Jobmonitor. Search results for Others, Primary school teachers

300 Jobs found

Used filters:
 • Othersx
 • Primary school teachersx
Displaying 1-50 of 300 results.
 • Company SOLEVÅG SKULE in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4457030403 Presentasjon av stillingen:Det kan verte ledig vikariat for kontaktlærar på småskuletrinnet/mellomtrinnet frå 3. januar 2022 og ut skuleåret 2021/2022 med moglegheit for forlenging.ArbeidsoppgåverDet kan verte ledig kontaktlærar på småskuletrinnet/mellomtrinnet frå 3. januar 2022 og ut skuleåret 2021/2022 med moglegheit for forlenging, og interesserte vert oppmoda om å søkje.Vi legg vekt på at den som vert tilsett skal arbeide målretta for at elevane skal ha eit trygt, godt og inkluderande læringsmiljø, oppleve god klasseleiing, planlegging og oppfølging av læringsprogresjonen.Vidare legg vi vekt på godt samarbeid med føresette, kollegaer og andre instansar. For stillinga er bruk av Ipad/læringsbrett sentralt i undervisninga.KvalifikasjonarGrunnskulelæ...

 • Company NORDRE STRAND SKOLE in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VOLSDALEN SKOLE in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4455708207 Presentasjon av stillingen:Vi søkjer faglærar i ei 100 % stilling f.o.m 01.02.22 ved Volsdalen skole.ArbeidsoppgåverFaglærar med undervisning i ulike fag hovedsakeleg på 5.-7. trinn.Delta og forplikte seg i pedagogisk utviklingsarbeid i trinnsamarbeid og kollegiet generelt.Planlegge, gjennomføre og evaluere læringsarbeidet for sine grupper og elevar saman med kollegaer.KvalifikasjonarGrunnskulelærarutdanning 1.-7. eller 5.-10. er ønskelegFagkompetanse eller erfaring innanfor kunst og handverk, musikk og spesialundervisning er ønskeleg, men det er òg aktuelt med andre fagkombinasjonar.Søkjar som er personleg eigna blir vektlagt ved tilsetting.Personlege eigenskaparVi søkjer ein engasjert, strukturert, og bidragsytande lærar som likar å jobbe i team.Du m...

 • Company VEGÅRSHEI SKULE in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: 975289850 Stillingsident: 4453939948 Presentasjon av stillingen:Lærer vikariat 50 %ArbeidsoppgaverVegårshei skule vil fra 01.01.22 til 31.07.22 ha ledig 50 % vikariat med undervisningsstilling ved skolen.Vi søker pedagog med godkjent allmenn- eller grunnskoleutdanning til denne stillingen. Det vil være en fordel om man blant annet har spesialpedagogikk, engelsk, norsk, og kunst -- og håndverk i fagkretsen.Våre fokusområder er «fra IOP til TPO», den viktige voksenrollen, et trygt og inkluderende læringsmiljø, og et godt arbeidsmiljø. Det vil også være aktuelt med kontaktlærer ansvar.KvalifikasjonerGodkjent utdanning til stillingenGode samarbeidsevnerTydelig klasselederLøsningsorientert og fleksibelResultatbevisstPersonlige egenskaperPersonlige egenskaper blir vektlagt, du må være t...

 • Company BORKENES SKOLE in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Om stillingenOm Kvæfjordskolen:Borkenes skole har rundt 60 ansatte, i hel- og deltidsstillinger, og omlag 300 elever på 1.-10. klassetrinn.Det satses mye på utviklingsarbeid i oppvekstkommune Kvæfjord, hvor tidlig innsats er et viktig innsatsområde. Skolene i Kvæfjord arbeider for å skape skolehverdager og læringsmiljøer der elevene opplever mestring og lærelyst. Dersom du er opptatt av å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge kan en undervisningsstilling i Kvæfjordskolen være noe for deg.  Lærerstilling  ledig fra 01.01.2022ArbeidsoppgaverUndervisningKlasseledelseSamhandling skole-hjemTverrfaglig samarbeidUtviklingsarbeid på skolen/i kommunenKvalifikasjonskravKrav til pedagogisk utdanning for tilsetting og undervisning jf. forskrift til opplæringsloven kapittel 14.Vi søker spesielt d...

 • Company FLORØ BARNESKOLE in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4457322663 Presentasjon av stillingen:Vi søkjer pedagogArbeidsoppgåverFaglærar med faga norsk, matematikk, engelsk.KvalifikasjonarGodkjend lærarutdanning med faga norsk, matematikk, engelsk.Vi tilbyrLøn etter tariff og pensjons- og forsikringsavtale med KLPKontaktinformasjonMarianne Nødset, Rektor, 99339040ArbeidsstedFlorø barneskole6900 FlorøSøk på stillingen:Nøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Kinn kommuneReferansenr.:4457322663Stillingsprosent: 100%VikarStartdato: 03.01.2022Sluttdato: 30.06.2022Søknadsfrist: 19.12.2021Om arbeidsgiveren:Vår visjon:I Kinn har vi gode fungerande lokalsamfunn, der vi realiserer det store potensiale på kysten, flotte bu- og fritidsområde og ei berekraftig utvikling.Vi er ein av dei største kommunane i Vestland fylke med våre 17.200 innb...

 • Company AALESUND INTERNATIONAL SCHOOL in Other
  04.12.2021

  Aalesund International School søker tilkallingsvikar som kan inngå i vår vikarpool og bidra i alle klasser (1-10) ved behov. Erfaring fra arbeid i skole er ønskelig og gode engelskferdigheter er nødvending. Lønn etter avtaleOm arbeidsgiveren:Aalesund International School er en internasjonal skole som underviser i tråd med International Baccalaureate programmet. Vårt undervisningsspråk er engelsk, men vi underviser også i norsk på vår skole. Skolen har ca 100 elever og har ambisjoner om å vokse videre....

 • Company NORLIGHTS INTERNATIONAL SCHOOL OSLO AS in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Role summary:Norlights International School is responsible for creating an effective learning environment where students can demonstrate thoughtful and ethical behaviour and ensure that the values and principles of the IB learner profile are at the heart of learning and relationships in and outside the school.Teachers will support the personal and academic development of students in their advisory group and contribute to extra-curricular and community and service activities.Subject teacher responsibilitiesPlan and teach lessons following the IB curricula that differentiate for individual student needs and support studentsUse a wide range of technologies and creative teaching styles.Regularly contribute to curriculum planning and development including interdisciplinary units of work and the...

 • Company NATUR VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ELVEBAKKEN SKOLE in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: 944588132 Stillingsident: 4456670357 Presentasjon av stillingen:Elvebakken skole er en 1-7.-med ca 315 elever.Skolen jobber spesifikt med bruk av av teknologi i opplæringen, Ipad en til en. Skolens satsingsområder er i tråd med kommunens satsingsområder lesing og klasseledelse.Vi er universitetsskole for Universitetet i Tromsø, campus Alta.Ansettelsesforhold midlertidig, svangerskapsvikariat, sykevikariatStillingsprosent 50 - 100. Dagtid.Tiltredelse snarlig. 01.01.2022 eller etter avtale.ArbeidsoppgaverVi søker lærere / pedagog med kvalifikasjoner innen skolefag til undervisning norsk, matematikk, engelsk m.l hovedsak mellomtrinnet.Kontaktlæreransvar kan påregnes.KvalifikasjonerAllmennlærer,LektorAnnet pedagogisk utdanning vil også vurderes, også fagarbeider i assistentrolle.Men a...

 • Company ÅNDALSNES BARNESKOLE in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Stilling og arbeidsstedRauma kommune har 5 kommunale grunnskoler, fordelt på 2 barneskoler, 1 ungdomsskole, 2 kombinerte barne- og ungdomsskoler, og Rauma voksenopplæring lokalisert på Åndalsnes ungdomsskole. Det er rundt 840 elever i Rauma kommune. Alle skolene har lederteam bestående av rektor og avdelingsledere.Skolene i Rauma kommune:Isfjorden skole, 1. -7. trinnMåndalen skule, 1. - 10. trinnÅfarnes skule, 1. - 10. trinnÅndalsnes barneskole, 1. - 7. trinnÅndalsnes ungdomsskole, 8. - 10. trinnSkolene i Rauma arbeider målrettet for å skape gode skolehverdager der elevene opplever mestring og lærelyst. Utvikling av lærelyst legger grunnlaget for livslang læring. I de nærmeste årene vil fagfornyelsen stå sentralt. Det drives et aktivt utviklingsarbeid ved den enkelte skole, i nettverk mell...

 • Company KRISTIANSUND KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Grunnskolen i Kristiansund kommune søker etter tilkallingsvikarer for skoleåret 2021 - 2022. Det er ønskelig at du har relevant erfaring og/eller utdanning som barne- og ungdomsarbeider eller lærer.Hovedoppgaverundervisning, assistentoppgaver, oppfølging av enkeltelever og arbeid i SFO Personlige egenskapertrygg og god rollemodellfleksibelSpesielle forhold i stillingen det må påregnes å være ute i løpet av arbeidsdagenØvrige vilkårVed tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt even...

 • Company FØRDE UNGDOMSSKULE in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Førde ungdomsskule ligg vakkert til nær sentrum, og er næraste nabo til kulturhuset Førdehuset.Skulen er ein fire-parallellars ungdomsskule med ca. 300 elevar. Elevane kjem frå to barneskular og blir plassert i heilt nye klassar. "Læring i tryggleik og trivsel" er skulen sin visjon. Med det ønsker vi å få fram at gode læringsprosessar er avhengig av at elevane kjenner seg trygge i skulemiljøet og at dei trivest på skulen. Vi har no ledig:vikariat som lærar i 100 % stilling. Vikariatet er i perioden 01.01. - 31.07.2022.Vi søker etter deg som har godkjent lærarutdanning.Fagønske er:matematikknaturfagkoding/programmeringkontaktlæraransvarI tillegg til gode faglege kunnskapar må du:ha gode samarbeidsevnervere tydeleg og motivert leiar i klasserommetvere engasjert til det beste for elevanePolit...

 • Company SORTLAND UNGDOMSSKOLE in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Vil du bli vår kollega? Vi er en flott arbeidsplass med et inkluderende arbeidsmiljø, hvor vi har fokus på elevens læringsmiljø og trivsel.Vi har behov for:1. Tegnspråktolk/ lærer i 100 % i midlertidig stilling ut året.Arbeidsoppgaver:Tolking for hørselshemmet elev. Arbeidsspråk er norsk muntlig og skriftlig, samt tegnspråk.Tverrfaglig samarbeidDelta i trinnets øvrige oppgaver 2. Lærer 100 % fast.Fagbehov og kvalifikasjonerEngelsk (60 stp) må inngå som et av fageneGode ferdigheter innenfor klasseledelse og/eller spesialpedagogikkTar initiativ til nye arbeids- og vurderingsmetoder og en faglig tilnærming som fremmer utvikling hos eleveneInteresse for og erfaring med digitale læringsverktøyGod kjennskap til og interesse for arbeid med fagfornyelsen Ved eventuelle andre ledige stillinger i gr...

 • Company FROLAND UNGDOMSSKOLE in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4456668020 Presentasjon av stillingen:Froland ungdomsskole har behov for tilkallingsvikarer i alle fag, spesielt i norsk, musikk, matematikk, naturfag, kroppsøving og tysk. Dette er korttidsvikariater og langtidsvikariater. Aktuelle kandidater vil kontaktes fortløpende.Froland ungdomsskole er en 3-og 4-parallell ungdomsskole med ca. 220 elever. Skolen har et godt fagmiljø bestående av både pedagoger og miljøarbeidere. Froland ungdomsskole ligger på Mjølhusmoen i naturskjønne omgivelser og med gode fasiliteter. I nær tilknytning til skoleområdet har vi haller, svømmeanlegg, fotballbaner, lysløype og skiskytteranlegg. Vi er opptatte av å ha et godt læringsmiljø og godt læringsutbytte for elevene.Alle søkere må legge ved relevante attester og vitnemål til søknaden.D...

 • Company TASTARUSTÅ SKOLE in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4456911128 Presentasjon av stillingen:Tastarustå skole er en ungdomsskole i Tasta bydel med 380 elever og 56 ansatte. Skolen har også elever med et særskilt tilrettelagt undervisningstilbud. Tastarustå skole ble bygget i 2002.Skolen har et godt elev og voksenmiljø med fokus på læring og trivsel for alle elever. «Rusta for livet» er vårt motto. Vi har fokus på elevenes utvikling faglig og sosialt, både individuelt og i samarbeid med andre for å møte fremtidens samfunn.Som lærer på Tastarustå, får du anledning til å bli med på laget som skal bygge fremtidens skole!Vi søker lærer til en farspermisjon i 100% fra januar til april. I tillegg søker vi lærere i midlertidige delstillinger til korte og lengre vikaroppdrag. Det er også aktuelt med ringevikar.Arbeidsoppgaver...

 • Company VALESTRAND SKULE in Other
  03.12.2021

  Osterøyskulen har behov for engasjerte og kunnskapsrike lærarvikarar med snarleg oppstart og ut skuleåret 2021/22. Osterøy kommune har fem kommunale grunnskular, derav ein ungdomsskule, samt eit senter for vaksenopplæring. I tilsetjinga har ein fokus på eit elevsyn som er tufta på fagfornyinga sin overordna del og kapasitet til klasseleiing. Skulane har gjennom fleire år fokusert på profesjonelle læringsmiljø og framtidskompetanse. Du kan lese meir om skulane våre her:  I Osterøyskulen har ein behov for å fylle følgjande stillingar for å gje eit heilskapleg, godt tilbod til elevane i kommunen: Fotlandsvåg skule:  Fotlandsvåg skule ligg fint plassert i Fotlandsvåg på Osterøy. Eit dyktig og triveleg personale arbeidar kvar dag med å gje elevane eit trygt og godt skulemiljø. Ved Fotlandsvåg s...

 • Company HAUS SKULE in Other
  03.12.2021

  Osterøyskulen har behov for engasjerte og kunnskapsrike lærarvikarar med snarleg oppstart og ut skuleåret 2021/22. Osterøy kommune har fem kommunale grunnskular, derav ein ungdomsskule, samt eit senter for vaksenopplæring. I tilsetjinga har ein fokus på eit elevsyn som er tufta på fagfornyinga sin overordna del og kapasitet til klasseleiing. Skulane har gjennom fleire år fokusert på profesjonelle læringsmiljø og framtidskompetanse. Du kan lese meir om skulane våre her:  I Osterøyskulen har ein behov for å fylle følgjande stillingar for å gje eit heilskapleg, godt tilbod til elevane i kommunen: Fotlandsvåg skule:  Fotlandsvåg skule ligg fint plassert i Fotlandsvåg på Osterøy. Eit dyktig og triveleg personale arbeidar kvar dag med å gje elevane eit trygt og godt skulemiljø. Ved Fotlandsvåg s...

 • Company FOTLANDSVÅG SKULE in Other
  03.12.2021

  Osterøyskulen har behov for engasjerte og kunnskapsrike lærarvikarar med snarleg oppstart og ut skuleåret 2021/22. Osterøy kommune har fem kommunale grunnskular, derav ein ungdomsskule, samt eit senter for vaksenopplæring. I tilsetjinga har ein fokus på eit elevsyn som er tufta på fagfornyinga sin overordna del og kapasitet til klasseleiing. Skulane har gjennom fleire år fokusert på profesjonelle læringsmiljø og framtidskompetanse. Du kan lese meir om skulane våre her:  I Osterøyskulen har ein behov for å fylle følgjande stillingar for å gje eit heilskapleg, godt tilbod til elevane i kommunen: Fotlandsvåg skule:  Fotlandsvåg skule ligg fint plassert i Fotlandsvåg på Osterøy. Eit dyktig og triveleg personale arbeidar kvar dag med å gje elevane eit trygt og godt skulemiljø. Ved Fotlandsvåg s...

 • Company TRYSIL KOMMUNE GRUNNSKOLEN - ADMINISTRASJON in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4453912868 Presentasjon av stillingen:Trysil kommune søker etter lærer til 100 % fast stilling ved barneskolen, Innbygda. Vi ønsker å skape et godt arbeidsmiljø for våre barn og unge.I oppvekstmodellen Onga i Trysil sier det overordnede målet følgende, "sammen skal vi gjøre vårt for at barna som vokser opp i Trysil skal få en best mulig start på livet".Trysil kommune vil at Onga skal:lære å handle på en klok måte i møte med andrelært å lære- og har blitt glad i å læreoppleve mestring på ulike arenaerkjenne livslyst- og opplever et positivt fellesskapoppleve at de tør, vil og kanoppleve voksne som ser, som viser vei, som rekker ut ei hånd og som skyver Onga fremoverInnbygda skole ligger i Trysil sentrum. Skolen har ca. 320 elever og har to eller tre paralleller på...

 • Company NØKLEVANN SKOLE in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4457015323 Presentasjon av stillingen:Nøklevann skole er en 1-7 skole med ca. 360 elever og 65 ansatte i bydel Østensjø. Skolen bygges ut til 3-parallell på alle trinn og totalt ca. 630 elever. Vi har 2 spesialklasser med byomfattende inntaksområder. Nøklevann skoles satsningsområder er innenfor læringsteknologi, grunnleggende ferdigheter og læringsmiljø. Høsten 2021 har alle elever 1:1 iPad. Vi har tydelig fokus på elevenes faglige utvikling. Skolen er omkranset av Østmarka med store uteområder og fine forhold for læring i naturen.Skolens ledelse består av rektor, ass.rektor, undervisningsinspektør og AKS-leder.ArbeidsoppgaverDu vil brukes som lærervikar ved sykdom og planlagt fravær.Du vil være assistent i klasser og på AKS, eller ha ansvar for undervisning.Ins...

 • Company TANGENÅSEN UNGDOMSSKOLE in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4454353650 Presentasjon av stillingen: søker etter en engasjert lærer som kan jobbe hos oss i et 50% vikariat ut skoleåret 2021 - 2022.På Tangenåsen blir du en del av et raust fellesskap som jobber sammen for trygg og god læringskultur. Vi har et godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer og mulighet til utvikling gjennom felles og eget refleksjons- og utviklingsarbeid. Du vil være med på skolens utviklingsarbeid innenfor læringsmiljø, digital transformasjon og realisering av sentrale verdier og prinsipper i fagfornyelsen.ArbeidsoppgaverDu skal jobbe på 9. trinn og lede elevenes læring og utvikle et trygt og godt læringsmiljø. Du skal være faglærer i norsk og samarbeide tett med andre kontaktlærere, faglærere i klassen, på trinnet og med skolens ledelse. Du skal ...

 • Company ENGEBRÅTEN SKOLE in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4457049129 Presentasjon av stillingen:Engebråten skole er en stor ungdomsskole som ligger i flotte omgivelser i Nordre Aker bydel. Skolen ble åpnet høsten 1997 og har ca. 700 elever og 8 klasser per trinn, samt en byomfattende spesialavdeling. Det er gode søkertall til skolen og det ligger an til vekst i antall elever for de neste årene. Skolen har en flott beliggenhet med nærhet til friluftsområder og Akerselva.Skolen er godt driftet med gode strukturer og høye forventninger til den enkelte elevs faglige og sosiale utvikling. Det motiveres til lek, læring. nysgjerrighet og kreativitet. Personalgruppen kjennetegnes av et sterkt engasjement, høy faglig kompetanse og et godt samhold. En aktiv foreldregruppe representerer en viktig støttespiller for skolen.Skolen jo...

 • Company GIMSE SKOLE in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: 938726027 Stillingsident: 4457030534 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig 100 % vikariat for lærer ved Gimse barneskole. Stillingen er midlertidig med varighet fra 01.01.2022 til 31.07.2022. Stillingen er knyttet til 6. trinn og inneholder fagansvar og spesialundervisning. Kontaktlæreransvar må påregnes fra ca. 01.04.22.Kvalifikasjonerfullført lærerutdanningPersonlige egenskaperen god tydelig klasseleder som er god på å bygge relasjonerer interessert og glad i å jobbe med barner fleksibel, kreativ og har godt humørkan arbeide selvstendig og har øye for oppgaver som skal utføreshar gode samarbeidsevnerVi tilbyrVi kan fra vår side tilby interessante og varierte arbeidsoppgaver og mulighet for utvikling i et godt, hektisk og aktivt arbeidsmiljø. Du blir en del av et team og det er...

 • Company ÅNDALSNES UNGDOMSSKOLE in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

   Stilling og arbeidsstedRauma kommune har ledig 50% prosjektstilling (60% kan vurderes) som miljøterapeut, eller tilsvarende sosialfaglig høyskoleutdanning, fram til 31.07.23. Prosjektet retter seg inn mot ungdom som står i fare for å falle ut av skole og meningsfulle aktiviteter, eller som allerede har falt ut. Målet med prosjektet er å styrke ungdommenes skoletilknytning, trivsel og mestring, og skal gjennom det bidra til å bedre skoleprestasjonene og å øke gjennomføringen i videregående opplæring.Prosjektet er en satsing rettet mot ungdommer mellom 12 og 16 år. Målgruppen i prosjektet er ungdomskolelever.Stillingen er pt. tilknyttet Åndalsnes ungdomsskole, med rektor som nærmeste overordnede.Arbeidsoppgaver• Identifisere og rekruttere deltakere til prosjektet i samarbeid med skolen og a...

 • Company ALVER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON KNARVIK in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Kort om stillingaAlversund skule treng kontaktlærar på 1. trinn i 100% fast stilling. Vi søkjer deg som har erfaring frå småtrinnet, og som brenn for begynnaropplæringa , elevane sin trivsel og læringsresultata deira.Om Alversund skuleAlversund skule er ein heilt ny og moderne barneskule, fint plassert med utsikt mot Alverstraumen. Vi har 335 elevar, og eit dyktig og triveleg personale. Vi arbeider kvar dag for å gi elevane eit godt og trygt læringsmiljø.Skulen har lesing som satsingsområde, og bygget gir gode høve til samarbeid på trinn.ArbeidsoppgåverVære ein stødig og god klasseleiarPlanleggje, gjennomføre og evaluere undervisningSystematisk arbeid etter LK20Samarbeid med lærarar og assistentar på trinnet og med føresetteFelles utviklingsarbeidKompetanseGrunnskulelærar 1.-7., eller allm...

 • Company VASSØY SKOLE in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4456617335 Presentasjon av stillingen:Er du en engasjert pedagog som brenner for elevenes læring? Da er det kanskje deg vi er på utkikk etter. Vi er på jakt etter kontaktlærer i 100% vikariat våren 2022. Oppstart er 3.januar 2022.Skolen vår ligger fantastisk plassert på en av øyperlene like utenfor Stavanger sentrum. Flotte turområder, med strender, skog og mark i umiddelbar nærhet, gir store muligheter i undervisningen. Skolen har de siste årene satset på å bygge opp en rikholdig samling av læringsmateriell og konkreter. Vi er opptatt av at elevene våre opplever trivsel, trygghet og mestring, der tilpasset opplæring og fysisk aktiv læring står sentralt. Vår visjon er "læring med mening".Vassøy skole hører til Storhaug kommunedel og er en av de minste skolene i S...

 • Company ØSTRE TOTEN KOMMUNE SKOLEKONTORET in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Arbeidssted: GrunnskoleFakta om stillingen: Innføringsklassen er for nyankomne flerspråklige elever fra 4. – 7. og 8. 10. trinn. Elevtallet kan variere. De siste årene har det vært mellom 5- 20. Hovedfokus er norskundervisning, men det undervises også i andre fag. I norskundervisningen dras de andre fagene inn og blir en naturlig del av norskundervisningen.Innføringsklassen for barnetrinnet holder til på Hoffsvangen skole og for ungdomstrinnet på Lena ungdomsskole/Læringssenteret.Stillingen er inntil 100% midlertidig til ut juli.Arbeidsoppgaver Undervisning, primært i norsk og muligens andre fag som f.eks. matematikk, naturfag, krle., osv. Oppfølging av elever sosialt og faglig. Arbeid med klasse- og skolemiljøet. Delta i profesjonsfelleskapet - planlegging, gjennomføring og vurdering av ...

 • Company BAAS OSLO AS in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company RADØY UNGDOMSSKULE in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Kort om stillingaVi har for tida ledig to vikariat som lærar i 100% stilling frå 07.01.22- 14.10.22 og 21.01.22-06.10.22Om Radøy ungdomsskuleRadøy ungdomsskule ligg sentralt på Manger, eit av kommunesentra i Alver kommune, like ved Radøyhallen og Grønålen fotballbane. Skulen har rundt 170 elevar og 30 tilsette.ArbeidsoppgåverVi søkjer etter lærarar i faga norsk, engelsk, engelsk fordjuping, kroppsøving, fysisk aktivitet og helse, kunst og handverk, design og redesign og arbeidslivsfag, samt kontaktlærar.KompetanseSøkjar må ha relevant pedagogisk utdanning. og tilfredstille kompetansekrava til undervisning i ungdomsskulen.Personlege eigenskaparVi ønskjer lærarar som brenn for faga sine, er oppriktig engasjert i elevane og som er bevisst si rolle som vaksen og som forbilde.Dei som vert tilse...

 • Company INTERNATIONAL SCHOOL OF STAVANGER AVD UNDERVISNING in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  We are seeking applicants for a temporary employment as a teacher at Norwegian beginner level in the Middle School (Ungdomsskolen) with a teaching load of 10,43% and 9,72% in Primary School (Barneskolen) from earliest January 5, 2022 and until 09.06.2022. While we are an English language school, we follow all Norwegian guidelines for teaching Norwegian and offer the langauge from the earliest years to Grade 12. Applicants must be strong English language speakers and a minimum level B2 in Norwegian. Finally, candidates must also have a valid residence/work permit for the 2021-2022 school year and a valid police attest (criminal background check).For this temporary teaching position, applicants will ideally have a recognised university degree, current school teaching certification/qualificat...

 • Company NYGÅRDSLIEN SKOLE in Other
  02.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4456179970 Presentasjon av stillingen:Bergen kommune gir tilbud til barn fra språklige minoriteter om opplæring i og på morsmålet. Dette gjelder for barn som ikke har tilstrekkelig kompetanse i norsk for å kunne følge ordinær undervisning. Bergen kommune har ledig en fast deltidsstilling som morsmålslærer i armensk. Undervisningen foregår ved flere skoler i kommunen, innenfor eller tilknyttet elevenes timeplan. Søknaden går til baseskolen for stillingen, som er Nygårdslien skole. Per i dag er stillingen fast med 16,5 % undervisning, men kan bli større eller mindre etter elevantall i kommunen.Duties and responsibilitiesGi opplæring i og på morsmålet til barn fra språklige minoriteter. Dettegjelder for barn som ikke har tilstrekkelig kompetanse i norsk for å kunne ...

 • Company LØDINGEN SKOLE in Other
  02.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Vi søker engasjert lærere med engasjement for læring, tydelig klasseledelse og skoleutvikling.Lødingen skole er en 1.-10. skole som ligger sentralt plassert på Lødingen tettsted. Skolen som har ca. 175 elever, er i et nytt og moderne skolebygg fra 2019.Vi har ledig vikariat i 100 % ved Lødingen skole , ungdomstrinn for perioden 01.10. - 31.07.22ArbeidsoppgaverUndervisning i fagene matematikk, naturfag, kroppsøving og spesialpedagogikk.Bidra til å skape et trygt læringsmiljø for klasser, grupper og enkeltelever.Samarbeid med kollegaer og eksterne samarbeidsparterLegge til rette for et godt skole hjem-/samarbeidKvalifikasjonerGodkjent undervisningskompetanse som lærerKvalifisert for undervisning i et eller flere av ovennevnte fagVi søker tydelige klasseledere som evner å bygge gode relasjone...

 • Company AURSMOEN SKOLE in Other
  02.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Aursmoen skole er en kombinert barne- og ungdomsskole som ligger i flotte, landlige omgivelser på Aurskog. Skolen har rundt 650 elever, hvor 440 av dem går på barnetrinnet. På Aursmoen skole skal alle elever føle seg verdsatt og respektert.Aursmoen skole arbeider målrettet for å skape skolehverdager der elevene opplever mestring og lærelyst, og samtidig rustes til å møte framtidas utfordringer.Skolens visjon er «Rom for alle og blikk for den enkelte». På vår skole har vi som mål at hver enkelt elev utvikler sine evner og positive egenskaper maksimalt, og at alle elevene tilegner seg kunnskaper og ferdigheter i et godt stimulert læringsmiljø. Vi streber etter at alle elevene skal oppleve kontinuerlig progresjon i sitt læringsarbeid og ha ...

 • Company TORSTAD UNGDOMSSKOLE in Other
  02.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4454678955 Presentasjon av stillingen:Har du lyst til å vekke skaperglede, skape engasjement og stimulere utforskertrang hos elever - sette spor som vil styrke elevene for resten av livet? Da er en jobb på Torstad ungdomsskole noe for deg. Den digitale satsingen gjør at vi sammen lettere kan gi fremtidsrettet, relevant og tilpasset opplæring.Vi har ledig vikariater som realfagslærere i inntil 120% stilling. Ønskelig oppstart 4 januar med varighet ut skoleåret. Fagene som skal dekkes er matematikk, naturfag, matematikk spes.ped, samt valgfaget Ideer og praktisk forskning på 8 trinn.ArbeidsoppgaverSørge for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljøPlanlegge og lede elevenes læringAnalysere og følge opp elevenes læringsprogresjonBidra til et godt samarbeid med for...

 • Company NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE in Other
  02.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Opplysninger om arbeidssted og stillingNordbytun ungdomsskole er én av to ungdomsskoler i Ås kommune. Vi er en fire/fem-parallell skole med ca 320 elever og ca 40 ansatte. Skolen ligger naturskjønt til i landlige omgivelser sør for Oslo, i den nordlige regionen av Ås kommune. Det er kort avstand til Oslo, Ski og Vinterbrosenteret. I tilknytning til skolen er det svømmehall, idrettshall og idrettsbane.Vi bruker PALS som verktøy i arbeidet med et positivt og læringsstøttende klasse- og skolemiljø. Alle elever og lærere på Nordbytun har pc som arbeidsverktøy. Skolen arbeider for å bli sertifisert som dysleksi-vennlig skole. Vi har også elevmedvirkning som satsningsområde.Ledelsen ved skolen består av rektor, assisterende rektor og inspektør.Vi har fra 1.2.2022 ledig stilling som undervisnings...

 • Company GOL SKULE in Other
  02.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Gol skule er ein 1-10-skule med 490 elevar og ca. 90 tilsetteVi søkjer:• Faglærar med erfaring og/eller utdanning frå begynneropplæring, 100 % årsvikariat med tiltreding frå 1. januar eller så snart som råd.• Faglærar i fortrinnsvis norsk og samfunnsfag på mellomtrinnet, 100 % årsvikariat med tiltreding frå 1. januar.Arbeidsoppgåver:• Faglærar begynneropplæring: Læraren må dekke aktuelle fag i småskulen, men kan og vere aktuell for undervisning på mellomtrinnet.• Faglærar norsk og samfunnsfag: Læraren må dekke fag og vere aktiv del av eit eller fleire lag på mellomtrinnet.Kvalifikasjonskrav:• Godkjent utdanning etter kapittel 14 i forskrift til Opplæringsloven.Vi ynskjer at du er:• Ein person med engasjement og interesse for barn og ungdom si utvikling.• Aktiv og fleksibel i samarbeidet me...

 • Company NATUR VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  02.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Vi ønsker oss en engasjert og inkluderende medarbeider med universitets-/høgskoleutdanning, godkjent undervisningskompetanse for videregående skole og med relevant erfaring. I tillegg vektlegges det at du:· har positive forventninger til elevene· har god evne til planlegging, struktur og kommunikasjon· har god evne til samarbeid og å skape gode relasjoner· er fleksibel· er utviklingsorientert og initiativrik· har erfaring med veiledning og pedagogisk oppfølging· har gode digitale ferdigheterPersonlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.Hovedarbeidsoppgaver:· Rektors stedfortreder ved behov· Pedagogisk utviklingsarbeid og veiledning av lærere· Tverrfaglig samarbeid og oppfølging av interne og eksterne prosjekter· Vurderingsarbeid og eksamen· Andre ledelses- og administrative oppgaver etter avt...

 • Company STORFJORD KOMMUNE JORDMORTJENESTE in Other
  02.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Inntil 100 % midlertidig lærerstilling ved Hatteng skole vårhalvåret 2022Hatteng skole er en 1-10 skole med 105 elever og 29 ansatte. I tilknytning til skolen er Flerbrukshallen med basseng. Storfjord kunstgressbane ligger ved skolen og lysløypa begynner også her.Vi har nå behov for lærer i inntil 100% stilling fra 01.01.22 og ut skoleåret. Siden vi er en liten skole uten parallellklasser vil det kunne bli undervisning på flere trinn.Fagønsker: Spesialpedagogikk, musikk, kroppsøvingKvalifikasjonskravDet er ønskelig at søkere har følgende kvalifikasjoner:Pedagogisk utdanningRelasjonskompetanseHar samarbeidsevne, er utviklings – og endringsorientert, fleksibel, engasjert og jobber godt selvstendig og i teamMå kunne bruke IKT aktivt som et arbeidsverktøy i undervisningenHar godt humørBidrar t...

 • Company BUEN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE in Other
  02.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Ved Buen barne- og ungdomsskole er det ledig 100% stilling som lærer i vikariat. Det er gode muligheter for fast ansettelser videre. Tiltredelse er snarest mulig og til 31.07.2022. Det er gode muligheter for forlengelse av engasjementet.Kvalifikasjoner:Godkjent allmennlærerutdanning eller lærerutdannelse for 1.-7. trinn.Det er ønskelig med relevant undervisningskompetanse i minimum 2 av skolens fag.Vi ser etter deg som har:Har god digital kompetanse som fremmer læring.Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, både med kolleger, foresatte og elevene.Særlig kompetanse i grunnleggende lese-, skrive og matematikkopplæring (for 1.-4. trinn).Er en trygg voksenperson med god relasjonskompetanse og har faglig engasjement, gjennomføringsevne, er løsningsorientert og strukturert.Kunnskap og erfar...

 • Company LILLESTRØM KOMMUNE AMBULERENDE MILJØARBEID FETSUND in Other
  01.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4451672080 Presentasjon av stillingen:Riddersand skole er en 1.-7.skole med 380 elever. Skolen har to skolebygg, fordelt på 1.-4. og 5.-7.trinn. Skolebygget for småskoletrinnet er fra 2010 og bygget for mellomtrinnet flyttet vi inn i ved skolestart 2020. Skolen har fleksibilitet som sitt varemerke, der trinnet er enheten og alle som arbeider på trinnet samarbeider om elevene.Skolen har ikke tradisjonelle klasserom, men undervisningsområder for sine trinn.Riddersand skole har lange tradisjoner for å være en skole som setter tilpasset undervisning høyt.Vi søker en undervisningsinspektør i 100% stilling med mulig tiltredelse fra 01.01.2022. Stillingen inngår i skolens lederteam som består av rektor, 1 undervisningsinspektør og SFO-leder/undervisningsinspektør.Vi leg...

 • Company STEINERSKOLEN I HURUM in Other
  01.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Steinerskolen i Hurum søker lærer for vårsemesteret 2022. Fint om du har erfaring eller lyst til å jobbe innen spesialpedagogikk.Vi har ledig vikariat ut skoleåret i 80-100% stilling. Det er mulighet for forlengelse, eventuelt fast stilling.Stillingen er for deg som ønsker å arbeide i vårt kollegium og forbinde deg med skolen gjennom din undervisning og din deltakelse i våre arrangementer og fester.Ønskede kvalifikasjoner:Godkjent steinerpedagogisk- eller offentlig lærerutdannelse.Utdannelse eller erfaring som spesialpedagog.Personlig egnethet, erfaring og samarbeidsevne vil bli vektlagt.Vi kan tilby:Allsidig og inkluderende arbeidsmiljøGode arbeidsvilkår og pensjonsordningOppstart: 1.januar 2022Ta gjerne kontakt for en uformell prat med daglig leder på telefon 91321727/32792192. Søknad me...

 • Company HAMAR MONTESSORI SKOLE in Other
  01.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Vi søker etter tilkallingsvikarer både for barnetrinnet og ungdomstrinnet, vi ønsker lærere med spesiell interesse for vår pedagogikk.Du må være:Pedagog som har kunnskap om eller er åpen for montessoripedagogikkenEn pedagog som har ønske om å hjelpe barn å bruke sitt fulle potensialeFleksibelEn tydelig og trygg voksenLøsningsorientertAllsidig og like varierte arbeidsoppgaverOpptatt av et godt samarbeid mellom hjem og skoleVi kan tilby:· En skole som arbeider etter · En skole i utvikling· En skole som har stort fokus på det forberedte miljø· En spennende arbeidsplass· Et godt arbeidsmiljø· Lønn etter gjeldene tariffOm arbeidsgiveren:Hamar Montessoriskole er en privat grunnskole i Hamar kommune. Skolen har første til tiende trinn....

 • Company RINGERIKE KOMMUNE SAGATUN BOFELLESSKAP in Other
  01.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4451275386 Presentasjon av stillingen:Veienmarka ungdomsskole er en 8.- 10. skole med 300 elever. Skolen ligger plassert i vakre, historiske omgivelser i kort avstand fra Hønefoss by og som nærmeste nabo til Hringariki museum. Vi er ca. 40 medarbeidere på skolen.Vi søker etter en lærer i 100 % stilling. Det er undervisning i norsk og tysk, samt kontaktlæreransvar for en klasse på 9. trinn. Det kan være aktuelt å dele opp stillingen avhengig av dine kvalifikasjoner.ArbeidsoppgaverSom lærer:sørger du for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljøplanlegger og leder du elevenes læring og gjennomfører vurderinganalyserer og følger opp elevenes læringsprogresjonbidrar du til godt samarbeide med foreldredeltar og bidrar du i et lærende fellesskap på skolensamarbeider ...

 • Company TÆRUDDALEN SKOLE in Other
  01.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4455153621 Presentasjon av stillingen:Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, og alle lærere deltar også i faggrupper og nettverk som inngår i den kommunale kompetanseutviklingen. Den gode skole skaper vi sammen!Vi ønsker oss både nyutdannede og erfarne lærere. Dersom du er nyutdannet, tilbys en solid veiledningsordning som ivaretar deg spesielt. Vi har dyktige mentorer på hver enkelt skole, og i kommunale nettverk møter du erfarne veiledere og andre nyutdannede. I Lillestrømskolen satses det også på videreutdanning og utviklingsmuligheter gjennom hele yrk...

 • Company DANIELSEN UNGDOMSSKULE FREKHAUG AS in Other
  01.12.2021 Updated on: 03.12.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company GOKSTAD SKOLE in Other
  01.12.2021 Updated on: 03.12.2021

  Om SandefjordskolenSandefjord kommune har høye forventninger overfor elever og ansatte. Skolens viktigste mål er å øke elevenes læringsutbytte, og at alle elever opplever mestring.Du som søker må ønske å skape gode læringsforutsetninger for den enkelte elev og du er en dyktig klasseleder. Om Gokstad skoleGokstad skole er en stor barneskole som ligger sentralt i Sandefjord. I år har vi 304 lærevillige og flotte elever. Vi har ca 50 lærere og assistenter som drar i samme retning for å skape et godt læringsmiljø med høyt fokus på elevenes læring.På skolen har vi en forsterket avdeling med motiverte og barn som opplever mestring og trivsel i sin skolehverdag. StillingsinformasjonerStillingsstørrelse:100%Stillingstype: SvangeskapsvikariatStilling ledig fra: ca 17.01.2022 – 02.12.2022 . Mulig me...

 • Company FORSAND SKULE in Other
  01.12.2021 Updated on: 03.12.2021

  Org. nr: 964965137 Stillingsident: 4455717799 Presentasjon av stillingen:Forsand skule har ledig stilling som lærar i 50 -- 100 % vikariat 01.01.22- 31.07.22.Skulen er ein 1-10 skule med 147 elever og 34 tilsette inkludert SFO. Skulen ligg aust i Sandnes om lag 20 minutt køyring frå Sandnes sentrum. Skulen er ny renovert, har nye arbeidsrom til lærarane og moderne med teknisk utstyr som Smartboard i alle klasserom. Skulen samarbeider med Universitetet i Stavanger som praksisskole. Innanfor sosiale tiltak for elevane arbeider vi blant anna aktivt med Trivselsleiarprogram for elevaktivitetar i friminutta. Skulen har nynorsk som hovudmål, men har også bokmålsklassar. Meir info om skulen kan du få ved å ta kontakt med rektor Arvid Strand.ArbeidsoppgaverFaglærar eller klassestyrar.Vi har behov ...

 • Company GJESDAL KOMMUNE PSYISK HELSE OG RUS BO- OG HJEMMETJENESTER in Other
  01.12.2021 Updated on: 03.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4417097214 Presentasjon av stillingen:En av våre kommunalt ansatte fastleger skal ut i svangerskapspermisjon. Vi har derfor et ledig vikariat på fastlønn i Helsebanken legesenter.Helsebanken legesenter holder til i nye lokaler i Handelseparken Ålgårdog består av 2 kommunal ansatte og 3 selvstendige næringsdrivende fastleger. Legesenteret bruker System X journalsystem. Listestørrelsen er på 650 med et listetak på 1000 pasienter. Legevakter gjennomføres på Sandnes legevakt. Legevakten har eget introdusjonskurs for nye leger. Som kommunalt ansatt fastlege har en fri fra praksisen etter nattevakt. Individuell veileding tilbys.Fastlegepraksiser i Gjesdal kommune skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevan...

 • Company BERGER SKOLE in Other
  01.12.2021 Updated on: 03.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4455824314 Presentasjon av stillingen:Berger skole søker grunnskolelærer 1.-7. trinn i 100% vikariat fra 01.01.22 -31.07.22ArbeidsoppgaverUtføre tydelig klasseledelse som skaper gode relasjoner og som bidrar til et trygt og godt skolemiljøGjennomføre læringsøkter som motiverer og inkluderer elevene i deres læring og utviklingVære bevisst på grunnleggende ferdigheter og praktiserer tilpasset opplæringKommunisere og samarbeide godt med barn, foresatte og kollegerDet er ønskelig om du kan tiltre som kontaktlærer.KvalifikasjonerGrunnskolelærerutdanning 1.- 7. trinnDet er ønskelig om du fyller kompetansekravene i norsk, matematikk og engelskGodkjent politiattest i henholdt til opplæringsloven §10-9 må fremvises før tiltredelsePersonlige egenskaperSom kollega på Berger...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Others; Primary school teachers Edit filters