Jobmonitor. Search results for Teaching professionals not elsewhere classified

14 Jobs found

Used filters:
 • Teaching professionals not elsewhere classifiedx
Displaying 1-14 of 14 results.
 • Company ENGERDAL KULTURSKOLE in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Engerdal kulturskole tilbyr opplæring i et livslangt løp fra 0-100 år. Kulturskolen er samlokalisert med EBUS og har ca 35 elever inneværende skoleår. Kulturskolen gir opplæring i ulike instrumenter, gruppeundervisning, dans og arrangerer kortere kurs gjennom året med egen påmelding. Kulturskolen gir også musikktilbud i barnehagene i kommunen, og har etablert et samarbeid med Helse om sangstunder for eldre. Engerdal kommune har både flyktningmottak og bosatte flyktninger, og kulturskolen ønsker å være en arena som bidrar til integrering. Kulturskolen er et lokalt ressurssenter. Fra 01.08.24 har vi ledig stilling: 20% fast undervisningsstilling innen bandinstrumenter som gitar, bass, trommer, pianoVi ønsker at du beskriver ditt fagområde nærmere i søknaden.  Arbeidsoppgaverundervisning in...

 • Company OSLO KULTURSKOLE in Other
  09.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Oslo kulturskole har ledig vikariat som klarinettlærer i 85% stilling fom 1.8.2024 tom 31.7.2025. Stillingen innebærer undervisning av elever fra våre samarbeidspartnere i korpsene og elevplasser på klarinett i kulturskolen.  Velkommen som søker!Oslo kulturskole kjennetegnes av sterke fagmiljøer innenfor alle kunstfagene. Hvert år produserer kulturskolen konserter, forestillinger og utstillinger som samler kulturskoleelever fra hele Oslo. Vi er landets største kulturskole med ca 12 500 elevplasser innen fagfeltene musikk, dans, teater, teknologi og visuelle kunstfag. Undervisningen skjer på kulturstasjonene Voldsløkka, Manglerud, Grønland og Schous i tillegg til ca. 80 andre undervisningssteder. Byrådet har vedtatt satsing på kulturskolen fremover i nye kulturstasjoner med flere elevplass...

 • Company OSLO KULTURSKOLE in Other
  09.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Oslo Kulturskole har to jobber ledig som kulturskolelærere i gitar, hvor hver stilling er på 40% av full arbeidstid. Vi leter etter to engasjerte lærere som kan undervise i gitar og el-gitar, spesielt med erfaring i å undervise barn i alderen 8-10 år.Stillingenes omfang og arbeidstid: To faste stillinger, begge er deltid 40% Undervisning planlagt 2 faste dager/kvelder i uken    Undervisningssteder: Grønland kulturstasjon og Majorstuen skole Om ossOslo kulturskole kjennetegnes av sterke fagmiljøer innenfor alle kunstfagene. Hvert år produserer kulturskolen konserter, forestillinger og utstillinger som samler kulturskoleelever fra hele Oslo. Vi er landets største kulturskole med ca 12 500 elevplasser innen fagfeltene musikk, dans, teater, teknologi og visuelle kunstfag. Undervisningen skjer ...

 • Company SYKKYLVEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Vi har ledig 25 % fast stilling som kulturskulelærar innan treblåseinstrument (saksofon/klarinett) ved Sykkylven kulturskule frå 01.08.2024.Vi søkjer ein dyktig og engasjert lærar som ynskjer å delta i utviklinga av eit godt lærings- og utviklingsmiljø.ArbeidsstadSykkylven kulturskule held til i nye lokale i eigen avdeling i nye Aure barneskule i Sykkylven sentrum. Her er administrasjon, undervisingsrom og arbeidsplassar for lærarane samlokalisert. Skulen har i dag 3,5 årsverk fordelt på 12 tilsette og har inneverande skuleår 220 elevar. Kulturskulen er inne i ein spanande utviklingsfase og fagtilbodet er under utvikling. Den nye rammeplanen for Kulturskulen vert lagt til grunn for dette arbeidet.ArbeidsoppgåverUndervisning på ettermiddagstid/kveldKvalifikasjonarMinimum bachelorutdanning i...

 • Company DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) HOVEDKONTOR in Other
  05.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Sivilforsvaret har ei ledig stilling som beredskapsmedarbeidar i Hedmark sivilforsvarsdistrikt. Vi ser etter deg som er interessert i samfunnstryggleik generelt, og som ønskjer å bidra til å vidareutvikle beredskapen i Sivilforsvaret spesielt. Du vil inngå i eit team som skal følgje opp dei tenestepliktige med oppgåver innanfor opplæring, øvingar og innsatsar. I tillegg skal du bidra til ei velfungerande logistikkteneste. Vi søkjer etter deg som er initiativrik, løysingsorientert og ein utprega lagspelar.    Du skal delta i trening, kurs og øvingar for dei tenestepliktige bidra til ein effektiv og velfungerande logistikk fungere som instruktør og rettleiar   støtte dei tenestepliktige under innsatsar, både frå kontorstaden og ute i felten utføre saksbehandling i det digitaleforvaltingssyst...

 • Company NORDRE FOLLO KOMMUNE KULTUR, IDRETT OG FRILUFTSLIV in Other
  03.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Vil du utvikle framtidens ballettelever? Da er dette jobben for deg! Vi søker deg som er genuint opptatt av barn og unge, kvaliteten i undervisningen og hva vi skaper sammen. Nordre Follo kulturskole har et bredt fagtilbud innenfor dans, musikk, visuelle kunstfag, animasjon og drama/teater.Kulturskolen har baser i Ski og på Kolbotn, med gode buss- og togforbindelser til Oslo. Vi har 2027 elevplasser og 62 ansatte. Vi har en stor danseavdeling med 756 elevplasser og undervisning i blant annet jazzdans, samtidsdans, hip hop, musikal, kreativ dans, og klassisk ballett.Vi er en betydelig bidragsyter til helt unike kulturopplevelser for både små og store gjennom visninger, forestillinger og Den kulturelle skolesekken. Våre verdier er ansvar, omsorg og respekt. Nordre Follo kulturskolehar eget ...

 • Company NORDRE FOLLO KULTURSKOLE in Other
  28.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Drømmer du om å undervise i og utvikle visuelt kunstfag i kulturskolen? Da er dette jobben for deg!Vi søker deg som er genuint opptatt av barn og unge, kvaliteten i undervisningen og hva vi skaper sammen. Nordre Follo kulturskole deltar i prosjektet Ung Kunst og har et bredt fagtilbud innenfor musikk, dans, visuelle kunstfag, animasjon og drama/teater. Kulturskolen har baser i Ski og på Kolbotn, med gode buss- og togforbindelser til Oslo. Vi har 2027 elevplasser og 62 ansatte. Vi søker deg som brenner for å utvikle kunstfaget i kulturskolen. Vi er med i prosjektet Ung Kunst. Undervisningen er på Ski og KolbotnVi er en betydelig bidragsyter til helt unike kulturopplevelser for både små og store gjennom visninger, forestillinger og Den kulturelle skolesekken. Våre verdier er ansvar, omsorg ...

 • Company RØDDE FOLKEHØGSKOLE AS in Other
  24.03.2024 Updated on: 25.03.2024

  Ett eller to vikariat i 40-80 % stilling som:Vikarlærer innen klatring og multisportPå linjene Bratt, klatring, buldring, stisykkel og Multisport X Bali har skolen behov for minst en vikarlærer, først og fremst på høsthalvåret 2024. Det kan også bli en mindre stilling vårhalvåret 2025.Vi søker en til to personer som har kompetanse innen flere av fagområdene klatring, buldring, stisykling, surfing, skating, bmx-sykling, downhillsykling, turn, akrobatikk, snowboard/skikjøring og generelt allsidig idrett og trening.Stillingsstørrelsen avhenger av din kompetanse og eventuelt om du også kan være med å dekke noe av skolens behov for undervisning i valgfag og fellesfag i tillegg til linjefag samt eventuelt oppfølging av elever med særskilte behov. Det er en fordel hvis du også ønsker å ta del i d...

 • Company TONEHEIM FOLKEHØGSKOLE in Other
  24.03.2024 Updated on: 01.04.2024

  Hva vi ser etterVi søker en høyt utdannet og allsidig pianist, med solid erfaring i å akkompagnere forskjellige instrumentgrupper og ulike stilarter. Vedkommende må ha gode kunnskaper i primavistaspill, gode samarbeidsevner og et ønske om å jobbe i et variert og hektisk folkehøgskolemiljø.ArbeidsoppgaverFolkehøgskolelærer - akkompagnatørToneheim Folkehøgskole har ledig 80% stilling for folkehøgskolelærer/akkompagnatør fra 1. august 2024.Vi søker en høyt utdannet og allsidig pianist, med solid erfaring i å akkompagnere forskjellige instrumentgrupper og ulike stilarter. Vedkommende må ha gode kunnskaper i primavistaspill, gode samarbeidsevner og et ønske om å jobbe i et variert og hektisk folkehøgskolemiljø.Til stillingen ligger ulike undervisningsoppgaver, deltakelse i møter og planleggings...

 • Company TONEHEIM FOLKEHØGSKOLE in Other
  24.03.2024 Updated on: 01.04.2024

  Timelærer fløyteHva vi ser etterVi søker etter personer med høyere musikkutdanning innen fløyte og erfaring som utøver. Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.ArbeidsoppgaverTimelærer - fløyteToneheim Folkehøgskole har ledig 20% stilling for fløytelærer fra 1. august 2024. Stillingsprosenten kan bli noe justert avhengig av elevsøkningen til skolen.Vi søker etter personer med høyere musikkutdanning innen fløyte og erfaring som utøver. Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.Lønn etter utdanning og ansiennitet i henhold til Landsoverenskomst for utdanning mellom organisasjonene og Virke. Pliktig innmelding i Statens Pensjonskasse. Tilsetting, retter og plikter i henhold til lov og forskrifter for folkehøgskolen, samt til enhver tid gjeldende reglementer, instrukser og avta...

 • Company VALDRES FOLKEHØGSKULE AS in Other
  23.03.2024 Updated on: 08.04.2024

  Valdres folkehøgskole er en av de mest populære folkehøgskolene i Norge, og har noen av de mest fornøyde elevene i landet. Vi trenger medarbeidere for å dyktiggjøre unge mennesker for livet. Læring skal oppleves gjennom glede, mestring og utfordringer i et folkehøgskoleår. Vi søker deg som har evne og vilje til å virkeliggjøre vår misjon i møte med elevene.Vi har ledig inntil 3 hele stillingerfra 1.8.24 i vikariat:• Lærer i fagområdene idrett og friluftsliv på linja Safari X 100 %• Medarbeidere på linja for tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede, inntil 200 %** Skolen har en egen linje med lettere funksjonshemmede ungdommer hvor det jobbes i fagteam. Fagteamet jobber tett sammen og det stilles krav til gode samarbeidsferdigheter og fleksibilitet.Du må bidra aktivt for skolens kristne ...

 • Company TRYSIL KOMMUNE KULTURSKOLEN in Other
  23.03.2024 Updated on: 24.03.2024

  Trysil kulturskole søker en dyktig og allsidig kulturskolelærer i dans. Vi har for tiden ledig stilling som kulturskolelærer inntil 100% fra 1.8.2024(Derav inntil 65% fast og inntil 35% vikar for skoleåret 2024-2025, med mulighet for forlengelse.) Kulturskolen har behov for lærer med kompetanse på undervisning i dans for å kunne tilby dette fagtilbudet til elever og grupper.Vi ber om om at søkere oppgir i søknaden hvilke sjangrer og stilarter de har kompetanse i, samt hvor stor stilling de ønsker.Kulturskolen vil også kunne ha behov for kompetanse innenfor undervisning i andre kulturskolefag, og tilleggskompetanse på andre kulturfaglige områder og fagfelt vil kunne være en fordel i kombinasjon med dans. ArbeidsoppgaverUndervisning i «Dans»Andre oppgaver som naturlig følger i stillinger som...

 • Company FYRESDAL KOMMUNE SEKTORLEIAR FOR KULTUR OG OPPVEKST in Other
  22.03.2024 Updated on: 09.04.2024

  Sektor for kultur og oppvekst søker kulturskulelærar for junior, aspirant og korps i skulen i 15 % fast stilling. Stillinga er ledig frå 01.08.2024.Fyresdal kulturskule er ein del av kulturavdelinga i Fyresdal kommune, som ligg i sektor for kultur og oppvekst. Kulturskulen gjennomfører si undervisning på Gimle skule i lyse, trivelege og godt utstyrte lokale.Oppgåver:Grunnleggande undervisning i korpsinstrumentNotelæreMotivere og inspirere unge til korpsdeltakingKontaktperson for dei unge ved arrangement og turar i korpsetKvalifikasjonar:Ynskjeleg med relevant utdanningSøkarar med relevant erfaring kan og bli vurdertVi søker ein person som:Er utviklingsorientert, handlekraftig og fleksibelHar gode samarbeidsevnerHar evne til å jobbe sjølvstendig, men samtidig vil bidra til tverrfagleg samar...

 • Company RAUMA MUSIKK- OG KULTURSKOLE in Other
  21.03.2024 Updated on: 24.03.2024

  Vi søker deg som vil være med på å videreutvikle kulturskolen og musikkmiljøet i Rauma!Stilling:20% stilling, fast.  som kulturskoleærer - fiolin.Vi har dessuten bruk for tilkallingsvikarer på alle fag i kulturskolen i skoleåret 2024/25: messinginstrument, treblåseinstrument, strenge- og slagverksinstrument samt sang, kor og drama samt samspill/band. Har du formelle kompetanser eller realkompetanse innenfor ovennevnte fag, ta det med i søknaden.Beskrivelse av arbeidssted:Rauma Musikk- og Kulturskole er et ressurssenter for hele kommunen og gir tilbud til alle aldersgrupper med hovedvekt på barn og unge. Undervisningen foregår på Rauma Kulturhus, Åndalsnes, som er hovedarbeidsplass, og på kommunens skoler. Vi er en del av tjenesteområde kultur. Vår kulturskole har ca. 180 elever. Vi ønsker ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Teaching professionals not elsewhere classified Edit filters