Jobmonitor. Search results for Others, General office clerks

201 Jobs found

Used filters:
 • Othersx
 • General office clerksx
Displaying 1-50 of 201 results.
 • Company VENNESLA VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4457022348 Presentasjon av stillingen:Vi søker en person som kan tenke seg å ta tilkallingsvakter ved behov. Dette gjelder i første omgang i skolens servicetorg og i kantina. Andre arbeidsområder kan også bli aktuelle.ArbeidsoppgaverHovedoppgavene går på betjening av skolens servicetorg, med ulike oppgaver knyttet til å betjene henvendelser fra ansatte, elever og besøkende.Arbeid i kantina går ut på produksjon og salg av mat, samt servere skolefrokost til våre elever.KvalifikasjonerIngen krav til høyere utdanning, men erfaring fra servicearbeid vil være en fordel. Erfaring med enkelt regnskapsarbeid er også ønskelig, men ikke noe krav.Personlige egenskaperDen vi søker vil være et viktig "ansikt utad", og bør derfor trives med å ha kontakt med elever og ansatte. A...

 • Company NASJONALBIBLIOTEKET AVD RANA in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4454314990 Presentasjon av stillingen:Konsulent -- KD ObjektdigitaliseringVi har behov for to vikarer som kan jobbe som skanneroperatører hos oss i 100% stilling i perioden fra januar 2022 til og med august 2022. Vikarene vil inngå i teamene som digitaliserer aviser og/eller fotosamlinger.Vi ønsker oss aller helst vikarer som har erfaring fra lignende digitaliseringsarbeid. Alternativt må vikarene være utdannet og/eller ha erfaring i fototeknisk retning med kjennskap til digital bildeteknologi.Vi ønsker oss medarbeidere som trives i teamarbeid, er systematiske, nøyaktige og så effektive at vi sammen når våre produksjonsmålsettinger i ønsket kvalitet. Hos oss må du også bidra til å skape et åpent, trygt og raust arbeidsmiljø hvor initiativ og tilbakemeldinger oppm...

 • Company VESTRE VIKEN HF PSYKIATRISK AVDELING BLAKSTAD BLAKSTAD SYKEHUS - ADMINISTRASJON in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: 974706156 Stillingsident: 4456886113 Presentasjon av stillingen:Alderspsykiatrisk døgnseksjon søker etter konsulent i 100 % fast stilling.Vi søker etter en motivert og dyktig medarbeider som raskt kan sette seg inn i nye oppgaver, som liker å jobbe sammen med andre og bidrar til et godt arbeidsmiljø.Stillingen er knyttet til å arbeide i arbeidsplansystemet GAT. Systemet brukes tilturnusplanlegging/timeregistrering og personalstyring i seksjonene.Blakstad psykiatriske sykehus er i en prosjektfase med omstilling for å optimalisere driften frem mot innflytting i nytt sykehus på Brakerøya i Drammen 2025. Klinikk for psykisk helse og rus satser med full tyngde på utvikling av sykehuset inn mot denne milepælen gjennom utviklingsprogrammet «Samhandling og Pasientflyt mot 2025».Vi søker d...

 • Company SKISTUA BARNESKOLE in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4452540335 Presentasjon av stillingen:Vi søker konsulent til et vikariat i 100 % stilling på Ski barneskole, fra 1. januar til 16. september 2022, med mulighet for fast ansettelse.Arbeidsoppgaverresepsjon og sentralbordelektronisk arkivarbeidsoppgaver knyttet til lønn og budsjettinnkjøp og bestillingerskademeldinger (elever/ansatte)administrative oppgaver som skoleinnmelding / nye elever og permisjonssøknaderbetjene henvendelser fra foresatte, elever og ansattepraktisk tilrettelegging for møter og forefallende kontorarbeidskoleadministrative oppgaver: føring og vedlikehold av dataKvalifikasjonerett års høyskoleutdanning innenfor kontor / administrative fag eller tilsvarende relevant utdanning -- lang og relevant realkompetanse kan kompensere for formell kompetans...

 • Company VESTRE VIKEN HF BÆRUM SYKEHUS - SOMATIKK in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: 974705788 Stillingsident: 4456637100 Presentasjon av stillingen:Kirurgisk/ortopedisk poliklinikk Bærum sykehus er organisert under kirurgisk avdeling. Poliklinikken har stor faglig bredde innen gastro-, generell-, overvekt, plastikkirurgi, urologi og ortopedi.Vi er en personalgruppe med høy faglig kompetanse med fokus på tverrfaglig samarbeid.Personalgruppen består av sykepleiere, uroterapeut, stomisykepleier, ernæringsfysiologer, helsesekretærer, pasientkoordinator og fysioterapeut.Ledig 100 % fast stilling som pasientkoordinator, med tiltredelse snarest mulig.Dette er en dagstilling med mulighet for fri hver 3. fredag.ArbeidsoppgaverPasientkoordinator har ansvar for oppsett og oppfølging av operasjonsprogrammetInformasjon til pasienter via telefonOppfølging av ventelisterSamarbe...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO SENTRALADMINISTRASJON in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Om stillingenDet er ledig fast stilling som rådgiver (SKO 1434) i Seksjon for studieadministrasjon.Vi ser etter en person som ønsker å være med på å utvikle medisinstudiets praksisordninger, bidra inn med administrativ kompetanse og finne gode løsninger i samarbeid med fagansatte og studenter. Du bør trives med å jobbe med mennesker og være serviceinnstilt. Det er også viktig at du har god gjennomføringsevne og evner å holde god oversikt. Instituttet administrerer en av åtte moduler ved profesjonsstudiet i medisin, Modul 7 er i siste semester på 5. studieår, og er faglig forankret i helsetjenesten utenfor universitetssykehusene.ArbeidsoppgaverProfesjonsstudiet medisin er i startfasen av flere prosesser som har som mål å utvide og utvikle praksisundervisningene, og den vi søker vil ha en ho...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO SENTRALADMINISTRASJON in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Om stillingenHar du interesse for forskning, liker å være i kontakt med folk og trives med varierte arbeidsoppgaver? Har du i tillegg utdanning på master- eller doktorgradsnivå, bakgrunn fra universitets- og høyskolesektoren eller forskningsinstitutt og forskningsadministrativ erfaring? Da kan du være den vi ser etter.Institutt for informatikk søker etter en ny forskningsrådgiver som bistå våre forskere til få tilslag og instituttet til å styrke sin posisjon som et internasjonalt forskningsinstitutt.Institutt for informatikk er i stor vekst og vi trenger å øke vår kapasitet på forskningsstøtte. Vi søker en positiv og initiativrik person til en nyopprettet fast stilling som forskningsrådgiver. Stillingen inngår i instituttets administrasjon, og vil jobbe tett med forskningsleder og forsknin...

 • Company BESTSELLER AS in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KIS SØR AS AVD ØSTFOLD in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  KIS SØR AS søker etter en ny medarbeider som skal bistå daglig leder og våre avdelingsledere med diverse administrative oppgaver. Vår nåværende administrasjonsmedarbeider skal over i annen stilling i selskapet og vi ønsker oss derfor en ny medarbeider til vårt kontor i Råde. Dette er en variert rolle hvor du vil jobbe særlig tett med daglig leder og avdelingsledere, men hvor du fort vil oppleve å være en viktig støtteperson for alle hos oss.Oppgavene vil spenne fra å utarbeide rapporter i Excel og fakturering/fakturakontroll til å være kontaktperson ut mot våre leverandører av eksterne tjenester.Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:Du sentral i daglig administrativ drift av vårt hovedkontor og skal bistå våre 3 avdelingsledere samt daglig leder med diverse oppgaver innen drift, økonomi og per...

 • Company AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: 975300994 Stillingsident: 4455118173 Presentasjon av stillingen:Vi trenger en sekretær til vår ekspedisjon i ett-års vikariat - med mulighet for forlengelse.Akuttpsykiatrisk avdeling er en del av Divisjon psykisk helsevern. Avdelingen har 73 døgnplasser og består av akuttpsykiatrisk mottak, en affektiv seksjon med tilknyttet ECT-poliklinikk, fire psykose seksjoner, mor-barn psykiatrisk poliklinikk, enhet for konsultasjons- og liaisonpsykiatri og psykosomatisk poliklinikk. Avdelingen gir akuttpsykiatrisk tilbud til voksne med behov for øyeblikkelig hjelp, og samarbeider tett med de andre avdelingene i sykehuset og kommuner/bydeler i opptaksområdet.Hos oss vil du få en spennende arbeidshverdag og være en del av et tverrfaglig miljø.Arbeidsoppgavene er varierte, med hovedvekt på arbe...

 • Company MANPOWER AS AVD SANDVIKA in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SJØMANNSKIRKEN/NORSK KIRKE I UTLANDET in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: 938555222 Stillingsident: 4454391079 Presentasjon av stillingen:Har du lyst på internasjonal erfaring i et trygt miljø? Som praktikant i en sjømannskirke vil du lære mer om bl.a. trosopplæring og diakoni, og hvordan det er å jobbe på en sjømannskirke. Høres det interessant ut? Da er du velkommen til å søke på praktikantstilling i Sjømannskirken for skoleåret 2022/2023.Praktikantåret vil gi innblikk i det daglige arbeidet ved en sjømannskirke, og gi verdifull erfaring i menighetsarbeid. Praktikantene veiledes av daglig leder og inngår i den ordinære staben ved kirken. De får varierte oppgaver og inkluderes i Sjømannskirkens mange gjøremål. Det vil være mye praktisk arbeid, og mange av oppgavene har et diakonalt preg.Sjømannskirkens praktikanter vil få praksis og noe undervisning in...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF KRISTIANSUND SJUKEHUS - SOMATIKK in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4452193726 Presentasjon av stillingen:Seksjon for sengepost og poliklinikk for barn og unge i Kristiansund/Molde, har ledig fast 50% stilling for helsesekretær/sekretær frå og med 17.januar 2022 med arbeidsstad i Kristiansund. Vi ønsker oss medarbeidere med engasjement og vilje til å vere med å utvikle avdelinga.Sengepost og poliklinikk for barn og unge tek i mot pasientar fra 0 -- 18 år til medisinsk og kirurgisk behandling. Vi har sengepost med 8 sengeplassar, dagbehandling og poliklinikk i Kristiansund, og poliklinikk i Molde. Seksjonen har 2,5 stillinger for helsesekretær/sekretær.Kristiansund sjukehus og Molde sjukehus vil bli slått saman til eit nytt fellessjukehus, Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) med planlagt innflytting i 2025. Det nye akuttsjukehuse...

 • Company ARBEIDSTILSYNET TRONDHEIM KONGENS GATE in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4456928507 Presentasjon av stillingen:Seksjon for Dokumentsenter består av 15 medarbeidere med høy faglig kompetanse. Seksjonen ivaretar dokumentforvaltning for Arbeidstilsynet i henhold til lover, regler og forskrifter. Vi har nå behov for ekstrahjelp/vikar 1 dag i uken/20 % stilling fra 01.01.2022 til og med 30.06.2022. Vi søker deg som har interesse for dokumentforvaltning og som ønsker en jobb ved siden av skole/studier.ArbeidsoppgaverJournalføring i Arbeidstilsynets sak- og arkivsystem Elements.KvalifikasjonerFagbrev i kontor- og administrasjonsfagetErfaring fra arkivarbeid i ArbeidstilsynetErfaring med bruk av Elements og tilleggsmoduler som Outlook Plugin og Sharepoint PluginGod kunnskap om lov om arkiv, offentleglova og forvaltningslovenKjennskap til ruti...

 • Company STAVANGER BYARKIV in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4456154491 Presentasjon av stillingen:Stavanger byarkiv er Stavanger kommunes arkivinstitusjon og arkivmyndighet. Byarkivet er organisert som egen enhet under innovasjon og støttetjenester i tre fagseksjoner, med lokaler i Arkivenes hus på Ullandhaug.Stavanger byarkiv jobber målrettet med god forvaltning av Stavanger kommunes dokumentasjon. Digitalisering er et sentralt satsningsområde for Stavanger kommune, og byarkivet spiller en stor rolle i dette arbeidet. Byarkivet har fokus på automatisering via integrasjoner fra fagsystemer og andre samhandlingsverktøy. Stavanger kommune har Public 360 som sak- arkivsystem.Vi har nå en ledig stilling som dokumentkontroller, på seksjon arkivdanning og postmottak. Vi søker deg som er opptatt av dokumentasjon, demokrati, digi...

 • Company ECURA HJEMMETJENESTER OG BPA AS AVD HJEMMETJENESTER in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company JOBZONE NORGE AS AVD HELGELAND in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  ArbeidsoppgaverDelta på møter i samsvar med anleggs og prosjektleders behov som skiftmøter, driftsmøter osv og skrive referat.Reisebestilling.Administrere innkvartering.Personaladministrasjon - dokumentasjon og samarbeid med HR.Holde oversikt over kompetansebevis, sertifikater for de ansatte.Hente varer fra lokal leverandører ved behov.Eventuelt andre arbeidsoppgaver som blir avtalt med ledelsen.KvalifikasjonerGode datakunnskaperRyddig og strukturertRelevant erfaringFordel med erfaring fra anleggsbransjenSpråkkunnskaperFlytende Norsk, skriftlig og muntlig.Om arbeidsgiveren:I Jobzone jobber vi etter en visjon om å være den beste arbeidsgiveren i vår bransje. Du får naturligvis tilbud om fast arbeidskontrakt, konkurransedyktig og riktig lønn. Vi har gode forsikringsordninger for våre medarbe...

 • Company TOPTEMP ROMERIKE AS in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NES ADVANTAGE SOLUTIONS AS in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VERKET SKOLE in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Jobb som konsulent/merkantil hos oss ved Verket barne - og ungdomsskole. Vi har ledig spennende stilling som 100% fast konsulent/merkantil ved Verket barne - og ungdomsskole. Stillingen er ledig fra 14.02.2022ArbeidsoppgaverSom konsulent ved Verket skole vil dine arbeidsoppgaver være:Sikre faglig forsvarlige tjenester i henhold til gjeldene lovverk, herunder rutiner i hht til kvalitetssystemet, hms og miljørettet helsevern med mer.Noe saksbehandling.Være skolens annsikt utad og være tilgjengelig på telefon for foresatte og ansatte.Være bindeleddet mellom skole og hjem.Følge opp faktura - og økonomirutiner.Ansvar for innkjøp og mottak av leveranser.Lønn og fraværsføringer knyttet til de ansatte.Sikre gode rutiner knyttet til arkivering.Skyss for elever.Bistå som lederstøtte med alt det inne...

 • Company TELEPERFORMANCE NORGE AS HOVEDKONTOR in Other
  02.12.2021 Updated on: 03.12.2021

  For vår kunde Teleperformance søker vi nå kundeservicemedarbeidere til Kreta: Vil du bli med til vakre Kreta? En øy med herlige strender og behagelig klima hele året. Teleperformance er i vekst, og vi søker deg som ønsker å utvikle deg sammen med oss på vår avdeling i Chania. Søker du et langsiktig eventyr er dette muligheten for deg!  Vi kan tilby:Gratis bolig under hele ansettelsesperioden, samt flybillett til KretaFastlønn med mulighet for bonus og provisjonMange interne utviklingsmuligheterAktiviteter, eventer og morsomme konkurranser for alle ansatteEn spennende arbeidsplass med fantastiske kollegaerHos oss finnes mange karriereveier å gå, og vi tilbyr f.eks. vårt interne Nordic Trainee program – JUMP! Her får du mer kunnskap om de ulike stillingene, samt mulighet for å utvikle dine e...

 • Company STRISE AVD OSLO in Other
  02.12.2021 Updated on: 03.12.2021

  About Strise and our technologyStrise is a cloud-based software that connects insights about your B2B customers. We help businesses onboard customers faster, identify risk earlier and boost their sales in a single platform, powered by AI. Check out what our customers are sayinghere.Our customer base is growing rapidly. Just one year from commercialising the product. Strise is now used in some of Scandinavia's biggest banks, most innovative scale ups and well known B2B Sales businesses.From the beginning of 2021 we have tripled revenue and are on course to scale aggressively in 2022 with additional venture funding, across all teams.About The RoleYou’ll join Gino as the second CSM meaning you’ll have lots of room to help build the foundation of the CS department. The main areas of responsibi...

 • Company ADECCO NORGE AS AVD OSLO in Other
  02.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  For vår samarbeidspartner søker vi ordreplukkere til butikk og lager.I den anledning ser vi etter deg som har stor arbeidslyst, øye for detaljer og som kan trives med jobbe med noe repetitivt arbeid.Julehandelen er snart i sving, og vi trenger deg som sikrer at riktig julegave sendes til riktig person!Erfaring fra butikk, plukk, pakk og lagerarbeid vil være en fordel.Arbeidstid er 08-16, med mulighet for noe helgearbeid ved behov.Her kreves det nøyaktighet, og det i tillegg en fordel med en strukturert fremgangsmåte for å sikre god vareflyt.Du må være fleksibel på arbeidsoppgaver, samt ha en fokusert og selvstendig tilnærming. Det vil være noen tunge løft da du også må forberede deg på varemottak og plassering av varer. Truckførerebevis kan være en fordel, men er ikke et krav.Du har alltid...

 • Company JKS NORGE AS AVD OSLO in Other
  02.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  For vår kunde i Oslo er vi nå på jakt etter en som kan jobbe ut året på kjørekontor.Arbeidsoppgavene går ut på :Planlegge plukk i TMSPrinte fraktbrevBesvare mailViktig at personen er god i Norsk både skriftlig og muntlig og er god i data.Høres dette ut som en jobb du kunne tenke deg, og ønsker kun å jobbe ut desember?Ta kontakt med Lucille på mail evnt tlf 94971443. Om arbeidsgiveren:null...

 • Company SØR-INNHERAD KIRKELIGE FELLESRÅD in Other
  02.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4456333069 Presentasjon av stillingen:Det er ledig 100 % fast stilling som konsulent i Sør-Innherad kirkelige fellesråd. Stillingen vil være knyttet til hele fellesrådsområdet, men med hovedvekt på menighetene i Levanger og Frosta. Kontorsted er ved Levanger kirkekontor som ligger i Levanger rådhus.Sør-Innherad kirkelige fellesråd ligger i Stiklestad prosti i Nidaros bispedømme. Fellesrådet dekker de tre kommunene Verdal, Levanger og Frosta med samlet nærmere 38.000 innbyggere. Sør-Innherad kirkelige fellesråd dekker 11 menigheter med et variert tilbud innen menighetsarbeid, trosopplæring, kirkemusikk og diakoni.ArbeidsoppgaverBistå menighetsrådene i deres administrative arbeid.Ha ansvar for økonomiarbeid, regnskap, budsjett og kontrollfunksjon for menighetsråden...

 • Company FROGN KOMMUNE EINEBU OMSORGSBOLIG in Other
  01.12.2021 Updated on: 03.12.2021

  Er du en person som brenner for service og samarbeider godt med andre? Da er kanskje du vår nye IKT-konsulent!StorFollo IKT er et vertskommunesamarbeid mellom kommunene Ås, Vestby og Frogn. Vi startet opp 01.01.2020 og har trivelige kontorer i Drøbak. StorFollo IKT skal levere IT-tjenester og bidra til gode digitale løsninger for samarbeidskommunene. Vi leverer tjenester til ca. 3000 ansatte, 55000 innbyggere og 6000 elever. Kommunene leverer et bredt spekter av tjenester, og har i dag en stor portefølje av systemer og planlagte digitaliseringsprosjekter.StorFollo IKT er for tiden 29 ansatte og har en omfattende portefølje av kommende digitaliseringsprosjekter. Vi har derfor behov for en ny serviceinnstilt og engasjert medarbeider.Oppgaver vil eksempelvis være:Registrere, prioritere, forde...

 • Company ØGREID AS in Other
  01.12.2021 Updated on: 03.12.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company LØKEBERG SKOLE in Other
  01.12.2021 Updated on: 03.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4455813238 Presentasjon av stillingen:Er du serviceorientert, løsningsorientert og evner å jobbe strukturert og fokusert, selv om det er mye som skjer rundt deg?Som skolekonsulent på Løkeberg skole vil du være sentral i mye av driften på skolen, og du vil i mange tilfeller være den første både elever, foresatte og ansatte møter både ansikt til ansikt, på telefon og på e-post. Du vil være en viktig støttespiller for rektor og øvrig ledelse i arbeidet med å skape en trygg og forutsigbar skolehverdag for både elever og ansatte.Løkeberg skole er en tre-parallell barneskole som ligger langs Bærumsveien mellom Haslum og Gjettum. Vi har rundt 540 elever og ca. 80 ansatte, hvorav 45 er lærere. Om lag 260 barn er innmeldt i SFO. SFO er delt i to baser, og der arbeider det...

 • Company STEINERSKOLEN PÅ HEDEMARKEN AVD GRUNNSKOLEN OTTESTAD in Other
  01.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Vi har ledig vikariat som skolesekretær, 40 % stilling, to dager i uka. I tillegg kommer behov for vikar når vår faste sekretær er borte. Stillingen er et vikariat fra nyttår til 1. juli med muligheter for forlengelse.Vi søker en person med disse kvalifikasjonene:Utdannelse og erfaring innen kontorfag, gjerne med bakgrunn fra et service-yrkeGode datakunnskaper, Word, Excel og skoleadministrasjonsprogram.Lyst og evne til å videreutvikle seg på det kontorfaglige områdetGlad i barn og unge er en selvfølgeVårt ønske er en medarbeider som brenner for skolen vår, som skal være skolens ansikt utad. Må kunne arbeide selvstendig, og ha en høy stressterskel.Personlig egnethet vil bli vektlagt.Lønn og ansettelsesvilkår etter avtale.Ved tilsetting må det legges fram politiattest ikke eldre enn tre mnd...

 • Company VESTRE VIKEN JORDSKIFTERETT NESBYEN in Other
  01.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Om stillingenFra 01.04.2022 er det ledig 100% stilling som saksbehandler ved Vestre Viken jordskifterett.   Stillingen er ved rettsstedet på Nesbyen. På Nesbyen er jordskifteretten samlokalisert med tingretten i Hallingdal. ArbeidsoppgaverDine arbeidsoppgaver vil blant annet være:administrativ saksbehandlinginformasjon og veiledning til publikum, parter og aktørerpost- og telefontjenesteøkonomiarkiveringlokal brukerstøtte på IKTdeltakelse i rettsmøterKvalifikasjonskravDine kvalifikasjoner:utdanning på bachelornivå, eventuelt 3-årig videregående skole eller fagbrev i kontor- og administrasjonsfag sammen med relevant arbeidserfaring fra offentlig eller privat virksomhetgode norskkunnskapergod formuleringsevne både muntlig og skriftliggod kompetanse på og erfaring med bruk av IKTDine egenskap...

 • Company ANDRITZ HYDRO AS in Other
  01.12.2021 Updated on: 03.12.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TIDYPOS AS in Other
  30.11.2021 Updated on: 02.12.2021

  Why Tidypay?We believe in an everyday life where businesses can use time on what they originally started their business for. Our mission is to make payments easy.We will drive change in the payment industry and in the European market when it comes to helping small businesses get paid for their services in an easy, cost efficient and reliable way.We will step by step change and impact both business models and technical ways to reduce barriers for small business to get the same or even better value in their payment solutions as large retailer have without to investing more money than they do today.Do you want a challenge and to be a part of a journey that requires you to be European, on your toes, in the front line, making history, get a new "family" and have blast doing so? Well, then you f...

 • Company CHRISTIANIA PERSONELL AS in Other
  30.11.2021 Updated on: 04.12.2021

  På vegne av vår gode samarbeidspartner, Tingstad Emballasje, søker Christiania Personell en Supportmedarbeider til deres flotte lokaler på Oslo øst. De kaller supportavdelingen for deres talentfabrikk, så her kan det være muligheter for mye fremover. Tingstad Emballasje er en av landets ledende innen sin bransje. De tilby forbruksvarer, arbeidsklær og utstyr til din arbeidsplass, som; emballasje, rengjøring, papir, arbeidsklær og kontorrekvisita, for å nevne noe. De holder til på Furuset i Oslo, hvor de har kontorer, lager og utsalg. Det er gode kollektivtilbud og parkeringsplass ved arbeidsplassen.Verdier som verdsettes er at man er effektiv, salgsrettet/kunderettet og selvstendig. Arbeidsstedet er preget av et meget godt og uformelt miljø som har hektiske dager. De har en relativt ung gj...

 • Company WANDERING OWL AS in Other
  30.11.2021 Updated on: 02.12.2021

  The job includes variety of tasks in the office, kitchen and with logistics. The Office Employee will be part of the team which takes care of sales, customer service and preparing the activities.Main tasksManaging bookings and booking systemCustomer service and care (replying to emails and phone calls)Coordinating the guides: communication among guides and between customers and guidesDaily operations: logistics of the tours, evaluation of the weather forecasts, handling of cancellationsTasks in food preparation (for example buying groceries, making sandwiches and cooking soups)Required skillsGood organizational and communication skills, structured and solution-oriented thinkingAbility to work in a team and in a hectic work environmentLanguage proficiency in English required, both oral and ...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF PSYKISK HELSEVERN ØSTMARKA in Other
  30.11.2021 Updated on: 02.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4437910052 Presentasjon av stillingen:Avdelingen er en del av Klinikk psykisk helsevern -- akutt, eldre, barn og unge.Avdeling for psykiatrisk akutt- og mottaksfunksjon består av en døgnseksjon med totalt 40 døgnplasser fordelt på 4 tun, bipolar/søvnpoliklinikk og enhet for psykisk helse i somatikken.Avdelingens hovedoppgave er knyttet til behandling av alvorlig psykisk syke i behov av akutt og øyeblikkelig hjelp i den sørlige delen av Trøndelag.Det er en nyopprettet avdeling i utvikling.Avdelingen holder til i et nytt bygg som ligger i naturskjønne omgivelser på Lade. .Avdeling for akutt- og mottaksfunksjoner søker:ADMINISTRASJONSKOORDINATOR 100 % fast stilling, 37,5 t/uke.Tiltredelse fra 01.01.22Stillingen er organisatorisk underlagt avdelingssjef.Arbeidsoppgav...

 • Company NTL UNIVERSITETET I BERGEN in Other
  30.11.2021 Updated on: 01.12.2021

  UiB - Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Vitskapleg assistentVed Institutt for informatikk er det ledig ei midlertidig stilling som vitskapeleg assistent.Stillinga er for ein åremålsperiode på 2 år med oppstart frå 1. februar 2022.Om instituttetDigitalisering av næringsliv, offentleg forvaltning og utdanning gjer at informatikk spelar ei stadig viktigare rolle i samfunnsutviklinga. Forsking og utdanning i informatikk er avgjerande for at den digitale transformasjonen av samfunnet skal lykkast. Institutt for informatikk bidreg til dette gjennom åtte etablerte forskingsgrupper som leverer forsking og utdanning...

 • Company NORDPEIS AS in Other
  30.11.2021 Updated on: 02.12.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company STJØRDAL LENSMANNSKONTOR in Other
  30.11.2021 Updated on: 02.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4442877716 Presentasjon av stillingen:Værnes lensmannsdistrikt betjener 6 kommuner i Værnesregionen; Frosta, Stjørdal, Meråker, Malvik , Selbu og Tydal.Vi lyser ut en midlertidig stilling ved seksjon forvaltning med oppmøtested Stjørdal. Arbeidsoppgavene er knyttet til pass/Id-kontroll og mottak av søknader innen forvaltning. Varighet er i første omgang på 6 mndr. Oppstart i stillingen er 1.2.2021.Vi jobber i team og har et godt arbeidsmiljø. Vårt fokus er å være tilgjengelig og gjøre en god jobb for innbyggerne, med tilfredsstillende kvalitet.ArbeidsoppgaverPublikumsmottak i skrankePass og ID-kontrollØvrige forvaltningsoppgaverKvalifikasjonerMå-krav;Fagbrev i kontor -og administrasjonsfaget eller annet relevant fagbrev, relevant realkompetanse på min. 3 år kan k...

 • Company NES KOMMUNE SERVICETORGET in Other
  30.11.2021 Updated on: 02.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4452814446 Presentasjon av stillingen:Det er ledig 40 % vikariat i kommunens servicetorg til februar 2023.Servicetorget er Nes kommunes ansikt utad og førstelinjen for flere av kommunens tjenester. Servicetorget er organisert i avdelingen Fellestjenester. Servicetorget er organisert i avdelingen Fellestjenester. Dagens servicetorg er i en endringsprosess og en viktig del av arbeidet vil bestå av utvikling og fornying.ArbeidsoppgaverHåndtere publikumshenvendelser i servicetorget per telefon, personlig oppmøte og via digitale flaterUtføre de oppgaver som til enhver tid tilligger servicetorgetBidra i øvrige arbeidsoppgaver i FellestjenestenEndringer i arbeidsoppgaver/tilføring av oppgaver fra andre ansvarsområder må påregnesKvalifikasjonerKontorfagarbeider eller til...

 • Company EQUINOR ASA AVD KONTOR FLORØ in Other
  30.11.2021 Updated on: 02.12.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FLIGHT PARK AS in Other
  30.11.2021 Updated on: 02.12.2021

  Vi søker etter nye kundebehandlere som behersker norsk både muntlig og skriftlig. Arbeidsoppgavene består av inn- og utlevering av bil til våre mange kunder. Ta i mot betaling, oppgjør av kassa, svare på telefon- og mailhenvendelser, og kjøring av kundebiler til og fra vår parkering.Krav til kompetanseBeherske godt norsk. Både muntlig og skriftlig. Serviceminded og evne til å yte det ekstra for våre kunderØnsket kompetanseFørekort klasse BDisponere egen bilStartlønn kr 165 pr time.Om arbeidsgiveren:Flight Park AS leverer parkeringstjeneste og andre bilrelaterte tjenester til reisende fra Oslo Lufthavn Gardermoen.Vi er nærmere 50 ansatte og er stolt over å ha et godt arbeidsmiljø med spennende og varierte arbeidsoppgaver....

 • Company ARCO ENTREPRENØR AS in Other
  30.11.2021 Updated on: 03.12.2021

  Vi søker etter en ny medarbeider i 100% stilling til vårt kontor.Arbeidsoppgaver:Besvare epost og telefonerHåndtere postService, kundebehandling og brukerstøtte, oppfølging av kunder og leverandørerEnkel saksbehandlingRegnskaps- og lønnsarbeidProsjektarbeidPlanlegge arrangementer, kurs og konferanserregistrere timelister,Oppfølging av timelister og maskiner.ProsjektøkonomiKvalifikasjoner:Erfaring fra tilsvarende stillingGod regnskapsforståelseGode IT-kunnskaperFordel med Økonomisk utdannels men, ingen kravEgenskaper:Selvstendig, strukturert og nøyaktigFleksibel med gode samarbeidsevnerPositiv, lærevillig og like å ta ansvarVi ser etter deg som vil vise deg frem og tar ansvar for at prosesser blir gjennomført. Du har orden i papirene dine og bestandig et positivt engasjement. Du skal være e...

 • Company SPORDRIFT PROSJEKT AS AVDELING OSLO in Other
  30.11.2021 Updated on: 03.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4450344437 Presentasjon av stillingen:Vi står overfor en spennende fremtid der jernbanen er et tverrpolitisk satsningsområde. Vil du være med på reisen?Ønsker du varierte oppgaver og muligheter for god faglig utvikling?Arbeidet vårt bygger på 150 års erfaring, fersk ekspertise og lokal tilstedeværelse i hele Jernbane-Norge. Spordrift er stedet for deg som vil jobbe med noe håndgripelig og samfunnsnyttig, sammen med kolleger som er stolte av jobben de gjør for at folk og gods kan komme trygt frem.Vår dyktige lederassistent går over i ny stilling internt og vi søker nå hans etterfølger. Som lederassistent får du en spennende og utfordrende hverdag på jobb i arbeidet med å støtte administrerende direktør og hans ledergruppe.ArbeidsoppgaverOppgaver knyttet til planle...

 • Company FOREX BANK NORGE in Other
  30.11.2021 Updated on: 01.12.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company RANDSTAD AS AVD DRAMMEN in Other
  28.11.2021 Updated on: 30.11.2021

  For our customer we are looking for a Bid Support Advisor. The position is associated with the Bid Support Team. In Bid Support, we primarily work with internal customers, but focus on external customers' needs and wishes. It is important to be able to communicate in a clear and professional way within given deadlines. Typical work areas are listed below.Duration: 6 months with the possibility of extension (may also be possible opening for permanent employment in the long term)Description of work areas and desired background:As a Bid Support Advisor, you will:contribute to business growth through supporting business in prequalification, preparation of bids and frame agreements,support KAMs,administer and follow up of frame agreements,administer customer portals such as Ariba, EyeShare, SEQ...

 • Company ORIGO SOLUTIONS AS AVD ARENDAL in Other
  27.11.2021 Updated on: 01.12.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MANPOWER AS AVD BERGEN in Other
  27.11.2021 Updated on: 01.12.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MAJORSTUEN SKOLE in Other
  27.11.2021 Updated on: 30.11.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4447951537 Presentasjon av stillingen:Majorstuen skole er en urban barne- og ungdomsskole beliggende i hjertet av Majorstua. Vi har om lag 840 elever og 130 ansatte, og skolen speiler samfunnet med mange nasjonaliteter, språk og kulturer.Det verneverdige bygget fra 1908 var nyrenovert i 2014 og fremstår som brukervennlig og moderne. Vi ligger midt i smørøyet med alt av offentlig kommunikasjon rett i nærheten.En av våre konsulenter har nå fått seg ny jobb, og vi søker hennes erstatter. Stillingen er en del av staben og vil ha kontorplass på skolens kontor/resepsjon, som også er å regne for skolens hjerte. Her er det mange mennesker innom i løpet av en dag og kontoret blir dermed skolens ansikt utad og det første besøkende møter når de kommer til oss.På kontoret jo...

 • Company PERSONALHUSET SERVICE MANAGEMENT AS AVD HAUGESUND in Other
  26.11.2021 Updated on: 27.11.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - ADM OG STØTTEFUNSKJONER in Other
  26.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4453945920 Presentasjon av stillingen:Akuttmottaket i Tromsø har behov for en ny medarbeider som kan ivareta personaladministrative system.Vår nye medarbeider skal ivareta dag-til-dag-styring av seksjonen, og bistå lederne med utførelse avadministrative oppgaver. Stillingen er en ett års prosjektstilling med mulighet for fast ansettelse.Akuttmottaket er en av fem seksjoner i akuttmottak- og observasjonspostavdelingen i Akuttmedisinsk klinikk . Seksjonen har rundt 40 ansatte. Det er tett samarbeid med observasjonsposten rundt daglig drift.ArbeidsoppgaverVår nye medarbeider vil få være med å utforme funksjonen i samarbeid med seksjonsledelsen. Merkantil lederstøtte samarbeider tett med seksjonsleder, assisterende seksjonsleder, samt fagutviklingssykepleier. Merkant...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Others; General office clerks Edit filters