Jobmonitor. Search results for Town and traffic planners

25 Jobs found

Used filters:
 • Town and traffic plannersx
Displaying 1-25 of 25 results.
 • Company PLAN- OG BYGNINGSETATEN in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4306561975 Presentasjon av stillingen:Avdeling for områdeutvikling arbeider med prosjektbasert byutvikling hvor bærekraft, arkitektonisk kvalitet og resultater som gir merverdi for byen er særlig viktig. Vi tar prosjektene fra det er klart at ny reguleringsplan er nødvendig og til ferdigstilling av den nye bebyggelsen. Arbeidet foregår i tverrfaglige enheter. Vår viktigste oppgave er å bidra til at hver enkelt plan- og byggesak gir kvalitet til byen, ved å utvikle prosjektene i sammenheng med omkringliggende byområder. Avdeling for områdeutvikling består av stab og seks geografiske enheter som behandler innsendte reguleringsplaner.Avdeling for områdeutvikling søker en engasjert medarbeider med arkitektur- og planfaglig kompetanse, som også er opptatt av byforming...

 • Company BYPLANKONTORET in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: 989091409 Stillingsident: 4307090439 Presentasjon av stillingen:Bylivsprosjektet Nyhavna, ved Byplankontoret, ønsker å tilby en 20 prosent prosjektstilling innen byplanlegging og arkitektur. Arbeidsperioden er minimum 18 uker. Arbeidstiden vil være fleksibel og avtales etter behov.Trondheim har cirka 200 0000 innbyggere og vokser med rundt 3000 årlig. Det er derfor behov for god og helhetlig byplanlegging. Nyhavna er et av de viktigste og største sentrumsnære transformasjonsområder. Kvalitetsprogram for Nyhavna og kommunedelplan legger et langsiktig grunnlag for utvikling av bydelen. Samtidig jobber Trondheim Kommune med områdemodning av Nyhavna, deriblant midlertidige prosjekter, kunnskapsinnhenting og innbyggerinvolvering gjennom bylivsprosjektet på Nyhavna.Stillingen vil være t...

 • Company VILL PLAN AS in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HOLMESTRAND KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vi har spennende oppgaver for kommuneplanlegger i en kommune i vekst!Holmestrand kommune søker en samfunnsinteressert kommuneplanlegger som ønsker å bidra til en bærekraftig vekst for Holmestrand.Nye Holmestrand kommune med nær 25 000 innbyggere vil ha stor befolkningsvekst framover. Vi ønsker å være en offensiv kommune som er attraktiv å bo i. Kommunen har tatt en aktiv rolle som samfunnsutvikler og har vedtatt gode og langsiktige planer med tydelige arealstrategier. Store nærings- og boligprosjekter er under utvikling flere steder i kommunen.Den nye kommuneplanleggeren vil få en sentral rolle i å bidra til videreutviklingen av Holmestrand kommune som en framtidsrettet samfunnsaktør. Stillingen innebærer ansvar for overordnet kommunal p...

 • Company KMS ARKITEKTER AS in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Er du initiativrik arealplanlegger med god erfaring innen regulering?Ønsker du spennende og selvstendige arbeidsoppgaver i et faglig og godt arbeidsmiljø? Hos oss vil du få utvikle deg!Da er KMS Arkitekter AS stedet for deg!KMS Arkitekter AS fokuserer på utvikling og nytenkning. Vi arbeider med et bredt spekter av oppgaver -- fra eneboliger til store boligkompleks, kultur, industri og undervisningsbygg. Planarbeid og reguleringsplaner er også en vesentlig del av vårt arbeid. Våre arbeidsområder er: arkitektur, regulering, prosjektledelse og 3D visualisering.Vi søker en initiativrik arealplanlegger med god erfaring innen regulering!KVALIFIKASJONER· Arealplanlegger / Bachelor i samfunns- og arealplanlegging eller relevant utdanning (ev. master i arkitektur)· Minimum 1 års erfaring innen regu...

 • Company GPA NORGE AS AVD OSLO in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Arealplanlegger Gottlieb Paludan Architects OsloMotiveres du av å finne løsninger innenfor et begrenset handlingsrom? Liker du utfordringer og leter du etter de gode og smarte løsningene? Hos oss får du jobbe med store reguleringsplaner i sentrale og bynære områder.Du får en sentral rolle i vårt planteam og kan forvente en stor grad av ansvar.For å lykkes i rollen tror vi at du er en god oversetter fra konsept til regulering. Du har over 5 års erfaring som planlegger i offentlig eller privat sektor. Du har relevant planfaglig utdanning og kjenner godt til norsk planlovgivning.Vi ser etter deg som er faglig sterk, engasjert og som liker utfordringer. Du kan lede prosjekter med tverrfaglige team og koordinere utredninger. Du har god forståelse for arealplanlegging og planprosesser. Er du i t...

 • Company HOL KOMMUNE PLAN OG UTVIKLING in Other
  26.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Org.nr.:944 889 116 Stillingsident: 20/0 Presentasjon av stillingen :Hol kommune, ved Plan & utvikling har følgende stilling ledig:Kommuneplanlegger, 100 % fast stilling , med tiltredelse etter avtale.Arbeidsoppgavene:• Kommuneplanlegging og oppfølging av regionale planprosesser knyttet opp mot plan- og bygningsloven.• Bidra til utarbeidelse av kommunens styringsdokumenter og planer og koordinering av dette arbeidet.• Bidra i medvirkningsarbeidet (internt og eksternt) og kvalitetssikringsarbeid av planer, slik at planene våre kan gjennomføres på best mulig måte for flest mulig.• Arbeid med befolkningsprognoser, analyser, utviklingsarbeid og prosjektarbeid innenfor fagområdet.• Andre relevante arbeidsoppgaver vil kunne bli tillagt stillingen• Bidra i prosjekter på tvers i kommunen.• Delta i...

 • Company VESTLAND FYLKESKOMMUNE FYLKESRÅDMANN in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: 923722890 Stillingsident: 4314116240 Presentasjon av stillingen:Vestland fylkeskommune skal sikre og utvikle gode og vekstkraftige lokalsamfunn og sterke by- og senterområde. Dei regionale tenestene til innbyggarane, organisasjonar og næringslivet skal vidareutviklast med høg kvalitet. Fylkeskommunen skal sikra ein framtidsretta infrastruktur, med mål om betra samband internt i regionen og gode kommunikasjonar mot resten av landet, og ut i Europa. Den nye fylkeskommunen skal bidra til å bygge ein sterk felles kultur og identitet i fylket, samtidig som innbyggarane si tilknyting til lokalsamfunna vert tatt vare på.På avdelinga for infrastruktur og veg (INV) tek vi vare på fylkeskommunen sine forvaltningsoppgåver som vegeigar. Fylkesvegane knyter fylket saman og skal fungere som ei ...

 • Company ENEBAKK KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HEIM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HEAD ENERGY CONSULTING AS AVD STAVANGER in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company AURLAND KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  22.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company COWI AS AVD KRISTIANSAND in Other
  22.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VESTLAND FYLKESKOMMUNE INFRASTRUKTUR OG VEG BERGEN in Other
  21.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Org. nr: 923723722 Stillingsident: 4298642855 Presentasjon av stillingen:Vestland fylkeskommune skal sikre og utvikle gode og vekstkraftige lokalsamfunn og sterke by- og senterområde. Dei regionale tenestene til innbyggarane, organisasjonar og næringslivet skal vidareutviklast med høg kvalitet. Fylkeskommunen skal sikra ein framtidsretta infrastruktur, med mål om betra samband internt i regionen og gode kommunikasjonar mot resten av landet, og ut i Europa. Den nye fylkeskommunen skal bidra til å bygge ein sterk felles kultur og identitet i fylket, samtidig som innbyggarane si tilknyting til lokalsamfunna vert tatt vare på.På avdelinga for infrastruktur og veg (INV) tek vi vare på fylkeskommunen sine forvaltningsoppgåver som vegeigar. Fylkesvegane knyter fylket saman og skal fungere som ei ...

 • Company ALTA KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  21.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Org. nr: 944588132 Stillingsident: 4313841894 Presentasjon av stillingen:Alta er en kommune i sterk utvikling og vekst, og dette gir oss spennende utfordringer når det gjelder samfunnsplanlegging og arealbruk. For å styrke dette arbeidet søker vi nå etterKOMMUNEPLANLEGGERAvdeling for Samfunnsutvikling har ansvar for overordna og strategisk samfunnsplanlegging i kommunen, herunder næringsutvikling, arealplanlegging og andre saker etter Plan- og bygningsloven.ArbeidsoppgaverKommuneplanens Samfunnsdel og ArealdelKommunal PlanstrategiRegionale planerKommunedelplaner (tverrsektorielle)Lokaliseringssaker og høringssakerDelta i tverrsektorielle arbeidsoppgaverDelta i overordna og strategisk by -- og arealutviklingKvalifikasjonerMastergrad som samfunnsplanlegger, sivilarkitekt, sivilingeniør, plan...

 • Company ECN AS in Other
  20.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company PLAN- OG BYGNINGSETATEN in Other
  20.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4306075082 Presentasjon av stillingen:Vil du bruke erfaringen din for at skoler, barnehager, sykehjem og omsorgsboliger blir viktige brikker i utviklingen av Oslo?Utviklings- og infrastrukturavdelingen har 35 medarbeidere fordelt på fire enheter. Avdelingen arbeider med plan- og byggesaksbehandling innen sosial- og teknisk infrastruktur. Vi arbeider med prosjektbasert byutvikling hvor bærekraft, arkitektonisk kvalitet og resultater som gir merverdi for byen er særlig viktig.Til enhet for sosial infrastruktur sør søker vi en erfaren og faglig trygg saksbehandler, gjerne med erfaring fra behandling av byggesøknader i kommunal eller privat sektor. Du skal bidra til at skoler, barnehager, sykehjem og omsorgsboliger med utearealer blir anlegg som gir kvalitet til byen...

 • Company NORCONSULT AS AVD TRONDHEIM in Other
  20.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SWECO NORGE AS AVD MOLDE in Other
  19.11.2020 Updated on: 20.11.2020

  I Sweco møter du dyktige kolleger som setter pris på meningene dine. Sammen jobber dere på spennende og utfordrende prosjekter som skaper framtidens Norge.Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne forventer; rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren alltid tilgjengelig, kompetent og engasjert i kundenes prosjekter.Hos oss gjør du en forskjell. Ved Swecos kontor i Molde møter du et solid og godt flerfaglige miljø innenfor veg, arealplan, landskapsarkitektur, miljø, konstruksjon, akustikk og brann. Vi har økende etterspørsel etter våre tjenester, og nå søker vi arealplanleggere som har lyst til å bryne seg på spennende ...

 • Company BJØRNAFJORDEN KOMMUNE PLAN, BYGG OG OPPMÅLING in Other
  19.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company STEPP INN AS in Other
  18.11.2020 Updated on: 19.11.2020

  Vi leter etter en serviceminded bookingmedarbeider som kan trives med å planlegge og koordinere taxitrafikken i Follo-distriktet. Stillingen vil være på ca. 80 %, men kan justeres ut fra ønsker for rette kandidat. Det er også mulighet for å ta ekstravakter.Bedriftens tjeneste er døgnåpen og turnusen er delt inn i tre skift; dag, kveld og natt både hverdager og helg. Slik at nattarbeid må på beregnes i stillingen. I tillegg til faste vakter er det ønskelig at du også kan fungere som tilkallingsvikar ved sykdom/ferier eller jobbe ekstra i hektiske perioder. Når du inngår i en turnus må du belage deg på å jobbe på helligdager og i høytider.Arbeidsoppgavene består i å ta i mot bestillinger fra kunder på telefon og via internett, og registrere bestillingene i bedriftens bookingsystem. Dine vikt...

 • Company NÆRØYSUND KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRASJON in Other
  17.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Enhet for plan/byggesak inngår i ansvarsområdet Teknisk, som består av enhetene kommunalteknikk, byggdrift, plan/byggesak, prosjektoppfølging, eierskapsutvikling og brann.På grunn av høy aktivitet og en positiv utvikling i regionen, har kommunen behov for å styrke kapasiteten innen plan- og byggesak. Som rådgiver ved Teknisk vil du få mulighet til å påvirke utviklingen av en kommune som står overfor store og spennende utfordringer i årene som kommer.ArbeidsoppgaverSaksbehandling etter plan- og bygningsloven.Delegerte saker og forberedelse av saker for politisk behandling.Kommunens oppgaver i henhold til matrikkelloven, bygningsdelen.Andre oppgaver som hører inn under arbeidsområdet til TekniskStillingens arbeidsoppgaver vil bli forsøkt tilpasset den erfaring og kompetanse som aktuelle kand...

 • Company VENNESLA KOMMUNE PLAN OG UTBYGGING in Other
  17.11.2020 Updated on: 18.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4308939197 Presentasjon av stillingen:Er du vår nye arealplanlegger?Vil du være med å videreutvikle Vennesla kommune med mange spennende prosjekter og med stort utviklingstempo?Enhet for plan og utbygging har 11 ansatte innenfor fagområdene arealplanlegging, byggesak, oppmåling, matrikkelføring, geodata- og adresseforvaltning, landbruk og skogbruk.Vi søker nå etter en ny faglig dyktig og engasjert medarbeider til planavdelingen. Hovedoppgavene vil være å saksbehandle reguleringsplaner og bidra til utvikling av Vennesla som grønn, urban bygd. Det legges vekt på tverrfaglig samarbeid og nettverksjobbing.Tiltredelse: 01.02.2021.Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at søknaden blir unntatt fra offentlighet. Søkere vil varsles der...

 • Company KONGSBERG KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  17.11.2020 Updated on: 18.11.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kongsberg er en by- og landkommune i spennende utvikling.Vi søker nå en kommuneplanlegger som vil ha en viktig rolle i dette arbeidet. Fast 100% stilling.Kommuneplanlegger jobber tett på prosjekter knyttet til strategi, omdømme og vekst -- og er bindeleddet mellom rådmannen, politikere og befolkningen. Ett av våre satsningsområder er «Vekst i Kongsberg». Som vår nye kommuneplanlegger vil du ha en sentral rolle i dette prosjektet.Stillingen er organisatorisk plassert i enhet for samfunnsutvikling og tekniske tjenester.Innhold i stillingen:Som kommuneplanlegger samarbeider du tett med kommunens enheter og rådmannens stab. Der vil du blant annet styre og koordinere kommuneplanarbeidet.Dine hovedoppgaver vil inkludere overordnet planlegging ...

 • Company STAVANGER KOMMUNE BY- OG SAMFUNNSPLANLEGGING in Other
  17.11.2020 Updated on: 18.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4302805481 Presentasjon av stillingen:Vi gjennomfører anleggsprosjekter for å tilrettelegge byen for fremtiden. Hos oss får du være med å skape en bedre by å leve og bo i. Vi tilbyr deg et solid fagmiljø, utfordrende arbeidsoppgaver og fleksibel arbeidstid. Det betyr at du kan fokusere på det som er viktig, både i arbeidstiden og på fritiden.Plan og anleggsavdelingen består av 45 kompetente medarbeidere, i hovedsak sivilingeniører, ingeniører og fagarbeidere. Avdelingen har ansvar for å prosjektere og bygge offentlige gater samt vann- og avløpsanlegg i Stavanger. Gjennomføringen av prosjektene skjer både i egenregi og ved bruk av konsulenter/entreprenører. Avdelingen har et nært og godt samarbeid med interne fagmiljøer innen landskapsarkitektur, vei, vann og avlø...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Town and traffic planners Edit filters