Jobmonitor. Search results for Specialist medical practitioners

35 Jobs found

Used filters:
 • Specialist medical practitionersx
Displaying 1-35 of 35 results.
 • Company BETANIEN SYKEHUS AS in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Betanien sykehus har som mål at vårt sykehus skal være et godt sted å jobbe. Noe som i stor grad bekreftes gjennom den årlige medarbeiderundersøkelsen. Vi er et lite sykehus, med kort avstand til beslutningstakerne og med et miljø preget av at alle kjenner alle. Vi investerer i kompetanseutviklingen til våre ansatte. Her vil du møtes at et muntert “god morgen” hver dag du kommer på jobb. Vi har flere personalgoder som gratis parkering, treningsrom, “byens” kanskje beste kantinetilbud. Fredagspizzaen er et must for de fleste. I naturskjønne Alvøen har  vi en personalhytte  som kan leies til rimelig pris. Vi håper at du kan bli vår neste kollega.Om allmennpsykiatrisk poliklinikk (VOP)Poliklinikken har 30,5 behandlerårsverk og er inndelt i fire team som er tverrfaglig sammensatt med psykiater...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF VOKSENPSYK POLIKLINIKK HAMMERFEST in Other
  09.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Blir du, i likhet med oss motivert av å vite at DU trengs, og at DU kan bidra positivt til andre mennesker som har det vanskelig hver eneste dag? Vi har ledig 1 x 100 % fast stilling eller 2 x 50 % for overlege i Psykiatri. Våre pasienter skal få den beste behandlingen og oppfølgingen de kan, nærmest mulig sitt hjemsted. Dette lykkes vi med gjennom godt samarbeid og lagspill! Vi har alltid pasienten i fokus, er opptatt av å spille hverandre gode og ta vare på hverandre  Vi tilbyr vurdering, utredning og behandling til mennesker over 18 år med psykiske lidelser. Vi er tverrfaglig sammensatt, det er noe vi trives godt med og som bidrar til faglig utvikling. I tillegg er vi samlokalisert med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), noe som gir et enda bredere fagmiljø. Ønsker du stor s...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF BARNE- OG UNGDOMSSPYK KIRKENES in Other
  09.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Ønsker du å jobbe som vikar som psykiater på en mindre avdeling der du garantert får breddekunnskap, erfaring og spennende utfordringer? Da søker du stilling ved BUP Kirkenes, her betyr du mer!Vi søker deg som har bred, klinisk erfaring i psykisk problematikk fra arbeid med barn-, ungdom og familie. BUP Kirkenes har 12 fagstillinger og 2 kontorfaglige stillinger. Her vil du jobbe tett sammen med dine kolleger og i tverrfaglig team sammen med LIS lege, psykologer, psykologspesialist, klinisk sosionomer, spesial pedagoger og kliniske barnevernspedagoger. Vi er en BUP som ser fremover og ønsker å bygge opp et godt og stabilt fagmiljø. Som barnepsykiater hos oss vil du få være med på å påvirke din egen arbeidshverdag og det faglige innholdet. Her betyr du mer!  Her har vi et trygt arbeidsmiljø...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND in Other
  09.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Kvinneklinikken i Stavanger søker etter nye medarbeidere. Etter vår mening er dette verdens mest spennende spesialitet, med både team- og selvstendig arbeid.Stillingene er aktuelle for deg som ønsker spesialisering i Fødselshjelp og Kvinnesykdommereller er ALIS og trenger sykehustjeneste. Ved intern ansettelse kan nye vikariater bli ledige. Tiltredelse etter avtale.ArbeidsoppgaverArbeid under supervisjon på sengepost, poliklinikk, operasjonsstue og fødeavdeling.Oppgavene skal dekke læringsmål i spesialisering i Fødselshjelp og Kvinnesykdommer, evt i allmennmedisinKvalifikasjonerMå ha norsk autorisasjon.Godt faglig teoretisk grunnlag.Gjennomført LIS1 og gode referanser fra andre arbeidsforhold. Personlig egnethet for fagetGode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandl...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET in Other
  09.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Professor II i  medisin (kirurgiske fag), Vestlandslegen (Stavanger)Ved Det medisinske fakultet, Klinisk institutt 2, er det ledig ei åremålsstilling som professor II (20 %, bistilling) i medisin (kirugiske fag) i to (2) år frå tilsetjing. Bistillinga er knytt til fast hovudstilling som overlege i karkirurgi (min. 50 %) ved Stavanger  Universitetssjukehus (SUS). Arbeidsstad er ved SUS. Personen vi søkjer er i ein aktiv fase av karrieren, og har fagleg tyngde innafor eit forskingsfelt som er relevant for instituttet.Bakgrunnen for utlysinga av stillinga er fakultetet sitt pr...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF DPS TYNSET DØGNENHET in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Distriktspsykiatrisk senter Tynset består av allmenpsykiatrisk  poliklinikk med integrert TSB team og en 5 døgns post  med  5 sengeplasser. Døgnenheten tilbyr frivillige innleggelser til en bredt sammensatt pasientgruppe. DPS Tynset ivaretar akuttfunksjon , er samlokalisert med  BUP og somatisk sykehus der DPS  bistår med tilsyn/liasonoppgaver. DPS Tynset har et  godt samarbeid med SI Tynset , 1 linjetjenesten og andre samarbeidspartnere. Vi tilbyr trivelige  lokaler og  faglig engasjerte kollegaer.Vi har ledig  fast  stilling   som psykiater i " Tynsetmodell " med  tilstedeværelse 2 uker pr måned.Stillingen  knyttes til døgn eller poliklinikk  utfra ønsker, erfaringer og driftsmessige behov.Oppstart etter avtaleTynset er regionsenter for de 8 fjellkommunene i Nord-Østerdalen. Området er e...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - SOMATIKK in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Det er ledig et 20 % engasjement (1.6.24-31.5.26) som forsker i Klinisk forskningsseksjon ved Avdeling for transplantasjonsmedisin, Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi. Forskningsoppgavene er relatert til de kliniske behandlingsstudiene om tarmflorabehandling; COLONIZE og REFIT 2. Ved prosjektslutt må arbeid i tilstøtende prosjekter påregnes. Mulighet for forlengelse. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.  ArbeidsoppgaverInnsamling og kvalitetskontroll av data, analyse og bidrag til forskningsartikler. Kvalifik...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Smerteavdelingen er en tverrfaglig avdeling hvor leger, psykologer, fysioterapeuter og sykepleiere jobber tett sammen om utredning og behandling av pasienter med langvarig eller vanskelig håndterbar smerte. Vi er et lite og tett miljø med 15 medarbeidere fordelt på hel- og deltidsstillinger. Avdelingen består av en smertepoliklinikk, som utreder og behandler henviste pasienter, og et intrahospitalt smerteteam som gir tilsyn til innlagte pasienter med ulike smertetilstander. Avdelingen legger stor vekt på tverrfaglighet og helhetlig (bio-psyko-sosial) tilnærming til pasientene der vi løser problemene sammen. Vi samarbeider med andre relevante ressurser som for eksempel tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Det foregår mye spennende utviklingsarbeid gjennom nasjonale nettverk. Det er...

 • Company QUALITY HEALTH CARE AS in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Vi søker øyespesialister til en øyeklinikk i Stavanger. Klinikken driver med medisinsk behandling og kirurgi innen øyesykdommer. Man må ha kompetanse innen vanlig øyepraksis og oculoplastikk. Gjerne også kirugi ved grå stær. Det er Oppstart er snarest. Det er mulighet for fast ansettelse etter prøvetid.  Vi tilbyr:Gratis bolig hvis du ikke bor i området - er du lokal kan vi tilby enda høyere lønn!Gratis reise til oppdragssted God oppfølging av hyggelige, erfarne og engasjerte personalkonsulenter, med egen arbeidserfaring fra helsevesenet Konkurransedyktige betingelser – godt betaltLønn hver 14.dagGode forsikringsordninger12% feriepenger2% pensjonVakttelefon 24/7Du kan lese om våre ansatte sine erfaringer ved å jobbe hos oss her: bemlo.no/companies/quality-health-care/reviewsTa kontakt snar...

 • Company BETANIEN SYKEHUS AS in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Betanien sykehusBetanien sykehus har som mål at vårt sykehus skal være et godt sted å jobbe. Noe som i stor grad bekreftes gjennom den årlige medarbeiderundersøkelsen. Vi er et lite sykehus, med kort avstand til beslutningstakerne, og med et miljø preget av at alle kjenner alle. Vi investerer i kompetanseutviklingen til våre ansatte. Radiologisk avdelingRadiologisk avdeling har i dag seks radiologer, og vi søker nå etter ytterligere en radiolog da en våre gode kolleger snart går av med alderspensjon. VI har i tillegg behov for å utnytte maskinparken i noe større grad. Radiologisk avdeling har en CT, en MR, ett konvensjonelt gjennomlysningsapparat og ett ultralydapparat. Driften er poliklinisk og vi har åpent mandag til fredag. Vi server førstelinjen og spesialisthelsetjenesten og utførere ...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF KIRKENES SYKEHUS in Other
  05.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Ønsker du et eventyr i Nord-Norge fri fra tidsklemmen, kun to timer unna Oslo? Med daglige avganger med direktefly til Oslo er drømmen din bare en kort flytur unna!Vår LIS3-lege skal ut i siste godkjenningspraksis og vi har ledig 1-års vikariat. Primært søker vi legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, men er du spesialist i nevrologi og liker å jobbe med begge fagfelt, kan dette være en super stilling for deg.LIS3 med relevant erfaring kan også være aktuell!Denne stillingen vil passe for deg som ikke ønsker vaktbelastning, og som er nysgjerrig på hvordan vi mennesker egentlig er "skrudd sammen". Her får du mulighet til å tenke og vurdere helhetlig. For mer informasjon om utdanningsløpet for LIS 3 i vår avdeling se vår utdanningsplan HER .Avdeling Rehabilitering er foretaks...

 • Company HØGSKULEN PÅ VESTLANDET BERGEN - INNDALSVEIEN 28 in Other
  05.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Ved Høgskulen på Vestlandet er det ledig ei stilling som stipendiat innan historie ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett.Om stillinga:Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig ei åremålsstilling som stipendiat innan historie.Stillinga er knytt til forskingsprosjektet «Like Islands in a Sea of Sand: Understanding the Silk Roads of Late Antiquity as a layered network model», og er finansiert av Norges Forskningsråd.Prosjektet søker å tenkje nytt rundt det store handelsnettverket kalla Silkevegen som batt saman Europa, Asia og Afrika frå antikken til tidleg moderne tid. Det finst få systematiske studiar av korleis dette handelsnettverket opererte i praksis, og lite er blitt forska på om rolla til stadane langs ruta. SilkRoMo-prosjektet vil bøte på denne kunnskapsmangelen ved ...

 • Company HØGSKULEN PÅ VESTLANDET BERGEN - INNDALSVEIEN 28 in Other
  05.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Ved Høgskulen på Vestlandet er det ledig ei stilling som stipendiat innan historiedidaktikk ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett.Om stillinga:Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI), campus Stord, er det ledig ei åremålsstilling som stipendiat innan historiedidaktikk.Stillinga er knytt til forskingsprosjektet «Like Islands in a Sea of Sand» (SilkRoMo), finansiert av Norges Forskingsråd. Prosjektet søkjer å tenkje nytt rundt det store handelsnettverket kalla Silkevegen som batt saman Europa, Asia og Afrika frå antikken til tidleg moderne tid. Det finst få systematiske studiar av korleis dette handelsnettverket opererte i praksis, og lite er blitt forska på om rolla til stadane langs ruta. SilkRoMo-prosjektet vil bøte på denne kunn...

 • Company SYKEHUSET TELEMARK HF SKIEN - SOMATIKK in Other
  04.04.2024 Updated on: 09.04.2024

     Har du lyst til å jobbe i et miljø som er stort nok til å få mulighet til å jobbe med varierte arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet fødselshjelp og kvinnesykdommer, men som er lite nok til at man blir en del av en helhet og kjenner folkene man møter i gangene? Vi har ledig stilling som overlege innen fødselshjelp og kvinnesykdommer. Oppstart etter avtale. Tjeneste i primær sjikt eller sekundærsjikt etter kvalifikasjoner og/eller avdelingens behov.Fødeavdelingen har ca. 1450 fødsler pr. år. Sykehuset har nyfødt intensiv avdeling. Vi håndterer de fleste former for risikosvangerskap og fødsler fra uke 28.Vi har stor poliklinisk og dagkirurgisk aktivitet. Gynekologisk avdeling har 6 senger. Sykehuset har DaVinci-robot som gynekologisk seksjon benytter.Fødeavdelingen, observasjonspost for grav...

 • Company SYKEHUSET TELEMARK HF SKIEN - SOMATIKK in Other
  04.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Avdeling A er en del av medisinsk klinikk og består av fagområdene hjerte, nyre og endokrinologi. Vi har en felles sengepost men adskilte poliklinikker. Medisinsk klinikk ved Sykehuset Telemark har spesialister i alle grenspesialiteter. Vi har vaktlag  i  kardiologi, generell indremedisin, nyre og for akutt gastroenterologi ("blødningsvakt").  Fagfeltet kardiologi står sentralt i vår klinikk, både akutt og elektivt, som kardiolog vil du være tilknyttet både poliklinikk, sengepost og intensiv.Vi har en godt oppgradert utstyrspark med god tilgang på ecco apparat, CT coronar angio, CT spect (vi utfører ca 800 undersøkelser årlig), MR hjerte er nylig etablert og  elektronisk EKG direkte koblet til journalsystem. Vi utfører ca 150 Pace-maker innleggelser årlig. Kompetansen i kollegiet er høy og...

 • Company VESTRE VIKEN HF DRAMMEN DPS THORSBERG DØGNSEKSJON in Other
  04.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Drammen DPS døgnseksjon søker overlege som ønsker å arbeide klinisk sammen med dyktige og trivelige kollegaer på Konnerud i Drammen. Din jobb vil være utredning og behandling av pasienter med varierte helseutfordringer i en allmennpsykiatrisk setting. Du vil arbeide tett sammen med klinikkens sykehusfunksjoner og DPSets polikliniske team herunder også avdelingens to Fact-team for å sikre hensiktsmessige og trygge pasientforløp. Du vil også være sentral i arbeidet med å utvikle fremtidens døgntjenester i DPS-området i Vestre Viken.   I Klinikk for psykisk helse og rus er det fem distrikts-psykiatriske sentra, DPS, med tilhørende døgnseksjoner. De er lokalisert i hhv Asker, Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike og utgjør DPS-området. Vi er ca 700 dyktige og engasjerte fagpersoner  som arbe...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF SOMATIKK ALTA in Other
  04.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Har du lidenskap for å hjelpe mennesker med øre-, nese- og halsplager? Trives du i et innovativt og omsorgsfullt miljø? Da er denne spennende stillingen som ØNH - lege hos oss noe for deg! Vi søker etter en dedikert og kompetent Øre-Nese-Hals Lege som ønsker å utgjøre en positiv forskjell i pasienters liv. Hos oss vil du få muligheten til å utføre varierte medisinske prosedyrer, diagnostisere og behandle ulike ØNH-lidelser og bidra til pasienters bedre livskvalitet.Spesialistpoliklinikken i Alta tilbyr et bredt spekter av flere spesialisttjenester av elektiv karakter. Vi har en ledig stilling som ØNH-Lege. Enheten vår består av ØNH- lege, audiograf, og søvn/c-pap team hvor utredning av alle typer ØNH problemstillinger i alle aldersaspekter er i fokus. Vi har poliklinikk med nytt ØNH uts...

 • Company HELSE NORD-TRØNDELAG HF SOMATIKK - LEVANGER in Other
  03.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Hei.Er du LIS lege, snart LIS lege eller fastlege og ønsker å jobbe med barn og unge og deres familier? Da kan dette være jobben for deg!Barne- og habiliteringsavdelingen i Helse Nord-Trøndelag lyser ut en fast stilling som lege i spesialisering innen barnesykdommer/LIS3, med oppstart etter avtale og et vikariat med oppstart 1/6-24 med varighet til  1/9-25.Vi har ett stort fokus på læring, et anerkjennende arbeidsmiljø og at vi jobber sammen som ett lag som støtter hverandre. Vi etterstreber høy kvalitet i arbeidet, fag- og kompetanseutvikling  og om du i tillegg har lyst til å bo i vakre Levanger med nærhet til natur og uendelige rekreasjonsmuligheter er det all grunn til å komme til oss!Klinikk for kvinne, barn og familie - KBF, er sammensatt av ulike avdelinger som innen sitt spesialfel...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  03.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Medisinsk klinikk søkjer overlege ved seksjon for blodsjukdommar i fast stilling.Medisinsk klinikk har om lag 500 tilsette og har seksjonar for blodsjukdommar, hormonsjukdommar, fordøyingssjukdommar, infeksjonssjukdommar og nyresjukdommar. Klinikken omfattar og seksjon for klinisk ernæring og seksjon for sosionomtenester. Seksjon for blodsjukdommar diagnostiserar og behandlar pasientar med ulike sjukdommar i blod og beinmarg. Seksjonen har regionalt ansvar for behandling av akutte leukemier og autolog stamcelletransplantasjon for plamsacellesjukdomar, samt fleir-regional funksjon for allogen stamcelletransplantasjon saman med Oslo Universitetssjukehus. Seksjonen har og nasjonal oppgåve for autolog stamcelletransplantasjon for multippel sklerose. Seksjonen har ein sengepost med 14 heildøgns...

 • Company AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK in Other
  03.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Nevrologisk avdeling har 8 seksjoner samt forskningsenhet og består av seksjonene generell nevrologi, akutt slagbehandling, nevrorehabilitering, poliklinikk og klinisk nevrofysiologi, samt enhet for nevropsykologi og enhet for forskning og utvikling. Nevroklinikken ved Ahus har landets største opptaksområde for nevrologi, og gir avansert og helhetlig utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med akutte og kroniske sykdommer i nervesystemet.Forskning, utvikling og innovasjon bidrar til god og effektiv pasientbehandling, og tidlig implementering av nye behandlingstilbud. Arbeid med mål, verdier, etikk og kvalitet i organisasjonen bidrar til godt arbeidsmiljø og god ivaretakelse av pasientene. Avdelingen ser det som strategisk viktig å utvikle forskningsprosjekter ved seksjonen. Sø...

 • Company HELGELANDSSYKEHUSET HF SANDNESSJØEN - SOMATIKK in Other
  03.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Would you like to join our team at the Ear, Nose and Throat (ENT) department in Sandnessjøen?Currently, we have a full-time senior specialist position available at the Helgeland Hospital, Sandnessjøen, which comprises approximately 70 beds across surgical, medical, maternity/gynecological, and rehabilitation wards.The ENT department functions primarily as an outpatient clinic and doesn't maintain its own dedicated bed allocation, instead utilizing beds within the day surgery department. For emergency admissions, surgical bed posts are allocated. Presently, the ENT department consists of three senior specialists and holds a license for a resident doctor (LIS-lege). While the primary place of work will be in Sandnessjøen, occasional travel to other Helgeland locations may be required.We fost...

 • Company HELSE NORD-TRØNDELAG HF SYKEHUSET NAMSOS - ARP POLIKLINIKK in Other
  28.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Avdeling for øre, nese, hals er en del av Klinikk for kirurgi ved Sykehuset Namsos. I Namsos er vi godkjent som utdanningsavdeling, du kan lese mer om spesialisering i ØNH ved sykehuset Namsos her. Vi haregen operasjonsavdeling med operasjonssykepleiere som også deltar ipoliklinikkarbeidet. Operasjonsvirksomheten omfatter alt fra volumkirurgi tilørekirurgi med unntak av cancer og parotis. Som eneste ØNH-avdeling iforetaket har vi sørge-for-ansvar for norddelen av Trøndelag fraStjørdalsregionen d.v.s. tidligere Nord-Trøndelag. ØNH-avdelingen er lokaliserti Namsos, i Stjørdal er det hørselssentral og det er ØNH-seksjon på SykehusetLevanger med 2 overleger og hørselssentral. Hovedarbeidssted vil være Sykehuset Namsos, men vedbehov må man kunne påregne arbeidsoppgaver ved de øvrige lokasjoner....

 • Company NTNU I ÅLESUND in Other
  27.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  This is NTNUNTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.På NTNU jobber 9 000 ansatte og 43 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.Om stillingenVed Institutt for helsevitenskap i Ålesund, Fakultet for medisin og helsevitenskap, er det ledig en midlertidig 20% stilling som førsteamanuensis/universitetslektor innen fagområdet pediatri.Stillingen har en varighet av 5 år og forutsetter fast stilling som spesialist i pediatri i Helse Møre og Romsdal. Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU har etablert to desentraliserte studieløp henholdsvis i Helse Nord-Trøndelag (2018) og Helse Møre og Romsdal (2023). Stillingen er knyttet til den...

 • Company STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT in Other
  27.03.2024 Updated on: 02.04.2024

  Om gruppenVi søker lege i 100% fast stilling ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Du blir en del av Gruppe for arbeidsmedisin og epidemiologi (AME). Gruppens arbeidsområde dekker et bredt spekter av aktiviteter, inkludert arbeidsmedisinsk forskning, undervisning, rådgivning, utredning av pasienter med mistenkt arbeidsrelatert sykdom, og samarbeid med nasjonale og internasjonale organer. Som lege hos oss vil du delta i alle arbeidsområdene. Du blir også engasjert i kollegialt samarbeid, både innad i vår gruppe og innad på STAMI, og med det arbeidsmedisinske miljøet utenfor vår gruppe, både når det gjelder pasientutredning og undervisning og veiledning av utdanningskandidater.Om stillingen Som spesialist i arbeidsmedisin hos oss vil du være en sentral bidragsyter i vårt daglige arbeid,...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND in Other
  27.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Ved Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, anestesiavdelingen er det ledig 1 års vikariat for overlege med mulighet for fast ansettelse.Det er også ledig et vikariat på 3 mndr. fra 01.09.24. Tiltredelse etter avtaleAnestesilegene har sitt arbeid knyttet til den operative virksomhet, intensiv, smerte og prehospitale tjenester.Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. ArbeidsoppgaverVariert tjeneste knyttet til fagets 4 søyler kan tilbys.Vakttjeneste tilknyttet operativ virksomhet dersom ikke annet avtales med avdelingssjef.Deltakelse i undervisning, veiledning og supervisjon av LIS, sykepleiere og studenter.KvalifikasjonerSpesialist i anestesiologi.Norsk autorisasjon som lege.Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasien...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF KLINIKK FOR BILDEDIAGNOSTIKK in Other
  27.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Klinikk for bildediagnostikk har ledig overlegestilling, stillingen er delt 50/50 innen fagseksjonene uro-radiologi/mammo-radiologi. Ved en eventuell intern rokkering, kan det bli ledig stilling innen et annet fagfelt. Bemerk gjerne i søknaden om det er annet fagområde du har interesse for. Tiltredelse etter avtale.Klinikk for bildediagnostikk består av 5 avdelinger. Disse er avdeling for radiologi, avdeling for spesialistutdanning i radiologi, avdeling for radiografi, avdeling for nukleærmedisin og medisinsk fysikk, og avdeling for forskning og undervisning.Klinikken har en stor og moderne utstyrspark. Vi har 6 MR-maskiner, 6 CT-maskiner, 7ultralyd-laber, 3 gjennomlysningslaber og 3 avanserte intervensjonsradiologiske lab-er (bl.a. hybrid-stue). Klinikken har installert PET- CT og Norges ...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  27.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Vi søker regional smittevernoverlege for vårt Regionale kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge.Smittevern i helsetjenesten er en praktisk, evidensbasert tilnærming for å forebygge at pasienter og personell får infeksjoner. Godt og effektivt smittevern krever tiltak og bidrag i alle nivåer, fra myndighetene til kommune- og spesialisthelsetjeneste, personell med og uten pasientkontakt, og pasienter. Dette gjør smittevern til et unikt fagområde innenfor kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet, smittevern har relevans for alle!Regionalt kompetansesenter for smittevern koordinerer smittevernarbeidet i Helse Midt-Norge. Kompetansesenteret bistår helseinstitusjoner i det regionale helseforetaket ved å gi råd innenfor smittevern, overvåke utvalgte infeksjoner, og deltakelse i oppklaring av...

 • Company HUMAN CARE BO AS AVD GARTNERVEIEN in Other
  27.03.2024 Updated on: 03.04.2024

  Kan du bidra i et team der du opplever at innsatsen din er avgjørende for helheten? Når du jobber turnus hos Humana omsorg og assistanse, får du enten syv eller fjorten døgn fri mellom arbeidsperioder på tre, fire eller syv døgn. Humana omsorg og assistanse har flere døgnbemannede boenheter i Øst der det bor mennesker med sammensatte utfordringer blant annet relatert til rus, utfordrende adferd, autismespekterforstyrrelser og utviklingshemming. Du vil inngå i en medleverturnus der du bor på avdelingen gjennom en arbeidsperiode på vekselsvis tre, fire og syv døgn. Du får fri syv eller fjorten døgn mellom hver arbeidsperiode. Vi har også nattevaktstillinger som følger egne turnuser. Jobben på våre helse- og/eller omsorgsavdelinger er variert og utfordrende, og du får kunnskap om flere typer ...

 • Company SIMONSEN TANNLEGEKLINIKK in Other
  26.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Spennende mulighet!Klinikk sentralt plassert i Lillestrøm i vekst, Søker en engasjert oralkirurg med spesialistgodkjenning deltid, som kan sette tannimplantater etc. Det er mulighet for økning i stillingsprosent.Kort vei til toget. Oppstart snarest.Ønskede kvalifikasjoner: Norsk autorisasjon, spesialistgodkjenning, positiv, kunne arbeide selvstendig og ha gode samarbeidsevner, erfaring fra OpusSøknader sendes: simonkl@online.noOm arbeidsgiveren:3'dje generasjon fra 1930-tallet...

 • Company HELSE NORD-TRØNDELAG HF PSYKIATRISK KLINIKK - LEVANGER in Other
  23.03.2024 Updated on: 24.03.2024

  Hei.Barne- og habiliteringsavdelingen i Helse nord Trøndelag lyser ut en fast stilling som overlege i barnemedisinEr du spesialist i barnesykdommer og ønsker å jobbe i en avdeling der du vil møte hele fagfeltet, kan dette være jobben din:)Barne- og habiliteringsavdelingen HNT er en av fire avdelinger i klinikk for kvinne, barn og familie.  Avdelingen er gjennomgående, dvs. det er drift både ved sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger med felles ledelse.Barne-og habiliteringsavdelingen i HNT består av flg:Sykehuset Namsos: poliklinikkSykehuset Levanger: sengepost 0-18 år enhet for syke nyfødte> 30 uker dagbehandling og poliklinikkHabiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) har poliklinikkved begge sykehus. Tre team lokalisert på sykehuset Levanger og ett team på sykehuset Namsos Barne- og...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK in Other
  22.03.2024 Updated on: 25.03.2024

  Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidensutfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er enutviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte,og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skapervi morgendagens behandlingVi har ledig fast stilling som overlege ved Gastromedisinsk avdeling fra 01.09.24.Gastromedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk OUS, Ullevål er en universitetsavdeling med lokalområde og regionale funksjoner. Vi har et sterkt fagmiljø med spesialkompetanse på avansert fleksibel endoskopi, hepatologi, inflammatorisk tarmsykdom, funksjonsdiagnostikk og multidisiplinær utredning og behandling. Avdelingen...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF PSYKISK HELSEVERN BUP POLIKLINIKKER HEIMDAL in Other
  21.03.2024 Updated on: 12.04.2024

  Ønsker du jobbe i et spennende fagfelt og være med å videreutvikle tilbudet til barn og unge som strever med psykiske lidelser? Da kan DU bli vår nye kollega!Det lyses ut 3 faste 100% stillinger ved BUP seksjon Heimdal som overlege i Avd. for barne- og ungdomspsykiatri ved St. Olavs hospital. Seksjon Heimdal består av allmennpoliklinikkene BUP Orkanger, BUP Rosten og BUP Tiller, og vår nye behandlingspoliklinikk BUP Mestringsfokus, for behandling av ADHD og gruppetilbud.2 stillinger med arbeidssted i Trondheim- Vestre Rosten 771 stilling med arbeidssted på OrkangerAvdeling for barne- og ungdomspsykiatri er en del av universitetssykehuset St. Olavs hospital HF, og har ansvar for barne- og ungdomspsykiatriske tjenester i deler av Trøndelag. Avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon i spes...

 • Company SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, TØNSBERG in Other
  21.03.2024 Updated on: 24.03.2024

  Overlege i palliasjon eller LiS 2-3 med mål om palliativ spesialisering. Fast stilling.Våre to erfarne onkologer med hovedansvar for palliasjon ønsker ny legekollega som kan styrke og bidra til å videreføre sterke palliative tradisjoner på SiV. Utdanning i palliasjon for leger er i dag en 2-årig påbygning til en klinisk spesialitet med ett nordisk spesialistkurs i palliativ medisin. Egen spesialitet er under utredning og er foreløpig ikke avklart av Helsedirektoratet. Vi søker også deg som planlegger ett utdanningsløp innenfor palliasjon uavhengig av hvilken modell for spesialisering direktoratet konkluderer med.Senter for kreft og blodsykdommer (SKB) ligger i Medisinsk klinikk. I 2021 flyttetsenteret inn i nye lokaler der poliklinikk, sengepost og kontorbygg for legerligger vegg i vegg. M...

 • Company ÅLESUND LEGEVAKT in Other
  21.03.2024 Updated on: 22.03.2024

  Ålesund interkommunale legevakt, øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD) og overgrepsmottak søkjer etter overlege.Alle avdelingar er lokalisert ved Ålesund lokalmedisinske senter på Åse.Vi søkjer etter deg som har engasjement og interesse for den akuttmedisinske helsberedskapen i kommunehelsetenesta. Stillinga som overlege i verksemda inneber at ein har fagansvar for legevakt, overgrepsmottak og ØHD.Ein vert ein del av eit team i et større fagmiljø, som arbeider for å oppretthalde og vidareutvikle tenestane i samhandling med omliggande helsetenester og kommunar. Stillinga kan blir vurdert delt på fleire og kombinerast med anna klinisk arbeid. Dette må framkomme i din søknad.Stillinga inneber dagarbeid på kvardagar. Det er ikkje knytt vaktarbeid til stillinga.ArbeidsoppgåverFagleg utvikling/ ...

 • Company STAUP HELSEHUS in Other
  21.03.2024 Updated on: 24.03.2024

  Vil du bli vår nye sykehjemslege?I flotte omgivelser på Staup i Levanger er det bygget et tidsriktig og moderne helsehus med ambisjoner om å kunne tilby et spesielt godt helsefremmende tilbud til våre innbyggere.Staup helsehus er en moderne institusjon som ble ferdigstilt i 2017. Vi tilbyr tjenester innenfor palliasjon, rehabilitering, avlastning, utredning og behandling. Helsehuset inneholder 44 døgnplasser fordelt på fire avdelinger: Palliasjon, rehabilitering, korttid/KAD og skjermet avdeling for personer med langtkommen kognitiv svikt.Kommunen har også sine akutte døgnplasser (KAD) her på Staup Helsehus.Ved helsehuset arbeider i tillegg 4 leger i deltidsstillinger. Kommunens to LIS1 deltar også i arbeidet ved helsehuset. Vi søker primært etter lege i 100% stilling, men det kan også vær...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Specialist medical practitioners Edit filters