Jobmonitor. Search results for Teachers' aides

14 Jobs found

Used filters:
 • Teachers' aidesx
Displaying 1-14 of 14 results.
 • Company AKTIVITETSSKOLEN LILLEAKER in Other
  12.04.2024

  Aktivitetsskolen på Lilleaker er et populært tilbud for elevene i 1.-4. klasse, med 200 barn fordelt på 3 baser. Vi har åpent for barna før og etter skoletid og vi har tett samarbeid med skolen. Vi søker nå etter engasjerte barneveiledere med interesse innenfor en av Aktivitetsskolens 4 målområder:  mat og helse, kunst, kultur og kreativitet, natur, miljø og bærekraftig utvikling og fysisk aktivitet. Vi leter etter tydelige og trygge voksne som ønsker å bidra til å skape en trygg og god hverdag for de barna som går hos oss. AKS tilbyr læringsstøttene aktiviteter som støtter skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale utvikling. Høres dette ut som en jobb for deg? Da er det bare å søke.ArbeidsoppgaverTa del i innkjøringen av nye 1.klassinger på AKS og sikre en god overgang fra barnehage ...

 • Company SOMMERSKOLEN OSLO in Other
  12.04.2024

  Vil du bidra til å skape gode sommerminner for barn og unge i Oslo? Da vil vi ha med deg på laget!Sommerskolen Oslo er et gratis tilbud for elever på 1.–10. trinn og videregående opplæring som bor i Oslo. I 2024 arrangeres kursene i uke 26, 27, 32 og 33. Hvert kurs varer i en uke. Her får barn og unge utforske spennende og fremtidsrettede temaer, samtidig som de får møte nye mennesker og skape vennskap på tvers av skoler. Sommerskolens visjon er «Der gode minner skapes i nye læringsfellesskap».Som lærer i Sommerskolen vil du være med på å gjennomføre et av landets største arrangementer for flere tusen barn og unge i Oslo. Her vil du få en reell mulighet til å påvirke barnas læring og trivsel, og være med på å gi dem gode sommerminner. Du vil være ansvarlig for den samme elevgruppen i en he...

 • Company FRYDENLUND SKOLE in Other
  11.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  På Frydenlund skole trenger vi barneveiledere.Frydenlund skole er en sentrumsskole som er inne i en spennende organisatorisk og pedagogisk utvikling. Vi kan tilby et trivelig og stabilt arbeidsmiljø med vekt på læring, psykisk helse og positivitet. Skolen har fra august 2024 cirka 260 elever, 80 - 90 SFO-elever og i overkant av 40 ansatte.Personalet er organisert i team. Skolen er mottakerskole for nyankomne og flerkulturelle elever og har fokus på samarbeid, elevenes motivasjon for læring og vi-tanken. Lederteamet består av rektor, assisterende rektor og SFO-leder/avdelingsleder.Stillingen du søker på: Du vil jobbe med barn som trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging. Det vil være med barn som ikke behersker norsk. Du vil jobbe både i tilknytning til skole og SFO. Som barneveileder...

 • Company RØRA SKOLE in Other
  09.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Røra skole og SFO i Inderøy kommune er en 1-7-skole med 110 elever inneværende skoleår. Skolen ligger like ved E6 med gåavstand til togstasjon. Vi søker språkassistent - ukrainsk språk i 100 % stilling som kan støtte elever og ansatte gjennom skolehverdagen og SFO-tiden slik at elevene opplever både sosial og faglig mestring. ArbeidsoppgaverStøtte enkeltelever som har ukrainsk som morsmål gjennom skolehverdagen og SFO-tiden slik at elevene opplever både sosial og faglig mestringVære tilstede sammen med elever for å bistå elever og ansatte på skolenTa del i de daglige gjøremålene i skole og SFOKvalifikasjonerDu må ha språkkunnskaper/kunne uttrykke deg muntlig og skriftlig både på norsk og ukrainsk. Gjerne ha ukrainsk som morsmålØnskelig med erfaring innen skole og barnehage.Personlige egen...

 • Company RINGEBU UNGDOMSSKOLE in Other
  05.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Ringebu ungdomsskole har fra 01.08.2024 ledig to faste stillinger i ca. 75% som assistent rettet mot elev (gutt) med fysiske hjelpebehov.Hva vi ser etterFormelle krav:· Fagbrev innen helse eller barne- og ungdomsarbeid er ønskelig.· Må kunne delta i fysiske ute- og innendørsaktiviteter gjennom hele året.· Førerkort klasse B· Godkjent politiattestVi ønsker at du har flest mulig av følgende kvalifikasjoner:· Kompetanse og erfaring fra arbeid med barn/ungdom med funksjons- og/eller mobilitetsnedsettelser· Snakker og skriver godt norsk· Kompetanse og erfaring med barn/ungdom med fysiske hjelpebehov.· Erfaring med foreldresamarbeid.· Erfaring fra skole eller helse.· Kunne å bruke og variere mellom ulike tekniske hjelpemidlerFølgende personlige egenskaper vil bli vektlagt:· Liker å jobbe med- og...

 • Company BRAGERNES SKOLE in Other
  28.03.2024 Updated on: 01.04.2024

  Drammensskolen har et brennende hjerte for elevene. I Drammensskolen skal vi sammen legge til rette for læring for alle elever og stimulereden enkeltes motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring. Vi er opptatt av å forebygge utenforskap i et inkluderende fellesskap og et trygt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Drammen kommune satser på de ansatte, slik at de får best mulig forutsetninger for å utvikle gode utviklingsbetingelser for barn og unge. Bragernes skole har behov for flere dyktige og dedikerte pedagogisk medarbeidere. Kanskje det er nettopp deg vi ser etter?  Bragernes skole ligger med flotte omgivelser like over Drammen sentrum, med skogen og sjøen i umiddelbar nærhet. Skolen har 300 elever og 45 ansatte. Det er rundt 130 elever som benytter seg av SFO. P...

 • Company KOPPANG SKOLE in Other
  27.03.2024 Updated on: 01.04.2024

  Koppang skole har inntil 3 ledige faste stillinger på 89 % for fagarbeidere. Stillingene er organisasjonsmessig plassert i enhet Koppang skole og SFO i sektor oppvekst og utdanning. Koppang skole er en barneskole med 100 elever. Skolens hovedsatsingsområder er kontinuerlig forbedring, med fokus på et trygt og godt elevmiljø. Vi er opptatt av hver enkelt elev i fellesskapet, og at alle skal oppleve glede, motivasjon og mestring gjennom skoledagen.  Tilsettingen er betinget av at det legges frem tilfredsstillende politiattest jf. Opplæringslova § 10-9.ArbeidsoppgaverArbeidet består av planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av hverdagen i skole og SFO. Tett faglig samarbeid, veiledning og kompetansedeling er viktig for å gi et best mulig opplæringstilbud. Samarbeid med andre instanser ...

 • Company TRYSIL KOMMUNE KULTURSKOLEN in Other
  27.03.2024 Updated on: 01.04.2024

  Vil du ha en artig og aktiv sommerjobb, der du får være med barn på masse morsomme aktiviteter i sommer?Trysil kommune tilbyr sommerskole til barn i alderen 11- 13 år i sommerferien. I den forbindelse trenger vi sommerskoleassistenter som skal være med barna på aktiviteter og legge til rette for to morsomme og aktive uker for deltagerne. Vi lyser ut: Minst 4 sommerskoleassistender som jobber i 12 arbeidsdager fordelt på uke 31 (torsdag og fredag), hele uke 32 og hele uke 33Arbeidstid kl. 8:00 - 15:30, med oppmøtested som hovedregel Trysil ungdomsskole.ArbeidsoppgaverGjennomføring av sommerskole for barn i barneskolealder i Trysil (uke 32, 33). Opplæringsdager blir torsdag og fredag uke 31.De ansatte skal gjennomføre innhold og aktiviteter for barn som deltar på sommerskolen, også med mulig...

 • Company NORDNES SKOLE in Other
  27.03.2024 Updated on: 01.04.2024

  Man skal bistå med å tilrettelegge for, tilpasse og delta aktivt i undervisning og aktiviteter for elevene både i skole og SFO. Skolen er nylig rehabilitert og har oppdaterte digitale hjelpemidler. I elevgruppene i forsterket avdeling er det mye bruk av digitale løsninger. Vi bruker Alternativ og Supplerende Kommunikasjon både digitalt og analogt ut fra elevens behov.  Det er fint om søker har kjennskap til Alternativ og Supplerende Kommunikasjon (ASK) og eventuelt annen metodikk for elever i forsterket avdeling. Skolen er deltar i metodikken fysisk aktiv læring( FAL) både på trinn og i grupper.Elevene ved skolen bruker ulike kommunikasjonsverktøy, og en del av arbeidet handler om å legge til rette for dette, i tillegg til aktiv dagliglivstrening og annen metodikk.Vi har fokus på elevmedvi...

 • Company BRUSETKOLLEN SKOLE OG RESSURSSENTER in Other
  27.03.2024 Updated on: 03.04.2024

  Brusetkollen skole og ressurssenter er en spesialskole for elever med sosiale og emosjonelle vansker. Skolen er lokalisert Hvalstad i Asker. Vi har 16 elevplasser, 8 langtidsplasser og 8 korttidsplasser med utredning og tilbakeføring til nærskolen. Vi tar også i mot gjesteelever fra andre kommuner.Skolen har 8 pedagoger og 3 miljøterapeuter/miljøarbeidere. Elevene organiseres i aldersblandede grupper.ArbeidsoppgaverBistå elevene med egenregulering og læringsstøtte, både i små grupper og skjermet. Være forberedt og støtte opplæring i alle fag. Delta på samarbeidsmøter og felles kompetanseutvikling internt.KvalifikasjonerRelevant realkompetanse. Erfaring fra skole og elever med sosiale og emosjonelle vansker vil bli vektlagt. Det er ønskelig med kunnskap om traumebevisst omsorg, men opplærin...

 • Company GJERDRUM BARNESKOLE in Other
  23.03.2024 Updated on: 29.03.2024

  Det er ledig 400 % stillinger ved Gjerdrum barneskole. Bli barneveileder ved Gjerdrum barneskole! Flere av våre ansatte går av med pensjon, og vi søker derfor etter barneveiledere til arbeid i skole og SFO. Er du klar for nye utfordringer? - Gjerdrum barneskole er stedet for deg. Det er ledig 400 % stillinger ved Gjerdrum barneskole fra og med 01.08.2024. Kun 30 minutter unna Oslo ligger Gjerdrum kommune. Gjerdrum barneskole ligger midt i sentrum og har store, romslige utearealer, nær tilgang til bibliotek, idrettshall og kunstgressbane. Skolen er en 1-7 skole. Vi har for tiden ca. 300 elever og ca. 45 ansatte, fordelt på skole og SFO.  Vi søker etter barneveiledere til arbeid i skole og SFO. Stillingene krever en fleksibel og raus holdning til det relasjonelle arbeidet med elevene våre...

 • Company SKEDSMO VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  21.03.2024 Updated on: 22.03.2024

  Skedsmo videregående skole har ledig inntil 2 stillinger som fagarbeider, elevassistent. Stillingen er tilknyttet avdelingen for tilrettelagt opplæring. Du tilsettes i 100 % stilling med lønnes i 89 % da stillingen følger skoleruta. Skedsmo videregående skole er en mangfoldig, utviklingsorientert og spennende videregående skole. Skolen har ca. 1200 elever fordelt på utdanningsprogrammene studiespesialisering, tilrettelagt opplæring, håndverk, design og produktutvikling, elektro- og datateknologi, flyfag og bygg- og anleggsfag, samt at skolen har en grunnskoleavdeling.Visjonen til Skedsmo videregående skole er: Relevant faglig og sosial læring i et trygt miljø! For mer informasjon om skolen, se Skedsmo videregående skole (afk.no). Vi ber deg legge vitnemål og attester ved søknaden. Arbeidso...

 • Company ROTNES SKOLE in Other
  21.03.2024 Updated on: 26.03.2024

  Rotnes SFO søker inntil 5 fagarbeidere/ assistenter i engasjement.Det kan oppstå muligheter for faste stillinger på sikt, da vi holder til i et område med stadig vekst.Rotnes skole og SFO finner du i midtre del av Nittedal kommune, i naturskjønne og lekevennlige omgivelser med utsikt over dalen. Det er gangavstand til Nittedal togstasjon og bussholdeplass. Rotnes skole er en tre- og fireparallell skole for 480 elever på 1.-7.trinn. På SFO går 240 barn. Totalt bidrar over 80 ansatte til elevens faglige og sosiale utvikling.  Vår visjon er: Sammen skaper vi mestring og læring med hode, hjerte og hender! A=MORE. Arbeidsglede for oss omhandler verdiene mot, omsorg, raushet og engasjement. Deler du disse verdiene med oss, er det akkurat deg vi søker. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om s...

 • Company ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE in Other
  21.03.2024 Updated on: 25.03.2024

  Årdal vidaregåande skule har om lag 40 tilsette og 160 elevar. Skulen har totalt 10 klassar med tilbod innan studiespesialisering, teknologi- og industrifag, elektro og datateknologi og automatisering. skulen er lokalisert i Øvre Årdal. Vi legg vekt på å skape eit godt læringsmiljø for elevane og eit godt arbeidsmiljø for dei tilsette.Frå oppstart av skuleåret 2024/25 søkjer vi etter personar med kompetanse og/eller erfaring frå arbeid tilpassa ungdom med funksjonshemmingar.ArbeidsoppgåverFølgje elevane med dagleglivets aktivitetar.Følgje opp pedagogiske planar.Bidra til at elevane opplever å ha ein trygg og strukturert skulekvardag.Dokumentasjonsarbeid.Foreldresamarbeid.KvalifikasjonarVi søkjer ein person som har fagleg kompetanse og erfaring frå arbeid retta mot ungdom med samansette utf...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Teachers' aides Edit filters