Jobmonitor. Search results for Vocational education teachers

40 Jobs found

Used filters:
 • Vocational education teachersx
Displaying 1-40 of 40 results.
 • Company Jessheim videregående skole in Other
  15.10.2019

  Jessheim videregående skole ønsker å komme i kontakt med tilkallingsvikarer i norsk, engelsk og andre filologiske fagArbeidsoppgaverundervisning i norsk, engelsk og andre filologiske fagKvalifikasjonerfortrinnsvis godkjent undervisningskompetansebeherske ulike metoder og opplæringsarenaernødvendig didaktisk og pedagogisk kompetanse til å møte alle typer elevergod klasseledelsePersonlige egenskaperevne til å planlegge og gjennomføre opplæring som sikrer læringsprogresjon for alle elevergod på relasjonsbyggingkunne inngå i en åpen delingskulturlike å jobbe i teamkunne reflektere over og forbedre egen undervisningpersonlig egnethet vil bli vektlagtVi tilbyret arbeidsmiljø hvor det legges til rette for faglig og personlig utviklinggode pensjonsvilkårlønns- og arbeidsvilkår i henhold til lov- o...

 • Company Malakoff videregående skole in Other
  15.10.2019

  Undervisningsstilling innen helse og oppvekstMalakoff videregående skole har ledig undervisningsstilling innen Helse- og OppvekstfagType ansettelseLedig undervisningsstilling ved Malakoff videregående skole: Ca 27% undervisningsstilling, vikariat, innenfor utdanningsprogram Helse- og Oppvekstfag fra 1.januar 2020 med undervisning på programområde ambulansefag.Mer om stillingenVil du være med å skape et skolemiljø bygget på mestring, miljø og mangfold?Søkere må ha akuttmedisinsk og prehospital erfaring. Den som tilsettes må ha godkjent pedagogisk utdanning. Personlig egnethet blir vektlagt.Lærerne ved Malakoff vgs er organisert i fagteam. Skolen legger vekt på faglig fordypning, elevmedvirkning, differensiering og tilpasset opplæring. Malakoff vgs er en digital skole og legger vekt på pedag...

 • Company Kongsberg videregående skole in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Om skolen vårKongsberg videregående skole er med 1300 elever og 260 ansatte en av de største videregående skolene i landet.Skolen har de fleste utdanningsprogram, og tilbyr framtidsrettet opplæring i nært samarbeid med arbeids- ognæringsliv, ulike bransjer og lokalt kulturliv. Våre satsingsområder er teknologi, internasjonalisering og samarbeid.Skolen kjennetegnes av sterke fagmiljøer og vi jobber med spennende utviklings- og tverrfaglige prosjekter medbeslektede fagområder på ulike opplæringsarenaer og gjerne i tett samarbeid med våre samarbeidspartnereStillingsopplysnigerSkolen har ledig inntil 100% vikariat fram til 31.07.20, med mulighet for fast ansettelse.Undervisningen vil være på alle trinn i videregående opplæring og voksenopplæringTiltredelse 01.12.19 eller etter avtale.Kvalifika...

 • Company Elvebakken videregående skole in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4141843557 Presentasjon av stillingen:Elvebakken videregående skole er en kombinert skole med ca. 1450 elever og 150 lærere. Skolen har utdanningsprogram for studiespesialisering, studieforberedende kunst, design og arkitektur, studieforberedende medier og kommunikasjon, elektrofag, medieproduksjon og design og håndverk.Elektroavdelingen består av 10 programfagslærere og ca. 146 elever. Som lærer i elektroavdelingen inngår du i et utviklingsorientert og faglig sterkt miljø. Vi har flere nye og utrolig spennende prosjekter og fag i utvikling. Riktige kandidater har relevant og oppdatert erfaring fra yrkes- eller næringsliv. Ved manglende godkjent pedagogisk kompetanse er det mulighet for ansettelse på vilkår. Tiltredelse januar 2020 eller etter avtale. Tilsettinge...

 • Company NAROM - Nasjonalt senter for romrelatert opplæring in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  NAROM ved Andøya Space CenterDenne stillingen vil inngå i NAROMs fagavdeling som består av 10 fagansatte med bakgrunn innen realfag og teknologi. Fagavdelingen tilrettelegger og utvikler undervisningsopplegg for elever, lærere og studenter med fokus på praktiske læringssituasjoner. Dette gjøres i samspill med andre hvor verdensrommet står som sentralt tema.Stillingen vil bli en av tre fagansatte som vil stå for undervisningen i telemetrifaget for landslinjen i Vg3 Romteknologi. I tillegg vil stillingen bli en del av fagteamet som tilrettelegger for undervisning for elever og studenter i NAROMs studentrakettprogram. Stillingen vil også bidra i andre spennende undervisningsprogram, som for eksempel bygging og oppskytning av «brusbokssatellitter» (CanSat).Undervisningsaktiviteten er hovedsake...

 • Company Hadsel videregående skole in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Hadsel vgs har ledig 100% vikariat på Helse- og Oppvekstfag på studiested Stokmarknes.Periode 01.11.2019 tom 31.7.2020. Stillingens ansvars- og fagområde: Undervisning på Helse- og oppvekstfag Følge elever i praksis og undervisning i fagene Yrkesfaglig fordypning på vg1 og vg2Undervisning i programfag på vg1 og vg2Utdanning og erfaring: Sykepleier med praktisk pedagogisk utdanning eller Helsefagarbeider med fagbrev og yrkesfaglærerutdanning. Arbeidserfaring fra fagområdet og/eller undervisning er påkrevdKjennskap til elektroniske dokumentasjonssystemer og læringsplattformerGode norskkunnskaper skriftlig og muntlig Personlige egenskaper: God relasjonskompetanse, fleksibel og evne til omstillingEvne til å motivere og engasjereVi legger vekt på lojalitet og samarbeidsevne i forhold til elev...

 • Company Vestre Slidre kommune in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Sjå fullstendig utlysingstekst på vår heimeside.PAM...

 • Company WANG UNG OSLO AS in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Hva er det som gjør deg til den beste læreren? Du bryr deg om elevene dine. Elevene skal trives i klasserommet sammen med deg. Du er faglig flink. Du har god formidlingsevne. Du bruker varierte pedagogiske virkemidler. Du gir det lille ekstra for å få elevene dine til å lykkes.Vi er ute etter lærere med undervisningskompetanse i minimum 2 av følgende fag:KRLENorskMat og helseNaturfagVi ser også etter deg som kan bistå skolen med oppgaver innenfor IKT.Noe kontaktlæreransvar må påregnes.Kvalifikasjoner:Praktisk-pedagogisk utdanning.Undervisningskompetanse i minimum 2 av ovenstående fag (60 studiepoeng).Vi vektlegger kompetanse innenfor O365.Utdanningsnivå:Høyskole/Universitet.Personlige egenskaper:Du er en engasjerende og motiverende lærer, som ønsker å gjøre en forskjell.Du har god faglig f...

 • Company FAGSKOLEN KRISTIANIA AS in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Vi søker en engasjert og fleksibel medarbeider med relevant utdanning og bransjeerfaring innen filmfaget. Du bør trives med undervisning og faglig utvikling.Hovedoppgaver:Være med på gjennomføring, koordinering av undervisning, samt videreutvikling av filmstudiet og nye studier for fagfeltetUndervisning, veiledning, faglig tilbakemelding og sensureringsarbeid for studentene over to årstrinnDeltakelse på planleggingsmøterKnytte og vedlikeholde tett kontakt med relevant bransje (nettverksbygging)Være ansvarlig for produksjon- og regifaget ved filmutdanningenHa jevnlig oppfølging med faglig studieleder og avdelingslederSkaffe arbeidspraksis for filmstudenteneSøkere må ha:Relevant filmfaglig utdanning, innen produksjon, regi og dramaturgiErfaring fra produserende film- eller tv-bransjeRelevant...

 • Company Olav Duun videregående skole in Other
  09.10.2019 Updated on: 12.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4129857962 Presentasjon av stillingen:Trøndelag fylkeskommune har rundt 4500 medarbeidere fordelt på fem virksomhetsområder hvor utdanning er ett av dem med 32 videregående skoler, lærlinge- og privatistordning.Fylkeskommunen er politisk styrt gjennom fylkestinget og fylkestingets utvalg. Det er to administrasjonssteder i Trøndelag fylkeskommune: Steinkjer og Trondheim.Trøndelag fylkeskommune sin visjon er .Fylkeskommunen har som mål å ha en balansert alders- og kjønnssammensetning og flere medarbeidere med etnisk minoritetsbakgrunn. Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lov, reglement og avtaler. For øvrig oppfordres fast ansatte som er ferdig attført, overtallige eller som ønsker større stillingsprosent, å søke aktuelle stillinger. For den som tilsettes i vi...

 • Company AMALIE SKRAM VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Org. nr: 999546560 Stillingsident: 4139580154 Presentasjon av stillingen:Amalie Skram vidaregåande skule ligg i Bergen sentrum og har omlag 1000 elevar og 130 tilsette. Skulen tilbyr studiespesialiserande utdanning, medier og kommunikasjon og service og samferdsel. Skuleanlegget er samlokalisert med Bergen kommune sitt regionale symjeanlegg AdO arena.Amalie Skram vgs har ledig vikariat i 100 % i rettslære.ArbeidsoppgåverUndervisning i rettslære 1 og rettslære 2.KvalifikasjonarTil alle undervisningsstillingar er det krav om relevant fagleg og pedagogisk kompetanse, jmfr Opplæringslova.Den som skal tilsetjast i vidaregåande skule må leggje fram politiattest.Alle nytilsetjingar i Hordaland fylkeskommune blir gjort med ei prøvetid på 6 månader.Gode datakunnskapar.Personlege eigenskaparGode evn...

 • Company Akademiet VGS Molde AS in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Norsk (40 %)Vii søker etter en lærer i norsk i 40 % stilling frem til juni 2020, men med muligheter for forlengelse og utvidelse. Tiltredelse 1. november eller etter avtale.Vi søker en lærer som er engasjert, initiativrik, har formidlingsevne og som har tro på at en utgjør forskjellen i dagens skole.Vi ser etter deg som har eleven og elevens læring i fokus. Du må være villig til både å utvikle deg selv, bidra til kollektiv utvikling og å prøve ut nye arbeidsmetoder. Du må være bevisst rollen din som klasseleder og viktigheten av å knytte relasjoner gjennom å se den enkelte.I Akademiet-skolene er tilgjengelighet, fleksibilitet, serviceinnstilling og gode ferdigheter innen IKT viktig og alle ansatte må bidra til dette.Vi har et moderene skolebygg med undervisningsaraler utformet for å drive ...

 • Company Fusa vidaregåande skule in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Org. nr: 874557552 Stillingsident: 4132413322 Presentasjon av stillingen:Undervising i realfagArbeidsoppgåverUndervisning i matematikk, naturfag og fysikk på studieførebuande utdanningsprogram, TAF og yrkesfag.Delta i faggrupperDelta i arbeidet for heilskapen på skulenKvalifikasjonarTil alle undervisningsstillingar er det krav om relevant fagleg (i denne stillinga: 60 studiepoeng i både matematikk og fysikk) og pedagogisk kompetanse (PPU), jmfr Opplæringslova. Dersom du manglar noko av dette, kan det verta stilt krav om at du må gjennomføra tilleggsutdanning.Den som skal tilsetjast i vidaregåande skole må leggje fram politiattest.Alle nytilsetjingar i Hordaland fylkeskommune blir gjort med ei prøvetid på 6 månader.Personlege eigenskaparTrygg, tydeleg og triveleg klasseleiar med positivt el...

 • Company FAGSKOLEN I TROMS in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Jobbnorge ID: 176315Om stillingen og arbeidsoppgaverFagskolen søker etter person som kan undervise og veilede i studieretning bygg og anlegg. Undervisningen skjer i klasserom på samlinger og som nettundervisning mellom samlingene. Arbeidsoppgavene består også i å forbedre og utvikle studiet og undervisningsmaterialet.KvalifikasjonskravSøker må ha kompetanse tilsvarende teknisk fagskole med relevant arbeidserfaring eller ingeniør/master innen fagområdet med relevant arbeidserfaring. Gode basiskunnskaper innen IKT er en forutsetning. Søker må ha gode kunnskaper innen norsk, både muntlige og skriftlig. Søkere med utdanning og erfaring innen anlegg vil kunne bli foretrukket.Personlige egenskaperSøker må ha pedagogiske evner og kunne samarbeide godt og i tråd med skolens pedagogiske plattform. ...

 • Company AKADEMIET SANDNES in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Akademiet VGS Sandnes søker vikar i norsk og økonomifagVi har ledig vikariati norsk med kontaktlæreransvar, inntil 70% fra 1. november 2019i økonomistyring, 25% fra 1. januar 2020Det kan være muligheter for både utvidelsde og forlengelse av begge stillingene. Stillingene kan også kombineres.Vi søker deg som er engasjert, initiativrik, har godformidlingsevne, og som har tro på at du kan utgjøre forskjellen idagens skole.Du må være åpen for nye undervisningsmetoder,og ikke minst ha elevens læring i fokus. Dette krever i tillegg tilgode pedagogiske evner også tilgjengelighet, fleksibilitet,serviceinnstilling og stor arbeids- og tiltakslyst. Godeferdigheter innen IKT er nødvendig.ArbeidsoppgaverUndervisning i norsk vg 1 og vg 2KontaktlæreransvarUndervisning i programfaget økonomistyring vg 2Øn...

 • Company Austrheim vidaregåande skule in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Org. nr: 974557509 Stillingsident: 4134013018 Presentasjon av stillingen:Stillinga er knytt til undervisning i programfaga på Teknisk og industriell produksjon (TIP) vg1.ArbeidsoppgåverUndervisningPedagogisk samarbeidKvalifikasjonarRelevant mekanisk erfaringRelevant fagbrevYnskjeleg med toårig fagskule eller ingeniørutdanningYnskjeleg med pedagogikk (PPU eller tilsvarande)Personlege eigenskaparInteresse for å jobbe med ungdomGode formidlingsevnerGode samarbeidsevnerFleksibel og løysingorientertUtviklingsorientertVi tilbyrSvært godt og positivt arbeidsmiljøMoglegheit til å vere med på utviklinga av TIPAndre opplysningarVi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verteoffentleggjortsjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på offentleg ...

 • Company FAGSKOLEN TINIUS OLSEN in Other
  05.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Fagskolen Tinius Olsen er en teknisk fagskole som har tilhold i nye, moderne lokaler på Krona i Kongsberg. Skoleåret 2018/2019 er det ca 500 studenter på heltids- og deltidsstudier hos oss. Vi er en praktisk rettet fagskole som utdanner fremtidens fagskoleingeniører.StillingsbeskrivelseFagskolen Tinius Olsen søker faglærer i 100% stilling. Vi søker deg med erfaring fra Elektroinstallasjon. Innholdet i fagene finner du i våre utdanningsplaner på En lærer ved Fagskolen Tinius Olsen må være glad i mennesker og sette studentenes faglige og personlige utvikling isentrum. Hovedoppgaver er å:Undervise og formidle fagstoffUtvikle egen undervisning, arbeide tverrfaglig sammen med andre avdelingerBidra i utvikling av skolens satsningsområder, inkludert internasjonale utviklingsprosjekterFast stillin...

 • Company FAGSKOLEN TINIUS OLSEN in Other
  05.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  StillingsbeskrivelseFagskolen Tinius Olsen søker faglærer i 100% stilling. Vi søker deg med yrkeserfaring fra ventilasjon, sanitær/rør eller klima/kulde, i tillegg til at du har høyere utdanning (teknisk fagskole/bachelor) fra fagområdet. Innholdet i våre studieplaner finner du på Stillingen kan vurderes delt mellom flere dersom det er hensiktsmessig.En lærer ved Fagskolen Tinius Olsen må være glad i mennesker og sette studentenes faglige og personlige utvikling isentrum. Hovedoppgaver er å:Undervise og formidle fagstoffUtvikle egen undervisning, arbeide tverrfaglig sammen med andre avdelingerBidra i utvikling av skolens satsningsområder, inkludert internasjonale utviklingsprosjekterSøkere vurderes fortløpende. Tiltredelse snarest.KvalifikasjonerDokumentert kunnskap om og erfaring fra drif...

 • Company AMALIE SKRAM VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  05.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Org. nr: 999546560 Stillingsident: 4139440907 Presentasjon av stillingen:Amalie Skram vidaregåande skule ligg i Bergen sentrum og har omlag 1000 elevar og 130 tilsette. Skulen tilbyr studiespesialiserande utdanning, medier og kommunikasjon og service og samferdsel. Skuleanlegget er samlokalisert med Bergen kommune sitt regionale symjeanlegg AdO arena.Amalie Skram vgs har ledig vikariat i 72 % stilling i matematikk, naturfag og kontaktlærarfunksjon.ArbeidsoppgåverUndervisning i matematikk, naturfag og kontaktlærarfunksjon.KvalifikasjonarTil alle undervisningsstillingar er det krav om relevant fagleg og pedagogisk kompetanse, jmfr Opplæringslova.Den som skal tilsetjast i vidaregaåande skule må leggje fram politiattest.Alle nytilsetjingar i Hordaland fylkeskommune blir gjort med ei prøvetid p...

 • Company Bardufoss videregående skole in Other
  05.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  Jobbnorge ID: 176474Om stillingen og arbeidsoppgaverSkolen søker tilkallingsvikar som lærer innenfor utdanningsprogrammet bygg og anleggsteknikk. Vi vil i perioder ha behov for vikar som lærer ved avdelingen. Dette vil være i ukesvise perioder som vil strekke seg over 3 år. Periodene er planlagte frem i tid, slik at det er mulige for deg som vikar å planlegge.KvalifikasjonskravSøker bør ha utdanning som tømrer eller tilsvarende.Søker må? ha ferdigheter og sertifiseringer for bruk og opplæring av aktuelle maskiner og verktøy ved utdanningsprogrammet.Personlige egenskaperPersonlig egnethet som gode kommunikasjonsferdigheter og miljøsensitivitet vil bli vektlagt.Vi tilbyrSkolen tilbyr VG1 Bygg og anleggsteknikk og VG2 Byggteknikk.Vi kan tilby en spennende hverdag i et fleksibelt arbeidsmiljø....

 • Company Borgund videregående skole in Other
  05.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Om skulenBorgund vidaregåande skole er ein yrkesfag skole med høve til påbygging til generell studiekompetanse. Skolen er ny og moderne og har ca 900 elevplassar og over 200 tilsette. Skolen ligg i indre bydel i Ålesund, Fremmerholen. Utdanningsprogramma: Bygg og anleggsteknikk, Design og håndverk, Elektrofag, Helse og oppvekstfag, Restaurant og matfag, Teknikk og industriell produksjon, Påbygging til generell studiekompetanse, BORK Karriere og Kompetanse har ansvaret for vaksenopplæring, realkompetansevurdering og kurs.Du får jobbe med100 % undervisningsstilling i norsk - vikariat fra 01.01.20 - 31.07.20.Vi søker deg som harundervisningskompetanse i norsk.kompetanse og erfaring i å arbeide med grunnleggande lese- og skriveopplæring.Du må vere god på klasseleiing, ein trygg vaksen, nysgjer...

 • Company Porsgrunn videregående skole in Other
  04.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Lærer i inntil 100% ønskes med tiltredelse så snart som muligDet er ledig vikariat inntil videre som lærer med undervisningskompetanse i matematikk, geografi og naturfag.KvalifikasjonerVedkommende må fylle minimumskravet for undervisningskompetanse i de aktuelle fagene. Det er en forutsetning at den ansatte kan undervise i flere fag. Pedagogisk utdanning er et krav. Vi ønsker medarbeidere som har fokus på å legge best mulig til rette for elevenes læringsmiljø.Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.Personlige egenskaperPersonlig egnethet vektlegges.Vi tilbyret stort og fremoverrettet faglig og sosialt arbeidsmiljøfaglig nettverkmedlemskap i pensjonskasseLønnSt...

 • Company AFTENSKOLEN ROGALAND in Other
  04.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Vi søker en inspirerende faglærer i logistikkfaget VG3.Undervisningen foregår på kveldstid 1 kveld pr. uke. Utdanningen er beregnet på voksne med erfaring innen faget, men som mangler formell kompetanse. Planlagt oppstart våren 2020.Utdanning og erfaring:· Godkjent lærerutdanning for yrkesfaglærer· undervisningskompetanse innen logistikk er ønskeligDersom du er interessert i å levere undervisning gjennom Aftenskolen Rogaland eller ønsker mer informasjon, send en kortfattet søknad med CV. Trenger du flere opplysninger, må du gjerne sende oss en epost eller ta kontakt pr. telefon.PAM...

 • Company Sunnhordland Folkehøgskule in Other
  04.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Sunnhordland folkehøgskule søker snarest etter lærer med hovedvekt på undervisning i musikkproduksjon i et vikariat i inntil 100% stilling for skoleåret 2019-20. Også av interesse om du kan være her på prosjektbasis.Vi jobber mye med å lage musikk på data (med programmet Ableton) samt studioarbeid. Kontakt rektor Mona Økland, tlf. 53 47 01 10 / 913 86 133 for mer informasjon om stillinga.Info om linja: PAM...

 • Company SMI-skolen in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Skolen søker lærer som kan undervise i vår grunnskoleavdeling (barne- og ungdomstrinn), med fordypning i minst et av basisfagene matematikk/norsk/engelsk. Undervisningen vil foregå 1:1 og i små grupper. Opplæringen foregår i skolens lokaler tilknyttet Sykehuset i Vestfold.Ytterligere informasjon om skolen finner du her: KvalifikasjonerGodkjent pedagogisk utdannelse etter gjeldene krav. Det er ønskelig med god spesialpedagogisk kompetanse og erfaring. Personlig egnethet blir tillagt stor vekt.Personlige egenskaperVi søker deg somhar høy faglig og didaktisk kompetansehar forståelse og kompetanse til å tilrettelegge for elever som kan være i en vanskelig situasjonhar gode og tydelige kommunikasjonsevnerer faglig engasjert, tålmodig og tolerantopptrer profesjonelt i lærerrollen og er utvikling...

 • Company Buskerud fylkeskommune in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  IngressÅssiden videregående skole har 1750 elever fordelt på 7 yrkesfaglige og 1 studieforberedende utdanningsprogram samt OPUS voksenopplæring. Vi er mer enn 250 engasjerte kollegaer som har som felles mål å drive opplæring slik at alle elevene skal glede seg til å gå på skolen hver dag.StillingsutlysningVi har ledig en 100 prosent midlertidig undervisningsstilling frem til 31.12.2019 ved avdeling for kroppsøving, med mulighet for forlengelse. Tiltredelse snarest.KvalifikasjonerPersonlige egenskaper vektlegges høyt. Vi søker etter deg som kan bringe fram det beste i elevene, både faglig og sosialt. Du er raus og selvstendig, setter elevens mestring og læringsmiljø i sentrum og bidrar til å utvikle et skolefellesskap som bygger på felles verdier.Du har relevant utdanning, gjerne undervisni...

 • Company Vestre Slidre kommune in Other
  01.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Sjå fullstendig utlysingstekst på vår heimeside.PAM...

 • Company Verdal videregående skole in Other
  01.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4134833588 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig vikariat i inntil 100% undervisningsstilling innenfor salgsfaget og/eller kontor- og administrasjonsfaget vg3 fra 21.10.19 til 31.07.20, med mulighet til forlengelse til 21.11.20.ArbeidsoppgaverStillingen vil hovedsaklig bestå av undervisning innenfor alternativ opplæring vg3 i skole i salgsfaget og/eller kontor- og administrasjonsfaget.KvalifikasjonerBør ha økonomisk/administrativ og pedagogisk utdanning, alternativt yrkesfaglærerutdanningBred faglig bakgrunn og erfaring fra fagets sluttkompetanseInneha et godt nettverk og gode relasjoner til bransjenPersonlige egenskaperGode kommunikasjons- og samarbeidsevnerStrukturert og ryddigOpptatt av god klasseledelseGod IT-kompetanseFleksibel og løsningorientertPersonlig...

 • Company Verdal videregående skole in Other
  01.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4134107865 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig vikariat i inntil 100% undervisningsstilling innenfor byggteknikk vg3 fra 21.10.19 til 31.07.20, med mulighet til forlengelse til 21.10.2020.ArbeidsoppgaverStillingen vil hovedsaklig bestå av undervisning innenfor alternativ opplæring vg3 i skole innenfor byggteknikk.KvalifikasjonerBør ha teknisk og pedagogisk utdanning, alternativt yrkesfaglærerutdanningBred faglig bakgrunn og erfaring fra fagets sluttkompetanseInneha et godt nettverk og gode relasjoner til bransjenPersonlige egenskaperGode kommunikasjons- og samarbeidsevnerStrukturert og ryddigOpptatt av god klasseledelseGod IT-kompetanseFleksibel og løsningorientertPersonlig egnethet vil bli vektlagtVi tilbyrLønn etter gjeldende avtaler og ansettelsesvilkår i ...

 • Company Møllehagen skolesenter in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Mestring -mangfold - mulighetMøllehagen skolesenter er etfylkeskommunalt opplæringssenter som tilbyr undervisning for og utredning avbarn, unge og voksne som er innlagt ved sosiale og medisinske institusjoner.Dette omfatter barnevern, psykiatri og somatikk. Skolesenteret gir ogsåundervisning for ungdom og voksne som av ulike årsaker ikke kan nyttiggjøre segopplæring i ordinære videregående skoler.Vi har en ledig 100 % fast undervisningsstilling innen realfag fra 01.12.2019.Vi søker etterundervisningskompetanse på 8. - 13. trinn innenfor realfag. Til undervisningsstillingen er det krav om relevant kompetanse i de aktuelle fag samt godkjent pedagogisk utdanning.Personligegnethet, i forhold til arbeid med barn og ungdommed behov for tilrettelagt opplæring for en kortere eller lengre periode, ...

 • Company Skeisvang videregående skole in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Skeisvang videregående skole er en stor og attraktiv skole med 700 elever og 85 ansatte. Skolen tilbyr både studiespesialiserende utdanningsprogram og musikk, dans og drama. Skeisvang videregående skole er en utfordrende og spennende arbeidsplass som legger stor vekt på både ansattes og elevers trivsel og utvikling.Skeisvang videregående skole har ledig 100 % vikariat i norsk, religion, programfaget historie og filosofi fra 01.01.20-31.07.2020Krav til stillingen:Søkere må ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse i fagene det skal undervises iGodkjent politiattestVi ønsker at søkere har følgende egenskaper:Dyktige til å bygge gode relasjoner til elevene og er dyktige klasseledereEr utviklingsorientert med et sterkt faglig og pedagogisk engasjementGode kommunikative ferdigheter og er gode...

 • Company Dalane videregående skole in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Dalane videregående skole har et bredt fagtilbud innen bådeyrkesfag og studiespesialiserende fag. Med mer enn 650 elever og 130 ansatte ervi Rogalands største regionskole. Skolen er også en viktig regional aktør i detvidere utdanningsløpet gjennom Dalane utdanningssenter.Ved Dalane videregåendeskole finner du et utviklingsorientert personale med god faglig og pedagogiskkompetanse. Vårt læringssyn er at læring skjer gjennom deltakendekunnskapsutvikling, og at alle elever gjennom samhandling med andre menneskerkan lære og ha framgang. Ved tilsetting vektlegger vi derfor personligeegenskaper som klasseledelse, formidlingsevne, samarbeidsevne oglojalitet.Vi har en ledig undervisningsstilling (vikariat) for perioden 10.12.2019 til og med 31.07.2020. Vikariatet er i 100 % stilling i fagene psyko...

 • Company Ås videregående skole in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4136289989 Presentasjon av stillingen:Vi har behov for en vikar som brenner for realfag!Ås videregående skole har ledig et vikariat som lærer i matematikk og naturfag.Skolen har ca. 1450 elever fordelt på seks utdanningsprogram; Studiespesialisering, studieforberedende med idrettsfag, studieforberedende med kunst, design og arkitektur, elektrofag, design og håndverk, helse- og oppvekstfag og teknikk og industriell produksjon. Skolen har også International Baccalaureate, tilrettelagt opplæring og voksenopplæring samt ansvaret for privatisteksamen for yrkesfag i Follo.Skolens visjon er: .Sentralt i skolens visjon er tanken om utvikling og samarbeid.Skolen har stort fokus på pedagogisk ledelse og jobber aktivt med implementering av . Ås videregående har et omfattend...

 • Company Greveskogen videregående skole in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Vikariat i norsk, engelsk, samfunnsfag og sosiologi og sosialantropologiVi søker pedagog til 100% vikariat i fellesfagene norsk, engelsk og samfunnsfag, samt programfaget sosiologi og sosialantropologi i perioden januar 2020 til juni 2020, med mulighet for forlengelse. Det vil være aktuelt å dele stillingen.Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområderStillingen vil innebære undervisning både på studiespesialiserende og på yrkesfag, med hovedvekt på studiespesialiserende. Kontaktlæreransvar vil utgjøre en del av vikariatet.KvalifikasjonerUtdanning:Du må ha minst 60 relevante studiepoeng i fageneDet er ønskelig med master i norsk/nordiskErfaring:Erfaring fra videregående skoleDet er en fordel om du har erfaring med norsk på vg3.Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommune...

 • Company Stangnes videregående skole in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Jobbnorge ID: 175631Om stillingen og arbeidsoppgaver100% fast stilling ledig fra 1. januar 2020Vi søker en lærer med undervisningskompetanse i matematikk og naturfag. Vi er en skole med yrkesfag og påbygg til generell studiekompetanse, og det er aktuelt med undervinsning på alle nivåer innenfor disse utdanningsprogrammene. Undervisningen vil primært være knyttet til skolested Stangnes.KvalifikasjonskravMinimum 60 stp i hhv matematikk og naturfag.Praktisk pedagogisk utdanning eller annen lærerutdanning.Undervisningserfaring og erfaring fra arbeid med ungdom.Søkere med annen relevant utdanning oppfordres også til å søke.Personlige egenskaperDu har gode samarbeidsevner og høyt engasjementDu legger til rette for å involverer elever i egen læring og vurderingsarbeidDu er en tydelig og motiveren...

 • Company Stangnes videregående skole in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Jobbnorge ID: 175965Om stillingen og arbeidsoppgaverInntil 45 % fast stilling som lærer i Frisørfaget, ledig fra 1.1.2020.Vi søker faglærer for frisørfaget ved Stangnes videregående skole. Frisøryrket er i stadig endring, og vi trenger en faglig dyktig lærer. Vi har et godt samarbeid med næringslivet. Er du den læreren som har lyst til å arbeide med ungdommer innen faget? Da bør du søke.KvalifikasjonskravFag/svennebrev m/4 år yrkespraksis etter fullført fag-/svennebrevPraktisk pedagogisk utdanningMinimum 2-årig yrkesteoretisk utdanning utover videregående skolenivå eller yrkesfaglærerutdanning med faglig fordypningSøkere med annen relevant utdanning oppfordres også til å søke.Personlige egenskaperVi søker etter en person som kan fremstå som strukturert, tydelig og trygg på seg selv.Evne ti...

 • Company Bjertnes Videregående skole in Other
  01.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4135445566 Presentasjon av stillingen:Ledig vikariat i helse og oppvekstfagSkolens mål er at alle skal lære mer sammen. Vi arbeider for å skape god vurdering for læring, tilpasset opplæring og godt arbeids- og læringsmiljø for alle. Bjertnes har en positiv utvikling av antall elever som fullfører og består, og scorer høyt på trivsel både hos ansatte og elever.Skolen har en pedagogisk forankring i konsekvenspedagogikk, der både faglig og sosial læring er sentralt. Vi som arbeider her har et humanistisk og positivt menneskesyn og en utstrakt samarbeidskultur i tråd med konsekvenspedagogikken.Bjertnes har 105 medarbeidere og 670 elever fordelt på fem utdanningsprogrammer: studiespesialisering, elektrofag, byggfag, helse- og oppvekstfag og service og samferdsel. Skol...

 • Company Jessheim videregående skole in Other
  01.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4136198630 Presentasjon av stillingen:Er du vår nye vikarlærer i Helse- og oppvekstfag?Jessheim videregående skole har ledige stillinger som vikar i Helse- og oppvekstfag. Stillingens sluttdato er 30.juni 2020.Jessheim videregående skoles visjon er . Skolen setter elevenes læring i sentrum. Skolen har 1500 elever og 250 ansatte, og holder til i moderne lokaler som gir rom for variasjon, kreativitet og tilpasset opplæring. Fagdager, praksisnær opplæring og tett oppfølging av elevene gjennom klasseteam er sentrale elementer i skolens pedagogiske plattform.Skolen har utdanningsprogrammene studiespesialisering, musikk, dans og drama, kunst, design og arkitektur, service og samferdsel, helse- og oppvekstfag - som på Vg2 tilbyr opplæring i Helseservicefag og Helsearbei...

 • Company Åssiden videregående skole in Other
  01.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  IngressÅssiden videregående skole har 1750 elever fordelt på 7 yrkesfaglige og 1 studieforberedende utdanningsprogram samt OPUS voksenopplæring. Vi er mer enn 250 engasjerte kollegaer som har som felles mål å drive opplæring slik at alle elevene skal glede seg til å gå på skolen hver dag.StillingsutlysningVi har ledig en 100 prosent midlertidig undervisningsstilling frem til 31.12.2019 ved avdeling for kroppsøving, med mulighet for forlengelse. Tiltredelse snarestKvalifikasjonerPersonlige egenskaper vektlegges høyt. Vi søker etter deg som kan bringe fram det beste i elevene, både faglig og sosialt. Du er raus og selvstendig, setter elevens mestring og læringsmiljø i sentrum og bidrar til å utvikle et skolefellesskap som bygger på felles verdier.Du har relevant utdanning, gjerne undervisnin...

 • Company Elvebakken videregående skole in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4135325138 Presentasjon av stillingen: Elvebakken videregående skole er en kombinert skole med ca. 1450 elever og 150 lærere. Skolen har utdanningsprogram for studiespesialisering, studieforberedende kunst, design og arkitektur, studieforberedende medier og kommunikasjon, elektrofag, medieproduksjon og design og håndverk.Elektroavdelingen består av 10 programfagslærere og ca. 146 elever. Som lærer i elektroavdelingen inngår du i et utviklingsorientert og faglig sterkt miljø. Vi har flere nye og utrolig spennende prosjekter og fag i utvikling. Riktig kandidat har relevant og oppdatert erfaring fra yrkes- eller næringsliv. Ved manglende godkjent pedagogisk kompetanse er det mulighet for ansettelse på vilkår. Tiltredelse januar 2019 eller etter avtale. Tilsettingen ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Vocational education teachers Edit filters