Jobmonitor. Search results for Town and traffic planners

65 Jobs found

Used filters:
 • Town and traffic plannersx
Displaying 1-50 of 65 results.
 • Company STRUCTOR OSLO AS in Other
  22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORCONSULT AS AVD ÅLESUND in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SWECO NORGE AS AVD PORSGRUNN in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  I Sweco møter du dyktige kolleger som setter pris på meningene dine. Sammen jobber vi i spennende og inspirerende prosjekter som skaper framtidens Norge. Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne trenger; rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene våre. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren både imøtekommende, faglig dyktig og engasjert i kundenes prosjekter og ønsker.Hos oss gjør du en forskjell. Vi søker en selvstendig, trygg og ansvarlig jordskiftekandidat eller jurist med høy gjennomføringsevne. Du vil i utgangspunktet tilhøre brann- og byggesaksgruppen i Porsgrunn, men kan gjerne kombinere dette med tilhørighet i gruppen for byggesak og eiendomsutvikli...

 • Company SWECO NORGE AS AVD SKI in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SWECO NORGE AS AVD SKI in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  I Sweco møter du dyktige kolleger som setter pris på meningene dine. Sammen jobber dere på spennende og inspirerende prosjekter som skaper framtidens Norge.Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne trenger; rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene våre. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren både imøtekommende, faglig dyktig og engasjert i kundenes prosjekter.Hos oss gjør du en forskjell. Ved Sweco Ski blir du en del av et kontor i sterk vekst og med store ambisjoner. Du blir kollega med 130 hyggelige og dyktige fagfolk som arbeider med å finne de beste bærekraftige løsningene innen byggeteknikk, elektro, VVS, samfunnsplanlegging, vei, vann- og avløpstekni...

 • Company FJORD KOMMUNE TEKNISK ADM. in Other
  17.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SUNNFJORD KOMMUNE AREAL OG BYGGESAK in Other
  17.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org.nr.:921244207 Stillingsident: 21/5198 Presentasjon av stillingen :Areal- og byggesak har ansvar for kommunen sin arealplanlegging, plan- og byggesakshandsaming, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletenester. Eininga kan tilby interessante og utfordrande oppgåver i arbeidet med kommunen sin arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre 19 medarbeidarar arbeider i eit spanande, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokalar sentralt i byen Førde.Areal- og byggesak ønsker mangfald og ein jamn fordeling mellom kvinner og menn på arbeidsplassen. Vi oppmodar difor alle kvalifiserte kandidatar til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.Vi søker no etter:arealplanleggar i 100 % fast stillingArbeidsoppgåve...

 • Company MÅSØY KOMMUNE TEKNISK SJEF in Other
  17.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Om stillingenMåsøy kommune har ledig 1 fast stilling som kommuneplanlegger med tiltredelse etter avtale, og 1-års svangerskapsvikariat fra september 2021.Stilingen skal bidra til å gjennomføre og utvikle areal- og samfunnsplanlegging i Måsøy kommune, samt utføre forsvarlig saksbehandling i henhold til Måsøy kommunes vedtatte retningslinjer og øvrig lovverk.Vi søker etter en person med relevant utdanning fra høgskole eller universitetet. Erfaring fra planarbeid og kommunal forvaltning er en fordel. Den som tilbys stillingen må kunne arbeide selvstendig og tverrfaglig med varierte oppgaver og samarbeide med politikere, fagpersoner og kommunens innbyggere.  Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Tiltredelse etter nærmere avtale.Tilsetting skjer pà de vilkàr og med de plikter som til en...

 • Company RADA ENGINEERING & CONSULTING NORGE AS in Other
  17.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ACADEMIC WORK NORWAY AS in Other
  16.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Er du en erfaren arkitekt med ønske om å ta det neste steget i din karriere? Har du ambisjoner om en stilling med påvirkningskraft? Da er det kanskje deg vi er på utkikk etter!I er vi opptatt av å levere helhetlige og gode løsninger til kunden. Vi mener et godt samspill mellom forskjellige faggrupper, kompetanse, og vilje til innovasjon, resulterer i at vi planlegger gode bygg og bidrar til en mer effektiv byggeprosess.Vi er i dag 5 faste ansatte med erfaring og kompetanse innenfor arkitektur- og ingeniørfaget. Grunnet stadig økende oppdragsmengde er vi nå på utkikk etter en erfaren og nysgjerrig arkitekt som ønsker å bli med oss på utviklingen og veien videre.En reise sammen med Steinland ASVi er inne i en prosess for videreutvikling, og som et lite selskap med korte beslutningslinjer vi...

 • Company ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE FLYKTNINGORDN in Other
  16.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Ledig stilling som planleggarØystre Slidre kommune har ledig 100% fast stilling som planleggar i avdelinga for næring, plan og byggesak.Ledig stilling som oppmålingsingeniør Øystre Slidre kommune har ledig 100 % fast stilling som oppmålingsingeniør i avdelinga for næring, plan og byggesak.For fullstendig utlysingstekst og elektronisk søknadsskjema, sjå: – ledige stillingar ved å klikke på “Søk på stilling” knappen på høyre side.Søknadsfrist for begge stillingane er 15.06.21.Om arbeidsgiveren:null...

 • Company TANA KOMMUNE MILJØ- OG NÆRINGSFORV in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4354772842 Presentasjon av stillingen:Ønsker du å jobbe med planlegging og være med å utvikle Tana kommune?Tana kommune ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, Europas viktigste lakseelv, går som en livsnerve gjennom kommunen fra Finnmarksvidda til Tanafjorden. Kommunesenteret Tanabru er knutepunkt i Øst-Finnmark og møteplass for ulike språk og kulturer. I kommunen er samisk offisielt språk i tillegg til norsk.Kommunen inngår i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbrukI Utviklingsavdelingen er det ledig en planleggerstilling. En av våre planleggere har gått over i annen stilling og vi søker derfor etter erstatter.Avdelingen har ...

 • Company MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  15.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Vi søker etter vegplanleggar til bypakke ÅlesundBypakken er eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund kommune og Statens vegvesen, der det skal byggjast vegprosjekt for om lag 4 mrd kr dei komande åra. Bypakken skal sørge for god framkomelegheit for alle trafikantgrupper, med hovudvekt på kollektivtransport, sykkel, gange og næringstransport. Vi er i gang med oppbemanning av prosjektorganisasjonen og søker no etter vegplanleggar for dei fylkeskommunale prosjekta i bypakken. Du vil inngå i eit team med blant anna prosjektleiar, byggeleiarar, kontrollingeniørar og prosjekterande.Du får jobbe medVegplanlegging på prosjekt bypakke Ålesund, der du får eit stort ansvar og vil bidra med arbeid på fleire plannivå. Hovudsakleg med byggeplanar, men også noko reguleringsarbeid. Vi h...

 • Company MALVIK KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Om stillingeneMalvik kommune er en mellomstor kommune, vi ligger midt mellom Stjørdal og Trondheim har marka og Trondheimsfjorden som våre viktigste rekreasjonsområder. Det er stor aktivitet i kommunen mht ulike utviklings- og utbyggingsprosjekter. Vår virksomhet areal og samfunnsplanlegging har grunnet stor aktivitet behov for 2 nye rådgivere på arealplan Vil du være med å forme framtida til en kommune som er stor utvikling og vekst? Liker du utfordringer og varierte arbeidsoppgaver der du både kan jobbe selvstendig og i team med andre dyktige kollegaer? Synes du det er spennende å både behandle andres planer, men også lede egen planprosesser? Er du åpen - nyskapende - samhandlende? Det får du nemlig når du er en av våre rådgivere på plan i Malvik kommune. Varierte oppgaver, og stadig fok...

 • Company DRAMMEN KOMMUNE FELLESTJENESTER - ANSKAFFELSER/PERSONAL in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4397391381 Presentasjon av stillingen:Med ambisiøse mål, bredt samarbeid og målrettet innsats gjennom de siste tiårene har Drammen gjennomgått en stor forvandling og blitt prisbelønnet for byrom og --utvikling. Det er svært høy utbyggingstakt i kommunen og spennende satsinger fremover med bl.a. jernbaneutbygging, sykehusutbygging og planprosesser for en rekke sentrumsnære transformasjonsområder og klimavennlig utbygging. Det satses på stedsutvikling i hele den nye kommunen der stedenes egenart skal videreutvikles i samråd med innbyggerne og i tråd med politiske føringer.Drammen kommune er Norges sjuende største og er et resultat av tre sammenslåtte kommuner. Vi søker deg med erfaring fra komplekse planprosesser og som trives med å jobbe som fagperson i skillet me...

 • Company LILLESAND KOMMUNE ADMINISTRASJON TEKNISK SEKTOR in Other
  14.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4396208562 Presentasjon av stillingen:Ønsker du å jobbe som arealplanlegger i en spennende kommune som både er tradisjonsrik og under sterk utvikling! Lillesand har rik kystkultur, vakre uthavner og Blindleia som er sørlandsskjærgård på sitt flotteste.Lillesand kommune er en kommune i vekst og står overfor store og spennende utbyggingsprosjekter i årene som kommer. I den eldre delen av sentrum er bevaring av verdifulle bygningsmiljøer og enkeltbygg er prioritert. Etablering av arbeidsplasser og nye næringsområder er også viktig satsingsområde. Kommunen har stor aktivitet både i privat regi og innenfor næringslivet, samt i regi av kommunen selv.Planavdelingen ligger i enhet for næring og byutvikling som ivaretar all kommunal tjenesteproduksjon innenfor bygge- og d...

 • Company TØNSBERG KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON AVD TØNSBERG in Other
  14.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Har du lyst til å være med på å forme fremtidens måte å drifte og vedlikeholde veiene på? Vi utvider et nytt spennende fagmiljø og søker to Veimestere til driftskontrakter veg Øst.Stillingene er plassert i seksjonen for drift og vedlikehold som er en av fem seksjoner i sektor for samferdsel, miljø og mobilitet. Seksjonen drift og vedlikehold skal sikre en forutsigbar og trygg fremkommelighet på fylkesveinettet, under alle årstider og alle forhold, gjennom driftskontrakter på veg, elektro/veglys og bruvedlikehold. Seksjonen har også ansvaret for asfalt, vegoppmerking og geodata som skal sørge for en moderne og planmessig forvaltning av de ulike vegobjektene. Seksjonen vil ha nærmere 65 ansatte som skal bidra i samarbeid på tvers av alle fagområder i sektoren og med øvrige sektorer i Vestfol...

 • Company INHOUSE TRONDHEIM AS in Other
  14.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Vi søker etter deg som har erfaring som Rådgivende sivilingeniør eller ingeniør innen VA.Du har:Erfaring med større prosjekter innen vei.Sivilingeniør eller ingeniør med minimum 10 års erfaring.LedererfarigSeniorerfaring innen veibyggingTa kontakt med Knut på tlf 41659434 eller på mail for en avtale. Alle søknader og henvendelse blir behandlet fortrolig.Om arbeidsgiveren:INHOUSE Trondheim AS er medlem i NHO Service Bemanningsbransjen. Som medlem forplikter vi oss til å overholde vedtekter og etiske retningslinjer til bemanningsbransjen som NHO Service har utarbeidet. Bemanningsbransjen i NHO Service har som hovedformål å ivareta den enkelte ansatte og oppdragsgiver og sikre seriøse arbeidsforhold i bransjen. Med mer enn 30 års erfaring innen rekruttering og utleie av personell er vi en av...

 • Company STAD KOMMUNE NÆRING, PLAN OG FORVALTNING in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Stad kommune har ledig 100% fast stilling som arealplanleggar i eininga plan- og forvaltning. Eininga har base på Nordfjordeid, men om du ønskjer kan du også få kontorstad i Selje.Som tilsett i Stad kommune vil du få høve til å delta i utforminga av ein heilt ny kommune, vere kreativ og nyskapande og ta pulsen på lokalsamfunna i Stad. Stillinga byr på utfordrande arbeidsoppgåver og krev god planfagleg kompetanse. Arbeidet medfører stort ansvar og er prega av utstrakt tverrfagleg samarbeid med interne og eksterne aktørar. Du får drive rådgjeving og behandling, utforming og ajourhald av planar etter plan- og bygningslova.Eininga plan og forvaltning inngår i kommunalområdet Kultur og samfunn. Eininga har ti tilsette, tre av desse har i dag kontorstad i Selje. Tilsette i eininga arbeider mello...

 • Company AREAL OG EIENDOM AS in Other
  12.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company REGIO360 RÅDGIVNING AS in Other
  12.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FLAKSTAD KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  12.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Om stillingen100 % prosjektstilling ved teknisk enhet, med varighet minimum 3 år.Det er mulighet for fast ansettelse. Teknisk enhet er bredt sammensatt og har ansvaret for bl.a. arealplanlegging, kart- og oppmålings-tjenester, byggesak, eiendomsforvaltning, landbruk, brann og redning, veg, vann og avløp.Se info om kommunen:ArbeidsoppgaverOppfølging og saksbehandling av private reguleringsplaner.Arbeid med/utarbeidelse av kommunale reguleringsplaner.Rådgiving i plan- og utbyggingssaker.Annet arealplanfaglig utredningsarbeid.Stillingen kan ved behov også tillegges andre saksbehandlingsoppgaver.KvalifikasjonskravUtdanning på Bachelornivå innen relevant utdanning.Annen utdanningsbakgrunn kan være relevant dersom det kan dokumenteres lang og relevant erfaring.Erfaring fra utarbeidelse og/eller ...

 • Company FORHANDLER HA FERDIGHUS AS in Other
  11.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BANE NOR TRONDHEIM in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4362596196 Presentasjon av stillingen:I Norge har det aldri vært satset så mye på jernbane som nå. I Bane NORs Utbyggingsdivisjon kan du bli en del av et slagkraftig prosjektmiljø som har som mål å bli Norges ledende på planlegging og gjennomføring av store infrastrukturprosjekter. Vår oppgave er å fornye og modernisere jernbanen slik at flere kan reise trygt og effektivt med tog. Nå kan du bli med på å skape fremtidens jernbane.Utvikling av togtilbudet er viktig for å løse Norges miljø- og klimautfordringer. Det er i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-29 satt av 320 milliarder kroner til jernbanen. Bane NOR sitt ansvar og rolle er å sikre at den nasjonale jernbanestrukturen er tilgjengelig for togtrafikk. Utbyggingsdivisjonen planlegger, prosjekterer og gjennomfø...

 • Company ULLENSVANG KOMMUNE BYGGDRIFT in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Ullensvang kommune er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd! Vi kan tilby spennande og meiningsfulle arbeidsoppgåver i ein kommune som er i utvikling. Her finn du fjord, fjell, fonn, frukt, landbruk, havbruk og verdsleiande industri i ein og same kommune. Kommunen har omlag 11 100 innbyggjarar, der Odda er administrasjonssenter i kommunen omkransa av sterke bygder.Oppdraget vårt er å levera gode tenestar, vera ein god samfunnsutviklar og arbeide for vidare vekst og utvikling i kommunen. Gjennom motiverte og dyktige medarbeidarar løyser vi dette viktige samfunnsoppdraget, og ynskjer å ha fleire med på laget.Tar du utfordringa?Ledig stilling som sakshandsamar byggesak og landbruk100% årsvikariat på byggesakStillingane ...

 • Company HEMSEDAL KOMMUNE TEKNISK ETAT ADMINISTRASJON in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Org.nr.:964952701 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Hemsedal kommune har ledig stilling som arealplanlegger i et 2- årig vikariat. Stillinga ligg til teknisk etat som fortida har 34 årsverk. Etaten har 3 avdelingar der ledig vikariat ligg til avdeling for plan og utvikling. Denne avdelinga har ansvar for forvaltningsområda kommune- / arealplaner, byggesak, landbruk og matrikkel, kart/ og geodata. Kommunen har ca. 3 årsverk innan areal- og kommuneplanlegging. Avdelinga jobbar tett på kommunen sine innbyggjarar, politikarar og resten av kommunen sin administrasjon.Hovudarbeidsområde/ansvar:Arealplanlegging og oppgåver knytt til plan,- og bygningslovaUtarbeiding av planar i eigen regi og saksbehandling av private reguleringsplanarMogelegheitsanalyser - sentrumsutviklingBehandling av...

 • Company FRØYA KOMMUNE TEKNISK SJEFS KONTOR in Other
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Om stillingenVed Virksomhet for Plan, miljø og forvaltning er det ledig 100 % fast stilling som arealplanlegger/saksbehandler for snarlig tiltredelse. Virksomheten har 13 ansatte med oppgaver innenfor plan, byggesak, deling, landbruk, naturforvaltning, viltforvaltning, miljø, kart og oppmåling. ArbeidsoppgaverDen nye medarbeideren vil i hovedsak få arbeidsoppgaver knyttet til saksbehandling av kommunale og private reguleringsplaner, men det er også ønskelig å kunne tilby interne tjenester ift fysisk planlegging. Andre oppgaver innenfor virksomheten kan også være aktuelle og oppgavene vil variere og gi vide utfordringer, både innen større og mindre bygge- og reguleringssaker.Stillingen innebærer stor grad av faglig selvstendighet innenfor eget arbeidsområde.Kommunen benytter kartprogrammet ...

 • Company SUNNFJORD KOMMUNE AREAL OG BYGGESAK in Other
  10.06.2021 Updated on: 19.06.2021

  Org.nr.:921244207 Stillingsident: 21/5198 Presentasjon av stillingen :Areal- og byggesak har ansvar for kommunen sin arealplanlegging, plan- og byggesakshandsaming, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletenester. Eininga kan tilby interessante og utfordrande oppgåver i arbeidet med kommunen sin arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre 19 medarbeidarar arbeider i eit spanande, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokalar sentralt i byen Førde.Areal- og byggesak ønsker mangfald og ein jamn fordeling mellom kvinner og menn på arbeidsplassen. Vi oppmodar difor alle kvalifiserte kandidatar til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.Vi søker no etter:arealplanleggar i 100 % fast stillingArbeidsoppgåve...

 • Company SUNNFJORD KOMMUNE VAR in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Areal- og byggesak søker etter medarbeidarArealplanleggarAreal- og byggesak har ansvar for kommunen sin arealplanlegging, plan- og byggesakshandsaming, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletenester. Eininga kan tilby interessante og utfordrande oppgåver i arbeidet med kommunen sin arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre 19 medarbeidarar arbeider i eit spanande, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokalar sentralt i byen Førde.Areal- og byggesak ønsker mangfald og ein jamn fordeling mellom kvinner og menn på arbeidsplassen. Vi oppmodar difor alle kvalifiserte kandidatar til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Vi søker no etter:arealplanleggar i 100 % fast stillingArbeidsoppgåver:sakshandsa...

 • Company PLAN OG RESSURS AS in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  ArealplaleggerPga. økt oppdragsmengde søker vi nymedarbeider 100% stilling som arealplanleggerpå Rødberg, Nore og Uvdal kommune.Mer informasjon finnes på: stillingOm arbeidsgiveren:null...

 • Company HEMSEDAL KOMMUNE TEKNISK ETAT ADMINISTRASJON in Other
  10.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Org.nr.:964952701 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Hemsedal kommune har ledig stilling som arealplanlegger i et 2- årig vikariat. Stillinga ligg til teknisk etat som fortida har 34 årsverk. Etaten har 3 avdelingar der ledig vikariat ligg til avdeling for plan og utvikling. Denne avdelinga har ansvar for forvaltningsområda kommune- / arealplaner, byggesak, landbruk og matrikkel, kart/ og geodata. Kommunen har ca. 3 årsverk innan areal- og kommuneplanlegging. Avdelinga jobbar tett på kommunen sine innbyggjarar, politikarar og resten av kommunen sin administrasjon.Hovudarbeidsområde/ansvar:Arealplanlegging og oppgåver knytt til plan,- og bygningslovaUtarbeiding av planar i eigen regi og saksbehandling av private reguleringsplanarMogelegheitsanalyser - sentrumsutviklingBehandling av...

 • Company EIENDOMS- OG BYFORNYELSESETATEN in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4393119815 Presentasjon av stillingen:Er du interessert i byutvikling og ønsker å påvirke hvordan byen formes for fremtiden?Vi søker etter en dyktig byutvikler med eiendoms- og prosjektkompetanse til ett-årig vikariat med spennende oppgaver i Utviklingsavdelingen.Utviklingsavdelingen bidrar til utvikling av byen på kommunal og privat grunn. Avdelingen har en aktiv rolle i transformasjons- og utviklingsområdene, hvor vi samarbeider med andre kommunale aktører og fremforhandler utbyggingsavtaler med private utbyggere. Avdelingen har ca. 35 ansatte fordelt på fire seksjoner, tre geografiske seksjoner (Hovinbyen, Syd og Groruddalen, og Vest og Fjordbyen) og en planseksjon. Den ledige stillingen er plassert i seksjon Vest og Fjordbyen.Som byutvikler hos ossVil du få a...

 • Company TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN TROMSØ in Other
  10.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Org.nr.:922420866 Stillingsident: 19-21 Presentasjon av stillingen :Vi søker en målrettet og resultatorientert grunnerverver til 100% fast stilling til vår avdeling Plan, prosjektering og utbygging. Som grunnerverver har du ansvar for at erverv og oppmåling skjer i tråd med gjeldende planverk og lovverk. Dette innebærer bl.a:Være grunnervervsleder eller fagressurs grunnerverv i vegprosjekterErverv av areal og rettigheter til bygging, drift og vedlikehold av vegDelta i arbeidet med reguleringsplanerVerdsetting av eiendom og gjennomføring av forhandlinger med grunneiereForberede og gjennomføre ekspropriasjonsvedtak, gjennomføre skjønn for domstoleneOppfølging og grunneierkontakt i anleggsfase og utbetaling av erstatningsoppgjørKontorsted vil være i Harstad eller Tromsø.Det må påregnes at arb...

 • Company HOLMESTRAND KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  10.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Har du et engasjement for samfunnsplanlegging? Da vil vi ha deg med på laget!Holmestrand kommune har ca. 25 000 innbyggere og ca. 1 800 årsverk. Kommunen ligger vakkert til med lang kystlinje, flott natur, innsjø, elver, skog og fjell. Jernbanen og E18 går gjennom kommunen og gir god kommunikasjon både nordover og sørover.Stillingen hører til virksomhet for plan, byggesak og landbruk. Virksomheten teller ca. 30 ansatte og har ansvar for arealplanlegging, byggesaksbehandling, delingssaker, kart, matrikkel og landbruk. Du kommer til å jobbe innenfor tjenesteområdet plan sammen med fire andre arealplanleggere. Arbeidssted er på det tidligere rådhuset i Sande.Arbeidsoppgaver• Oppfølging og saksbehandling av reguleringsplaner.• Gi veiledning ...

 • Company PLAN OG RESSURS AS in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  ArealplaleggerPga. økt oppdragsmengde søker vi nymedarbeider 100% stilling som arealplanleggerpå Rødberg, Nore og Uvdal kommune.Mer informasjon finnes på: stillingOm arbeidsgiveren:null...

 • Company FJORD KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  10.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Org. nr: 939396268 Stillingsident: 4400766992 Presentasjon av stillingen:Fjord kommune skal styrke planavdelinga med ein dyktig arealplanleggar. Arealplanleggaren arbeider med planfagleg rådgjeving og behandling, utforming og ajourhald av planar etter plan- og bygningslova som detaljregulering og kommuneplanens arealdel. Stillinga medfører stort ansvar og er prega av utstrakt tverrfagleg samarbeid med internt tverrfagleg miljø og med eksterne aktørar. Rådgjeving til utbyggarar, private og andre aktørar høyrer til arbeidet. Kandidaten får personleg og fagleg utvikling i eit miljø der kvar medarbeidar er ein viktig del av arbeidet som eininga utfører.Aktuelle søkjarar blir kalla inn til intervjuArbeidsoppgåverPåvirke utviklinga av lokalsamfunnet gjennom godt planarbeidUtarbeiding av plandoku...

 • Company BANE NOR TRONDHEIM in Other
  10.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4362596196 Presentasjon av stillingen:I Norge har det aldri vært satset så mye på jernbane som nå. I Bane NORs Utbyggingsdivisjon kan du bli en del av et slagkraftig prosjektmiljø som har som mål å bli Norges ledende på planlegging og gjennomføring av store infrastrukturprosjekter. Vår oppgave er å fornye og modernisere jernbanen slik at flere kan reise trygt og effektivt med tog. Nå kan du bli med på å skape fremtidens jernbane.Utvikling av togtilbudet er viktig for å løse Norges miljø- og klimautfordringer. Det er i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-29 satt av 320 milliarder kroner til jernbanen. Bane NOR sitt ansvar og rolle er å sikre at den nasjonale jernbanestrukturen er tilgjengelig for togtrafikk. Utbyggingsdivisjonen planlegger, prosjekterer og gjennomfø...

 • Company ULLENSVANG KOMMUNE BYGGDRIFT in Other
  10.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Ullensvang kommune er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd! Vi kan tilby spennande og meiningsfulle arbeidsoppgåver i ein kommune som er i utvikling. Her finn du fjord, fjell, fonn, frukt, landbruk, havbruk og verdsleiande industri i ein og same kommune. Kommunen har omlag 11 100 innbyggjarar, der Odda er administrasjonssenter i kommunen omkransa av sterke bygder.Oppdraget vårt er å levera gode tenestar, vera ein god samfunnsutviklar og arbeide for vidare vekst og utvikling i kommunen. Gjennom motiverte og dyktige medarbeidarar løyser vi dette viktige samfunnsoppdraget, og ynskjer å ha fleire med på laget.Tar du utfordringa?Ledig stilling som sakshandsamar byggesak og landbruk100% årsvikariat på byggesakStillingane ...

 • Company SØR-VARANGER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  10.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Org.nr.:942110286 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kort om stillingen:Vi har ledig 100% fast stilling som ingeniør ved Tekniske tjenester avdeling vei.Hovedarbeidsoppgaver:Behandling/oppfølging/utarbeidelse av arbeidsvarlingsplaner og gravemeldinger.Oppfølging og kontroll av entreprenører og private mtp. arbeidsvarling, gravemeldinger og annet arbeid.Planlegging og oppfølging av drift, vedlikehold og nyanlegg av kommunale veier.Arbeid med kommunale planer innenfor området.Trafikksikkerhetsarbeid.Saksbehandling.Kvalifikasjonskrav:Utdanning på master eller bachelor nivå innen relevant fagområde.Teknisk fagskole og lengere erfaring innen relevant fagområde kan vurderes som erstatning for manglende master eller bachelor.Praksis fra fagområdet vektlegges, men er ikke et krav for mast...

 • Company VESTLAND FYLKESKOMMUNE FYLKESRÅDMANN in Other
  10.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 923723048 Stillingsident: 4397972771 Presentasjon av stillingen:Vestland fylkeskommune skal sikre og utvikle gode og vekstkraftige lokalsamfunn og sterke by- og senterområde. Dei regionale tenestene til innbyggarane, organisasjonar og næringslivet skal vidareutviklast med høg kvalitet. Fylkeskommunen skal sikre ein framtidsretta infrastruktur, med mål om betre samband internt i regionen og gode kommunikasjonar mot resten av landet, og ut i Europa. Den nye fylkeskommunen skal bidra til å bygge ein sterk felles kultur og identitet i fylket, samtidig som innbyggarane si tilknyting til lokalsamfunna vert tatt vare på.På avdelinga for infrastruktur og veg (INV) tek vi vare på fylkeskommunen sine forvaltningsoppgåver som vegeigar. Fylkesvegane knyter fylket saman og skal fungere som ei ...

 • Company FRØYA KOMMUNE TEKNISK SJEFS KONTOR in Other
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Om stillingenVed Virksomhet for Plan, miljø og forvaltning er det ledig 100 % fast stilling som arealplanlegger/saksbehandler for snarlig tiltredelse. Virksomheten har 13 ansatte med oppgaver innenfor plan, byggesak, deling, landbruk, naturforvaltning, viltforvaltning, miljø, kart og oppmåling. ArbeidsoppgaverDen nye medarbeideren vil i hovedsak få arbeidsoppgaver knyttet til saksbehandling av kommunale og private reguleringsplaner, men det er også ønskelig å kunne tilby interne tjenester ift fysisk planlegging. Andre oppgaver innenfor virksomheten kan også være aktuelle og oppgavene vil variere og gi vide utfordringer, både innen større og mindre bygge- og reguleringssaker.Stillingen innebærer stor grad av faglig selvstendighet innenfor eget arbeidsområde.Kommunen benytter kartprogrammet ...

 • Company ØYER KOMMUNE BYGGESAK in Other
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Har du lyst til å være med å ferdigstille kommunedelplan for Hafjellområdet, jobbe med reguleringsplan E6 gjennom Øyer og andre reguleringsplaner?Øyer kommune, tjenesteenhet Plan og utvikling, lyser ut to stillinger som arealplanleggere. Den faste stillingen er erstatning for en som slutter. Engasjementet er for å styrke planavdelingen på grunn av arbeidet med Nye Veiers regulering av E6 gjennom Øyer, og har varighet i første omgang fram til 31.12 2021, med gode muligheter for forlengelse, men også mulighet for fast stilling. Det er per i dag 4 arealplanleggere i Øyer kommune. Tjenesteenhet Plan og utvikling har ansvar for behandling av bygge- og delingssaker, alle typer arealplaner og oppmåling/kartverk.Om arbeidsgiveren:Øyer kommune ligger helt sør i Gudbrandsdalen, og har fantastiske mu...

 • Company SUNNFJORD KOMMUNE AREAL OG BYGGESAK in Other
  10.06.2021 Updated on: 19.06.2021

  Org.nr.:921244207 Stillingsident: 21/5198 Presentasjon av stillingen :Areal- og byggesak har ansvar for kommunen sin arealplanlegging, plan- og byggesakshandsaming, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletenester. Eininga kan tilby interessante og utfordrande oppgåver i arbeidet med kommunen sin arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre 19 medarbeidarar arbeider i eit spanande, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokalar sentralt i byen Førde.Areal- og byggesak ønsker mangfald og ein jamn fordeling mellom kvinner og menn på arbeidsplassen. Vi oppmodar difor alle kvalifiserte kandidatar til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.Vi søker no etter:arealplanleggar i 100 % fast stillingArbeidsoppgåve...

 • Company BYGGADMINISTRASJON HARALD BJØRNDAL AS in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company DRAMMEN KOMMUNE FELLESTJENESTER - ANSKAFFELSER/PERSONAL in Other
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Org. nr: 921 234 554 Stillingsident: 4385038039 Presentasjon av stillingen:Drammen er kommunen der drømmer har blitt til virkelighet. Basert på ambisiøse mål, bredt samarbeid og målrettet innsats gjennom de siste tiårene har kommunens forvandling blitt prisbelønnet for byrom og --utvikling. Det er svært høy utbyggingstakt og spennende satsinger fremover med bl.a. jernbaneutbygging, sykehusutbygging, samferdsel og planprosesser for en rekke sentrumsnære transformasjonsområder samt klimavennlig utbygging. Det skal satses på stedsutvikling i hele den nye kommunen der stedenes egenart skal videreutvikles i samråd med innbyggerne og i tråd med politiske føringer.Arbeidsoppgaver Unik mulighet Areal- og byutviklingDrammen kommune er Norges sjuende største og er et resultat av tre sammenslåtte ko...

 • Company HARSTAD KOMMUNE AREAL- OG BYGGESAKSTJENESTEN in Other
  10.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Er du vår nye medarbeider?Vi har fra 1. september 2021 ledig 100 % stilling som arealplanlegger og ønsker deg med på vårt lag.Kvalifikasjonskrav:Du bør ha relevant utdanning på bachelor- eller masternivå innen arealplanleggerfaget, med god kjennskap til kapittel 11 og 12 (mm) i plan- og bygningsloven.Relevant og god arbeidserfaring fra offentlig eller privat sektor kan kompensere for formell utdanning.Personlig egnethet vil bli vektlagt.All saksbehandling skjer ved bruk av digitale verktøy og det forutsettes god kjennskap til slike arbeidsrutiner.For deg som ikke har norsk som morsmål: Du må vise at du kan snakke og skrive godt norsk. Dette kan du gjøre på to måter. Du kan levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B1, eller du kan vise det gjennom en godt skrevet søknad og en samtale...

 • Company SINTEF COMMUNITY AVD OSLO in Other
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company WSP NORGE AS AVD OSLO in Other
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company STRUCTOR LILLEHAMMER AS in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  SER DU MULIGHETER?SAMMEN MED OSS PÅ LILLEHAMMER?Vi er 13 lykkelige medarbeidere i et gründermiljø, med kontorer sentralt i byen. Vi har fokus på fag, støttet av enkle administrative systemer. Her er det moro! Det er godt å bo i Norges fineste by, og vi har et glimrende arbeidsmiljø.Vi søker medarbeidere innen vann/avløp og arealplanlegging/samferdsel. Mer informasjon på  ved å klikke på “Søk på stilling” knappen på høyre side eller ta kontakt med:Vann/avløp:Geir Sagbakken: 932 43 242 Arealplanlegging/samferdsel:Tor Christensen: 932 43 078 Om arbeidsgiveren:null...

 • Company STATSFORVALTEREN I AGDER AVD ARENDAL in Other
  01.06.2021 Updated on: 01.06.2021

  Om stillingenMiljøvernavdelingen har ledig 100% fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver innenfor fagområdet arealplanlegging, med tiltredelse snarest. Miljøvernavdelingen ivaretar Statsforvalterens oppdrag på miljøområdet i Agder. Vi er rundt 35 medarbeidere, fordelt på fire faggrupper.Faggruppe arealplan formidler nasjonal politikk og prioriteringer i kommunal og regional arealplanlegging, og veileder om statlige føringer. Statsforvalteren er fagmyndighet for blant annet klima, jordvern, naturmangfold, landskap, vann- og vassdrag, strandsone, barn og unge og folkehelse. Gjennom vårt arealplanarbeid skal vi bidra til at slike nasjonale interesser ivaretas i kommunal arealplanleggingInkludering og mangfold er en styrke.Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livser...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Town and traffic planners Edit filters