Jobmonitor. Search results for Others, Generalist medical practitioners

169 Jobs found

Used filters:
 • Othersx
 • Generalist medical practitionersx
Displaying 1-50 of 169 results.
 • Company AKTIMED HELSE AS AVD HAUGESUND in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company STEINKJER SYKEHJEM 1. ETASJE in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4457077884 Presentasjon av stillingen:Steinkjer kommune har 4 kommunale sykehjem innen sektor rehabilitering og sykehjem.Sykehjemsplassene fordeler seg på:Steinkjer sykehjem 1. etg med 33 plasser, der 20 av plassene utgjør Steinkjer kommunes demensenhetSteinkjer sykehjem 2. etg med 30 plasserEgge helsetun, somatisk avdeling med 20 plasserStod sykehjem med 29 plasserMalm sykehjem med 30 plasserKommunen har også en egen rehabiliteringsavdeling med 11 pasientplasserDen aktuelle ledige stillingen er ved Steinkjer sykehjem, Egge helsetun og Steinkjer rehabilitering.Kommunen er inne i en spennende organisatorisk utvikling for helsetjenestene med satsning på demensomsorg og institusjonstjenester.Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.ArbeidsoppgaverKurativ virksomh...

 • Company LILLEHAMMER HELSEHUS in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4454907140 Presentasjon av stillingen:Lillehammer helsehus er et av Norges største helsehus og består av 8 sengeavdelinger. Langtidsavdelingene er spesialisert innen psykogeriatri, demens og generell geriatri. Vi har i tillegg korttids- og intermediæravdeling samt en egen legeavdeling. Laboratorium, aktiv omsorg, dagsenter, institusjonskjøkken, renholdsavdeling, vaskeri og servicesenter er også en del av helsehuset.Legeavdelingen har pr. i dag 7,0 legestillinger med ansvar for det regionale intermediærtilbudet og de kommunale øyeblikkelig hjelpplassene (KAD), samt ordinære korttids - og langtidstilbud på Helsehuset og bokollektivene i kommunen. Legene roterer mellom de ulike avdelingene. Det er etablert et regionalt sykehjemslegeforum for sykehjemslegene i de sam...

 • Company VESTRE VIKEN HF BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK AVD RINGERIKE BUP in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: 874631302 Stillingsident: 4456095349 Presentasjon av stillingen:BUPA Vestre Viken HF er en av Norges største barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger og har et opptaksområde på ca. 109.000 barn og unge i 22 kommuner. Avdelingen består av fem lokalpoliklinikker: Asker BUP, Bærum BUP, Drammen BUP, Kongsberg BUP og Ringerike BUP og fire områdeseksjoner. Seksjon for akutt og spiseforstyrrelser, Seksjon for utredning og Seksjon for Nevropsykiatri beliggende i Drammen, og Seksjon for behandling i Bærum. Avdelingen har en døgnbemannet vaktordning med LIS i forvakt og overlege i bakvakt. LIS legene er organisert i en egen LIS seksjon under avdelingsoverlegen.Vi har en stor, engasjert og stabil legegruppe i avdelingen. Det er en legegruppe med høy kompetanse og stor faglig entusiasme. Det ...

 • Company ISHAVSBYEN BEDRIFTSHELSETJENESTE SA in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Da vår nåværende bedriftslege skal pensjonere seg etter lang tjeneste ser vi etter en ny bedriftslege.Stillingen passer for deg som ønsker høy grad av medbestemmelse og fleksibilitet i jobben og synes forbyggende arbeid er viktig. Vi tilbyr fast 50% stilling, en variert arbeidsdag, ingen skift eller vakter, et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø, engasjerte medarbeidere samt fleksibel arbeidstid og ferieordning.Stillingen kan fint kombineres med andre prosjekter.Vi er en lokal godkjent bedriftshelsetjeneste og ideell organisasjon.Arbeidsoppgavene er:Arbeidsmedisinske helseundersøkelserUndervisning for kunder innen relevante temaBistå kollegaer og kunder med helsefaglig rådgivningUtarbeiding av rapporterLitt reisevirksomhet til bedrifter i distriktet kan forventesKvalifikasjonerNorsk autorisas...

 • Company VARDØ KOMMUNE LEGETJENESTE LEGEKONTORET in Other
  03.12.2021

  Kort om stillingenVardø kommune har 2 ledige stillinger som fastlege/ALIS, en fast stilling og et vikariat på 6 måneder fra 01.03.2022 med mulighet for forlengelse. Begge stillinger er fastlønnet. Arbeidsgiver har ansvar for IKT, merkantile ressurser, utstyr og lokaler.Vardø legekontor har 3 fastleger, 2 LIS1, og egen legevakt.Vi søker en medarbeider som er:Effektiv, strukturert og metodisk i arbeidet.Serviceinnstilt, løsningsorientert og med evne til å jobbe selvstendigGode samarbeidsevner.Lærevillig og med stor grad av omstillings- og endringsvilje.Evner til å skape gode relasjoner med pasientene og samarbeidspartnere.Personlig egnethet vil bli vektlagtKvalifikasjonskravNorsk autorisasjon som lege.Gjennomført LIS1 tjeneste eller turnustjeneste etter gammel ordning.Spesialitet i allmennme...

 • Company SYKEHUSET ØSTFOLD HF KALNES - SOMATIKK in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: 974633752 Stillingsident: 4455863842 Presentasjon av stillingen:Kreftavdelingen har nå ledig en fast LIS stilling i blodsykdommer.(ved evt. ansettelse av intern søker kan det bli ledig LIS vikariat)Kreftavdelingen har ansvar for behandling av kreft- og blodsykdommer for befolkningen i hele Østfold og Akershus syd. Pasienter og pårørende forventer høy kunnskap og oppdatert behandling og diagnostikk. Avdelingen etterstreber og har mål om utstrakt forskningsvirksomhet for å ligge i front og komme pasientene til gode. Vi har tilgang til PET CT. Nye behandlingsmetoder er tatt i bruk - CMS, iverksettelse av hjemmebehandling med antibiotika og et innovasjonsprosjekt med blodprøvetaking hjemme, er eksempler på dette. Det jobbes nå med planleggingen av et eget kreftsenter hvor hematologi e...

 • Company LEVANGER KOMMUNE HELSE OG VELFERD ADMINISTRASJON in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: 874 556 432 Stillingsident: 4415644195 Presentasjon av stillingen:Har du lyst på spennende arbeidsoppgaver i sommer?Vi søker etter flinke og motiverte ferievikarer for sommeren 2022. Hos oss får du et aktivt og trivelig arbeidsmiljø!ArbeidsoppgaverHelse- og velferdstjenesten i Levanger kommune søker ferievikarer til Enhet hjemmetjenester, Enhet institusjonstjenester og Enhet habilitering.Aktuell periode 14.06.22 - 15.08.22.I søknad er det viktig å skrive om erfaring fra lignende arbeid, ferievikariat og lignende. Det er også viktig å skrive i hvilken avdeling det søkes arbeid i.Levanger kommune trenger personell innenfor følgende avdelinger:Enhet hjemmetjenester yter hjemmebaserte tjenester i hele kommunen inklusivomsorgsboligfellesskapene ved Levanger Bo- og aktivitetssenter, Sto...

 • Company STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Ledige verv i Kontrollkommisjonen for det psykiske helsevern ved Helse Møre og Romsdal HFDet er ledige verv i Kontrollkommisjonen for det psykiske helsevern ved Helse Møre og Romsdal HF – sjukehusa i Molde og Kristiansund frå 1. januar 2022.Ved alle institusjonar der nokon er under psykisk helsevern skal det være ein kontrollkommisjon jf. Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern kap.6.Kontrollkommisjonen er eit uavhengig klageorgan for pasientar og pårørande.Medlemmar i kommisjonen besøkjer dei psykiatriske avdelingane med visse mellomrom, og skal i den grad det er mogleg og naudsynt også føre kontroll med pasientane si velferd. Dei kan og ta opp saker på eige initiativ. I tillegg består mykje av arbeidet i å behandle klagar frå pasientar og pårørande.Samansetning av kommisj...

 • Company SYKEHUSET I VESTFOLD HF, PSYKIATRISK SYKEHUSAVDELING, TØNSBERG in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: 975326209 Stillingsident: 4456547359 Presentasjon av stillingen:Psykiatrisk sykehusavdeling gir et voksenpsykiatrisk tjenestetilbud på sykehusnivå for Vestfold. Avdelingen er den største avdelingen i Sykehuset i Vestfold HF.Avdelingen er for tiden organisert i tre kliniske seksjoner og består av i alt seks sengeposter og fire spesialpoliklinikker. Akuttpostene er lokalisert i Tønsberg ved sykehuset, langtids- og sikkerhetsposter ligger ved Granli på Sem, mens poliklinikk for nevropsykiatri, poliklinikk og dagavdeling for spiseforstyrrelser og alderspsykiatrisk utredningspost og -poliklinikk ligger i Tønsberg.Avdelingen har totalt 19 overlegestillinger og 8 psykologstillinger. Avdelingen vektlegger god faglig behandling og godt samarbeid med sykehusets øvrige avdelinger og andre sa...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4453513849 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter lege med stort engasjement for barn og unges psykiske helse til et 6 måneders vikariat på Ungdomspsykiatrisk seksjon - sengepost. Er du lege i spesialisering og trives med travle dager i et aktivt fagmiljø håper vi du vil jobbe sammen med oss.I Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling har vi fokus på helsefremmende og sammenhengende helsetjenester bygget rundt pasientene. Vi tilbyr utredning og behandling som skal gi barn og unge best mulig forutsetninger for utvikling og vekst. Vi snakker om psykiske lidelser og utviklingsvansker med et språk som alle kan forstå. Kjernen i det enkelte barns tilbud er deres behov og mål. For de ansatte skal det være en arbeidsplass med arbeidsglede, utviklingsmuligheter og trygghe...

 • Company HEMNESBERGET LEGEKONTOR in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Ledig stilling i fastlegehjemmel i 100% ved Hemnesberget legekontor: 100% fast - f.o.m. d.d. Hemnes kommune er i en omstillingsfase og våre helsetjenester skal planlegges for fremtiden.Vi har nå 1 ledig fastlegehjemmel i 100% stilling, og du har nå en unik mulighet til å bli med i prosessen rundt utviklingen av kommunens legetjeneste! Du kan velge mellom fast stilling med fastlønn eller som selvstendig næringsdrivende i offentlig virksomhet. Vi ønsker å skreddersy stillingen for deg.Legene er privat næringsdrivende etter gjeldende avtaleverk med §8.2 i rammeavtalen. Pr. i dag stiller kommunen lokaler med inventar og utstyr samt hjelpepersonell til rådighet for legekollegiet, i stedet for basis- og utjamningstilskudd. Det påløper ingenkostnader for legene å starte i hjemmelen. Andre avlønni...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF HERØY AMBULANSESTASJON in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4456643034 Presentasjon av stillingen:Vil DU bli vår kollega til sommaren? Vi treng deg som er motivert til å gjere det beste for våre pasientar og deira pårørande. Vi ønskjer deg velkomen som søkjar, og vil gjere vårt beste for at du skal trivast.Ambulante tenester psykisk helse DPS Volda har behov for medisinstudent med lisens i perioden f.o.m. veke 25 t.o.m. veke 32.Informasjon til søkjarenTilsetjing vil skje fortløpande. Som ferievikar vert du fordelt etter klinikken sitt behov. Dersom du har jobba hos oss tidlegare, er det fint om du kan spesifisere kvar og når i søknadsteksten din. Av søknaden må det kome fram kva tid i den aktuelle perioden du kan arbeide. Ein må pårekne å arbeide annankvar helg. Det kan påreknast ei til to veker opplæring i forkant av fer...

 • Company AHUS GRORUD BARN- OG UNGDOMSPSYKIATRI in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4456392675 Presentasjon av stillingen:Vil du være lege i spesialisering i et aktivt fagmiljø og spennende distrikt?Divisjon psykisk helsevern, avdeling BUP har ledig 1 vikariat for lege i spesialisering innen barn og unges psykiske helsevern.Avdelingen består av seks poliklinikker og to døgninstitusjoner. Poliklinikkene ligger i Follo, på Furuset, Grorud, Øvre Romerike, Nedre Romerike og på Kongsvinger.Ledig vikariat har arbeidssted BUP Grorud, med oppstart 01.03.22 og er av 1 års varighetBUP Grorud dekker bydelene Grorud og Stovner, samt Nittedal kommune. Poliklinikken har 36,5 årsverk fordelt på psykologer, leger, pedagoger, sosionomer og kontorfaglige. Vi er organisert i tre geografiske generalistenheter, samt en sped-og småbarnsenhet og en kontorfaglig enhet....

 • Company TROMSØ KOMMUNE PASIENTSENTRERT HELSETJENESTETEAM in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4454028557 Presentasjon av stillingen:F or en bedre fastlegehverdag tilbyr Tromsø kommune økt basistilskudd, etableringstilskudd på 300 000 kroner til oppkjøp av fastlegehjemmel og kommunal sykeforsikring.Enhet for helsetjenester i Tromsø kommunehar ansvaret for fastlegeordningen i kommunen. Tromsø har i dag tolv private legekontor og ett kommunalt legekontor med til sammen 80 fastleger.Vi har nå en ledig hjemmel på et av våre private legekontor.Nordbyen Legesenter er en veldrevet 6 legepraksis, sentralt beliggende på Tromsøya medmeget god økonomistyring, lave driftsutgifter og høyeinntjeningsmuligheter.Legesenteret har romslige lokaler, er velutstyrt, har CGM journalsystem, svært rutinertesekretærer og et godt arbeidsmiljø.Samtlige fastleger er spesialister i al...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4456659097 Presentasjon av stillingen:Vil DU bli vår kollega til sommaren? Vi treng deg som er motivert til å gjere det beste for våre pasientar og deira pårørande. Vi ønskjer deg velkomen som søkjar, og vil gjere vårt beste for at du skal trivast.Medisinske legar Ålesund har behov for vikar for LIS1/ medisinstudent med lisens i perioden f.o.m. veke 26 t.o.m. veke 33.Informasjon til søkjarenTilsetjing vil skje fortløpande. Som ferievikar vert du fordelt etter klinikken sitt behov. Dersom du har jobba hos oss tidlegare, er det fint om du kan spesifisere kvar og når i søknadsteksten din. Av søknaden må det kome fram kva tid i den aktuelle perioden du kan arbeide. Ein må pårekne å arbeide annankvar helg. Det kan påreknast ei til to veker opplæring i forkant av ferie...

 • Company HELSE BERGEN HF KRONSTAD DPS KRONSTAD DØGNBEHANDLING in Other
  02.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4452482865 Presentasjon av stillingen:Kronstad Distriktspsykiatriske Senter (DPS) har ansvar for 3 bydelar i Bergen, Bergenhus, Årstad og Ytrebygda. Kronstad DPS er lokalisert i eit moderne bygg på Danmarksplass.Ønskjer du ein variert og spennande arbeidsdag, der du får anvendt fagkunnskapen din på mange ulike måtar? Då kan dette vere noko for deg! Vi søkjer no etter spesialist i psykiatri.Kronstad DPS ønskjer å styrkje psykiaterkompetansen i Seksjon for akutte tenester (SAT) og søkjer etter etter overlege. SAT er p.t. bemanna med overlege, 2 psykologspesialistar, 1 psykolog og seksjonsleiar/psykiatrisk sjukepleiar. SAT har ansvar for alle akuttvurderingar og vurderingar med kort frist, og fullfører fleire oppfølgingsløp etter akuttvurdering. Ei av hovudmålsettin...

 • Company GULSET LEGEKONTOR DA in Other
  02.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4456322941 Presentasjon av stillingen:Skien kommune har ca. 56 000 innbyggere med 45 fastlegeavtaler fordelt på 11 legekontor.Det er pålagt deltagelse i legevakt som utgjør 3-4 vakter pr.mnd.Kommunale oppgaver må påregnes i tråd med gjeldende avtaler.Overtakelse etter gjeldende avtaleverk ASA 4310.ArbeidsoppgaverFastlegehjemmel ved Gulset legekontor lyses ut som deleliste i 100% fastlegehjemmel. Når seniorlegen pensjonerer seg vil inntredende lege i delelisten betjene en liste på 1200 pasienter.Gulset legekontor DA er et veldrevet fastlegekontor som ble startet i 1983, der det jobber 4 leger i selvstendig næringsdrift,alle er spesialister i allmennmedisin. I tillegg jobber en LIS1 ved kontoret. Det er 3,4 stillinger med hjelpepersonell/ legesekretær som roterer m...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF ELVERUM - SOMATIKK in Other
  02.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: 974631768 Stillingsident: 4456193501 Presentasjon av stillingen:Avdelingen har 7 leger i spesialisering og 6 overleger med tilhørende vaktordninger. Vi har ca 900 fødsler i året med oppfølging av normale og risikosvangerskap. Avdelingen utreder og behandler de fleste gynekologiske problemstillinger inkludert cytostatika og palliativ behandling av kreftpasienter. Vi opererer både i Elverum og Hamar. 1 dag i uken har vi robotkirurgi for gynekologiske problemstillinger.Gynekologisk avdeling har følgende stilling ledig:Lege i spesialisering 100% vikariat. Ledig f.o.m. 01.01.2022 t.o.m. 30.09.2022.Vennligst oppgi to referanser hvorav en skal være siste arbeidsgiver.Dersom det som følge av ansettelsen skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermasse som ...

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK ARENDAL in Other
  02.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: 974631091 Stillingsident: 4455898759 Presentasjon av stillingen:Kirurgisk avdeling Arendal har følgende ledige stillinger som lege i spesialisering;3 x 100 % fast stilling. Tiltredelse snarest evt. etter avtale.2 x 100 % st vikariat med ett års varighet. Tiltredelse snarest evt. etter avtale.For vikariatene gjelder mulighet for forlengelse.Spesialitet: Generell kirurgiArbeid p.t. 12-delt, med vakt bak LIS1.Ved intern omrokkering kan annen stilling bli ledig.Oppgi i søknaden hvilke(n) stilling(er) det søkes på.Avdelingen har seksjon for gastrokirurgi, urologi og plastikkirurgi. Som LIS 2-3 roterer du innom alle seksjoner.Sørlandet sykehus har avtale med OUS mtp læringsmål i utdanningsforløpet.Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eve...

 • Company SYKEHUSET TELEMARK HF SKIEN - SOMATIKK in Other
  02.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4456289856 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig vikariat som lege i spesialisering.Vi søker deg som har norsk autorisasjon som lege og som ønsker å jobbe som lege innenfor fagområdet Fysikalskmedisin og rehabilitering. Er du allerede i gang med et spesialiseringsløp, ønsker å starte opp et løp eller har behov for et side-år som en del av en annen spesialisering.Fysikalskmedisin og rehabilitering er en medisinsk spesialitet som omfatter forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av personer som på grunn av medisinske tilstander har eller står i fare for å få langvarig fysiske og/eller kognitive funksjonstap.Sykehuset er godkjent som utdanningsinstitusjon for spesialiteten Fysikalskmedisin og rehabilitering. Avdelingen har 3 erfarne overleger, tr...

 • Company ENHET FOR LEGETJENESTER OG SMITTEVERNARBEID in Other
  01.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: 983682936 Stillingsident: 4448292324 Presentasjon av stillingen:Trondheim kommune har i dag tre helsehus og det er behov for en lege ved Nidarvoll helsehus og Søbstad helsehus. Det er ønskelig med lege som er spesialist i allmennmedisin, geriatri eller i fysikalsk medisin og rehabilitering. Vi oppfordrer også leger som ikke er spesialister til å søke. Alle leger som jobber med pasienter i kommunens helsetjenester, må være spesialist eller i spesialisering i allmennmedisin, jfr. kompetanseforskriften av 2017. Det vil si at du kun kan jobbe i denne stillingen i tolv måneder før du må i gang med et spesialiseringsforløp.Vi tilbyr nå en fast 100 prosent stilling for lege med oppstart etter avtale. Stillingen er organisatorisk plassert ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid.Du...

 • Company ENHET FOR LEGETJENESTER OG SMITTEVERNARBEID in Other
  01.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: 983682936 Stillingsident: 4438792801 Presentasjon av stillingen:Ved Enhet for legetjenester og smittevernsarbeid er ledig fast 100 prosent stilling som lege. Det er tenkt at stilling skal være delt mellom Flyktninghelseteamet i 60 prosent og annet kommunal legetjeneste som sykehjem, skolehelsetjensten eller helsestasjon i 40 prosent.Flyktninghelseteamet er et kommunalt helsetilbud som består av helsesekretærer, helsesykepleiere, psykiatriske sykepleiere, psykolog, jordmor, lege og praktiske veiledere. Vi jobber tverrfaglig og ivaretar psykisk og somatisk helse til flyktninger, asylsøkere, familiegjenforente og ikke returnerbare personer. Flyktninghelseteamet jobber også opp mot beboere på Trondheim asylmottak. Det å ha interesse for og lyst til å jobbe med migrasjonshelse er derfo...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - SOMATIKK in Other
  01.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4454768187 Presentasjon av stillingen:Avdelingen har lands- og regionsfunksjon for utredning og kirurgisk behandling av et bredt spektrum av pasienter med medfødt og ervervet hjerte- og lungesykdom. Dette inkluderer også transplantasjon av hjerte og lunger, mekanisk understøttelse av hjerte- og lungesvikt, samt sykdom i hjertenære kar. Avdelingen deltar i behandling ved det regionale traumesenteret. Det er et nært samarbeid med Karavdelingen i Hjerte-, lunge- og karklinikken (HLK) og Intervensjonssenteret. Thoraxkirurgisk avdeling OUS drives som en felles avdeling med to lokalisasjoner, en ved Rikshospitalet og en ved Ullevål.Det er nå ledig en stilling som mottakslege/lege uten turnus ved enheten på Rikshospitalet. Ønsket oppstartsdato 26.01.2022.Oslo universite...

 • Company MODUMHEIMEN SYKEHJEM in Other
  01.12.2021 Updated on: 03.12.2021

  Vikariatet omfatter en 80 prosent stilling som sykehjemslege fra d.d. til 31.09.2022 ved Modumheimen sykehjem i Åmot. Modumheimen er et splitter nytt sykehjem og Modum kommunes flaggskip innen eldreomsorg. Det er 96 plasser med 8 avdelinger. Denne stillingen utgjør en av to legestillinger ved sykehjemmet, slik at det er gode muligheter for å rådføre seg med noen. Vi ønsker deg som har interesse for geriatri, fysikalsk medisin og allmenmedisin. Vi har god erfaring med medisinstudenter med lisens, så du må gjerne søke.ArbeidsoppgaverTil denne stillingen ligger lindrende enhet og kommunens øyeblikkelig hjelp (KØH/KAD) plass. I tillegg vil du ha hovedansvar for en somatisk langtidsavdeling og tre mindre skjermede enheter for personer med demens.KvalifikasjonerNorsk legeautorisasjonGode ferdigh...

 • Company AVONOVA HELSE AS AVD HØNEFOSS in Other
  01.12.2021 Updated on: 03.12.2021

  Vikariat stilling for Lege i 100% for perioden 21. februar til 1. juni 2022.Arbeidstid er vanlig dagtid. Ingen vakter, og således fri alle helger og helligdager.Vi driver tverrfaglig spesialisert rehabilitering, og er en del av Avonova Helse, beliggende på Helgelandsmoen i Hole Kommune på Ringerike. Klinikken har avtale med Helse Sør-Øst for rehabilitering av:Pasienter med lidelser i muskel- og skjelettsystemet (i all hovedsak post-operativ rehabilitering av pasienter etter gjennomgått hofte- og kneproteseoperasjon).Pasienter med sykelig overvekt.Ortopedipasientene kommer enkeltvis - oftest 2-5 dager etter operasjonen. De gjennomgår systematisk opptrening med vekt på gangfunksjon og gjenvinning av øvrig funksjon som gjør dem i stand til å fungere hjemme. Det er 15 plasser for ortopediske p...

 • Company VESTRE VIKEN HF RINGERIKE SYKEHUS - ADMINISTRASJON in Other
  01.12.2021 Updated on: 03.12.2021

  Vi har ledige vikariater ved Ringerike sykehus, medisinsk avdeling for lege i spesialisering i indremedisin.Ringerike sykehus ligger i Hønefoss, om lag fem mil fra Oslo. Sykehuset er en del av Vestre Viken HF og er akuttsykehus for rundt 82 000 innbyggere. Sykehusetets indremedisinske avdeling har representasjon av nær alle grenspesialiteter. I tillegg har sykehuset akuttfunksjon i generell kirurgi, ortopedi og gynekologi, og egen fødeavdeling.Medisinsk avdeling består av seks sengetun, medisinsk overvåkning, poliklinikk og dialyseavdeling.Ved medisinsk avdeling er det mulighet for å ta del i en meget god læringsarena med interesserte og hjelpsomme kollegaer.KvalifikasjonerGjennomført LIS 1 eller turnus etter gammel ordning er ønskeligBeherske norsk muntlig og skriftligPersonlige egenskape...

 • Company VEAVÅGEN LEGESENTER AS in Other
  01.12.2021 Updated on: 03.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4455829667 Presentasjon av stillingen:FASTLEGE / ALIS ved Veavågen legesenterLedig fastlegehjemmel/ALIS næring ved Veavågen legesenter. Dette er 4. gangs utlysing. Hjemmelen er ledig og driftes av vikar. Overtakelse etter avtale.Veavågen legesenter har 3 fastleger, den ene hjemmelen er nå ledig. Det er rutinert hjelpepersonell; både sykepleier og helsesekretærer, totalt 2,7 årsverk. Det brukes CGM journalsystem og Pasientsky for timebestilling og e-konsultasjoner. Lokalene leies av kommunen og er lyse, velutstyrte og lett tilgjengelige. Det er gode inntjeningsmuligheter i hjemmelen som har 1000 pasienter på listen.Betingelser for overtagelse av praksisen avtales med hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler og retningslinjer fra Dnlf/KS. Legepraksisen inngår i e...

 • Company ALPHA LEGEGRUPPE AS in Other
  01.12.2021 Updated on: 03.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4455756924 Presentasjon av stillingen:I bydel Søndre Nordstrand er det ledig fastlegehjemmel (selvstendig næringdrivende) ved Alpha Legegruppe, som ble startet i 2015 og er et travelt legesenter med ca. 5500 pasienter i fastlegeordningen, fordelt på 4 allmennleger. Legegruppen er organisert som AS, der fastlegene er likestilte deleiere/medlemmer. Kollegiet er preget av «open door-policy», med kultur for å benytte hverandre til rådføring i det daglige. Kollegaene beskriver et godt samarbeid og hyggelig, inkluderende kollegium. Legesenteret ligger sentralt på Holmlia Senter, rett ved jernbanestasjon og bussholdeplass.Stabil pasientliste med nåværende listetak på 1600 pasienter. Legekontoret er velutstyrt med EDB-journal (System-X ), EKG, Spirometri og cryo-kirurgi....

 • Company NORDSETER LEGEKONTOR AS in Other
  01.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4454117587 Presentasjon av stillingen:Bydel Nordstrand har en ledig fastlegehjemmel ved Nordseter legekontor fra 01.01.2022. Hjemmelen har en listelengde på 1250 pasienter.Praksisen som er ledig har vært drevet av samme lege i 40 år.Nordseter legekontor er en tolege-praksis. Det driftes som et aksjeselskap, hvor legene er partnere. Betingelser for overdragelse av praksisen må avtales med nåværende praksisinnehaver i tråd med sentrale avtaler. Ny lege vil ved overdragelse tre inn som partner, og få oppgaver knyttet til driften av legekontoret bl.a. personalansvar. Offentlig legearbeid i inntil 7,5 timer per uke kan pålegges. Legen har rett og plikt til deltagelse i kommunal legevakt.Legekontoret benytter System-X journalsystem.ArbeidsoppgaverGenerelle allmennmedis...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF PSYKISK HELSEVERN BUP POLIKLINIKK RØROS in Other
  01.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4453549545 Presentasjon av stillingen:Er du vår nye LIS (Lege i spesialisering) ved BUP-klinikk Røros?Det lyses ut fast 100% stilling som LIS (Lege i spesialisering) på BUP Røros, med oppstart 1. april 2022 eller etter nærmere avtale med leder.Barne- og ungdompykiatrisk avdeling (BUP) er en del av universitetssykehuset St. Olavs hospital HF, og har ansvar for barne- og ungdomspsykiatriske tjenester i deler av Trøndelag. Avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri. Avdelingen består av poliklinikker med ansvarsområde i Trondheim, Orkanger, Røros, Fosen og ved Barne- og ungdomspoliklinikken St. Olavs hospital HF. Klinikken har 2 døgnenheter og en poliklinikk på Lian som jobber opp mot døgnenhetene og ivaretar Ø-hjelpsfunk...

 • Company PERSONALHUSET STAFFING GROUP AS AVD BODØ in Other
  01.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  For vår kunde, sentralt i Bodø søker vi en smilende tannhelsesekretær til vikariat! Vi søker deg som har erfaring fra lignende arbeid og og som er flink til å kommunisere med mennesker.Vikariatet varer ut februar, 08:00-16:00 mandag til fredag. Snarlig oppstart! Arbeidsoppgaver- Betjene ekspedisjon og sentralbord- Registrering av pasienter ved ankomst- Opus Journal system- Forefallende administrative oppgaver- Rengjøring av arbeidsromØnskede kvalifikasjoner- Helsefaglig autorisasjon er ønskelig men ikke et krav- Erfaring med Opus Dental er en fordel men ikke et krav- Må snakke flytende norskPersonlige egenskaper- Serviceminded- God på kommunikasjon- Grundig, strukturert og presis- Takler stress, og trives i høyt tempoKjenner du deg igjen i denne beskrivelsen? Da ønsker vi å høre fra deg! F...

 • Company STEINKJER SYKEHJEM 1. ETASJE in Other
  30.11.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4428062055 Presentasjon av stillingen:Steinkjer kommune har 4 kommunale sykehjem innen sektor rehabilitering og sykehjem.Sykehjemsplassene fordeler seg på:Steinkjer sykehjem 1. etg med 33 plasser, der 20 av plassene utgjør Steinkjer kommunes demensenhetSteinkjer sykehjem 2. etg med 30 plasserEgge helsetun, somatisk avdeling med 20 plasserStod sykehjem med 29 plasserMalm sykehjem med 30 plasserSteinkjer kommune leier 16 plasser ved Betania SparbuDen aktuelle ledige stillingen er ved Steinkjer sykehjem, Betania sykehjem og Egge helsetun.Kommunen er inne i en spennende organisatorisk utvikling for helsetjenestene med satsning på demensomsorg og institusjonstjenester.Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.ArbeidsoppgaverKurativ virksomhet, klinisk oppfølging og ...

 • Company LINÅKERTUNET HELDØGNSOMSORG BOLIGER in Other
  30.11.2021 Updated on: 04.12.2021

  Ringebu kommune har ca 4400 innbyggere og ligger sentralt i Gudbrandsdalen. Det er gode kommunikasjoner via E6, buss og tog til bla. Oslo Lufthavn Gardermoen. Ringebu har et godt og stabilt klima, og er den største hyttekommunen i Gudbrandsdalen, med Kvitfjell og Venabygdsfjellet som de største turistdestinasjonene.Legetjenesten i Ringebu kommune er samlet i Ringebu helsesenter på Fåvang og det er kommunen som står ansvarlig for drift av legekontoret. Legene har fast ansettelse eller jobber som selvstendig næringsdrivende, dvs. legene har en "null-avtale" med kommunen. Vi har for tiden 5 fastleger, 1 turnuslege og 4,6 stillingshjemler for hjelpepersonell ved legekontoret. Kommunen er tilknyttet Lillehammer interkommunale legevakt og har egen sykehjemslege.Ringebu kommune har opprettet ny f...

 • Company MELØY KOMMUNE ADMINISTRASJON HELSE OG VELFERD in Other
  30.11.2021 Updated on: 02.12.2021

  Er du spesialist i allmennmedisin og kan tenke deg å jobbe en periode eller fast i Meløy? Vi har ledig stilling som fastlege ved Ørnes legekontor, listelengde 1000. I tillegg har vi også ledig fastlegestillinger ved Glomfjord og Engavågen legekontor. Muligheter for fleksibel avtale om arbeidsperioder. Tiltredelse snarest eller senere etter avtale.Legetjenesten i Meløy har tre kontorsteder: Ørnes (4), Glomfjord (2) og Engavågen (2). Ørnes-kontoret er lokalisert i det nye Helse- og velferdssenteret og har egen legevaktdel. Journalsystem: CGM.Vårt lokalsykehus er Nordlandssykehuset i Bodø, ca. 12 mil fra Ørnes.ArbeidsoppgaverFastlege for listepasienterDelta i kommunal legevaktordningKan bli tilpliktet kommunalt allmennlegearbeid inntil 7,5 t/ukeKvalifikasjonerLege med norsk autorisasjon og fu...

 • Company ULLERN HELSEHUS OG ULLERNHJEMMET in Other
  30.11.2021 Updated on: 02.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4455343696 Presentasjon av stillingen:Ullerntunet er en kommunal institusjon i Sykehjemsetaten. I den ene fløyen driver vi et helsehus med 4 avdelinger og til sammen 96 sengeplasser for korttidsopphold. 8 av plassene er forbeholdt pasienter med psykiske lidelser, og er samlet i en avdeling, der en psykiater har behandlingsansvaret.Gjennomsnittlig oppholdstid på Ullern helsehus er 20 dager. Pasienter som henvises til helsehus for korttids- og rehabiliteringsopphold, har et stort behov for medisinskfaglig kompetanse og oppfølging. Vi har god dekning med fysio- og ergoterapeuter for å nå målet om at de fleste pasienter skal tilbake til hjemmet.Vi driver ett av fire helsehus i Oslo.I den andre fløyen ligger Ullernhjemmet med tre langtidsavdelinger med til sammen 48 p...

 • Company ULLERN HELSEHUS OG ULLERNHJEMMET in Other
  30.11.2021 Updated on: 02.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4455720882 Presentasjon av stillingen:Ullern helsehus er ett av fire helsehus i Oslo kommune, og dekker primært de vestlige bydelene i kommunen. Helsehusene er etablert for å gi tilbud om korttids- og rehabiliteringsplasser. Ullern helsehus har totalt 96 sengeplasser, fordelt på fire avdelinger/ sengeposter. Det er en lege i 100 % stilling knyttet til hver avdeling samt en koordinerende lege med veiledningsansvar. På en av avdelingene tilbyr vi 8 plasser til pasienter med psykiske lidelser, og her er det også psykiater i 50 % stilling.Ullern helsehus er en del av Ullerntunet, der også tre langtidsavdelinger og et dagsenter er en del av institusjonen.Pasienter som henvises til helsehus for korttids- og rehabiliteringsopphold, har et stort behov for medisinskfaglig...

 • Company FRYSJA LEGEKONTOR DA in Other
  30.11.2021 Updated on: 02.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4455714791 Presentasjon av stillingen:Bydel Nordre Aker utlyser ledig deleliste i fastlegehjemmel tilknyttet Frysja legekontor DA. Bydelen har totalt 55 fastlegehjemler fordelt på 12 legesentre, inkludert SiO Helse.Frysja legekontor DA er et veldrevet legesenter med fem fastleger, hvorav to er i deleliste, og LIS-1 lege. Legekontoret har fire stabile, dyktige helsesekretærer i totalt 3,2 årsverk. Godt faglig og sosialt miljø. Pridok journalsystem, knyttet opp mot helsenorge.no. Godt utstyrt laboratoriet med EKG, 24 t BT og spirometri. Listestørrelse er 1000 per i dag, men er planlagt økt til 1200 ved inngåelse av delelisteavtale. Pasienttilgangen er god.Legene er selvstendig næringsdrivende, organisert i DA. Den som tildeles delelistehjemmelen forplikter seg til ...

 • Company NOTODDEN INTERKOMMUNALE LEGEVAKT in Other
  30.11.2021 Updated on: 02.12.2021

  Vi søker akkurat deg som eromsorgsfullrausengasjertlojalog harhumor/livsgledemot Vi tilbyrEt godt arbeidsmiljøJobb i en spennende og fremtidsrettet virksomhetGode muligheter for kompetanse og personlig utviklingMuligheter for medvirkning og innflytelse på egen arbeidssituasjonØvelser, kurs og kompetansehevingTreningsromMulighet for overnatting på huset etter avtale, ved pendling og overgangsvakter(legevakt)Lønn etter avtale Hvem er vi?Tinneberget legesenter er samlokalisert med Notodden interkommunale legevakt og har 11 fastleger, en turnuslege, 23 sykepleiere og legesekretærerLegesenteret bruker SystemX og Pasientsky som journal og timebestilling systemSykepleieren arbeider på tvers av legesenter og legevaktLegesenter har reisevaksinasjon vaksinasjon, Lar behandling, sykepleier/sekretær o...

 • Company MÅLØY LEGEKONTOR in Other
  30.11.2021 Updated on: 02.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4446739917 Presentasjon av stillingen:Vil du komme til Måløy?i Kinn er det to legekontor, eit i Måløy og eit i Florø.Ved Måløy Legekontor er det ledig 1 fastlegeheimel frå 1 mars 2022. Vi har også ledig vikariat for 1 fastlegeheimel frå 1 februar og ut året 2022, då ein av fastlegane skal ut i permisjon.Vi ynskjer også å komme i kontakt med kandidatar som kan jobbe som legevikar i minimum 3 månadar. Til dette er det ikkje krav om fullført LIS-1 teneste, sjølv om det er ynskjeleg. Denne stillinga vil passe godt for deg som ventar på LIs 1-teneste og som ynskjer å få erfaring frå allmennpraksis.Legekontoret i Måløy er godt etablert, sentralt i rådhuset i Måløy.Tal innbyggjarar i Kinn kommune er ca. 17 200. Av desse er det omlag 5 500 frå Måløy og omegn som soknar t...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND in Other
  30.11.2021 Updated on: 01.12.2021

  Org. nr: 312051 Stillingsident: 4455086586 Presentasjon av stillingen:Stavanger Universitetssjukehus er det tredje største akutt sykehuset i Norge og yter spesialisthelsetjeneste til nær 400 000 personer bosatt i Sør-Rogaland. Klinikk psykisk helsevern er en av de største klinikkene i helseforetaket. Klinikken består av de fire sykehusavdelingene akutt, affektiv psykose, alder og sikkerhet i tillegg til fire DPS beliggende i henholdsvis Stavanger, Sola, Sandnes og Egersund kommune. Alle DPS’ene har døgnposter og allmennpsykiatriske poliklinikker.Klinikk psykisk helsevern er ikke bare godkjent for hele utdanningsforløpet i psykiatri, men har en rekke muligheter for fordypningstjeneste innen områder som alderspsykiatri, gruppeterapi, liaison, sikkerhetspsykiatri og spiseforestyrrelser. Vi ka...

 • Company HOLTÅLEN KOMMUNE HELSETJENESTEN in Other
  30.11.2021 Updated on: 02.12.2021

  Holtålen kommune har ledig fastlegehjemmel i 100 fast stiling med mulighet for umiddelbar tilsetning.I Holtålen kommune kan du kombinere jobben som fastlege med et hverdagsliv nært naturen med skog, fjell og gode fiske- og jaktmuligheter. Holtålen ligger 4 mil fra Røros, og 12 mil fra Trondheim. Kommunen har i underkant av 2000 innbyggere, og du vil betjene en nyopprettet liste på inntil 700 pasienter.Holtålen legekontor er et lite legekontor med et svært godt arbeidsmiljø, og vi kan tilby gode arbeids- og lønnsforhold. Det vi legges til rette for spesialisering i allmennmedisin. Holtålen, Røros og Os har interkommunalt legevaktsamarbeid, og legevakten er på lokalisert på Røros. I tillegg til legekontoret, blir man en del av kollegiet på Røros og Os, som man har vaktsamarbeid med, felles k...

 • Company BEDRIFTSHELSE1 ÅRDAL in Other
  30.11.2021 Updated on: 01.12.2021

  Vi har ledig stilling som bedriftslege ved vårt kontor i Årdal (100%).Har du lyst på ein spennande og engasjerande jobb som bedriftslege hjå oss?Vi har fleire bedriftslegar og har eit godt fagleg og utviklande miljø. Legane jobbar tett opp mot dei andre faggruppene i verksemda, og samarbeid på tvers av fag er noko som gjer jobben hjå oss spennande. Størstedelen av stillinga blir nytta opp mot Hydro Aluminium sitt anlegg i Årdal og deira underleverandørar.  Å jobba med industribedrifter er noko av det som gjer denne jobben ekstra utfordrande og spennande. Vi har ein hektisk, men kjekk kvardag og samarbeider svært godt med våre kundar.Stillingane krev at du har:Høg arbeidskapasitet, er initiativrik og motivert.Arbeidsoppgåver:Førebyggjande og helsefremmande arbeidsmiljøoppgåverArbeide med ei...

 • Company KARMØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  30.11.2021 Updated on: 02.12.2021

  Karmøy kommune søker nå etter en målbevisst og engasjert kommuneoverlege . Stillingen er lokalisert i sentraladministrasjonen og rapporterer til stabssjef. Som kommuneoverlege vil du bli leder for avdeling for folkehelse, som består av medisinsk faglige rådgivere og rådgivere med ansvar innenfor folkehelse, miljørettet helsevern, SLT og frivillighet. Stillingen inngår også som en del av kommunens beredskapsledelse.Karmøy kommune skal utvikle et helsefremmende samfunn som fremmer livskvalitet, utjevner sosiale forskjeller, skaper gode oppvekst- og levekår, og gjør det lett å ta sunne valg. God helse skapes der liv leves; i hjemmet, på jobben, i barnehagen, på skolen, i lag og foreninger og i nærmiljøet. Som kommuneoverlege vil du i dette arbeidet være en viktig medisinskfaglig rådgiver for ...

 • Company SYKEHUSET TELEMARK HF PSYKRIATISK SYKEHUSAVDELING SKIEN in Other
  30.11.2021 Updated on: 03.12.2021

  Org. nr: 974633183 Stillingsident: 4447900070 Presentasjon av stillingen:LIS vikariat ledig i perioden 1.1-30.4 - 2022ArbeidsoppgaverUtrede, vurdere, diagnostisere og behandle akutte og kroniske psykiske lidelserJobbe selvstendig og samarbeide med andre behandlere i tverrfaglige team og med kommunale instanserDelta i forvaktsordningen, for tiden 17-delt vaktordning med 2-delt vaktdøgnFølge utdanningsforløp med undervisning, veiledning mmKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som lege og godkjent LIS 1 tjeneste i Norge eller tilsvarende.Evne til å uttrykke deg godt både muntlig og skriftlig på norsk eller et annet skandinavisk språkErfaring fra psykiatri/rusbehandling/barn og ungdom er ønskeligTidligere sykehuspraksis er en fordelPolitiattestPersonlige egenskaperGode kommunikasjons- og samarbeid...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF DØVBLINDESENTERET in Other
  30.11.2021 Updated on: 03.12.2021

  Org. nr: 974795787 Stillingsident: 4445666449 Presentasjon av stillingen:UNN har ledig ett års vikariat fra 01.12.2021 for lege i spesialisering i revmatologi. Mulighet for forlengelse.Vi tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsforløpet i revmatologi. Spesialistutdanningen vil foregå i Nevro-, hud og revmatologisk avdeling ved UNN, inkludert nødvendige spesialiseringsperioder. Se også ved UNN.Avdelingen har ansvar for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom. Vi har som mål å tilby tjenester av høy internasjonal kvalitet for våre pasienter og brukere innen et fagfelt i stadig utvikling, både innen artrittsykdom, systemiske vaskulitter og bindevevssykdommer.ArbeidsoppgaverPasientrettet arbeid på sengepost, dagenhet og i poliklinikkBi...

 • Company STAVANGER LEGEVAKT in Other
  29.11.2021 Updated on: 01.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4355999144 Presentasjon av stillingen:Stavanger Legevakt er ansvarlig for nødvendige helsetjenester for innbyggerne i både Stavanger, Sola og Randaberg Kommuner. Stavanger legevakt er legevaktssentral også for Ryfylkekommunene. I tillegg til selve legevakten, er også kriseteam, voldtektsmottaket og fengselshelsetjenesten organisert under Stavanger Legevakts ledelse.Sammen er disse avdelingene ansvarlig for beredskap og respons på situasjoner som faller utenfor fastlegens rammer og åpningstider. Stavanger Legevakt er som virksomhet opptatt av å levere tjenester av god kvalitet, og vi er i stadig utvikling. Som ansatt i virksomheten Stavanger Legevakt er du med i et miljø¸ preget av høyt tempo og rask responstid, men også med stor takhøyde og åpne dører.Voldtektsmo...

 • Company STRANDA KOMMUNE STRANDA DISTRIKT HEIMEBASERT TENESTE in Other
  29.11.2021 Updated on: 01.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4443256908 Presentasjon av stillingen:Det er ledig vikariat som fastlege i 100% stilling med listelengde på ca. 750 pasientar og pliktig deltaking i legevakt for tidsrommet 01.01.22 - 30.09.22.Stillinga er kommunalt fastløna med gode løns- og pensjonsvilkår.Datasystemet som blir brukt er System-X journalsystem.Til stillingane er det tilplikta offentleg legearbeid med ca. 7,5 t/pr. veke.Aktuelle søkjarar kan/ vil bli innkalla til intervju. Tilsetting skjer etter gjeldande lover, reglement og tariffavtalar, herunder 6 mnd. prøvetid og 2% pensjonsinnskot.Vitnemål og attestar skal takast med ved eit eventuelt intervju. Den som vert tilsett må framvise politiattest av nyare dato.Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort sjølv om søkjaren ha...

 • Company TROMSØ KOMMUNE FOREBYGGENDE HELSETJENESTER in Other
  29.11.2021 Updated on: 01.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4448090309 Presentasjon av stillingen:Ønsker du å jobbe tverrfaglig med fokus på riktig behandlingsnivå, god livskvalitet og lindring for geriatriske pasienter? Da håper vi du søker.Som lege hos oss får du jobbe og samarbeide med tverrfaglig team som består av sykepleiere, helsefagarbeidere og fast tilknyttet ergo- og fysioterapeut.Sykehjemslegen tilsettes ved enhet Helsetjenester, mens arbeidet utføres i enhet for Legetjenester.Enhet for helsetjenester omfatter fastlegeordningen, legevakta, fengselshelsetjenesten, migrasjonshelsetjenesten, pasientsentrert helsetjenesteteam, helsetjenesten på sosialmedisinsk senter, institusjons leger og helsestasjonsleger.ArbeidsoppgaverMedisinskfaglig behandlingsansvar for den enkelte pasient jfr. Helsepersonelloven.Bidra til k...

 • Company VOLL LEGESENTER AS in Other
  29.11.2021 Updated on: 01.12.2021

  Org. nr: 970540008 Stillingsident: 4442483022 Presentasjon av stillingen:Ved Voll legesenter blir det ledig fastlegehjemmel fra den 01.12.2021. Det er mulighet for tidligere oppstart. Listestørrelsen er på 1200 pasienter. Legesenteret har per i dag 4 fastleger og 3 helsesekretærer. I tillegg er det opprettet en ny fastlegehjemmel ved senteret. Voll legesenter ligger i et utbyggingsområde nord i Hamar og tok i bruk nye lokaler i 2018. Lokalene har en gjennomtenkt arealløsning med topp utstyr, behagelig fargevalg og interiør. Legesenteret har kapasitet for totalt 6 kontorer og inneholder 3 kirurgi/skifte-stuer, i tillegg til stort laboratorium, ekg/spirometri-rom, samt gyn-rom. Videre velutstyrt kjøkken, møterom med plass til 15 personer, garderobe og dusj-fasiliteter. Medarbeiderne er godt ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Others; Generalist medical practitioners Edit filters