SCR2!SCR2!SCR2!SCR2!SCR2! Jobmonitor. Search results for Systems analysts

173 Jobs found

Used filters:
 • Systems analystsx
Displaying 1-50 of 173 results.
 • Company ØSTRE TOTEN KOMMUNE OMSORGSTJENETER HJEMMESYKEPLEIE in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Helse, omsorg og velferd står foran store utviklings- og omstillingsprosesser de nærmeste årene. Strategisk plan, Ny velferd 2040 , er retningsgivende for utviklingen og prioriteringene i helse- og omsorgssektoren.Tjenesteområdet består av tildelingsenheten, NAV, sykehjem og boliger med heldøgnsbemanning, hjemmetjenester, helse og mestring, rus- og psykisk helse, tilrettelagte tjenester og legetjenesten. I tillegg er funksjoner som kommuneoverlege, kommunepsykolog og rådgiverstillinger samlet i stab til sektorledelsen. Stillingen rapporterer til ass.kommunalsjef for helse, omsorg og velferd.Vi søker en engasjert og dyktig rådgiver til områdene e-helse, digitalisering og EPJ. Stillingen som rådgiver e-helse, digitalisering og EPJ har vedl...

 • Company NOFIMA AS AVD TROMSØ in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Jobbnorge ID: 189584Om stillingenNofima søker en dedikert og motivert person til en toårig postdoktorstilling innen bilde- og dataanalyse. Stillingen er en del av Nofimas tverrfaglige «DigitalAqua»-satsning som har som mål å forbedre både målemetoder og kunnskap om fiskevelferd via digitalisering.Stillingen ligger i avdeling for Produksjonsbiologi, Divisjon Akvakultur, men du vil også jobbe tett med dataanalyse-gruppa i Mat-divisjonen.God fiskevelferd og helse er avgjørende for en bærekraftig akvakultur. Hele næringa har derfor et sterkt fokus på å utvikle nye metoder for å måle, overvåke og forstå fiskevelferd. Nofima har høy kompetanse innen produksjonsbiologi og velferdsindikatorer for laks og andre oppdrettsarter. Velferdsindikatorene kategoriseres enten som operativ (egnet for bruk v...

 • Company NTL UNIT - DIREKTORATET FOR IKT OG FELLESTJENESTER I HØYERE UTDANNING in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Jobbnorge ID: 188972Om stillingenUnit skal levere bibliotekrelaterte fellestjenester for alle sektorer knyttet til høyere utdanning og forskning, herunder også Nasjonalbiblioteket. Unit leverer også fellestjenester for å ivareta både administrasjon og gjennomføring av utdanning og forskning.Vi søker deg som ønsker å jobbe for å gi studenter og forskere best mulig verktøy i sin digitale hverdag, og vi har en ledig stilling som rådgiver med arbeidsområde tjenestespesialist for biblioteksystemet Alma.Du vil inngå i et fellesskap som består av høyt kompetente medarbeider med sammensatt kompetanse. Vi jobber i team, og du vil jobbe tett med Unit sitt utviklermiljø og med leverandøren av tjenestene.Du vil gjennom spennende oppgaver kunne se på mulighetene for å ta i bruk biblioteksystemet på fle...

 • Company KONGSBERG DEFENCE & AEROSPACE AS AVD KONGSBERG in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KONGSBERG DEFENCE & AEROSPACE AS AVD KONGSBERG in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ABB AS RM OSLO in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KVS TECHNOLOGIES in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KONGSBERG DEFENCE & AEROSPACE AS AVD ASKER in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KONGSBERG DEFENCE & AEROSPACE AS AVD ASKER in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company PEOPLE OSLO AS AVD OSLO in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company INVENTAS AS AVD ASKER in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company INVENTAS AS AVD TRONDHEIM in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company QUESNAY AS in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company COMPENDIA AS in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company COMPENDIA AS in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MELIN MEDICAL AS AVD OSLO in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company INVENTAS AS AVD OSLO in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KYMA AS in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MATIQ AS AVD OSLO in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORSK HELSENETT SF OSLO in Other
  28.06.2020 Updated on: 02.07.2020

  Org. nr: 994598759 Stillingsident: 4249192185 Presentasjon av stillingen:Da kan det være akkurat deg vi er på utkikk etter! Norsk Helsenett SF er en nasjonal tjenesteleverandør for helse- og omsorgssektoren. Vi leverer blant annet de nasjonale e-helseløsningenehelsenorge.no, e-resept og Kjernejournal, samt sentral digital infrastruktursom knytter Helse-Norge sammen gjennom Helsenettet.Norsk Helsenett har et eget senter for test og kvalitetssikring med ca 50 ansatte. I tillegg leier vi inn ekstra testkompetanse og -kapasitet ved behov.Senteret bistår med test og kvalitetssikring av produktene som NHN forvalter.Som funksjonell tester vil du ivareta kompetanseområdet test og kvalitetssikring, og du vil blant annet jobbei tverrfaglige team som benytter smidige utviklings- og testprinsipper. Vi...

 • Company JAKOB HATTELAND COMPUTER AS AVD RAGLAMYR in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4184554716 Presentasjon av stillingen:RamBase er et norskutviklet ERP for avanserte teknologibedrifter. Vi har svært høye ambisjoner for produktet og ekspanderer nå internasjonalt. Vi jobber kontinuerlig for å skape nye innovative løsninger for våre brukere, og trenger derfor å styrke vår utviklingsavdeling.RamBase består av mange moduler som salg, innkjøp, logistikk, produksjon, CRM og økonomi. Vi er nå på jakt etter en analytisk, nøyaktig og kvalitetsbevisst systemutvikler som vil være med å videreutvikle økonomimodulen i RamBase.Vi søker deg som liker deg i krysningspunktet mellom forretning og teknologi. Du setter deg inn i forretningsprosesser og utvikler gode it-løsninger. Du vil jobbe både selvstendig og som en del av et team.Hos oss vil du få mulighet til...

 • Company KONGSBERG GRUPPEN ASA in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KONGSBERG GRUPPEN ASA in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org.nr.:943 753 709 Stillingsident: DLS:20/20 Presentasjon av stillingen :Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et internasjonalt teknologikonsern som leverer avanserte og pålitelige teknologiske løsninger som bidrar til sikkerhet, trygghet og effektivitet i komplekse operasjoner og under ekstreme forhold. KONGSBERG samarbeider med globale kunder innenfor forsvars-, maritim-, olje- og gass-, fiskeri- og romfartsindustrien.Division Land Systems er en divisjon i Kongsberg Defence & Aerospace AS, ett av forretningsområdene i KONGSBERG GRUPPEN. Division Land Systems utvikler og produserer det fjernstyrte våpenstyringssystemet PROTECTOR og avanserte kommunikasjonsprodukter som sikrer samband med ekstreme krav til robusthet og ytelse.Vår SW avdeling har behov for flere dyktige medarbeidere innenfor f...

 • Company KONGSBERG GRUPPEN ASA in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org.nr.:943 753 709 Stillingsident: DLS:21/20 Presentasjon av stillingen :Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et internasjonalt teknologikonsern som leverer avanserte og pålitelige teknologiske løsninger som bidrar til sikkerhet, trygghet og effektivitet i komplekse operasjoner og under ekstreme forhold. KONGSBERG samarbeider med globale kunder innenfor forsvars-, maritim-, olje- og gass-, fiskeri- og romfartsindustrien.Division Land Systems er en divisjon i Kongsberg Defence & Aerospace AS, ett av forretningsområdene i KONGSBERG GRUPPEN. Division Land Systems utvikler og produserer det fjernstyrte våpenstyringssystemet PROTECTOR og avanserte kommunikasjonsprodukter som sikrer samband med ekstreme krav til robusthet og ytelse.Vår SW avdelinge har behov for flere dyktige medarbeidere innenfor ...

 • Company KONGSBERG GRUPPEN ASA in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org.nr.:943 753 709 Stillingsident: DLS:22/20 Presentasjon av stillingen :Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et internasjonalt teknologikonsern som leverer avanserte og pålitelige teknologiske løsninger som bidrar til sikkerhet, trygghet og effektivitet i komplekse operasjoner og under ekstreme forhold. KONGSBERG samarbeider med globale kunder innenfor forsvars-, maritim-, olje- og gass-, fiskeri- og romfartsindustrien.Land Systems er en divisjon i Kongsberg Defence & Aerospace AS , ett av forretningsområdene i KONGSBERG GRUPPEN. Land Systems utvikler og produserer det fjernstyrte våpenstyringssystemet PROTECTOR og avanserte kommunikasjonsprodukter som sikrer samband med ekstreme krav til robusthet og ytelse.Vår SW avdelinge har behov for flere dyktige medarbeidere innenfor flere områder av ...

 • Company KONGSBERG GRUPPEN ASA in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TELENOR NORGE AS AVD. FORNEBU in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4251994817 Presentasjon av stillingen:Seksjon klinisk IKT hører under avdelingen Medisinsk teknologi og ehelse. Avdelingen har til sammen 4 seksjoner (behandlingshjelpemidler, medisinsk teknikk, rådgivning og prosjektleveranse og klinisk IKT). Seksjonen ivaretar lokal forvaltning innenfor de største kliniske systemene.Vi søker etter en kollega som ønsker å bidra til å etablere en god forvaltning av den regionale IKT løsningen for DIPS. Du vil bidra med prosedyrearbeid, etablere rutiner og utarbeide informasjon om fagområdet. Opplæring er en sentral oppgave, i tillegg til å være rådgiver for ledere og brukere på Ahus. Det pågår mange prosjekter innen fagområdet, og prosjektdeltakelse må påregnes. Det er tett samarbeid med de øvrige fagområdene på seksjonen, avdeli...

 • Company CROWDWORKS AS in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  The ecosystem for growth companies and investors is fragmented, unstructured and lacks visibility. We envision a future where company success rates are increased by securing access to smart capital, and we are building a global investment community where investors and companies come together.We are growing rapidly and need motivated persons that want to take part of our journey going forward.About this roleAs a developer you get to work together with a brilliant team with a proven track record to build the platform of tomorrow. We have a solid core product with thousands of users, and are now on track to scale our platform on a global basis.What we're looking forWe’re not looking for a fixed number of years experience, or educational background. We look for team players that want to work t...

 • Company EXPERIS STAFFING SERVICES AS AVD OSLO in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FREMTIDEN in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SPAREBANKEN VEST HOVEDKONTORET in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VILECT AS in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company STATNETT OSLO HOVEDKONTOR in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258329836 Presentasjon av stillingen:Vil du være med på å sikre en samfunnskritisk infrastruktur?Liker du å arbeide med utfordrende operative sikkerhetsspørsmål i en kompleks IT-Infrastruktur?Vil du være en del av et stabilt og godt arbeidsmiljø?Vil du legge til rette for en fullelektrisk framtid? Da bør du lese videre:)Du vil ha en viktig rolle i Statnett sitt operative IT-sikkerhetsmiljø som ansvarlig for Infrastruktur sikkerhet i et software-definert datasenter(SDDC) hvor virtualisering og brannmur teknologier benyttes. Du vil få ansvar for sikkerhetsløsningene og må kunne bidra med innspill til strategi, planer og løsningsdesign.Vi ser etter deg som har en genuin interesse for IT-sikkerhet med et ønske om å benytte teknologi og automatisering til å oppnå det...

 • Company UNIVERSITETET I STAVANGER ULLANDHAUG in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189018Om stillingaUniversitetet i Stavanger søker etter serviceanalytikar til IT-avdelinga sin servicedesk.Servicedesken er avdelingas fyrstelinje og felles kontaktpunkt for studentar og tilsette. Den som vert tilsett vil ha ansvar for brukarstøtte og rettleiing, vedlikehald og utvikling av informasjon til tilsette og studentar, samt handtering av bestillingar/leveransar. Det kan òg bli behov for at den som vert tilsett bidrar innanfor andre område/prosjekt.Seksjonsleiar for kundestøtte er nærmaste leiar for serviceanalytikar.Hovudoppgåvergi brukarstøtte via e-post, skranke, telefon, chat og fjernstyringgjera mottak og handtering av bestillingargi kundestøtte på utskrift, audio/video tenester og samhandlingstenestergi opplæring/rettleiing til brukararutføra vedlikehald og fei...

 • Company BRAATHE GRUPPEN AS AVD KONGSBERG in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company STATENS PENSJONSKASSE FORVALTNINGSBEDRIFT in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258946517 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter deg som vil strømlinjeforme hverdagen til produktorienterte utviklingsteam, og som har peiling på hvordan teknologi som Kubernetes og Docker kan brukes til nettopp det!Hos oss i SPK utvikler vi løsninger for å behandle pensjon. Med over 1 million nordmenn som medlemmer, er det viktig for oss både å betale ut riktig pensjon og å kunne svare godt på hva de får i pensjon fra oss som fremtidig pensjonist. For å kunne gjøre dette er gode IT-løsninger helt avgjørende.Stillingens ansvar og hovedarbeidsoppgaverVi ser etter deg som har solid kunnskap om og erfaring med kontainerløsninger som Kubernetes og Docker, og de rammeverk og løsninger som bidrar til en plattform av høy kvalitet. Du bruker gjerne tid på å snakke m...

 • Company STATENS PENSJONSKASSE FORVALTNINGSBEDRIFT in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258949797 Presentasjon av stillingen:I SPK har vi et fagmiljø som er stort nok til at vi har interessante utfordringer og mulighet til å stadig lære nye ting eller å flytte på seg innad i organisasjonen. Samtidig er vi små nok til at din mening påvirker teknologivalg og hvordan vi jobber. Vi er i dag cirka 30 utviklere og arkitekter som skriver kode, i tillegg til at vi jobber side-om-side med enda litt flere innleide utviklere - men vi ønsker flere med på laget!Stillingens ansvar og hovedarbeidsoppgaverVi ser for oss at du vil inngå som utvikler i et utviklingsteam som jobber med pensjonering. Her er vi ansvarlige for saksbehandlingsverktøyet vårt, Puma. Fremover skal vi blant annet jobbe med nytt regelverk for pensjon, og vi skal utvikle brukerflaten i saksbeh...

 • Company STATENS PENSJONSKASSE FORVALTNINGSBEDRIFT in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258953082 Presentasjon av stillingen:Vil du være med å lage den nye brukerflaten til våre saksbehandlere? Vil du videreutvikle designsystemet vårt og hjelpe oss å åpne kildekoden for resten av verden? Kan du hjelpe oss å forbedre spk.no og medlemssiden «Min side»? Er du opptatt av brukernes behov og syns domene-drevet design har noe for seg?Vi er i dag cirka 30 ansatte utviklere og arkitekter som skriver kode, i tillegg til at vi jobber side-om-side med enda litt flere innleide utviklere - men vi ønsker flere med på laget!Hos oss har vi et fagmiljø som er stort nok til at vi har spennende utfordringer og mulighet til å stadig lære nye ting. Samtidig er vi små nok til at din mening påvirker teknologivalg og hvordan vi jobber. Mange av oss har lest bøker som «The ...

 • Company STATENS PENSJONSKASSE FORVALTNINGSBEDRIFT in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258954607 Presentasjon av stillingen:Liker du å være med å utvikle løsninger du får følge over tid? Liker du å forstå forretningsområdet og de funksjonelle behovene som skal løses? Synes du også det er viktig å få være med å bestemme hvordan du og teamet ditt jobber? Om du samtidig er opptatt av at løsningene teamet ditt lager er gode for brukerne, håper vi virkelig at du blir en av oss.Stillingens ansvar og arbeidsoppgaverVi trenger flere utviklere til Panda, som er et nytt system for premieberegning. Kort fortalt skal Panda beregne hvor mange penger som må betales av virksomhetene tilknyttet oss i dag for å kunne dekke sine ansattes pensjoner i fremtiden.Som utvikler på Panda må du forstå systemutvikling godt. Du vil jobbe med alt fra overordnet til detaljert ...

 • Company IF SKADEFORSIKRING AVD IF VÆKERØ in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KONGSBERG DEFENCE & AEROSPACE AS AVD KONGSBERG in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SOPRA STERIA AS AVD OSLO in Other
  27.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Ønsker du deg til et sted hvor det gode samspillet mellom kolleger gir stor arbeidsglede og motivasjon i jobbhverdagen? Har du lyst til å være med å bygge opp det som skal bli Stavangers beste arbeidsplass for systemutviklere og arkitekter? Da er du kanskje den vi leter etter!Sopra Steria er landets største konsulentselskap, og har de siste årene vokst kraftig i takt med digitaliseringen av Norge. I Stavanger er vi allerede over 100 ansatte og støtter oss på 1700 dyktige kolleger i Oslo. Vi har en stor kundeportefølje med langsiktige kontrakter som gir et meget godt grunnlag for videre vekst.Hva vil du få jobbe med hos oss?Vår ambisjon er å bli en ledende aktør i Stavanger-regionen innen utvikling av fremtidens IT- løsninger innenfor olje og gass, finans, helse og offentlig sektor. Her vil...

 • Company TECHCONSULT AS AVD OSLO in Other
  27.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Techconsult is the link between jobs and professionals. For our client ABB we are now looking for a Data & Analytical Internal Control Responsible.We are searching for an Internal Control Data Analytics responsible. Do you have experience from internal control/Segregation of duties? Would you like new challenges within a large and exciting company, please continue to read! You can on a daily basis challenge yourself. You will work on some of the most complex technical issues facing our business today. Be determined to realize your full potential in a truly global company.For our IS department we look for a person with ability to transfer strategic control initiatives into deliverables. You have the capability to understand the end-to-end business processes and like new and demanding challe...

 • Company RECOGNI AS in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VÖLUR AS in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  If you share our passion for technology and sustainability, the opportunity as a Software Developer could be a perfect match in our AI start-up. With us, you will create a disruptive technology within the meat industry and be part of building a new promising company.Do you want to develop software to reduce carbon footprint?We are optimizing the meat industry, making it more sustainable and reducing carbon footprint, which means we are working with large corporations and bringing new technology into a traditional industry. As a Software Developer you will develop technology with us, and we are looking forward to learning from you and your insights. Our team is creative, caring and all about creating value and having fun doing it -- and hopefully, so are you!Your next challenge?Based on you...

 • Company 3NET AS AVD NORDREISA in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NAF AVD OSLO OG OMEGN in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORGES AUTOMOBIL FORBUND in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORGES AUTOMOBIL FORBUND in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Systems analysts Edit filters