Jobmonitor. Search results for University and higher education teachers

298 Jobs found

Used filters:
 • University and higher education teachersx
Displaying 1-50 of 298 results.
 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ in Other
  22.06.2021

  The positionThe UiT Aurora Centre DYNAMO announces vacant PhD fellow positions in the area of computational plasma physics at UiT The Arctic University of Norway.The positions are available for commencement from mid-2021. The appointment is for a period of four years, where one year is allocated for teaching or other duties for the department where the fellow is hired. The duties are normally distributed evenly over the four-year period. The possible third position is for a period of three years. The objective of the positions is to complete research training to the level of a doctoral degree. Admission to a PhD programme is a prerequisite for employment, and the programme period starts on commencement of the position. The fellows will work in a large, international, and interdisciplinary ...

 • Company NTNU FAKULTET FOR MEDISIN OG HELSEVITENSKAP in Other
  22.06.2021

  This is NTNUPå NTNU jobber 7 400 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.NTNU søker engasjerte medarbeidere.Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessenOm stillingenVi har ledig fast 100% stilling som universitetslektor i helsevitenskap (sykepleie) ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.   Stillingen er i hovedsak knyttet til fagområdet sykepleie.  Bachelor sykepleie har felles studieplan med Institutt for helsevitenskap Ålesund og Institutt for helsevitenskap i Gjøvik, og samarbeid på tvers av campus må påregnes.   Stilling er administrativt tilknyttet Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, ISM. For mer informasjon om instituttet, se  ArbeidsoppgaverDu har sammen med instituttets...

 • Company NES ADVANTAGE SOLUTIONS AS in Other
  22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HØGSKOLEN I MOLDE AVD MOLDE in Other
  22.06.2021

  Om stillingen / arbeidsoppgaverStillingene er tilknyttet bachelorprogrammet i sykepleie som tilbys både som hel- og deltidsstudium. Du skal primært undervise og veilede studenter, oppfølging av studenter i praksisstudier og undervisning i simuleringsenheten. For høyskolelektor er per tiden 20 prosent av stillingen er øremerket forskning, utvikling, innovasjon, samfunnskontakt og formidling. For høyskolelærer utgjør disse oppgavene 10 prosent av stillingen.Avdelingen har studietilbud både i Molde og Kristiansund . Du må derfor påregne oppgaver på begge studiestedene. Oppfølging av studenter i praksis vil også medføre noe reisevirksomhet. Du vil vil bli godtgjort etter statens reisesatser. KvalifikasjonskravDu må være autorisert sykepleier med nyere klinisk erfaring fra kommune – og/eller sp...

 • Company VB BOK AS AVD HØYSKOLEN OSLO KRISTIANIA in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VB BOK AS AVD HØYSKOLEN OSLO KRISTIANIA in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company POLITIHØGSKOLEN AVD BODØ in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4399655097 Presentasjon av stillingen:Ved Politihøgskolens, avdeling Bodø, er det i perioden 01.08.21 -- 31.07.22 ledig et vikariat i 100 % undervisningsstilling innen juridiske fag.Stillingen er knyttet til høgskolens treårige bachelorutdanning, hvor det undervises i blant annet strafferett og straffeprosess, ordensjus, forebyggende politiarbeid og forvaltningsrett.Undervisningsoppgavene i den utlyste stillingen vil være for studentene i første og tredje studieår, innenfor kunnskapsområdene Etterforskning og Forebyggende. I tillegg vil det kunne bli undervisningsoppgaver i forvaltningsrett og vegtrafikkrett. Stillingen inneholder også oppgaver med veiledning i bacheloroppgaver, sensurarbeid, samt undervisning i andre kunnskapsområder og for studentene som er i p...

 • Company NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org.nr.:985165262 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Om stillingenNasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har ledig en 4 års stilling som ph.d.-stipendiat innen området personellsikkerhet og sikkerhetskultur, med særlig fokus på forebygging av innsidervirksomhet. Det åpnes for å omdisponere midler og i stedet finansiere et postdoktor arbeid for kandidater med doktorgradskompetanse.Stipendiatstillingen etableres i et samarbeid mellom NSM, Politihøyskolen (PHS) og Universitetet i Bergen (UiB). Det overordnede formålet for prosjektet er å analysere risikoen for innsidere (definert som en person med legitim tilgang til en virksomhets verdier, som misbruker sin tilgang for å kompromittere, sabotere eller manipulere disse verdiene) fra et personellsikkerhetsmessig perspektiv, og identifisere...

 • Company POLITIHØGSKOLEN in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4377541954 Presentasjon av stillingen:Ved Politihøgskolens forskningsavdeling er det ledig én stipendiatstilling ved forskningsprosjektet . Stipendiatstillingen er fire-årig (100%) inkludert pliktarbeid ved Politihøgskolen. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet, og er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Politihøgskolen. Prosjektet ledes av professor Torbjørn Skardhamar, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved universitetet i Oslo (UiO), og det forventes et nært samarbeid med forskergruppen ved UiO.Arbeidssted for stillingen vil være i våre lokaler på Majorstua i Oslo. Den som blir tilsatt, blir en del av en tverrfaglig forskergruppe med erfarne nasjonale og internasjonale forskere. Politihøgskolens forskningsmiljø består av ca. 70 personer,...

 • Company HØGSKULEN PÅ VESTLANDET BERGEN - INNDALSVEIEN 22 in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig inntil to faste stillinger i 100%  som førsteamanuensis/førstelektor/høyskolelektor  innen organisasjon og ledelse ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap.De utlyste stillingene vil organisatorisk være plassert ved Institutt for økonomi og administrasjon (IØA). Arbeidssted vil være Institutt for økonomi og administrasjon, campus Bergen. Noe reisevirksomhet må påregnes.Vi ser etter en person med kompetanse innen organisasjon og ledelse, fortrinnsvis innenfor strategisk ledelse, endringsledelse, strategi, prosjektledelse, HMS eller innovasjon.Ansvars- og arbeidsområde:Undervisning og veiledning  på bachelornivå og på instituttets kurs for etter- og videreutdanning ved HVL Campus BergenForsknings- og utviklingsarbeid med relevans for fagområd...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  UiB - Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Om stillinganeVed Det juridiske fakultet er det inntil ti ledige stipendiatstillingar. Sju stillingar er ledige uansett, og av desse er ei øyremerkt skatterett. Dei siste tre er avhengige det økonomiske handlingsrommet til fakultetet på tilsettingstidspunktet.Normal åremålsperiode for stillinga er fire år med 25 prosent pliktarbeid. Avgjerda av om det skal leggjast til eitt år med pliktarbeid i form av undervisning, skal treffast innan seks månader. Eventuell undervisning skal kunne gjennomførast innanfor dei obligatoriske emna i masterstudiet i rettsvitskap ved UiB. ...

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  The positionA PhD position is available at , in the newly established research group of Dr. Bastian Fromm and the research project 'MIRevolution - the reversibility of microRNA evolution and canalization as drivers of organismic evolution'.The workplace is at UiT in Tromsø. You must be able to start in the position within a reasonable time after receiving the offer.The position is for a period of four years. The nominal length of the PhD programme is three years. The fourth year is distributed as 25 % each year and will consist of teaching and other duties. The objective of the position is to complete research training to the level of a doctoral degree. Admission to the PhD programme is a prerequisite for employment, and the programme period starts on commencement of the position.The proje...

 • Company NORCE INNOVATION AS AVD BERGEN in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Om avdelingen NORCE HelseHelseavdelingen i NORCE har om lag 125 ansatte hvor de fleste har arbeidssted i Bergen, og driver forsknings- og undervisningsvirksomhet innen fagområder som psykisk helse for barn og unge og barnevern, det psykiske helsetilbudet for barn og unge, rehabilitering, odontologi og medisin.Om RKBU VestRegionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) er et senter tilknyttet helseavdelingen i NORCE.Senteret er inndelt i tre tverrfaglige grupper som driver praksisnær og praksisrelevant forskning, undervisning, formidling og tjenestestøtte - rettet mot og i samarbeid med kommunehelsetjenester, skoler, barnehager, barne- og familievern, og tjenester på spesialistnivå.Aktivitetsområdet favner fylkeskommunene Vestland og Rogaland, men hvor noen aktiviteter inngår i nasjo...

 • Company HØGSKULEN PÅ VESTLANDET BERGEN - INNDALSVEIEN 22 in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig ei mellombels stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor i IKT i læring ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett.Om stillinga:Det er ledig ei mellombels stilling i 100% som førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor i IKT i læring i tida frå august/september 2021 til 31.07.2022 ved Fakultet for lærarutdanning kultur og idrett, Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag i Bergen, Sogndal eller Stord.Ansvars- og arbeidsområde:Stillinga har følgjande ansvars- og arbeidsoppgåver:Undervise, rettleie, vurdere, følgje opp studentar i praksis og utvikle studentaktive læringsformer i tråd med krav i studietilsynsforskrifta. Desse oppgåvene vil primært vere knytt til ulike masterprogram og etter- og vidareutdanningar, al...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO SENTRALADMINISTRASJON in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  About the positionThe Department of Political Science is recruiting a Postdoctoral Fellow (SKO 1352) with a specialization in research policy or research governance. The successful applicant will be part of “The Centre for Research Quality and Policy Impact Studies” (R-Quest), an eight-year collaborative research project funded by the Norwegian Research Council and coordinated by the Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU). The appointment is for a fixed period of 4 years, with a 25% teaching requirement.The R-Quest project investigates the nature and mechanisms of research quality in an encompassing way, including the individual, organizational, and national level. In this, R-Quest focuses on three closely related questions concerning research quality: 1....

 • Company UNIVERSITETET I OSLO SENTRALADMINISTRASJON in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Job descriptionA Doctoral Research Fellowship (SKO 1017) in Russian language and linguistics is available at the , University of Oslo. The position is associated with the Researcher Project grant 302573 ”Fakespeak – the language of fake news. Fake news detection based on linguistic cues”,  , funded by the Research Council of Norway and led by Project Manager Silje Susanne Alvestad, researcher in Slavic languages and linguistics at the University of Oslo.Fake news, defined as news items that are meant to be deceptive and which the author knows to be false, is not a new phenomenon. However, the rapid development of social media now allows news from sources of varying reputation to be spread unfiltered at lightning speed and to be read by millions of people in a very short period of time. Wes...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO SENTRALADMINISTRASJON in Other
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Om stillingen Ved Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett er det ledig 1 stilling som stipendiat (SKO 1017) eller postdoktor (1352)   tilknyttet det NFR-finansierte prosjektet (SODI). Prosjektet skal undersøke hvordan juss og teknologi kan virke sammen for å avdekke og redusere sårbarheter ved bruk og misbruk av eID-systemer, og dermed bidra til økt samfunnssikkerhet.Tilsetting er i utgangspunktet for tre år. Dersom kandidaten kan fylle et udekket undervisningsbehov ved fakultetet, kan det avtales tilsetting for fire år med 25 % undervisningsplikt. For en postdoktor vil en treårig stilling ha 10 % undervisningsplikt.Det juridiske fakultet i Oslo har Norges største forsknings- og undervisningsmiljø i rettsvitenskap. Fakultetets doktorgradsprogram har til enhver tid ca. 50 stipendia...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO SENTRALADMINISTRASJON in Other
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Om stillingenVed Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett er det ledig 1 stilling som stipendiat (SKO 1017) tilknyttet det NFR-finansierte prosjektet S (SODI). Prosjektet skal undersøke hvordan juss og teknologi kan virke sammen for å avdekke og redusere sårbarheter ved bruk og misbruk av eID-systemer, og dermed bidra til økt samfunnssikkerhet.Tilsetting er i utgangspunktet for tre år. Dersom kandidaten kan fylle et udekket undervisningsbehov ved fakultetet, kan det for stilling som stipendiat avtales tilsetting for fire år med 25 % undervisningsplikt.Det juridiske fakultet i Oslo har Norges største forsknings- og undervisningsmiljø i rettsvitenskap. Fakultetets doktorgradsprogram har til enhver tid ca. 50 stipendiater. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og skal lede fra...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO SENTRALADMINISTRASJON in Other
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Job descriptionA Doctoral Research Fellowship (SKO 1017) in Archaeology/Critical Heritage studies is available at  (IAKH), University of Oslo. The doctoral fellowship is affiliated with the research project , led by Associate Professor Þóra Pétursdóttir and funded by the Norwegian Research Council. Rooted in archaeology, critical heritage studies and environmental humanities, Relics of Nature explores understandings and manifestations of natural heritage, as well as relations between natural and cultural heritage. With special focus on the High North, and with case studies in Iceland and Svalbard/Northern Norway, a central concern is to scrutinize the values and preferences grounding definitions and management of natural heritage in the context of climate change. To what extent do we need ...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO SENTRALADMINISTRASJON in Other
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Job descriptionA Postdoctoral Research Fellowship (SKO 1352) is available at the , University of Oslo. The position is affiliated with the research project , funded by the Norwegian Research Council and led by Associate Professor Þóra Pétursdóttir.Rooted in archaeology, critical heritage studies and environmental humanities, Relics of Nature explores understandings and manifestations of natural heritage, as well as relations between natural and cultural heritage. With special focus on the High North, and with case studies in Iceland and Svalbard/Northern Norway, a central concern is to scrutinize the values and preferences grounding definitions and management of natural heritage in the context of climate change. To what extent do we need to rethink the conceptual and material preferences a...

 • Company NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  This is NTNUPå NTNU jobber 7 400 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.NTNU søker engasjerte medarbeidere. Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søknadsprosessen . Om stillingen (IIK) søker deg som er interessert i å arbeide med og ta en doktorgrad innen våre fagfelt. Som doktorgradsstipendiat vil du få muligheten til å utvikle og påvirke fremtidens løsninger. En doktorgradsutdanning er en attraktiv karrierevei, enten du ser for deg en fremtid som fagspesialist, leder i det offentlige eller private næringsliv, eller som videre forsker.  Du vil få erfaring fra selvstendig prosjektarbeid med aktiv veiledning med Norges fremste eksperter på fagfeltet. Du vil få muligheten til å knytte nettverk på tvers av landegrenser og andre fageksperter. Under...

 • Company UNIVERSITETET I STAVANGER ULLANDHAUG in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Om stillingenUniversitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i materialteknologi ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi. Stillingen er ledig fra 01.08.2021.Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling gjennom en forskerutdanning.Den som ansettes vil bli tatt opp på doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap. Programmet omfatter relevante kurs i et omfang som tilsvarer omkring et halvt års studium, en avhandling basert på selvstendig forskning, deltakelse i nasjonale og internasjonale forskermiljø, relevant forskningsformidling, prøveforelesning og disputas. Les mer om forskerutdanningen ved UiS på Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forsk...

 • Company OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET STUDIESTED PILESTREDET in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.OsloMet søker deg som har betydelig tematisk innsikt, forsknings-, publikasjons- og undervisni...

 • Company UNIVERSITETET I STAVANGER ULLANDHAUG in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Om stillingenUniversitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i molekylær og biokjemisk parasittologi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi. Stillingen er ledig fra høsten 2021.Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling gjennom en forskerutdanning.Den som ansettes vil bli tatt opp på doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap. Programmet omfatter relevante kurs i et omfang som tilsvarer omkring et halvt års studium, en avhandling basert på selvstendig forskning, deltakelse i nasjonale og internasjonale forskermiljø, relevant forskningsformidling, prøveforelesning og disputas. Les mer om forskerutdanningen ved UiS på Stipendiaten ansettes for en periode...

 • Company UNIVERSITETET I STAVANGER ULLANDHAUG in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Om stillingenUniversitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i organisk kjemi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi. Stillingen er ledig fra 1. august 2021.Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling gjennom en forskerutdanning.Den som ansettes vil bli tatt opp på doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap. Programmet omfatter relevante kurs i et omfang som tilsvarer omkring et halvt års studium, en avhandling basert på selvstendig forskning, deltakelse i nasjonale og internasjonale forskermiljø, relevant forskningsformidling, prøveforelesning og disputas. Les mer om forskerutdanningen ved UiS på Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren f...

 • Company NTNU FAKULTET FOR ØKONOMI in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Dette er NTNUPå NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.NTNU søker engasjerte medarbeidere.Om stillingenNTNU Handelshøyskolen inviterer søkere til fast 100% stilling som førsteamanuensis innen fagområdet bedriftsøkonomi med vekt på økonomistyring og regnskap. Stillingen er opprettet for a styrke forskningen og undervisningen i fagomradet pa bachelor-, master- og doktorgradsniva.Økonomistyring kan som fagomrade defineres bredt, og omfatter identifisering og løsning av beslutnings-, kontroll- og styringsutfordringer i virksomheter, herunder effektiv ressursbruk, strukturering og bruk av økonomisk informasjon i beslutninger. Inkludert i fagområdet er grunnleggende kunnskap om regnskapspraksis og bruk av regnskapsinformasjon. Den som tilsettes, ma...

 • Company NORD UNIVERSITET BODØ in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Om stillingenVed Nord universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap, er det ledig to stillinger som førsteamanuensis i samfunnsvitenskapelig metode, med vekt på kvantitativ metode. Stillingene vil være knyttet til det metodefaglige miljøet ved fakultetet.Det forventes at våre vitenskapelig ansatte driver aktiv forskning, og deltar aktivt i initiering av nye forskningsprosjekter. Forskningen ved Fakultet for samfunnsvitenskap skal rette sin oppmerksomhet mot de største samfunnsutfordringene i vår tid, som miljø- og klimautfordringer, demokratiutfordringer, migrasjon, digital utvikling, fornyelse av arbeidslivet, samfunnsendringer i frivillig sektor og organisert fritid, og bedre og mer effektive velferds-, helse- og omsorgstjenester, og kunnskapen som produseres ved fakultetet skal bidra til ...

 • Company BI STAVANGER in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET STUDIESTED KJELLER in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).Fakultetet utdanner fremtidens lær...

 • Company OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET STUDIESTED KJELLER in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).Fakultetet utdanner fremtidens lær...

 • Company HØGSKOLEN I ØSTFOLD HALDEN in Other
  18.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Om stillingenVed Fakultet for helse, velferd og organisasjon, Institutt for velferd, ledelse og organisasjon er det ledig fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor i organisasjon og ledelse og inntil ett årsvikariat for studieåret 2021/2022. Vi søker deg med undervisnings- forsker- og veiledningskompetanse innen organisasjon og ledelse, gjerne med erfaring eller fordypning innen ledelse.Studiene ved det nye fakultetet er organisert ved våre to studiesteder i Halden og Fredrikstad. Ditt hovedarbeidssted vil for tiden være i Halden, men det kan bli aktuelt med tilstedeværelse på begge studiesteder.Stillingen vil i hovedsak knyttes opp mot masterstudiet i organisasjon og ledelse samt etter- og videreutdanning i regi av HiØ Videre.ArbeidsoppgaverDine ansvars- og arbeidsområder vil i hove...

 • Company HØGSKULEN PÅ VESTLANDET BERGEN - INNDALSVEIEN 22 in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig 2 midlertidige stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen elektrofagOm stillingen:Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Fakultet for ingeniør- og naturvitskap(FIN), Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag (IDER), er det ledig to midlertidige stillinger innen elektrofag. Stillingene er av ett års varighet og gjelder studieåret 2021/2022 med oppstart snarest.Arbeidsplassen er campus Bergen.Ansvars- og arbeidsområde:Stillingene er rettet mot undervisning innen elektrofag og gjelder følgende fagområder: Kretslære, analog- og digitalteknikk, programmering, robotikk, reguleringsteknikk, PLS-programmering, LabVIEW, MATLAB samt veiledning av bacheloroppgaver.De som ansettes må kunne  undervise i flest mulig emner k...

 • Company HØGSKULEN I VOLDA FELLESADMINISTRASJONEN in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Om stillingaVed Høgskulen i Volda, Institutt for språk og litteratur, Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning (AHL), er det ledig ei stilling som stipendiat innanfor fagområdet språk- og litteraturvitskap, med faga norsk og engelsk. Stipendiatstillingar er utdanningsstillingar som gjev lovande forskarar høve til fagleg utvikling, og ei slik tilsetjing har forskarutdanning fram til doktorgrad (PhD) som konkret mål. Stipendiatstillingane er viktige for rekruttering til vitskaplege stillingar ved universitet og høgskular.Den utlyste stillinga skal vere med på å styrke den språkvitskaplege eller litteraturvitskaplege forskinga ved instituttet. Vi har ein mastergrad i skriftkulturar som inkluderer både norsk og engelsk, og prosjekt med relevans for det feltet kan bli prioritert.Stipendi...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO SENTRALADMINISTRASJON in Other
  18.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  About the positionA PhD position is available at the PROMENTA Research Center, Section for Health, Developmental and Personality psychology, Department of Psychology, University of Oslo. PROMENTA is a newly established interdisciplinary research center focusing on mental health, drug use and wellbeing. Generally, we examine sources of mental health and wellbeing on a variety of levels, such as genetic risk, neurocognitive development, the psychosocial environment, and the socio-cultural context. For more information about PROMENTA, please visit .The PhD position is funded by a grant from the Research Council of Norway for the project «Homo sociabilis and genomics of the good life. Rethinking wellbeing and social relations – the role of genetic and environmental processes”.More about the pr...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO SENTRALADMINISTRASJON in Other
  18.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Job descriptionA position as PhD research fellow (SKO 1017) is vacant at the Department of Teacher Education and School Research. The position will be affiliated with the research project “Comparing language use across contexts” (LANGUAGES) funded by the Norwegian Research Council (2021–2025).The position is a fulltime position for a period of 3 years devoted to research education.The research fellow must take part in the UV Faculty’s approved PhD program and is expected to complete the project within the set fellowship period. The main purpose of the fellowship is research training leading to the successful completion of a PhD degree. It is expected that the applicant is affiliated with the research group Studies of Instruction across Subjects and Competences ().We invite interested appli...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO SENTRALADMINISTRASJON in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Job descriptionThere is a vacant position at the Department of Sociology and Human Geography for a PhD research fellow (SKO 1017) in human geography. The position is for a period of three years without compulsory work or four year with compulsory work (primarily teaching duties).More about the positionThe PhD fellow will be part of the work package Energy Flows and Spaces. The work package investigates policies for energy transitions and decarbonisation within urban and regional planning and development. We focus on the outcome of social inclusion/exclusion in terms of access to environmentally friendly energy and transport (i.e. public transport), and exposure to energy-related negative externalities (i.e. pollution). We also focus on processes of social inclusion in design, planning and ...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO SENTRALADMINISTRASJON in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Job descriptionA 3-4 year PhD fellowship in psychology is available at the Department of Psychology, University of Oslo.The PhD fellow will be working in a team to evaluate consequences of the interdisciplinary topic "Health and Life Skills" in Norwegian schools. The project will use information from national registries, school and student surveys, and the Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa) to investigate changes in pupils’ mental health, quality of life, socioemotional school environment, school performance, and attendance from before till after the interdisciplinary topic “Health and life skills” was implemented in Norwegian schools.The position will offer opportunities to develop high-quality research competence, and to work with leading experts in the field. The candidate i...

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  The positionAt the Faculty of Health Sciences, the Department of Community Medicine a full-time position as Postdoctoral Fellow is available for a period of three (3) years. The postdoc is affiliated with the Youth Health research area within the Interdisciplinary Strategic Project High North Population Studies (High NoPos), which intend to provide scientific knowledge about the population’s health and living conditions in the High North. High NoPos` six designated research areas are Youth Health, Technology, Lifestyle and Health, Social Inequality in Health, Pollutants, and Population-based Data Sources for Research.Appointment to the position of Postdoctoral Research Fellow is mainly intended to provide qualification for work in top academic positions. It is a prerequisite that the appli...

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Om stillingen (AMB) ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonmi har en ledig fast stilling som førsteamanuensis i økologisk parasittologi. Stillingen er  tilknyttet . AMB samler 5 forskningsgrupper i biologi i et stort institutt som er lokalisert på flere bygg. Instituttets faglige aktivitet spenner vidt og dekker forskning og utdanning fra molekylære mekanismer på cellenivå, fysiologiske tilpasninger hos organismer til økologiske interaksjoner i akvatiske og terrestre miljøer. Instituttet representerer en tidsriktig og spennende faglig enhet i biologi som møter faglige utfordringer innen grunnforskning, næringsrettet og forvaltningsrettet forskning med et sterkt fokus på Nordområdene. Instituttet har samarbeid med regionale institusjoner som Framsenteret, NINA, Havforskningsinstitutt...

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ in Other
  18.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Om stillingVed UiT er det ledig stilling som dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak). Ansettelsen er på åremål for fire år, med mulighet for ansettelse i ytterligere to fire-årsperioder etter utlysing. Stillingen er ledig fra 1.1.2022. Arbeidssted er i Tromsø. samler flere helserelaterte utdanninger, og legger til rette for tverrfaglighet og innovasjon i forskning og utdanning. Fakultetet har om lag 1000 årsverk og 4700 studenter. Fagområdene omfatter samfunnsmedisin, idrett, klinisk medisin, farmasi, klinisk odontologi, medisinsk biologi, helse- og omsorgsfag, paramedisin, vernepleie, psykologi, og kompetansesenter for barn og unge. Fakultetet driver forskning, utdanning og formidling i disse fagene, i tett samarbeid med helsevesenet i landsdelen.Helsefak har studier og fagm...

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ in Other
  18.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Om stillingVed UiT er det ledig stilling som dekan ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE-fak.). Ansettelsen er på åremål for fire år, med mulighet for ansettelse i ytterligere to fire-årsperioder etter utlysing. Stillingen er ledig fra 1.1.2022. Arbeidssted er i Tromsø.. omfatter Institutt for arktisk og marin biologi, Norges fiskerihøgskole og Handelshøgskolen ved UiT. Fakultetet har om lag 500 ansatte og 3400 studenter. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, utdanning, innovasjon og formidling innenfor sine fag. Herunder å ivareta samarbeid med næringsaktører og forvaltning, fremme nytenkning og bærekraftig utvikling. Fakultetet har en betydelig ekstern finansiering, og med en flerfaglig profil gir det god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere ...

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ in Other
  18.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Om stillingVed UiT er det ledig stilling som dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fak.). Ansettelsen er på åremål for fire år, med mulighet for ansettelse i ytterligere to fire-årsperioder etter utlysing. Stillingen er ledig fra 1.1.2022. Arbeidssted er i Narvik.  vil være en drivkraft i utviklingen av framtidas næringsliv og samfunn, med et særlig fokus på nordområdene. Fakultetet har om lag 175 årsverk og 1200 studenter. Enheten driver forskning, utdanning, innovasjon og formidling innenfor fagområdene datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag, elektroteknologi, industriell teknologi, bygg-, energi og materialteknologi og automasjon og prosessteknologi, og har mange eksterne samarbeidspartnere. Det er etablert to egne forskningssentre, et for bygg og anleggs...

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ in Other
  18.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Om stillingVed UiT er det ledig stilling som dekan ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak). Ansettelsen er på åremål for fire år, med mulighet for ansettelse i ytterligere to fire-årsperioder etter utlysing. Stillingen er ledig fra 1.1.2022. Arbeidssted er i Tromsø.  omfatter naturvitenskapelige og teknologiske fag, og aktiviteter rettet mot klima, miljø og andre samfunnsrelevante temaer, herunder Nordområdesatsingen. Fakultetet har om lag 570 årsverk og 1100 studenter. Enheten driver forskning, utdanning, innovasjon og formidling innen fysikk og teknologi, geovitenskap, informatikk, kjemi, matematikk og statistikk, samt ingeniørvitenskap (nautikk og luftfart) og sikkerhet/beredskap, og har mange eksterne samarbeidspartnere. NT-fak er vertskap for to sentre for fremragende fo...

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  The positionA PhD position is available at the UiT – the Arctic University of Norway. The appointed PhD Fellow will be based in the marine invertebrates section of the scientific collection-based taxonomy and biosystematics research group .The workplace is at UiT in Tromsø. You must be able to start in the position within a reasonable time after receiving the offer.The position is for a period of four years. The nominal length of the PhD programme is three years. The fourth year is distributed as 25 % each year and will consist of teaching and other duties. The objective of the position is to complete research training to the level of a doctoral degree. Admission to the PhD programme is a prerequisite for employment, and the programme period starts on commencement of the position.The posi...

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Om stillingenVed (R,  er det en ledig stilling som stipendiat i barnevern i prosjektet «Bedret kunnskap om egenskaper ved rusmisbrukende og utagerende ungdommer som tvangsplasseres på barnevernsinstitusjoner».Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver etter avtale. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.RKBU Nord Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Nord (RK...

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Om stillingen, er det en ledig stilling som stipendiat tilknyttet forskningsgruppen (CSTT). PhD studenten vil jobbe sammen med andre forskere i forskningsgruppen for å belyse hvordan lav ekstracellulær pH påvirker kreftceller.Arbeidssted er UiT- Norges Arktiske Universitet i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver etter avtale. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.Stillingens forsk...

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Om stillingenVed Institutt for klinisk odontologi er det ledig en 20 % bistilling som universitetslektor II/førsteamanuensis II i odontologi (periodontologi) for en periode på 3 år med mulighet til forlengelse. Tilsetting i bistilling forutsetter samtykke fra hovedarbeidsgiver.Institutt for klinisk odontologi (IKO) er ett av ti institutter ved Det helsevitenskapelige fakultet og har i underkant av 25 fast ansatte i vitenskapelige stillinger og 9 ph.d.-kandidater. IKO er lokalisert i TANN-bygget sammen med Tannhelsetjenestens kompetansesenter Nord-Norge (TkNN) og Universitetstannklinikken (UTK), på campus i Tromsø. IKO har ansvaret for undervisningen på bachelor i tannpleie, samt de tre siste årene av mastergrad i odontologi. Den kliniske delen av utdanningen skjer hovedsakelig på UTK, men ...

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Om stillingen, er det en ledig stilling som stipendiat i polar kulturvitenskap. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen Exploration, Exploitation and Exposition of the Arctic. (XARC). Arbeidssted er UiT i Tromsø, ved Polarmuseet. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver etter avtale. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.Stillingens forskningsområdeVi søker en stipendiat innenfor tema ett...

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Om stillingenHandelshøgskolen ved UiT (HHT) har en ledig stilling som professor/førsteamanuensis innen fagområdet markedsføring. Stillingen er plassert ved Handelshøgskolens campus i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen i Tromsø innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.Handelshøgskolen driver forskning og forskningsbasert undervisning av høy nasjonal og internasjonal kvalitet i samarbeid med omgivelsene. Utdanning og forskning blir integrert for å skape et dynamisk kunnskapsmiljø for studenter og ansatte. Handelshøgskolen har et internasjonalt fokus med nordområdene som basis. Den faglige virksomheten er fordelt på fire campus i henholdsvis Tromsø, Alta, Harstad og Narvik. Totalt har Handelshøgskolen om lag 2400 studenter og 115 årsverk.Stillingens arbeidsområdeDet er ønskelig at den s...

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ in Other
  18.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Om stillingVed UiT er det ledig stilling som dekan ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fak.). Ansettelsen er på åremål for fire år, med mulighet for ansettelse i ytterligere to fire-årsperioder etter utlysing. Stillingen er ledig fra 1.1.2022. Arbeidssted er i Tromsø.  sitt ansvar for landsdelen fordrer internasjonale perspektiver, ambisjoner, forpliktelser og samarbeid. Våre fagmiljøer er grunnpilarer i universitetets arktiske profil, og bidrar aktivt til debatten om de globale utfordringene. Fakultetet har omlag 650 årsverk og 4200 studenter. Enheten driver forskning, utdanning og utadrettet virksomhet innen humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, og består av fagområdene filosofi og førstesemesterstudier, arkeologi, historie, religionsvitenskap, samf...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
University and higher education teachers Edit filters