Jobmonitor. Search results for Teachers' aides

26 Jobs found

Used filters:
 • Teachers' aidesx
Displaying 1-26 of 26 results.
 • Company OSLO INTERNATIONAL SCHOOL in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  79% positionBegins August 2020We are seeking a skilled Teacher's Assistant who will support our Support for Learning (SfL) teachers and work collaboratively with our staff and parents.Required qualificationsExcellent English language speaking and writing skillsProficient with Microsoft Word and ExcelExcellent social skillsA strong team playerHighly organized and efficientDesired qualifications (not required, but preferred)Experience at the Primary school levelExperience with international educationExperience with iPadsProficiency in NorwegianExperience with SfL students/programsFormal training in SfL-related topicsPersonal CharacteristicsYou are concerned with creating good relationships with students, parents and colleaguesYou are flexible, solution-oriented and collaborativeYou are respo...

 • Company NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4193723140 Presentasjon av stillingen:Har du gode samarbeidsevner og riktig kompetanse, da kan du bli vår nye fagarbeider/elevassistent!Nesodden videregående skole har et ledig tilkallingsvikariat som fagarbeider/elevassistent på tilrettelagt avdeling.Nesodden videregående skole ligger i naturskjønne områder på Hellvik i Nesodden kommune, med gode båt- og bussforbindelser til/fra Oslo. Vi er 110 ansatte og skolen har rundt 550 elever fordelt på utdanningsprogrammene helse- og oppvekst fag, elektrofag, medier og kommunikasjon og studiespesialisering. I tillegg til tilrettelagt avdeling, har vi også en avdeling på Sunnaas sykehus.Vår pedagogiske profil legger vekt på tett elevoppfølging gjennom blant annet vurdering og veiledning. Vi er en universitetskole, og sama...

 • Company SIRMA OPPVEKSTSENTER in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Tana kommune har en 100 % stilling ledig som assistent ved Sirma skole. Sirma skole er 1-7 skole med 6 elever. Skolen har ca. 4,5 årsverk og deltar i utviklingsarbeid gjennom programmet Inkluderende barnehage- og skolemiljø.Skolen ønsker søkere med følgende kompetanse:Samisk muntlig og skriftlig.God relasjonskompetansen og samarbeidsevne.God fysisk form.Stabilitet, høy grad av tilstedeværelse og personlig egnethet vektlegges.Det vil kreves kreativitet.Iht. Opplæringsloven § 10-9 må tilfredsstillende politiattest fremlegges før tiltredelse....

 • Company SANDNES KOMMUNE PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE in Other
  15.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Org. nr: 964965137 Stillingsident: 4190662619 Presentasjon av stillingen:Da er kanskje du den nye ped. psyk. rådgiveren vår? Sandnes kommune sine verdier romslig, modig og sunn ligger til grunn for det arbeidet vi gjør hos Sandnes PPT -- med eleven i sentrum. Romslig ved at vi arbeider for mangfold, viser toleranse, og legger vekt på god kommunikasjon. Modig ved at vi er ambisiøse, våger å tenke nytt og ta modige grep. Sunn ved at vi bygger videre på kommunens sunn by tankegang -- arbeide for en bærekraftig utvikling med fokus på helse, miljø og trivsel. Helse, miljø og trivsel står også i fokus på vår arbeidsplass.Pedagogisk-psykologisk tjeneste har for tiden 26 fagstillinger, i tillegg til ledere og administrasjonskonsulent. Kontoret er delt inn i en førskoleavdeling og en skoleavdeling....

 • Company TEGLVERKET SKOLE in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191235576 Presentasjon av stillingen:Teglverket skole ligger ved Hasle t-banestasjon i bydel Grünerløkka. Skolen åpnet høsten 2015 og skal bli en 1-10 skole med ca. 800 elever og 130 ansatte, inkludert aktivitetsskole og en byomfattende spesialavdeling. Skoleåret 2020-2021 får vi ca. 620 elever på 1. - 9. trinn, og høsten 2021 blir vi en fulltallig barne- og ungdomsskole.På vår skole setter vi samarbeid høyt på alle arenaer, fordi vi vet det fremmer læring. Vi utvikler nysgjerrige og kreative elever som bygger kompetanse for fremtiden og som er i stand til å delta på alle områder innenfor utdanning, arbeids- og samfunnsliv.Vi fremsnakker våre elever, vår skole, vårt nærmiljø og hverandre. Vi vil skape en skole der elevene mestrer og foresatte føler seg trygge på...

 • Company BLEIKER VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4187019328 Presentasjon av stillingen:Vil du ha en ekstrajobb der du kan lære mye?Bleiker videregående skole har behov for flere tilkallingsvikarer som elevassistent. Arbeidstiden følger skoleruta med arbeid på alle skoledager og planleggingsdager.Bleiker videregående skole har flere utdanningsprogram, og en stor avdeling for tilrettelagt opplæring i små og større grupper. Fra 2021 utvides utdanningstilbudet med idrettsfag og medier og kommunikasjon studieforberedende løp.Avdeling for tilrettelagt opplæring har 35 elever, som er fordelt på 10 klasser med utdanningsprogrammene: Bygg- og anlegg, Salg- og service, Teknikk og industriell produksjon, Resturant- og matfag, Design og håndverk, Musikk, Naturbruk og idrettsfag. Målet for undervisningstilbudene på TO er å ...

 • Company PEDAGOGISK VIKARSENTRAL AS AVD BERGEN in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SÆDALEN SKOLE in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191052770 Presentasjon av stillingen:Vi søker tilkallingsvikarer som kan stille på kort varsel. Oppdrag av ulik varighet og omfang.ArbeidsoppgaverUndervisning på 1. til 7. trinn.Kvalifikasjoner (overskrift)Lærerstudent f.eksErfaring fra lignende arbeidUtadvendtSamarbeidsvilligFleksibelEvne og vilje til å oppdatere seg fagligKontaktinformasjonEileen Lindquist, Avdelingsleder, 53033213ArbeidsstedNye Sædalsveien 1905099 BergenSøk på stillingen:Nøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Bergen kommuneReferansenr.:4191052770Stillingsprosent: 50%VikariatStartdato: 10.02.2020Søknadsfrist: 21.02.2020...

 • Company GJØVIK KOMMUNE SERVICETORG in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Tilkallingsvikar i skole og skolefritidsordningen (SFO)Tjenesteområde skole består av skoleadministrasjon, grunnskolene og voksenopplæringen i Gjøvik kommune.Vi har som mål at skolesystemet og skolefritidsordningen i Gjøvik skal ha høy faglig kvalitet og oppnå gode resultater.Det lyses ut et uspesifisert antall tilkallingsvikarer ved skolene i Gjøvik kommune.ArbeidsoppgaverPlanlegging, organisering og praktisk arbeid i skolen og/ eller fritidsordningen.Daglig arbeid med barn.KvalifikasjonerØnskelig med erfaring og praksis fra arbeid med barn.Gode relasjonelle ferdigheter.Personlig egnethet.Krav om godkjent politiattest.Vi kan tilbyUtviklingsorienterte skoler.Gode arbeidsplasser med godt faglig miljø.Interessante og utviklende arbeidsoppgaver.Unntatt offentlighet må begrunnesGjøvik kommune ...

 • Company HOLEN SKOLE in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191427845 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig en 100% vikariat- stilling som assistent /barne-ungdomsarbeider i skole og SFO. Vikariatet strekker seg fra 09.03.2020-16.08.2020.ArbeidsoppgaverOppfølging av elever og læringsarbeid i nært samarbeid med pedagoger.Ansvar for barnegruppe og barn med spesielle behov i SFO.Ta initiativ og delta i aktivitet med barna på SFO.Daglig samarbeid med barns foresatte.Praktisk arbeid inne og ute.KvalifikasjonerErfaring fra arbeid i skole eller barnehage, samt arbeid med barn som har spesielle behov.Det er ønskelig med fagbrev/utdanning som barne- og ungdomsarbeider, men personlig egnethet vil bli vektet.Vi oppfordrer menn til å søke.Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1.P...

 • Company DROTTNINGBORG UNGDOMSSKOLE AS in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  UndervisningFor skoleåret 2020-2021 blir det ledig undervisningsstilling i inntil 200 % årsvikariat. Behovet er størst i norsk, engelsk, kroppsøving og spes.ped, men kombinasjon med andre fag kan også være aktuelt. Søker må ha offentlig godkjent utdanning med fordypning i aktuelle undervisningsfag.AssistentFor skoleåret 2020-2021 blir det ledig årsvikariater i inntil 100 % som assistent.For undervisningsstillinger gjelder: I tillegg til faglige kvalifikasjoner er vi opptatt av at du:Bryr deg om eleveneEr en tydelig klasselederEvner å inspirere og motivereBehersker varierte pedagogiske metoderTar initiativ og er fleksibelVilje til å ta del i utviklingsarbeidHar gode digitale ferdigheterHar gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntligFor assistentstillinger er vi opptatt av at du:Bryr deg ...

 • Company MENTORNORGE AS in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FAGERLIDAL SKOLE in Other
  14.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Fagerlidal skole og SFO har behov for tilkallingsvikarer både i skolen og på SFO.Vi trenger både lærere og assistenter, og dersom dette kan være noe for deg kan du ta kontakt med rektor Tor Hågbo på tlf 95242120 eller inspektør Åse Sandvold Melkild på tlf 93468826.Informasjon om skolen ligger på vår hjemmeside under skole....

 • Company EKREHAGEN SKOLE ADVENTISTSAMFUNNETS GRUNNSKOLER in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Me d forbehold av styrets godkjenning er følgende stilling ledig f.o.m. 15. april 2020:• Et årsvikariat i 100 % stilling for assistent og SFO-assistent -- assistent på både ungdomstrinn og barnetrinn.Personlig egnethet, erfaringsbakgrunn, livssyn og lojalitet mot skolens målsetting vil bli vektlagt.Ved ansettelse skal gyldig politiattest fremlegges.Tilsetting skjer i h.h.t. skolens reglementEkrehagen skole er en fådelt grunnskole med flotte lokaler som grenser til skog- og friområder. Skolen drives i samarbeid med Adventistkirken i Tromsø og ønsker å gi utdanning i et trygt kristent miljø. Kollegiet består av rundt 20 lærere. Det er 85 elever ved skolen. Du ønskes velkommen til et kreativt og hyggelig arbeidsmiljø. Tromsø tilbyr ellers gode muligheter for videreutdanning på Universitet og ...

 • Company KAMPEN SKOLE in Other
  14.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4189950852 Presentasjon av stillingen:ER DU EN MORGENFUGL MED RASKT HODE OG STOR EVNE TIL Å HÅNDTERE LOGISTIKK?LIKER DU Å LAGE GODE SYSTEMER?Kampen skole trenger vikar for vikarinnkallerKampen skole har ledig et vikariat for vikarinnkaller i 40% stilling 01.03-30.06.20, med mulighet for forlengelse/fast stillingArbeidstid fra kl. 06.45Stillingen kan gjerne kombineres med vikarjobbingArbeidsoppgaverSikre dagens fravær med vikarer for lærere og skoleassistenterBetjening av vikartelefonenRigging av dager i forkant, oppsett med vikarer på dager med meldt vikarbehovRekruttering av gode vikarerKvalitetssikring og kursing av vikarerRegistrere fraværSamarbeide med ledere og personaletKvalifikasjonerErfaring med tilsvarende arbeidGod IKT-kompetanseFlytende norsk språk, sk...

 • Company NESODDTANGEN SKOLE in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4174538167 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter en barne- og ungdomsarbeider eventuelt assistent til skolefritidsordningen på Nesoddtangen skole.ArbeidsoppgaverPlanlegge og tilrettelegge for ulike aktiviteterGjennomføre læringsstøttende aktiviteterSkape et trygt og positivt miljøBygge gode relasjoner med barnBidra til barns sosiale utviklingPositivt og godt samarbeid med foresatteKvalifikasjonerVi søker fortrinnsvis etter en barne-- og ungdomsarbeider, men søkere uten denneutdanningen kan også være aktuelle.Erfaring fra arbeid med barnPersonlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.Det kreves gyldig politiattest etter opplæringsloven § 10-9Personlige egenskaperInteresse for arbeid med barnTåler å stå i en hektisk arbeidshverdagTydelig voksen og god rollemodell ...

 • Company ST SUNNIVA SKOLE AVD UNDERVISNING in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company PEDAGOGISK VIKARSENTRAL AS AVD BERGEN in Other
  13.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SÆDALEN SKOLE in Other
  13.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191050896 Presentasjon av stillingen:Vi søker tilkallingsvikarer som kan stille på kort varsel. Oppdrag av ulik varighet og omfang. Arbeidstid og -mengde vil variere fra uke til uke.ArbeidsoppgaverElevassistent i skole og SFOKvalifikasjoner (overskrift)Erfaring fra lignende arbeidUtadvendtSamarbeidsvilligFleksibelKontaktinformasjonTed Vestøl, Avd.leder SFO, 53033221ArbeidsstedNye Sædalsveien 1905099 BergenSøk på stillingen:Nøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Bergen kommuneReferansenr.:4191050896Stillingsprosent: 50%VikariatSøknadsfrist: 21.02.2020...

 • Company KRINGSJÅ SKOLE in Other
  12.02.2020 Updated on: 12.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190671599 Presentasjon av stillingen:Kringsjå skole og Aktivitetsskole ligger vakkert til med Sognsvann som nabo. Skolen er en barneskole med sv 390 elever og 70 ansatte. Ved Kringsjå skole er det en byomfattende spesialklasse for elever på autismespekteret. I tillegg har vi AKS plass for elevene ved spesialskolen Elverhøy (som ligger på skolegården). Ansatte på AKS har derfor varierte oppgaver og får fantastiske muligheter for å lære om ulike barn og for å jobbe med integrering. Ønsker du å være med på vårt lag?ArbeidsoppgaverPlanlegging og gjennomføring av aktiviteter innenfor de ulike målområdene i Aktivitetsskolens rammeplan.Oppfølging og veiledning av enkeltelever i tilbudetTilrettelegging for elevene i tilbudet etter behov og utviklingsnivåTa del i det pra...

 • Company ØRAKER SKOLE in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4189928034 Presentasjon av stillingen:Vi søker assistent til alfabetiserings- og mottaksklasse og til enkeltelever i ordinære klasserArbeidsoppgaverassistent for elevernoe kontortjenesteKvalifikasjonerMeget gode norskkunnskaperGod fysisk formErfaring som skoleassistentVi legger vekt på personlig egnethetPersonlige egenskaperTålmodigTydeligEvner å skape relasjonerGlad i fysisk aktivitetVi tilbyrVi tilbyr lønnsbetingelser etter offentlige avtaler. Vi har et meget positivt og hyggelig arbeidsmiljø.KontaktinformasjonTerje Kirsebom, Inspektør, 22510260, ArbeidsstedØraker skole Lilleakerveien 600284 OsloSøk på stillingen:Nøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Oslo kommuneReferansenr.:4189928034Stillingsprosent: 75%VikariatStartdato: 02.03.2020Sluttdato: 19.06.2020Søknadsfrist:...

 • Company HOLE KOMMUNE SKOLE, BARNEHAGE OG KULTUR - ADM in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190014758 Presentasjon av stillingen:Fra 01.08.2020 er det ledige stillinger som assistent/fagarbeider ved Vik Skole, Røyse Skole og Sundvollen Oppvekstsenter.Stillingene er fra 50% til 100% med mulighet for forlengelse eller fast stilling. Det er ønskelig at søker har kvalifikasjoner eller interesser innen speialpedagogikk.Sundvollen oppvekstsenter har i tillegg til ordinær skole og SFO et forsterket opplærings tilbud. Her kan andre faggruppervære aktuelle.ArbeidsoppgaverTilrettelegging for barn med spesielle behovVære en trygg og tydelig voksenPlanlegge og delta på aktiviteterDelta i tverrfaglig samarbeid.Være med på å utvikle et godt og helhetlig tilbud til barna.KvalifikasjonerØnskelig med fagbrev som Barne- og ungdomsarbeider, men ikke et krav.Personlig egn...

 • Company NYGÅRDSLIEN SKOLE SFO in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190512828 Presentasjon av stillingen:Årsvikariat barne- og ungdomsarbeider i SFOArbeidsoppgaverPedagogisk arbeid med barn i nært samarbeid med pedagoger og avd.leder.Ansvar for barnegruppe og barn med spesielle behov i SFO.Ta initiativ og delta i aktivitet med barna på SFO.Daglig samarbeid med barns foreldre.Praktisk arbeid inne og ute.KvalifikasjonerErfaring fra;arbeid i skole eller barnehage.arbeid med barn som har spesielle behov, gjerne også tegn-til-tale.natur- og friluftsliv eller organisert aktivitet.IKT-arbeid, for eksempel koding - blir foretrukket.Det er ønskelig med utdanning som barne- og ungdomsarbeider, men personlig egnethet går foran.Vi oppfordrer menn, gjerne studenter, til å søke.Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du ha...

 • Company KJELSÅS SKOLE in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4188262920 Presentasjon av stillingen:Kjelsås skole er en 1-7 skole i Nordre Aker bydel med 770 elever. Aktivitetsskolen har 400 elever fordelt på 5 avdelinger. Skole og Aktivitetsskole har egen avdeling for barn innen autismespekteret fra 1-7.trinn. Aktivitetsskolen legger vekt på et bredt aktivitetsstilbud med morsomme, læringsstøttende aktiviteter.Arbeidsoppgaver50% stilling, arbeidstid 18,75 timer i uken fordelt på 5 dager. Kjernetiden er kl. 13:15 - 17:00. Du må ha 2-3 morgenvakter pr.uke: 07:30 - 08:30, 09:45 torsdager.Aktivitetsskolen er åpen i skolens ferier og har bemanning mellom 07:30 - 17:00.Planlegge og utføre aktiviteter i samarbeid med det øvrige personalet. Du jobber selvstendig og i team.Oppfølging av enkeltelever.Du bidrar til trivsel og trygghe...

 • Company NEDENES SKOLE in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4186591979 Presentasjon av stillingen:Nedenes skole er en 1-10 skole i et boligområde preget av vekst og utvikling. Vi er ca 60 ansatte og har ca 480 elever. Vårt mål er at elevene skal stå godt rustet både faglig og menneskelig etter årene ved Nedenes skole.Vi søker kompetent og utviklingsorientert fagarbeider/ assistent til arbeid ved skolens barnetrinn og SFO.Kvalifiserte personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.Alle søkere må legge inn CV samt legge ved relevante skannede attester og vitnemål til søknaden.Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.Tilsettingen er betinget av godkjent politiattest.ArbeidsoppgaverBidra i læringsstøttende aktiviteterLede, veilede og aktivisere elever inne og uteAktivitetsplanlegging og gjennomføring av aktiviteter...

 • Company VARDENES SKOLE in Other
  06.02.2020 Updated on: 07.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4183376135 Presentasjon av stillingen:Vardenes skolen er plassert i Tasta bydel nord i Stavanger, like ved sjøen. Vi er en barneskole med ca med ca.300 elever. Vardenes skole er en levende skole med engasjerte voksne og høy faglig dyktighet.Vardenes skole har ledig 100% vikariat som miljøveileder/barne- og ungdomsarbeider/assistent med snarlig tiltredelse frem til 30.06.2020, med mulighet for forlengelse. Vi ønsker en person som kan jobbe kombinert stilling, 50 % i skoledelen og 50 % på SFO med barn på 1.-4- trinn.SFO skal være en arena for lek og læring på alle områder. Arbeid som fremmer vennskap og gode relasjoner mellom elevene er en del av fokuset. Målet er at elevene skal oppleve sosial tilhørighet i et trygt og inkluderende miljø. Vi søker en person som ka...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Teachers' aides Edit filters