SCR2!SCR2!SCR2!SCR2!SCR2! Jobmonitor. Search results for Special needs teachers

19 Jobs found

Used filters:
 • Special needs teachersx
Displaying 1-19 of 19 results.
 • Company BEDRIFTSAKADEMIET AS in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Har du et stort engasjement for å hjelpe mennesker ut i arbeidslivet, og tør å utfordre dine egne grenser?Da håper vi at du sender oss en kortfattet søknad sammen med CV snarest mulig. Vi inviterer aktuelle søkere til intervju fortløpende.ArbeidsoppgaverIndividuell veiledning og gruppeundervisning i arbeidsrettet norskKompetansekartleggingPraktisk veiledning til utdanningsvalg eller jobb med jobbsøkerverktøyOpplæring i arbeidslivsnormer og reglerFormidling til jobb og arbeidspraksisVeiledning og oppfølging på arbeidsplassenRapportering og samhandling med NAVKrav til kompetanse3 års høyere fullført høyere utdanning eller veilednings/-undervisningserfaring av 3 års varighet30 studiepoeng med relevant fagkompetanse for norskErfaring fra undervisning av fremmedspråkligeYrkes- og karriereveiled...

 • Company VOLLEBEKK SKOLE in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257190104 Presentasjon av stillingen:Vollebekk skole åpnet 1. august 2017. Nå planlegger vi høsten 2020. Vollebekk skole har elever med behov for spesialpedagogisk hjelp både i ordinærskolen og i skolens byomfattende spesialavdeling for 24 elever. Vi har et godt fagmiljø med ulike yrkesgrupper representert. Nå søker vi etter inntil to robuste, rause og ambisiøse pedagog/spesialpedagoger til Vollebekk skoles ungdomstrinn og spesialavdeling.Skolen ligger sentralt i bydel Bjerke med nærhet til marka og kort vei til offentlig kommunikasjon, buss, bane og tog. Skolen er planlagt for 780 elever i ordinærskole (1.-10. trinn) og totalt 24 elever i tre byomfattende spesialavdelinger. Vi har moderne og fantastiske skolelokaler.Høsten 2020 blir vi ca. 500 elever og 90 tils...

 • Company VOLLEN UNGDOMSSKOLE in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258652301 Presentasjon av stillingen:Skolens dyktige spesialpedagog skal over i PP Tjenesten. Vollen ungdomsskole søker derfor ny, dyktig spesialpedagog/eventuelt godkjent pedagog med spesialpedagogikk i fagkretsen.Vollen ungdomsskole er en skole med ca 300 elever og 60 ansatte. Etter en prosess i personalet har vi definert Vollens elevsyn:«Vi ser elevene som hele mennesker. Alle er unike. Alle er verdifulle. Alle er likeverdige. De skal bli sett som den de er. Vi skal hjelpe dem å oppleve mestring i skolehverdagen. Vi skal tro det beste om elevene våre, og vi skal lete etter de gode løsningene. Vi har ambisjoner på elevenes vegne.»Vårt elevsyn er vår lederstjerne.ArbeidsoppgaverFølge opp elever som har vedtak og behov for spesialpedagogisk opplæring, i smågrupp...

 • Company YDALIR BARNEHAGE in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257252455 Presentasjon av stillingen:Vi har ledige stillinger ved vårt spesialpedagogiske førskoleteam I Elverum kommune. Hovedarbeidsområdet for spesialpedagogen er å yte spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn etter Barnehagelovens § 19a. Spesialpedagogen arbeider i ulike barnehager i kommunen og i enkelte tilfeller i barnets hjem. Spesialpedagogisk førskoleteam har kontorlokaler i Ydalir barnehageArbeidsoppgaverSpesialpedagogen skal arbeide direkte med barn med enkeltvedtak etter barnehagelovenKartlegging av system og barnUtarbeide, gjennomføre og evaluere IOPVeilede barnehagepersonaleVeilede foresatteTverrfaglig samarbeidKvalifikasjonerVi søker en person med følgende kvalifikasjoner:Spesialpedagog, barnehagelærer eller vernepleier med spesialpedagogikk rett...

 • Company ANNA KREFTING SKOLE in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4251546904 Presentasjon av stillingen:Vi vil ha deg som kollega!Er du en engasjert, målbevisst og faglig dyktig pedagog med høye ambisjoner på elevenes vegne? Som lærer i bærumsskolen vil du jobbe i en skole som påvirker og tilpasser seg samfunnsutviklingen, alltid med elevenes læring og utvikling i sentrum. Alle våre elever skal ha trygge rammer for læring, samspill og utvikling i etlæringsmiljø som stimulerer og utfordrer.Bli med på laget som skal gjøre bærumsskolen enda bedre!Rammeverk for kvalitet i bærumsskolen finner du her: Anna Krefting skole er en forholdsvis stor skole som ligger ved inngangen til Lommedalen, med kultur-og historiestedet Bærums Verk i umiddelbar nærhet. Anna Krefting, som var en driftig dame på 1600-tallet, drev jernverket med stødig hå...

 • Company KVINNHERAD KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  26.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Omtale av stillingaKvinnherad kommune har ledig eit to-årig engasjement i 100% stilling i barnehageteamet for snarleg tilsetjing.Barnehageteamet er knytt til barnehagane i Kvinnherad kommune med eit særskilt fokus på tidleg innsats. Vi har ei utøvande rolle innan spesialpedagogisk arbeid.Barnehageteamet er organisert inn under Avdelinga Tiltak og ressursar. Dette er ei avdeling i Eining Barn og familie. Viktige fokusområde i avdelinga, er tverrfagleg samarbeid og vidareutvikling av førebyggande arbeid og lågterskeltilbod for barn og unge i kommunen.Oppgåver i ressursteametansvar for spesialpedagogisk hjelp jf. §19: a) rett til spesialpedagogisk hjelp b) samarbeid med foreldrekvar tilsett i barnehageteamet er knytt til ein eller fleire faste barnehagarMarte Meo rettleiingVære basert i barne...

 • Company SKI SKOLE in Other
  25.06.2020 Updated on: 26.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4236179218 Presentasjon av stillingen:SpesialpedagogArbeidsoppgaverUndervisning, planlegging og oppfølging av spesialundervisning for elever med særskilt tilretteleggingsbehov.Kvalifikasjonergodkjent undervisningskompetanse for ansettelse i grunnskolen og formell utdanning i spesialpedagogikkformell utdanning eller erfaring fra arbeid innen autisme-spekterettydelig undervisningsledelseerfaring med ulike læringsverktøy (også digitale)Personlige egenskapergode samarbeids- og kommunikasjonsevnerlærevillig og interessert i å skaffe ny kunnskapgod på å bygge relasjoneropptatt av å bidra i et profesjonelt fellesskapKontaktinformasjonVigdis Maria Sandvik, virksomhetsleder, 913 94 734, ArbeidsstedKirkeveien 211400 SkiSøk på stillingen:Nøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Nordr...

 • Company VESONG UNGDOMSSKOLE in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4251488827 Presentasjon av stillingen:Stillingstype: FastArbeidstid: DagtidStillingsstørrelse: 100 %Lønn: SKO 7522, gruppe 4.2.2, med årslønn i 100 % stilling fra kr. 450.000 til kr. 530.000 (etter ansiennitet)Tiltredelse: 01.08.2020Arbeidssted: Vesong ungdomsskoleArbeidsoppgaverTil 100 % fast stilling søker vi spesialpedagog med godkjent undervisningskompetanse i grunnskolenArbeidsbeskrivelse:Bidra med utarbeidelse av individuelle opplæringsplaner (IOP)Delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av læringsøkter for elevene med vedtak om spesialundervisningArbeide i tråd med Ullensakers handlingsplanerSørge for at årsrapport er utarbeidet i henhold til gjeldende rutinerVeiledning av lærere og assistenter i forhold til spesialundervisningVære faglig oppdatert...

 • Company BIRRALEE INTERNATIONAL KINDERGARTEN TRONDHEIM AS in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Birralee International Kindergarten søker 100% spesialpedagog i et 1.års vikariat med mulighet for forlengelse.Stilling / ArbeidsoppgaverArbeidsoppgavene for stillingen er som følge av vedtak etter Barnehagelovens §19 a; Rett til spesialpedagogisk hjelp.Arbeidsoppgaver er:Tilrettelegging for, og direkte gjennomføring av, tiltak for barnet ut i fra sakkyndig vurdering og vedtak.Pedagogisk kartlegging, målbeskrivelse, arbeidsplaner, rapportering og øvrig dokumentasjon.Gi tilbud om rådgivning, veiledning og samarbeid til foreldre, ut fra felles mål og tiltak for barnets beste.Være en samarbeidspartner med barnehagepersonalet og andre fagpartnere BFT, barnevern, habiliteringstjenesten eller andre)Teamsamarbeid innad i virksomheten basert på egeninnsats, erfaringsdeling, veiledning og samarbeid...

 • Company PPS NORD, AVDELING PEDAGOGISK FAGSENTER ÅSANE in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257436333 Presentasjon av stillingen:PPS Nord består av avd. Pedagogisk fagsenter (Arna og Åsane) og avd. PPT med til sammen 65 ansatte. I tillegg er det fem stillinger ved kontoret med byomfattende ansvarfor kompetanseheving i PP-tjenesten i forhold til barn innen autismespekteret. Vårt hovedmål er: «Alle barn og unge skal få oppfølging og opplæring innenfor et inkluderende fellesskap»PPS Nord avd. Pedagogisk fagsenter (Arna og Åsane) har til sammen 40 ansatte i tillegg til avdelingsleder.Vi trenger en spesialpedagog i 100% fast stilling som brenner for det spesialpedagogiske feltet i et inkluderende perspektiv. Ønsket startdato er 15.09.2020.ArbeidsoppgaverUtøvende spesialpedagogiske arbeid etter § 19a i barnehageloven, med særlig fokus på veiledning.Holde kur...

 • Company DIGERMULEN SKOLE in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257913965 Presentasjon av stillingen:Har du lyst til å jobbe i en leksebevisst skole i vakre Raftsundet?Digermulen ligger idyllisk til der Raftsundet åpner seg mot Vestfjorden.Vi ligger en times kjøretur fra Svolvær; og velger du å dag pendle hit, kan jeg love deg en kjøretur i en utrolig vakker natur. Vi er omgitt av hav og fjell, og er et paradis for friluftsinteresserte.Om stedet: Se Digermulen: Digermulen er en 1--10-skole, og har elever på de fleste trinn. Skolen har et godt læringsmiljø og 12 flotte elever. Skolen har et flott uteområde, svømmebasseng og digitale tavler i alle klasserom.ArbeidsoppgaverAnsvar for tegnspråkopplæring for elev med hørselshemmingKontaktlærerGod og tydelig klasseledelsePlanlegge og gjennomføre variert undervisning og evaluere læ...

 • Company SMI-SKOLEN AGDER in Other
  24.06.2020 Updated on: 26.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4247573911 Presentasjon av stillingen:SMI-skolen i Kristiansand har ansvar for å gi opplæring til pasienter tilknytta SSHF samt barnevernsklienter plassert på barnevernsinstitusjoner. Skolen har fem ulike skoleavdelinger: Ungdomsavdelingen - VGO, Ungdomsavdelingen - grunnskoletilbud, Barne og ungdomsposten på sykehuset, Kongsgård ARF og skoleavdelingen på Lillebølgen. Det er 30 ansatte på skolen. Alle er høyt kvalifiserte for arbeidet med disse elevgruppene. Skolens kjerneverdier er respekt, engasjement og kvalitet.ArbeidsoppgaverSpesialpedagogisk tilbud på SMI-skolen i Kristiansand, primært knyttet opp mot skolens avdeling på Lillebølgen. Elevene er multifunksjonshemmede barn og unge, opplæringstilbudet omfatter spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn, grunnsko...

 • Company SOGN PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Om stillingaSogn pedagogisk psykologisk teneste er interkommunal, og yter tenester til grunnskular og barnehagar i Sogndal, Luster, Aurland og Vik. Under Sogn PPT finn ein både avdeling for PPT og avdeling for logopedi. Kontoret har 10 tilsette og held til i Sogndal.PPT er ein viktig samarbeidspart for skular og barnehagar i Sogndal og kommunane rundt. Tenesta skal i sitt arbeid ha fokus på behovet for gode utviklingsmoglegheiter til barn og unge i barnehage og skule, og ha fokus på barn med særskilde behov.PPT legg stor vekt på å arbeide førebyggjande med å vere tett på skular og barnehagar. Fokus er på utviklingsarbeid både på individ og organisasjonsnivå, og vi legg stor vekt på samarbeid både internt og med våre samarbeidspartnarar.D...

 • Company VENNESLA KOMMUNE BARN OG FAMILIE AVD ADMINISTRASJON in Other
  23.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4252996658 Presentasjon av stillingen:Enhet for barn og familie har ca. 85 ansatte og består av habilitering for barn og unge, Moonlight, barneverntjenesten, helsestasjon, familiesenter, jordmortjenesten, PPT, barnefysioterapi og spes.ped.team 0-6 år. Resultatenheten skal samordne forebyggende og avhjelpende tiltak for barn og unge, slik at riktig tiltak kan settes inn så tidlig som mulig.Vi har ledig 60 % fast stilling som fagleder habilitering . Habilitering for barn og unge består av 1,2 årsverk fordelt på 2 personer. Habilitering 0-18 er en svært viktig tjeneste for barn og familier med ekstra behov. De er også en viktig aktør i samarbeid med andre tjenester til barn og unge.Vi tilbyr: Et godt tverrfaglig arbeidsmiljø som er i stadig utvikling. Flotte kollege...

 • Company BUFETAT SØR BUSKERUD UNGDOMSHJEM FAMILIEHJEM in Other
  23.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Jobbnorge ID: 189192Om stillingenPå Buskerud ungdomshjem har vi flere ledige stillinger som spesialutdannet miljøterapeut/miljøterapeut.I enheten er vi nå inne i en spennende periode med endring av turnus for å sikre bedre opplæring,oftere møtetid og våkne nattevakter.Hos oss følger vi et standardisert forløp i våre omsorgsinstitusjonene. Med vår traumebevisste tilnærming og forståelsesramme ønsker vi å legge til rette for at ungdommene på en god og hensiktsmessig måte kan tilegne seg hensiktsmessige ferdigheter og strategier for å mestre eget liv. Gjennom målrettet miljøterapi vil vi jobbe sammen med ungdommene med følelsesregulering, trening av mellommenneskelige ferdigheter og forståelse for hva som ligger bak uhensiktsmessig utrykk og atferd.Traumebevisst omsorg(TBO) som forståelsesram...

 • Company LINDERUD SKOLE in Other
  23.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4256893592 Presentasjon av stillingen:Linderud skole er en 1-10 skole med ca. 500 elever og ca. 100 ansatte, inklusivaktivitetsskole og byomfattende spesialgruppe, Linderud Pluss.Vi har i Pad som læringsverktøy. Vår visjon er en elevaktiv undervisning der vi byggerelevenes kompetanse til å løse nåværende og fremtidige oppgaver, og mestre utfordringer ved å gi dem kunnskap og ferdigheter. Våre øvrige satsingsområder er elevaktiv undervisning, læringsmiljø og natur, kunst, kultur og kreativitet.Elevaktiv undervisning betyr for oss at elevene skal være reelt aktive deltagere i egen læringsprosess. I skoleåret 2017/18 tok vi i bruk iPad som læringsverktøy, og alle elever har nå 1:1 Device. Vårt ungdomstrinn er med i et nettverk for vurdering for læring, og vi jobber ...

 • Company SKIEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  22.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Informasjon om arbeidssted og stillingDet er fra 01.08.2020 ledig 100% fast stilling som spesialpedagog ved Skien kommunale voksenopplæring.Dette er en skole med 2 avdelinger: grunnskoleavdeling og spesialavdeling. Personalet består av ca 20 årsverk som tilsammen dekker begge fagområder. Skolen holder til i lokaler på Skagerak arena, men har også undervisning på andre institusjoner som GREP, Marensro og MATS. Nærmere informasjon om Skien kommunale voksenopplæring: se ArbeidsoppgaverSpesialundervisning for voksne på grunnskolens område, hvor elevgruppen har behov for fornyet opplæring og/eller vedlikeholdslæringSamarbeid i spesialpedagogiske team ved voksenopplæringen og med andre instanserArbeidet vil kunne foregå i ulike arenaer, og det kan forekomme behov for forflytning i løpet av dagen...

 • Company BERGEN VOKSENOPPLÆRING in Other
  22.06.2020 Updated on: 26.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4248074136 Presentasjon av stillingen:Generelle arbeidsoppgaver:kartlegge, behandle, veilede, teste og retesteveiledning og bruk av kompenserende hjelpemidler og strategiertverrfaglig samarbeidkurssamarbeid med interesseorganisasjonerArbeidsoppgaverSynstreningVeiledning av kompenserende strategier ved hjernesynshemningOpplæring i digitale hjelpemidlerMobilitets - og orienteringsteknikkerOpplæring i punktskriftKvalifikasjonerMaster i synspedagogikkPersonlige egenskaperGode samarbeids- og relasjonsskapende evnerGod formidlings- og framstillingsevne, både skriftlig og muntligKreativ og løsningsorientertSelvstendig og strukturertGod digital kompetanseFleksibel og åpen for endringerVi tilbyrEt godt arbeidsmiljø i utvikling og endringDyktige og inkluderende kolleger me...

 • Company JESSHEIM VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  21.06.2020 Updated on: 26.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4250660602 Presentasjon av stillingen:Lærer for elever med spesialpedagogiske behovJessheim videregående skole har en ledig 50 % stilling som lærer for elever med spesialpedagogiske behov.Jessheim videregående skoles visjon er «Din framtid - vårt mål». Skolen setter elevenes læring i sentrum. Skolen har 1500 elever og 250 ansatte, og holder til i moderne lokaler som gir rom for variasjon, kreativitet og tilpasset opplæring. Fagdager, praksisnær opplæring og tett oppfølging av elevene gjennom klasseteam er sentrale elementer i skolens pedagogiske plattform. Skolen har utdanningsprogrammene studiespesialisering, musikk, dans og drama, kunst, design og arkitektur, salg, service og reiseliv, helse- og oppvekstfag, teknikk og industriell produksjon, påbygg til generel...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Special needs teachers Edit filters