SCR2!SCR2!SCR2!SCR2!SCR2! Jobmonitor. Search results for Vocational education teachers

76 Jobs found

Used filters:
 • Vocational education teachersx
Displaying 1-50 of 76 results.
 • Company LENA-VALLE VIDEREGÅENDE SKOLE AVD LENA in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ARENDAL VIDEREGÅENDE SKOLE AVD TYHOLMEN in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 974573873 Stillingsident: 4251761504 Presentasjon av stillingen:Ved Arendal videregående skole er det ledig vikariat for skoleåret 2020-2021 i inntil 150% i fagene norsk, engelsk, tysk og religion. Gjelder programområdene Studiespesialisering, Service og samferdsel og voksenopplæring.Det tas forbehold om at stillingen kan falle bort på grunn av klasseendringer og overtallighet.Arbeidsoppgaverundervisning i norsk, engelsk, tysk og religion på alle nivåerKvalifikasjonerrelevant undervisningskompetanse -- minimum 60 studiepoeng, men mastergrad foretrekkesundervisningserfaringgod IKT-kompetansePersonlige egenskaperlike å arbeide med menneskerkan arbeide selvstendig, men også samarbeidepersonlig egnethet vil vektleggesVi tilbyrEn spennende, variert og utfordrende jobb med trivelige kol...

 • Company ARENDAL VIDEREGÅENDE SKOLE AVD TYHOLMEN in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 974573873 Stillingsident: 4251752285 Presentasjon av stillingen:Ved Arendal videregående skole er det ledig vikariat i 60% fra 01.08.2020 til 31.12.2020 i fagene norsk og religion.Gjelder programområdene StudiespesialiseringDet tas forbehold om klasseendringer og overtallighetArbeidsoppgaverundervisning i norsk og religion på alle nivåerKvalifikasjonerrelevant undervisningskompetanse -- minimum 60 studiepoeng, men mastergrad foretrekkesundervisningserfaringgod IKT-kompetansePersonlige egenskaperlike å arbeide med menneskerkan arbeide selvstendig, men også samarbeidepersonlig egnethet vil vektleggesVi tilbyrEn spennende, variert og utfordrende jobb med trivelige kollegerLønn etter avtaleVanlige fylkeskommunale tilsettingsvilkår, herunder gode pensjons- og forsikringsordningerFor an...

 • Company JESSHEIM VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4252160666 Presentasjon av stillingen:Lærer i norsk og tyskJessheim videregående skole har en ledig stilling som lærer i norsk og tysk.Jessheim videregående skoles visjon er «Din framtid - vårt mål». Skolen setter elevenes læring i sentrum. Skolen har 1500 elever og 250 ansatte, og holder til i moderne lokaler som gir rom for variasjon, kreativitet og tilpasset opplæring. Fagdager, praksisnær opplæring og tett oppfølging av elevene gjennom klasseteam er sentrale elementer i skolens pedagogiske plattform. Skolen har utdanningsprogrammene studiespesialisering, musikk, dans og drama, kunst, design og arkitektur, salg, service og reiseliv, helse- og oppvekstfag, teknikk og industriell produksjon, påbygg til generell studiekompetanse. Skolen organiserer opplæring for ...

 • Company RJUKAN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  UnderoverskriftRjukan videregående skole ligger i Tinn kommune med en attraktiv beliggenhet som byr på et mangfoldig tilbud til fysisk aktivitet og med nærhet til spektakulær natur. Skolen har ca 230 elever og 45 ansatte. Rjukan videregående skole er en aktiv lokal- og regional utviklingsaktør og har et tett samarbeid med Tinn kommune og det lokale næringslivet. Implementering av verdensarven i læreplaner og skoleutvikling er viktige og prioriterte områder. Rjukan videregående tilbyr i dag:Yrkesfaglige utdanningsprogramBygg- og anleggsteknikkTeknikk og industriell produksjonElektrofagHelse- og oppvekstfag.Studieforberedende utdanningsprogramStudiespesialiseringLandslinjen for natur- og miljøfag med realfagsfordypning.Skolen har også egen avdeling med tilrettelagt undervisning for elever so...

 • Company STEINERSKOLEN I KRISTIANSAND in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TRYSIL VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org.nr.:920717152 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :BeskrivelseTrysil videregående skole har fra 01.08.2020 ledig inntil 70% fast undervisningsstilling innenfor utdanningsprogrammet Helse- og oppvekstfag. Undervisningen er hovedsakelig på Vg2 helsearbeiderfag.Vi søker deg somevner å se og skape gode relasjoner til den enkelte elevhar gode kommunikasjons- og samarbeidsevnerer kreativ og ser etter muligheter og gode løsningerarbeider strukturert, målrettet og selvstendighar god endringskompetanseevner å bidra til et godt arbeidsmiljøvil utvikle skolen gjennom profesjonelle lærende fellesskapVi tilbyret inspirerende, inkluderende og utviklingsorientert arbeidsmiljøvarierte arbeidsoppgaverlønns- og arbeidsvilkår fastsatt i lov- og avtaleverketspennende oppgaver i et fagmiljø med høy ...

 • Company KVINNHERAD VIDAREGÅANDE SKULE in Other
  27.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Org. nr: 974557282 Stillingsident: 4233486172 Presentasjon av stillingen:Kvinnherad vidaregåande skule har omlag 400 elevar og 80 tilsette. Vi tilbyr følgjande utdanningsprogram: Studiespesialisering samt Påbygg, Bygg- og anleggsteknikk, Elektrofag, Helse- og oppvekstfag, Teknikk- og industriell produksjon, og klassar med redusert elevtal.Frå 1. august har vi ledig inntil 100% stillinginnan utdanningsprogram for Teknikk- og industriell produksjon (TIP).ArbeidsoppgåverDet vil vera aktuelt å undervisa innan dei ulike programfaga på vg1 og vg2Samarbeid med lokale bedrifter om utplassering i YFF, samt oppfølging av elevarKontaktlærarrolle kan verta aktuelt i ein av stillinganeKvalifikasjonarFagbrev innanfor eit eller fleire av fagområda: industrimekanikar, industrirørleggar, platearbeidarTekni...

 • Company RISØR VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4251532106 Presentasjon av stillingen:ArbeidsoppgaverUndervisningen vil omfatte fag som dokumentasjon og kvalitet, produksjon, tekniske tjenester og yrkesfaglig fordypning. Innen yrkesfaglig fordypning tilstreber skolen å utplassere elevene i bedrift. Det vi derfor være en fordel med god kjennskap til lokalt næringsliv.Kvalifikasjonerfagbrev CNCkompetanse innen CAD og CAMfagskolepraktisk pedagogisk utdanningbransjeerfaringpedagogisk bruk av IKTPersonlige egenskaperha stort engasjement for fag og eleverha god samarbeids- og kommunikasjonsevnevære initiativrik og kunne arbeide selvstendigvære kreativ og ha praktisk sanskunne skape gode relasjoner og være tydelig og konsekvent i møte med ungdomVi tilbyrutviklende og og spennende møter med skolens flotte eleveret giv...

 • Company FOLKEUNIVERSITETET ØST in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BJØRKELANGEN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258333606 Presentasjon av stillingen:Positiv og engasjert lærer til undervisning i rettlære og markedsføringVi er 95 medarbeidere og har 600 elevplasser fordelt på sju utdanningsprogram (ST, ID, EL, FBIE, HO, SSR og TiP). Skolen ligger i vakre omgivelser på Bjørkelangen i nærhet til kommunesenterets øvrige tilbud. Vår visjon er at årene på Bjørkelangen videregående skole skal være viktige og lærerike år for våre elever på "Veien mot voksenlivet". Vi baserer vårt pedagogiske arbeid på et humanistisk menneskesyn der elevene blir satt i sentrum, og vi har en utpreget samarbeidskultur på skolen. Vi er stolte av å ha et godt skolemiljø og søker nå en ny medarbeider som kan være med å utvikle skolen videre.Skolen har stort fokus på pedagogisk ledelse og jobber aktivt ...

 • Company ST. SVITHUN SKOLE in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258635490 Presentasjon av stillingen:St. Svithun skole er en ungdomsskole som ligger nær Stavanger sentrum. Skolen har 370 elever fordelt på 15 klasser, og har 43 ansatte. Skolen tar inn elever fra barneskolene på Storhaug og på Vassøy. Skolens visjon er "Vekst gjennom læring", og vi er opptatt av elevenes utvikling både faglig og sosialt.Fra august har vi ledig et midlertidig vikariat for en av lærerne våre som skal ut i farspermisjon.ArbeidsoppgaverUndervisning i kroppsøving, samt valgfag friluftslivKvalifikasjonerKompetanse i idrett/kroppsøvingGodkjent livredningsprøve, eventuelt gjennomføres denne ved oppstartPedagogisk utdannelseGode digitale ferdigheterErfaring fra arbeid i skolen er ønskeligGode norskferdigheter, skriftlig og muntlig. Dersom du har et ann...

 • Company HADSEL VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  På studiested Stokmarknes er det ledig 100% fast stilling som faglærer på Informasjonsteknologi og Medieproduksjon (IM).Stillingens ansvars- og fagområde:Undervisning i programfag på IM innen bl.a. disse områdene:Nyskapning innen programmeringApputvikling og konseptutviklingKonseptutvikling innen historiefortellingDrift, datanettverk, systemer og sikkerhetKontakt mot bransjebedrifter i faget Yrkesfaglig fordypningOppfølging av eleverUtdanning og erfaring:Det er ønskelig med relevant utdanning innen informasjonsteknologi, digitale medier og design, design og utvikling av IT-systemer, herunder HTML/CSS/JavascriptYrkesfaglærerutdanning eller høyere fagutdanning og PPU *Undervisningserfaring er ønskeligErfaring fra bransjen er ønskeligKunnskap i ett eller flere relevante programmeringsspråkErf...

 • Company OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 974557150 Stillingsident: 4216331430 Presentasjon av stillingen:Osterøy vidaregåande skule er ein moderne kombinert skule som flytta inn i nytt skulebygg i 2010. På skulen er det om lag 200 elevar og 50 tilsette. Vi tilbyr utdanningsprogramma: Studiespesialiserande, Elektrofag, Teknikk og industriell produksjon, Helse- og oppvekstfag og tilbod innan Tilrettelagt opplæring. Vi har eit godt elevmiljø, og dyktige lærarar. Med skulen sin visjon «Kunnskap med lokal forankring» har skulen eit godt samarbeid med kommune og arbeidsliv.Osterøy vgs. søker ein lærar som vil utvikle skulen i eit profesjonsfaglig fellesskap, der lærarar, leiarar og andre tilsette reflekterer over felles verdiar, vurderer og vidareutviklar sin praksis. Ein lærar som utviklar trygge læringsmiljø i samarbeid med ...

 • Company SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE KARASJOK in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189619Om stillingen50 % fast undervisningsstilling i byggfag fra 01.08.20. For tilsetting kreves fagbrev/svennebrev, yrkesteori, yrkespraksis og praktisk-pedagogisk utdanning, eller annen relevant utdanning.Gjelder for tilsetting i stillingenKunnskaper i samisk er en vesentlig tilleggskvalifikasjon.Tilsetting skjer på de vilkår som følger av gjeldende lover, forskrifter og tariff- og særavtaler gjeldende i staten.Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse.Tilsetting blir gjort med en prøvetid på 6 måneder.Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges.Økonomiske fortrinn ved å arbeide i FinnmarkNedskriving av studielån med inntil kr 25 000 pr. årBilligere strømLavere skattKontakt og søknadNærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rekt...

 • Company FAGSKOLEN TINIUS OLSEN in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4254176780 Presentasjon av stillingen:Fagskolen Tinius Olsen har ledig stilling for lærere innen ledelse og kommunikasjo n.Fagskolen Tinius Olsen tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innen tekniske fag og reiselivsfag. Vi har campus på Kongsberg (tekniske fag) og Geilo (reiselivsfag). Skoleåret 20/21 har vi ca. 800 studenter hvorav 3/4 av disse et nettstudenter med undervisning på kveldstid og undervisning på våre etter- og videreutdanningstilbud. Vi er en utviklingsorientert skole, har et nært samarbeid med arbeidslivet og har et aktivt studentråd. Fagskolen Tinius Olsen er landets ledende fagskole innen internasjonalisering.Brenner du for ledelse som fag og ledere som yrkesgruppe? Trives du i tverrfaglige miljøer? Er du opptatt av kunnskap og kompetanse? Da kan ...

 • Company KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258174912 Presentasjon av stillingen:Kongsberg videregående skole har 1300 elever og 200 deltakere i voksenopplæring (OPUS).Skolen har de fleste utdanningsprogrammene, og med 280 ansatte er vi en av de største videregåendeskolene i landet. Vi tilbyr framtidsrettet opplæring der våre elever og lærere samarbeider med lokaltarbeids- og kulturliv. Skolen kjennetegnes av solide fagmiljøer og vi jobber med spennende utviklings- ogtverrfaglige prosjekter.Skolens motto er: Vi står sammen!Skolen har ledig 80% fast tilsetting i programfagene helse og oppvekst med mulighet for økning. Tilsettingen gjelder fra 18.09.20.Vi søker etter deg som ønsker å gi elevene en opplæring med utgangspunkt ielevenes yrkesønsker og gjennom et tett samarbeid med arbeidslivet. Du ønsker å vær...

 • Company STRAND VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SANDE VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  26.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Vi har ledig 40 % vikariat undervisningsstilling i spansk fra 01.08.2020.Undervisningen er mandag og onsdag.KvalifikasjonerSkolen har høyt fokus på å etablere et godt læringsmiljø. Vi søker etter lærere som har evnen til å være tydelige klasseledere med god struktur og evne til å skape gode relasjoner med ungdom.Vi legger stor vekt på samarbeidsevne og ønsker oss medarbeidere som søker utfordringer. Foruten faglige kvalifikasjoner vil det bli lagt vekt på personlig egnethet.Vi kan tilby:En skole med høyt ambisjonsnivå og klare målEngasjerte og motiverte medarbeidereEget oppfølgingsprogram for nye lærere med avtalte veiledningstimer med ansvarlig leder.Besøk av nærmeste leder i klasserommetStore muligheter for faglig og personlig utviklingDet forventes at du har digital kompetanse til å utn...

 • Company KIRKENES VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 188659Om stillingen og arbeidsoppgaverVi søker lærere til studieforberedende avdeling med tiltredelse 01.08.2020. Det skal tilsettes i inntil to vikariatstillinger i 100% for skoleåret 2020-2021.Fagbehov:Det er ønskelig at de to lærerne kan dekke undervisning innenfor norsk, matematikk, kroppsøving, engelsk og gjerne i kombinasjon med økonomi eller naturfag. Det er ønskelig at de som tilsettes kan undervise i minst to av disse fagene.Arbeidsoppgaver:Lærere som tilsettes vil måtte påregne å undervise på alle programområdene skolen tilbyr; studieforberedende og yrkesfaglig avdeling, utdanningsforberedende klasse, fagskolen, samt undervisning/veiledning av elever med behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Det vil være overvekt av undervisning på yrkesfaglig avdeling i felles...

 • Company HØNEFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4251704128 Presentasjon av stillingen:Vil du bli vår lærer innen fellesfagene engelsk, kroppsøving og naturfag?På grunn av rekruttering til andre interne stillinger ved skolen og at lærere er kommet med i videreutdanning kompetanse for kvalitet har Hønefoss videregående skole ledig vikariater for skoleåret i ca. 140% undervisningsstilling innenfor fellesfagene engelsk (100%), kroppsøving (18%) og naturfag (18,5%).Hønefoss videregående skole er en moderne og fremtidsrettet skole sentralt i Hønefoss. Skolen har 800 elevplasser fordelt på yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram og det er ca. 150 ansatte ved skolen. Skolen har i tillegg Landslinje for yrkessjåfør, kombinasjonsklasser for minoritetsspråklige elever, ansvaret for opplæringen av innsatte i ...

 • Company SONANS PRIVATGYMNAS AS AVD STAVANGER in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Sonans Utdanning tilbyr videregående utdanning for privatister (studiespesialiserende) ved 14 skoler i Norge, i tillegg til Sonans Nettstudier. Privatistskolene er lokalisert i hele Norge, fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Skolene har årlig ca. 10 000 studenter totalt og er markedsledende innen privatistmarkedet i Norge med ca 60 % markedsandel. Sonans Utdanning er ett av to datterselskap som eies av Sonans Gruppen, sammen med Bjørknes Høyskole.Sonans Utdanning søker dyktig matematikk lærer som har glede av å undervise i P, T og S-matematikk på VGS nivå. Det er mulig pågangen av nye elever i høst blir større en forventet og vi ønsker derfor å komme i kontakt med interreserte "mattelærere" vi kan ansette primo august om behovet skulle oppstå. Stillingene er timeengasjement og kan ko...

 • Company GODALEN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  26.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company LØRENSKOG VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  26.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4250569231 Presentasjon av stillingen:Vil du få fram det beste i ungdommen i samarbeid med gode kolleger kan du være vår nye lærer iblomsterdekoratørfagetLørenskog videregående skole har ledig stilling som vikar i blomsterdekoratørfaget. Vi utdanner framtiden og trengeransatte som samarbeider om å bringe fram det aller beste i ungdommen, både faglig og sosialt. Du vil fåspennende utfordringer i et kollegium som bruker teori, resultater og erfaring til å videreutvikle egen ogfelles praksis.Vår visjon er «utdanning for fremtiden». Skolen har fokus på pedagogisk utviklingsarbeid og gir rikelig medhandlingsrom og utfordringer til medarbeidere som ønsker å delta i denne prosessen. En økende andelelever fullfører og består utdanningen, og det er høy trivsel blant eleve...

 • Company RÆLINGEN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  26.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4251594753 Presentasjon av stillingen:Er du entusiastisk og samarbeidsorientert er du kanskje vår nye vikar i engelsk?Rælingen videregående skole har ledig stilling i engelsk. Rælingen videregående skole ligger i landlige omgivelser 25 km fra Oslo sentrum og 6 km fra Lillestrøm. Skolen legger vekt på å være inkluderende og møte alle med respekt. Vi er stolte av det kulturelle mangfoldet blant elevene, det snakkes over 40 morsmål hos oss. Skolen er middels stor med ca 630 elevplasser. Vi har følgende tilbud; studiespesialisering, salg, service og reiseliv, idrettsfag, påbygging til generell studiekompetanse i Vg3 og Vg4, samt tilrettelagt opplæring.Rælingen vgs er en skole i utvikling. Vi ønsker å være en fremtidsrettet skole hvor elevene får alle muligheter til å...

 • Company RÆLINGEN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  26.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4251605205 Presentasjon av stillingen:Brenner du for å lære elever i fremmedspråk, er du kanskje vår nye vikar i tysk?Rælingen videregående skole har ledig stilling i tysk. Rælingen videregående skole ligger i landlige omgivelser 25 km fra Oslo sentrum og 6 km fra Lillestrøm. Skolen legger vekt på å være inkluderende og møte alle med respekt. Vi er stolte av det kulturelle mangfoldet blant elevene, det snakkes over 40 morsmål hos oss. Skolen er middels stor med ca 630 elevplasser. Vi har følgende tilbud; studiespesialisering, salg, service og reiseliv, idrettsfag, påbygging til generell studiekompetanse i Vg3 og Vg4, samt tilrettelagt opplæring.Rælingen vgs er en skole i utvikling. Vi ønsker å være en fremtidsrettet skole hvor elevene får alle muligheter til å ut...

 • Company ØKSNEVAD VIDAREGÅANDE SKOLE in Other
  25.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NYDALEN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257990421 Presentasjon av stillingen:Nydalen vgs. er en sammensatt og spennende skole. Vi har fem ulike avdelinger, der alle elevene våre har forskjellige utgangspunkt og mål. Derfor er vår visjon at elevene, ut i fra sine forutsetninger, skal «Ha mulighet til å nå så langt de kan». Vi er opptatt av mangfold og vårt motto er "Vær den du er".Les mer om Nydalen videregående skole her Nydalen videregående skole har et ledig vikariat i ca. 60% på Vg3 i helsesekretær for skoleåret 2020/2021. Det er mulighet for fast ansettelse og økt vikariat.ArbeidsoppgaverMotivere elevene til å nå så langt de kanSikre et best mulig læringsutbyttet for skolens eleverBidra i faglig og pedagogisk utviklingsarbeid innenfor dine fag i samarbeid med lærere og ledereHa ansvar for oppfølgi...

 • Company NYDALEN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257866208 Presentasjon av stillingen:Nydalen vgs. er en sammensatt og spennende skole. Vi har fem ulike avdelinger, der alle elevene våre har forskjellige utgangspunkt og mål. Derfor er vår visjon at elevene, ut i fra sine forutsetninger, skal «Ha mulighet til å nå så langt de kan». Vi er opptatt av mangfold og vårt motto er "Vær den du er".Les mer om Nydalen videregående skole her Nydalen videregående skole har ledig inntil 26% vikariat i kroppsøving fra august 2020.ArbeidsoppgaverMotivere elevene til å nå så langt de kanSikre et best mulig læringsutbyttet for skolens eleverBidra i faglig og pedagogisk utviklingsarbeid innenfor dine fag i samarbeid med lærere og ledereHa ansvar for oppfølging av elevresultater i samarbeid med skolens ledelsePlanlegge og gjennom...

 • Company MANGLERUD SKOLE in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257373046 Presentasjon av stillingen:Manglerud skole, International Classes er et byomfattende grunnskoletilbud med engelsk som undervisningsspråk. Programmet følger IBO, The International Baccalaureate Organization, sin læreplan. For skoleåret 2020-21 tilbys undervisning på barnetrinnet, 1. - 6. klasse (PYP1-6) og to trinn på ungdomstrinnet, MYP1 og MYP2, (7. og 8. klasse). Avdelingen har vel 180 elever og 14 pedagoger i et internasjonalt og spennende læringsmiljø. Arbeidsspråket er engelsk. For skoleåret 2020-2021 har vi ledig stilling som lærer i kroppsøving for trinnene 1-4 (PYP1-PYP4) i 25 %. Det er ønskelig at stillingen også dekker svømmeopplæring på 4. trinn. Stillingen vil øke de neste årene og kan evt. kombineres med øvrige ledige stillinger, dersom sø...

 • Company STAVANGER KATEDRALSKOLE in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Stavanger katedralskole er en av landets eldste skoler og har siden 1800-tallet vært den mest prestisjefylte og tradisjonsrike skolen i Stavanger. Skolen tilbyr to studieforberedende utdanningsprogram. Det ene er studiespesialisering og det andre er musikk, dans og drama. Utdanningsprogram for studiespesialisering holder til på ærverdige Kongsgård som ligger mellom Breiavatnet, torget og Domkirken i gangavstand til det meste i sentrum av Stavanger. Utdanningsprogram for musikk, dans og drama holder til i moderne lokaler i Bjergsted kulturpark. Skolen har lærere med engasjement og høy fagkompetanse, og kjennetegnes av stor trivsel blant de ansatte og de 555 elevene.Fra 1.august 2020 har Stavanger katedralskole ledig følgende fast stilling innen programområde musikk:Instrumentlærer i bratsj ...

 • Company HAUGALAND VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Haugaland videregående skole er Nord-Rogalands største videregående skole med om lag 850 elever og 160 ansatte. Skolen har følgende utdanningsprogram:Bygg og AnleggsfagFrisør, blomster, interiør og eksponeringsdesignHelse og OppvekstfagInformasjonsteknologi og medieproduksjonSalg, service og reiselivTeknikk og industriell produksjon (TIP)Kunst, Design og ArkitekturPåbyggAvdeling for tilrettelagt opplæringLærlingskole og FengselsundervisningPå utdanningsprogram for Bygg- og Anleggsfag og Helse- og oppvekstfag tilbyr skolen programfaget Toppidrett, som gjør at elevene kan kombinere en yrkesfaglig utdanning med satsing på idretten sin.Haugaland vgs. har funnet sin pedagogiske retning i konsekvenspedagogikken, og vektlegger både faglig og sosial læring. Skolen henter betydelig inspirasjon fra ...

 • Company HAUGALAND VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Haugaland videregående skole er Nord-Rogalands største videregående skole med om lag 850 elever og 160 ansatte. Skolen har følgende utdanningsprogram:Bygg og AnleggsfagFrisør, blomster, interiør og utstillingsdesignHelse og OppvekstfagInformasjonsteknologi og medieproduksjonSalg,Service og reiselivTeknikk og industriell produksjon (TIP)Kunst, Design og ArkitekturPåbyggAvdeling for tilrettelagt opplæringLærlingskole og FengselsundervisningPå utdanningsprogram for Bygg- og Anleggsfag og Helse- og oppvekstfag tilbyr skolen programfaget Toppidrett, som gjør at elevene kan kombinere en yrkesfaglig utdanning med satsing på idretten sin.Haugaland videregående skole har funnet sin pedagogiske retning i konsekvenspedagogikken, og vektlegger både faglig og sosial læring. Skolen henter betydelig insp...

 • Company HAUGALAND VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Haugaland videregående skole er Nord-Rogalands største videregående skole med om lag 850 elever og 160 ansatte. Skolen har følgende utdanningsprogram:Bygg og AnleggsfagFrisør, Blomster, Interiør og UtstillingsdesignHelse og OppvekstfagInformasjonsteknologi og MedieproduksjonSalg, Service og ReiselivTeknikk og industriell produksjon (TIP)Kunst, Design og ArkitekturPåbyggAvdeling for tilrettelagt opplæringLærlingskole og FengselsundervisningPå utdanningsprogram for Bygg- og Anleggsfag og Helse- og oppvekstfag tilbyr skolen programfaget Toppidrett, som gjør at elevene kan kombinere en yrkesfaglig utdanning med satsing på idretten sin.Haugaland vgs. har funnet sin pedagogiske retning i konsekvenspedagogikken, og vektlegger både faglig og sosial læring. Skolen henter betydelig inspirasjon fra d...

 • Company INNLANDET FYLKESKOMMUNE KARRIERESENTER FOR VOKSNES LÆRING in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  BeskrivelseKarriere Oppland Gjøvikregionen avd. Institusjonsopplæring for voksne, Solliakollektivet har ledig 100 % årsvikariat fra 1. august 2020.Undervisningsstilling på videregående nivå i et eller flere av fagene samfunnsfag, norsk, matematikk, naturfag, historie og/eller engelsk.Vi søker deg somEr engasjert, tydelig og fleksibel.Kan veksle mellom undervisningsoppgaver i ulike fag og på ulike nivåer.Kan gjennomføre veiledningsoppgaverHar gode samarbeidsevner fordi godt samarbeid med institusjonene er avgjørende.Er selvstendig i daglig oppgaveløsingVi tilbyrVarierte oppgaver og muligheter til å delta i spennende utviklingsprosesserEt godt arbeidsmiljø og kompetent faglig miljø med fokus på voksnes behov for kompetanseFylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsord...

 • Company GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4248137201 Presentasjon av stillingen:Gauldal videregående skole ligger på Støren, fem mil sør for Trondheim, og tilbyr opplæring innen følgende utdanningsprogram: Bygg og anleggsteknikk, Helse og oppvekst, Salg, service og reiseliv, Studiespesialisering samt Teknikk og industriell produksjon. Gauldal fagskole er også en egen avdeling ved skolen. Samlet har vi ca. 320 elever, 30 fagskolestudenter og ca. 60 ansatte.Vi holder til i moderne lokaler i Gauldal skole- og kultursenter (GSK), hvor vi er samlokalisert med den kommunale ungdomsskolen, kulturskolen, Støren kulturhus og kino, folkebiblioteket, voksenopplæringen og Frivilligsentralen.ArbeidsoppgaverVi søker etter en person i inntil 80% stilling med erfaring i dataassistert tegne- og konstruksjonsprogram og pr...

 • Company STOR-ELVDAL KOMMUNE OPPVEKST OG KULTUR ADMINISTRASJON in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4250819323 Presentasjon av stillingen:Er du en lærer som er skikkelig glad i å undervise?Er du i tillegg ekstra glad i realfag og har lyst til å undervise med varierte metoder og praktiske aktiviteter? Da har Stor-Elvdal kommune en 30 % og 20 % stilling som lærer ved Newton i Besøkssenter Østerdalen fra 1. september 2020.Et Newton-rom er et spennende innredet og teknologisk velutstyrt undervisningslokale. Her møter elevene praktisk, variert og utforskende undervisning. Som lærer i et Newton-rom får du en unik mulighet til å gi elevene gode læringsopplevelser og stort læringsutbytte i realfagene.For mer informasjon om Newton-konseptet, se newton.noArbeidsoppgaverEn Newton-lærers arbeidsoppgaver er variert. Du får blant annet:Tilrettelegge og lede undervisningen i ...

 • Company SOGNDAL VIDAREGÅANDE SKULE in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 974571056 Stillingsident: 4257895791 Presentasjon av stillingen:Sogndal vidaregåande skule er ein stor skule i Vestland med omlag 800 elevar og 150 tilsette. Skuleåret 2019/2020 har vi 41 klassar fordelt på utdanningsprogramma bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, idrettsfag, helse- og oppvekstfag, medium- og kommunikasjon, studiespesialisering, service- og samferdsel, restaurant- og matfag og teknikk og industriell produksjon. I tillegg har vi landslinje for yrkessjåførar, vaksenopplæring og ansvar for fengselsundervisning. Vi held til på Fosshaugane Campus i nye og moderne lokale. Arbeidsmiljøet for dei tilsette er godt, og vi legg vekt på å ha godt læringsmiljø for elevane.For meir informasjon om skulen, gå til Ledig inntil 60 prosent vikariat for skuleåret 2020/2021 ved Helse- ...

 • Company ØKSNEVAD VIDAREGÅANDE SKOLE in Other
  24.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  Øksnevad vgs har for skoleåret 2020/2021 ledig et vikariat på 100% stilling innen naturbruk, landbruksfag.Vi søker en lærer som kan undervise i følgende fag;naturbasert produksjon og tjenesteyting, yrkesfaglig fordypning med vekt på landbruk og/eller landbruksteknikk og programfaget plante og husdyrproduksjon.Stillingen krever relevant yrkesteoretisk utdanning knyttet til programområdet og pedagogisk utdanning.Vi søker en person med god teoretisk og praktisk kompetanse innen landbruk og/eller landbruksteknikk. Vi foretrekker søkere med praktisk faglig kompetanse på husdyr (ku, gris og sau), landbruksteknikk, jordbearbeiding og redskap. Søkere bør ha tilstrekkelige datakunnskaper, og legge vekt på godt HMS arbeid.Vi søker en engasjert og samarbeidsvillig medarbeider som er interessert i ung...

 • Company NANNESTAD VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4255901335 Presentasjon av stillingen:Vil du bli vår faglærer i markedsføringNannestad videregående skole har et ledig vikariat 30 % som faglærer i markedsføring fra august 2020Nannestad videregående skole ligger nær Gardermoen, landets hovedflyplass.Skolen har 140 ansatte og ca. 900 elever fordelt på sju utdanningsprogram: salg, service og reiseliv, informasjonsteknologi og medieproduksjon, restaurant-og matfag, helse-og oppvekst, studiespesialisering, idrettsfag, medier og kommunikasjon samt noe voksenopplæring.Skolen arbeider målrettet med pedagogisk utviklingsarbeid, internasjonalisering og realfag. Nannestad videregående skole har god innsøking, kjennetegnes av trivsel blant elever og ansatte og har en svært høy andel elever som fullført og består.For mer in...

 • Company GREVESKOGEN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Greveskogen videregående skoleVi søker faglærer i ca 50% stilling innenfor utdanningsprogrammet IKT-og medieproduksjon skoleåret 2020-21.Vi har også behov for ca 65% stilling i et sykevikariat innenfor salg, service og reiseliv.Er du en engasjert, målbevisst og faglig dyktig pedagog med høye ambisjoner på elevenes vegne? Som lærer på Greveskogen vgs vil du jobbe i en skole som påvirker og tilpasser seg samfunnsutviklingen, alltid med elevenes læring og utvikling i sentrum. Alle våre elever skal ha trygge rammer for læring, samspill og utvikling i et læringsmiljø som stimulerer og utfordrer. Det er også viktig at du har god kjennskap til lokalt næringsliv, da disse elevene skal utplaseres i faget yrkesfaglig fordypningHovedarbeidsoppgaver og ansvarsområderVi trenger ditt bidrag til å utvikl...

 • Company BRYNE VIDAREGÅANDE SKULE in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Bryne vidaregåande skule er en av de største videregående skolene i landet med om lag 2000 elever og 330 ansatte. Skolen har et bredt tilbud fordelt på utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag, idrettsfag, medier og kommunikasjon, restaurant- og matfag, salg, service og reiseliv, studiespesialiserende, teknikk og industriell produksjon, fengselsundervisning og voksenopplæring dag- og kveldstilbud. I tillegg har vi flere grupper med spesialundervisning. Skolen ligger sentralt i Bryne sentrum i et miljø preget av læring, næring og kultur. Våre satsingsområder er vurderingspraksis, relasjoner og profesjonsutvikling med bakgrunn i fagfornying, dybdelæring og satsingsområder i ny Overordnet del. Elevene som samfunnsressurs er viktig for skolen.Utlysning 100% fast sti...

 • Company FAGSKOLEN INNLANDET in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org.nr.:920717152 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :BeskrivelseFagskolen Innlandet ønsker å styrke anleggsavdelingen og søker deg som har lyst til å jobbe i et interessant tverrfaglig miljø med hovedvekt på anleggsfag.Det er ledig stilling som anleggsfaglærere med snarlig tiltredelse eller etter avtaleOm enhetenher kan det skrives fakta om enheten (slettes for skoler da teksten kommer automatisk nederst i annonsen)Vi søker deg somhar variert erfaring fra ulike typer anleggsvirksomhet, prosjekter og driftliker å kommunisere med voksne studenterer opptatt av samarbeid og tverrfagligheter ryddig og strukturertsom har gode generelle datakunnskapererfaring fra anleggsdrift og bruk av digitale planleggings-, beskrivelse- og kalkulasjonsprogrammer samt 3D modellering er en fordelVi tilb...

 • Company EID VIDAREGÅANDE SKULE in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 874571172 Stillingsident: 4248023526 Presentasjon av stillingen:Eid vidaregåande skule er ein skule med kultur for læring og næring. Det er den einaste skulen i landet med eigen operasal. Skulen har tett samarbeid med Operahuset Nordfjord, Opera Nordfjord og Malakoff Rockfestival. Skulen tilbyr fem utdanningsprogram og har omlag 80 tilsette og 350 elevar. For meir informasjon sjå: eid.vgs.noArbeidsoppgåverF.o.m. 01.08.2020 har skulen ledig 200% fast undervisningsstilling på programområda innan data- og elektronikk, elenergi og automasjonfaget.KvalifikasjonarVi ønskjer deg som har fagbrev og teknisk fagskule eller ingeniørutdanning innan eitt eller fleire av fagområda. Skulen har eit godt samarbeid med eit unikt lokalt elektromiljø og vi har visjonar om å utdanne ungdom med rett ko...

 • Company ÅSANE VIDAREGÅANDE SKULE in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 974557479 Stillingsident: 4250242793 Presentasjon av stillingen:Åsane videregående skole åpner i nye lokaler august 2020. Lokalene ligger sentralt plassert mellom Åsane senter og Horisont. Skolebygningen vil inneholde mange forskjellige interesseområder i tillegg til videregående skole. Blant annet bibliotek, tannhelsetjeneste, rettleiingstjeneste og Åsane og Arna kulturkontor. Ved oppstart august 2020 har vi ca 900 elever og 500 deltagere i voksenopplæring. Vi tilbyr opplæring innen helse og oppvekst, teknikk og industriell produksjon, elektrofag, byggfag, salg og service, idrettsfag og påbygg til generell studiekompetanse.Skolen arbeider ut fra visjonen «sammen gjør vi hverandre gode». Vårt mål er at våre elever gjennom daglige trivsels- og mestringsopplevelser skal oppnå økt mo...

 • Company MØLLEHAGEN SKOLESENTER GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Ledig fast 100% stilling som lærer UngInvest RogalandRogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 4000 ansatte. Vil du være med å utvikle Rogaland sammen med flinke og engasjerte kollegaer? Sammen utvikler vi ett godt Rogaland!StillingsbeskrivelseUngInvest Rogaland, tidligere Kvalifiseringssenteret i Rogaland, er et fylkeskommunalt opplæringstilbud for ungdom som står utenfor eller er i fare for å avslutte det ordinære opplæringstilbudet. Målet er å rekruttere og beholde ungdommene i videregående opplæring eller arbeid, og med det sikre at flere ungdommer kvalifiserer seg for arbeidslivet. Senteret drives etter AI-metoden Appreciative Inquiry, og opplæringen som gis preges av et styrkebasert tenkesett. Det er mellom 20-30 ungdommer på senteret, og de mottar opplæ...

 • Company STEINKJER VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4252881600 Presentasjon av stillingen:Steinkjer videregående skole ligger på Guldbergaunet i Steinkjer kommune. Skolen har et bredt fagtilbud med ca. 900 elever fordelt på 11 studieprogram. I tillegg har skolen tilbud innenfor voksenopplæring og kriminalomsorg i Trøndelag. Totalt er det ca. 210 ansatte ved skolen. Se for øvrig skolen hjemmeside: ArbeidsoppgaverUndervisningKvalifikasjonerFagbrev, yrkesteoretisk utdanning og praktisk pedagogisk utdanningPersonlige egenskaperPersonlig egnethet vil bli vektlagt. Vi ønsker følende personlige egenskaper:Gode kommunikasjons- og samarbeidsevnerOpptatt av å skape gode læringsresultater og utvikle et godt læringsmiljøEvne til å skape gode relasjoner til elever og kollegaerUtviklingsorientert, fleksibel og endringsvilligVi ...

 • Company BUSKERUD VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4248097389 Presentasjon av stillingen:Buskerud videregående skole ligger i naturskjønne omgivelser på Åmot i Modum. Ved skolen er det inntil680 elever fordelt på ni utdanningsprogram innen både studieforberedende linjer og yrkesfag. Skolen er fordelt på to avdelinger, avd. Rosthaug og avd. Buskerud. Ved avd. Buskerud har vi internattilbud til skolens egne elever. Skolens visjon er «Grenseløs utdanning», og gjennom flere år har skolen utarbeidet sin egen læringsledelse TESS (tydelighet, engasjement, samarbeid og støttende relasjoner og struktur). Skolen er opptatt av at våre elever skal rustes for å møte et samfunn i stadig utvikling, og krav og forventninger i fremtidig arbeidsliv. Siden høsten 2019 har skolen samarbeidet med USN om et eget utviklingsprosjekt, «D...

 • Company TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4249848493 Presentasjon av stillingen:Tiller videregående skole er en flerspråklig og flerkulturell skole, med et mangfoldav ressurser blant våre elever og ansatte. Skolen tilbyr utdanningsprogrammeneBygg- og anleggsteknikk, Medier og kommunikasjon, Service og samferdsel ogStudiespesialisering. I tillegg har vi innføringstilbud for minoritetsspråkligeelever og tilbud for arbeids- og hverdagslivstrening.Tiller videregående skole har fått det nye studietilbudet informasjonsteknologi og medieproduksjonfra høsten 2020. I den forbindelse trenger vi flere gode kolleger ved skolen. Vi søker en medarbeider som kommermed nye idéer og ny kompetanse. Vi ønsker kollegaer som er kreative igangsettere og som vil være med å bygge et nytt yrkesfagligstudietilbud, som skal møte d...

 • Company ØVREBYEN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  24.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  Org.nr.:920717152 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :BeskrivelseØvrebyen videregående skole har ledig vikariat i 45 % stilling i faget fransk for skoleåret 2020/2021.Vi søker deg somhar undervisningserfaring og formell kompetanse i fransker opptatt av samarbeid og tverrfaglighethar gode relasjonelle ferdigheterVi tilbyrgodt arbeids- og fagmiljølønn etter avtalefylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordningerOm stillingenvikariat i 45 % stilling for skoleåret 2020/2021Arbeidsoppgaverundervisning i fransk II på Vg1 og Vg2SøknadInnlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet v...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Vocational education teachers Edit filters