Jobmonitor. Search results for Others, Policy administration professionals

454 Jobs found

Used filters:
 • Othersx
 • Policy administration professionalsx
Displaying 1-50 of 454 results.
 • Company SKATTEETATEN KRISTIANSAND S in Other
  15.06.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4098031020 Presentasjon av stillingen:Seksjon Eiendom, er en av fire seksjoner i avdelingen Administrative Tjenester. Eiendom er ansvarlig for alle Skatteetatens 61 eiendommer. Seksjonen har 74 ansatte og er organisert i to faggrupper: Eiendomsforvaltning som har ansvar for leieavtalene - oppfølging av gårdeiere, og tre eiendomsgrupper som har ansvaret for drift av kontorene, de stedlige servicetjenestene og for håndtering og feilretting av IT/AV utstyr. Vår oppgave er å bygge opp under kjerneproduksjonen, og bidra til at ansatte i etaten har en god arbeidsplass å være på.Seksjonen har ambisjoner om å ytterligere forbedre sine tjenester og vi er ute etter deg som har en genuin serviceholdning og et sterkt ønske om å lykkes. Som medarbeider hos oss vil du ha utstr...

 • Company Helsedirektoratet in Other
  14.06.2019 Updated on: 16.06.2019

  Er du god på prosjekt- og utviklingsarbeid? Hos oss får du jobbe med høyt prioriterte i et tverrfaglig miljø i en stilling som er viktig for den videre utviklingen av helseregisterområdet. Arbeidsformen er oppdrags- og prosjektbasert. Vi legger vekt på kontinuerlig forbedring og automatisering av arbeidsprosesser.Arbeidsoppgaverbistå i å etablere prosjekter innenfor avdelingens porteføljekoordinere avhengigheter mellom prosjekter på helseregisterområdetplanlegge og gjennomføre møterlede mindre prosjekterKvalifikasjonerVi ser etter deg som er faglig dyktig og som praktiserer åpenhet og samarbeid.Du må :ha relevant utdanning på masternivåha erfaring med prosjektarbeidha interesse for og kunnskap om informasjonssikkerhet og personvernkommunisere godt på norsk både muntlig og skriftligtrives m...

 • Company Gand videregående skole in Other
  14.06.2019 Updated on: 16.06.2019

  Gand videregående skole er en av Rogalandfylkeskommunes 27 skoler i dag fylkets nest største skole. Den ligger midt ihjertet av Sandnes med god tilgjengelighet for reisende med både tog og buss.Skolen er godt tilrettelagt for de som velger å sykle.Skolens visjon er og vi arbeider for en skolekultur med vekt på , og .Skolenhar ca. 1 000 elever og 180 medarbeidere. Vi har stor bredde og tilbud iprogramområdene herunder bygg og anleggsfagene, helse og oppvekstfagene,service og samferdselsfagene, teknikk og industriellfagene, elektrofagene, påbyggtil generell studiekompetanse og spesialklasser hvor opplæring er organisert imindre grupper.KonsulentGand videregående skole har ledig et årsvikariatfra 01.08.19 til og med 31.07.20 som konsulent i 80% stillingAktuelle arbeidsoppgaver kan være:Sent...

 • Company Pasientombudet i Hedmark og Oppland in Other
  14.06.2019 Updated on: 16.06.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4097252566 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver i 100% fast stilling.Arbeidsområde og sentral oppgaverPasient- og brukerombudet informerer om rettigheter, klage- og erstatningsordninger, bistår med å formulere klage og deltar i møte mellom pasient/bruker/pårørende og tjenestested.Dine viktigste arbeidsoppgaver vil være:informere om rettigheter, klage og erstatningsordninger til de som kontakter pasient- og brukerombudet.bistå med å formulere klagedelta i møte mellom tjenestested og pasient, brukere, og/eller pårørendeDu vil ha utstrakt kontakt med pasienter, brukere og pårørende, og med ansatte i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Tilbakemeldinger til helse- og omsorgstjenesten er en vikti...

 • Company AHUS JESSHEIM in Other
  14.06.2019 Updated on: 16.06.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4096875674 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig en fast hel stilling som rådgiver/forløpskoordinator.DPS Øvre Romerike består av de 4 seksjonene Allmennpoliklinikken, Tidlig intervensjon og rehabilitering for psykosepasienter ( TiRe), Seksjon for gruppeterapi (EFG), Akutteam, samt en døgnenhet med 18 senger. Vi samarbeider med øvrige avdelinger i Divisjon psykisk helsevern og med fastlegene og kommunene i opptaksområdet.Vårt opptaksområde er Øvre Romerike, bestående av 6 kommuner, med i alt 107000 innbyggere. DPS Øvre Romerike har 95 ansatte og bemanningen er tverrfaglig.ArbeidsoppgaverAnsvar for pakkeforløpskoordinering ved DPS Øvre RomerikeKoordinering av samhandling, både internt på sykehuset og med eksterne samarbeidspartnereUtstrakt samarbeid med interne ...

 • Company ØRSTA KOMMUNE SKULE ADMINISTRASJON in Other
  14.06.2019 Updated on: 16.06.2019

  Stillinga er lyst ut som eit 100 % vikariat i perioden 1.8.19-31.7.20. Det kan verte aktuelt med forlenging. Arbeidsoppgåvene som er lagt til stillinga vil hovudsakleg vere administrative oppgåver knytt til ressursdisponering, rekruttering, kompetanseplanlegging samt rettleiing og sakshandsaming mot grunnskule og vaksenopplæring.ArbeidsoppgåverPlanarbeid knytt til seksjon skule sine forvaltingsområdeAdministrative oppgåver knytt til personal- og ressursdisponeringAdministrative oppgåver knytt til rekruttering og kompetansekartleggingSakshandsaming elevsakerKvalifikasjonarPedagogisk utdanning på høgskulenivåRelevant arbeidserfaring frå grunnskuleFørarkort klasse BPersonlege eigenskaparEvne til skriftleg og munnleg framstilling. Kommunen nyttar nynorsk som målformEr utviklingsorientert, serv...

 • Company NAV RAUMA in Other
  14.06.2019 Updated on: 16.06.2019

  NAV Rauma er etablert i partnerskap med NAV Møre og Romsdal og Rauma kommune, og kontoret er lokalisert i kommunehuset på Åndalsnes. Kontoret har 12,8 stillingshjemler, herav 4,8 kommunale.Nav har som overordnet mål å gi mulighet til arbeid og aktivitet, samt å sikre rettighetene til velferdsytelser. Vi tilbyr meningsfylte og utfordrende oppgaver, og gode utsikter til å gjøre karriere i en organisasjon som har svært viktige samfunnsoppdrag. I tillegg til de obligatoriske tjenestene i NAV-kontor har NAV Rauma Husbankens virkemiddel, boliger for vanskeligstilte, boligsosialt arbeid blant ungdom og Jobbsentral. I tillegg har vi et prosjekt for bekjempelse av barnefattigdom.Arbeidsoppgaverveiledning, informasjon og rådgivning knyttet til NAV Rauma sine tjenesterhelhetlig arbeidsrettet oppfølgi...

 • Company Fylkesmannen i Finnmark in Other
  14.06.2019 Updated on: 16.06.2019

  Jobbnorge ID: 171327Ansvarsområde og oppgaverOppvekst - og barnevernavdelingen hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark består av tre seksjoner: barnehage, skole og barnevern. Vi er en engasjert gjeng som er opptatt av utvikling innenfor disse områdene. Nå ønsker vi oss en rådgiver/seniorrågiver som kollega på skoleseksjonen . Stillingen er fast og kontorsted er Vadsø.Våre oppgaver er varierte og omfattende. Vi skal bidra til at alle barn og unge får et godt utbytte av barnehagen og skolen. Barnekonvensjonen er "vår" lov. Vi skal ivareta barn og unges rettssikkerhet innenfor opplæringsloven, friskoleloven og forvaltningsloven og har oppgaver knyttet til elevers psykososiale skolemiljø.Vi bidrar til kompetanseutvikling og følger opp tilskuddsordninger, eksamen og prøvefeltet. Vi har også oppgav...

 • Company Ullevål universitetssykehus in Other
  14.06.2019 Updated on: 16.06.2019

  Org. nr: 975299074 Stillingsident: 4097586270 Presentasjon av stillingen:Klinikk psykisk helse og avhengighet søker rådgiver i stab fag og kvalitet med hovedoppgave å administrere, videreutvikle og koordinere klinikkens fagkompetanse på forebygging og håndtering av trusler og vold i klinikken.ArbeidsoppgaverFaglig rådgiver for arbeidet med forebygging og håndtering av trusler og vold i klinikkenEtablere og koordinere en ressursgruppe av instruktørerVidereutvikle og forbedre opplæring på området, i samarbeid med ressursgruppenOrganisere opplæring av instruktørerBistå ledere med å organisere og dokumentere seksjonens/enhetens opplæringBistå ved risikoanalyser og oppfølging av avviksmeldinger innenfor HMS-områdetBistå ved hendelsesanalyserUtadrettede oppgaverKvalifikasjonerErfaring fra helse,...

 • Company Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) in Other
  14.06.2019 Updated on: 16.06.2019

  Jobbnorge ID: 171908Om stillingenVerden er i rask endring og kommunikasjonsferdigheter blir stadig viktigere for å finne fram til gode løsninger på de utfordringer vi står overfor. Vil du bidra til å utvikle NMBU studentenes skriveferdigheter?Læringssenteret søker en erfaren og engasjert koordinator i 100% stilling som brenner for formidling og å utvikle skrivetilbudene for NMBU studentene.Skrivesenteret består av en koordinator og 7 - 10 entusiastiske og initiativrike studentansatte skriveveiledere som tilbyr hovedsakelig én-til-én-konsultasjoner til alle NMBU studenter.Skrivesenteret tilbyr også ukentlige skrivedager, og samarbeider med universitetsbiblioteket og universitets fagansatte i en rekke skrivepedagogiske aktiviteter.ArbeidsoppgaverI stillingen inngår blant annet følgende arbei...

 • Company SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE NÆRI in Other
  14.06.2019 Updated on: 16.06.2019

  Frå januar 2020 vert vi ein del av Vestland fylkeskommune, saman med det som no er Hordaland fylkeskommune. Vi får då også nye oppgåver innan næringsutvikling, m.a. i samband med utvikling av landbruket i Vestland. Vi har ledig stilling som:RÅDGJEVAR/SENIORRÅDGJEVAR -- LANDBRUK OG NÆRINGSVERKSEMD I DISTRIKTAVi har over tid arbeidd med allsidige oppgåver innan næringsutvikling, og vi bur oss no på eit utvida ansvar innan landbruksområdet frå 2020. Dette gjeld både forvaltning av midlar til utvikling av landbruket og eit aktivt og utadretta næringsarbeid for å utvikle landbruk og skogbruk i Vestland.Den nemnde satsinga på landbruk og skogbruk inngår i eit arbeid med å utvikle næringsverksemd i bygder og distrikt, og femnar også om lokalsamfunnsutvikling.Vi arbeider no med å forme den nemnde ...

 • Company Lensmannen i Sortland in Other
  14.06.2019 Updated on: 16.06.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4093646523 Presentasjon av stillingen:I Nordland politidistrikt, Vesterålen lensmannsdistrikt, Sivilseksjonen, er det ledig fast stilling som førstekonsulent med tiltredelse 01.10.2019.Stillingen er plassert ved Sortland lensmannskontor.Nordland politidistrikt benytter elektronisksøknadsregistrering. Trykk på "Søk stillingen" nedenfor for å søke påstillingen.ArbeidsoppgaverSaksbehandling innen tvangsfullbyrdelseSekretær forliksrådVeilede innen eget fagfelt, samt yte service til publikum og øvrige aktørerDelta i avdelingens forebyggende arbeidEventuelt annen saksbehandling etter seksjonslederens bestemmelseKvalifikasjonerRelevant utdannelse fra høgskole eller universitet, minimum på bachelorgradsnivåErfaring fra saksbehandling i offentlig etatKjennskap til sivil r...

 • Company ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET in Other
  14.06.2019 Updated on: 16.06.2019

  Traineeprogram for mennesker med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanningHar du lyst til å jobbe sammen med oss om spennende oppgaver i Ytelsesavdelingen? NAV står midt oppe i endringsprosesser som følge av digitalisering av tjenestene våre. Vi er en avdeling i løpende utvikling og vi trenger en pålitelig og god medarbeider som kan støtte, avlaste og forenkle ledernes arbeidshverdag.Ytelsesavdelingen har ansvar for de økonomiske støtteordningene (ytelsene) til NAV, både når det gjelder lov- og regelverk, utvikling, drift og styring. Selve saksbehandlingen skjer i forvaltningsenheter over hele landet, samlet i fire resultatområder. Medarbeidere fra Ytelsesavdelingen jobber i utviklingsteam, i tillegg til at avdelingen styrer resultatområdene. Avdelingen har et eget fagmiljø for informasjo...

 • Company NAV Ullern in Other
  14.06.2019 Updated on: 16.06.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4096005659 Presentasjon av stillingen:NAV Ullern har i dag i overkant av 50 ansatte. Vi har nå et ledig ettårig engasjement som saksbehandler i vårt vedtaksteam.NAV Ullern har et godt fagmiljø hvor vi vektlegger tverrfaglig samarbeid og et helhetlig perspektiv på brukernes situasjoner. Vi søker en fleksibel og engasjert person med godt humør som trives med å jobbe i et hektisk arbeidsmiljø.Stillingen er i statlig linje, heltid og ledig for snarlig tiltredelse.ArbeidsoppgaverSaksbehandling etter Folketrygdlovens § 11-5 og Lov og sosiale tjenesterBetjening av publikumsmottaketSakssamarbeid internt på kontoretStillingen innebærer ikke tradisjonelle oppfølgingsoppgaverKvalifikasjonerMinimum 3-årig relevant høyere utdanning fra høyskole/universitetGod skriftlig og mun...

 • Company NAV Alna in Other
  14.06.2019 Updated on: 16.06.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4097144575 Presentasjon av stillingen:Avdeling ungdom og familie har ansvaret for å gi helhetlig oppfølging til ungdom mellom 18-30 år, samt helhetlig oppfølging av familier. Avdelingen har ansvaret for oppfølging av brukere med forskjellige bistandsbehov fra NAV til å komme ut i arbeid.Hovedansvaret for prosjektstillingen er informasjonsarbeid, tett oppfølging og kvalifisering av ungdom i risikosonen. Motvirke utenforskap og radikalisering. Stillingen er en 50% prosjektstilling med mulighet for forlengelse og fast ansettelse.ArbeidsoppgaverOppfølging, veiledning og kvalifiseringIntegreringsarbeidInformasjonsarbeidKontakt og samarbeid med aktuelle samarbeidspartnereAndre arbeidsoppgaver kan påleggesKvalifikasjoner (overskrift)Erfaring fra NAV-kontor og kjennskap ...

 • Company Universitetssykehuset Nord-Norge in Other
  14.06.2019 Updated on: 16.06.2019

  Org. nr: 993515248 Stillingsident: 4097430185 Presentasjon av stillingen:Kunne du tenke deg å kombinere klinikk- og forbedringsarbeid på overordnet nivå?Kontinuerlig forbedring er UNNs langsiktige utviklingsarbeidmed fokus på daglige, pasientnære forbedringer. Gjennom kompetanseutvikling ogtrening, i team og i partnerskap med pasienter og brukere, skal vi bygge kulturfor kontinuerlig, varig og virkningsfull forbedring av våre arbeidsprosesser.Som en del av direktørens stab er det etablert en enhet somer satt til å lede og koordinere implementeringen av denorganisasjonsomfattende styrkede satsingen på systematisk forbedringsarbeid iUNN.Hovedoppgavene våre er å bidra til å bygge gjennomgåendesystemer og kultur for kontinuerlig forbedring i foretaket. Vi skal samle,koordinere og utvikle forbe...

 • Company LIERNE KOMMUNE PLAN OG UTVIKLINGSSJ in Other
  12.06.2019 Updated on: 15.06.2019

  Er du bygningsingeniør eller har fagskoleutdanning innen EBA / FDV?Som en del av teamet i Plan og utviklingsetaten får du jobbe med drift av kommunale bygg og anleggDu får ansvar for vedlikeholdsplaner for kommunale byggDu får ansvar for at vedlikeholds- og driftsplaner blir omsatt i praksisDu får ansvar for drift av kommunens vann og avløps anlegg (forbehold om omfang)Du får lederansvar for kommunens driftsteam, bestående av vaktmestere og VA-operatørDu får ansvar for oppfølging av kommunens renovasjons avtalerDu kan få prosjektansvar ved nye byggeprosjektSom du ser -- om ikke EN enkelt oppgave er din store drøm, kan vi garantere en variert hverdag.For deg som ikke er kjent med kommunen kan vi fortelle:Lierne er en kommune på 2961 km2 -- altså 6 ganger så stort som Oslo eller like stort s...

 • Company NAV Eid in Other
  12.06.2019 Updated on: 15.06.2019

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :NAV Eid har ledig 100 % kommunal stilling som jobbspesialist frå 01.september 2019.Jobbspesialisten skal arbeide etter prinsippa for inkluderingskompetanse, og det er ønskjeleg at vedkomande har kjennskap til Supported Employment som metode. Denne metodikken er ei arbeidsretta teneste som inneber tett oppfølging av personar som treng bistand for å kome i arbeid, samt mykje tid ute hos arbeidsgjevarar.Vi søkjer etter ein dyktig relasjonsbyggar med initiativ, engasjement og entusiasme.Ansvarsområde og arbeidsoppgåver:Identifisere jobbsøkjarane sine interesser, sterke sider, ferdigheiter og evner, og matche desse med rett jobb/arbeidsgjevarMøte med potensielle arbeidsgjevarar og aktivt oppsøkje bedrifterReiseverksemd i kommunen/regionenSkap...

 • Company Samisk høgskole in Other
  12.06.2019 Updated on: 15.06.2019

  Jobbnorge ID: 171815VirgesisdoalluBargoviidodat virggisSámi allaskuvla hálddasa ofelasdoaimma Norgga ráddehusa ovddas. Doaibma álggahuvvui 2004s ja lea dan rájes bures lihkostuvvan gaskkustit dieduid sápmelaccaid birra Norgga joatkkaskuvlaohppiide. Mis leat jahkásaccat njeallje sámi ofelacca geat mátkkostit miehta Norgga. Ráddeaddis lea guovddás rolla Ofelas-doaimmas.Ofelaccaid cuovvulahttin, ja sin bagadeapmi praktihkalas ja fágalas gazaldagaiguinOfelas-doaimma ovdánahttinHálddahuslas ovddasvástádus OfelasdoaimmasFágalas ovddasvástádus Ofelas-oahpu oahppoovttadagaide Samisk kultur- og samfunnskunnskapEará barggut maid lagamus hoavda bidja.Virgi gullá Giela, duoji, boazodoalu ja servodatdiehtaga goahtái. Ofelas-doaimmas leat guokte ráddeaddi virggi, mas nuppi virggis lea váldoovddasvástádu...

 • Company Oslo politidistrikt in Other
  12.06.2019 Updated on: 15.06.2019

  Felles enhet for utlending og forvaltning er en funksjonell driftsenhet i Oslo politidistrikt. Enheten er organisert i fire seksjoner. Seksjon for utlendingskontroll, Seksjon for utlendingsforvaltning, Forvaltningsseksjon og Påtaleseksjon, samt en Administrativ stab. Vårt ansvarsområde er å ivareta oppgaver knyttet til førstelinje utlendingsforvaltning i politiet, grensekontroll, utlendings- og identitetskontroll, etterforskning og iretteføring av straffesaker. Enheten har også ansvar for politidistriktets forvaltningsgjøremål, blant annet våpenforvaltning, kontroll av vaktvirksomhet, førerkortsaker og pass.Ved Seksjon for utlendingskontroll, etterforskningsavsnittet er det oppstått ledighet i fast stilling som SKO 1363 Seniorkonsulent. Stillingen er plassert ved straffesaksekspedisjonen o...

 • Company Utdanningsdirektoratet in Other
  12.06.2019 Updated on: 15.06.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4094798264 Presentasjon av stillingen:Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Avdeling for digitale tjenester (DIT) har sine hovedoppgaver knyttet til utvikling av digitale ferdigheter og digital kompetanse. Avdelingen utvikler tjenester på nasjonalt nivå som understøtter arbeidet med dette på regionalt og lokalt nivå. I porteføljen inngår dubestemmer.no, iktplan.no, delrett.no, kompetanse.udir.no og digilær.no.Ved direktoratets Tromsø-kontor er det ledig stilling som førstekonsulent/rådgiver. Den vi søker vil ha sine hovedoppgaver knyttet til forvaltning og utvikling av våre brukerrettede tjenester. Vi søker teknologisk kompetanse som kan bidra til å utvikle tjenestene våre. I dette inngår oppfølgin...

 • Company Nærings- og fiskeridepartementet in Other
  12.06.2019 Updated on: 15.06.2019

  Jobbnorge ID: 171769Om stillingen:Stillingen er en del av traineeprogrammet i staten og er forbeholdt personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning.Konkurransepolitikken har betydning for den samlede verdiskapingen i økonomien. Gjennom å legge til rette for konkurranse mellom bedrifter, øker effektiviteten, og forbrukerne vil få flere og bedre produkter til lavest mulig pris.Konkurransepolitisk avdeling arbeider for effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser, gjennom å fremme konkurransehensyn på ulike politikkområder. Nasjonale og internasjonale regelverk er de viktigste virkemidlene for å oppnå effektiv ressursutnyttelse. Et godt samspill mellom jus og økonomi er avgjørende for å utvikle gode regelverk som kan håndheves effektivt.Ansvaret for konkurransepolitikken innebærer bla...

 • Company Øksnes kommune in Other
  12.06.2019 Updated on: 15.06.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4095023994 Presentasjon av stillingen:Konsulent i sentraladministrasjonen, vikariat med mulighet for fast tilsetting.ArbeidsoppgaverKonsulenten skal jobbe tverrsektorielt , og rapportere direkte til rådmannsnivået. Stillingen vil innebære saksbehandling, rapportering og analyse. Deltakelse i / ledelse av planarbeid, utviklingsarbeid og prosjektarbeid. Konsulenten vil være administrasjonens koordinator for folkehelsearbeid. Stillingen vil innebære koordinering av faggrupper innenfor oppvekst og helse, og vil være viktig i arbeidet med forebygging og samhandling på tvers i Øksnes kommune.KvalifikasjonerMinimum 3 års relevant høyskoleutdanning (bachelor). Kunnskap om offentligforvaltning, og erfaring med planarbeid, prosjekt og saksbehandling. Må enkelt kunne sette ...

 • Company Olje- og energidepartementet in Other
  08.06.2019 Updated on: 14.06.2019

  Jobbnorge ID: 171434Om stillingenI Seksjon for klima og luftforurensning i Avdeling for klima, industri og teknologi er det ledig fast stilling som førstekonsulent, rådgiver eller seniorrådgiver. Nyutdannede kan søke. Stillingen er en del av traineeprogrammet i staten og er forbeholdt personer med høyere utdannelse og nedsatt funksjonsevne.ArbeidsoppgaverSeksjon for klima og luftforurensning har ansvar for departementets arbeid med nasjonal klimapolitikk og oppfølging av internasjonale miljøspørsmål vedrørende utslipp, herunder internasjonale klimaforhandlinger og regionalt klimasamarbeid.Du vil jobbe med:Utarbeide utslippsprognoser og tiltaksanalyserVurdere virkemiddelbruk, herunder avgifter og kvoterVurdere forhold knyttet til politikk for fangst og lagring av CO2 (CCS)Følge opp internas...

 • Company Universitetet i Agder in Other
  08.06.2019 Updated on: 14.06.2019

  Jobbnorge ID: 171678Om stillingenVed Universitetet i Agder er det ledig en til to faste 100 % stillinger som rådgiver/førstekonsulent. Stillingen/stillingene er knyttet til etter- og videreutdanningsenheten . Hovedarbeidssted er Campus Kristiansand, men tilstedeværelse ved Campus Grimstad må påregnes.Handelshøyskolen, som er AACSB akkreditert, har ca. 2000 studenter og ca. 100 vitenskapelige ansatte og tilbyr studier innen økonomi og administrasjon, HR, markedsføring, reiselivsledelse, rettsvitenskap og innovasjon, på bachelor-, master- og PhD-nivå, og med god søkning til studiene. Det tilbys også en rekke emner innen etter, - og videreutdanning i tillegg til en erfaringsbasert MBA (Executive Master of Business Administration). Det legges vekt på internasjonale, innovative og ansvarlige pe...

 • Company Politihøgskolen in Other
  08.06.2019 Updated on: 14.06.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4095080162 Presentasjon av stillingen:I Forskningsavdelingen i Oslo er det til og med 30.06.20 ledig en midlertidig stilling som førstekonsulent.Stillingen innebærer bistand til studielederen med administrative oppgaverknyttet til masterutdanninger, administrativ bistand til avdelingsleder og avdelingenfor øvrig. Stillingen inneholder også selvstendige oppgaver. Forskningsavdelingenbestår av ca 30 ansatte. Nærmeste foresatte for stillingen vil være studielederenfor masterprogrammenene Master i politivitenskap og Erfaringsbasert master i etterforskning.ArbeidsoppgaverDaglig administrasjon knyttet til drift av masterprogrammene og bistand til studielederKoordinering mellom studieleder, emneansvarlig og studieavdelingen i forbindelse med eksamensplanlegging og -gjen...

 • Company Rogaland Fylkeskommune in Other
  08.06.2019 Updated on: 14.06.2019

  Rogaland fylkeskommune søker en engasjert og faglig dyktig rådgiver innen folkehelsearbeid.Stillingen er plassert i regionalplanavdelingen med 34 ansatte. Regionalplanavdelingen har ansvar for utarbeiding av regionale areal- og transportplaner, temaplaner, og for kontakt og veiledning i forbindelse med kommunal planlegging. Avdelingen har i tillegg ansvar for klima, vannforvaltning, friluftsliv, universell utforming, internasjonalt arbeid og miljøsaker. Avdelingen ledes av regionalplansjef.Arbeidsoppgaver:Regionalt folkehelsearbeid i samsvar med føringene i regionalplan for folkehelse i Rogaland og fylkeskommunens lovpålagte ansvar for folkehelse.Deltakelse i tverrfaglig arbeid, prosjekter og prosesser både internt i fylkeskommunen og eksternt mot aktørene i partnerskap for folkehelse i Ro...

 • Company Statens barnevern og familievern in Other
  08.06.2019 Updated on: 14.06.2019

  Jobbnorge ID: 171622Om stillingeneVed regionkontoret i Tønsberg, seksjon faglig støtte, er det ledig to faste 100% stillinger som seniorrådgivere.Seksjon faglig støtte består av 16 medarbeidere, og er en av tre seksjoner som utgjør regiondirektørens stab.Seksjonens arbeidsoppgaver/ansvarsområderGodkjenning og kontinuerlig kvalitetsvurdering av private, kommunale og statlige barnevernsinstitusjoner, i henhold til lov om barneverntjenester (hovedoppgave)Saksbehandling, utviklings- og forvaltningsoppgaver innenfor områdene barnevern, familievern og adopsjonLede fag- og utviklingsprosjekter, og utarbeide innspill til overordnet myndighet gjennom høringer og samarbeid.Lederstøtte internt i regionenArbeidsoppgaver vil kunne endres etter behov.Reisevirksomhet må påregnes.Fagfeltet er i sterk utvi...

 • Company Fiskeridirektoratet in Other
  08.06.2019 Updated on: 14.06.2019

  Jobbnorge ID: 171600Om stillingenFiskeridirektoratet deltar i statens traineeprogram. Traineeprogrammet er en del av statens satsning for å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidsmarkedet. Region Midt har nå en ledig stilling som trainee. Stillingen er forebeholdt personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning. På kan du finne mer informasjon.Region Midt har nå en ledig stilling som rådgiver / trainee ved regionkontoret i Ålesund. Andre kontorsteder innenfor regionen kan vurderes. Stillingen er midlertidig i to år, med mulighet for ytterligere ett års forlengelse. Etter endt periode kan det bli mulighet for fast ansettelse.Region Midt dekker fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag. Regionen har en stor og variert fiskeflåte og står for rundt 1/3 av norsk fiskeeksport. ...

 • Company NAV EIGERSUND in Other
  08.06.2019 Updated on: 14.06.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4095070177 Presentasjon av stillingen:Det er ledig 100% stilling som programveileder ved NAV EigersundArbeidsoppgaverRegjeringen har lovfestet at alle NAV kontor skal tilby et kvalifiseringsprogram med tilhørende stønad overfor personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne med ingen eller svært begrensede ytelser i folketrygden. Deltakelse i programmet skal bidra til at flere i målgruppen kommer i arbeid.Kvalifiseringsprogrammet er et kommunalt ansvar.Kvalifikasjoner3-årig helse og sosialfaglig utdanning, eller annen relevant utdanning på høyskole eller universitetsnivå.Erfaring fra veiledning og oppfølgingsarbeidGod muntlig og skriftlige norskferdigheterGode ferdigheter i bruk av IKT- verktøyFørerkort kl. BSøkere som ikke har norsk som sitt morsmål, be...

 • Company Sortland Arbeidssenter AS in Other
  08.06.2019 Updated on: 14.06.2019

  Som jobbkonsulent skal du følge opp arbeidssøkende personer som er innmeldt fra NAV, og gi bistand med mål om integrering i ordinært arbeidsliv. Bistanden kan gis i form av kompetansekartlegging, utdanning -- og yrkesveiledning, bistand til å finne egnet arbeidsplass, tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen, opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter, samt råd og veiledning til arbeidsgiver.Vi søker en person som:· Har høgskoleutdanning innen helse og sosialfag, eller pedagogisk utdanning.· Har grunnleggende respekt for andre mennesker og er god på å bygge relasjoner.· Jobber selvstendig og er resultatorientert.· Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.· Har kunnskap og erfaring om ulike brukergrupper, og om tilrettelegging av arbeid for personer med nedsatt yrkesde...

 • Company Høgskulen på Vestlandet in Other
  08.06.2019 Updated on: 14.06.2019

  Jobbnorge ID: 171337Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig ei ?fast stilling i 100% som seniorkonsulent i studieadministrasjonen ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, campus SogndalTil stillinga ligg ansvar for utdanningskvalitet med vekt på praksiskoordinering, rettleiing av studentar og tilsette i studieadministrative saker og kvalitetssikring av studieprogram og emne. Stillinga krev stor grad av sjølvstende og inneber ansvar for sakshandsaming og utviklingsoppgåver, samt samhandling eksternt og mellom einingar i HVL.Ansvars- og arbeidsoppgåver:Koordinering av praksis ved utdanningar i fakultetetSamhandling med eksterne samarbeidspartnararRettleiing innanfor praksisområdetArbeid med planar og retningsliner for praksisRettleiing av studenter og tilsette i studieadmini...

 • Company Eidsvoll Verk skole in Other
  08.06.2019 Updated on: 14.06.2019

  Presentasjon av stillingen:Eidsvoll Verk skole er en barneskole, med ca. 240 elever og 35 ansatte. Skolen har et meget stabilt og høyt kvalifisert personale. Det er gode forbindelser til Eidsvoll Verk med offentlige kommunikasjonsmidler, og reisetiden med tog fra Oslo S er ca en halv time.Skolen har nå ledig stilling som saksbehandler i 50 % stilling - kontor/resepsjon. Stillingen er ledig fra 01.08.19. Stillingen kan om ønskelig, kombineres med 50 % stilling som assistent i SFO.Ta gjerne kontakt med skolen hvis du har spørsmål eller er nysgjerrig på hvem vi er.ArbeidsoppgaverGenerell saksbehandlingInnkjøp, faktura og regnskap (Agresso)Resepsjons- og sentralbordtjenesteSkoleadministrasjon (Visma)Arkivering (ePhorte)Praktiske gjøremål knyttet til skoledriftAnnet arbeid etter avtale med rekt...

 • Company REDD BARNA in Other
  08.06.2019 Updated on: 14.06.2019

  Would you like to be a part of our international humanitarian work for children's rights?? We have an exciting vacancy (permanent position) open for a Senior Advisor focusing on our partnership with the Norwegian Ministry of Foreign Affairs (NMFA). This is an exciting time to join the team as we are currently in midst of developing a new Strategic Partnership for Humanitarian Assistance with the NMFA. We are looking for a person who can lead our efforts in driving this partnership forward working closely with our Humanitarian Director and Director of International Programmes.The position sits with the Institutional Partnership Section within the International Program Department. The Institutional Partnership Section is responsible for developing and maintaining Save the Children Norway's (...

 • Company VINDAFJORD KOMMUNE RÅDMANNEN in Other
  05.06.2019 Updated on: 10.06.2019

  Me søkjer:Leiar i 100% fast stilling ved Service og fellestenester frå 01.10.2019.Hovudarbeidsoppgåverleiar for post-sak-arkiv, servicetorg og politisk sekretariatpersonal- og økonomiansvar for stabseiningautvikling og vedlikhald av kommunen sine administrative rutinar innan sakshandsaming, service og arkivsystemansvar for kommunen sitt sakshandsamingssystemoverordna ansvar for politisk sekretariat og valsakshandsamaroppgåver og avgjerdsansvar etter delegert mynde frå personal- og organisasjonssjefandre oppgåver kan verta tillagt av personal og organisasjonssjefKvalifikasjonerRelevant høgare utdanning, erfaring frå og kunnskap om offentleg forvaltning, sakshandsaming og arkiv, erfaring frå serviceorientert verksemd, leiarerfaringAndre opplysningerStillinga vil ha personal og organisasjonss...

 • Company NAV Finnøy in Other
  05.06.2019 Updated on: 10.06.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4088795016 Presentasjon av stillingen:NAV Finnøy betjener i overkant av 3000 innbyggere, og er tilsammen 6 ansatte. Den 01.01.2020 skal Finnøy kommune slå seg sammen med Stavanger og Rennesøy kommune. I forbindelse med sammenslåingen vil det bli etablert et nytt NAV-kontor, NAV Rennesøy og Finnøy. Den som blir tilsatt i stillingen vil derfor ansatt måtte jobbe både på Finnøy og Rennesøy etter 01.01.2020.NAV Finnøy jobber for å realisere NAV sin målsetting om å få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad. De ansatte jobber med både statlige og kommunale tjenester, slik at bruker skal oppleve helhetlig oppfølging fra NAV. Den som ansettes må også påberegne å jobbe med både statlige og kommunale tjenester.ArbeidsoppgaverKartlegge kompetanse og vurdere brukers ...

 • Company STATPED TROMSØ in Other
  05.06.2019 Updated on: 11.06.2019

  Statped arbeider innenfor seks de fagområde; synsvansker, hørselsvansker, samansette lærevansker, språk- og talevansker, døvblindhet eller kombinerte sansetap og ervervet hjerneskade. For fire av disse fagområda er det ledernettverk samansatt av avdelingsledere i fagavdelingene fra de fire regionene, en representant fra Statped læringsressurser og teknologi (SLoT), en kommunikasjonsrådgiver og en FoU-rådgiver. Alle ledernettverk blir ledet av en regiondirektør.Ledernettverkene har ansvar for koordinering og samhandling på tvers av regioner og fagområde, og har ansvar for tjenesteutviklingen innen sitt fagområde i Statped. Ledernettverkene har også ansvar for samarbeidet med brukerorganisasjonene på sitt fagområde. Samt ansvar for utviklingen av det faglige innholdet på Statped.no og oppføl...

 • Company DISKRIMINERINGSNEMNDA in Other
  04.06.2019 Updated on: 09.06.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4092087287 Presentasjon av stillingen:Diskrimineringsnemnda har nå ledig inntil 2 midlertidige stillinger som juridisk førstekonsulent (eventuelt rådgiver) ut 2019 og 1 slik stilling ut 2020. Det kan være mulighet for forlengelse. Stillingene er i nemndas sekretariat som har kontorsted i Statens hus i Bergen sentrum. Du må ha fullført og bestått juristutdannelse for å være aktuell for stillingene.Diskrimineringsnemndas samfunnsoppdrag er å avgjøre klagesaker om diskriminering og trakassering. Nemnda kan også treffe vedtak om oppreisning og erstatning, samt utferdige hastepålegg.Vi tilbyr spennende og utviklende arbeidsoppgaver innen et rettsfelt som det er stort fokus på i befolkningen og som er i rask utvikling. Vi har fleksibel arbeidstid og en rekke andre gode...

 • Company Bydel Bjerke in Other
  04.06.2019 Updated on: 10.06.2019

  Administrasjonsavdelingen har ledig stilling som spesialkonsulent - økonomi. Avdelingen har det overordnede ansvaret for HR/økonomi strategi/støttefunksjoner, kvalitet og beredskap, anskaffelser, IKT og interne driftsoppgaver.ArbeidsoppgaverStillingen er tillagt økonomi støttefunksjon for avdelingsdirektører/bydelsdirektørenSpesialkonsulenten har oppgaver knyttet til bydelens budsjett, prognose og regnskapBudsjett oppfølging i samarbeid med avdelingsdirektøreneUtvikle og følge opp økonomirutiner i virksomhetsstyringenSpesialkonsulenten arbeider teambasert med vekt på budsjett, prognose - strategiSaksbehandlingsoppgaver innen fagfeltetKvalifikasjonerRelevant høyskoleutdanning på minimum bachelornivåArbeidserfaring innen økonomi med vekt på budsjett innen offentlig forvaltningAnalytisk og e...

 • Company Fylkesmannen i Oppland in Other
  04.06.2019 Updated on: 10.06.2019

  Jobbnorge ID: 171138Fast stillingFylkesmannen i Innlandet har ledig fast stilling i enhet for kommunal og regional samordning.Stillingens ansvarsområderEnheten vår har arbeidsoppgaver innenfor områder som kommuneøkonomi, plan og kommunal fornying. Vi har også et ansvar for samordning av dialogen og samarbeidet med kommunene, både internt og med andre regionale aktører.Kvalifikasjoner og arbeidsoppgaverVi er i dag et team på fem ansatte med bred tverrfaglig kompetanse, som vi ønsker å styrke med deg som har:. Høyere utdanning innen økonomi. Statistikk- og analysekompetanse. God kjennskap til KOSTRA. God kjennskap til kommunal og statlig forvaltning. God muntlig og skriftlig formidlingsevne, gjerne med prosessveiledererfaringDu vil i stor grad få mulighet til å påvirke måten vi jobber på, så...

 • Company Dysjaland skule in Other
  04.06.2019 Updated on: 10.06.2019

  Kort om stillingenDysjaland skule søkjer skulekonsulent i 86% fast stilling.Det kan bli aktuelt å auke stillingsprosenten etter avtale.Vår skulekonsulent er skulen sitt ansikt utad og har ein variert og spanande arbeidsdag.ArbeidsstedDysjaland skuleArbeidsoppgaver:Oppgåvene er varierte og inneheld blant anna:Ta imot besøkjande, betjene sentralbord og resepsjonBidra i daglege driftsoppgåver (journalføring, dokument-/fakturabehandling)Bistå leiinga administrativt og praktiskGje informasjon, rettleiing og service til elevar,foreldre/føresette, tilsette og andreJobbe i skulen sine ulike administrative systemYmse oppgåver i forhold til løn og personal, bidra i arbeidet med å planleggje og organisere vikardekninga på skulenBestillingar og innkjøpFølge opp administrasjon av skuleskyss, utleige, s...

 • Company OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET in Other
  04.06.2019 Updated on: 10.06.2019

  Økonomirådgiver ved fakultet for Teknologi, Kunst og DesignVil du hjelpe oss med økonomistyringen i fakultetet?Fakultet for Teknologi, Kunst og Design ( TKD) er i en rivende utvikling og er forventet å ekspandere de nærmeste årene. Ved Seksjon for økonomi i fakultetsadministrasjonen har vi ledig et vikariat som vil ha koordinering av budsjettarbeid, analysearbeid og rapportering som hovedoppgaver.Seksjon for økonomi av 6 medarbeidere. Vi jobber vi med budsjettering, analyser, rapportering, ekstern finansiering og videreutvikling av etter- og videreutdanning i fakultetet, utbetaling av timelønn, inngående fakturaer, reiseregninger og andre utlegg. I tillegg har seksjonen ansvar for store innkjøp i fakultetet.Stillingen rapporterer til seksjonssjef for økonomi.Dine arbeidsoppgaver vil i hove...

 • Company Bydel Sagene Sosialtjenesten in Other
  04.06.2019 Updated on: 10.06.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4091888607 Presentasjon av stillingen:NAV Sagene er et ambisiøst og utviklingsorientert NAV kontor med ca 160 medarbeidere. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre tjenester. Dette for å sikre våre brukere mulighet for arbeid, mulighet for meningsfull aktivitet og mulighet for inntektssikring i henhold til lovfestede rettigheter.NAV Sagene sosialtjeneste har ca. 100 ansatte på kommunal side. Vi er organisert i 6 fagavdelinger/seksjoner, og vi søker nå etter en veileder i mottaksseksjonen. Seksjonen består i dag av 14 medarbeidere som jobber med saksbehandling etter lov om sosiale tjenester i NAV, kvalifiseringsprogrammet og tiltaksoppfølging av unge under 30 år. Vi er nå på jakt etter en veileder som skal jobbe med tiltak og kvalifiseringsprogrammet for bruker...

 • Company Sør-Varanger kommune in Other
  04.06.2019 Updated on: 10.06.2019

  Kort om stillingenVed Kirkenes Havn KF er det ledig 100 % stilling som fagleder økonomi og administrasjon.EnhetKirkenes havn KF er et kommunal foretak som skal ivareta de forvaltnings og driftsmessige oppgaver Sør-Varanger kommune har etter havne- og farvannsloven. Foretaket skal bidra til en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med skipstrafikken og annen bruk av kommunens havneområde. Kirkenes havn KF forvalter kaianlegg med tilhørende bygninger, arealer og utstyr i Kirkenes, Bugøynes og Lanabukt. Foretaket eier M/S Kraft Johanssen (197 BRT 2225 HK). Havna er tilknyttet oljevernberedskap og sentralt havnesikkerhetsarbeid. Vi bruker Portwin som havnedatasystem, Visma Enterprise for økonomi- og personalforvaltning, og Acos Websak for saksbehandling. Havnevesenet har en omsetning å...

 • Company GJEMNES KOMMUNE FOREBYGGENDE HELSE in Other
  04.06.2019 Updated on: 10.06.2019

  Det er ledig sykevikariat 50% med mulighet for utvidelse fra snarest, som saksbehandler på kommunehuset i Gjemnes kommune.Vikariatet går til 31.12.2019Den ansatte vil ha servicekontoret på kommunehuset som sin arbeidsplass.HovedoppgaverEnklere saksbehandlingSentralisert post- og arkivskanningKommunens arkivPublikumsbetjening og informasjonOppdatering av kommunens Facebook og hjemmesideTilleggsoppgaver ved behovKvalifikasjonskravGjerne høgskole- eller universitetsutdanning, men relevant erfaring med saksbehandling og arkiv kan kompensere for utdanningskravetGode datakunnskaperUtadvendt og positiv innstillingSelvstendig og fleksibelGode samarbeidsevnerPositiv til varierte arbeidsoppgaverPersonlige egenskaper/egnethet/erfaring vil bli vektlagtVi kan tilbyvarierte og interessante arbeidsoppgav...

 • Company Høgskulen på Vestlandet in Other
  04.06.2019 Updated on: 10.06.2019

  Jobbnorge ID: 171090Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Avdeling for forsking, internasjonalisering og innovasjon er det ledig ei fast 100% stilling som forskingsrådgjevar knytt til arbeid med forskingsetikk og personvern i forsking.Om stillinga:Forskingsrådgjevaren vil ha ei sentral rolle i tilrettelegging, koordinering og oppfølging av arbeidsoppgåver og utvikling av administrative tenester innanfor funksjonsområdet forskingsetikk og personvern i forsking. Stillinga rapporterer til avdelingsleiar for Avdeling for forsking, internasjonalisering og innovasjon.Stillinga er ikkje knytt til ein bestemt campus, arbeidsstad kan vere Haugesund, Stord, Bergen, Førde eller Sogndal.Ansvars- og arbeidsoppgåver:Ansvarsområde lagt til stillinga er administrasjon, rådgjeving og forvalting knytt til høgs...

 • Company Høgskulen på Vestlandet in Other
  04.06.2019 Updated on: 10.06.2019

  Jobbnorge ID: 170877Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Avdeling for arealforvaltning, drift og utvikling er det ledig en stilling som i Seniorkonsulent - Arealforvalter TE PlanOm stillingen:Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ledig stilling som seniorkonsulent arealforvalter TE Plan i 100% stilling ved Avdeling for arealforvaltning, drift og utvikling (ADU). Arbeidsted er arealforvaltning ved campus Bergen. Den som blir tilsatt i stillingen skal i hovedsak arbeide med et nyetablert IKT system for ressurs- og personalplanlegging, TE Plan. Stillingen vil være plassert i Fellesadministrasjon, men skal som superbruker av systemet arbeide tett sammen med fakultetene. Stillingen skal bidra til samarbeid på tvers i organisasjonen, og sammen med fakultetene arbeide med å etablere felles rutiner o...

 • Company FJELL BJØRG AS in Other
  04.06.2019 Updated on: 10.06.2019

  For vår kunde søker vi etter en saksbehandler som skal jobbe med leasingavtaler av nytt og brukt it utstyr. Bedriften er markedsledene innen sitt felt. Fra bruk og kast av it-utstyr til sirkulær bruk- og gjenbruk. Det er vanligvis 3 år leietid på utstyr, bedriften tar det da tilbake, renser det og selger det i Europa. Bedriften er internajsonal og har kunder i Skandinavia og Europa. Rett utenfor Oslo har de sitt eget verksted som renser og reparerer it utstyr for gjenbruk.Bedriften søker etter en ny saksbehandler, da det er en som skal slutte.Det er ønskelig med oppstart 05.08.19 og lønn etter avtale. Stillingen er ment å bli fast for den rette.ArbeidsoppgaverFølge opp kunder, leverandører og samarbeidspartnere via mail og telefonOpprette og "selge av" leasingavtalerFølge opp kontraktene o...

 • Company SKAUN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  29.05.2019 Updated on: 03.06.2019

  Vår medarbeider går over i ny stiling og vi søker hennes etterfølger.Tildelingskontoret for Helse -og mestring betjener enhetene Rossvollheimen, Hjemmetjenesten og Barn, familie og helse.Kontoret har 1,8 årsverk og er organisatorisk lagt under Hjemmetjenesten, og har kontor på Rossvollheimen.Hos oss er brukeren i fokus!Arbeidsoppgaver:Saksbehandling innen alle tjenestene som enhetene representererIPLOS-ansvarligJobben krever:Bachelor innen helsefagUtdanning/erfaring innen saksbehandling, fortrinnsvis innen helseGode datakunnskaper Lojalitet og gode samarbeidsevnerFleksibilitetGod i kommunikasjonInteresse for å læreVi tilbyr:Gode kollegaerAktivt miljø med mange utfordringerGod opplæring Allsidighet i oppgaverAldri en kjedelig dagVi legger gjerne til rette for videreutdanning, og kan tilby e...

 • Company STATPED HEIMDAL (VO 1607) in Other
  29.05.2019 Updated on: 04.06.2019

  Statped midt, avdeling syn, har ledig 1-2 faste stillingersom rådgiver/seniorrådgiver. Vi søker deg som er interessert og har erfaringfra tidlig innsats og pedagogisk arbeid med både barn i førskolealder og/ellererfaring fra opplæring i skolen. Fagavdeling syn har spesialisert kompetanse påsynsnedsettelser og tilrettelegging av læringsmiljø for barn, unge og voksnemed synsvansker. Avdelingen gir individ- og systembaserte tjenester, som synsutredning,rådgivning, kompetanseutvikling, kunnskapsformidling og kurs.Sentrale oppgaver i stillingene vil være utredning,rådgivning og kunnskapsformidling opp mot tiltak som legger til rette for godeutviklingsmiljø og fremmer inkludering for barn, unge og voksne medsynsvansker. Barn kan ha synsvansker kombinert med andre vansker og vivektlegger å ha ei ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Others; Policy administration professionals Edit filters