Jobmonitor. Search results for Vocational education teachers

21 Jobs found

Used filters:
 • Vocational education teachersx
Displaying 1-21 of 21 results.
 • Company FØRDE VIDAREGÅANDE SKULE in Other
  12.04.2024

  Førde vidaregåande skule har om lag 1000 elevar og 220 tilsette, og er den største vidaregåande skulen i Vestland Nord. Vi har fokus på profesjonsutvikling og skuleutvikling. Skulen har topp moderne spesialrom, i tillegg til ny idrettshall og eit levande bibliotek, og har som mål å levere opplæring av høg kvalitet.Skulen er geografisk todelt, med skuledrift på Mo og i Førde sentrum. Vi tilbyr utdanningsprogramma Bygg og anleggsteknikk, Elektro og datateknologi, Helse- og oppvekstfag, Kunst, design og arkitektur, Media og kommunikasjon, Naturbruk, Restaurant- og matfag, Sal, service og reiseliv, Studiespesialisering, Teknologi og industrifag. I tillegg har vi ansvar for undervisning ved sjukehuset, vaksenopplæring og ulike kurs. Vi har ledig fast undervisningsstilling innan Helse- og oppve...

 • Company FØRDE VIDAREGÅANDE SKULE in Other
  12.04.2024

  Førde vidaregåande skule har om lag 1000 elevar og 220 tilsette, og er den største vidaregåande skulen i Vestland Nord. Vi har fokus på profesjonsutvikling og skuleutvikling. Skulen har topp moderne spesialrom, i tillegg til ny idrettshall og eit levande bibliotek, og har som mål å levere opplæring av høg kvalitet.Skulen er geografisk todelt, med skuledrift på Mo og i Førde sentrum. Vi tilbyr utdanningsprogramma Bygg og anleggsteknikk, Elektro og datateknologi, Helse- og oppvekstfag, Kunst, design og arkitektur, Media og kommunikasjon, Naturbruk, Restaurant- og matfag, Sal, service og reiseliv, Studiespesialisering, Teknologi og industrifag. I tillegg har vi ansvar for undervisning ved sjukehuset, vaksenopplæring og ulike kurs.  Vi har ledig vikariat undervisningsstilling innan Helse- og ...

 • Company HAUGALAND VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Haugaland videregående skole er Nord - Rogalands største videregående skole med om lag 850 elever og 160 ansatte. Skolen har følgende utdanningsprogram:   Bygg og Anleggsfag Design og Håndverk Helse og Oppvekstfag Service og Samferdsel  Teknikk og industriell produksjon (TIP) Kunst, Design og Arkitektur Påbygg  Avdeling for tilrettelagt opplæring  Lærlingskole og Fengselsundervisning  På utdanningsprogram for Bygg og Anleggsfag, og Helse og oppvekstfag, tilbyr skolen programfaget Toppidrett som gjør at elevene kan kombinere en yrkesfaglig utdanning med satsing på idretten sin. Haugaland vgs. har funnet sin pedagogiske retning i konsekvenspedagogikken og vektlegger både faglig og sosial læring. Skolen henter betydelig inspirasjon fra deltakelse i MOT-programmet.   ArbeidsoppgaverPå av...

 • Company GAND VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  10.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Gand vgs, Rogaland fylkeskommune Vi søker en yrkesfaglærer i 100% undervisningsstilling på avdelingen for teknologi- og industrifag (TIF) ved Gand videregående skole, Rogaland fylkeskommune. Gand videregående skole er en av Rogaland fylkeskommunes 27 skoler – i dag fylkets nest største skole. Den ligger midt i hjertet av Sandnes med god tilgjengelighet for reisende med både tog og buss. Skolen er godt tilrettelagt for de som velger å sykle eller gå til jobb.Skolens visjon er «Best på læring i sentrum» med tilhørende verdier Glede, Ansvar, Nyskapende og Deltakelse. Innenfor disse rammene legger vi vekt på relasjonsbygging, en sterk fellesskapskultur og at alle møter hverandre med respekt.  Skolen vil fra skoleåret 2024/2025 ha ca. 1150 elever og 220 medarbeidere. Vi har et bredt tilbud av ...

 • Company BORGUND VIDAREGÅANDE SKOLE in Other
  10.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Inntil 100 % fast, undervisningsstilling faglærar, tømrar på avdeling Bygg- og anleggsteknikkArbeidsoppgåverUndervisning med elevar på vg1 og vg2 Bygg- og anleggsteknikk i programfag og praktisk arbeid.Oppfølging av elevar på skulen og i utplassering i bedrift.KvalifikasjonarVi ønsker at du har:svennebrev som tømrarevne til å danne gode relasjonargenerell god IKT kompetansePersonlege eigenskaparVi ønsker at du:har samarbeidsevner og liker å lære med andretrivs saman med ungdomer tålmodig og vennlegVi tilbyrVi tilbyr:Eit spennande arbeidsmiljø.Gode pensjons- og forsikringsordningar.Løn og arbeidsvilkår etter gjeldande avtalar.KontaktinformasjonMarte Brandsegg, Avdelingsleiar bygg og anlegg, 93420553, marte.brandsegg@mrfylke.noArbeidsstadYrkesskolevegen 206011 ÅLESUNDNøkkelinformasjon:Arbeid...

 • Company MELHUS VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  09.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Melhus videregående skole er en kombinert skole med ca. 500 elever fordelt på yrkesfaglige- og studieforberedende programmer.Skolens 90 ansatte bidrar til et inkluderende og godt arbeidsmiljø, og vi erstolt av å ha "Melhus videregående skole - gir muligheter for alle"som vår visjon. Skolens grunnleggende verdier er kunnskap, mestring og trivsel.Elevenes læringsmiljø står i fokus for hele skolens virksomhet. Skolen liggersentrumsnært og vakkert til ved elva Gaula.Vi søker etter dyktig og motiverende lærer på Restaurant- og matfag.          ArbeidsoppgaverTeoretisk og praktisk undervisning på Vg1 Restaurant- og matfag og Vg2 Kokk og servitørTilrettelegge for et godt og trygt læringsmiljø i team med øvrige lærere og ressurspersonaleInvolvere elevene i planlegging av lærings- og...

 • Company SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Slåtthaug videregående skole ligg i naturskjønne omgivnader nær Nesttun sentrum. Det er kort veg til buss- og bybanestopp, og vi har Fana Arena og Slåtthaug kunstisbane rett i nærleiken. Skolen har ca 550elevar fordelt på utdanningsprogramma BA,EL, HO, TIF og påbygging til generell studiekompetanse. Vi har eit mangfaldig elevmiljø og engasjerte tilsette. Her ser vi på alleutdanningsvegar som likeverdige, og er opptatte av at elevane skal oppleve trygg, aktiv læring i alleklasserom og verkstader. Vi søkjer to faglærarar til årsvikariat i høvesvis 85% og 65% i programfag på helse- og oppvekstfag med tilsetting frå01.08.2024.ArbeidsoppgåverUndervisning i programfag innanfor vg1 helse- og oppvekstfag. og vg2 helsearbeidarfag. KvalifikasjonarRelevant helsefagleg utdanning og gjerne undervisning...

 • Company LEIRSKOLE SØVASSLI in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Søvassli fjellsenter og leirskole ligger på Søvasskjølen i Orkland kommune, med kort vei til snaufjell, skog, strand og vann.  Leirskolen har vært drevet siden 1976, og har plass til 80 elever. Vi utnytter de naturgitte muligheter som fjellet gir, og tilbyr barmarksopphold på vår- og høstleirskole og vinterleirskole fra februar til april. Søvassli Fjellsenter eies av Norsk Luthersk Misjonssamband og er medlem av Norsk Leirskoleforbund. Leirstedet tar imot 300 elever fordelt på 7-9 leirskoleuker per år – men har som mål å øke belegget de neste årene. Les mer om leirskolen her: https://sovassli.no (ny hjemmeside er under utarbeidelse).Stillingen som leirskolelærer tilsvarer 30 % lærerstilling komprimert på 7-9 leirskoleuker. Det må forventes utvidet arbeidsdager i ukene det er leirskole. Om ...

 • Company FLEKKEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE STUDIESTED KVINESDAL in Other
  03.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Flekkefjord videregående skole er en sertifisert dysleksivennlig skole med rundt 550 elever og 110 dyktige ansatte fordelt på to studiesteder. I Kvinesdal tilbys yrkesfagene Helse- og oppvekstfag, Restaurant- og matfag samt Salg, service og reiseliv i tillegg til voksenopplæring og kombinasjonsklasse for ungdom som nylig er kommet til Norge.I Flekkefjord tilbyr vi yrkesfagene Bygg- og anleggsteknikk, Blått naturbruk, Elektro og datateknologi, Teknologi- og industrifag, i tillegg til Studiespesialisering, Påbygning til generell studiekompetanse samt det særskilt tilrettelagte spesialpedagogiske tilbudet Hverdagslivstrening.Vi scorer høyt på elevundersøkelsen og har over tid hatt svært gode resultater knyttet til læringsmiljø, læringsutbytte og gjennomføring. Vår viktigste oppgave er å kvali...

 • Company MAILAND VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  03.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Er du en tydelig klasseleder og en strukturert lærer med positive forventninger til elevene?Mailand videregående skole har ledig fast stilling som lærer i markedsføring og økonomiske fag.Mailand videregående skole er en kombinert skole med ca. 850 elever og 150 ansatte. Skolen ligger i Lørenskog kommune. Vår visjon er: Mailand videregående skole -  skolen som gjør deg faglig sterk, robust og selvstendig. Vi jobber for at elevene våre skal bli godt forberedt til egen framtid. Elevene er aktive i læringsarbeidet, og bidrar til sosiale aktiviteter på skolen. Skolens ansatte jobber utviklingsorientert og i lærende profesjonsfellesskap.  Skolen tilbyr de yrkesfaglige utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag, Salg, service og reiseliv, samt Informasjonsteknologi og medieproduksjon. Innenfor d...

 • Company BERGELAND VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  03.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Bergeland er en kombinert videregående skole som tilbyr både yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram midt i Stavanger. Bergeland videregående skole har siden 1853 vært en sentral utdanningsinstitusjon i byen. Skolen har ca 600 elever og 130 ansatte. Bergeland er en utviklingsorientert skole som tenker helhetlig i organiseringen av opplæringen, og er opptatt av å utvikle alle sider av skolens aktiviteter.  Skolen tilbyr utdanningsprogrammene helse- og oppvekstfag, kunst, design og arkitektur, medier og kommunikasjon og tilrettelagt opplæring.  www.bergeland.vgs.no  ArbeidsoppgaverFra 01.08.24 – 31.07.25 har vi ledig vikariat (50%) på Vg2 Helse- og servicefag. KvalifikasjonerHelsefaglig universitetsutdanning eller 3-årig helsefaglig yrkesfaglærerutdanning (bachelor) Undervisning...

 • Company BERGELAND VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  03.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Bergeland er en kombinert videregående skole som tilbyr både yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram midt i Stavanger. Bergeland videregående skole har siden 1853 vært en sentral utdanningsinstitusjon i byen. Skolen har ca 600 elever og 130 ansatte. Bergeland er en utviklingsorientert skole som tenker helhetlig i organiseringen av opplæringen, og er opptatt av å utvikle alle sider av skolens aktiviteter.  Skolen tilbyr utdanningsprogrammene helse- og oppvekstfag, kunst, design og arkitektur, medier og kommunikasjon og tilrettelagt opplæring.  www.bergeland.vgs.no  ArbeidsoppgaverFra 01.08.24 har vi ledig 100 % stilling på Vg2 Helse- og servicefag (60 % fast, 40 % vikariat). Vikariatets varighet er fra 01.08.24 - 31.07.25. KvalifikasjonerHelsefaglig universitetsutdanning eller ...

 • Company FLEKKEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE STUDIESTED KVINESDAL in Other
  28.03.2024 Updated on: 12.04.2024

  Flekkefjord videregående skole er en sertifisert dysleksivennlig skole med rundt 550 elever og 110 dyktige ansatte fordelt på to studiesteder. I Kvinesdal tilbys yrkesfagene Helse- og oppvekstfag, Restaurant- og matfag samt Salg, service og reiseliv i tillegg til voksenopplæring og kombinasjonsklasse for ungdom som nylig er kommet til Norge.I Flekkefjord tilbyr vi yrkesfagene Bygg- og anleggsteknikk, Blått naturbruk, Elektro og datateknologi, Teknologi- og industrifag, i tillegg til Studiespesialisering, Påbygning til generell studiekompetanse samt det særskilt tilrettelagte spesialpedagogiske tilbudet Hverdagslivstrening.Vi scorer høyt på elevundersøkelsen og har over tid hatt svært gode resultater knyttet til læringsmiljø, læringsutbytte og gjennomføring. Vår viktigste oppgave er å kvali...

 • Company OLSVIKÅSEN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  27.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Skulen har om lag 550 elevar. Vi tilbyr programfagområda helse- og oppvekstfag, studiespesialiserande og kunst, design og arkitektur. I tillegg til vårt tilbod i helse- og oppvekstfag med ordinært opplæringstilbod har vi tilbod om helse- og oppvekstfag som inkluderer studiespesialiserande fag. Innanfor særskilt tilrettelagt opplæring har vi tilbod om kvardagslivstrening, arbeidstrening og yrkesfagleg grunnutdanning.Olsvikåsen videregående skole ligg vakkert plassert ved  foten av Lyderhorn, sentralt i Bergen vest og med  gode busstilbod til Askøy, Sotra og Bergen. Skulen legg vinn på å vere framtidsretta, samfunnsorientert og fagleg oppdatert og vi siktar oss heile tida inn på å ha eit trygt og utviklande lærings- og arbeidsmiljø.På Olsvikåsen vgs er nærleik er eit kjerneomgrep. Det er kor...

 • Company BRØNNØYSUND VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  26.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Vi på Brønnøysund videregående skole søker engasjerte lærlinger/lærekandidater i flere fag: Service- og administrasjonsfaget:Arbeidsoppgaver:resepsjons- og sentralbordoppgaversaksbehandling av elevsøknaderpostbehandling og arkiveringenkle økonomioppgaveroppgaver i forbindelse med eksamen og prøveavviklingorganisering og koordinering av fellesarrangement Barne- og ungdomsarbeiderfaget (inntil to stk): Arbeidsoppgaver:delta aktivt i det pedagogiske arbeidet til elever med ulike funksjonsnivåer og livssituasjonervære en tydelig og god rollemodellkommunikasjon med elev og foresattekollegasamarbeid Ernæringskokkfaget:  Arbeidsoppgaver:tilberede og anrette kalde og varme retter, av og til også bake og pynte kaker samt andre bakverkbetjene brukerne av kantinaforefallende kjøkkenarbeid som rydding...

 • Company KRISTIANSAND KATEDRALSKOLE GIMLE in Other
  26.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Kristiansand katedralskole Gimle preges av sterke fagmiljøer, og elevene våre skal oppleve trygg og gode læringsmiljøer i alle faggrupper.Sammen med medvirkning fra elevene både i og utenfor klasserommet, vil detbidra til trivsel og faglig og sosial utvikling. Skolens verdier, Kunnskap, Kultur og Glede, skal prege arbeidet vårt.Skolen har omkring 1600 elever, og ligger sentralt plassert på Lund i Kristiansand. Vi har utdanningsprogrammene Studiespesialisering, Idrett,IB Diploma programme, Salg, service og reiseliv og Helse- og oppvekstfag.På utdanningsprogrammet Helse- og oppvekstfag har vi fra 01.08.2024 ledig inntil 500 % stilling (fast/vikariat).Skolen tar forbehold om endring i stillingsstørrelse grunnet permisjoner, videreutdanning og eventuell overtallighet i fylkeskommunen.   Arbeid...

 • Company SETESDAL VIDAREGÅANDE SKULE in Other
  23.03.2024 Updated on: 24.03.2024

  Ønsker du å arbeide med den faglege og sosiale utviklinga til framtidas gullsmedar?Vi ønsker å knytte til oss medarbeidarar som vil vere med å vidareutvikle avdelinga og skulen. Det er ein fordel om du har brei gullsmedfagleg bakgrunn, undervisningserfaring og/eller pedagogisk utdanning. Du må kunne vere sjølvstendig, samarbeidsvillig, endringsvillig, ha godt humør og trivast i eit hektisk miljø der det er naudsynt å kunne kommunisere og skape relasjonar  både til enkeltindivid og gruppa.Om du ikkje har pedagogisk utdanning, må du ta dette innan tre år. Setesdal vidaregåande skule består av avdelingane Hovden, Valle og Hornnes. Visjonen vår er:  "Vi vil vere ei drivkraft for kunnskap, utvikling og mangfald".  Avdeling Valle har den einaste offentlege utdanningstilbod innan gull- og sølvsm...

 • Company VESTBY VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  21.03.2024 Updated on: 22.03.2024

  Er du faglig dyktig og god til å bygge relasjoner?Vi trenger en ny lærer i fast stilling på avdeling for restaurant- og matfag fra 1.august 2024. Vi er på jakt etter en medarbeider som kan medvirke til god læring for våre elever og som vil bidra til vår visjon: "Vi skal åpne dører mot verden og fremtiden". Vestby vgs er en VI-skole der kunnskap og trivsel møtes, og vi lever opp til våre verdier om å være vennlige, tydelige, utforskende og fremtidsrettet. Visjonen vår er en fremtidsdrøm vi aldri skal slutte å jobbe mot. Verdiene våre supplerer visjonen og er også noe vi skal etterleve i skolehverdagen, både elever og ansatte. Vestby vgs er en trivelig, veldrevet og mangfoldig skole med ca. 750 elever og 150 ansatte. Skolen ligger i Vestby sentrum og har nærhet til offentlig kommunikasjon. V...

 • Company NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  21.03.2024 Updated on: 22.03.2024

  Er du en kompetent faglærer og engasjert pedagog? Da passer du inn i vårt dyktige lærerteam! Nesodden videregående skole har ledig en fast stilling som lærer i elektrofag.Nesodden videregående skole ligger på Hellvik i Nesodden kommune med gode båt- og bussforbindelser til Oslo. Skolen har 100 ansatte og rundt 500 fantastiske elever fordelt på utdanningsprogrammene helse- og oppvekstfag, elektro og datateknologi, informasjonsteknologi og medieproduksjon, samt studiespesialisering. I tillegg har vi tilrettelagt avdeling og avdeling på Sunnaas sykehus.Vi har et godt og inkluderende elevmiljø med elever som rapporterer om høy trivsel. Med et bredt fagtilbud på skolen får vi en arbeidsplass med stort mangfold og godt arbeidsmiljø. Du vil møte hyggelige kolleger med allsidig kompetanse. Vår vik...

 • Company VESTBY VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  21.03.2024 Updated on: 22.03.2024

  Er du en tydelig og vennlig klasseleder, kan du bli vår nye vikar i rørfagetVi trenger inntil 150 % undervisningsvikariater til byggfagavdelingen skoleåret 2024-2025, og håper du vil være vår nye kollega! Vi er på jakt etter medarbeidere som kan medvirke til god læring for våre elever og som vil bidra til vår visjon: "Vi skal åpne dører mot verden og fremtiden". Vestby vgs er en VI-skole der kunnskap og trivsel møtes, og vi lever opp til våre verdier om å være vennlige, tydelige, utforskende og fremtidsrettet. Visjonen vår er en fremtidsdrøm vi aldri skal slutte å jobbe mot. Verdiene våre supplerer visjonen og er også noe vi skal etterleve i skolehverdagen, både elever og ansatte. Vestby vgs er en trivelig, veldrevet og mangfoldig skole med ca. 750 elever og 150 ansatte. Skolen ligger i Ve...

 • Company VESTBY VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  21.03.2024 Updated on: 22.03.2024

  Vi søker deg som ønsker å bidra til elevenes faglige og sosiale læringVestby videregående skole har ledig en 89 % fast stilling som fagarbeider på avdeling for restaurant- og matfag. Dette er en full stilling for ansatte som følger elevenes skoleår.Vi er på jakt etter en medarbeider som kan medvirke til god læring for våre elever og som vil bidra til vår visjon: "Vi skal åpne dører mot verden og fremtiden". Vestby vgs er en VI-skole der kunnskap og trivsel møtes, og vi lever opp til våre verdier om å være vennlige, tydelige, utforskende og fremtidsrettet. Visjonen vår er en fremtidsdrøm vi aldri skal slutte å jobbe mot. Verdiene våre supplerer visjonen og er også noe vi skal etterleve i skolehverdagen, både elever og ansatte. Vestby vgs er en trivelig, veldrevet og mangfoldig skole med ca....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Vocational education teachers Edit filters