Jobmonitor. Search results for University and higher education teachers

139 Jobs found

Used filters:
 • University and higher education teachersx
Displaying 1-50 of 139 results.
 • Company UNIVERSITETET I OSLO SENTRALADMINISTRASJON in Other
  12.04.2024

  About the positionPosition as PhD Research Fellow in Semiconductor Physics is available at the Department of Physics/Centre for Materials Science and Nanotechnology, University of Oslo. No one can be appointed for more than one PhD Research Fellowship period at the University of Oslo. Starting date no later than November 1, 2024.The fellowship period is 3 years. A fourth year may be considered with a workload of 25 % that normally consists of teaching. This is dependent upon the qualification of the applicant and the current needs of the department.Knowledge development in a changing world - Science and technology towards 2030.The Faculty of Mathematics and Natural SciencesJob descriptionThe field of quantum technology (QT) aims to exploit the most exotic consequences of quantum mechanics ...

 • Company AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK in Other
  12.04.2024

  A 3-year PhD position in Neuroimmunology is available at the Department of Neurology at Akershus University Hospital.More about the positionApplications are invited for a PhD position financed by the South-Eastern Norway Regional Health Authority. The PhD student will be involved in a collaborative project between Akershus University Hospital, Oslo University Hospital and the University of Oslo, investigating the immune response in cervical lymph nodes in individuals diagnosed with multiple sclerosis. The work will involve handling of patient samples, molecular biology techniques, and bioinformatics. Other duties/opportunities include writing and collaborating on papers and attending and presenting at national/international conferences. The position will be based at Akershus University Hos...

 • Company HØGSKOLEN I INNLANDET HAMAR in Other
  12.04.2024

  About the positionA 100 % PhD position in biotechnology is available at Inland Norway University of Applied Sciences (INN), Faculty of Applied Ecology, Agricultural Sciences and Biotechnology. The position will run for 3 years, starting in August 2024. The candidate will be enrolled in INN’s PhD program in applied ecology and biotechnology, with workplace at the Department of Biotechnology at Campus Hamar.About the projectBiological phosphorus removal is recognized as a cost-effective and sustainable approach for wastewater treatment. The intermunicipal wastewater treatment plant (WWTP) Hias IKS, situated in Innlandet County, has innovatively developed a method for phosphorus removal from domestic wastewater. This approach leverages the Moving-Bed-Biofilm Reactor (MBBR) technology in conju...

 • Company NTNU I GJØVIK in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  This is NTNUNTNU is a broad-based university with a technical-scientific profile and a focus in professional education. The university is located in three cities with headquarters in Trondheim.At NTNU, 9,000 employees and 43,000 students work to create knowledge for a better world.You will find more information about working at NTNU and the application process here.   About the jobFor a position as a PhD Candidate, the goal is a completed doctoral education up to an obtained doctoral degree.The PhD candidate will investigate fundamental issues on edge intelligence, with focusing on distributed learning and inference of foundation models in the IoT-Edge-Cloud continuum. Results of this research will lead significant scientific, industry and social impact. The PhD candidate will collaborate ...

 • Company NTNU FAKULTET FOR INFORMASJONS- TEKNOLOGI OG ELEKTRONIKK in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  This is NTNUNTNU is a broad-based university with a technical-scientific profile and a focus in professional education. The university is located in three cities with headquarters in Trondheim.At NTNU, 9,000 employees and 43,000 students work to create knowledge for a better world.You will find more information about working at NTNU and the application process here.   About the jobFor a position as a PhD Candidate, the goal is a completed doctoral education up to an obtained doctoral degree.The Department of Electric Energy (IEL) at NTNU has a vacancy for a full-time 100% position (3 years) as a PhD candidate in “Dynamic Allocation of Distributed Resources in Short-term Reserve and Flexibility Markets”. The prospective candidate will be part of the research group Electricity Markets and En...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  UiB - Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?StipendiatVed Matematisk institutt ved Universitetet i Bergen er det ledig ei stilling som ph.d.-stipendiat i matematikkdidaktikk. Stillinga er for ein åremålsperiode på tre år, med høve til eit fjerde år beståande av pliktarbeid (til dømes undervisning).Om prosjektet/arbeidsoppgåver:Ph.d.-stipendiaten vil bli inkludert i instituttet si forskargruppe i matematikkdidaktikk. Emnet for ph.d.-prosjektet skal ligge innanfor rammene av det matematikkdidaktiske forskingsområdet. Instituttet har som særleg ønskje å utvikle området utdanningsforsking og forsking om undervisnin...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO SENTRALADMINISTRASJON in Other
  11.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Job descriptionA funded 2 year postdoctoral position is available at the Department of Microbiology, Division of Laboratory Medicine, Faculty of Medicine, The University of Oslo.A postdoctoral position is available to study DNA repair and treatment-induced tumor evolution in mammalian cells and tissues in Hilde Loge Nilsen research group at the Department of Microbiology.The group works with DNA repair, specifically with the repair of uracil, resulting from cytosine deamination, initiated by uracil-DNA glycosylase. We are particularly interested in the interaction between uracil repair and APOBEC cytosine deaminases. APOBEC enzymes accelerate tumor evolution by generating uracil in DNA and footprints of APOBEC activity can be seen in cancer cells as specific mutational signatures. We have ...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO SENTRALADMINISTRASJON in Other
  11.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Job descriptionA 3-year position as Ph.D. Fellow is available at the Center for Lifespan Changes in Brain and Cognition (LCBC), at the Department of Psychology, University of Oslo. The position will fit a talented candidate highly interested in applying longitudinal, multimodal models on human neuroimaging data. The primary objective of the project is to uncover associations of early life factors, including in-utero exposure to drugs, such as opioids, and brain and cognitive function from early life stages into adulthood.The research centerThe goal of LCBC is to understand differences and changes in brain and cognition through the entire lifespan, as well as how brain and cognition can be optimized. LCBC is an active multidisciplinary research center, with a staff of about 25 full-time pos...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Stillinga er ein del av Forskingssenter for digitale helsetenester (www.forhelse.no) med Helse Bergen HF som prosjekteigar. Hovudmålet til senteret er å auke bruken og effekten av digitale (psykiske) helsetenester. Stillinga er 3-årig og inneber i tillegg til forsking mellom anna delprosjektleiing, samhandling med brukarar, næringsliv- og helsetenestenpartnarar, samt rettleiing av mastergradsstudentar. Arbeidsoppgåver inkluderer å planlegge og gjennomføre prosessevalueringar av implementering av digitale helsetenester i ordinær praksis. Dette omfattar òg utarbeiding av vitenskaplege artiklar, rapportar og presentasjonar som oppsummerer resultata og gir anbefalingar for forbetring.Om stillinga:Stillinga vil inngå i Forskingssenter for digitale psykiske helsetenester (forhelse.no) i arbeidsp...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN DET MATEMATISK-NATURVITENSK FAK in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  UiB - Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?StipendiatVed Geofysisk institutt (GFI) er det ledig ei stilling som ph.d.-stipendiat. Stillinga er for ein åremålsperiode på tre år, med høve til eit fjerde år beståande av pliktarbeid (til dømes undervisning), og vil dekkja ein viktig del av aktivitetane ved Bergen Offshore Wind Centre (BOW), der fokuset er på å samanfatte grunnleggjande og bruksretta forsking innan vindkraft til havs. Stillinga er knytt til prosjekt ERC Consolidator Grant Data-Driven Approaches in Computational Mechanics for the Aerohydroelastic Analysis of Offshore Wind Turbines - DATA-DRIVEN OFFS...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN DET MATEMATISK-NATURVITENSK FAK in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  UiB - Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Førsteamanuensis i osteologiVed Universitetsmuseet i Bergen, Avdeling for naturhistorie, er det ledig ei fast stilling som førsteamanuensis i osteologi eller zooarkeologi. Avdeling for naturhistorie har det vitskaplege og kuratoriske ansvaret for botanikk, geologi og zoologi på museet. Det er for tida 15 vitskaplege og 38 teknisk/administrative tilsette på eininga, inkludert dei botaniske hagane.Arbeidsoppgåver/forskingsområde:Vi søkjer ein produktiv og innovativ akademikar som vil verte ein dedikert forskar i osteologi og faunahistorie. Den som vert tilsett har ein f...

 • Company UNIVERSITETET I STAVANGER ULLANDHAUG in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Om stillingenUniversitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i utdanningsvitenskap ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for barnehagelærerutdanning. Stillingen er tilknyttet FILIORUM-Senter for barnehageforskning og er ledig fra 1.8.2024.Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling gjennom en forskerutdanning.Den som ansettes vil bli tatt opp på doktorgradsprogrammet i utdanningsvitenskap og humaniora. Programmet omfatter relevante kurs i et omfang som tilsvarer omkring et halvt års studium, en avhandling basert på selvstendig forskning, deltakelse i nasjonale og internasjonale forskermiljø, relevant forskningsformidling, prøveforelesning og disputas. Les mer om forskerutdanningen ved UiS på våre n...

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Om stillingenVil du bli del av Nord-Norges største juristarbeidsplass og et av de ledende forsknings- og undervisningsmiljøene i rettsvitenskap?Ved Det juridiske fakultet er det ledig stilling som førsteamanuensis i rettsvitenskap.Arbeidsstedet er Tromsø. Fakultetet har for tiden ca. 950 masterstudenter, ca. 25 ph.d.-studenter og 35 ansatte i vitenskapelige stillinger, samt 18 ansatte i administrative stillinger. Fakultetet har rett til å tildele gradene master og ph.d. i rettsvitenskap, samt graden Master of Laws (L.L.M.) in the Law of the Sea og Joint Nordic Master Programme in Environmental Law. Nærmere opplysninger fremgår av nettsiden www.jus.uit.no.  ArbeidsoppgaverTil stillingen ligger undervisnings- og forskningsplikt. Søkere må også være villig til å påta seg administrative oppgav...

 • Company NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  This is NTNUNTNU is a broad-based university with a technical-scientific profile and a focus in professional education. The university is located in three cities with headquarters in Trondheim.At NTNU, 9,000 employees and 43,000 students work to create knowledge for a better world.You will find more information about working at NTNU and the application process here.   About the jobFor a position as a PhD Candidate, the goal is a completed doctoral education up to an obtained doctoral degree.The Sustainable Energy Systems research group in the The Department of Energy and Process Engineering at the Gløshaugen campus of NTNU is searching for excellent applicants for a PhD position. For a position as a PhD Candidate, the goal is a completed doctoral education up to an obtained doctoral degree...

 • Company NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) CAMPUS ÅS in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  About the positionThe research group BIAS (Bioinformatics and Applied Statistics), Faculty of chemistry, biotechnology and food sciences (KBM) at the Norwegian University of Life Sciences (NMBU) has a vacant three-year PhD–position related to environmental microbial communities, with the possibility of extension for up to one year.The primary goal of this project is to optimize methodologies that enable a more efficient analysis of environmental microbiota communities. While microbiota in closed environments is well-explored, the complexity of environmental samples introduces uncertainty, encompassing analysis methods, bacterial composition, and unknown taxon. Our aim is to address and simplify the analysis of these intricate datasets, making the process more accessible to users. Taking th...

 • Company NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) CAMPUS ÅS in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  About the positionA PhD position. in modelling of Porous Electrode Charging is available at the Department of Physics at the Faculty of Science and TechnologyThe PhD position is for a period of 3 years, or up to 4 years if teaching and other work duties are agreed.Desired start date:  as soon as possible and within 01-09-2024We are looking for an enthusiastic and talented applied mathematician, physicist, or electrochemist to join the new group of dr. Mathijs Janssen. The successful candidate will study the behavior of electrolytes in porous electrodes by continuum models and molecular simulations. During the project, these models will be employed to guide and interpret our collaborator's ongoing experiments. Once validated, the models will be used to identify promising materials for next-...

 • Company NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) CAMPUS ÅS in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  About the positionThe Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA) at the Norwegian University of Life Sciences (NMBU) has a vacant associate professor position in soil chemistry with emphasis on analytical methods relevant for sustainable soil management.The successful applicant will join seventeen colleagues in the Soil and Water section, which is covering a broad field of earth sciences, i.e., soil science and plant nutrition, hydrology, limnology, and geology. The soil science group studies biogeochemical and physical processes in soils in connection to land use and environmental changes and holds a broad portfolio of projects related to ecosystem services and sustainable development in Norway and globally. We are now looking for a person who will strengthen...

 • Company NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) CAMPUS ÅS in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  About the positionThe Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA) at the Norwegian University of Life Sciences (NMBU) has a vacant associate professor position in plant-soil interactions with emphasis on sustainable soil management.The successful applicant will join seventeen colleagues in MINA’s Soil and Water section, which is covering a broad field of earth sciences, i.e., soil science and plant nutrition, hydrology, limnology, and geology. The soil science group studies biogeochemical and physical processes in soils in relation to land use and environmental changes and holds a broad portfolio of projects related to ecosystem services and sustainable development in Norway and globally. We are now looking for a person who will strengthen our profile in plant-...

 • Company NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) CAMPUS ÅS in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  About the positionA PhD position in second life prospect of degraded Lithium-ion batteries is available at the Department of Physics at the Faculty of Science and Technology.The PhD position is for a period of 3 years.Desired start date: 1st November 2024The widespread accumulation of degraded Lithium-ion batteries from electric vehicles (EVs) and renewable energy systems presents profound economic and environmental implications for society. Thus, recycling deteriorated batteries is crucial to mitigate financial costs, valuable material depletion, and ecological impacts. However, conventional battery recycling presents challenges due to its energy-intensive and complex nature. Therefore, continuous research and innovation in battery recycling are essential. An alternative approach is to ex...

 • Company NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) CAMPUS ÅS in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  About the positionFaculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA) at Norwegian University of Life Sciences (NMBU) has a vacant 3-year PhD scholarship related to analyses of evapotranspiration.Evapotranspiration is a major component of the terrestrial water balance, on which the vegetation has a strong influence. With expanding treelines in Norway, the evapotranspiration is likely to increase. This might have huge impacts for the future water resources and hydropower production in Norway. The successful candidate will develop methods for modelling evapotranspiration conditioned on high resolution monitoring data. A main novelty of the project is the high-tech remote sensing of forest areas. The purpose is to assess impacts of treeline expansion on the water runoff. ...

 • Company FOLKEHELSEINSTITUTTET AVD OSLO LINDERN in Other
  11.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Applications are invited for a 3-year position as a postdoctoral fellow in epidemiology to be based at the Cancer Registry of Norway, Department of Research, Section for epidemiology and prevention.  The Department of Research at the Cancer Registry has 16 researchers in permanent positions, 9 postdocs, and 6 PhD students, making up a group of more than 30 scientists, supplemented by a research support section. Additionally, there is on-going research taking place in other parts at the Cancer Registry, covering a broad spectrum of aetiology, biomolecular topics, as well as projects in the field of screening, early detection, and prognosis of cancer patients.  Our epidemiological studies rely on individual information on cancer diagnoses based on data from the Cancer Registry, which covers ...

 • Company NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  10.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  This is NTNUNTNU is a broad-based university with a technical-scientific profile and a focus in professional education. The university is located in three cities with headquarters in Trondheim.At NTNU, 9,000 employees and 43,000 students work to create knowledge for a better world.You will find more information about working at NTNU and the application process here.   About the jobFor a position as a PhD Candidate, the goal is a completed doctoral education up to an obtained doctoral degree.Would you like to contribute to developing new technology for environmentally friendly ships in collaboration with one of the largest maritime suppliers in the world, working at a leading university in marine technology? How about exploring a new innovative technical solution inspired by nature? What if...

 • Company NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  10.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  This is NTNUNTNU is a broad-based university with a technical-scientific profile and a focus in professional education. The university is located in three cities with headquarters in Trondheim.At NTNU, 9,000 employees and 43,000 students work to create knowledge for a better world.You will find more information about working at NTNU and the application process here.   About the jobFor a position as a PhD Candidate, the goal is a completed doctoral education up to an obtained doctoral degree.We are looking for a highly motivated, independent researcher on the topic of ‘Advanced magnetic mineral exploration’. For a position as a PhD Candidate, the goal is a completed doctoral education up to an obtained doctoral degree. The candidate will collaborate with the geophysics team at NTNU, and wit...

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ in Other
  10.04.2024 Updated on: 10.04.2024

  The positionA PhD position is available at the Department of Mathematics and Statistics, Faculty of Science and Technology and focuses on developing new methods for incorporating heterogeneous data into deep learning algorithms.  The project is an extension to the ongoing RCN funded project “Transforming Ocean surveying by the power of DL and statistical methods” where academia and collaborating private sector partners (Multiconsult, Argeo) aim at improving and refining present AI classification methodology using novel combinations of statistical methods and Deep Learning (DL).  The position is for a period of four years. The nominal length of the PhD programme is three years. The fourth year is distributed as 25 % each year and will consist of teaching and other duties. The objective of t...

 • Company HØGSKULEN PÅ VESTLANDET BERGEN - INNDALSVEIEN 28 in Other
  10.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig ei fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor i matematikkdidaktikk ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett.Om stillingaHVL har ledig ei fast stilling i 100% som førsteamanuensis/førstelektor i matematikkdidaktikk, med oppstart i stillinga 1. august 2024 eller etter nærmare avtale. Stillinga inngår i Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking. Arbeidsstaden er campus Sogndal.Ansvars- og arbeidsoppgåver:Stillinga har følgjande ansvars- og arbeidsoppgåver:Undervise, rettleie og utvikle studentaktive læringsformer i tråd med krav i studietilsynsforskrifta. Arbeidsoppgåvene vil primært vere undervisning, rettleiing, vurdering, praksisoppfølging og utvikling av studentaktive læringsformer i matematikkdidaktikk knytt til g...

 • Company HØGSKULEN PÅ VESTLANDET BERGEN - INNDALSVEIEN 28 in Other
  10.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig to mellombelse stillingar, eller fleire stillingar som til saman utgjer 200%, som førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor i matematikkdidaktikk ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett.Om stillinga:Stillingane inngår i Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking og er ledig i tida 01.08.2024 - 31.07.2025.Arbeidsstaden er campus Sogndal.Ansvars- og arbeidsoppgåver:Stillinga har følgjande ansvars- og arbeidsoppgåver:Undervise, rettleie og utvikle studentaktive læringsformer i tråd med krav i studietilsynsforskrifta.Arbeidsoppgåvene vil primært vere undervisning, rettleiing, vurdering, praksisoppfølging og utvikling av studentaktive læringsformer i matematikk/matematikkdidaktikk knytt til grunnskulelærarutdanningane (1–7 ...

 • Company NTNU FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP in Other
  10.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  This is NTNUNTNU is a broad-based university with a technical-scientific profile and a focus in professional education. The university is located in three cities with headquarters in Trondheim.At NTNU, 9,000 employees and 43,000 students work to create knowledge for a better world.You will find more information about working at NTNU and the application process here.   About the jobFor a position as a PhD Candidate, the goal is a completed doctoral education up to an obtained doctoral degree.We are looking for excellent applicants for a PhD position at the Thermo-Fluids research group, Department of Energy and Process Engineering, NTNU Trondheim.The position has a duration of 3 years. The supervisor will be Professor Simen Å. Ellingsen (simen.a.ellingsen@ntnu.no) whom you may contact for fu...

 • Company NORDMØRSMUSEA AS HOVEDKONTOR in Other
  10.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Nordmørsmusea er eit konsolidert regionsmuseum med ansvar for ivaretaking og utvikling av nordmørsk kulturarv. Vi har 35 tilsette, der seks er næming eller lærling innan tradisjonsbåt/-bygg gjennom næmingeordninga. No ønsker vi å utvikle ei endå betre forståing for denne metoden for opplæring og utvikling av kulturarv, og lyser ut prosjektstilling for stipendiat innan handlingsboren kunnskap.Vi søker etter deg somEr nysgjerrig på korleis handlingsboren kunnskap kan bidra til å vidareutvikle kulturarvområdet og tradisjonshandverketSer musea si rolle som medverkande til å styrke og utvikle kompetanse og kapasitet innan tradisjonshandverk utanfor det tradisjonelle utdanningssystemetVil bidra til å vidareutvikle etablert metode for uformell opplæring i praktiske fagEvnar å arbeide praktisk og ...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ADM/STØTTEFUNKSJONER - ÅLESUND in Other
  09.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Seksjon for forsking og innovasjon i Helse Møre og Romsdal lyser ut ei stilling som PhD-stipendiat i 100% stilling i 3 år knytt til Ortopedisk forskningsgruppe OrtoForsk-KSU. Forskningsgruppen forsker på ulike emner innen ortopedisk kirurgi generelt og artrose spesielt. Tema for det aktuelle PhD-prosjektet er registerstudier innen temaet kneproteser hos yngre voksne og vil bruke data fra Nasjonalt Register for Leddproteser. Stipendiaten vil ha ei sentral rolle i gjennomføringa av prosjektet. Ph.d.-stipendet er fortrinnsvis heiltid, men deltid kan og diskuterast (aldri mindre enn 50% årleg fordelt over maks 6 år). Tiltreding av stillinga så snart som mogleg.Stillinga er finansiert av midlar frå Helse Møre og Romsdal. Stillinga som stipendiat skal leie til ein doktorgrad innan medisin og hel...

 • Company NTNU FAKULTET FOR NATURVITENSKAP in Other
  09.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  This is NTNUNTNU is a broad-based university with a technical-scientific profile and a focus in professional education. The university is located in three cities with headquarters in Trondheim.At NTNU, 9,000 employees and 43,000 students work to create knowledge for a better world.You will find more information about working at NTNU and the application process here.   About the jobA PhD Candidate position in the field of molecular-based ferroelectric materials development for electrical energy storage capacitors is available. The academic position will provide the opportunity for professional development through studies towards a PhD degree, related to the DYNASTORE project. The DYNASTORE project aims to engineer new supramolecular materials with large polarisation for recyclable high elec...

 • Company OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET STUDIESTED KJELLER in Other
  09.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.Er du god på planlegging og struktur og har et engasjement for studenter?Ved Fakultet for helsevitenskap, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, er det ledig en fast 100 % stilling som seniorkonsulent/rådgiver.  Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering har ansvaret for administrasjon og utvikling av fakultetets fag- og studietilbud i samarbeid med instituttene. Seksjonen ivaretar utvikling og vedlikehold av studieadministrative regelverk og rutiner, rapportering, studentforvaltning, brukerst...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN DET MATEMATISK-NATURVITENSK FAK in Other
  09.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  UiB - Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Stipendiat i hydrotermisk biogeokjemiVed Institutt for geovitskap er det ledig ei stilling som ph.d-stipendiat i hydrotermisk biogeokjemi. Stillinga er i forskingsgruppa Geokjemi og Geobiologi og er tilknytt Senter for Dyphavsforskning (CDeepSea). Stillinga er for ein åremålsperiode på tre år, med høve til eit fjerde år beståande av pliktarbeid (til dømes undervisning). Stillinga er finansiert av Universitetet i Bergen.Om prosjektet/arbeidsoppgåverDenne PhD-stillinga er retta mot termiske innflytelse på remineralisering av organisk materiale i marine sedimenter og de ...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN in Other
  09.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  UiB - Knowledge that shapes societyThrough robust and close interaction with the world around us – globally, nationally and locally – we shall be instrumental in building a society based on knowledge, skills and attitudes.Do you want to take part in shaping the future?PhD positionThere is a vacancy for a PhD Research Fellow in Applied and Computational Mathematics at the Department of Mathematics. The position is for a fixed-term period of 3 years. The position is funded by the European Commission through the MSCA Doctoral Network RESCUER (Grant agreement ID: 101119437).About the project/work tasks:The position is funded through the Horizon Europe project RESCUER which brings together 8 beneficiaries and 9 associated partners across 8 countries to train 10 doctoral candidates. These doctor...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN in Other
  09.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  UiB - Knowledge that shapes societyThrough robust and close interaction with the world around us – globally, nationally and locally – we shall be instrumental in building a society based on knowledge, skills and attitudes.Do you want to take part in shaping the future?PhD positionThere is a vacancy for a PhD Research Fellow in Applied and Computational Mathematics at the Department of Mathematics. The position is for a fixed-term period of 3 years. The position is funded by the European Commission through the MSCA Doctoral Network RESCUER (Grant agreement ID: 101119437).About the project/work tasks:The position is funded through the Horizon Europe project RESCUER which brings together 8 beneficiaries and 9 associated partners across 8 countries to train 10 doctoral candidates. These doctor...

 • Company NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) CAMPUS ÅS in Other
  09.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  About the positionThe Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA) at Norwegian University of Life Sciences (NMBU) has a vacant 3-year position as PhD research fellow in Environmental Soil Physics.It is growingly recognized that many important soil properties are influenced by the changing climate and the change of land use in a relatively short time. For example, there are ongoing changes in precipitation patterns and the frequency of freeze-thaw cycles that are both known to have a role in soil formation. However, it is not clear yet how quickly the soil may respond to climatic or land use changes and what are the main environmental factors driving changes in soil physical properties, such as e.g. soil structure and the soil’s capacity to conduct or retain wat...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET in Other
  09.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Postdoktor i systemteknikk eller informatikk ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS)Ved Det medisinske fakultet, Institutt for global helse og samfunnsmedisin er det ledig ei stilling som postdoktor (100 %) for ein periode på  tre (3) år. Stillinga er knytt til det nyskapande ERC Consolidator grant prosjektet ²Decoding Death and Dying in People with Dementia by Digital thanotyping (5-D)² finansiert av European Research Council (ERC).5-D-prosjektet skal utvikle metodar og digitale verktøy for å identifisere at ein person med demens er i slutten av livet, med sikte...

 • Company NORCE HOLDING AS in Other
  09.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Om GAMUTGAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforskning er et tvillingssenter forankret i både NORCE (Divisjon Helse og samfunn, avdeling Velferd, arbeid og helse) og Universitetet i Bergen (UiB). GAMUT er et internasjonalt ledende senter innen forskning på musikk og helse, og et av de fremste i verden på multinasjonale studier på dette feltet. NORCE-delen av GAMUT er i hovedsak finansiert over ekstern forskningsfinansiering, mens UiB-delen også omfatter undervisning i musikkterapi.PhD kandidat (4 år) - om stillingenGAMUT, NORCE Helse og samfunn, har ledig midlertidig stilling som PhD stipendiat i forskningsprosjektet “Memory for Music: Effects of individual intensive musical training based on singing in non-musicians with Alzheimer’s disease”, finansiert av Norges Forskningsrad. ...

 • Company NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  09.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  This is NTNUNTNU is a broad-based university with a technical-scientific profile and a focus in professional education. The university is located in three cities with headquarters in Trondheim.At NTNU, 9,000 employees and 43,000 students work to create knowledge for a better world.You will find more information about working at NTNU and the application process here.   About the jobFor a position as a PhD Candidate, the goal is a completed doctoral education up to an obtained doctoral degree.The Department of Marine Technology at NTNU is seeking a PhD Candidate in “AI and data-driven safety management in operation of autonomous ships.” The PhD candidate will work on challenging research problems related to AI-powered safety management systems for autonomous ship operations. For a position a...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO SENTRALADMINISTRASJON in Other
  08.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Job descriptionA 3-year position in a Research Fellowship as PhD candidate is available at the Section for Biochemistry, Department for Molecular Medicine, Institute for Basic Medical Sciences, University of Oslo, Oslo. The position is associated with the «membrane trafficking» group led by Assoc. Prof. Kay Oliver Schink.More about the positionThe Schink lab is looking for a highly motivated PhD student to work on the molecular mechanisms of membrane organisation and the role of dysregulated membrane trafficking for cancer cell invasion and metastasis.Our research focusses on membrane trafficking, where we study the molecular mechanisms of how vesicles are formed and how they get their correct identity. Moreover, we are interested in how dysregulation of membrane transport processes contri...

 • Company NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  06.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  This is NTNUNTNU is a broad-based university with a technical-scientific profile and a focus in professional education. The university is located in three cities with headquarters in Trondheim.At NTNU, 9,000 employees and 43,000 students work to create knowledge for a better world.You will find more information about working at NTNU and the application process here.   About the jobThe Department of Energy and Process Engineering has a vacancy for a 3-year PhD position in indoor environment quality, airborne microbial pollutant and ventilation in hospital environments.The position is in the frame of a Horizon Europe Marie Skodowska-Curie Innovative Doctoral Network (DN) action for Doctoral Candidates within the project HumanIC (Human - Centric Indoor Climate for Healthcare facilities). The ...

 • Company NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) CAMPUS ÅS in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Om stillingenVed NMBU, Fakultet for landskap og samfunn, Institutt for eiendom og juss er det ledig stipendiatstilling innen arbeidsområdet eiendoms- og byutvikling.Stillingen vil bli knyttet til instituttets pågående forskning innen eiendomsutvikling, der vi ønsker å utvikle flere ulike perspektiver. Relevante eksempler kan være:1. Forholdet mellom eiendomsutvikling, arkitektur og verdiskapning (sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft)Forholdet mellom eiendomsutvikling, arkitektonisk kvalitet og verdiskapning (definert som sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft) som gir positiv samfunnsutvikling er komplekst. Området er i liten grad forsket på, og vi er åpne for svært ulike måter å konkretisere og undersøke denne problemstillingen på.Mange norske små- og mellomstore byer i Norge op...

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  The positionPhD position is available at the Department of Building, Energy and Material Technology, Faculty of engineering science and technology for applicants who wish to obtain the degree of Philosophy Doctor (PhD). The position is affiliated with the research group (BEaM), within the field of Phase change materials (PCM).The position will be affiliated with the Department of Building, Energy and Material Technology, and the PhD candidate will be part of the research group Department of Building, Energy and Material Technology (BEaM). The research group conducts applied research in fields such as sustainable buildings, renewable energy, hydrogen technology and Fuel Cells. More information can be found here.The position is for a period of four years. The nominal length of the PhD progra...

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  The positionUiT The Arctic University of Norway, Faculty of Health Sciences, Department of Pharmacy (IFA), has a Postdoctoral Research Fellow position available for a period of 3 years. The position is affiliated with the Natural products and Medicinal Chemstry group.The workplace is at UiT in Tromsø. You must be able to start in the position within a reasonable time after receiving the offer.Unless special circumstances indicate otherwise, postdoctoral projects shall be planned with stays abroad. The duration should be at least 6 months.The position is available for commencement from August 2024.The position is affiliated to the Department of Pharmacy, which consists of seven research groups: Drug Transport and Delivery, Cell Signalling and Targeted therapy, Natural Products and Medicinal...

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Om stillingenVed Institutt for automasjon og prosessteknologi (IAP) er det ledig en fast vitenskapelig stilling som førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i fagområdet automasjon. Stillingen er tilknyttet faggruppe for automasjon og forskningsgruppen Infrared, Spectroscopy and Numerical Modelling Research Group. Institutt for automasjon og prosessteknologi er ett av fem institutter ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi.  Instituttet har 16 ansatte, omlag 200 studenter og er lokalisert i Teknologibygget på UiT campus Tromsø. IAP har ansvar for  bachelorutdanningene automasjon, droneteknologi, prosessteknologi og bygg/VVS, og forkurs til ingeniørutdanning i Tromsø.Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen i Tromsø innen rimelig tid, innen 6 måneder ...

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  The positionA full-time position as Postdoctoral Research Fellow is available for a period of three years at the Faculty of Health Sciences, Department of Community Medicine.The position is affiliated with the project “Lead exposure in children and pregnant women in Georgia”.The position is a fixed term position for a duration of three years. Appointment to the position of Postdoctoral Research Fellow is mainly intended to provide qualification for work in top academic positions. It is a prerequisite that the applicant can carry out the project over the full course of the employment period.No person may hold more than one fixed term position as a Postdoctoral Research Fellow at the same institution. The position can be assigned additional teaching and related work for UiT equivalent to a m...

 • Company NORD UNIVERSITET NESNA in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Om stillingenVed Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, faggruppen realfag, studiested Nesna er det ledig en midlertidig stilling som stipendiat i profesjonsvitenskap med fokus på naturfagdidaktikk med vekt på praktiske og estetiske læringsprosesser i grunnskolelærerutdanningene.Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.Stillingen er en av fem stipendiatstillinger som lyses ut samtidig, alle for å styrke satsingen på studiested Nesna innen forskning på små skoler i rurale strøk. Målet er at de fem stipendiatene skal utgjøre et fellesskap, og samarbeide og støtte hverandre, selv om de skal jobbe innen ulike tematiske områder. De fem stipendiatene vil knyttes til europeiske og norske forskningsnet...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO SENTRALADMINISTRASJON in Other
  06.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Om stillingenDet er ledig en fast stilling som rådgiver (SKO 1434, 100 %) i seksjon for undervisningsplanlegging, forskningsadministrasjon og kommunikasjon ved Institutt for klinisk medisin. Instituttet administrerer fem av åtte moduler ved profesjonsstudiet i medisin og har ansvar for avvikling av OSKE/SME-eksamen i flere moduler. Undervisningsenheten har per i dag åtte medarbeidere. Fordi en av våre rådgivere slutter i stillingen, søker vi en dyktig og selvstendig medarbeider for rask tiltredelse i vår undervisningsenhet.ArbeidsoppgaverHa ansvar for koordinering av en modul ved profesjonsstudiet i medisin, herunderUtføre undervisningsplanlegging i ulike databaserUtarbeide informasjon til lærere og studenter, inkludert drift og vedlikehold av emnesider på webIvareta oppfølging av studente...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO SENTRALADMINISTRASJON in Other
  06.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Job descriptionApplications are invited for a 2- to 3-year Postdoctoral Fellowship/ Researcher for an interdisciplinary project combining Cell Biology and Systems Neuroscience to study the interplay between sleep and autophagy from a phylogenetic perspective. The selected candidate will join two ERC-funded laboratories at the University of Oslo: Helene Knævelsrud´s group Cell Stress and Cancer at the Institute of Basic Medical Sciences and Charlotte Boccara’s group Systems Neuroscience and Sleep at the Norwegian Centre for Molecular Medicine.Knævelsrud Lab: https://www.med.uio.no/imb/english/research/groups/cellstress/index.htmlBoccara Lab: https://boccaralab.com/, https://www.med.uio.no/ncmm/english/groups/boccaragroup/About the project: Autophagy as a phylogenetically conserved mediator ...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO SENTRALADMINISTRASJON in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Om stillingenAvdeling for ernæringsvitenskap har ledig stilling som stipendiat for en periode på 3 år. Stillingen er knyttet til prosjektet "Female transition periods (menarche and menopause), CholesteRol and CardiomEtabolic rIsk fActors (FREIA)".  Selv om det er kjent at østrogen påvirker mange kardiometabolske risikofaktorer som glukose og lipider, finnes det mindre data tilgjengelig om sammenhengen mellom kolesterol og de kvinnelige reproduksjonsperioder: menstruasjon og menopause, og hvordan dette påvirker senere risiko for hjerte- og kar sykdom. Vi skal studere dette hos friske kvinner og kvinner med arvelig høyt kolesterol. Prosjektet er et samarbeid mellom universitetet i Oslo, universitetet i Tromsø og Erasmus Medical Center i Rotterdam.Kandidaten vil bli tilknyttet seksjon for kli...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO SENTRALADMINISTRASJON in Other
  05.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Job descriptionApplications are invited for a 3-year position in a Research Fellowship as PhD Candidate in Molecular Nutrition to be based at the Department of Nutrition, Institute for Basic Medical Sciences University of Oslo.The fellowship period is 3 years and devoted to carrying out the project, “Targeting immune cell-specific PKA to enhance immune checkpoint therapeutics”. For the right candidate a four-year position, which also includes 25% teaching, supervision and/or administrative duties, may be possibleThis is a preclinical drug development project in cancer immunology. The project involves laboratory work in biochemistry, cell biology and organ on a chip technology. Work with animal models (mice) is required.The student will be associated with the Department of Nutrition Univers...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
University and higher education teachers Edit filters