faste timeplaner og individuelle dagsplaner for hver dag, slik at forutsigbarhet og oversikt er tydelig for alle elevene. Annenhver uke er vi på utflukter for å trene ADL og hverdagskunnskap, med stort fokus på selvstendighet. Undervisningen hos oss foregår i klasserom, på grupperom, sløyd og på forming, kjøkkenet, og ute i naturen og nærområdet. Vårt mål er at elevene skal gå ut fra Midtstuen godt rustet for fremtiden og de utfordringene de møter der.ArbeidsoppgaverUndervisning i ungdomsskolen. 8. - 10. trinn.KvalifikasjonerVi søker deg som er utdannet lærer med spesialpedagogikk i fagkretsen og und...

 • Company LAND MONTESSORISKOLE in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Vi har ledig stilling som spesialpedagog fra 01.01.20 og ut skoleåret. Det vil dreie seg om arbeid med enkeltelever, legge opp undervisning i henhold til IOP og skrive evalueringer. Man vil også ha ansvar for organisering av samarbeide med lærere og assistenter som jobber med elevene.PAM...

 • Company Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk SarpsborgVi søker spesialist i klinisk pedagogikk til utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.Er du pedagog med klinisk videreutdanning og har lyst til å arbeide med barn og unge i et godt, tverrfaglig kollegium bør du vurdere denne stillingen.Ved BUPP sarpsborg er det 18 behandlerstillinger fordelt på 20 personer. Medarbeider vil inngå i et team bestående av psykologer, lege, pedagog(er) og medarbeidere med grunnutdanning som sosionom, barnevernpedagog, vernepleier e.l., de fleste med klinisk videreutdanning.Vår målgruppe er barn og unge i alderen 0 - 18 ved inntak. De må ha behov for hjelp som ikke kommunale instanser kan ivareta og ha, eller stå i fare for å utvikle en psykisk lidelse.V...

 • Company STATPED OSLO in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Statpeds fagavdelinger dekker tjenester innen seks fagområder: døvblindhet/kombinerte syns- og hørselstap, ervervet hjerneskade, hørsel, sammensatte lærevansker, språk/tale og syn. Statped, avdeling for sammensatte lærevansker (SLV), har som oppgave å gi tjenester til barn, unge og voksne med store sammensatte lærevansker i nært samarbeid med PPT og fagpersoner i kommunen/fylkeskommunen.Vi søker de rette fagpersonene som ønsker å bli med og videreutvikle, og jobbe med interessante faglige utfordringer sammen med motiverte kollegaer. Har du et ekstra engasjement for faget og har en spisskompetanse du ønsker å utvikle er dette jobben for deg. Du får mulighet til å bidra til at barn, unge og voksne med sammensatte/komplekse vansker kan få en bedre barnehage og skolehverdag.Avdeling sammensatt...

 • Company GRANRUDMOEN BARNEHAGE SA in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  I barnehagen vår har vi nå ledig 100 % stilling som spesialpedagog fra 1. desember 2019 - 31.juli 2020 med stor mulighet for forlengelseKrav til kompetanseGodkjent barnehagelærerutdanning med videreutdanning i spesialpedagogikkbeherske norsk muntlig og skriftligØnsket kompetanseønskelig med erfaring fra arbeid med barn med særskilte behov, men dette er ikke et kravPersonlige egenskaperGode samarbeidsevnerBlid og positiv med godt humørFleksibelPAM...

 • Company GISKE KOMMUNE PP-RÅDGIVINGSKONTOR in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Org. nr: 964 980 721 Stillingsident: 4139550708 Presentasjon av stillingen:Det er ledig vikariat som spesialpedagog i spesialpedagogisk team i Giske kommune frå 01.01.2020 t.o.m. 31.12.2020, med moglegheit for forlenging.Arbeidet er knytt til barn i barnehagane med vedtak om rett til spesialpedagogisk hjelp.Ved tilsetjing vil det bli lagt vekt på at ein er skikka for stillinga. Det er krav om gyldig politiattest.Den som blir tilsett må kunne disponere eigen bil.ArbeidsoppgåverGi spesialpedagogisk hjelp til barn med spesielle behovBidra til utvikling av gode samspelsprosessar og gode læringsmiljø i barnehaganeGi råd og rettleiing til føresette og tilsette i barnehagenVere medspelar i utarbeiding, gjennomføring og evaluering av individuelle opplæringsplanar.Deltaking i prosjektKvalifikasjona...

 • Company Sykehuset Innlandet Gjøvik in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 974632535 Stillingsident: 4140269878 Presentasjon av stillingen:Ved hørselssentralen, Sykehuset Innlandet, Gjøvik, er det ledig fast stilling for audiopedagog.Stillingen vil utgjøre ca 80-100%.Hørselssentralen har i dag 7 audiografer.ArbeidsoppgaverOppfølging av barnPasienter med tinnitusABR og APDKvalifikasjonerGodkjent audiopedagog utdanning.Personlige egenskaperGode kommunikasjonsevner.Gode samarbeidsevner .Forståelse for den enkelte situasjonEmpatiBør ha kunnskap om tegnspråkVi tilbyrLønn etter overenskomstGode pensjonsordninger i KLPKontaktinformasjonGeir Sæthermoen, Avdelingsoverlege, 97517790ArbeidsstedKyrre Greppsgt. 112819 GjøvikSøk på stillingen:Nøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Sykehuset Innlandet HFReferansenr.:4140269878Stillingsprosent: 100%Søknadsfrist: 22.10.2019PAM...

 • Company St. Hallvard videregående skole in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Om enheten vårSt.Hallvard videregående skole ligger i Lier kommune og har utdanningsprogrammene musikk, dans og drama, studiespesialiserende fag og idrettsfag. Skolen har 700 elever og 125 ansatte. Ved skolen er det en egen avdeling for elever med sammensatte funksjonsnedsettelser og lærevansker.Om stillingenSkolen har ledig et 100% vikariat innen spesialpedagogikk ved spesialavdelingen i tidsrommet 01.12.2019 - 31.10.2020.StillingsbeskrivelseUndervisning av elever med store sammensatte vansker, og/eller utfordrende adferd:observasjon og kartlegging.utarbeide IOP, og lage tilrettelagte undervisningsopplegg.gjennomføre evalueringsarbeid i samarbeid med team rundt elevene.veilede assistenter.samarbeide med interne og eksterne samarbeidspartnere og skole-hjem samarbeid.håndtere kommunikasjons...

 • Company Bjørndal skole in Other
  05.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4139459419 Presentasjon av stillingen:Spesialpedagog - Trinn 1.-4.Bjørndal skole er en flerkulturell 1-7 skole med ca 450 elever og 90 ansatte. Skolen ligger idyllisk til i Søndre Nordstrand bydel med Grønliåsen og Østmarka som nærmeste nabo. I umiddelbar nærhet til skolen ligger et stort og flott idrettsanlegg. Skolen ligger sentralt for offentlige kommunikasjoner. Vi jobber aktivt for å tilpasse undervisningen i klasserommet, og har fokus på språk og begrepsopplæring. Det settes av mye tid til samarbeid både på team, i personalet og med ledelsen. Skolen var en av de første seks skolene som deltok i prosjektet MerLæring, og har brukt de ekstra ressursene til å ansette ressurslærere som styrker klasseromsundervisningen på de laveste trinnene. Vi tilbyr gratis del...

 • Company Oslo universitetssykehus, Ullevål in Other
  05.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4139378169 Presentasjon av stillingen:Ved Seksjon for nevrohabilitering- barn Ullevål, har vi ledig en 50% fast stilling som spesialpedagog, om mulig logoped.Seksjon for nevrohabilitering-barn er lokalisert på Ullevål . Seksjonens ansvarsområde omfatter medisinsk diagnostikk og behandling, funksjonsdiagnostikk og spesialiserte oppgaver innen utredning og behandling av barn med nevrologisk betinget funksjonshemming. Arbeidet er organisert i tverrfaglige team. Målgruppen omfatter barn fra 0 til 18 år som er henvist fra primærhelsetjenesten og øvrige avdelinger ved Oslo universitetssykehus.Alle ansatte som yter helsehjelp til barn og utviklingshemmede skal fremlegge politiattest etter Helsepersonelloven § 20 a. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder. Kun el...

 • Company Fylkesmannen i Telemark in Other
  04.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Vi søker deg med spesialpedagogisk kompetanseOpplæring og folkehelse blir det største sektorområde i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Sektoren skal bidra til høyere gjennomføring i videregående opplæring, bedre læringsresultater og målbar effekt på elevenes opplevelse av livsmestring. Sektoren består av flere seksjoner og blant annet 21 videregående skoler. Stillingen som rådgiver er organisert i seksjon for pedagogisk støtte og utvikling.Seksjon for pedagogisk støtte og utvikling har stor spennvidde i arbeidsoppgavene, og består av ca 20 medarbeidere. Rådgiveren vil ha arbeidsoppgaver knyttet til opplæringslova § 5-1 "særskilt inntak på individuell vurdering og fortrinn>>, jfr. forskrift til opplæringsloven kap. 6. Dette er en lovpålagt oppgave som krever spesifikk spesialpedagogisk ko...

 • Company Notodden videregående skole in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Fra 01.12.19 er det ledig inntil 100% stilling som T-leder/spesialpedagog ved Notodden videregående skole. Det faglige ansvaret for opplæring i mindregrupper (STAR) inngår i stillingen. Tidsressursen er for tiden 75%. Den som tilsettes må derfor være kvalifisert til å undervise eller gjøreannet relevant arbeid for skolen i den resterende delen av stillingen.Stillingen er en stabsfunksjon nært knyttet til skolensutvidede ledergruppe og skal samarbeide nært med rektor, studieleder,administrativ leder, avdelingsledere og rådgivere.Sentrale ansvars- ogarbeidsoppgaver:Utarbeide enkeltvedtak.Behandling av søknader om fortrinn/individuell behandling og oppfølging av elever med enkeltvedtak i samarbeid med avdelingslederne.Bruk av kartleggingsverktøy.Skolens kontaktperson utad når det gjelder sake...

 • Company Eikholt Senter for Døvblinde in Other
  04.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Vil du være med å videreutvikle et unikt synsrehabiliteringstilbud? Og synes du samarbeid med andre faggrupper er inspirerende? Vi søker en medarbeider som brenner for å arbeide med mennesker og syn. Vi er på jakt etter en fagperson med spisskompetanse og ønske om å jobbe innovativt med fagutvikling og tett brukerkontakt.Eikholt har etablert en klinikk for tverrfaglig utredning og optimalisering av syn og hørsel -- AV-klinikken. Videreutvikling av klinikken vil være en sentral oppgave.Arbeidsområder:· Synsutredning· Tverrfaglig syns- og hørselsrehabilitering -- videreutvikling av AV-klinikken· Rådgivning for barn, unge og voksne· Kurs for brukere· Prosjektarbeid og annet faglig utviklingsarbeid· Samarbeid med fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt· Systematisering, dokumentasjon og publise...

 • Company Spiren barnehage in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Spiren barnehage har midlertidig stilling som spesialpedagog ledig, 10 timer pr. uke.Vi er opptatt av å bygge gode relasjoner til alle barn og foreldre. Vår barnehage skal være et godt sted for alle, der alle får utvikle seg fra sitt ståsted. Dette skal alle våre ansatte ha i fokus i sitt arbeid hos oss. For at dette skal skje må barna få den oppfølgingen de trenger. Vi trenger nå en dyktig spesialpedagog som kan følge opp og hjelpe enkeltbarn som har behov for ekstra støtte i sin hverdag.Den som blir ansatt skal arbeide på avdeling med barn fra tre til seks år.Kvalifikasjoner:Utdanning som godkjent barnehagelærerUtdanning innenfor spesialpedagogikkKompetanse innenfor språk og sosial utvikling er ønskeligGode samarbeidsevner er viktig, da vi ønsker at du skal inngå i teamet i barnehagen vå...

 • Company OLIVIA ASSISTANSE AS in Other
  01.10.2019 Updated on: 06.10.2019

  Olivia assistanse er leverandør av BPA, som er en forkortelse for Brukerstyrt Personlig Assistanse. Brukerstyrt vil si at den som har et vedtak om assistanse (vedtakseier) selv styrer sin assistanse, enten ved å være arbeidsleder for sine assistenter selv, eller gjennom en nærstående som bistår med arbeidslederrollen. Personlig vil sa at det ansettes assistenter til hver enkelt BPA-ordning. Assistanse innebærer at personlige assistenter yter service basert på arbeidsleders instrukser, og behøver derfor ingen særskilt fagkompetanse. Du vil få all nødvendig opplæring fra arbeidsleder, og det er arbeidsleder som avgjør hvem som skal ansettes.Jeg er arbeidsleder for min sønns BPA-ordning og søker nå personlige assistenter.Min sønn er en morsom og aktiv åtteåring som trives med ulike aktivitete...

 • Company Toso skole in Other
  01.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Spesialpedagog med videreutdanning innenfor adferd, 100% fast stillingJevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Ny E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst -- og kulturinstitusjonen Hadeland Glassverk og Kistefos-museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har 6600 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud.Toso skole er en 1-7 skole med ca. 260 elever og 43 ansatte. Skolen preges av et godt arbeids- og læringsmiljø, og vi har høye ambisjoner for elevene våre.På Toso er vi opptatt av kontinuerlig læring og utvikling for alle elever og ansatte,...

 • Company SARPSBORG KOMMUNE SPESIALPEDAGOGISK in Other
  01.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Beskrivelse av arbeidsstedVirksomhet spesialpedagogikk førskole ligger under kommuneområde oppvekst. Vi er en virksomheten som er sammensatt av ulike faggrupper som jobber ute i kommunale og ikke-kommunale barnehager.Virksomheten har også en liten forsterket avdeling som er en av 3 avdelinger på Fosbyløkka barnehage (Virksomhet Raet).Vi er stolte av jobben vi gjør og håper du kan bli det samme her hos oss.Stilling / ArbeidsoppgaverArbeidsoppgavene til stillingen er som følge av vedtak etter Barnehagelovens § 19 a; Rett til spesialpedagogisk hjelp.Arbeidet består av å jobbe med barna ute i de aktuelle barnehagene, eller i hjemmet der hvor barnehageplass ikke er aktuelt. Vårt arbeid for barna skal være et ledd i en helhet for barnet.Arbeidsoppgaver er:Tilrettelegging og direkte gjennomføring...

 • Company Thyra Barnehager (VO-1607) in Other
  01.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Org. nr: 975311104 Stillingsident: 4134069133 Presentasjon av stillingen:Ved Thyra barnehager er det for perioden 14. oktober 2019 - 31. juli 2020 ledig et vikariat i 80 prosent stilling for spesialpedagog.Thyra barnehager består av Torvsletta, Skyttervegen og Ustmyra barnehager og tilhører Heimdal bydel. Vi har tilsammen 142 barn og det er vel 40 ansatte. Enheten er veletablert med dyktige medarbeidere og et høyt faglig fokus. Vi er aktive i flere nettverk, blant annet Reggio Emilia og Barn & rom nettverkene i Trondheim. Våre barnehager er organisert i oversiktlige avdelinger med et godt samarbeid på tvers.Innenfor det spesialpedagogiske området er vi med i sosialspekternettverk og vi har mange gode medarbeidere med kompetanse innenfor dette feltet. Thyra har egen indre hjelpetjeneste som...

 • Company TRONDHEIM KOMMUNE, ENHET FOR VOKSENOPPLÆRING (VO-1604) in Other
  01.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Trondheim voksenopplæringssenter har for perioden 1. desember 2019 - 31. juli 2020 ledig et vikariat i 100 prosent stilling for lærer ved avdeling hørsel.Trondheim voksenopplæringssenter (TROVO) er en kommunal og fylkeskommunal enhet. Vi holder til i nye lokaler i Trondheimsporten.Det gis opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere, grunnskoleopplæring for voksne, Fylkeskommunen gir tilbud om videregående opplæring for voksne. TROVO gir tilbud om spesialundervisning innenfor mange områder.ArbeidsoppgaverUndervisning av sterkt hørselshemmede og døve voksne på norskkurs og grunnskole.Opplæring i tegnspråk, norsk og samfunnskunnskap og engelsk på alle nivå i grunnskole og spesialundervisning.KvalifikasjonerGodkjent lærerutdanning.Høy faglig kompetanse i / på tegnspråk.Utdanning i fa...

 • Company NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING in Other
  01.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  ProsjektlederSom Prosjektleder i NND vil du jobbe med å levere prosjekter i tråd med finansielle og tekniske målkrav. Du vil også bidra i utviklingen av rutiner og prosesser som sikrer god prosjekt- og porteføljestyring. Du vil ha ansvar for leveranser og kvaliteten i egne prosjekt.Stillingen rapporterer til teknisk sjef men vil også ha relasjoner til øvrige deler av organisasjonen.Arbeidsoppgaver:Etablere, levere og rapportere på egne prosjekter etter gjeldende prosjektmodellPlanlegge og gjennomføre gode prosjektstarter og sikre involvering fra alle prosjektdeltakere i prosjektenes ulike faserAdministrere og styre prosjekter i henhold til budsjettBidra til å etablere NND sitt prosjektstyringssystemGjennomføre kontrahering av tekniske anskaffelser og sikre at disse følgesKvalitetsoppfølgin...

 • Company Bjerke videregående skole in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4135290804 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig et vikariat i fransk (Vg1, nivå ll) 20,30 % fra 21.oktober og ut skoleåret 2019/2020. I tillegg vil det være ledig et vikariat i norsk på minst 24% og opptil 45% fra 24.februar 2020. Vi vil vurdere både søkere som bare har undervisningskompetanse i fransk og søkere som har undervisningskompetanse i både norsk og fransk.ArbeidsoppgaverUndervisning med for- og etterarbeidDelta i utviklingsarbeidArbeide med skolemiljøDeltakelse i samarbeidstid som faglag, seksjonsarbeid og fellesmøterAnnet som arbeidstidsavtalen for 2019/2020 tilsierKvalifikasjonerUndervisningskompetanse i fransk og gjerne norsk eller et annet fag skolen har undervisning iPPURelevant undervisningserfaringGod og relevant IKT-kompetansePersonlig egnet...

 • Company STAVANGER KOMMUNE RESSURSSENTER in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4129769118 Presentasjon av stillingen:Ressurssenter for styrket barnehagetilbud skal gi spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven §19a, og hjelp til barn med nedsatt funksjonsevne, som har et tilrettelagt barnehagetilbud etter barnehageloven §19g. Spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging gis individuelt og i gruppe, der tanken om helhet og inkludering er grunnleggende. Vår visjon er: MED BLIKK FOR MULIGHETERVi har nå et ledig vikariat som spesialpedagog i 100 % stilling, (stillingsprosent kan diskuteres). Vi søker en medarbeider som har kompetanse relatert til opplæring av barn med autisme (EIBI/TIOBA) og kjennskap og erfaring innen anvendt atferdsanalyse.ArbeidsoppgaverVeiledning og opplæring av utfører av spesialpedagogisk hjelp, og personale i barnehagenF...

 • Company Årvoll skole in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4136091812 Presentasjon av stillingen:Årvoll skole - "Med blikk for alle!"Årvoll skole er en 1.-10. skole med flott beliggenhet i Bjerke bydel, med nærhet til marka. Skolens visjon er "Med blikk for alle". Elevene og de ansatte skal oppleve å bli sett og anerkjent faglig og sosialt. Vi fokuserer på høyt læringstrykk og optimal læring for hver enkelt elev. Våre satsningsområder er inkluderende læringsmiljø og tilpasset opplæring. Alle skolens elever og lærere brukerlæringsbrett i opplæringen, med fokus på tilpasset opplæring og elevaktiv læring. 1.-4. trinn har tett samarbeid med AKS om læringsstøttende aktiviteter og sosial læring. 1. - 4. trinn har uteskole. Skolen samarbeider med Kulturskolen og kodeklubben med ulike tilbud for skolens elever. Vi legger stor ve...

 • Company Knapløkka barnehage in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Knapløkka barnehage ligger i Tønsberg sentrum, rett ved jernbanestasjonen med kort vei til byens mange kulturtilbud. Barnehagen har 9 grupper fordelt på 4 hus. Fra 1.1.2020 blir Fjerdingen barnehage en del av Knapløkka barnehage. Sentrum barnehager består av Fjerdinge, Trudvanglia og Knapløkka.Vi har et flott uteområde og kort vei til skogen. Det er stort mangfold i barnehagenVi har et ledig vikariat ,80%, som spesialpedagog fra 15.11.2019 - 26.06.2020, med mulighet for forlengelse.HovedarbeidsoppgaverDirekte arbeid med spesialpedagogisk hjelp etter barnehagelovens §1, 2, 19a og 19gAnsvarlig for å utarbeide ajouføre og evaluere IOP i samarbeid med pedagogisk leder og foresatteBenytte programmer som Acos, IOP og andre spesialpedagogiske p...

 • Company ALTONA SKOLE OG RESSURSSENTER in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Altona Skole og Ressurssenter er Sandnes kommunes kompetansesenter for utvikling av læringsmijø og tilpasset opplæring. Vårt oppdrag er å bidra til å virkeliggjøre Sandnesskolens visjon om inkludering: "Alle elevene er våre". Vi har en systemisk tilnærming for vårt arbeid med sosiale og emosjonelle utfordringer. Altona har et skoleteam som gir et alternativt tilbud til elever som det er vanskelig å tilrettelegge undervisning for ved elevens nærskole.Ressurssenteret gir skolene tilbud om veiledning, læringsstøtte og annen kompetanseutvikling. Vi har ansvar for nettverksarbeid for skolenes sosiallærere og miljøpersonell. Teamet er sammensatt av medarbeidere med enten sosialfaglig eller pedagogisk kompetanse. Vi søker nå etter 1 årsvikariat som veileder ved dette teamet, med veiledererfaring ...

 • Company BRYNE VIDAREGÅANDE SKULE in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Bryne vidaregåande er ein av landets størstevidaregåande skular med om lag 2000 elevar og om lag 330 tilsette. Skulen hareit breitt tilbod fordelt på utdanningsprogramma bygg- og anleggsteknikk,helse- og oppvekstfag, idrettsfag, medium og kommunikasjon, restaurant- ogmatfag, service og samferdsel, studiespesialiserande, teknikk og industriellproduksjon og vaksenopplæring dag- og kveldstilbod. I tillegg har me fleiregrupper innanfor spesialundervisning. Skulen ligg sentralt i Bryne sentrum ieit miljø prega av læring, næring og kultur. Våre satsingsområder ervurderingspraksis og fagfornying, med fokus på djupnelæring og satsingsområda iny Overordna del.Bryne videregående skole har ledig vikariat i faga norsk og engelsk i inntil 80 % stilling.Undervisningsstillingen i norsk og engelsk er på y...

 • Company BRYNE VIDAREGÅANDE SKULE in Other
  01.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Bryne vidaregåande er ein av landets største vidaregåande skular med om lag 2000 elevar og om lag 330 tilsette. Skulen har eit breitt tilbod fordelt på utdanningsprogramma bygg- og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag, idrettsfag, medium og kommunikasjon, restaurant- og matfag, service og samferdsel, studiespesialiserande, teknikk og industriell produksjon og vaksenopplæring dag- og kveldstilbod. I tillegg har me fleire grupper innanfor spesialundervisning. Skulen ligg sentralt i Bryne sentrum i eit miljø prega av læring, næring og kultur. Våre satsingsområder er vurderingspraksis og fagfornying, med fokus på djupnelæring og satsingsområda i ny Overordna del.Bryne videregående skole har ledig vikariat i faga norsk og engelsk i inntil 80 % stilling.Undervisningsstillingen i norsk og engels...

 • Company Kvaløya videregående skole in Other
  01.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Jobbnorge ID: 176034Om stillingen og arbeidsoppgaverKvaløya videregående skole, Studiespesialiserende, liten gruppe har ledig 50% stilling som spesialpedagog fra 01.01.2020KvalifikasjonskravVi ønsker søkere som har:Bakgrunn som allmennlærer, førskolelærer, vernepleier eller annen relevant grunnutdanning, spesialpedagogikk og undervisningskompetanse.Kompetanse og erfaring fra arbeid med elever med store og sammensatte funksjonsvansker og utfordrende atferd.Formell tegnspråkkompetanseMusikkKompetanse og erfaring innenfor opplæring i ASKKompetanse i forhold til ABAPersonlige egenskaperGode samarbeids- og kommunikasjonsevner, er fleksibel, engasjert og gjerne deler kompetanse og erfaringer med andre.God fysisk helse da arbeidet kan være fyfisk krevende.Personlig egnethet vil bli vektlagt.Vi ti...

 • Company Ålesund kommune in Other
  01.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4132483961 Presentasjon av stillingen: 100 % fast stilling ledig for snarlig oppstart.I Ålesund kommune er spesialpedagogisk hjelp organisert under virksomhet Barn og familie med 13,5 årsverk ambulerende spesialpedagoger. Fra 01.01.20 vil tjenesten bli knyttet til kommunalområde Opplæring. Spesialpedagogene har felles kontorlokaler i Ålesund rådhus, der det er mulighet for teamarbeid, kompetanseheving og erfaringsutveksling i et sosialt og faglig miljø. Som spesialpedagog jobber du tett sammen med personalet i barnehagen for å skape et miljø for omsorg, utvikling og læring.ArbeidsoppgaverI samarbeid med barnehagen, planlegge og gjennomføre spesialpedagogisk hjelp i tråd med enkeltvedtak og barnehageloven.Veiledning av personale som jobber med barn med enkeltvedta...

 • Company Holmestrand kommune in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Org.nr.: Stillingsident: 19/5286 Presentasjon av stillingen :Er du en leken relasjonsbygger som vil bidra til barns trivsel og livsglede?Hele oppvekstfeltet i Holmestrand jobber for at barn og unge skal oppleve livsmestring. Høy kvalitet i barnehagen er et viktig grunnlag for å fremme trygghet og glede hos hvert enkelt barn. Samhandling av tjenester skal sikre god oppvekst i kommunen, slik at hvert enkelt barn oppfyller sitt fulle faglige potensial.Vi har ledig:100 % vikariat som spesialpedagog fra 01.12.2019 - 31.12.2020 med mulighet for forlengelse. Vikariatet er underlagt Barnehage felles.Du kan lese mer om våre barnehager på Med hjemmel i Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager § 19, og forskriftenes kap. 7 §§ 1-7, er tilsetting betinget av at det legges fram gyldig politiattest.Arbeids...

 • Company Skedsmo kommune Organisajons- og personalavdelingen in Other
  01.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4136568343 Presentasjon av stillingen:Skedsmo kommune har igangsatt et omfattende arbeid med å styrke språkopplæringen for minoritetsspråklige barn i barnehager. Et av tiltakene har vært å ansette språkpedagoger i områder med høy andel minoritetsspråklige barn. Dette har gitt gode resultater. Vi har nå 12 språkpedagoger i Skedsmo kommune.Vi har ledige stillinger i følgende: , Skjetten, styrer Lena Wahl Sundli, tlf. 66932051Fast 100 % stilling ledig fra 01.12.19 , Kjeller, styrer Nina H. Heia, tlf. 66938883Vikariat i 100 % ledig fra 01.01.20 og i ca 1 årArbeidsoppgaverBarnehagene har behov for høy kompetanse i arbeidet med å skape gode språkstimulerende miljøer, og oppgavene for språkpedagogene vil være direkte arbeid med minoritetsspråklige barn, veiledning og op...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Special needs teachers Edit filters