Jobmonitor. Search results for University and higher education teachers

441 Jobs found

Used filters:
 • University and higher education teachersx
Displaying 1-50 of 441 results.
 • Company POLITIHØGSKOLEN in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Digital enhet ved Politihøgskolen er i vekst og søker nå 1-5 kreative og løsningsorienterte innholdsprodusenter som er motivert for en variert jobb med gode muligheter for faglig utvikling innen digital kunnskapsformidling. Enheten har som hovedoppgave å bistå Politihøgskolen og Politidirektoratet med produksjon av e-læring, filmer og andre digitale undervisningsressurser, både gjennom aktiv deltakelse i ulike prosjekter, og ved å tilby løpende veiledning på funksjonalitet, form og innhold slik at ansatte selv kan videreutvikle sine undervisningsopplegg. Vi er tilgjengelige for alle PHS' lokasjoner, og bistår også i utarbeidelsen av opplæringsprodukter for ansatte i politiet i samarbeid med bl.a. KRIPOS, Økokrim, politiets nasjonale beredskapssenter og politidistriktene.Digital enhet bestå...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  UiB - Knowledge that shapes societyThrough robust and close interaction with the world around us – globally, nationally and locally – we shall be instrumental in building a society based on knowledge, skills and attitudes.Do you want to take part in shaping the future?PhD-positionAt the Faculty of Medicine, Department of Clinical Science, a PhD-position (100 %) is available for a period of four (4) years or max 4 months after completed the PhD-degree, if this is achieved within a shorter time than four years. The positions include 25 % required duties such as teaching, exam work or supervision, depending on the demands at the department.The position is part of the project “Immune-dependent mechanisms of anti-Her2 therapy”, funded by the Norwegian Cancer Society and the University of Bergen...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  UiB - Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?To stipendiatstillingarVed Institutt for pedagogikk, Det psykologiske fakultet, er det ledig to stillingar som stipendiat i pedagogikk. Stillingane er for ein åremålsperiode på fire år.Om prosjektet/arbeidsoppgåver:Stipendiatane er ein viktig del av fag- og forskingsmiljøet ved Institutt for pedagogikk. Doktorgradsprosjekta inngår i instituttet sitt langsiktige arbeid med å styrkje pedagogisk forsking.Tilsetting som stipendiat skjer på grunnlag av tidlegare utdanning og vitskapelege arbeid og prosjektplanen for forskingsprosjektet. I tillegg til kvaliteten på prosjekt...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  UiB - Knowledge that shapes societyThrough robust and close interaction with the world around us – globally, nationally and locally – we shall be instrumental in building a society based on knowledge, skills and attitudes.Do you want to take part in shaping the future?PhD position At the Faculty of Medicine, Department of Biomedicine, a full-time temporary position as PhD candidate is available for four (4) years or max 4 months after completed the PhD degree, if this is achieved within a shorter time than four years. The positions include 25 % required duties such as teaching, exam work or supervision, depending on the demands at the department. The position is funded by the Faculty of Medicine under the project “The TMS Brain Research Initiative: Understanding Plasticity and Neural Circu...

 • Company BERGEN KOMMUNE ENHET FOR KOORDINERING OG REHABILITERING in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vi søker etter en engasjert medarbeider og vikar som ønsker å arbeide innen et spennende og utfordrende arbeidsfelt i Bergen kommune.Etat for vurdering og rehabilitering har i dag ansvaret for å ivareta funksjonen som Koordinerende Enhet for habilitering og rehabilitering (KE). KE arbeider etter mandat på tvers av de tre byrådsavdelingene Byrådsavdeling for kultur, sosial og inkludering (BKSI), Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett (BBSI) og Byrådsavdeling for helse og omsorg (BHO). Den daglige driften består av systemrådgiver (KE) i etatsdirektørens stab som har ansvaret for å etablere og videreutvikle KE sin funksjon og rolle i kommunen, og en systemkoordinator i hvert av de fire byområdene som har den daglige driften i tjenesten.Systemkoordinator samarbeider tett med enhetsleder...

 • Company HØGSKULEN PÅ VESTLANDET BERGEN - INNDALSVEIEN 22 in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig 100 % midlertidig stilling som stipendiat ved Fakultet for helse-og sosialvitskapStipendiatstillingen er knyttet til prosjektet «Veiledet egenbehandling av personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) i allmennpraksis".Stipendiaten skal inngå i et godkjent opplegg for ph.d.-utdanning innenfor en tidsramme på 4 år. 25% av tiden vil utgjøre pliktarbeid.Det kan bli gjort fradrag i tilsettingsperioden for eventuell tidligere rekrutteringsperiode.Det er en forutsetning at den som tilsettes har arbeidsplass ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap, enten ved campus Stord, campus Haugesund, campus Bergen eller ved campus Førde, og at pliktarbeidet utføres ved HVL.Stipendiatstillingen er en rekrutteringsstilling som skal bidra til et aktivt fo...

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Om stillingenVed Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK) er det ledig stilling som instituttleder ved Musikkonservatoriet (MK). Arbeidssted er Tromsø. Det er ønskelig med oppstart 1. mars 2023, eller etter nærmere avtale. Tilsetting skjer på åremål for inntil fire år, med mulighet for ytterligere to fireårs-perioder etter utlysning. er del av UiT Norges arktiske universitet. Enheten ønsker å dele kunnskap og utfordre vante forestillinger om livet og livsgrunnlaget i nord gjennom undervisning, forskning og formidling av naturvitenskap, kulturvitenskap og kunstfag. UMAK består av Universitetsmuseet,Musikkonservatoriet og Kunstakademiet og en administrasjon som er felles for hele enheten. har 70 ansatte og omlag 250 studenter. Instituttet tilbyr utøvende og pedagogis...

 • Company NTNU I GJØVIK in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  This is NTNUNTNU is a broad-based university with a technical-scientific profile and a focus in professional education. The university is located in three cities with headquarters in Trondheim.At NTNU, 9,000 employees and 42,000 students work to create knowledge for a better world.You will find more information about working at NTNU and the application process    About the positionAt the Dept. of Manufacturing and Civil Engineering, Faculty of Engineering, Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Gjøvik, there is a PhD position available in recycling of polymer composites and circularity.The position is a 100% employment for 3 years.NTNU in Gjøvik is one of the new campuses of NTNU, located approximately 120km north of Oslo. NTNU works in close cooperation with SINTEF Manuf...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO SENTRALADMINISTRASJON in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Om stillingenDet er ledig stilling som klinisk stipendiat (SKO 1378) ved Akuttklinikken. Arbeidssted for undervisning er Oslo universitetssykehus Ullevål, men undervisning på andre sykehus i OUS kan også bli aktuelt. Stillingen er ledig fra januar 2023. Tilsettingen som klinisk stipendiat gjelder for en periode på fem år. Stillingen omfatter forskerutdanning tilsvarende tre år (60 % av stillingen) parallelt med undervisningsarbeid tilsvarende to år (40 %). Pliktarbeidet består av undervisningsarbeid (se under).Undervisningsoppgavene til de kliniske stipendiatene vil i hovedsak bestå av smågruppeundervisning og kurs innen anestesiologi og akuttmedisin.  Propedeutikk og annen undervisning kan også bli tillagt stillingen. Den kliniske stipendiaten vil også kunne få oppgaver i forbindelse med ...

 • Company NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  This is NTNUNTNU is a broad-based university with a technical-scientific profile and a focus on professional education. The university is located in three cities with headquarters in Trondheim.At NTNU, 9,000 employees and 42,000 students work to create knowledge for a better world.About the positionWe have a vacancy for an ambitious and enthusiastic professor/ associate professor in structural geology at the Department of Geoscience and Petroleum at NTNU.Geology research at our department covers fundamental and applied topics and has particular focus on understanding processes leading to the formation and distribution of geological resources in the subsurface. We are looking for a candidate with strong research experience within the field of structural geology and who is highly motivated a...

 • Company NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  This is NTNUNTNU is a broad-based university with a technical-scientific profile and a focus in professional education. The university is located in three cities with headquarters in Trondheim.At NTNU, 9,000 employees and 42,000 students work to create knowledge for a better world.You will find more information about working at NTNU and the application process    About the positionFor a position as a PhD Candidate, the goal is a completed doctoral education up to an obtained doctoral degree.  At the Dept. of Manufacturing and Civil Engineering, Faculty of Engineering, Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Gjøvik, there is a PhD position available in aging and degradation of polymer composites.The position is a 100% employment for 3 years.NTNU in Gjøvik is one of the new ...

 • Company NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  This is NTNUNTNU is a broad-based university with a technical-scientific profile and a focus in professional education. The university is located in three cities with headquarters in Trondheim.At NTNU, 9,000 employees and 42,000 students work to create knowledge for a better world.You will find more information about working at NTNU and the application process    About the positionFor a position as a PhD Candidate, the goal is a completed doctoral education up to an obtained doctoral degree.  Dr Ziaei group at the Kavli Institute for System Neuroscience (KISN) explores the structural and functional neural networks underlying social and emotional processing in aging.We are seeking a motivated and enthusiastic PhD student to join the lab in Fall 2022, or early 2023, to help better understand...

 • Company NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  This is NTNUNTNU is a broad-based university with a technical-scientific profile and a focus in professional education. The university is located in three cities with headquarters in Trondheim.At NTNU, 9,000 employees and 42,000 students work to create knowledge for a better world.You will find more information about working at NTNU and the application process    About the positionFor a position as a PhD Candidate, the goal is a completed doctoral education up to an obtained doctoral degree. The PhD is part of “Sustainability and integrated assessment” in the FME HYDROGENi and will also collaborate closely with related PhD’s and researchers in other parts of the centre, and in particular within “Green H2 production”. Hydrogen demand and energy system scenarios will align with findings from...

 • Company NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) CAMPUS ÅS in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  About the positionThe Protein Engineering and proteomics (PEP) group at the Faculty of Chemistry, Biotechnology and Food Science at the Norwegian University of Life Sciences (NMBU) has a vacant three-year PhD–position within the Centre for Industrial Biotechnology (SFI-IB; ).The goal of the PhD project is to map the proteolytic enzymes that salmon use to digest their food, produce and characterize these enzymes, and then use them to develop an in vitro feed digestion model for salmon. Possible biotechnological applications of the enzymes will also be explored, in collaboration with other projects. We will use meta-omics techniques to identify the enzymes, as well as protein purification and recombinant protein expression to get hold of the enzymes. The PhD student will be part of the large...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO SENTRALADMINISTRASJON in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Om stillingenEn stilling som postdoktor (SKO 1352) er ledig ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN), Universitetet i Oslo. Stillingen er finansiert av ILN og er knyttet til fagmiljøet i norsk som andrespråk. Ved ILN forstås Norsk som andrespråk bredt, og favner om blant annet andre- og tredjespråkstilegnelse og flerspråklighet i et livsløpsperspektiv.Søkeren må legge ved en beskrivelse av et individuelt forskningsprosjekt innen andrespråksfeltet. Det vil være en styrke om prosjektet bidrar til å videreutvikle forskning i skjæringspunktet mellom forskning og praksis, med tydelig samfunns- og arbeidslivsrelevans.Ansettelsen gjelder for en periode på fire år. I stillingen inngår en 25 % undervisnings- og administrasjonsandel fordelt jevnt over fire år. Undervisningen er knytt...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO SENTRALADMINISTRASJON in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Job descriptionPosition as Postdoctoral Research Fellow available at the Department of Mathematics.Starting date no later than April 1st 2023.The appointment is a fulltime position and is for a period of two years.No one can be appointed for more than one Postdoctoral Research Fellowship at the University of Oslo.The postdoctoral position is attached to the Section of Statistics and Data Science at the Department of Mathematics, University of Oslo (UiO). This section consists of 8 full time academic positions, 9 adjunct positions and many PhD-students and post doc’s making up a group of more than 30. Statistics at UiO is internationally recognized, with interests spanning a broad range of areas (including machine learning, high-dimensional and big data, nonparametric inference, algorithmic...

 • Company OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET STUDIESTED PILESTREDET in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder t...

 • Company UNIVERSITETET I AGDER in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Om stillingenVed Universitetet i Agder, er det ledig inntil to faste 100 % stillinger som førsteamanuensis/universitetslektor i norskdidaktikk, tilknyttet Institutt for nordisk og mediefag. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet. Instituttet ønsker å styrke sin undervisnings- og forskningskapasitet innen norskdidaktikk. Det er ønskelig at den som tilsettes tar en aktiv rolle i dette arbeidet.Institutt for nordisk og mediefag har ca. 45 faste faglige ansatte. Instituttets kjerneområder er undervisning og forskning i lærerutdanningene, i nordiskfaget og i kommunikasjons- og mediefag. Sammen med Institutt for fremmedspråk og fagoversetting har instituttet to ph.d.-spesialiseringer (språkvitenskap og litteraturvitenskap). Instituttet har også en stadig øke...

 • Company UNIVERSITETET I STAVANGER ULLANDHAUG in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Om stillingenUniversitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i numerisk fluiddynamikk or borestrengmekanikk ved Det teknisk-naturvitenskapelig fakultet, Institutt for energi og petroleumsteknologi. Stillingen er ledig fra 01. februar 2023.Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling gjennom en forskerutdanning.Den som ansettes vil bli tatt opp på doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap. Programmet omfatter relevante kurs i et omfang som tilsvarer omkring et halvt års studium, en avhandling basert på selvstendig forskning, deltakelse i nasjonale og internasjonale forskermiljø, relevant forskningsformidling, prøveforelesning og disputas. Les mer om forskerutdanningen ved UiS på Stipendiaten ansettes for en peri...

 • Company HUMAN-ETISK FORBUND OSLO in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vi søker en engasjert og kreativ person til stilling som humanistisk livsveileder i Oslo. Tyngdepunktet i stillingen er knyttet til arbeidet som Studenthumanist ved Universitetet i Oslo (UiO). Humanistisk livsveiledning  er en livssynstjeneste under utvikling. Det er et tilbud til mennesker som opplever utfordringer i livet, men som ikke er syke av den grunn. Det er kort sagt samtaler om livsnære problemstillinger knyttet til det å være menneske i ulike faser av livet. Per i dag har Human-Etisk Forbund tre studenthumanister ved ulike læresteder, to livsveiledere ved våre regionkontorer og to felthumanister i samarbeid med Forsvaret. Vi har også to prosjekter i samarbeid med sykehus og ett prosjekt i samarbeid med kriminalomsorgen.Til dette nybrottsarbeidet søker Human-Etisk Forbund etter e...

 • Company NTNU FAKULTET FOR MEDISIN OG HELSEVITENSKAP in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  This is NTNUNTNU is a broad-based university with a technical-scientific profile and a focus in professional education. The university is located in three cities with headquarters in Trondheim.At NTNU, 9,000 employees and 42,000 students work to create knowledge for a better world.You will find more information about working at NTNU and the application process    About the positionWe are looking for highly motivated people who are interested in joining our team as a PhD student at Kavli Institute for Systems Neuroscience at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU).We offer an international and multidisciplinary environment in which creativity and scientific dialogue across fields is valued and stimulated.  The Yaksi Group (  ) consists of an international team of enthusias...

 • Company UNIVERSITETET I AGDER in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  About the positionMost the world’s exploited fish stocks are data-limited and lack formal stock assessment. Moreover, new marine living resources are being explored for harvesting every day. Are you interested in contributing towards assessing data-limited stocks? Would you like to evaluate the harvest potential of emerging benthic resources such as Pacific oysters, periwinkles, cockles to provide useful biological information for management purposes? Or contribute to improving assessments of important commercial species such as brown crab, king crab or European lobster?If these research questions sound intriguing to you, the University of Agder (UiA) invites applications for a three-year, full-time, fixed-term appointment as PhD Research Fellow in Coastal Ecology at the , .The Department ...

 • Company FAGSKOLEN ROGALAND STUDIESTED HAUGESUND in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  FAGLÆRER MASKINOFFISER, Fagskolen Rogaland – studiested Haugesund har fra 01. august 2022 ledig undervisningsstilling i 100% stillingsbrøk som Faglærer Maskinoffiser. Hovedvekten av stillingene innebærer å undervise i emnet «Maskineri på ledelsesnivå». De som ansettes skal arbeide forpliktende i tverrfaglig team, men også jobbe selvstendig. Vi vektlegger gode samarbeids- og kommunikasjons evner, og du skal samarbeide tett med faglig ansvarlig og faglærere ved maritim avdeling, samt rådgivere og eksamensansvarlig ved skolen.Tiltredelse: snarestFagskoleutdanning er jf. Fagskoleloven høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. For ytterligere opplysninger om skolen se vår hjemmeside:  ArbeidsoppgaverPlanlegge og gjennomføre opplæring i tråd med læreplanens mål...

 • Company AUSTAFJORD OPPVEKSTSENTER AVDELING SKOLE in Other
  24.09.2022 Updated on: 29.09.2022

   Austafjord skole ligger på ytre Vikna i naturskjønne omgivelser. Skolen har lysløype med gapahuk og lavvo i umiddelbar nærhet og et flott uteområde der store deler er nyetablert. Austafjord skole er en fådelt 1-10 skole med skolefritidsordning. Skolen har i underkant av 60 elever. Trinnene er organisert slik at 1-2.trinn, 3-4.trinn, 5-7.trinn og 8-10.trinn er sammen som grupper. Skolen arbeider etter MOT sitt verdigrunnlag og MOT sine prinsipper.Skolen har et aktivt og engasjert FAU som har en mangeårig tradisjon med å bidra i skolen gjennom blant annet grunnskolens uke.Nærøysund kommune tar forbehold om eventuelle interne endringer eller overflyttinger mellom avdelinger/enheterArbeidsoppgaverDu tilrettelegger for læring, utvikling og gode holdninger hos barn og unge. Det betyr at du forb...

 • Company VID VITENSKAPELIGE HØGSKOLE AS STUDIESTED STAVANGER in Other
  24.09.2022 Updated on: 25.09.2022

  Om stillingenVed   Fakultet for helsefag, institutt for helse er det ledig 100% faste stillinger som førsteamanuensis/ førstelektor innen vernepleie med tiltredelse 01.01.2023, eller etter avtale. Stillingen er knyttet til studiested VID Stavanger.VID utdanner stadig flere vernepleiere, en etterspurt profesjon i helse- og sosialsektoren. Utdanningen er også populær, med stadig økende søkertall. Bachelor i vernepleie tilbys i VID som heltids- og deltidsstudium. Det tas årlig opp 90 studenter på heltidsstudiet i Stavanger og 90 studenter på deltidsstudiet, fordelt på kull i Stavanger, Bergen og Sandvika.Vi søker etter en person som har kompetanse og erfaring relatert til ett eller flere av vernepleiens kompetanseområder, og som vil være med på det viktige arbeidet det er å utdanne morgendage...

 • Company NTNU FAKULTET FOR ARKITEKTUR OG DESIGN in Other
  24.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  This is NTNUNTNU is a broad-based university with a technical-scientific profile and a focus in professional education. The university is located in three cities with headquarters in Trondheim.At NTNU, 9,000 employees and 42,000 students work to create knowledge for a better world.You will find more information about working at NTNU and the application process    About the position is looking for a PhD Candidate in Tactical Urbanism.The central aim with this PhD research is to investigate the broader effects of ad hoc, temporary, low-cost public space inventions, also discussed as tactical urbanism. Central questions for this research will be if and how public administrations can apply tactical urbanism approaches to support a fast and effective transformation of car oriented urban environ...

 • Company ÅSANE VIDAREGÅANDE SKULE in Other
  24.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  Åsane vidaregåande flytta inn i nye lokale august 2020.  Lokala ligg sentralt plassertemellom Åsane senter og Horisont.  Skolebygningen inneheld mangeforskjellige interesseområde i tillegg til vidaregåande skole.  Blant annabibliotek, tannhelseteneste, rettleiingsteneste og Åsane og Arna kulturkontor.Ved oppstart august 2022 har vi ca.1000 elevar og 300 deltakarar i vaksenopplæringa i tillegg tilfengselseopplæringa.  Vi tilbyr opplæring innan helse- og oppvekstfag,teknikk og industriell produksjon, elektrofag, byggfag, salg og service,idrettsfag og påbygg til generell studiekompetanse i tillegg til opplæring ismå grupper for elevar med særskilde behov.Skolen arbeider ut frå visjonen «sammen gjør vi hverandre gode» og vårt mål erat våre elevar gjennom daglege trivsels- og meistringsopplevin...

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Om stillingenVed , Det helsevitenskapelige fakultet  er det en ledig stilling som stipendiat i intensivsykepleie tilknyttet  «Critical care nurses’ competences in student supervision in clinical practice in the Intensive Care Unit, ICU”.Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning ved master i sykepleie. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Mer informasjon om søknadsprosessen og ph.d.-forskrift finner du på Det helsevitenskapelige fakultets nettside: .Arbeidssted er UiT i Tromsø. Stillingen er le...

 • Company NORD UNIVERSITET BODØ in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  About the positionA four-year PhD fellowship in marine ecology is available at the Faculty of Biosciences and Aquaculture, Nord University (Bodø, Norway) as soon as possible. The position includes a 25% teaching load.FBA invites applications from outstanding candidates for a four-year PhD fellowship within the project: “Marine Fish Larvae Dynamics (MarFild) - Can pelagic larvae of benthic invertebrates buffer climate-driven match–mismatch dynamics?” The project aims to study the seasonal succession of fish larvae and their potential planktonic prey to identify the role of meroplankton as a food source for commercial fish species. Plankton communities (mero-, ichtyo-, and holoplankton) will be studied in a sub-Arctic fjord. The combination with mesocosm feeding experiments and metabarcoding...

 • Company NTNUI-GJØVIK - NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITETS IDRETTSFORENING I GJØVIK in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  This is NTNUNTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessenOm stillingenInstitutt for psykologi har omkring 1300 studenter og mer enn 140 ansatte. Instituttet har et stort og variert fagmiljø med bred kompetanse innen psykologi. Vi tilbyr psykologutdanning, og studier på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Instituttet driver også tre psykologiske opplæringsklinikker (poliklinikker): voksen-, barn- og nevroklinikk. Instituttet har utstrakt forskningssamarbeid, både internt og med andre forskningsmiljøer...

 • Company BYKLE KOMMUNE ETATSADMINISTRASJON in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Er du klar for å søkje arbeid i vakre omgjevnader tett på fjellheimen?Planavdelinga i Bykle kommune har det travelt!  Vil du vere med på laget som byggjesaksrådgjevar? Som rådgjevar vil du vere sentral i arbeid med sakshandsaming og tilsyn etter plan og bygningslova. Du vil og få delta i tverrfagleg miljø i relaterte saksfelt. I tillegg får du fjelluft kvar dag!. ArbeidsoppgåverSakshandsaming og oppfølging av  byggjesakerPublikumskontakt - rettleiing av søkjarar og partar i saker etter etter plan- og bygningslovaFørebuing og deltaking i politiske møte ved behovDispensasjonssaker i regulerte områdeTilsyn – byggjesakerTverrfagleg samarbeid i planavdelinga og med teknisk -drift og eigedom og andreDeltaking i andre arbeidsoppgåver, prosjekt eller sakshandsaming som ligg til einingaAndre oppgåv...

 • Company NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) CAMPUS ÅS in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Om stillingenVed NMBU Veterinærhøgskolen - Institutt for sports- og familiedyrmedisin, Seksjon for smådyrsykdommer er det ledig midlertidig 100% stilling som universitetslektor med varighet på 2,5 år. Det er ønskelig med tiltredelse januar 2023. Stillingen er tilknyttet Enhet for kirurgi.Som universitetslektor vil du være medansvarlig for klinisk undervisning av veterinærstudenter og interns. Du vil delta i daglig klinikkaktivitet på enheten, samt kirurgisk bakvakt. Ved kirurgisk klinikk utfører vi utredninger og inngrep innenfor alle områder av kirurgifaget. Som henvisningsklinikk mottar vi ulike typer kirurgiske kasus av både generell og spesiell karakter og dette bidrar til å utvikle egen kompetanse og å utdanne spesialister. Vi er en del av et stort fagmiljø og samarbeider tett med and...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO SENTRALADMINISTRASJON in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Job descriptionA position as Postdoctoral Research Fellow is available at the University of Oslo (UiO) Centre for Space Sensors and Systems (CENSSS).We are seeking a postdoc to lead the development of a sensor payload on an Earth observation satellite. The tasks can be adapted to the interests of the candidate across a range of topics, as outlined below.The appointment is for a full-time position and is made for a period of up to three years. Preferred starting date is, as soon as possible.More about the positionCENSSS is a Centre for research-based innovation (SFI) at the UiO Department of Technology Systems (ITS), located at at Kjeller. The Centre is funded by the Research Council of Norway for up to eight years, from November 2020. The centre operates in collaboration with nine industry...

 • Company BJØRKNES HØYSKOLE AS in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Høsten 2021 etablerte Oslo Nye Høyskole institutt for økonomi og administrasjon. Instituttet har bachelorgrader i økonomi og administrasjon, og digital markedsføring og ledelse. En av våre ansatte skal ut i barselpermisjon og vi søker derfor hennes vikar for perioden fra 1.november 2022 til 31. desember 2023.  Vi ser etter en høyskolelektor som vil styrke vårt fagmiljø innen fagområdet markedsføring. Undervisningserfaring er en fordel, men ikke et krav. Praktisk erfaring med feltet er en styrke.Oslo Nye Høyskole er nyskapende i utviklingen av fleksible studier på nett og sted som er skreddersydd studentene våre sine behov, og med utstrakt bruk av digitale verktøy og interaktive tjenester. Vi er ledende på e-læring og har utarbeidet egne plattformer og verktøy for e-læring på høyeste nivå. ...

 • Company NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  This is NTNUNTNU is a broad-based university with a technical-scientific profile and a focus in professional education. The university is located in three cities with headquarters in Trondheim.At NTNU, 9,000 employees and 42,000 students work to create knowledge for a better world.You will find more information about working at NTNU and the application process    About the positionWe have a vacancy for a PhD position in experimental Soft Matter Physics at PoreLab, Department of Physics, NTNU. The appointments have a duration of 3 years with the possibility of until 1-year extension with 25% teaching duties in agreement with the department. The PhD student should start no later than December 2022.The position is organized at the Department of Physics in close collaboration with the Center o...

 • Company VÅLAND SKOLE in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Har du lyst til å jobbe på en utviklingsorientert, spennende og ærverdig sentrumsskole med dyktige, engasjerte, hjelpsomme og gode kollegaer? Da anbefaler vi deg på det sterkeste å søke stilling hos oss! Vi er nå på jakt etter dyktige lærere med undervisningskompetanse på 1.-7. trinn, vikariater og faste stillinger. Våland skole ligger noen få hundre meter fra Stavanger stasjon, derfor er det enkelt å komme seg til og fra jobb med all kollektivtransport. Dette skoleåret har vi ca. 560 elever og 75 ansatte fordelt på skole og SFO. Skolen ligger med gangavstand til museer, teater, konserthus og alt sentrum har å by på. Vi har også nærhet til turområder som Vålandsskogen og  Mosvannsparken.Det er høy og variert kompetanse blant de ansatte på skolen. Dette er viktig med tanke på å møte alle o...

 • Company OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET STUDIESTED PILESTREDET in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder t...

 • Company KUNSTHØGSKOLEN I OSLO in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Om stillingenVed Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Kunst og Håndverk er det nå ledig en 3-årig 40% vikariatstilling som førsteamanuensis på fagområdet keramisk kunst. Fagområde KeramikkUtdanningen baserer seg på undervisning i teori og metode knyttet til keramisk kunst, kunnskap om leire som materiale, og kunnskap om keramiske teknikker og prosesser.Hovedarbeidsområdene er objekt, skulptur, installasjon og konseptbaserte tilnærminger. Forholdet mellom idé og materiale står sentralt og det legges stor vekt ved studentens individuelle kunstneriske utvikling. Den faglige spesialiseringen gis gjennom kurs, workshops, forelesninger og veiledning. Studiet har som mål å skape bevissthet omkring det keramiske materialets virkemidler og meningsbærende potensiale, og styrke studentenes evne til kritis...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO SENTRALADMINISTRASJON in Other
  23.09.2022 Updated on: 28.09.2022

  About the positionPosition as PhD Research Fellow in explainable machine learning (ML) for sleep-related disorders available at the Department of Informatics, University of Oslo (UiO).No one can be appointed for more than one PhD Research Fellowship period at the University of Oslo. Preferred starting date as soon as possible.The PhD research fellowship is a full-time position with a fixed-term period of three years. Candidates who can and want to contribute to teaching and supervision at the department may be offered an additional year of teaching-related compulsory duties in the early stages of the contract period. In this case, the appointment period will be extended to a total of four years, where compulsory duties will be spread out over the full contract period, averaging 25% per yea...

 • Company NTNU FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP in Other
  23.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  This is NTNUNTNU is a broad-based university with a technical-scientific profile and a focus in professional education. The university is located in three cities with headquarters in Trondheim.At NTNU, 9,000 employees and 42,000 students work to create knowledge for a better world.You will find more information about working at NTNU and the application process    About the positionWe are looking for an excellent PhD candidate to join our Industrial Ecology Programme (IndEcol) at the Department of Energy and Process Engineering. As a PhD Candidate, your main goal is to write and successfully defend a PhD thesis. The appointment has a duration of three years with an anticipated start date in January 2023. The appointment is financed by the Department of Energy and Process Engineering (EPT).T...

 • Company NTNU FAKULTET FOR SAMFUNNS OG UTDANNINGSVITENSKAP in Other
  23.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  This is NTNUNTNU is a broad-based university with a technical-scientific profile and a focus on professional education. The university is located in three cities with headquarters in Trondheim.At NTNU, 9,000 employees and 42,000 students work to create knowledge for a better world.About the positionThe Department of Psychology currently has approximately 1300 students and more than 140 employees. The Department holds a large and diverse research community covering a variety of disciplines within psychology. We offer a study program in clinical psychology in addition to studies at bachelors-, masters- and PhD level. The Department has three outpatient clinics that offer outpatient treatment as part of the educational program in clinical psychology. The Department participates in extensive l...

 • Company NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  23.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  This is NTNUNTNU is a broad-based university with a technical-scientific profile and a focus in professional education. The university is located in three cities with headquarters in Trondheim.At NTNU, 9,000 employees and 42,000 students work to create knowledge for a better world.You will find more information about working at NTNU and the application process    About the positionWe have a vacancy for a PhD candidate at the , . The position is for three years. One additional year of teaching assistant duties may be agreed upon, and belongs toSFI Harvest is a research-based innovation centre for developing new technology aimed at solving the global challenges of securing enough food for a growing population, in a sustainable way. Targeted research and innovation challenges are:Continuous, ...

 • Company HØYSKOLEN KRISTIANIA - ERNST G MORTENSENS STIFTELSE AVD OSLO in Other
  23.09.2022 Updated on: 29.09.2022

   ESMOD Oslo har utdannet designere og modellører siden 1990. Utdanningene er forankret i solide tradisjoner gjennom 180 år. Ønsker du deg en fremtid innen mote og har lyst til å leve av din lidenskap, tilbyr vi den eldste og mest prestisjetunge utdanningen innen fagfeltet. ESMOD Oslo er en del av det internasjonale utdanningsnettverket ESMOD International, som består av 20 skoler rundt om i verden, med hovedcampus i Paris. I 2020 ble ESMOD Oslo en del av Fagskolen Kristiania. Vil du være en av faglærerne i vårt team?   ESMOD Oslo har tre fagskoleutdanninger. Det ene løpet fører til Motedesigner og modellør og består av en 1-årig og to 2-årig utdanning. Disse til sammen utgjør det 3-årige ESMOD-pensumet som kan føre til ESMOD Diplom. Det andre løpet er den 2-årige utdanningen Fashion Brand ...

 • Company VID VITENSKAPELIGE HØGSKOLE AS STUDIESTED OSLO in Other
  23.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Om stillingenVed   Fakultet for helsefag, institutt for helse er det ledig 100% faste stillinger som førsteamanuensis/ førstelektor innen vernepleie med tiltredelse 01.01.2023, eller etter avtale. Stillingen er knyttet til studiested VID Stavanger.VID utdanner stadig flere vernepleiere, en etterspurt profesjon i helse- og sosialsektoren. Utdanningen er også populær, med stadig økende søkertall. Bachelor i vernepleie tilbys i VID som heltids- og deltidsstudium. Det tas årlig opp 90 studenter på heltidsstudiet i Stavanger og 90 studenter på deltidsstudiet, fordelt på kull i Stavanger, Bergen og Sandvika.Vi søker etter en person som har kompetanse og erfaring relatert til ett eller flere av vernepleiens kompetanseområder, og som vil være med på det viktige arbeidet det er å utdanne morgendage...

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ in Other
  23.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  The positionThe (ITS) at UiT the Arctic University of Norway has a three-year PhD position in “Leveraging Machine Learning and Historical AIS Data to Support Marine Icing Risk-Informed Decisions in the Arctic Waters” vacant for applicants who wish to obtain the degree of Philosophiae Doctor (PhD). The position is affiliated with the “Risk, Crisis, and Societal Security” research group. The PhD Candidate will also have close collaboration with the Laboratory of Signal and Risk Analysis (LASAR) at the Department of Energy at the Politecnico di Milano, Italy.The workplace is at UiT in , Norway. The Department is organised under the Faculty of Science and Technology and is located at two campuses: Tromsø and Harstad. The department has approximately 90 employees and approximately 500 students...

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ in Other
  23.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  Om stillingenVed Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for helse og omsorgsfag er det ledig fast 50 - 100 % stilling som universitetslektor / høgskolelærer. Stillingen er tilknyttet bachelorprogrammet i paramedisin.Det kan bli aktuelt å tilsette i stilling som overingeniør dersom det ikke melder seg andre kvalifiserte søkere.Den som ansettes vil kunne inngå i en av forskningsgruppene ved instituttet, med bakgrunn i egne forskningsinteresser og -aktiviteter.Arbeidssted er Tromsø. Tiltredelse etter avtale, og senest 01.01.2023.Institutt for helse- og omsorgsfagDen utlyste stillingen er faglig og administrativt forankret ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO). IHO er ett av ti institutter på Det helsevitenskapelige fakultet. IHO skal gjennom sin samlede forsknings , utviklings, og...

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ in Other
  23.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Om stillingenVed (BFE), UiT Norges arktiske universitet er det ledig en stilling som stipendiat innenfor tematikken tillitsbasert ledelse. Stillingen er plassert ved . Stipendiaten vil inngå i forskningsgruppen (SSL).Vi ønsker å styrke vår kompetanse innenfor ledelse og organisasjonsatferd. Mer spesifikt ønsker vi kandidater som ønsker å jobbe med tillitsbasert ledelse eller hvordan ledere initierer, bygger og vedlikeholder tillit og relasjoner, vertikalt så vel som horisontalt i organisasjoner.Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver etter avtale. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som ...

 • Company UNIVERSITETET I AGDER in Other
  22.09.2022 Updated on: 27.09.2022

  Om stillingenVed Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag, er det ledig 1-3 100% stillinger som doktorgradsstipendiat, tilknyttet Institutt for visuelle og sceniske fag, for en periode på tre år, eventuelt 75% over fire år. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand, og den som får stillingen, har residensplikt. Tiltredelse etter avtale med fakultetet. har ca. 550 studenter og 90 ansatte i vitenskapelige stillinger. Fakultetet består av Institutt for visuelle og sceniske fag, Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk og Institutt for rytmisk musikk. tilbyr ph.d.-spesialisering i Kunst i kontekst, mastergrad i kunstfag, bachelorgrad i samtidsteater og bachelor i visuell kunst og formidling, i tillegg til flere årsstudier og en rekke emner innenfor lærerutdanning. Instituttet a...

 • Company ORERØNNINGEN UNGDOMSSKOLE in Other
  22.09.2022 Updated on: 28.09.2022

  Orerønningen ungdomsskole ligger flott plassert i Evjeåsen nord i Horten, med nydelig utsikt mot Karljohansvern og Indre havn. Nær til skog og nært til vann. Vi har fokus på å skape gode læringsmiljø i klassene, god klasseledelse, trivsel og trygghet for våre elever.Vi har ca. 270 elever fordelt på 4 paralleller på hver trinn. I tillegg har vi en forsterket avdeling for elever som trenger et helhetlig skoletilbud. Hos oss jobber det 45 ansatte som kan bli dine nye fantastiske kollegaer. Vi har også et tett lag rundt elever med helsesykepleier, to miljøterapeuter, sosiallærer og rådgiver. Vi har ledig 100% vikariat i perioden 01.01.23- 31.01.24. grunnet fødselspermisjon.ArbeidsoppgaverUndervisning på 8. trinnKvalifikasjonerKrav: Du må ha fullført og bestått lærerutdanning ved oppstart.Gyldi...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN in Other
  22.09.2022 Updated on: 27.09.2022

  Postdoctoral Research Fellow positionThere is a vacancy for a postdoctoral research fellow position at the Sars International Centre for Marine Molecular Biology () in the research group headed by Dr. Pawel Burkhardt. The position is for a period of 3 years and is funded by an ERC consolidator grant (ORIGINEURO). The Sars Centre belongs to the University of Bergen and is partner of the European Molecular Biology Laboratory (EMBL) (). The place of work will be at the Sars Centre. The preferred but negotiable starting date is January 2023.About the project/work tasks:The Burkhardt group combines comparative biological systems in the laboratory to understand when and how first synapses, neurons and nervous systems evolved. The group is particularly interested in studying the nervous system of...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
University and higher education teachers Edit filters