Jobmonitor. Search results for Supply, distribution and related managers

34 Jobs found

Used filters:
 • Supply, distribution and related managersx
Displaying 1-34 of 34 results.
 • Company SULDAL TRANSPORT AS in Other
  04.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (FMFA) ARENDAL (HOVEDKONTOR) in Other
  04.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Jobbnorge ID: 193903Om avdelingenFylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA) leverer digitale løsninger, IKT-infrastruktur og administrative tjenester til landets fylkesmenn. Avdeling for styring og utvikling har et overordnet ansvar for strategiarbeid, styring, kommunikasjon, beredskap, sikkerhet og internkontroll. Avdelingens ansvarsområder medfører utstrakt kontakt og samarbeid med de øvrige avdelingene i FMFA, fylkesmannsembetene og oppdragsgivere. Som sikkerhetsleder vil du ha ansvar for å bidra i arbeidet med holdningsskapende arbeid, viderutvikling av sikkerhetskulturen og kompetansebygging på sikkerhetsområdet i FMFA og ut mot fylkesmennene. Sentralt i dette arbeidet står sikkerhetsloven og sikkerhetslovens krav. Sikkerhetsleder er organisatorisk plassert i Avdeling for styring og u...

 • Company STATENS KARTVERK STAVANGER in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 971040238 Stillingsident: 4314641795 Presentasjon av stillingen:Kartverket driv eit lite reiarlag (rederi) med eitt skip, M/S Hydrograf og tre tilhøyrande arbeidsbåtar. Kartverket planlegg at Havforskningsinstituttet skal overta reiarlagdrifta, men fram til dette er gjennomført, treng vi deg til å leie reiarlaget vårt på ein trygg og god måte. Vi søkjer difor etter ein avdelingsdirektør i midlertidig stilling -- ut 2021. Som avdelingsdirektør vil du vere ansvarleg for drifta av reiarlaget og rapportere til direktøren for sjødivisjonen i Kartverket.MS Hydrograf er moderfartøyet i Kartverkets flåte og er bygd i 1985 ved Simek i Flekkefjord. Ho er på 642 bruttoregistertonn, 43,8 meter lang og har lugarkapasitet til 13 personar. Vi bruker fartøyet til kost og losji for mannskapet og s...

 • Company NORDLANDSBUSS AS AVD BODØ in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Jobbnorge ID: 196874Om stillingenNordlandsbuss har vunnet det største bussanbudet i Nordland, og fra sommeren 2021 skal vi sørge for miljøvennlig og moderne kollektivtransport i Nordland fylke. Med verdens nordligste elbussflåte og mange nye ansatte på laget, er det en helt ny æra for kollektivtransport vi går i møte.Ved vårt hovedkontor i Bodø søker vi nå en driftsleder som vil være svært sentral i arbeidet mot anbudsstart. Vår nye driftsleder vil ha det operative ansvaret for den daglige driften av det nye Salten-anbudet og være en nøkkelperson i den spennende utviklingen selskapet står ovenfor.AnsvarsområderDrifte avdelingen innenfor vedtatte budsjetter samt gjeldende lover og reglerPersonal og HMS-ansvar - herunder ressursplanlegging, utarbeidelse av ferieplaner og lønnskjøringSikre at...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4317915864 Presentasjon av stillingen:Forsyningsavdelingen har en viktig rolle i sykehusets drift. Oppgavene vi utfører tilrettelegger for effektiv og trygg pasientbehandling.Avdelingen består av seksjon for forsyning, lagerseksjon og nyopprettet seksjon for transport. Det er ca. 40 medarbeidere i avdelingen.Helse Stavanger bygger nytt sykehus som skal stå klart i 2024, og arbeidet med utvikling av nye arbeidsprosesser er allerede startet.Vi søker nå etter seksjonsleder som skal være med å planlegge, bygge opp og drifte seksjon for transport.Seksjonsleder inngår i avdelingens ledergruppe og rapporterer direkte til avdelingssjef.Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.ArbeidsoppgaverPlanlegge, opparbeide og lede seksjon f...

 • Company FORSVARETS LOGISTIKKORGANISASJON STAB FLO/STAB in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4307008907 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig stilling som kategorisjef militære felleskategorier. Som kategorisjef er du hovedansvarlig for utarbeidelsen av overordnede føringer for kategoristrategier og realiseringen av disse for Forsvarets felleskategorier. I militære felleskategorier inngår kategoriene: Drivstoff, ammunisjon, personlig bekledning og sanitets- og basemateriell.FLO har et av Norges største miljøer innen strategiske anskaffelser, og har oppnådd svært gode resultater. Miljøet er preget av et sterkt ønske om å skape resultater, og ønsket om å jobbe for noe samfunnsnyttig og viktig.FLO Strategiske anskaffelser (SA) inngår rammeavtaler, kontrakter og forvalter militære forsyningsavtaler for Forsvaret og forsvarssektoren. SA er ca. 160 medarbeid...

 • Company VARD ELECTRO AS AVD HARAM in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Org. nr: 878 634 772 Stillingsident: 4305790978 Presentasjon av stillingen:Vard Electro is looking for a Procurement Manager -- Coordination Planning, Budgeting and ControllingAssignmentReporting to the Vard Electro Procurement department Organization but cooperating on a daily basis with the Project Management Organization, the Procurement Manager is expected to lead the coordination of all the main activities related to Procurement Department with a focus on the respect of the purchasing budgets and schedules. To the Procurement Manager functionally report 1 resource on support.Responsibility for the update and reliability of the Procurement Master Plan for all the ongoing Projects, following inputs from the Project Management OrganizationTo ensure the respect of the VE Procurement relat...

 • Company BANE NOR OSLO in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4299725352 Presentasjon av stillingen:I Norge har det aldri vært satset så mye på jernbane som nå. I Bane NORs Utbyggingsdivisjon kandu bli en del av et slagkraftig prosjektmiljø som har som mål å bli Norgesledende på planlegging og gjennomføring av storeinfrastrukturprosjekter. Vår oppgave er å fornye og modernisere jernbanenslik at flere kan reise trygt og effektivt med tog. Nå kan du bli med på åskape fremtidens jernbane.Utvikling av togtilbudet er viktig for å løse Norges miljø- og klimautfordringer. Det er iNasjonal transportplan (NTP) 2018-29 satt av 320 milliarder kroner tiljernbanen. Bane NOR sitt ansvar og rolle er å sikre at den nasjonalejernbanestrukturen er tilgjengelig for togtrafikk.Utbyggingsdivisjonen planlegger, prosjekterer og gjennomførerjernba...

 • Company RENOVASJONEN IKS in Other
  01.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORGIPS NORGE AS in Other
  01.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FORSVARET in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4298604324 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig attraktiv stilling som kategorisjef Eiendom i FLO Strategiske anskaffelser. Vi har et av Norges største miljøer innen strategiske anskaffelser, og har oppnådd svært gode resultater. Miljøet er preget av et sterkt ønske om å skape resultater, og ønsket om å jobbe for noe samfunnsnyttig og viktig.Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), har ansvar for innkjøp, etterforsyning og vedlikehold av materiell til Forsvaret. FLO har i overkant av 2000 ansatte og gjennomfører anskaffelser for ca. 14 MRD årlig. FLO er en kompetansebedrift og de ansatte er blant annet offiserer, ingeniører, økonomer, jurister, prosjektledere og teknisk personell.FLO Strategiske anskaffelser (SA) inngår rammeavtaler, kontrakter og forvalter mil...

 • Company ELEMENTPARTNER AS in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SPORDRIFT OSLO INFRASTRUKTUR - PROSJEKTER in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4311096147 Presentasjon av stillingen:I Spordrift skal vi nå ut på en ny og spennende reise. Vi skal forene kompetanse om jernbanedrift med en ny kommersiell virkelighet. Vi søker deg som har lykkes med å oppnå gode resultater i kommersiell virksomhet med mennesker som den største innsatsfaktoren.Vi tror at for å lykkes i rollen så vil vår nye Driftssjef ha god erfaring med å videreutvikle organisasjon og enkeltpersoner. Du motiveres av og får energi av å få folk med deg. Du er god på å kommunisere, sette retning, er inkluderende og ansvarliggjøre de rundt deg.I en travel hverdag vil prioritering være avgjørende for å nå våre mål. Du har sterke fagpersoner rundt deg. Det blir din oppgave å lytte til disse slik at dere i felleskap staker ut en kurs som sikrer lønn...

 • Company NORLED DRIFT AS AVD STAVANGER in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KONGSBERG AUTOMOTIVE AS AVD HVITTINGFOSS in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FISKÅ MØLLE MOSS AS in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company LØVENSKIOLD HANDEL AS AVD 230 - 241 in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ELKEM CARBON AS AVD CARBON in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company OSLO TINGRETT in Other
  26.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Jobbnorge ID: 195835Om stillingenVi søker en dyktig og engasjert leder til sikkerhetsseksjonen i Oslo tinghus.Vi er opptatt av å utvikle sikkerhetsarbeidet i tinghuset i tråd med samfunnet rundt oss, og ønsker en sikkerhetsleder som kan være en pådriver i det daglige arbeidet. I tillegg vil du være med å drifte og videreutvikle sikkerhets- og beredskapsarbeidet i domstolen. Vi ser etter en erfaren leder med kompetanse innen operativt sikkerhetsarbeid.Stillingen innebærer et nært samarbeid med innleid vektertjeneste, som har ansvar for den daglige sikkerhetskontrollen, og politiets fremstillingsenhet som har kontor i tinghuset. Enheten samarbeider med fagmiljøet for sikkerhet i Domstolsadministrasjonen. I dag har sikkerhetsseksjonen 10 stillinger. Seksjonen er organisert under Administrasjo...

 • Company VY TOG AS in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312630541 Presentasjon av stillingen:Har du lyst på en spennende og utfordrende jobb sentralt i jernbanen? Som Flåteleder i Vy er du den som har fingeren på pulsen til din dedikerte kjøretøyflåte som helhet. Du arbeider i grensesnittene mellom drift, vedlikehold og modifikasjoner. Flåteleder inngår i leveranseteam som er ansvarlig for å sørge for at vi når våre fastsatte mål innen pålitelighet, komfort og økonomi for dedikerte kjøretøy. Du er den i vår tekniske avdeling som er tettest på togfremføringen, og arbeider daglig med oppståtte hendelser, håndterer disse på kort sikt, samtidig som du har et helhetsbilde på utviklingen av kjøretøyflåten på lang sikt. Du får et stort nettverk i drift- og vedlikeholdsmiljøet, og jobber tett sammen med vedlikeholdsingeniøre...

 • Company CAVERION NORGE AS AVD ADMINISTRASJON in Other
  25.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FRAMO SERVICES AS in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TECHNOGARDEN AS AVD SANDVIKA in Other
  24.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company WIDERØE GROUND HANDLING AS AVD HASVIK in Other
  24.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Jobbnorge ID: 196366Det grønne hjertetEr du på jakt etter mer enn bare en jobb? Vi binder Norge sammen og trenger flere grønne hjerter på stasjonene. Her får du en unik mulighet til å gi positive opplevelser til våre reisende.Ved Hasvik Lufthavn har vi nå ledig 80 % stilling som Driftsleder. Vi søker en erfaren, trygg og strukturert leder som vil være en tydelig rollemodell for Widerøe`s verdier.Vi leter etter deg som har gode samarbeidsevner og kan vise til resultater fra tidligere stillinger. Du er en god kommunikator, og har gjerne erfaring fra utvikling av sikkerhetskultur.Widerøe Ground Handling i Hasvik har 4 medarbeidere. Stillingen rapporterer til områdeleder.Du blir en del av den gode Widerøefamilien med kollegaer over hele landet. Vi har lang tradisjon og høy kompetanse, og er op...

 • Company MØRENOT AS AVD ÅLESUND in Other
  24.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4314433820 Presentasjon av stillingen:Mørenot Group has a long-term growth strategy and to ensure we reach our goals, we are now optimizing our supply chain to improve our operations across the globe. We are merging our production units and creating a new division of operations within the Mørenot Group.As part of the construction of our new division we are now looking for an experienced Head of Supply Chain who will be in charge of building and managing the Supply Chain organization. You will be based at our HQ in Ålesund and part of the operation management team.Your main responsibilities will be to plan, manage, and coordinate activities related to sourcing, procurement and logistics. You will work with our global organization and partners to drive supply chain...

 • Company UNIL AS AVD OSLO in Other
  24.11.2020 Updated on: 01.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company CYBERFORSVARET CYFOR in Other
  24.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4280738459 Presentasjon av stillingen:Cyberforsvaret er Forsvarets fremste ressurs i utviklingen av et nettverksbasert forsvar.Cyberforsvarets CIS regiment er Cyberforsvarets største avdeling, og samler en rekke svært varierte kompetansemiljøer som avhenger av god samhandling. Avdelingen skal sørge for sikker CIS infrastruktur til støtte for Forsvarets operasjoner i fred, krise og krig. Dette ledes av Cyberforsvarets operasjonssenter.Ved Cyberforsvarets operasjonssenter er det ledig stilling som personellsikkerhetsleder -- seniorkonsulent. Stillingens hovedoppgaver omfatter personellsikkerhet og datasikkerhet for Cyberforsvarets operasjonssenter og oppfølging og støtte til øvrige avdelinger i Cyberforsvarets CIS regiment innen disse fagfeltene.ArbeidsoppgaverUtfø...

 • Company NORTURA SA AVD HOVEDKONTOR LØRENV 37 (GILDE) in Other
  22.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :En av Norges mest spennende innkjøpsavdelinger søker innkjøpslederNortura Innkjøp er et svært viktig satsningsområde i Nortura SA. Avdelingen håndterer konsernets anskaffelser på over 4 milliarder kroner. Avdelingen består av 16 medarbeidere og den rette personen vil få arbeide i en stor, profesjonell og sammensveiset innkjøpsavdeling.Vi søker etter en innkjøpsleder som primært skal arbeide med investeringskjøp av maskiner og utstyr til våre fabrikker.Stillingen vil rapportere til innkjøpssjef Ole-Øyvind Kjersem. Da konsernet har 33 produksjonssteder fordelt på 13 fylker må det påregnes en del reising i stillingen.Hovedarbeidsoppgaver:utarbeide forespørsler, sammenstille tilbud, forhandle, inngå kontrakter samt implementere til driftarbe...

 • Company FORSVARET in Other
  22.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4295770801 Presentasjon av stillingen:Sjøforsvarstaben søker sikkerhetskoordinator til vår Avdeling for Sikkerhet og Kvalitet (ASK) som har kontorplass på Haakonsvern Orlogsstasjon. Du vil være 1 av våre 12 dyktige medarbeider som har til hovedoppgave å ivareta rollen som uhildet rådgiver i saker vedrørende sikkerhet (Safety) og kvalitetsstyring (Quality). Sjøforsvarstaben støtter Sjef Sjøforsvaret med saksforberedelser og beslutningsgrunnlag knyttet til Sjøforsvarets drift og maritime operasjoner. ASK har som hovedoppgave å etablere og vedlikeholde sikkerhetsstyring innen de 5 sikkerhetsområdene i Sjøforsvaret. Vår viktigste oppgave er å verne om liv, helse, miljø og materielle verdier (Quality,Health, Safety, Environment (QHSE)).Som vår sikkerhetskoordinator vi...

 • Company WIDERØE GROUND HANDLING AS AVD SOGNDAL in Other
  22.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Jobbnorge ID: 195200Det grønne hjertetEr du på jakt etter mer enn bare en jobb? Vi binder Norge sammen og trenger flere grønne hjerter på stasjonene. Her får du en unik mulighet til å gi positive opplevelser til våre reisende.Ved Sogndal Lufthavn har vi nå ledig stilling som Driftsleder. Vi søker en erfaren, trygg og strukturert leder som vil være en tydelig rollemodell for Widerøe`s verdier.Vi leter etter deg som har gode samarbeidsevner og kan vise til resultater fra tidligere stillinger. Du er en god kommunikator, og har gjerne erfaring fra utvikling av sikkerhetskultur.Widerøe Ground Handling i Sogndal har 10 medarbeidere. Stillingen rapporterer til områdeleder.Du blir en del av den gode Widerøefamilien med kollegaer over hele landet. Vi har lang tradisjon og høy kompetanse, og er oppt...

 • Company TOYOTA NORDFJORD OG FØRDE AS AVD SALG FØRDE in Other
  21.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Stillinga inneber m.a. utstrekt kundekontakt både i kundemottak og på telefon, booking av verkstadtimar, inn- og utlevering av bilar, fakturering, reklamasjonsbehandling og kundeoppfølging.Vi ynskjer ein person som:Er nøyaktig og strukturertEr kundeorientert og god til å kommunisereHelst har bransjeerfaringHar stor arbeidskapasitet i ein hektisk kvardagEr serviceinnstilt og ansvarsbevistVi kan tilby:Gode pensjons- og forsikringsordningarEit godt arbeidsmiljøNye toppmoderne lokaleMogelegheiter for vidareutviklingKonkurransedyktige lønsvilkårModerne og framtidsretta IT-verktøyFor rette søkjar kan stillinga verte utvida til ei leiarstillingFor ytterlegare opplysningar om stillinga, kontakt dagleg leiar Stein Vidar Vie, tlf. 909 72 150.Send søknad med CV til ved å klikke på «Søk på stilling» ...

 • Company KONGSBERG DEFENCE & AEROSPACE AS AVD KNUDSRØDV HORTEN in Other
  21.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SOLUND VERFT AS in Other
  21.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Solund Verft søkjer dokkbas med spennande arbeidsoppgåver. Vi ser etter deg som er løysingsorientert og kvalitetsbevisst i utføringa av eige arbeid.  Ønskjer du å jobbe i spektakulære omgjevnader ytst i havgapet? Arbeidsoppgåver:Vedkommande fungerer dagleg som dokkarbeidar med basansvarVed dokkingoppdrag og fortøying/forhaling av fartøy ved kai skal vedkommande fungere som bas og disponere nødvendig ressursar for å kunne utføre aktuelle oppdrag.Mottak av fartøy ved kai, dokking og sikring av desse. Rigging av landgang, elforsyning etc.  Vedkommande har ansvar for at nødvendig tilsyn og vedlikehald blir utført på alt utstyr innan dokk, heveverk, traverseringsbrønn, oppstillingsplan og utstyr for handtering av fortøying på fartøy ved kai.Sjå til at lettbåt og flåter er forsvarleg sikra og kl...

 • Company MIDNOR SAFETY AS in Other
  21.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Arbeidsoppgaver•Salg og service av Viking redningsflåter, brann- og redningsutstyr•Utarbeidelse av brann- og evakueringsplaner•Kontroller av brannslukningsutstyr og livredningsutstyr•Videreutvikling av kontroll innen brannsikring, livredning og sikkerhetsutstyrDine kvalifikasjoner•Kjennskap til fartøy/oppdrett •Maritim- eller marin bakgrunnOm deg•Du er kundeorientert og serviceinnstilt•Du arbeider strukturert og ser løsninger•Du motiveres av å jobbe i høyt tempo•Du er fortrolig med bruk av digitale verktøy•Du kommuniserer godt på norsk og engelsk, både muntlig og skriftligVi tilbyr•Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et selskap i vekst•Konkurransedyktige betingelser•Opplæring og kursing Om arbeidsgiveren:null...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Supply, distribution and related managers Edit filters