Jobmonitor. Search results for Teachers' aides

147 Jobs found

Used filters:
 • Teachers' aidesx
Displaying 1-50 of 147 results.
 • Company NAMSOS KOMMUNE OPPVEKSTSJEFENS KONTOR in Other
  22.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Ved grunnskolene og barnehagene i Namsos vil det bli ledige stillinger som fagarbeidere ifra høsten 2021. Dette vil være faste stillinger/ vikariat med ulik stillingsgrad.Søkerlisten i denne saken vil bli benyttet fram til skolestart/ barnehagestart august 2021 hvis det oppstår ledighet. Vi søker en person som:Er fagarbeider.Har erfaring i å jobbe med barn og unge som har ulike oppfølgingsbehov.Har evne til å skape gode relasjoner.Har praksis fra jobbing med barn med atferdsvanskerEr god på kommunikasjon og samarbeid, er tydelig og strukturert.Er løsningsorientert.Har evne til å finne gode løsninger i nært samarbeid med elever, foresatte og øvrige samarbeidspartnere.Er selvstendig og tar initiativ og ansvar.Representerer lojalitet, stab...

 • Company STJØRDAL KOMMUNE RENHOLD in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4330865158 Presentasjon av stillingen:I Stjørdal kommune har vi 10 barneskoler og 3 ungdomsskoler. Ved alle disse skolene har vi behov for miljøveiledere, fagarbeidere og assistenter vi kan kontakte ved fravær, vikar på tilkalling. Det kan også bli ledig vikariater ved korttids- og langtidsfravær.Dersom du er interessert, ber vi om at du snarlig registrerer din CV i vårt nettbaserte rekrutteringssystem Webcruiter.Aktuelle kandidater vil bli kontaktet av den enkelte skole.Ved tilsetting vil det i henhold til gjeldende lovverk kreves fremlagt tilfredsstillende politiattest.ArbeidsoppgaverBidra til elevenes trivsel og læring ved å være en trygg og tydelig voksenDelta i skolens og SFO's aktiviteter ute og inneKvalifikasjonerMiljøveileder; - relevant høyskoleutdanning...

 • Company NOTODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Ved Notodden videregående skole har vi ledige stillinger som elevassistenter for neste skoleår med oppstart i august 2021. Stillingene følger skolens ferier med unntak av planleggingsdager og avlønnes med 89%.Stillingstype: MidlertidigStillingsstørrelse: Heltid/DeltidSøknadsfrist: 20.06.2021Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområderArbeidet er knyttet til elever med spesialpedagogiske opplæringsbehovOppmuntre elever til å klare praktiske og teoretiske oppgaverTett samarbeid med lærere og andre relevante samarbeidspartnereKvalifikasjonerFørerkort klasse B er en fordelGode norskkunnskaperErfaring som assistent er ønskeligSkolen er i behov av elevassistenter på flere av programområdene. I søknaden bør du derfor også si noe om dine relevante interesser og uformelle kompetanse. Det forventes at du ...

 • Company MANPOWER AS AVD TELEMARK in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company DALSØYRA SKULE SFO in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org.nr.:938 497 524 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Dalsøyra barnehage og skule består av 1-10-skule inkl. SFO, og barnehageavdelingar i to ulike bygg; eitt på Dalsøyra og eitt i Hovden (heilt nytt barnehagebygg). Sjå for meir informasjon, bilete, årsplanar osv.Gulen kommune har ledig inntil 200% mellombels stilling som barne- og ungdomsarbeidar frå august 2021. Varigheit av stillingane er eitt år. Stilingane er knytt til hhv. barnehage og skule/SFO, men det kan også vere aktuelt med oppgåver på tvers av områda. Søkjarane må skrive om dei helst ynskjer oppgåver innan barnehage eller skule/SFO, dersom dette er av betydning for søkjaren.Arbeidsoppgåver for barne- og ungdomsarbeidar:Medverke til at barnehagen og skulen er ei god pedagogisk verksemdMedansvar for tilsyn, omsorg og ...

 • Company BRYNSENG SKOLE in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4406312635 Presentasjon av stillingen:Brynseng skole befinner seg i Oslos mest miljøvennlige bygg, og er nå en fulltallig 1.-7. skole. Vi startet opp i 2017, og skolen har en kapasitet på 840 elever. Vår visjon er "Vi sikter høyt og vinner hjerter". Det innebærer å ha fokus på å bygge relasjoner, å lete bak adferd, og å gi elevene utfordringer og mestringsopplevelser.ArbeidsoppgaverOppfølging og veiledning av elever i undervisning og friminuttVære en tydelig og inspirerende voksenperson i team, og med øvrige ansatte ved skolenKvalifikasjonerVed ansettelse må du ha bestått 3-årig videregående skoleDu må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, både norsk muntlig og skriftligPersonlig egnethet vil bli sterkt vektlagtAnsettelse betinger godkjent politiattestPerso...

 • Company NØKKELAND SKOLE in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Nøkkeland skole: "Vi knytter sammen frivillighet, skole og nærmiljø"Nøkkeland skole ligger på Kambo i nordre bydel. Skolen består av to bygg; et nytt og et eldre. Nybygget stod ferdig høsten 2011, mens det eldre bygget er tidligere Kambo skole.På SFO er det viktig at barna skal oppleve glede, mestring, vennskap og læring gjennom fri lek og organiserte aktiviteter. SFO-personalet sørger for å sette av tid til lek og bidrar med leker og materiell. Vårt aktivitetstilbud består blant annet av gymsal, skogturer, spillgrupper, formingsaktiviteter og klosse- og legobygging. Elevene ved skolen har flotte uteområder å boltre seg på som stor flott lekeplass, kunstgressbane, ballbinge, bordtennisbord og sandvolleyballbane.Fagarbeider/assistent på Nøkkeland skole SFOVi har ledig 50% midlertidig stilli...

 • Company REFSTAD SKOLE in Other
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4397960441 Presentasjon av stillingen:Refstad skole er en barneskole i bydel Bjerke, med drøyt 500 elever og ca. 100 ansatte. Vi holder for tiden til på Kalbakken, der vi har en flott beliggenhet skjermet fra biltrafikk og med store grøntområder og små skogholt i nærheten, samt kort avstand til marka. Skolebygget er relativt nylig rehabilitert og har store, lyse klasserom og fine uteområder. Høsten 2023 flytter vi inn et topp moderne skolebygg med flotte fasiliteter tilpasset fremtidens pedagogikk.Våre satsingsområder er vurdering for læring og klasseledelse. Våre ansatte må være mål- og resultatorientert, samt ha gode samarbeidsevner. Se forøvrig vår hjemmeside, .Vi har nå ledig 3 faste stillinger som skoleassistent og AKS-assistent i kombinasjon, med total besk...

 • Company MENTORNORGE AS in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HEMSEDAL BARNE- OG UNGDOMSSKULE in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org.nr.:964952701 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Ledig vikariat i ca. 60% stilling på Hemsedal barne- og ungdomsskole i perioden 01.08.21-31.07.22.Vi søker en engasjert barne- og ungdomsarbeider/fagarbeider/assistent med ønske om å jobbe i skolen. Stillingen vil i hovedsak gå ut på arbeid med elever med spesielle behov, i klassen, på grupper eller alene.På HBU har vi et meget godt arbeidsmiljø med høy kompetanse, godt humør og etablert delingskultur. Skolen ligger fint til i Trøim sentrum med mye fin natur rundt. HBU har 190 elever fordelt på 5.-10. trinn. Vi er i gang med utbygging på Hemsedal barne- og ungdomsskule der vi innan 2023 har bygd på skulen til 1.-10. trinn. Vi ønskjer oss fagarbeidarar/assistentar som i samarbeid med kollegaer og leiing vil ta del i vidareutvikli...

 • Company PERSONALHUSET SERVICE MANAGEMENT AS AVD BERGEN in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  ArbeidsoppgaverUndervisning i klasser, grupper, eller med enkelteleverOppfølging og kartlegging av klasser og eleverPlanlegging av undervisningAssistere lærere etter behovØnskede kvalifikasjonerLærerstudent,- eller annen relevant utdanning.Erfaring fra undervisning og/eller arbeid med barn og ungeGode norskkunnskaper muntlig og skriftligPersonlige egenskaperGode formidlingsevner, med et sterkt engasjement for å underviseEvne til å være en tydelig leder i klasserommetLøsningsorientert og tilpasningsdyktigOmsorgsfull, med ønske om å være en god rollemodellStrukturertVi tilbyrSpennende og variert arbeidshverdagKortere eller lengere oppdragOrdnede arbeidsforholdHos oss får du muligheten til å bygge gode relasjoner til Bergens flotteste lærermiljø, samtidig som du bidrar til å sikre god kvalite...

 • Company HALLAGERBAKKEN SKOLE in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4405464044 Presentasjon av stillingen:Hallagerbakken skole er en barneskole og jobber etter visjonen: Sammen for læring.Vi søker deg som har ambisjoner, gode evner til samarbeid og er en positiv voksenperson.Hallagerbakken skole ligger i trivelige omgivelser i Søndre-Nordstrand bydel. Den ligger godt til i forhold til offentlig kommunikasjon. Rent geografisk ligger skolen mellom Hauketo og Holmlia togstasjon.Det er ca. 370 elever på skolen i 1.-7.klasse og 63 ansatte. Les mer om Hallagerbakken skole på Vi søker en person som kan gå inn som assistent for barn med autismespekterforstyrrelser.Indigo har 6 pedagoger, 7 assistenter + 1 baseleder . Både skole og AKS har de samme assistentene og de samme lokalene. Det er 8 elever med svært ulikt funksjonsnivå, alle inne...

 • Company BAKKETOPPEN BARNEHAGE in Other
  18.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Vi søker en ivrig og engasjert barneveileder i en 100% stilling.Vi har lekne, kosete, tøysete, glade og innimellom snørrete, sutrete og trøtte barn, som liker å være sammen med hverandre og omsorgsfulle, lekne voksne.Vi søker deg som har et hjerte som banker for barn, er engasjert, glad i å være ute i all slags vær, sosial, åpen og brenner for å skape en aktiv og fin hverdag sammen med barn, voksne og foreldre.Personlige egenskaperAnsvarsbevisst og engasjertÅpen og sosialLeken og omsorgsfullOm arbeidsgiveren:Bakketoppen barnehage er en privat barnehage, idyllisk plassert i en eplehage på Nordstrand. Vi er fire avdelinger fordelt på to hus, med til sammen 57 barn og 15 voksne. Vi er ivrig opptatt av friluftsliv og miljøvern, språk, sosialt samspill og gode fellesopplevelser. Vi anerkjenner ...

 • Company RAUMA KOMMUNE SKOLE OG SFO ADMINISTRASJON in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: 2020 2300 (180820) Presentasjon av stillingen :Grunnskolen har behov for tilkallingsvikarer, både lærere og barne- og ungdomsarbeidere/assistenter, som kan dekke korttidsfravær blant ansatte for skoleåret 2020-2021.Vi søker fortrinnsvis etter utdannet personale med formalkompetanse inn mot grunnskolens område.For lærervikar gjelder formalkompetanse iht. kompetanseforskrift.For assistentstillinger ønskes fortrinnsvis utdanning retta mot barn og unge (barn- og ungdomsarbeiderfaget).Foruten faglige kvalifikasjoner vil det legges vekt på egnethet, samarbeidsevne, lojalitet, evne til å arbeide selvstendig og ta ansvar. Søkere må trives med å arbeide med mennesker, være fleksibel og løsningsorientert.Personlige egenskaperVi ønsker oss kollegaer som SER hverandre og er Sa...

 • Company NØKKELAND SKOLE in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Vi har ledig årsvikariat som fagarbeider/assistent for skoleåret 2021-2022.Vi har ledig midlertidig stilling som fagarbeider/assistent ved Nøkkeland skole. Stillingen er ledig fra 01.08.2021. Stillingen innebærer arbeid i skole når skolen er åpen (skoleårsstilling).Årsvikariatet er på 68,5% stilling.Arbeidsoppgaverå være tilstede for elevene, med alle de ulike behovene de har, f. eks. å igangsette og støtte i læringsaktiviteter, veilede og delta i lek og andre læringsituasjonerå veilede og bistå elever med særskilte utfordringer, slik at de opplever både faglig mestring og tilhørighet i klassefellesskapetbidra til å skape gode læringsmiljøer i samarbeid med øvrige ansattesamarbeide med lærere om elevenes ulike behov  Arbeidshverdagen på Nøkkeland skole preges av et høyt tempo og et aktivt ...

 • Company SØRREISA KOMMUNE SERVICEKONTORET in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Kvalifikasjoner/vi kan tilby For skoleåret 2021/2022 vil vi ha ledige 2 stillinger for språkassistenter:Stilling 1: Thai: ca. 60 % stilling ved Gottesjord skoleStilling 2: Rumensk: ca. 60 % stilling ved Skøelv skole Krav til søkere på språkassistentstillingene: Tospråklighet - Thai-norsk eller Rumensk-norsk (Søker må angi hvilken stilling en søker på)Må ha gode norskferdigheterLike å være sammen med barn i alderen 6-12 årTydelighetVære en god relasjonsbyggerHa god samarbeidsevne og være fleksibel.Vi kan tilby: Et trivelig kollegium med stor faglig kompetanse, og et godt og støttende arbeidsmiljø med erfarne og utviklingsorienterte arbeidskollegaer.En spennende arbeidsplass med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.Et lite og oversiktlig elevmiljøHumor og gledeFokus på skoleutvikling og g...

 • Company ASKELADDEN BARNEHAGE SA in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Vi søker en leken, ansvarsbevisst og faglig engasjert barne og ungdomsarbeider til fast 100% stilling.Vi jobber for å gi barna gode trygge dager med glede og hverdagsmagi. Vi arbeider planmessig for å gi barna varierte muligheter for utfoldelse og aktiviteter både på eget uteområde og i vårt fantastiske nærområde hvor både stranden og skogen er lett tilgjengelig. I tillegg legger vi stor vekt på mat og helse der personalet har kunnskap om næringsrik mat som gjør at vi kan servere sunt kosthold til barna hver eneste dag.Vi søker deg som:Liker å være mye ute og være på turEr en god lekepartner for barnaEr en aktiv deltaker i barnas hverdag og evner å ta barnets perspektivEr løsningsorientert, nytenkende og nyskapendeEr engasjert og tilstedeværende sammen med barnaHar gode kommunikasjonsevner...

 • Company ASKELADDEN BARNEHAGE SA in Other
  17.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Vi søker en leken, ansvarsbevisst og faglig engasjert barne og ungdomsarbeider til fast 100% stilling.Vi jobber for å gi barna gode trygge dager med glede og hverdagsmagi. Vi arbeider planmessig for å gi barna varierte muligheter for utfoldelse og aktiviteter både på eget uteområde og i vårt fantastiske nærområde hvor både stranden og skogen er lett tilgjengelig. I tillegg legger vi stor vekt på mat og helse der personalet har kunnskap om næringsrik mat som gjør at vi kan servere sunt kosthold til barna hver eneste dag.Vi søker deg som:Liker å være mye ute og være på turEr en god lekepartner for barnaEr en aktiv deltaker i barnas hverdag og evner å ta barnets perspektivEr løsningsorientert, nytenkende og nyskapendeEr engasjert og tilstedeværende sammen med barnaHar gode kommunikasjonsevner...

 • Company MOFLATA SKOLE SFO in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4399141540 Presentasjon av stillingen:Moflata skole er en av Skien kommunes største barneskoler med ca. 430 elever. Trinnene ved skolen er delt i tre. Skolen ligger landlig til ved Skien Fritidspark. Skolens SFO har ca. 100 barn.Det er 45 årsverk ved skole og SFO fordelt på ulike stillinger.ArbeidsoppgaverTilrettelegging og oppfølging av en enkeltelev i skole og SFO-hverdagenTverrfaglig samarbeidTett samarbeid med hjemmeArbeid med faglig innlæring med bruk av EIBI (Early Intensive Beahvorial Intervention)Kunne arbeide i både en-til-en situasjoner, i grupper og i klasse.KvalifikasjonerErfaring fra arbeid med barn med sammensatte vanskerDet er en fordel med erfaring fra skoleslagetPersonlige egenskaperTåle høyt tempo, endringer og uforutsigbarhet i arbeidsdagenFlek...

 • Company HÆGEBOSTAD KOMMUNE VAKSENOPPLÆRINGA in Other
  17.06.2021 Updated on: 19.06.2021

  Org. nr: 964 963 916 Stillingsident: 4399239074 Presentasjon av stillingen:Assistent/fagarbeider ved Kollemo skole. Kollemo skole er en fådelt skole fra 1-7 trinn.ArbeidsoppgaverArbeid med elever som trenger en til en oppfølging i 1. -- 7. klasse. Hjelpe disse elevene med både praktiske og faglige gjøremål.KvalifikasjonerRelevant fagbrev.Personlige egenskaperDu må ha god helse og fysikk da jobben til tider kan være ganske både fysisk og psykisk krevende.Løsningsorientert og fleksibel.Høyt engasjement og en positiv holdning.Initiativrik.Liker nye utfordringer og jobber godt under press.Personlig egnethet vil bli vektlagt.Godt humør og bidragsyter til å opprettholde et godt arbeidsmiljø på skolen for både elever og ansatte ved skolen.Inntil 60 % fast stilling (mulighet for noe vikariat i til...

 • Company OKSENØYA SKOLE in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4399170751 Presentasjon av stillingen:Oksenøya skole er en skole med elever på 1.-3. trinn. Til skolestart august 2021 starter vi opp vår egen SFO, og du kan bli med.Vi er en nyetablert skole på spennende Fornebu. Vi startet opp med kun 1. trinn i august 2019, og bygger opp med et nytt trinn hvert år. I august 2021 skal vi ta imot 100 nye elever med varme hjerter og faglig tyngde. Vi blir da et lag på 28 voksne som skal bygge opp den nye skolen i tett samarbeid med foresatte og nærmiljø. I tillegg skal vi lage verdens beste SFO med 9 ansatte.Vi står fremdeles i startgropen for et pedagogisk, sosialt og ikke minst fysisk byggeprosjekt som er helt unikt. Vi skal ta i bruk bygg, nærmiljø og næringsliv som læringsarenaer for å sikre elevene mulighet til å mestre fagl...

 • Company SKEDSMO VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4399333941 Presentasjon av stillingen:Har du lyst til å jobbe med ungdom med tilretteleggingsbehov? Da er du kanskje vår nye elevassistent?Skedsmo videregående skole har ledig vikariat i 89% stilling som fagarbeider/elevassistent.Skedsmo videregående skole er en spennende, mangfoldig og utviklingsorientert arbeidsplass. Skolen har ca. 1200 elever fordelt på utdanningsprogrammene studiespesialisering, tilrettelagt opplæring, design og håndverk, elektrofag, flyfag og bygg- og anleggsfag. Skolen har også en grunnskoleavdeling.Satsningsområdene til Skedsmo videregående skole er vurdering for læring, tilpasset opplæring og klasseledelse, og vi ønsker oss ansatte som kan bidra aktivt i utviklingen av skolen vår i tiden fremover.Stillingen følger skoleåret med 100 prose...

 • Company AKTIVITETSSKOLEN RØDTVET in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4399367316 Presentasjon av stillingen:Rødtvet skole er en 1-7 skole med ca. 500 elever. Skolen ligger i bydel Grorud, nær Lillomarka og har flotte uteområder. Skolen har en byomfattende spesialavdeling. Her går det elever med psykisk utviklingshemning, autisme og multifunksjonshemning. Rødtvet skoles Aktivitetsskole (AKS) er et tilbud for 1.-4. klasse på ordinær AKS og for barn i spesialavdeling fra 1.-7. klasse. Ordinær AKS er delt inn i fire baser med egen baseleder. AKS på spesialavdelingen er delt inn i 5 grupper med en baseleder.Vi søker etter fire assistenter i 40% fast stilling (15 timer i uken) til AKS sin spesialgruppe . Oppstart 01.08.21. Alle stillingene er fem ettermiddager i uken, mandag-fredag. Arbeidstiden er fra kl.13.00 til 16.00.Vi søker også et...

 • Company SIRDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Sinnes skule er en fådelt skole med om lag 50 elever. Opplæringsmålet er nynorsk.Grunnskolene i Sirdal arbeider aktivt med skoleutvikling i et profesjonsfellesskap.  Fokuset for tiden er på arbeidet med fagfornyelsen. Skolene arbeider kontinuerlig med å sikre elevene et godt læringsmiljø, noe alle i skolemiljøet må bidra til.Skolen har behov for en ansatt som skal ha ansvar for å følge opp elever i SFO og skole.  Den som blir ansatt, vil få ansvar for planlegging og gjennomføring av SFO-aktiviteter, implementering av ny rammeplan for SFO og kontakt med foresatte til SFO-elever.  Den som blir ansatt, vil også få elevretta oppgaver i skoletidena, og vil samarbeide med lærere og skoleledelsen.Ønskede kvalifikasjoner:Vi ønsker søkere med utdanning innen barne- og ungdomsarbeiderfaget.  Annen r...

 • Company HOLE UNGDOMSSKOLE in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Hole ungdomskole, Hole kommuneArbeidsoppgaverOppfølging av elever med IOP/IP i samarbeid med faglærere/kontaktlærere. Må kunne være med på gård i Åsbygda flere dager i uken.KvalifikasjonerPersonlig egenskaper vektlegges. Gjerne erfaring fra arbeid med barn og unge.Personlige egenskaperGod relasjonsbyggerFleksibelLøsningsorientertEngasjert i ungdom og deres læring.Vi tilbyrEngasjerte og rause kolleger Positivt læringsmiljøEngasjerte eleverGod delingskulturKontaktinformasjonHole ungdomsskole 32161230Søk på stillingen ved å klikke på “Søk på stilling” knappen på høyre side.Om arbeidsgiveren:Hole kommune har ca. 7000 innbyggere og ligger under 30 minutters kjøring fra Sandvika. Om få år er reisetiden til Oslo sentrum halvert gjennom den nye Ringeriksbanen og ny E16.Kommunen rigger seg for veks...

 • Company KRAPFOSS SKOLE in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Krapfoss: Mestring og trivsel for store og småVi er en 1-7 skole med ca. 212 elever, 22 lærere, 4 assistenter og 8 SFO-ansatte.Skolen ligger nær sentrum, men har flotte naturområder i umiddelbar nærhet som vi ofte benytter oss av. Vansjø og eget kanohus byr på mange muligheter for god uteskole.Vi vektlegger et godt læringsmiljø der den enkelte skal utvikle seg faglig og sosialt i et trygt og godt fellesskap. Tett samarbeid på trinn og på tvers av trinn er med på å skape mestring og trivsel for store og småOm stillingenVi har ledig midlertidig stilling som assistent ved Krapfoss skole og SFO. Stillingen er ledig fra 1.8.21 - 22.4.22.ArbeidsoppgaverDu vil være tett på elever på småskoletrinnet både faglig og sosialt i skoletida.På SFO vil du jobbe i team der dere ivaretar elever fra småskole...

 • Company BJERKA SKOLE in Other
  17.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Ledig stilling:38% vikariat f.o.m. 01.08.21 - 31.12.21Om stillingen:Assistent i klasser på 1.-4.trinn. Oppfølging i timer, friminutt og på SFO. Kan også innbefatte oppfølging av 1:1-elever. Stillingen krever høy grad av selvstendighet og at du kan være fysisk aktiv gjennom hele arbeidsdagen.Kvalifikasjonskrav:Relevant fagbrev/fagutdanningGode samarbeidsferdigheter, så vel som evne til å arbeide selvstendigMå være fleksibel og positivTa initiativ og inneha stabilitetKunne delta i fysiske aktiviteter sammen med barnaDu er en tydelig og voksen rollemodellDu er ansvarsfull og lojal og bidrar positivt i arbeidsmiljøet-Stabilitet og initiativ vektlegges.Skikkethet for stillingen vil bli særlig vektlagt.Tilsettings- og lønnsvilkår:politiattest ved tilsettinglønn og arbeidstid etter gjeldende tari...

 • Company BJERKA SKOLE in Other
  17.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Ledig stilling:38% vikariat f.o.m. 01.08.21 - 31.12.21Om stillingen:Assistent i klasser på 1.-4.trinn. Oppfølging i timer, friminutt og på SFO. Kan også innbefatte oppfølging av 1:1-elever.Stillingen krever høy grad av selvstendighet og at du kan være fysisk aktiv gjennom hele arbeidsdagen.Kvalifikasjonskrav:Relevant fagbrev/fagutdanningGode samarbeidsferdigheter, så vel som evne til å arbeide selvstendigMå være fleksibel og positivTa initiativ og inneha stabilitetKunne delta i fysiske aktiviteter sammen med barnaDu er en tydelig og voksen rollemodellDu er ansvarsfull og lojal og bidrar positivt i arbeidsmiljøet-Stabilitet og initiativ vektlegges.Skikkethet for stillingen vil bli særlig vektlagt.Tilsettings- og lønnsvilkår:politiattest ved tilsettinglønn og arbeidstid etter gjeldende tarif...

 • Company ÅRVOLL SKOLE in Other
  17.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4405081985 Presentasjon av stillingen:Årvoll skole - "Med blikk for alle!"Årvoll skole er en 1.-10. skole med flott beliggenhet i Bjerke bydel, med nærhet til marka.Skolens visjon er "Med blikk for alle". Elevene og de ansatte skal oppleve å bli sett og anerkjent faglig og sosialt. Vi fokuserer på høyt læringstrykk og optimal læring for hver enkelt elev. Våre satsningsområder er inkluderende læringsmiljø og tilpasset opplæring. Høsten 2018 fikk alle skolens elever og lærere læringsbrett. Disse brukes aktivt i skolehverdagen med fokus på tilpasset opplæring og elevaktiv læring. 1.-4. trinn har tett samarbeid med AKS om læringsstøttende aktiviteter og sosial læring. Vi legger stor vekt på skole-hjem samarbeid.Skolens FAU engasjerer seg og er aktive i skolens utvikl...

 • Company DØNNA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE in Other
  16.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  IngressDet vil fra høsten 2021 være ledig inntil to ledige faste stillinger, hver på 75%, som assistent ved Dønna barne- og ungdomsskole.Beskrivelse avdelingDønna barne- og ungdomsskole er en fådelt barneskole med 123 elever fra 1. - 10.klasse. Skolen ligger på Solfjellsjøen, midt på øya Dønna (Helgelandskysten).ArbeidsoppgaverAssistentstilling med fortrinnsvis arbeidsoppgaver på mellomtrinnet, ungdomstrinnet og SFO.Vi søkerAssistent som er selvstendig i sitt arbeid, samtidig med at en har gode samarbeidsevner.Krav til kompetanseDet er ingen formelle krav til stillingen, men søkere med relevant utdanning og praksis vil foretrekkes. Egnethet vil også bli vurdert.Andre opplysningerAnsettelse skjer på vanlige kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning...

 • Company NYGÅRDSJØEN OPPVEKSTSENTER AVD SKOLE in Other
  16.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Stillingen er to-delt på skole og SFO, og vil blant annet innebære organisering av SFO - tilbud og leksehjelp for elever på 1.-4.trinn. I skoletida vil oppgavene være i samarbeid med klassens lærere å gi støtte til elever med spesialpedagogiske behov. Det vil også være noe behov for assistent på småtrinnet i timer med praktisk- estetiske fag.ArbeidsoppgaverDelta og bidra i enhetens innhold og organisering av SFOVære et aktivt og positivt forbilde for våre barnVære en aktiv støtte og samarbeidspartner for elever og kollegaerHa god dialog og samarbeid med foreldre og andre samarbeidspartnereKvalifikasjoner (overskrift)Fagbrev som barne- og ungdomsarbeiderSøkere med annen relevant utdannelse og/eller erfaring vil bli vurdert og oppfordres også til å søke.Ønskede kvalifikasjoner:Praksis fra ar...

 • Company VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE in Other
  16.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4404426299 Presentasjon av stillingen:Drammensskolen har et brennende hjerte for elevene. I Drammensskolen skal vi sammen legge til rette for læring for alle elever og stimulere denenkeltes motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring. Vi er opptatt av åforebygge utenforskap i et inkluderende fellesskap og et trygt skolemiljø somfremmer helse, trivsel og læring for alle.Drammen kommune satser på de ansatte, slik at de får best mulig forutsetningfor å utvikle gode læringsbetingelser for barn og unge. Veiavangen ungdomsskole harbehov for flere dyktige og dedikerte pedagogisk medarbeidere. Vil du være endel av dette laget?På Veiavangen ungdomsskole søker vi nå etter fagarbeider/pedagogisk medarbeider i 63.6% stilling. Arbeidstiden er lagt opp slik at det det er fri ...

 • Company AKTIVITETSSKOLEN LAMBERTSETER in Other
  16.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4398614517 Presentasjon av stillingen:Lambertseter AKS (aktivitetsskole) søker etter assistenter.Vi er en 1 - 10 skole som ligger i Nordstrand bydel rett ved Lambertseter senter og Lambertseter idrettspark. Skolen ligger nær offentlig kommunikasjon, både buss og T-bane. Skolen er 3 parallell og har ca. 750 elever. Det er 126 ansatte ved skolen derav 58 pedagoger. Personalet her på Lambertseter skole er preget av stort engasjement, godt humør og vilje til samhold. Lambertseter skole satser på å bygge et godt læringsmiljø med vekt på god klasseledelse, vurdering for læring, læringsstrategier og digital kompetanse. Alle har læringsbrett.Lambertseter aktivitetsskole har 250 barn i aldersgruppen 6 - 10 år. I tillegg har vi en spesialavdeling.Vi er en stor og mangfoldi...

 • Company MÆLA UNGDOMSSKOLE in Other
  16.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4398728554 Presentasjon av stillingen:Det er fra 01.08.2021 ledig 2x 62% fast assistent/barne- og ungdomsarbeiderstilling på Mæla ungdomsskole. Stillingen er tilknyttet Mæla ungdomsskole og skal i første omgang tilknyttes en klasse. Mæla ungdomsskole har ca. 280 elever skoleåret 2021/2022. Vi har to trinn med fire klasser og et trinn med tre klasser. Mæla ungdomsskole får elever fra Lunde barneskole og Åfoss barneskole og defineres som en sentrumsskole. Vi er en heldigital skole, søkere som vurderes til stillingen må derfor inneha god digital kompetanse. Du må trives sammen med ungdommer, og evne å skape en god relasjon til enkeltelever.ArbeidsoppgaverTilrettelegging og oppfølging av enkeltelev i skolehverdagenTverrfaglig samarbeidTett samarbeid med hjemmetKunne ...

 • Company VIKRAN BARNEHAGE in Other
  16.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4398637465 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig vikariat som fagarbeider/barneveileder i Vikran barnehage. Vikariatet er 100 % stilling fra 01.08.2021 til 31.07.2022.ArbeidsoppgaverVære aktiv deltaker i planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av aktiviteter i barnehagen.Sørge for at barna opplever trygghet, glede, mestring og vennskap i sin barnehagehverdag.Bidra til et godt foreldresamarbeid.Delta i vurdering/evaluering av arbeidet i barnehagen.KvalifikasjonerFagbrev som barne- og ungdomsarbeider.Praktisk erfaring fra barnehagefeltet.Du må ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne.Personlige egenskaperEr fleksibel og har god arbeidskapasitet.Har gode evner til samarbeid og er løsningsorientert.Er kreativ, aktiv og sensitiv i relasjon og samvær med b...

 • Company OPPDAL KULTURSKOLE in Other
  16.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Oppdal Kulturskole har ledig stilling for lærer på treblåseinstrumenter.15,40% fast stilling.Vi søker en kreativ og initiavtivrik person som vil inspirere barn og unge til å utvikle seg innen faget. Du arbeider ukentlig med undervisning av elever, bidrar til aktivitet og engasjement og deltar i kulturskolens arrangement sammen med elever og øvrige ansatte i kulturskolen, samt vår samarbeidspartner; Oppdal Juniorkorps. Som lærer ved kulturskolen forventes det at du arbeider etter metodiske prinsipp og legger vekt på å sikre en faglig god opplæring som skaper glede og lyst hos elevene. Du deltar i det faglige fellesskapet og yter et positivt bidrag til at aktivitetsplaner og målsetninger nås.Kvalifikasjoner:Det er ønskelig at søkere har hø...

 • Company ÅLESUND KOMMUNE OPPLÆRING STAB - AVDELING SPESIALPEDAGOGIKK in Other
  16.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4338991862 Presentasjon av stillingen:VVi har behov for dyktige fagarbeidarar i barne og undomsarbeidarfaget, i vikariat av ulikt omfang og varighet, både til barne- og ungdomsskolene, og til AKS/SFO i Ålesund. Assistenter kan også søke som tilkallingsvikarar.ArbeidsoppgåverArbeidsoppgåver vil i hovudtrekk vere:Gi omsorg og vere ein trygg voksenperson.Bidra i daglege aktivitetar og vere tilstades for barna i deira skolekvardag.Bidra til at det enkelte barn opplever positiv oppfølging.KvalifikasjonarFortrinnsvis fagarbeidar i barne- og ungdomsarbeidarfagSøkar må beherske norsk både skriftleg og munnleg.Den som vert tilsett vil måtte framlegge tilfredsstillande politi- og tuberkulinattest.Personlege eigenskaparVi søker vikarar som er bevisste rolla si som voksen, m...

 • Company ØSTRE TOTEN KOMMUNE SKOLEKONTORET in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: 20/1418 Presentasjon av stillingen :ArbeidsstedØstre Toten kommune har 9 kommunale skoler - 7 barneskoler og 2 ungdomsskoler. Nærmere opplysninger om hver skole finnes på hjemmesiden Fakta om stillingenVikariater av varierende varighet og størrelse i skole og SFO.Vi trenger vikarer for våre fast tilsatte barne- og ungdomsarbeidere og assistenter ved kortere og lengre fravær.Krav til søkerDet er ønskelig med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.PositivitetFaglig engasjementFleksibilitetGode samarbeidsevnePolitiattest påkrevd.Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.Vi kan tilbySom ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidso...

 • Company VÅGAN KOMMUNE SERVICETORGET in Other
  16.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4399319687 Presentasjon av stillingen:Svolvær skole er en 1-10 skole med ca. 550 elever. Skolen er ny, bygget i 2012. Skolen har svømmebasseng som også benyttes av andre skoler. Det er ca. 90 ansatte ved skolen. Disse er fordelt på administrasjon, lærere og assistenter i skole og SFO. SFO har ca. 100 elever.Bli med på laget som vår nye kollega ved Svolvær skole, SFO Vi trenger dyktige, engasjerte personer til å jobbe sammen med oss, for å fremme et godt læringsmiljø.ArbeidsoppgaverFølge opp enkeltbarn eller grupper av barn gjennom SFO-dagenAktiv bidragsyter til å skape en god SFO der barn trivesLede grupper i varierte aktiviteter/lekPådriver for varierte aktiviteter på SFO der barns kompetanse, undring og lærelyst løftes framDelta i planarbeid og utvikling av SFO...

 • Company SOLSTRÅLEN BARNEHAGE in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4393608781 Presentasjon av stillingen:Barne og ungdomsarbeider 100% fastBarne og ungdomsarbeider 100% fastSyke og tilkallingsvikarer i varierende prosent etter behov.Solstrålen barnehage er en barnehage med tre avdelinger, som ligger idyllisk til på Langenes med nærhet til både sjø og flotte skogsområder, kun 16 min med bil fra Vågsbygd og 8 min fra E39.Barnehagen har tidligere hatt hovedfokus på bl.a livsmestring og Språkløyper. Dette året har vi hatt et ekstra fokus på barneperspektivet og inkludering. Utelekeplassen vår er nylig oppgradert, og deler av den har spennende skog og kupert terreng som gir barna gode muligheter til allsidig lek og bevegelse. Vi har også en grillhytte og bålplass på området.Vi ønsker at du som søker har en genuin interesse for arbeid...

 • Company HOLE UNGDOMSSKOLE in Other
  15.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4404393947 Presentasjon av stillingen:ArbeidsoppgaverOppfølging av elever med IOP/IP i samarbeid med faglærere/kontaktlærere. Må kunne være med på gård i Åsbygda flere dager i uken.KvalifikasjonerPersonlig egenskaper vektlegges. Gjerne erfaring fra arbeid med barn og unge.Personlige egenskaperGod relasjonsbyggerFleksibelLøsningsorientertEngasjert i ungdom og deres læring.Vi tilbyrEngasjerte og rause kollegerPositivt læringsmiljøEngasjerte eleverGod delingskulturKontaktinformasjonEirin Mathiesen, Rektor, 32161232, Thor Egil G. Simensen, Inspektør, 32161233, Hole ungdomsskole, 32161230ArbeidsstedKoksrudveien 103530 RøyseSøk på stillingen:Nøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Hole kommuneReferansenr.:4404393947Stillingsprosent: 80%EngasjementStartdato: 01.08.2021Sluttdato:...

 • Company ÅMOT MONTESSORISKOLE SA in Other
  15.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Åmot Montessoriskole har ledig en 80% midlertidig stilling fra 1. august 2021 til 30.juni 2022, med muligheter for forlengelse.ArbeidsoppgaverBistå lærer i undervisning, samt følge opp enkelteleverVære med å legge til rette for et trygt, positivt og inkluderende læringsmiljøVære en støtte for elever og bidra til at elevene når sitt fulle potensialeHjelpe elevene med å utvikle sosial kompetanse gjennom kommunikasjon, samspill, lek, utforskning og læringSamarbeide med kollegaer på teametKvalifikasjonerØnskelig med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.Eventuell annen relevant utdanning eller erfaringSvært gode muntlige og skriftlige norskkunnskaperNysgjerrig på Maria Montessori sin pedagogikk, gjerne med kunnskap om Montessoripedagogikken eller et sterkt ønske om å læreUtdanningFagbrev barne...

 • Company STAVSBERG SKOLE in Other
  15.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: 699316247 Presentasjon av stillingen :Stavsberg skole er en fulldelt barneskole beliggende helt sør i Ringsaker kommune, like ved grensa til Hamar. Elevtallet er ca 155. Skolen har 30 ansatte fordelt på 25,5 årsverk. Skolefritidsordningen vil til høsten ha ca 70 barn og 7 ansatte. Stavsberg skole er et helt nytt, flott skolebygg som vi har holdt skole i siden desember 2019. Skolen er bygd som en to-parallell for 420 elever. Se ellers skolens hjemmeside: Beskrivelse av stilling/arbeidssted:Fra og med 1.8.2021 er det ledig to faste deltidsstillinger som barneveileder i skolen og skolefritidsordningen.Stilling 1 er både i skolen og skolefritidsordningen på tilsammen 75 %.Stilling 2 er i skolefritidsordningen på 40 %Arbeidsoppgaver/ k valifikasjoner :I skolen skal barn...

 • Company VINDAFJORD KOMMUNE BARNEVERN in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Fagarbeidar, assistent i 70% stilling ved Ølen skule.40% av stillinga er fast og 30% av stillinga er vikariat ledig frå 01.08.2021-30.07.2022.Tiltreding 01.08.2021.HovudarbeidsoppgåverArbeidet er knytt til å følgje opp enkeltelevar og klassar på 1.-10.klasse i tillegg til å arbeida på SFO ved Ølen skule.KvalifikasjonarFagarbeidar med fagbrev i barne-ungdomsarbeidar, andre med relevant kompetanse eller interesse for faget kan og søkje.Andre opplysningarØlen skule er 1- 10 skule med om lag 290 elevar, 70 av desse har minoritetsspråkleg bakgrunn.Ved arbeid i barnehage, skule, SFO og einingane helse og omsorg, barnevern- og tilrettelagde tenester skal det og leggast fram godkjend politiattest. Ved arbeid i barnehage, skule eller helse og omsorg skal det leggast fram godkjend dokumentasjon på t...

 • Company VALDERØY BARNESKULE in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4397749860 Presentasjon av stillingen:Valderøy barneskule / SFO har ledig 100 % fast stilling som barne- og ungdomsarbeidar / assistent med teiknspråkkompetanse. Stillinga har normalarbeidsår med 37,5 t/v.Valderøy barneskule er ein 1 - 7 skule med vel 430 elevar.Vi ønskjer å bygge opp eit større språkmiljø på skulen og søkjer ein tilsett som kan fungere som støtte, samt forsterke opplæringa av teiknspråk gjennom dagleg bruk og nytte. Som tilsett blir du også del av eit team som skal sørgje for at den enkelte elev sin rett til språk blir oppfylt gjennom skuledagen og SFO i samarbeid med andre ved skulen som innehar teiknspråkompetanse.I tillegg til formell kompetanse blir personlege eigenskapar og at ein er skikka for stillinga vektlagt.Det er krav om politiattest...

 • Company MANGLERUD SKOLE in Other
  14.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4396160224 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter deg som er klok, engasjert, fleksibel, raus, humørfylt og som kan utgjøre en forskjell for våre flotte elever.Manglerud skole har fokus på skape et godt læringsmiljø for elevene, både faglig og sosialt. Vi har fokus på høy faglig utvikling og videreutvikling av et godt og inkluderende sosialt miljø.Skolen er nylig rehabilitert og har gode fasiliteter for store og små. Manglerud er en 1 - 10 skole med ca. 930 elever. Vi har også en byomfattende engelskspråklig linje. Skolen har et godt kvalifisert personale med godt samhold og mye humor.Manglerud skole ligger i Østensjø bydel, tett på Østmarka og har flotte uteområder og en fantastisk skolehage. Skolen ligger i et veletablert boligområde med T-bane og buss rett ...

 • Company GODLIA SKOLE in Other
  14.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4399270017 Presentasjon av stillingen:Godlia skole er en barneskole med 500 elever og 80 ansatte. Kultur-, idrett- og naturopplevelser står sterkt i skolens tradisjon. Vi ligger i naturskjønne omgivelser inntil Østmarka. Skolen har en fantastisk skolegård, med lekeapparater, kunstgressbaner, og skogen som nærmeste nabo. Skolens personale er variert mht kjønn og alder. Se våre nettsider- Vi søker etter skoleassistenter som er ambisiøse, modige, og som brenner for at elevene skal lykkes på skolen, både faglig og sosialt.ArbeidsoppgaverDaglig oppfølging av elever med særskilte behov, i samråd med kontaktlærer og spesialpedagogVære et forbilde og veilede elevene både faglig og sosialtVære en tydelig voksen i møte med elever og foresatteLegge til rette for elevenes de...

 • Company KILEBYGDA MONTESSORISKOLE SA in Other
  14.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Du er glad i barn og liker å engasjere barn i lek. Du er flink til å skape gode relasjoner til barn, og du er selvstendig og ryddig. Du kan gjerne ha utdanning som barne- og ungdomsarbeider eller lignende, men det er ikke et krav. Du er interessert i, eller nysgjerrig på montessoripedagogikk.Vi har ledig stilling som skoleassistent på SFO på morgenen for skoleåret 2021/2022, med oppstart 16. august 2021. Stillingen vil ha arbeidstid fra ca. 7.00 -- 9.00 hver morgen. Det er fri i alle skolens ferier. Det kan bli muligheter for utvidelse av stillingen til assistent i skolen noen timer og/eller dager ved behov.Skolens visjon er å gi lærelyst for livet, og du trives i et arbeidsmiljø hvor verdiene engasjement, trygghet og respekt preger hverdagen til både elever og voksne. Som assistent hos os...

 • Company SYKKYLVEN VIDAREGÅANDE SKULE in Other
  13.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Vi søker etterAssistent i 80% stillingStillinga er mellombels i tre årVi søker deg somer sterk og i god fysisk former strukturert, tydelig og har stort tolmodhar god relasjonskompetansehar relevant IKT-kompetanseVi tilbyrei utfordrande stilling i eit arbeidsmiljø kjenneteikna av stor profesjonalitet og sterke fagmiljøgod tilgang til faglege nettverk og fagleg utviklingoffentleg pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikringløn etter tariffOm skulenSykkylven vidaregåande skule er ein kombinert skule med om lag 250 elevar med utdanningsprogram innan studiespesialisering, elektro og datateknologi, helse og oppvekstfag og teknologi og industrifag.For meir informasjon gå inn på Andre opplysningarVi har som mål å spegle mangfaldet i befolkninga. Alle med kompetansen vi etterspør er velkomne t...

 • Company MENSTAD UNGDOMSSKOLE in Other
  13.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4399950415 Presentasjon av stillingen:Det er fra 01.08.2021 ledig inntil 3x 62% fast assistent på Menstad ungdomsskole. Menstad ungdomsskole har ca. 350 elever skoleåret 2021/2022. Vi har to trinn med fem klasser og et trinn med fire klasser. Menstad ungdomsskole får elever fra Bølehøgda, Buer og Bratsbergkleiva skole. Den vi ansetter må trives sammen med ungdommer, og evne å skape en god relasjon til enkeltelever.ArbeidsoppgaverTilrettelegging og oppfølging av enkeltelev i skolehverdagenTverrfaglig samarbeidTett samarbeid med hjemmetKunne arbeide i både en -- til -- en situasjoner og i klassesituasjonKvalifikasjonerErfaring fra arbeid med ungdommer, og gjerne fra skoleslagetAnnen relevant arbeidserfaring kan vurderesPolitiattest må fremlegges før tiltredelsePers...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Teachers' aides Edit filters