Jobmonitor. Search results for Others, Health care assistants

598 Jobs found

Used filters:
 • Othersx
 • Health care assistantsx
Displaying 1-50 of 598 results.
 • Company Melhus kommune (VO-1653) in Other
  15.06.2019

  Vi søker etter en dyktig helsefagarbeider i 50 % fast stilling.Hjemmetjenesten ved Nedre Melhus består av en inne- og utebase og har om lag 70 ansatte. Nå trenger vi flere engasjerte ansatte, og kanskje du er akkurat den vi leter etter.Hjemmetjenesten har et stort spekter av pasientgrupper, med ulike diagnoser og ansvar for ulike oppgaver knyttet til forebygging, behandling og tilrettelegging for mestring av sykdom, skade, lidelse og/eller nedsatt funksjonsevne. Vi har fokus på hverdagsmestring og hva som er viktig for den enkelte tjenestemottaker. Vår visjon er "Hundre år i eget hjem - aktiv i eget liv".Hos oss vil du få mulighet til å arbeide i et fagmiljø som stadig er i utvikling og hvor tverrfaglighet settes høyt for å imøtekomme den enkelte tjenestemottakers behov.ArbeidsoppgaverBidr...

 • Company BUEN HELSE OG OMSORGSSENTER BOLIGER in Other
  15.06.2019

  Vi søker faglig engasjerte og dyktige helsefagarbeider/ hjelpepleier til 15,85 % stilling ved Buen helse- og omsorgssenter - langtidsavdelingen for snarlig tiltredelse.ArbeidsoppgaverPersonlig hjelp og pleie til beboerne på sykehjemmetArbeid med brukere som har ulike behovKvalifikasjonerFagbrev/ norsk autorisasjon som helsefagarbeider eller hjelpepleierPersonlige egenskaperGode evner innen kommunikasjon og samhandlingPositiv, fleksibel og løsningsorientertFor øvrig vil personlige egenskaper som er viktig i stillingen bli vektlagtVi tilbyr:Lønn og arbeidsvilkår i henhold til lov og avtaleverkGode pensjonsvilkårNorskkunnskaperGode muntlig og skriftlig norskkunnskaperAndre opplysningerMelhus kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særs...

 • Company SKAGERAK PERSONALPARTNER AS in Other
  14.06.2019 Updated on: 16.06.2019

  Flere av våre samarbeidspartnere i Rogaland har behov for tilkallingsvikarer ved sykdom, permisjoner, ferieavvikling med mere. Disse har tiltak over hele Rogaland, men med hovedvekt i Stavanger-, Sandnes- og Solaområdet. Disse arbeider innenfor flere felt som barnevern, BPA, avlastning, men også innenfor kommunale helse- og omsorgstjenester. Det er ofte små tiltak hvor det følges opp enkelt- eller få brukere (2:1). Vi søker nå miljøarbeidere og miljøterapeuter som på ofte kort varsel kan stille opp ved personalmangel eller ytterligere personalbehov. Som miljøterapeut er det et krav om utdanning innenfor helse- og sosialfaglig sektor på minimum bachelornivå. Aktuelle utdanninger vil i hovedsakelig være barnevernspedagog, sosionom og vernepleier. Alternativt kan også sykepleiere og utdann...

 • Company Alta kommune in Other
  14.06.2019 Updated on: 16.06.2019

  Vi søker deg som har interesse for å arbeide med mennesker, og som kan gi et tilbud om en meningsfylt hverdag til mennesker med ulike bistandsbehov, fra 18 år og oppover. Vi har ledig stilling i nyopprettet botiltak: Helsefagarbeider fast stilling på natt i 81,69 % Stillingen inngår i turnus i en bolig med 2 nattevakter. Kjekk og blid utviklingshemmet ung mann med glimt i øyet trenger stabilt personale som kan tilrettelegge hverdagen hans. Han har behov for en liten personalgruppe rundt seg som kjenner han godt. Han er 22 år, har diagnosen Angelman syndrom, og skal bo i en ny trivelig enebolig øst i Alta. Han har noen faste aktiviteter og trenger hjelp til å finne på andre, både inne og ute. Han kan gå litt, men har behov for vogn/rullestol. Han har egen bil.KvalifikasjonerDet stilles krav...

 • Company Årstad bydel in Other
  14.06.2019 Updated on: 16.06.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4096985888 Presentasjon av stillingen:Botjenester i Bergenhus og Årstad gir omsorg og oppfølging til mennesker med ulikt funksjonsnivå i 23 bofellesskap, botiltak, samlokaliserte boliger og private hjem.I vår enhet har vi mange flinke ansatte og vi leter nå etter deg som har engasjement, godt humør og lyst til å bidra til vårt fellesskap. Med fokus på et godt arbeidsmiljø, myndiggjorte og ansvarsbevisste medarbeidere jobber vi for at den enkelte tjenestemottaker trives og opplever selvbestemmelse, mestring og utvikling.Bjørnsonsgate bofelleskap ligger sentralt på Kronstad, med nærhet til Bybanen. Bofellesskapet yter heldøgns omsorgstjenester til 6 mennesker med utviklingshemming. Beboerne har ulike behov med tanke på bistand i daglige gjøremål og aktiviteter. Vår...

 • Company Oslo universitetssykehus HF in Other
  14.06.2019 Updated on: 16.06.2019

  Ledig vikariat i 100% stilling som hjelpepleier/helsefagarbeider/servicemedarbeider i perioden 26.08.19. t.o.m. 16.09.20.Hoveddelen av stillingen er arbeid på dagtid, hverdager med oppgaver knyttet til servicemedarbeiderrollen. I tillegg er det i stillingen arbeid hver 4. helg med direkte pasientrettet arbeid.Servicemedarbeider har en sentral rolle knyttet til ulike oppgaver og drift. Eksempler på oppgaver er daglig vedlikehold av kjøkken, behandlingsrom, lager, skyllerom og blodkjøleskap. Servicemedarbeider klargjør isolat til transplantasjonspasienter, er ansvarlig i innkjøpsprosessen med bestilling og mottak av varer, er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av hovedrengjøring og deltar i avdelingens vernerunde og tiltak som skal følges opp. Servicemedarbeider må kunne beherske ell...

 • Company Vilberg helsetun in Other
  14.06.2019 Updated on: 16.06.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4087669154 Presentasjon av stillingen:Vilberg helsetun i Eidsvoll er et sykehjem som fra høsten 2019 vil ha 156 pasientplasser fordelt på korttids- og langtidsavdelinger. Legevakt og øyeblikkelig hjelp døgntilbud er lokalisert til sykehjemmet. Virksomheten er i utvikling, og det bygges et nytt tilbygg med sengeplasser primært for pasienter med demens og en innholdsrik sansehage. Dette vil bli et av landets største sykehjem, med et stort fagmiljø og en spennende utvikling. Vilberg helsetun arbeider for sertifisering som livsgledehjem. Vi legger stor vekt på fagutvikling og mulighet for kompetanseheving for de ansatte.Korttidsavdelingen har nå ledig stilling som helsefagarbeider 84,27 % - todelt turnus, arbeid hver 3. helg.ArbeidsoppgaverVarierte helsefaglige pleie...

 • Company Lindås kommune in Other
  14.06.2019 Updated on: 16.06.2019

  VIL DU VERA MED Å GJERA VÅR DRAUM TIL RØYNDOM?"Heimetenesta til å stola på, ein arbeidsplass å vera stolt av".Som medarbeidar hjå oss er du ein verdfull tilsett. Vi vonar du vil setja preg på, og vera med å utvikla tenestene til beste for brukarane. Eininga har fem avdelingar som er inndelte geografisk; Ostereidet, Knarvik sørvest, Knarvik nordaust, Lindås og Alversund /Seim. Avdelingane samarbeider tett.AvdelingAvdeling Lindås har base på Lindås bu og Servicesenter og gjev tenester til brukarar i Lindåsområdet, både i heimen og i omsorgsbustaden Skrenten.Det er ledig ein 50% fast stilling frå 01.07.19 som helsefagarbeidar. Stillingen inneber 2-delt turnus og arbeidshelg 3.kvar helg, og er for tida tilknytta Skrenten Omsorgsbustad.ArbeidsoppgåverHeimetenesta yter tenester til brukarar som ...

 • Company Kristiansund kommune in Other
  14.06.2019 Updated on: 16.06.2019

  Vi har følgende ledige rekruttstillinger: 26,8 %, 23 %, 21,5 % og 8 x 20 %.ArbeidsoppgaverGi faglig gode tjenester til våre brukere etter gjeldende lov- og avtaleverkFølge opp den enkelte bruker ut i fra tildelte tjenesterFokus på selvbestemmelse og brukermedvirkning i utførelsen av oppgaveneFølge tjenestemottaker i alle typer gjøremål gjennom dagenKvalifikasjonskravDu må være under utdanning innen helse- og sosialfag, og vi ønsker fortrinnsvis studenter og elever under helsefaglig utdanning.Ønskede kvalifikasjonerGode samarbeidsevner og kunne arbeide selvstendigViktig med engasjement og interesse for å kunne bidra til utvikling av fagområdetKunne arbeide målrettet og løsningsorientertGod norskkompetanse, muntlig og skriftlig fremstillingsevneSertifikat klasse B, manuelt girPersonlige egen...

 • Company BRÅTA HELSE OG AKTIVITETSSENTER in Other
  14.06.2019 Updated on: 16.06.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4097453417 Presentasjon av stillingen:Har du lyst til å bli en del av et team som er opptatt av faglighet og tar utfordringer på strak arm?På Bråta helse og aktivitetssenter er det ledig vikariater i 50-70% med mulighet for fast ansettelse. Stillingene er på intermediær og rehabiliteringsavdelingen som har 12 og 4 pasienter. Det er stort fokus på tverrfaglig samarbeid med lege, fysioterapeut og ergoterapeut i avdelingen.ArbeidsoppgaverArbeidsoppgavene er varierte, med hovedfokus på somatiske tilstander hos eldreTett samarbeid med sykepleiere, sykehjemslegene og hjemmetjenestenStort fokus på dokumentasjon og tiltaksplanerStort fokus på hverdagsmestringKvalifikasjonerAutorisert helsefagarbeiderBeherske data som arbeidsverktøy godtGode norsk kunnskaper skriftlig og ...

 • Company ÅLESUND KOMMUNE RESSURSBASEN in Other
  14.06.2019 Updated on: 16.06.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4097411393 Presentasjon av stillingen:Helsefagarbeidere i bemanningsavdelingen vil tilbys 100 % fast stilling, og med fast turnus. De vil gå inn og dekke virksomhetenes behov for eksterne vikarer og andre ekstravakter. Vi ser også på muligheten til etablering av årsturnus, og du vil da ha god mulighet til å påvirke din egen arbeidstid, med bl.a fleksibel ferie og fleksibel arbeidstid opp mot turnus. Alle stillingene er planlagt med arbeid hver tredje helg, samt med 4 ekstra arbeidshelger i løpet av året.Vi skal dekkes virksomhetenes behov, men vil også søke å være fleksibel og innvolvere den enkelte medarbeider i forhold til ønskede arbeidssted og arbeidstid.Det legges opp til faste fagdager i turnus, hvor faglig utvikling står høyt i førersetet.ArbeidsoppgaverUt...

 • Company Helse Fonna, Odda in Other
  14.06.2019 Updated on: 16.06.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4093557609 Presentasjon av stillingen:Sengeposten ved Odda sjukehus har ledig stilling som helsefagarbeidar/hjelpepleiar i 50 % stilling. Stillinga er vikartiat med muligheter for fast ansettelse. Sengeposten har medisinske- og kirurgiske senger, dagkirurgi. Sengeposten har og ØH senger for Odda kommune.Sengeposten er ein triveleg arbeidsplass med aktivt miljø og varierte arbeidsoppgåver. For meir informasjon, ta kontakt med funksjonsleiarOppstart: SnarestVelkommen til Odda!Odda er ein kulturby med naturskjøne omgivnader. Det er moglegheiter for mange ulike aktivitetar året rundt. Ein kan nemne turar i fjellet, toppturar, Trolltunga og klatring i Via Ferrata. Alpinanlegg, flotte skiløyper på vinterstid og sommarskisenter i Jondal. Kulturlivet er rikt og variert, ...

 • Company STØLSVEGEN BOFELLESSKAP in Other
  14.06.2019 Updated on: 16.06.2019

  Botjenester i Arna og Åsane er samlokalisert og har til sammen 23 bofellesskap, samt ett hjemme-team for utviklingshemmede. Boligene er varierte med beboere som har ulik grad av hjelpebehov.Stølsveien 9B er et nyopprettet privateid bofellesskap som ligger i flotte omgivelser i Arna. Bofellesskapet er hjemmet til 3 unge personer med ulik grad av utviklingshemming. Boligen ligger i fredelige omgivelser som gir gode muligheter til varierte aktiviteter i det miljøterapeutiske arbeidet. Vi har som målsetting å bidra til at den enkelte beboer har en aktiv og meningsfull hverdag, der trivsel, selvbestemmelse og mestring tillegges stor vekt. Vi vil være en attraktiv arbeidsplass med engasjerte og myndiggjorte medarbeidere. Vi har et godt samarbeid på tvers av bofellesskapene, som gir gode mulighet...

 • Company Strannasenteret in Other
  12.06.2019 Updated on: 15.06.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4094947276 Presentasjon av stillingen:Enhet for omsorg og rehabilitering tilbyr tjenester innen helse og omsorg, og består av blant annet av sykehjem, omsorgsboliger, hjemmetjeneste og avdeling for tildeling, utvikling og innovasjon. I tillegg har enheten eget kjøkken.Kommunestyret har vedtatt å prioritere forebyggende arbeid som ledd i å bedre levekårene for Tvedestrand kommunes innbyggere. Kommunen vektlegger tidlig innsats og mestring, og har en helsefremmende og forebyggende tilnærming i tjenestetilbudet. Utgangspunktet er hva som er viktig for den enkelte for å kunne mestre egen livssituasjon i ulike faser av livet, og at innbyggerne skal bo hjemme med god livskvalitet.VIL DU BLI KOLLEGAEN VÅR?ArbeidsoppgaverAlle stillingene inngår i 2-delt turnus. Vi har fo...

 • Company SOLA KOMMUNE FRITIDSTILBUD PSYK HEL in Other
  12.06.2019 Updated on: 15.06.2019

  Kort om stillingenVil du være med å trygge hverdagen for mennesker som sliter med utfordringer innen psykisk helse og rus?Vi har ledig vikariat som våken nattevakt i ROP-team for 1 år i 46,95 % stilling med arbeid hver 3. helg.Nattevaktene går alltid 2 stk sammen og har basen sin i Fredtunvegen 15 på Sola.ArbeidsstedFredtunvegen 15, 4050 SolaArbeidsoppgaverNoen av arbeidsoppgavene vil være:Tilsyn hos brukereTilsyn av områderOppdatere rutiner og nattevaktspermJournalføringOppdatere tiltaksplanerKvalifikasjonerUfaglært med arbeidserfaring fra rus og psykiatri, helsefagarbeider med arbeidserfaring innen rus og psykiatri eller høyskoleutdanning med arbeidserfaring fra rus og psykiatri.Personlig egnethet vektlegges.I tillegg kreves gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.Politiattest av nyere...

 • Company Vågan kommune in Other
  12.06.2019 Updated on: 15.06.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4095330326 Presentasjon av stillingen:Stillingen inngår i 2. delt turnus ved bofelleskap til mennesker med utviklingshemming. Stillingen er klar for tiltredelse fra september 2019 etter endt sommerferieavvikling med mulighet for tidligere oppstart og økt stillingsstørrelse på sikt.ArbeidsoppgaverHabiliteringstjenesten yter heldøgns omsorgstjenester for mennesker med utviklingshemming. Det er for tiden 2. delt turnus ved arbeidsstedene med arbeid hver tredje helg.KvalifikasjonerHelsefagarbeiderutdanning med norsk autorisasjon.Gode norsk kunnskaper skriftlig og muntligMå ha førerkort klasse BPolitiattest av nyere dato må forevises før ansettelse.Ønskede kvalifikasjoner:Erfaring i arbeid med mennesker med psykisk utviklingshemming, autisme og/ eller arbeid med menne...

 • Company HOLMESTRAND KOMMUNE PSYKISK HELSETJ in Other
  12.06.2019 Updated on: 15.06.2019

  Org.nr.: Stillingsident: 19/3314 Presentasjon av stillingen :Tyribo omsorgsboliger er organisert under virksomhet Psykisk helse og avhengighet. Omsorgsboligen består pr. nå av 16 leiligheter for brukere med alvorlige psykiske helseutfordringer og det ytes heldøgnsomsorg til beboerne her.Vi har ledig 65 % fast helsefagarbeiderstilling. Nåværende arbeidstidsordning er turnus med dag og aftenvakter med arbeid hver 3 helg.Viktigste arbeidsoppgaver:MiljøarbeidSamarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnereKontaktansvar for brukerUtdeling av medikamenter (godkjent medikamentkurs)Oppfølging og gjennomføring av vedtakBruke faglige anerkjente metoder og etiske retningslinjerTilrettelegging, utvikling og oppfølgning av planer og tiltak.Krav til kvalifikasjoner:Godkjent helsefagarbeider fortrinn...

 • Company HJEMMEHJELPSTJENESTER ARNA ÅSANE in Other
  12.06.2019 Updated on: 15.06.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4094559688 Presentasjon av stillingen:Er du helsefagarbeider, hjelpepleier eller omsorgsarbeider, og ønsker deg en fast hel stilling med gode kolleger og spennende oppgaver? I Hjemmebaserte Tjenester i Arna og Åsane er det nå ledig to 100% faste helsefagarbeiderstillinger, men andre størrelser kan vurderes, hvis det er ønskelig. Vi har flere grupper, og det er ledig stilling både i Åsane området og i Arna området. Skriv gjerne hvor du ønsker.Hverdagen hos oss er variert, med stor grad av selvstendighet og hvor du lærer mye på kort tid. Hjemmesykepleien samarbeider med ulike fagmiljøer i spesialisthelsetjenesten, fastlegetjenesten med mer, og har de siste år hatt en satsing på bruk av velferdsteknologiske verktøy, f. eks. journalsystem på smarttelefon og e-lås.Sti...

 • Company VESTVÅGØY KOMMUNE LEKNESHAGEN BOFEL in Other
  12.06.2019 Updated on: 15.06.2019

  Kort om stillingenLekneshagen bofelleskap er et sykehjem som er spesielt tilrettelagt for personer som har en demenssykdom. Vi har54 plasser for langtidsopphold. 4 plasser for alderspsykiatri.Vårt faggrunnlag er personsentrert omsorg.Våre verdier er: forutsigbarhet, respekt, mulighet for å velge og ansvar for eget liv.Vår målsetting er at alle som flytter inn skal få tjenester og aktivitet tilpasset den enkeltes behov og funksjonsnivå, ogomsorgen skal være basert på faglig kunnskap, og preges av kunnskap og kjennskap til den enkelte person som flytterhit. Pårørende og beboere skal ha innflytelse og medbestemmelse og oppleve seg møtt i samhandling med oss.Ledig 90% stilling - ett års vikariat med mulighet for forelngelse.To-delt turnus med arbeid annenhver helg.Må påregne å arbeide ved fler...

 • Company BÆRUM KOMMUNE STABEKK/SANDVIKA BOLI in Other
  12.06.2019 Updated on: 15.06.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4093658567 Presentasjon av stillingen:Gjettum og Bærums Verk boliger gir tjenester til mennesker med ulike bistandsbehov. Vi holder til i 7 boenheter beliggende på Gjettum, Sandvika og Bærums Verk.Vi søker deg, dyktige og engasjerte helsefagarbeider, som ønsker å bli med på å videreutvikle arbeidsplassen som et faglig, profesjonelt og et godt sted å være for både brukere og medarbeidere. Boligen flytter i løpet av 2020 til nye lokaler sentralt i Sandvika.Tilsettelse snarest mulig.Vil du vite mer om oss:Arbeidsoppgaver- Yte bistand og hjelp i henhold til brukernes individuelle behov, samt trygge brukerne om natten- DokumentasjonKvalifikasjoner- Autorisert helsefagarbeider med norsk autorisasjon. HPR nummer registreres i CV- Relevant erfaring vektlegges- For stilli...

 • Company BÆRUM KOMMUNE DØNSKI OMSOGSBOLIG in Other
  12.06.2019 Updated on: 15.06.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4093631907 Presentasjon av stillingen:Gjettum og Bærums Verk boliger gir tjenester til mennesker med ulike bistandsbehov. Vi holder til i 7 boenheter beliggende på Gjettum, Sandvika og Bærums Verk.Vi søker deg dyktige og engasjerte helsefagarbeider som ønsker å bli med på å videreutvikle arbeidsplassen som et faglig, profesjonelt og et godt sted å være for både brukere og medarbeidere. Tilsettelse snarest mulig.Vil du vite mer om oss:ArbeidsoppgaverSom helsefagarbeider vil oppgavene være:- Bistå og veilede brukerne ut i fra enkeltvedtak- Primærkontakt- DokumentasjonKvalifikasjonerSom helsefagarbeider:- er du utdannet med norsk autorisasjon. HPR nummer registreres i CV- har relevant praksis- førerkort klasse BFor stillingen kreves gode norskkunnskaper. Innvandrer ...

 • Company Sunnaas sykehus HF in Other
  12.06.2019 Updated on: 15.06.2019

  Org. nr: 974589214 Stillingsident: 4094067435 Presentasjon av stillingen:Klinikken ved Sunnaas sykehus gir tilbud om rehabilitering til pasienter med ryggmargsskader, komplekse multitraumer, brannskader, nevrologiske lidelser, traumatiskehjerneskader og hjerneslag.Stillingen er for tiden underlagt Avdeling for vurdering og har todelt turnus. Avdelingen gir tilbud om vurdering, kartlegging og rådgiving til pasienter medkomplekse problemstillinger knyttet opp mot funksjon.Som nyansatt får du delta i sykehusets kompetanseutviklingsprogram. Spisskompetansen i tverrfaglig rehabilitering som du tilegner deg, kan bli benyttet etter pasientenes behov på tvers av klinikkens avdelinger.Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med b...

 • Company Hjemmetjenesten Østbyen in Other
  12.06.2019 Updated on: 15.06.2019

  BeskrivelseHjemmetjenesten Sentrum har ledig en 100 % stilling som helsefagarbeider, ledig fra august 2019.Hjemmetjenesten Sentrum er pilot i heltidskulturprosjektet. Vi jobber langvakter hver 4.helg, eventuelt et annet helgemønster hvis ønskelig. Dette medfører flere fagfolk i helgene, bedre tjenester og ikke minst et godt arbeidsmiljø! For dette kompenseres man med ca. kr.24.000,- pr. år i et "heltidskulturtillegg" i 100% stilling.I hjemmetjenesten Sentrum er vi ca. 100 ansatte med ulik helsefagutdannelse. Vi gir hjelp og omsorg til hjemmeboende personer.Det skal være god kvalitet på tjenestene våre og vi skal være stolt av arbeidsplassen vår. Brukerne skal føle seg trygge, respektert og ivaretatt.KvalifikasjonerOffentlig godkjent hjelpepleierFørerkort klasse BErfaring fra samme type job...

 • Company BALSFJORD KOMMUNE PSYKIATRI OG REHA in Other
  12.06.2019 Updated on: 15.06.2019

  Jobbnorge ID: 170889Om stillingenHelsefagarbeider, gjerne med videreutdanning i psykisk helse. Til daglig består arbeidsoppgavene i å gi praktisk hjelp og veiledning til voksne med utviklingshemning. Det er mulig å påvirke egen arbeidsdag i stor grad. Flotte kolleger i et lite miljø.Turnus, jobb hver 3 helg. En ekstra helg i løpet av 12 uker hvor vaktlengden er 12 timer. Denne inngår i prosenten, men kan utgå fra turnus ved behov for det.KvalifikasjonerHelsefagarbeider eller annen relevant videregående opplæringGjerne videreutdanning i psykisk helseMedikamentkursErfaring fra å jobbe med fysisk og psykisk funksjonshemmedeMå beherske norsk skriftlig og muntlig særlig godtFørerkort kl.BPersonlige egenskaper (rediger etter ønske)Kunne arbeide selvstendig, målrettet og strukturertKunne utføre f...

 • Company Tananger bo- og hjemmetjenester in Other
  12.06.2019 Updated on: 15.06.2019

  Kort om stillingenTananger bo- og hjemmetjenester, sykehjemmet, somatisk avdeling, søker etter en trygg og engasjert fagarbeider på natt til respiratorteamet. Stillingen er fast i 62,44 %.ArbeidsstedTananger bo- og hjemmetjenester, TABO, holder til i flotte lokaler i Storevardvegen 25, 4056 Tananger. Somatisk avdeling består av to individuelt utformede enheter over to etasjer med tilsammen 15 pasienter. Respiratorteamet er lokalisert i første etasje som en del av den totale bemanningen på avdelingen. Det gis god opplæring, faglig veiledning og gode muligheter for kompetanseutvikling. Respiratorteamet har et høyt kompetansenivå og vektlegger pasientsentrert omsorg. Avdelingen har et positivt, hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø.ArbeidsoppgaverPleie, stell og miljøarbeidUtførelse av observ...

 • Company PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I TANA in Other
  12.06.2019 Updated on: 15.06.2019

  Ved Botjenesten er det nå ledig 72,5 % helsefagarbeiderstilling i vikariat.Vikariatet er ledig for perioden 1.9.19 - 31.7.20. Stillingen er for tiden med: todelt turnus og arbeid en helg med 10-timers vakter i løpet av seks ukers turnus.Utdanningskrav:Norsk autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider.Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:Kjennskap til Programmet Profil.Førerkort kl. B.Evne og vilje til å bidra til tjenesteutvikling.Ønskelig med kunnskaper i samisk språk og kultur.Vi legger vekt på personlig egnethet, gode samarbeidsevner og erfaring fra direkte miljøarbeid i psykiatri og psykisk utviklingshemming.Iht. Helsepersonelloven § 20a må tilfredsstillende politiattest fremlegges for ansettelse.Kommune inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonom...

 • Company Helse Fonna HF in Other
  12.06.2019 Updated on: 15.06.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4096360820 Presentasjon av stillingen:Me har ledig 100 % fast stilling i Bemanningssenteret, der hemato/endo/infeksjon sengepost per no har behov for helsefagarbeidar 100 % i todelt turnus. Det kan også bli aktuelt å jobbe ved andre avdelingar i både medisinsk, kirurgisk og psykiatrisk klinikk.Aktuelle avdelingar blir me einige om i samråd med deg, og du får sjølvsagt den opplæringa du treng på dei ulike avdelingane.Hemato/endo/infeksjon sengepost er ei avdeling med høgt tempo og varierte utfordringar, så her får du auka din kompetanse på fleire fagfelt!Bemanningssenteret er Helse Fonna sitt interne vikarbyrå, og skal dekke opp ledige vakter i alle klinikkane ved sjukehuset. Ved å arbeide i Bemanningssenteret får du ein unik moglegheit til å tilegne deg breid og ...

 • Company ADECCO NORGE AS in Other
  08.06.2019 Updated on: 14.06.2019

  Har du erfaring/utdannelse innen helse og kan tenke deg en kontorjobb med klientkontakt i sommer? Stillingen innebærer turnusarbeid og vakter etter oppsatt plan dag, natt og helg i følgende periode: uke 25-26, 29 og 31-32. God opplæring vil bli gitt.KvalifikasjonerHelsefagarbeiderGode datakunnskaperKommuniserer godt muntlig og skriftligBehersker norsk språk muntlig og skriftligProfesjonell fremtredenHøy stresstoleranseJobber systematisk og organisertServiceinnstilt og omsorgsfullVi tilbyrSpennende og utfordrende sommerjobbHyggelige kollegaer i godt fagmiljøKonkurransedyktige betingelserVed spørsmål til stillingen kontakt Britt Eli Sandhaug på epost eller tlf. 47325158.Søknadsfrist: 11.juniPAM...

 • Company Lunner Omsorgssenter in Other
  08.06.2019 Updated on: 14.06.2019

  70 % svangerskapsvikariat ledig fra 01.07.19 til 30.6.202020 % fast helgestilling hver 2. helg fra 01.07.1922% fast helgestilling hver 3. helg fra 01.07.19Vi søker deg som brenner for høy kvalitet på tjenestene og videreutvikle tjenestene våre til "morgendagens tjenester" Vi står foran spennende utvikling med flytting til nytt sykehjem og samarbeid med hjemmetjenesten om korttidsplasser.Arbeidsoppgaver/ansvarsområdeDet er utarbeidet stillingsbeskrivelse for stillingene.Vi har fokus på tverrfaglig samarbeid og har ukentlige møter med hjemmetjeneste, fysio-og ergo-terapeut, innsatsteam og lege for å finne de beste løsninger for våre brukere. Vi har et flott fagmiljø med gode utviklingsmuligheter, og vil gjerne ha med flere for å møte fremtidens utfordringer. Du må like å jobbe med syke og el...

 • Company ELVERUM KOMMUNE PRO ADMINISTRASJON in Other
  08.06.2019 Updated on: 14.06.2019

  Org. nr: 952 857 991 Stillingsident: 4089784474 Presentasjon av stillingen:Rus og psykisk helse søker aktivitør/erfaringskonsulent i 50-80 % stilling til å delta i oppbyggingen avaktivitetstilbud for brukere av tjenesten og/eller besøkende på Annekset.Hovedoppgaven er å motivere brukere til aktivitet som kan gi nyemestringsopplevelser og skape muligheter for endring.Aktivitør/erfaringskonsulent skal planlegge og gjennomføre aktivitet i samarbeid med fagleder, ansatte i tjenesten og frivillige organisasjoner. Stillingen er del av et prosjekt som har som mål å skape gode arenaer for aktivitet og mestring for innbyggere som er i aktiv rus. Hensikten er å skape motivasjon for endring til rusfrihet eller til å redusere skadevirkningene av rusbruket. Vi benytter recoveryorientert praksis som gru...

 • Company EIDSVOLL KOMMUNE AVLASTNING FAGERHØ in Other
  08.06.2019 Updated on: 14.06.2019

  Avdelingen er underlagt virksomheten Helse og bistand og gir tjenester til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid.Vi har følgende ledige helgestillinger: 23% helsefagarbeider. Turnus med arbeid 3.hver helg. Ledig pr. 01.06.2019. 17% helsefagarbeider. Turnus med arbeid 2 av 6 helger. .Vi søker fortrinnsvis helsefagarbeidere til helgestillingene, men andre med relevant erfaring kan også søke.ArbeidsoppgaverMålrettet miljøarbeid og håndtering av utfordrende adferdArbeide etter vedtak kap. 9 Helse- og omsorgstjenestelovenSamarbeid med brukere, pårørende, spesialisthelsetjenesten og andre aktuelle instanserKvalifikasjonerHelsefagutdannet, hjelpepleier, barne- og ungdomsarbeider.Førerkort klasse B (må disponere egen bil)Gode norskkunnskaper (minimum bestått norskprøve 3)Datakunns...

 • Company SANDØY KOMMUNE HELSE OG OMSORGSTENE in Other
  08.06.2019 Updated on: 14.06.2019

  I helse- og omsorgstensta har vi ledig følgjande stilling:Helsefagarbeidar/ fagarbeidar 1x 70% fast stilling i 2- delt fastlagt arbeidsplanArbeidsstad pt. Heimetenesta, praktisk bistandArbeid kvar 3. helg i heimetenestaOppstart 9.9.2019, eller tidlegare etter avtaleArbeidsoppgåverOppgåver vil mellom anna være:Pleie og omsorgReinhaldKartlegging og motivering/ bruk av velferdsteknologiske løysingarInitiere og delta i utviklingsarbeidKvalifikasjonarSøkjar må evt. legge ved helsepersonellnummer som stadfestar autorisasjonSøkjar må ha gode norskkunnskapar både munnleg og skriftlegSøkjar må kunne arbeide sjølvstendig og i team, og inngå i etabelert arbeidsplanVed tilbod om stilling må det framleggast tilfredsstillande politi-, MRSA-, og tuberkulinattestarSøkjar må ha førarkort B personbil++Perso...

 • Company Skarbøvik Sykehjem in Other
  08.06.2019 Updated on: 14.06.2019

  75 % fast stilling ledig for oppstart 01.09.19.Stilling som helsefagarbeidar, turnus dag/kveld med arbeid kvar 3. helg.ArbeidsoppgåverIvaretaking av bebuarane i tråd med gjeldande kvalitetskriterier.KvalifikasjonarAutorisasjon som helsefagarbeidar.Personlege EigenskaparSærleg interesse for eldreomsorg.Gode evner til kommunikasjon og samarbeid.Personlege eigenskapar i tråd med verdigrunnlaget i Ålesund kommune.Vi tilbyrGod opplæring.Trygge og trivelege arbeidsforhold.KontaktinformasjonUnni Urkedal Koppen, Styrar, 70 16 50 01 Silje Sofie Gjervik, Avdelingssjukepleiar, 70 16 50 15ArbeidsstadÅlesundNøkkelinformasjon:Annonsør:Ålesund kommuneRef. nr.:4092817445 Stillingsbrøk: 75% Deltid, Fast Tal på stillingar: 1 Søknadsfrist: 30.06.2019For elektronisk søknadsskjema:PAM...

 • Company HATLEVEIEN BOFELLESSKAP in Other
  08.06.2019 Updated on: 14.06.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4094533117 Presentasjon av stillingen:Botjenester i Bergenhus og Årstad gir omsorg og oppfølging til mennesker med ulikt funksjonsnivå i 23 bofellesskap,botiltak, samlokaliserte boliger og private hjem.I vår enhet har vi mangeflinke ansatte og vi leter nå etter deg som har engasjement, godt humør og lysttil å bidra til vårt fellesskap. Med fokus på et godt arbeidsmiljø,myndiggjorte og ansvarsbevisste medarbeidere jobber vi for at den enkeltetjenestemottaker trives og opplever selvbestemmelse, mestring og utvikling.Hatleveien bofellesskap yter tjenester til 5 beboere i alderen 22 - 79 år. Vi har som målsetning at det skal tilrettelegges for at brukerne skal kunne mestre egen hverdag og fungere mest mulig selvstendig.Vi har ledig 1 fast 100 % stilling som verneplei...

 • Company RANA KOMMUNE HAUKNES OMSORGSBOLIG in Other
  08.06.2019 Updated on: 14.06.2019

  Org.nr.:872 418 032 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Fagområde hjemmebaserte tjenester Kommunen har organisert omsorgstjenestene i 3 geografisk avgrensede omsorgsdistrikter. Hvert omsorgsdistrikt har sykehjemstjenester (med differensierte sykehjemsplasser) og ordinære hjemmebaserte omsorgstjenester, heri omsorgsboliger. Tjenestetildelingen foregår i et felles tildelingskontor (omsorgskontoret).I Helse og omsorgsavdelingen er det ved Hauknes omsorgsbolig ledig:- 46,01% fast stilling som helsefagarbeider, fra dags dato.Stillingen er en hvilende nattevaktstilling.Vi søker selvstendige personer som er brukerorientert, ansvarsfull, stolt, tydelig og arbeidsgladKvalifikasjoner:- Autorisasjon som helsefagarbeider- Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere åpnes det for at elever i...

 • Company Dedicare AS in Other
  08.06.2019 Updated on: 14.06.2019

  Dedicare søker miljøarbeider og miljøterapeut til bofellesskap!Vi søker deg som er miljøarbeider og miljøterapeut til oppdrag hos vår samarbeidspartner i Sogn og Fjordane allerede fra nå og til slutten av august.Mer informasjon om oppdraget vil gies ved et intervju, det vil kreves maks 3 måneder gammel politiattest for arbeid innen helse og omsorg ved tiltredelse.Personlige egenskaper:Imøtekommende, tillitsbyggende og skaper gode relasjonerTrygg på deg selv i rollen din, ansvarsfull og tålmodigEvne til å arbeide i team like godt som selvstendigFleksibel, løsnings- og utviklingsorientertMotivert til å gjøre en innsatsKvalifikasjoner:Erfaring og kompetanse fra avlastningsbolig med mennesker med ulike pleie og omsorgsbehovGode kommunikasjonsevner og IKT-kunnskaperFaglig engasjert og er pålite...

 • Company GISKE KOMMUNE LØKEVEGEN BUFELLESSKAP in Other
  08.06.2019 Updated on: 14.06.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4094797089 Presentasjon av stillinga:Løkevegen er eit bufelleskap for menneske med utfordringar innanfor rus og psykiske helse. Vi søkjer dyktige og kjekke kollegaer som vil vere med å utvikle tilbodet vidare. Vi har utvida talet på bustader og tilbyr jobb i nye moderne lokaler. Medarbeidarane har lang erfaring og høg kompetanse.Rus/ psykisk helsearbeid er eit satsingsområde i Giske kommune og vi arbeider med prosjektet "Framtidsretta rus- og psykiske helsetenester i Giske kommune". Det blir arbeidd med utvikling av ØHD tilbod og samarbeid med andrelinetenesta. Vi samarbeidar tverrfagleg i kommunen med m.a. psykisk helse og rustenesta og legetenesta.Stillinga er ledig frå snarast, og inngår i to-delt turnus med arbeid kvar tredje helg.Det er krav om gyldig politi...

 • Company GISKE KOMMUNE LØKEVEGEN BUFELLESSKAP in Other
  08.06.2019 Updated on: 14.06.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4094794314 Presentasjon av stillinga:Løkevegen er eit bufelleskap for menneske med utfordringar innanfor rus og psykiske helse. Vi søkjer dyktige og kjekke kollegaer som vil vere med å utvikle tilbodet vidare. Vi har utvida talet på bustader og tilbyr jobb i nye moderne lokaler. Medarbeidarane har lang erfaring og høg kompetanse.Rus/ psykisk helsearbeid er eit satsingsområde i Giske kommune og vi arbeider med prosjektet "Framtidsretta rus- og psykiske helsetenester i Giske kommune". Det blir arbeidd med utvikling av ØHD tilbod og samarbeid med andrelinetenesta. Vi samarbeidar tverrfagleg i kommunen med m.a. psykisk helse og rustenesta og legetenesta.Stillinga er ledig frå snarast, og inngår i to-delt turnus med arbeid kvar tredje helg.Det er krav om gyldig politi...

 • Company GISKE KOMMUNE LØKEVEGEN BUFELLESSKAP in Other
  08.06.2019 Updated on: 14.06.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4094788471 Presentasjon av stillinga:Løkevegen er eit bufelleskap for menneske med utfordringar innanfor rus og psykiske helse. Vi søkjer dyktige og kjekke kollegaer som vil vere med å utvikle tilbodet vidare. Vi har utvida talet på bustader og tilbyr jobb i nye moderne lokaler. Medarbeidarane har lang erfaring og høg kompetanse.Rus/ psykisk helsearbeid er eit satsingsområde i Giske kommune og vi arbeider med prosjektet "Framtidsretta rus- og psykiske helsetenester i Giske kommune". Det blir arbeidd med utvikling av ØHD tilbod og samarbeid med andrelinetenesta. Vi samarbeidar tverrfagleg i kommunen med m.a. psykisk helse og rustenesta og legetenesta.Stillinga er ledig frå snarast, og inngår i turnus med arbeid kvar tredje helg.Det er krav om gyldig politiattest.I...

 • Company Helse Bergen Hf Haukeland Universitetssjukehus in Other
  08.06.2019 Updated on: 14.06.2019

  Org. nr: 833974724 Stillingsident: 4093863798 Presentasjon av stillingen:Ledige vikariat som helgevikar 3 kvar helg for sjukepleiarstudentar, hjelpepleiarar og helsefagstudentar ved kirurgisk klinikk, post 3.Post 3 har 18 senger for pasientar som skal til elektiv operasjon eller har akutte sjukdomar innan kirurgisk gastroenterologi og traumatologi. I fjor var det ca 2000 pasientar innlagd ved posten. Det er ein aktiv og utfordrande post med godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer. For nyutdanna er det ein spesielt lærerike post.ArbeidsoppgåverStell, pleie og observasjonar av akutt og kritisk sjuke pasientarMatservering og skylleromsarbeidKvalifikasjonarRelevant sjukehuserfaring eller erfaring frå sjukeheimUtdanningsretningHelsefagHelsefagarbeidar / HjelpepleieSjukepleieUtdanningsnivåVida...

 • Company NORDISK VÅRDINSATS AS in Other
  08.06.2019 Updated on: 14.06.2019

  Vårdinsats søker helsefagsarbeider til et oppdrag i HordalandArbeidsoppgavene er sedvanlige oppgaver på en miljøteneste og institusjon. Arbeide med multiple og enklete bruker.Behovet er fra snarest og ut uke 33.Hos Vårdinsats har du alltid:Veldig gode lønnsbetingelser, ta gjerne kontakt for mer info!ForsikringPensjonOvertidBetalt reise og egen bolig med wifiDin egen personalkonsulentDet går fint at ta kontakt via Whatsapp eller Facebook.Krav til kompetanseHelsefagsarbeider med norsk auorisasjonLegestudent med erfaringPersonlige egenskaperFleksibel og samarbeidsvilligPAM...

 • Company GRIMSTAD KOMMUNE HABILITERING AVDEL in Other
  08.06.2019 Updated on: 14.06.2019

  Org. nr: 987923393 Stillingsident: 4089807455 Presentasjon av stillingen:Det er ved enhet for habilitering ledige stillinger ved avdeling nord ved Landviktun bofellesskap, Holteveien bofellesskap og avdeling øst i nytt bofellesskap, Vollekjær, samt Feviktun bofellesskap. Vi ønsker å ansette i store stillinger med tanke på heltidskultur der vi kan. Skriv gjerne i søknaden hvor du ønsker å jobbe, hvor mye du ønsker å jobbe og hvilken kompetanse du anser som din viktigste. Intervjuene vil med stor sannsynlighet bli gjennomført som gruppeintervju, med påfølgende personlig samtale.Landviktun bofellesskap:Dag/kveld med 2. hver og 3. hver helg for miljøterapeuter og helsefagarbeidere.Nattvaktstillinger for miljøterapeuter med arbeid 2. hver og 3. hver helg.Studentstillinger med arbeid 2. hver og ...

 • Company Kvinnherad vidaregåande skule in Other
  08.06.2019 Updated on: 14.06.2019

  Org. nr: 974557282 Stillingsident: 4094038274 Presentasjon av stillinga:Kvinnherad vidaregåande skule har omlag 400 elevar og 80 tilsette. Eit viktig mål for skulen, er å ha eit breitt opplæringstilbod i samsvar med kompetansebehova til næringslivet i regionen.Skulen har følgjande utdanningsprogram: Studiespesialisering, Teknikk og industriell produksjon, Elektrofag, Bygg- og anleggsteknikk, Service og samferdsle, Helse og oppvekstfag og tilrettelagt avdeling.Avdeling for tilrettelagt opplæring har 12 elevar fordelt på 2 grupper. Frå og med 1.8.19 har vi inntil 2 ledige stillingar (inntil 82% per stilling) ved avdelinga. 1 stilling som miljøterapeut, og ei stilling som helsefagarbeidar eller barne og ungdomsarbeidar.Det er i tillegg behov for ei miljøfagstilling på inntil 50%, knytt til or...

 • Company FAUSKE KOMMUNE ENHET HELSE in Other
  08.06.2019 Updated on: 14.06.2019

  Har DU lyst til å jobbe på lag med oss?Våre verdier er: Fauske sykehjem som står ovenfor mange store og spennendeutviklingsprosjekter, og vi trenger flere fagfolk i vårt team. Vi er blantannet i gang med å etablere et sykepleierteam som er veldig spennende ogkvalitetsforbedrende i forhold til å kunne opprettholde et sterkt fokus påsykepleieroppgaver.Vi har godt arbeidsmiljø, lavt sykefravær, gode kollegaer,spennende arbeidsoppgaver og utfordringer.Vi er godt i gang med å få tatt i bruk ny teknologi i vårarbeidshverdag og vi satser på god opplæring av våre ansatte slik at en kan fåen trygg og forutsigbar arbeidshverdag.Vi er sertifisert som Livsglede hjem og vi jobber strategisk og systematisk medforbedringsarbeid, dokumentasjon og internkontroll.Fauske sykehjem har ledig stilling som helse...

 • Company SKRENTEN OMSORGSBUSTAD PLUS in Other
  05.06.2019 Updated on: 10.06.2019

  Eining for funksjonshemma gir tenester til personar med utviklingshemming/nedsett funksjonsevne i form av tenester i bustader, arbeids- og aktivitetssenter og ulike former for avlasting. Som tilsett hjå oss vil du vere med på å utvikle tenestene til beste for brukarane, og å vere med på det spanande arbeidet med å samordne tenestene saman med våre 2 nabokommunar fram mot nye Alver kommune i 2020Me har no ledig 80% stillingar som helsefagarbeider i avlastings-/butiltak for nokre undommar. Reell erfaring kan kompensere for utdanningskravet. På grunn av atferdsutfordringar oppmodar vi menn til å søkje. Bustaden ligg sentralt i Knarvik, nær butikkar, offentlege tenester og offentleg kommunikasjon. Stillinga medfører arbeid i døgn-/langvaktsturnus (Vil vera tilpassa avlastingstiltak, men arbeid...

 • Company BÆRUM KOMMUNE HJEMMEBASERTE in Other
  05.06.2019 Updated on: 12.06.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4092006545 Presentasjon av stillingen:Er du vår nye medarbeider?Hjemmebaserte tjenester er et tilbud til hjemmeboende i alle aldre med behov for bistand som følge av sykdom og funksjonsnedsettelse. Distriktet har en offensiv satsing på fagutvikling, innovasjon og mestring. Vi har fokus på verdier som gir medvirkning for brukere og medarbeidere. Vårt overordnede mål er at vi skal være en brukerorientert og effektiv tjeneste av god kvalitet, med høy grad av trivsel for de ansatte.Vi holder til i Sandvika sentrum med umiddelbar nærhet til buss, tog og alle servicetilbud. Kun 15 minutter reisevei fra Oslo. I tjenesten er det et stort spenn i behandlings- og omsorgsnivå. Vi opplever daglig nye og spennende utfordringer som krever fleksibilitet, gode samarbeidsevner og...

 • Company Universitetssykehuset Nord-Norge HF in Other
  05.06.2019 Updated on: 10.06.2019

  Org. nr: 974795396 Stillingsident: 4088866413 Presentasjon av stillingen:Ved UNN Narvik har vi en Ortopedisk/kirurgisk sengepost med 15 senger. Vi er lokalsykehus for ca 40 000 innbyggere i Ofoten/Sør-Troms.Vi søker nå etter assistenter til fast helgestilling ved vår avdeling. Oppstart etter nærmere avtale. Sykepleierstudenter som ønsker å jobbe på sykehus oppfordres til å søke.Aktuelle søkere vil bli kontaktet fortløpende for innkalling til intervju/samtale og ansettelse.Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale. Vi ser frem til å lese din søknad!ArbeidsoppgaverDaglig oppfølging av ortopediske og kirurgiske pasienter i nært samarbeid med et flerfaglig behandlingsteamArbeidshelg hver 3. helg (2-delt turnus).KvalitetsforbedringSamhandling med kommunerKvalifikasjonerPleieerfaring fra sy...

 • Company WorkNorway Group AS in Other
  05.06.2019 Updated on: 11.06.2019

  De senaste åren har efterfrågan på vårdpersonal i Norge ökat, och denna efterfrågan kommer bara att fortsätta öka. Vi söker nu efter en helsefagarbeider till ett Sjukhem på den norska västkusten. Patienterna på detta kommunala Sjukhem har behov av daglig tillsyn och behandlingar. Schemat kan variera, men om du vill jobba mycket på natten kommer du att ges möjlighet till det.Kvalifikationer *Utbildad helsefagarbeider *Några års relevant arbetslivserfarenhet *Social och engagerad *Stort patientfokus Vidare önskar vi att du är engagerad och brinner för ditt arbete, att du har lätt för att leda och samarbeta med andra samt att du är flexibel som person. Givetvis kan du också arbeta självständigt. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.Vi erbjuder *Mycket goda villkor med hög ...

 • Company SKAUN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  04.06.2019 Updated on: 10.06.2019

  Rossvollheimen helse- og omsorgssenter søker etter deg som helsefagarbeider/assistent/student! Vi kan skryte av god bemanning og solide fagmiljø som sørger for at du føler deg trygg i ditt arbeide.Våre omsorgsoppgaver er komplekse og vi ønsker derfor deg som er opptatt av å ha utfordringer og varierte dager. Hos oss er brukeren alltid i fokus. Både natt og dag.Søkere uten relevant formell utdanning kan også søke dersom erfaring, interesse og egnethet er på plass.Vi kan tilby lønn etter tariff og en av landets beste pensjonsordninger der det vil være 2 % egenfinansiering hos KLP. Kommunen har i tillegg en utvidet yrkesskadedekning som også gjelder på fritid.Nærmere opplysninger:Enhetsleder Line KirksætherTlf. 72 86 73 32Søknadsfrist 14. juni og tiltredelse etter avtale.PAM...

 • Company Centric Care AB in Other
  04.06.2019 Updated on: 10.06.2019

  Centric Care er ett av Skandinavias ledende bemanningsselskap innen helse. Vi er en del av et større europeisk selskap med over 5000 ansatte og med medarbeidere i hele Skandinavia og Nord-Europa. Centric Care har kontor i Oslo, Gøteborg og Stockholm hvor vi bemanner lengre og kortere bemanningsbehov for våre kunder innen sykehus og kommune.Vestlandet er en landsdel med en fantastisk flott natur, høyfjell og fine fjorder. Tenk om du fikk anledning å oppleve dette og samtidig kunne få god lønn! Da er jeg sikker på du vil få en sommer du sent vil glemme. Kan du tenke deg dette? Da har vi jobb til deg på forskjellige steder i Haugalandet. Er du medisinstuden med termin 4eller mer?Har bestått farmakologi eksamenog kan jobbe fra medio juni til medio august? Da er du rett person for oppdraget. K...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Others; Health care assistants Edit filters