SCR2!SCR2!SCR2!SCR2!SCR2! Jobmonitor. Search results for University and higher education teachers

129 Jobs found

Used filters:
 • University and higher education teachersx
Displaying 1-50 of 129 results.
 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - FORSKNINGSVIRKSOMH in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Org. nr: 998157374 Stillingsident: 4258814980 Presentasjon av stillingen:A PhD position in molecular biology is available for 3 years. The position is financed by Helse SørØst under the project “Understanding bacterial DNA condensation induced by the SOS response and identifying new targets for development of antibiotics and adjuvants”.Work descriptionThe Research Group aims to understand DNA transactions and use this knowledge to combat disease. We study proteins which act on DNA in order to discover the mechanisms by which DNA is repaired, replicated, and segregated. We also study regulatory mechanisms of the bacterial cell cycle as well as how bacterial stress responses work. Some of the projects are basic bacterial cell biology projects, mainly performed using the model bacterium Esche...

 • Company NLA HØGSKOLEN in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Jobbnorge ID: 189709Om stillingenVi har fra høsten 2020/årsskiftet 20/21 ledig 100 % stilling innenfor religionsfaglige emner i årsstudium i KRLE, ulike emner knyttet til KRLE (Kristendomskunnskap, religion, livssyn og etikk) og PEL (Pedagogikk og elevkunnskap) innenfor lærerutdanningene (trinn 1-7 og 5-10), og religionsfaglige bidrag innenfor bachelor- og masterløpene i teologiske fag. Undervisningsoppgavene vil konsentrere seg om kunnskapsstoff fra andre religioner enn kristendommen (særlig ønskelig med spesialkompetanse på islam), samt religionsvitenskapelige metodiske perspektiver på fagstoff og danningselementer i KRLE og PEL fagene, og som del av et utenfra-blikk på religion i teologistudiene.Stillingen har primærarbeidssted på campus Sandviken, med noen undervisningsoppdrag på campu...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Jobbnorge ID: 188525Job descriptionA position is available at the Faculty of Social Sciences for an Associate Professor in Work and Organizational Psychology at the Department of Psychology. The position will be linked to the Section of Methodology, Work, Cultural and Social psychology (MAKS). The successful candidate will be tasked to initiate and publish research, supervise students and doctoral candidates, participate in teaching and exam-related work at all levels of the Department's study programmes (bachelor, master, professional, and PhD). The position also involves administrative and other duties in accordance with university regulations. In accordance with the university's appointment regulations, applicants who are qualified for full professorship may subsequently apply for promo...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Jobbnorge ID: 189716Job descriptionThe Department of Social Anthropology invites candidates to apply for two Ph.D. Research Fellowships, with starting date in January 2021.The Department wishes to recruit two Ph.D. candidates with excellent research qualifications within Social Anthropology. Applicants should relate to one or more of the Department's core research areas. Information about research groups and projects can be found on the Department's website . The successful candidates are expected to strengthen the research area(s) they relate to, and to contribute to and participate in research activities at the Department. The successful candidates are expected to take residence in Oslo, except for the period of fieldwork for up to 12 months.More about the positionThe appointment is for ...

 • Company UNIVERSITETET I AGDER in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Jobbnorge ID: 189755Om stillingenVed Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i religion tilknyttet Institutt for religion, filosofi og historie. Arbeidssted er primært Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.Institutt for religion, filosofi og historie har for tiden 45 ansatte i vitenskapelige stillinger og omtrent 500 studenter på flere studieprogram innen religion, filosofi og historie. Instituttet tilbyr 60 studiepoeng i KRLE i Grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7 og master i KRLE i Grunnskolelærerutdanningen for trinn 5-10. I tillegg har instituttet ansvar for kunnskapsområdet SRLE i barnehagelærerutdanningen, deler av PEL-faget i lærerutdanningene og r...

 • Company UNIVERSITETET I AGDER in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Jobbnorge ID: 189746Om stillingenVed Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i ernæring, tilknyttet Institutt for ernæring og folkehelse, for en periode på tre år, evt fire år med 25 % pliktarbeid. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetetStillingen er knyttet til prosjektet VeggiSkills - Sustainable Plant-based Diets in Adolescence. Hovedformålet med prosjektet å kartlegge kostholdet, ernæringsstatusen og mat- og ernæringskompetansen til unge norske veganere, lacto-ovo-vegetarianere og ikke-kjøttspisende, sammenliknet med en gruppe kjøttspisende, samt å utforske hva som styrer deres valg. Prosjektet er en av totalt 11 strategiske rekrutteringsstillinger k...

 • Company UNIVERSITETET I AGDER in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Jobbnorge ID: 189750Om stillingenVed Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis i utviklingsstudier, tilknyttet Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet. ved UiA er Norges eldste fagmiljø innen utviklingsstudier. I tillegg til utviklingsstudier omfatter instituttet en stab- og fagportefølje innen samfunnsgeografi, samfunnsplanlegging og kommunikasjon. Instituttets fagstab består av forskere med undervisnings- og forskningserfaring innen fattigdomsproblematikk, globalisering og politisk økonomi, stat- og velferdspolitikk i Sør, rural/urban migrasjon, naturkatastrofer og krisehåndtering, klima- og miljøproblematikk, sosial mobilisering,...

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Jobbnorge ID: 187831Om stillingenVed UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, er det ledig fast undervisnings-/instruktørstilling innen RPAS. Stillingen er tilknyttet Institutt for teknologi og sikkerhet som universitetslektor eller høgskolelærer.Instituttet har ca. 80 tilsatte og ca. 500 studenter på våre ulike utdanninger. Instituttet tilbyr utdanninger på bachelor- og masternivå så vel som forskning innenfor områdene luftfartsfag, nautiske fag, ingeniørfag og sikkerhetsfag. Les mer om oss på .Bachelorutdanning i droneteknologi startet høsten 2016 og tar opp 30 studenter pr. år. Studiet er en ingeniørgrad som kombinerer teknisk og operativ bruk av droner, og instituttet samarbeider tett med ingeniørstudiet i automasjon på Fakultet for ingeniørvitenskap o...

 • Company HØGSKULEN PÅ VESTLANDET BERGEN - INNDALSVEIEN 22 in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 186664Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig 2 stillinger som førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor i byggeteknikk ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap, Institutt for byggfag.Om stillingene:De ledige stillingene som førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor i byggeteknikk er knytt til Fakultet for ingeniør- og naturvitskap, Institutt for byggfag. Den ene stillingen har mulighet for å søke om professorstipendiat.Stillingene omfatter undervisning og forskning innen bygningsfysikk som grunnleggende fagområde. Stillingene skal bidra i undervisningen av flere emner på både bachelor- og masternivå og styrke forskningen på områder som bærekraftige og energieffektive bygninger og innen bygningsforvaltning. Instituttet deltar i planleggingen av en tverrfagl...

 • Company BI OSLO in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS PORSGRUNN in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189685About the positionThe Faculty of Technology, Natural Sciences and Maritime Sciences has a vacancy for a three year position as PhD Research Fellow in "Stochastic Model Predictive Control for processes with operational uncertainty" to be started within 2020 (October/November, 2020 possibly).The position is at the Department of Electrical engineering, Information Technology and Cybernetics and reports to the Head of Department. The place of employment is Campus Porsgrunn, Norway.About the PhD-projectThe main goal of the project is to develop generic methodology where operational uncertainties of a process can be systematically introduced and handled in the framework of stochastic model predictive control (S-MPC). The candidate should perform research in trying to answer t...

 • Company FOLKEHELSEINSTITUTTET AVD OSLO LINDERN in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4256009230 Presentasjon av stillingen:Anerkjennelsen av barn som kompetente og meningsberettigede aktører har fått økt oppslutning i samfunnet de siste tiårene, og det er et stort behov for kunnskap om hvordan det kan legges bedre til rette for barns deltakelse og medvirkning i beslutninger angår dem, både i og utenfor familien.Det overordnede målet med prosjektet er å bedre barns forutsetninger for å bli hørt, særlig i forbindelse med foreldres samlivsbrudd. Ved Avdeling for barns helse og utvikling har vi nå en ledig en 3-årig stilling som PhD-stipendiat. Stillingen er knyttet til et nyopprettet prosjekt om ivaretakelse av barns rett til å bli hørt i saker som angår dem. Prosjektet er startet på oppdrag fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og inn...

 • Company NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189659This is NTNUPå NTNU jobber 7 400 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.NTNU søker engasjerte medarbeidere.Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søknadsprosessen .Video: Om stillingenDet humanistiske fakultet lyser ut inntil 5 stipendiatstillinger. Stillingene er 3-årige uten pliktarbeid eller 4-årige med 25 % pliktarbeid, avhengig av instituttets behov.En av stillingene er øremerket ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid. Søknadene vil bli vurdert samlet. Søkere fra alle fagområder ved Det humanistiske fakultet inviteres til å søke.Kandidaten som blir ansatt, forplikter seg til å gjennomføre ph.d.-studiet innenfor tilsettingsperioden.Ph.d.-utdanningen ved Det humanistiske fakultet er organisert i følgende program i...

 • Company NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 188846This is NTNUAt NTNU, creating knowledge for a better world is the vision that unites our 7 400 employees and 42 000 students.We are looking for dedicated employees to join us.You will find more information about working at NTNU and the application process Video: About the positionWe have a vacancy for two three-year PhD positions as part of the SFI Smart Maritime The main goal of the SFI Smart Maritime is oriented towards the greening of the maritime transport by developing new knowledge, methods and technologies as well as educating new professionals for maritime sector, thus enabling the Norwegian maritime cluster to maintain and further develop its position as world leading in environmentally friendly shipping.Achieving this requires both innovative use, improvement ...

 • Company NLA HØGSKOLEN in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189700On the positionNLA University College, Norway, invites applications for an up to full-time position as Associate Professor (Førsteamanuensis) in Old Testament studies, with effect from Fall 2020 or by agreement.The Department of Theology, Religion and Philosophy offers education on Bachelor- and Master's level within the fields of theology, practical theology and leadership, theology and ministry, religious studies, communication and worldview, and philosophy (Ex.phil and Ex.fac). Courses in Biblical Hebrew and New Testament Greek are given as part of studies in theology. The department also contributes to religion education (KRLE) subjects in teacher education and the institution's external activity (courses, lectures for professional and public audiences related to sc...

 • Company TRONDHEIM KATEDRALSKOLE in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258718813 Presentasjon av stillingen:Trondheim Katedralskole tilbyr opplæring innen utdanningsprogram for Medier og kommunikasjon, Musikk, dans og drama, Studiespesialisering og International Baccalaureate. For mer informasjon om skolen henvises til skolens hjemmeside: ArbeidsoppgaverUndervisning i kjemi, matematikk og naturfagUt fra ulike kombinasjoner av fag kan det eventuelt være aktuelt med biologiKvalifikasjonerGodkjent lærerutdanning og kompetanse i gjeldende fagFordel med noe undervisningserfaringFordel med erfaring som kontaktlærerPersonlige egenskaperPersonlig egnethet vil bli vektlagtGode samarbeidsevnerFleksibel og løsningsorientertVi tilbyrLønn og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende avtaleverkKontaktinformasjonElin Øksnes, Fagleder m/personalansvar...

 • Company UNIVERSITETET I AGDER in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189740Om stillingenVed Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig 1-2 faste 100% stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i pedagogikk tilknyttet Institutt for pedagogikk. Hovedarbeidssted er Campus Kristiansand og desentralisert i skoler i Agder-området. Det kan også påregnes noe undervisning på Campus Grimstad. Tiltredelsestidspunkt etter avtale med fakultetet.Instituttet for pedagogikk har for tiden ca. 60 ansatte i vitenskapelige stillinger og 13 ph.d-kandidater. Instituttet tilbyr utdanninger i pedagogikk som års-, bachelor- og masterstudium, spesialpedagogikk som bachelor- og masterstudium, samt fordypning i pedagogikk ved fakultetets ph.d.- program. «Senter for yrkesfag og opplæring i arbeidslivet» ved UiA er tilkny...

 • Company UNIVERSITETET I AGDER in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189731Om stillingenVed Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig en treårig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i nordisk/engelsk litteraturvitenskap. Stillingen er knyttet til fakultetets doktorgradsprogram, spesialisering litteraturvitenskap. Mer informasjon om programmet finnes på: Tiltredelse: 1. januar 2021 eller etter avtale med fakultetet. Arbeidssted er Campus Kristiansand.ForskningsprosjektetStillingen er relatert til universitetets satsing på bærekraft. Forskningsprosjektet vil være knyttet til Forskningsgruppe for sanglyrikk, og skal omhandle miljø og klima i nordisk og/eller engelskspråklig sanglyrikk. Prosjektet kan ha både tematiske, estetiske, politiske og/eller historiske perspektiver. Avhandlingen må skrives på et skandin...

 • Company HØGSKOLEN I INNLANDET HAMAR in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189572Om stillingen ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Høgskolen i Innlandet er det ledig 1 fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i historie eller historiedidaktikk fra 01.01.2021.Kontakt:Instituttleder Christina Elde Mølstad Tel: 62 51 72 90, Mob: 41 14 57 79 e-post: på Hamar har ansvar for å levere undervisning i pedagogikk og samfunnsfag inn i barnehage- og grunnskolelærerutdanningene, faglærerutdanning i musikk, lektorutdanning i språkfag, PPU, årsstudium samfunnsfag og masterprogrammene i tilpasset opplæring og i undervisningsledelse.Instituttet har stor ekstern virksomhet gjennom bl.a. etter- og videreutdanning av lærere i barnehage og skole, herunder i veiledning, spesialpedagogikk, instruktøropplæring og prøvenemder. I tilleg...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189673Om stillingeneDet utdanningsvitenskapelige fakultet, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning har ledig to stillinger som stipendiat for en periode på 4 år med fokus på klasseromstudier av læring og undervisning i tverrfaglige undervisningskontekster. Stipendiatstillingene er tilknyttet prosjektet Evaluering av fagfornyelsen: Intensjoner, prosesser og praksiser (EVA2020), og retter seg mot forskningsområdet Fagfornyelsen i møtet med klasseromspraksiser (). Stipendiatprosjektene er tenkt inn i dette området, men utgjør selvstendige prosjekter som ikke vil inngå i evalueringsoppdraget.Både i norsk og internasjonal sammenheng har fokuset på tverrfaglige temaer og problemområder fått økt politisk og samfunnsmessig oppmerksomhet det siste tiåret. Dette kommer også til ...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189701Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: Professor II/førsteamanuensis i medisin (indremedisin)Ved Det medisinske fakultet, Klinisk institutt 2, er det ledig ei åremålsstilling som professor II (20 %, bistilling) i medisin (indremedisin) i 5 år frå tilsetjing. Dersom det ikkje melder seg kvalifiserte søkjarar med professorkompetanse, kan det verte aktuelt å tilsetje førsteamanuensis. Bistillinga er knytt til fast hovudstilling (min. 50 %) ved Medisinsk avdeling, Stavanger universitetssjukehus. Arbeidsstad er Stavanger universitetssjukehus.Arbeidsoppgåver/forskingsområde:Den som skal tils...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189712UiB - Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: Førsteamanuensis i medisin (mikrobiologi)Ved Det medisinske fakultet, Klinisk institutt 2, er det ledig ei fast stilling som førsteamanuensis (100 %) i medisin (mikrobiologi).Stillinga skal vere knytt til Forskingsgruppe for infeksjon og mikrobiologi ved instituttet.Arbeidsoppgåver/forskingsområde:Laboratoriebasert forsking med erfaring frå internasjonalt fokusert forsking innanfor forskingsfelta til Forskingsgruppe for infeksjon og mikrobiologiSøkjar må dokumentere eiga forsking komplementær til eksisterande forsking i forskingsgruppa innan...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189196UiB - Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: Førsteamanuensis i medisin (dermatovenerologi)Ved Det medisinske fakultet, Klinisk institutt 1, Seksjon for dermatovenerologi, er det ledig ei åremålsstilling som førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin i 4 (fire) år frå tilsetjing. Bistillinga er knytt til fast hovudstilling (minimum 50 %) ved Hudavdelinga, Haukeland universitetssjukehus. Arbeidsstad er ved Hudavdelinga.Arbeidsoppgåver/forskingsområde:Forsking og undervisning i hud- og veneriske sjukdommarBidra til utvikling av forskingsaktivitet og rettleiing av yngre forskararDen som...

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 188130Om stillingeneVed Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for helse- og omsorgsfag er det ledig3 faste 100 % stillinger oginntil 2 100 % vikariater for 1 årsom førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i sykepleie. Stillingene er tilknyttet bachelorutdanning i sykepleie ved Institutt for helse- og omsorgsfag studiested Tromsø.Det er mulig å søke om 50%-stilling om det er ønskelig.Det kan bli aktuelt å tilsette i stilling som høgskolelærer dersom det ikke melder seg andre kvalifiserte søkere.Vi ber deg oppgi i søknaden hvilken stilling du søker på.De faste stillingene er ledig for tiltredelse etter avtale. Vikariatene er ledig for tiltredelse fra 15. august.Bachelor i sykepleie ved Institutt for helse- og omsorgsfagBachelorprogrammet i sykepleie ved studie...

 • Company HØGSKOLEN I ØSTFOLD HALDEN in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 188303Om stillingenVed Avdeling for ingeniørfag er det ledig stilling som høgskolelektor med høy bioingeniørfaglig kompetanse. Stillingen er et vikariat for perioden 1. august 2020 til 31.juli 2021.ArbeidsoppgaverDine ansvars- og arbeidsområder vil i hovedsak væreundervisning og veiledning av studenter i bioingeniørfaglige emneremneansvar i laboratoriemedisin og laboratorieteknologi, inkludert utvikling av nye emnerdelta aktivt i FoU-prosjekter for videreutvikling av bioingeniørfaget og/eller bioingeniørprogrammetKvalifikasjonskravFor ansettelse i stillingen må du hamastergrad innenfor et relevant fagfeltminimum 2 år relevant erfaring fra medisinsk laboratorium, gjerne sykehuslaboratoriumfagkompetanse innenfor følgende fagområder: cytologi, især cervixcytologi, og medisinsk m...

 • Company UNIVERSITETET I STAVANGER ULLANDHAUG in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 188898Om stillingenUniversitetet i Stavanger har ledig vikariat i undervisningsstilling som universitetslektor i pedagogikk. Stillingene er ledig i perioden 1.8.2020 - 31.7.2021. Tilsetting i deltidsstilling kan også bli aktuelt.Fagområdet for stillingen er pedagogikk i barnehagelærerutdanningen. Som universitetslektor vil du hovedsakelig undervise, ta praksisbesøk, veilede og drive med eksamensrelatert arbeid innenfor aktuelt fagområde, samt ha administrative oppgaver.Generell for undervisnings- og forsker personale ved UiS gir en nærmere beskrivelse av aktuelle oppgaver for universitetslektor.KvalifikasjonskravDen som ansettes må ha høyere grads eksamen innenfor fagområdet og relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrke...

 • Company UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS RINGERIKE in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189561About the positionThe University of South-Eastern Norway, School of Business has a vacancy for a position as Postdoctoral Fellow in organization and management from 01.12.20. Applicants are invited to apply for a three-year postdoctoral fellowship to conduct research within the project financed by the Research Council of Norway.The position is associated with the Department of Business, Marketing, and Law and reports to the Head of Department. The place of employment is Campus Ringerike.The candidate recruited for this position will work on empirical studies on the topics of job recovery and work motivation in relation to occupational health within a research group containing internationally leading researchers.Among other contributions, the candidate will have the main...

 • Company OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET STUDIESTED PILESTREDET in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Har du et brennende ønske om å bidra til å utdanne fremtidens sykepleiere?Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, søker medarbeidere til to vikariater (50 %) i første studieår og tre vikariater (100 %) i andre studieår som universitetslektor/øvingslærer. Vikariatene har en varighet på ett år og er ledige fra 03.08.2020.Sykepleierutdanningen ved OsloMet søker engasjerte sykepleiere med et brennende ønske om å bidra til utviklingen av sykepleierutdanning. Vi oppfordrer deg til å søke hvis du er en sykepleier som er genuint interessert i grunnleggende sykepleie og som ønsker å bidra til kvalitet i veiledning og undervisningsaktiviteter for studenter, spesielt i første og andre studieår. Du må også kunne ta i bruk ulike digitale læringsressurser.Dine arbe...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189356UiB - Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: StipendiatVed er det ledig ei stilling som stipendiat i klimaprediksjon. Stillinga er for ein åremålsperiode på 3 år og er finansiert av Universitetet i Bergen.Om prosjektet/arbeidsoppgåver:Formålet med stipendiatstillinga er å bidra til å utvikle kvaliteten i klimavarsling til eit nivå som er til fordel for samfunnet, og å legge til rette for den nødvendige overgangen til operasjonell varsling. Stillinga vil vere på Bjerknes klimavarslingsprogram, som fokuserer på å varsle klimaet i den atlantisk-arktiske sektoren og kringliggande kontinent...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189680UiB - Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: Førsteamanuensis II i utøvande musikk - FløyteVed Griegakademiet - Institutt for musikk, er det ledig ei bistilling som førsteamanuensis II i utøvande musikk, fløyte (15 %) i fireårig åremål. Tilsetjing er ønska frå 1. september 2020.Arbeidsoppgåver/forskingsområde:Vi søker ein førsteamanuensis II til undervisning i fløyte på bachelor og master nivå (klassisk studieretning). Fagmiljøet vil tilknytte seg ein fagperson med kompetanse innan solistisk utøving, kammermusikk- og orkesterspill, og med brei repertoarrøynsle. Undervisning kan omfatte...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189360UiB - Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: Førsteamanuensis i klinisk ernæringVed Det medisinske fakultet, Klinisk institutt 1, er det ledig ei fast stilling som førsteamanuensis (100 %) i klinisk ernæring. Stillinga skal vere knytt til Senter for ernæring ved Klinisk institutt 1.Arbeidsoppgåver/forskingsområde:Den som skal tilsetjast skal arbeide med forsking innan klinisk ernæring i ei av dei etablerte forskingsgruppene ved instituttet og må kunne dokumentere eiga forsking på områdetRettleiing av doktorgradskandidatarRettleiing av masterstudentar i human og klinisk ernæringRettleii...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189353UiB - Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: Førsteamanuensis i allmennmedisin (vikariat)Ved Det medisinske fakultet, Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS), er det ledig eit vikariat som førsteamanuensis (20 % stilling) i Fagområde for allmennmedisin (FAM) i inntil eit (1) år frå tilsetjing med moglegheit for forlenging. Arbeidsstad er ved Alrek helseklynge.Arbeidsoppgåver/forskingsområde:Delta i eksisterende undervisning og utvikling av nye undervisningsmodular i allmennmedisinDelta i utvikling av innovative rettleiingsformer av studentarDelta i undervisingsgruppa i allm...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189339UiB - Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: Universitetslektor (biomedisin)Ved Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for biomedisin, er det ledig ei fast stilling som universitetslektor (40 %) i biomedisin.Arbeidsoppgåver:Utforming av og undervisning av studentar i tannpleie og odontologi i dei faga som instituttet underviser for desse studentgruppene.Dei viktigaste oppgåvene vil vere undervisning i anatomi, særleg hovudets og halsens anatomi, oral anatomi og biologi, og tannanatomi.Undervisning i andre fag kan òg verte naudsynt. Den som vert tilsett vil få tildel...

 • Company UNIVERSITETET I AGDER CAMPUS GRIMSTAD in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189616Om stillingenVed Universitetet i Agder, er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/universitetslektor i nettverk og sikkerhet, tilknyttet Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Arbeidssted er Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet. har et stort fagmiljø med og tilbyr utdanning innen data, elektronikk og multimedieteknologi. Det er aktive forskningsgrupper med spesiell vekt på trådløs kommunikasjon og embedded systems, kunstig intelligens, informasjonssikkerhet, teknologistøttet krisehåndtering, elæring og e-helse. Instituttet har for tiden ca 32 ansatte i vitenskapelige stillinger og ca 20 ph.d.-kandidater.ArbeidsoppgaverDen som ansettes vil inngå i en stab som har ansvar for instituttets samlede undervisni...

 • Company BI OSLO in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FORSVARETS FELLESTJENESTER FFT in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4238807863 Presentasjon av stillingen:Spennende forskningsoppgaver innen militær seleksjon!Militær-psykologisk PhD-stipendiatSpennende stipendiatstilling i Forsvaret er ledig for deg som er interessert i testutvikling, psykometri og anvendt psykologi. Stillingen er spesifikt knyttet til et forskningsprosjekt rundt utvikling av nye adaptive evnetester for bruk i forbindelse med seleksjon i Forsvaret. Prosjektet har en varighet på fire år.Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Forsvarets sanitet (FSAN) / seksjon for militærpsykologi, Forsvarets personell - og vernepliktssenter (FPVS) og Center for Educational Measurement (CEMO) ved Universitetet i Oslo (UiO). Du vil ha en veileder i Forsvaret og en veileder ved UiO. Stillingen er organisatorisk knyttet til FPV...

 • Company UNIVERSITETET I AGDER in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 188794Om stillingenVed Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det høsten 2020 ledig en midlertidig 100 % stilling som universitetslektor fra 01.08.20 til 31.12.20, med mulighet for folengelse. Stillingen er fortrinnsvis innen fagområdet mat og helse i lærerutdanningen, men det kan i tillegg være aktuelt med noe undervisning innen folkehelsearbeid. Stillingen er tilknyttet Institutt for ernæring og folkehelse. Arbeidssted er Campus Kristiansand.Fakultetet har fire institutter; Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for helse og sykepleievitenskap, Institutt for Idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse.Det er fem bachelorprogrammer, seks masterprogrammer og et PhD. -program i helse- og idrettsvitenskap ved fakultetet...

 • Company HØYSKOLEN KRISTIANIA - ERNST G MORTENSENS STIFTELSE AVD OSLO in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SAMISK HØGSKOLE in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 187189100% Bistevas virgi servodatdiehtagisBargoviidodat virggisOahpahit, bagadallat, sensureret ja jodihit servodatfága oahppofálaldagain, vuosttazettiin oahpaheaddjeoahpuin ja journalistaoahpuin, muhto maiddái eará oahpuin dárbbu mielde.Virggehas galgá aktiivvalaccat bargat dutkan- ja ovdánahttinbargguiguin (DOB). DOB-doaimmat mat cadahuvvojit fágabargi virgeresurssa siskkobealde, galget cuovvut Sámi allaskuvlla ja servodat-diehtagiid oahpuid strategiijaid.Bargogeatnegasvuoda oassin sáhttá bargi oazzut ovddasvástádusa eará bargguid ovddas allaskuvlla doaimmaid siskkobealde. Dákkár barggut sáhttet leat ee. lágidit fágalas kurssaid ja konferánssaid, fierpmádatdoaimmat, leat mielde ovddideame ásahusa fágastrategalaccat ja barggut maidda lagamus hoavda bidjá.Virggi sajádat orga...

 • Company HØGSKOLEN I INNLANDET LILLEHAMMER in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 186767Om stillingen, inviterer kandidater til å søke om en 4-årig stipendiatstilling for å jobbe med det brede feltet av innovasjonsstudier med særlig fokus på digital transformasjon.25% undervisningsrelaterte oppgaver er integrert i denne stillingen.Stillingen har fullført doktorgrad som siktemål og forutsetter opptak til doktorgradsprogrammet INTOP. Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest innen tre måneder etter tiltredelse.Ph.d-prosjektet skal omhandle tema Digital transformasjon. Det forventes at den som ansettes, skal være en del av INTOPs stipendiatgruppe og bidra faglig i stipendiatmiljøet.Kontakt:Professor Bård Tronvolle-post: mob.: 90 78 55 68Om prosjektetStipendiat innen digital transformasjonTeknologi, som bl.a. Internett, er e...

 • Company BI OSLO in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORD UNIVERSITET BODØ in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 187798Om stillingenVed Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag, studiested Bodø, er det ledig en midlertidig åremålsstilling som stipendiat i studier av profesjonspraksis med fokus på geologididaktikk.Stillingen knyttes avhengig av søknaden, til faggruppe Grunnskolelærerutdanning med hovedtilhørighet til en av forskningsgruppene "Læring i interaksjon på ulike læringsarenaer" eller "Kultur og dannelse".Ansettelsesperioden er tre år uten pliktarbeid. Fagmiljøet ved Nord universitet er fordelt på flere studiesteder, noe som gir store muligheter for samarbeid, uansett geografisk plassering.Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning gjennom avlagt doktorgrad som mål. Stillingen skal bidra til at det utvikles ny teoreti...

 • Company HØGSKOLEN I MOLDE AVD MOLDE in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 188854Om stillingen / arbeidsoppgaverAvdeling for helse- og sosialfag har ledig 100 % vikariat i inntil ett år fra tiltredelse som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i sykepleie.Stillingen er tilknyttet bachelorutdanningen i sykepleie. Det stilles krav om autorisasjon som sykepleier, med nyere klinisk somatisk erfaring fra kommune- og/eller spesialisthelsetjeneste. Videre er det ønskelig med kompetanse i samfunnsvitenskapelige emner, og erfaring fra høgskole- og universitetssektoren.Stillingen har ordinære undervisnings-, veilednings- og oppfølgingsoppgaver av studenter. Den som ansettes skal medvirke til å utvikle og styrke den sykepleiefaglige kompetansen i utdanningsprogrammene. Søkerens personlige egenskaper og kompetanse vektlegges. Vi søker medarbeidere som er...

 • Company HØGSKOLEN I MOLDE AVD MOLDE in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189628Om stillingen / arbeidsoppgaverVed Høgskolen i Molde er det ledig fast stilling som professor i medisin/helsefag. Med stillingen ønsker en særlig å styrke forskningsaktiviteten innenfor medisinske og naturvitenskapelige emner. Sentralt er hvordan grunnleggende fysiologiske tilnærmelser kan anvendes klinisk i effektiv fysisk trening/rehabilitering for unge, eldre og andre utvalgte pasientgrupper. Dette forankrer stillingen i avdelingens doktorgradsprogram. Forskningskompetanse innenfor faktorer knyttet til både oksygentransport og skjelettmuskelfunksjon er ønsket. Søker må også ha erfaring fra relevant laboratoriearbeid. Professoren skal initiere, legge til rette for og lede forskning på høyt internasjonalt nivå, delta i undervisning og veiledning av studenter, ta faglig...

 • Company OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET STUDIESTED PILESTREDET in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Senter for profesjonsstudier (SPS) har ledig to åremålsstillinger som stipendiat. Aktuell fagbakgrunn for de som ansettes kan være filosofi, historie, helsefag, pedagogikk, psykologi, rettsvitenskap eller samfunnsvitenskapelige fag (samfunnsøkonomi, sosialantropologi, sosiologi, statsvitenskap).Senteret er et ledende forsknings- og forskerutdanningsmiljø i studiet av profesjoner, og er bl.a. ansvarlig for et ph.d.-program i profesjonsstudier.Vi studerer profesjoners kunnskapsgrunnlag og profesjonsetiske dilemmaer, rekruttering til profesjonsutdanninger, utdanningenes betydning som kvalifiserings- og identitetsformende arena, karriere- og arbeidsmarkedsforløp, hvilken rolle profesjoner spiller i politikkutforming og -implementering, og hvordan profesjonsutdannede foretar sine vurderinger og...

 • Company NTNU FAKULTET FOR NATURVITENSKAP in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189636This is NTNUPå NTNU jobber 7 400 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.NTNU søker engasjerte medarbeidere.Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søknadsprosessen .Video: Om stillingenVi har ledig stilling som stipendiat ved Institutt for sosialt arbeid.Stipendiaten blir tilknyttet forskningsgruppen Senter for barnevernsforskning og innovasjon.Senteret har jobbet med å opparbeide kunnskap blant annet om kommunikasjon og samarbeid med barn og oppfølging av familier innenfor en barnevernskontekst. Du rapporterer til instituttleder.ArbeidsoppgaverStipendiaten vi søker etter skal knyttes til et delprosjekt under det internasjonale prosjektet Beyond participation, med arbeidstittel «Younger children`s and practitioners' voices and...

 • Company UNIVERSITETET I AGDER CAMPUS GRIMSTAD in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189610Om stillingenVed Universitetet i Agder, er det ledig inntil 3 faste 100% stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i IKT sikkerhet, tilknyttet Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Arbeidssted er Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet. har et stort fagmiljø med og tilbyr utdanning innen elektronikk, datateknikk og multimedieteknologi. Det er aktive forskningsgrupper med spesiell vekt på trådløs kommunikasjon og embedded systems, kunstig intelligens, informasjonssikkerhet, teknologistøttet krisehåndtering, e-læring og e-helse. Blant de ansatte er det 10 professorer, 9 førsteamanuenser, 3 førstelektorer, 8 universitetslektorer, 12 postdoktorer og om lag 20 stipendiater.ArbeidsoppgaverHovedfokus for stillingene er undervisning på vår...

 • Company UNIVERSITETET I AGDER CAMPUS GRIMSTAD in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189642About the positionA permanent 100 % position is available at the University of Agder, , as Professor in Artificial Intelligence, at the Department of Information and Communication Technology. The position is located at Campus Grimstad. The starting date is negotiable with the Faculty. has several large and active research groups in Information and Communication Technology including 12 Professors, 15 Associate Professors, 10 Assistant Professors and about 15 Research Fellows on the PhD programme in ICT. The department pursues a variety of research interests, focusing especially on Wireless Communications and Embedded Systems, Artificial Intelligence, Data Analytics, Crisis Management, eLearning and eHealth. The department has successfully led a number of large research p...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189242Job descriptionPROMENTA is a multidisciplinary research center based at the Department of Psychology, University of Oslo (UiO). Our aim is to better understand which processes lead to good and poor mental health, by examining influences on mental health on a variety of levels, including genetic risk, neurocognitive development, the psychosocial environment, and the socio-cultural and political context.The Center is financed by a grant from the Research Council of Norway and contributions from the official partners; the Department of Sociology and Human Geography, UiO; the University Center for Information Technology, UiO; the Norwegian Institute of Public Health; the Norwegian WHO Healthy Cities Network; Oslo Metropolitan University; Leiden University (the Netherlands);...

 • Company NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) DYRESYKEHUSET in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189655Om stillingenVed Produksjonsdyrklinikken, Institutt for Produksjonsdyrmedisin, NMBU Veterinærhøgskolen, er det ledig en stilling som doktorgradsstipendiat innen temaet beiteparasitter hos storfe.Stillingen er 4-årig. Det beregnes at stipendiaten skal bruke 25% av tiden til undervisningsoppgaver.Stillingen er finansiert over instituttets midler, men stipendiaten skal knyttes til prosjektet Bærekraftig kontroll av beiteparasitter hos storfe i Norge (BoviPar). Hovedmålet med dette prosjektet er å bidra til en bærekraftig storfeproduksjon i Norge gjennom økt kunnskap om forekomst og betydning av beiteparasitter og forbedrede diagnostiske tester. Dette skal gjøres gjennom kartlegging av beiteparasittenes forekomst og betydning, etablering og evaluering av diagnostiske metode...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
University and higher education teachers Edit filters