Jobmonitor. Search results for Others, Social work associate professionals

188 Jobs found

Used filters:
 • Othersx
 • Social work associate professionalsx
Displaying 1-50 of 188 results.
 • Company BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL VESTRE AKER in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4457099497 Presentasjon av stillingen:Arnebråtveien samlokalisert bolig har behov for to dyktige miljøterapeuter i 100% fast stilling. Vi har 5 beboere med ulike diagnoser som får individuelt tilrettelagte tjenester ut i fra sitt bistandsbehov. Vi holder til i lokaler bestående av 5 leiligheter og 1 personalbase, med kort vei til offentlig kommunikasjon.Det er et stort fokus på atferdsanalyse i arbeidet. Faglighet skal gjenkjennes i den daglige driften. Vi trenger deg som ønsker å bidra til og utvikle, samt opprettholde en god struktur i arbeidet, og som trives med kvalitetsutvikling og pårørendesamarbeid.Turnus p.t preges av både korte-, og langvakter på forholdvis 7,5 timer og 12,5-timer med egne våkne nattevakter. Vi skal sammen bygge opp tjenester av høy kval...

 • Company BÆRUM KOMMUNE STABEKK/SANDVIKA BOLIGER JERNBANEVEIEN 39 BOLIG in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4457053962 Presentasjon av stillingen:Er du ute etter en spennende og utfordrende jobb, så er kanskje nettopp dette stillingsannonsen du bør fortsette å lese. Vi søker etter en dyktig og engasjert fagperson som er klar for nye utfordringer i en nyoppstartet bolig.Stabekk/Sandvika boliger består av 4 avdelinger i områdene Bekkestua, Sandvika, Stabekk og Fornebu, hvor det bor voksne personer med utviklingshemming. Vi søker deg som er engasjert og interessert i å gi et ekstra bidrag til våre brukere. Vårt mål er å gi tjenester av høy faglig kvalitet og god omsorg.Meglergården er en nyoppstartet bolig på Bekkestua som vil bestå av 12 beboere med ulike behov for bistand. Våre beboere er i alderen 18-35 år og skal for første gang flytte inn i egne leiligheter og bo for...

 • Company KRINGSJÅ AVLASTNING in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4456161965 Presentasjon av stillingen:Kringsjå avlastning er en del av Bolig- og avlastningstiltakene til Barne- og familieetaten og gir heldøgnstilbud til barn og unge. Vi kan ha opptil 6 barn/unge her samtidig. Brukergruppen er variert med hovedvekt på autisme og utfordrende atferd. Det er tett personaldekning med 1:1 eller 2:1 bemanning. Kringsjå har til sammen 20,6 årsverk, hvorav 11 stillinger er 100%.Vi har 4 ledige stillinger som miljøterapeuter med stillingsprosent fra 14 til 28%. Stillingene har hovedsakelig arbeidstid på helg, i gjennomsnitt hver andre helg. Det kan forekomme endringer i turnus. Deltakelse på enkelte obligatoriske kursdager må påregnes.Vi ber om at vitnemål og arbeidsbekreftelser vedlegges søknaden elektronisk.ArbeidsoppgaverYte direkte...

 • Company TØNSBERG KOMMUNE BARN OG UNGE ADMINISTRASJON in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org.nr.:921383681 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vi søker miljøterapeut i fast stilling ved Husøy senter avdeling psykisk helse for barn og unge. Stillingen er 100% i turnusarbeid dag og kveld, med arbeid hver 4. helg i langvakter.Søknadene vil også bli vurdert til eventuelle framtidige ledige stillinger.Virksomhet Barn og unge i Tønsberg kommune består av Helsestasjonen, og Tjenester for barn og unge med nedsatt funksjonsevne (TFF).Husøy senter, avdeling psykisk helse døgn, har tjenester til barn og unge med store psykiske helseplager som fører til betydelig grad av funksjonsnedsettelser. Vi jobber med psykisk helse tett opp mot skole, barnevern og spesialisthelsetjeneste og jobber mye tverrfaglig/tverretatlig. Vi har fokus på nettverksarbeid, mestring, arbeid og emosjonell r...

 • Company TOLOMARKA BUFELLESSKAP in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4456298678 Presentasjon av stillingen:Ønskjer du nye spennande utfordringar, og vil du bli ein del av eit tverrfagleg arbeidsmiljø? Er du engasjert, initiativrik og trygg? Då kan du vera den me søkjer etter!Me søkjer deg til ledig 60 % fast stilling som miljøarbeidar frå snarast. Denne stillinga inneber l angvakter kvar 3. helg + seinvakter.Me hjelper tenestemottakarane i alle aspekt av livet; på jobb og i heimen, til kvardag og til fest, i gode og i dårlege dagar. Mykje av arbeidet vårt foregår i team, etter prinsippa om målretta miljøarbeid og beste effektive omsorgsnivå (Beon-prinsippet).Arbeidsoppgåveroppfølging av hjelpe- og omsorgsbehovdagleg miljøarbeid i bustadendelta i eventuelle utgreiingar/rapporteringdelta på samlingar og aktivitetar inne og utesamarb...

 • Company ASKER KOMMUNE SKOLEBAKKEN AVLASTNING in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4456283601 Presentasjon av stillingen:Virksomheten Avlastning og omsorgstjenester til barn og unge i Asker kommune yter tjenester innen avlastning, støttekontakt og brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til barn og unge opp til 18 år. Avlastning er en tjeneste for familier med særlig tyngende omsorgsarbeid.Skolebakken yter tjenester til barn og unge med nevrobiologiske utviklingsforstyrrelser. Avlastningen har sitt lokale i Skolebakken 4 i Slemmestad.Avdelingen Skolebakken avlastning søker etter en assistent i fast 16% med jobbing i avvikende arbeidstidsordning.ArbeidsoppgaverSkape gode og trygge relasjoner med barn og ungeGjennomføring av individuelle tiltakObservere, følge opp og dokumentereTa ansvar for et godt samarbeid med foreldreKvalifikasjonerIngen forme...

 • Company MALVIK KOMMUNE PSYKISK HELSETJENESTE OG RUS in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Om stillingenStillingen er organisert i Virksomhet Psykisk helsetjeneste og rus.Tjenesten er lokalisert på Vikhammer og består av heldøgns bemannet bofellesskap samt ambulerende tjenester til målgruppen. I tillegg har virksomheten ansvar for et enetiltak i Hommelvik samt aktivitetstilbudet Kongshaugen Arbeid og kompetanse. Virksomheten jobber Recovery-orientert. Vi tilbyr et dynamisk og utviklende fagbevisst miljø, med internundervisning, muligheter for faglig oppdatering, et inkluderende arbeidsmiljø som etterstreber åpenhet og tverrfaglig samhandling.Gode kollegaer og et raust arbeidsmiljø med både humor og humør :) Vi ser etter deg som har relevant erfaring fra fagområdet og kan bistå oss i utvikling av virksomheten.Vi har 3 ledige 80,5 % stillinger med per tiden 12,5 timers vakter som ...

 • Company SYMRA BOFELLESSKAP in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4454005353 Presentasjon av stillingen:Tilrettelagte tjenester og psykisk helse består av 17 bofellesskap, en avlastningstjeneste, et dag- og aktivitetssenter for mennesker med utviklingshemming, stab, samt en transporttjeneste. De ulike boenhetene er delt inn i seksjoner. Avdelingen består av 7 seksjoner. Symra bofellesskap er en del av seksjon Lambertseter og ligger rett ved Lambertseter T-banestasjon.Som ansatt i Tilrettelagte tjenester og psykisk helse blir en du del av et aktivt fagmiljø hvor det legges vekt på å være faglig oppdatert og i utvikling. Du får dyktige og inspirerende kollegaer og ledere som alle er med på å gi brukerne gode tjenester. Vi har faglige og sosiale sammenkomster på tvers av tjenestesteder, slik at du får et stort og ikke minst hyggel...

 • Company OSLO KOMMUNE BYDEL 4 ST. HANSHAUGEN ADMINISTRASJONSAVDELINGEN in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4457263773 Presentasjon av stillingen:Voksen dame søker støttekontakt som snakker mandarin.Ønsker å gå tur, dra på kafe og ha noen å prate med.ArbeidsoppgaverBidra til at brukeren får økt mestring rundt egen fritid.Hjelpe med å bygge nettverkBistå brukeren i å delta på fritidsaktiviteter etter ressurser og interesserKvalifikasjonerGyldig politiattestDet kreves ikke spesiell fagkompetanse, men erfaring med arbeid med mennesker er en fordel.Du må være tålmodig og ha evnen til å lytte.Skriv gjerne om dine egne fritidsinteresserDet er viktig at du ser muligheter og har evne til å motivere til aktiviteter i hverdagen.Viktig: må kunne mandarin språk.Du må være over 18 år for å søke.Personlige egenskaperDu må være trygg på deg selv, pålitelig, stabil og tålmodigDu må ha...

 • Company VIK SKULE in Other
  04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4457283657 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig inntil 90 % fast stilling som miljøterapeut ved Vik skule/SFO. Stillinga er ledig frå 01.02.2022.Utlysinga vert gjort med atterhald om eventuelle interne rokeringar.ArbeidsstadVik skule er ein 7-delt barneskule. Skulen har i dag omlag 139 elevar og 21 tilsette i personalgruppa. Skulen har eiga skulefritidsordning og der er tilsett undervisningsinspektør.SøknadSykkylven kommune nyttar elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du sender elektronisk søknad.Rettkjende kopiar av attestar og vitnemål må leggast fram ved ev. intervju eller tilsetting.Den som vert tilsett må levere politiattest av nyare dato, jf. opplæringslova § 10-9.ArbeidsoppgåverArbeid med elevar med særskilde behov. Stillinga krev eit nært ...

 • Company SKEIV VERDEN in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BODØ VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Miljøarbeidere inntil 4 stillinger1 fast stilling og inntil 3 engasjement alle i 89% stilling (engasjementer er ut skoleåret 2021/2022), pluss tillkallingsvikarer. Ledig snarest.Arbeidssted er ute i avdelingene ved Bodø videregående skole. Stillingene som miljøarbeider følger skoleåret (39 uker), og har daglig arbeidstid fra klokka 08.15 15.45.Mye av arbeidet består i praktisk arbeid ute med elevene.Stillingens ansvars- og fagområde:Miljøarbeidernes arbeidsområde er knyttet til elever som har lærevansker, funksjonshemming, eller har behov for annen tilrettelegging i skolesituasjonen. I det daglige arbeidet samarbeider miljøarbeideren med pedagogisk personale etter undervisningsopplegget som skolen har utarbeidet for eleven. Pedagogiskpersonale har ansvar for å utarbeide det pedagogiske und...

 • Company HAUGESUND KOMMUNE BARNEVERNET in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4456531320 Presentasjon av stillingen:Barneverntjenesten er en lovpålagt kommunal tjeneste, og gir hjelpetjenester til barn og unge ialderen 0 - 18 (25) år som bor i Haugesund kommune.Barneverntjenestens hovedformål er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og trygge oppvekstvilkår.Tjenesten er organisert i 4 avdelinger: mottak, hjelpetiltak, omsorg ogfamilieveiledning, samt lavterskeltilbudene Ungdomsteamet og Basenfamiliesenter. Enheten har 45 ansatte. Barneverntjenesten er samlokalisert med Bufetat sentralt i Haugesund.Vi har en fagutviklingsplan som sikrer faglig oppdatering og utvikling for alleansatte. Vi har strukturert opplæring og vedlikeholdsveiledning i forhold...

 • Company BRYN BOLIG in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4456699314 Presentasjon av stillingen:Med forbehold i budsjettbehandling 14.12.21 vil Bryn Bolig få tilført 2 nye årsverk .Vi ønsker oss en miljøterapeut som liker tverrfaglig samarbeid, og som vil bidra med sin fagkompetanse for å sikre god kvalitet på tjenestene vi yter.Bryn Bolig er et bofellesskap for 7 personer med utviklingshemning. Det er voksne/eldre beboere i alder 55 -74 år med varierende bistandsbehov som trenger praktisk bistand i dagliglivets gjøremål. Flere av beboerne er avhengig av rullestol og andre tekniske hjelpemidler. Vi vektlegger at hver enkelt beboer skal få et godt tjenestetilbud tilpasset sitt behov, alder og helse og hvor hverdagen preges av høy omsorgs kvalitet og stor grad av medbestemmelse/innflytelse på eget liv.Beboerne spiser de f...

 • Company BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL NORDSTRAND in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4455891384 Presentasjon av stillingen:Velkommen som søker til stilling for Tilrettelagte tjenester, Bydel NordstrandAvdeling for Tilrettelagte tjenester består av 13 tjenestesteder og ett dag- og aktivitetssenter for mennesker med utviklingshemming. Som ansatt i Tilrettelagte tjenester blir du en del av et aktivt fagmiljø hvor det legges vekt på å være oppdatert og i utvikling. Det vil si du får dyktige og inspirerende medarbeidere, som alle er med på å gi beboerne våre gode tjenester. Vi har faglige og sosiale sammenkomster på tvers av tjenestesteder, slik at du får et stort og ikke minst hyggelig nettverk. Røhrtsvei bofellesskap gir døgnkontinuerlige tjenester til 4 brukere med ulike bistandsbehov. Boligen har 4,88 årsverk og er tverrfaglig sammensatt av miljøt...

 • Company ASKER KOMMUNE BARNEVERNSTJENSTE in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4455182702 Presentasjon av stillingen:Er du opptatt av at barn og unge skal få den hjelpen de trenger for å mestre eget liv?Trives du med varierte arbeidsoppgaver og et høyt arbeidstempo? Stiller du høye forventninger til deg selv og dine kolleger?Hvis svaret er ja på disse spørsmålene, er du kanskje en av våre nye medarbeidere i Asker barnevernstjeneste. Vi har nå 1 ledig 100% stilling og 2 100% vikariater som kontaktperson i avdeling rådgivning, inntak og undersøkelser lokalisert i Asker sentrum.Asker barnevernstjeneste er en ny og stor virksomhet. Vi er fordelt på 4 avdelinger; avdeling administrasjon, forvaltning og utvikling (AFU) med både psykologspesialist og barnevernsjurist, avdeling rådgivning, inntak og undersøkelse (RIU), tiltaksavdeling og omsorgsavd...

 • Company MINORITETEN BEMANNING AS in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Minoriteten Bemanning AS søker etter trygge fagpersoner for våre samarbeidspartnere som har erfaring fra henholdsvis barneverninstitusjon §4-24, §4-25 og §4-26 og omsorgsbolig iht Kap 9. Vi trenger flere miljøterapeuter med engasjement for mennesker og som ikke er redd for å stå i vanskelige situasjoner. Vi søker miljøterapeut med erfaring fra barnevernsinstitusjon eller omsorgsbolig. Brukeren har ulike behov, noe som krever at du må være fleksibel, åpen, ærlig, imøtekommende, nysgjerrig, tillitsbyggende og omsorgsfull.Arbeidstid: Medleverturnus (3 døgn på - 7 døgn av - 4 døgn på - 7 døgn av)**Arbeidssted:**SandvikaKompetanse:VernepleiereSykepleiereVi tilbyr:Vi tilbyr fast 100% stillinger med gode lønnsbetingelser og vilkår.Personalgruppe med høy faglig kompetanse og engasjement.God veiled...

 • Company SYKKYLVEN UNGDOMSSKULE in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4456643904 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig 50 % mellombels stilling for miljøterapeut i frå 01.01.2022 - 31.07.2022.Stillinga følgjer skuleruta (fri når elevane har fri), noko som inneber 11 % redusert lønn.Stillinga er primært knytt til arbeid med elevar med særskilde behov.Menn vert oppmoda om å søkje stillinga.ArbeidsstadSykkylven ungdomsskule er den einaste ungdomsskulen i kommunen, og har rundt 300 elevar og 45 tilsette.Sykkylven ungdomsskule:har eit godt og inkluderende skulemiljø med høg trivseler MOT skulehar eit utviklingsorientert personale med god aldersmixjobbar godt med fagfornyingahar lesing i alle fag som satsingsområdeer praksisskule for studentarArbeidsoppgåverArbeid med elevar med særskilde behov.Stillinga krev eit nært samarbeid med sku...

 • Company KRISTIANSAND KOMMUNE BARNEVERNTJENESTEN in Other
  02.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4452501591 Presentasjon av stillingen:Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen er en tjeneste i Oppvekstsektoren. Kristiansand kommune er vertskommune for barneverntjenesten i Lillesand og Birkenes. Barneverntjenesten har også akuttberedskap for Midt-Agder barnevern, Barnevern Sør, Grimstad kommune og Setesdal barnevern. Barnevernvakta drifter den nasjonale alarmtelefonen for barn og unge 116 11 og chattetjenesten for alarmtelefonen.Barneverntjenesten har 165 årsverk. Tjenesten består av 6 barne- og familieavdelinger som er lokalisert i henholdsvis Lillesand, Randesund, Sentrum, Lund, Vågsbygd og Songdalen. Avdeling for barnevernvakt/mottak, ungdomsavdeling, tiltaksavdeling og fosterhjemsavdeling er avdelinger som er sentralisert og har lokaler i Kristiansand...

 • Company BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGIONKONTORET VEST in Other
  02.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Om stillinganeVed Bergen akuttsenter er det ledig 1 fast stilling og 1 årsvikariat som miljøterapeutar. Begge stillingane er 100%. Vikariatet kan bli forlenga. Det kan bli ledig fleire vikariat. Vi søkjer deg som er fagleg kvalifisert, engasjert og motivert for spanande arbeid i relasjon til ungdom, og for varierte arbeidsoppgåver. Vi vektlegg vårt faglege arbeid og set ungdom i fokus.Likar du å jobbe strukturert, skape gode relasjonar til ungdom og samarbeidspartnarane, løyse uforutsette hendingar på ein trygg måte, er du fleksibel, tydeleg og ansvarsfull vaksen? Då kan du vere den rette for oss.Kvardagen i avdelingane er prega av hyppige nye inntak av ungdom i krise, store variasjonar i problematikk; bakgrunn, åtferd, psykisk fungering og omsorgsbehov. Det er eit krav til å kartlegge man...

 • Company HAMARØY KOMMUNE ADMINISTRASJON in Other
  02.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: 970542507 Stillingsident: 4456232257 Presentasjon av stillingen:Miljøtjenesten arbeider mot brukere som har behov for hjelp og støtte i hverdagen, sørge for å opprettholde et trygt og pleiende miljø for de som trenger dette. Tjenestemottakere i miljøtjenesten er over 18 år som bor i egne bolig, og som har ervervet eller har en medfødt funksjonsnedsettelse.Miljøtjenesten er tverrfaglig sammensatt, og består av vernepleiere, sosionomer, aktivitører, barne- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, og assistenter og har ca. 14 årsverk pr dags dato.Vi har en ledig 2 x 100% fast stilling som i Miljøterapeut i todelt turnus. Stillingen innebærer arbeid hver fjerde helg (langvakter).ArbeidsoppgaverDaglig oppfølging av brukere.Delta aktivt i planlegging og utvikling av tjenes...

 • Company TROMSØ KOMMUNE PSYKISK HELSE OG RUS FACT/ACT-TEAM in Other
  01.12.2021 Updated on: 03.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4436456303 Presentasjon av stillingen:Har du lyst på en spennende jobb i et kreativt miljø med faglige utfordringer? tilbyr bolig med personalbase til 20 mennesker med psykiske lidelser og rusutfordringer.Avdelingen omfatter omsorgsboliger, der oppfølging av mennesker med sammensatte problemer er målgruppen. Det kan være en kombinasjon av psykiske lidelse og/eller rusproblemer. Våre tverrfaglig utdannede medarbeidere jobber brukerorientert, rettet mot den enkeltes behov og hvor individuell rehabilitering står i fokus.Vi søker engasjerte ansatte som med hjerte og hodet kan bistå vår målgruppe til mestring av eget liv. Ingenting er vel viktigere enn det?ArbeidsoppgaverMiljøterapeutisk arbeid direkte med brukere. Ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering a...

 • Company RAUMA HELSEHUS REHABILITERINGSAVDELING in Other
  01.12.2021 Updated on: 03.12.2021

  Er du motivert til å være med på å utvikle og utføre gode helse- og omsorgstjenester til personer med ulike funksjonsnedsettelser?Avdeling Bo- og Habiliteringstjenesten søker en miljøarbeider/helsefagarbeider i 100% fast stilling Avdeling Bo- og Habiliteringstjenesten gir tjenester til personer med ulike funksjonsnedsettelser, i samlokaliserte boliger med bemanning og til selvstendig hjemmeboende personer. Vi tilbyr bistand til personer som har utfordringer med å utføre daglige praktiske og personlige gjøremål. Det kan omfatte bistand til å tilberede måltider, bistand med personlig hygiene, følge til avtaler og aktiviteter eller hjelp til å organisere hverdagen. Mestring, kontinuitet og trygghet er nøkkelord i tjenestetilbudet vårt.I dag består avdelingen av 3 bofellesskap med samlokaliser...

 • Company KONGLESTIEN AVLASTNINGSBOLIG in Other
  01.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4455159048 Presentasjon av stillingen:Konglestien avlastningssenter yter døgnkontinuerlige tjenester til 20 barn, ungdom og voksne, med varierende grad av bistandsbehov i alderen 3--50 år. Arbeidsoppgavene er å ivareta brukernes behov for hjelp, veiledning og tilrettelegging, og bidra til at avlastningssenteret er et trygt sted å være. Konglestien avlastningssenter er en del av virksomheten Familiestøtte og tjenestetildeling, og ligger under området Habilitering.I denne jobben får du stor variasjon i arbeidsoppgaver og en hverdag hvor ingen dag er lik. Er du glad i lek og moro samtidig som du er en tydelig tjenesteyter? Du får muligheten til å jobbe målrettet etter tiltak med mål om konkrete atferdsendringer, og muligheten til å jobbe aktivt forebyggende etter he...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF PSYK HELSEV BARN UNGE - NYDALEN in Other
  01.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: 975299309 Stillingsident: 4455236653 Presentasjon av stillingen:Seksjon BUP Oslo Nord har fått tilført ekstra midler fra Helse Sør-Øst og vi søker nå etter spesialist i klinisk pedagogikk i fast stilling.Vi arbeider aktivt med egen organisasjon og hvordan den skal se ut i fremtiden. Hos oss vil du møte spennende utfordringer og bidra i den kontinuerlige kompetanseutviklingen ved enheten. Du vil bli en del av et godt kollegialt fellesskap med fokus på fag samt gode muligheter for forskning og fagutvikling.BUP Oslo Nord er en av fem seksjoner i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), Klinikk for psykiskhelse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus HF. Les mer om poliklinikken . Poliklinikken ligger vakkert plassert helt øverst i Nydalen med Akerselven som nærmeste nabo.Opptak...

 • Company UNICARE BO & OMSORG AS AVD BPA in Other
  01.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4452516220 Presentasjon av stillingen:Vår BPA-avdeling har vært i kraftig vekst den siste tiden, og vi er derfor på utkikk etter flere medarbeidere. Ønsker du en meningsfull jobb der du bidrar til å bedre livskvaliteten for andre, i et firma med gode utviklingsmuligheter? Da er dette arbeidsplassen for deg! BPA er en tjeneste for personer som har behov for bistand til å mestre hverdagen. Personlige assistenter i BPA har som oppgave å være brukernes høyre hånd, slik at vedkommende kan gjennomføre daglige gjøremål, og delta i de aktivitetene en ønsker. I BPA er det brukerne selv som bestemmer hvem som skal jobbe hos en, men vi hjelper alltid til med å finne gode kandidater.Vi har for tiden flere faste ledige stillinger, samt søker vi tillkallingsvikarer.Send oss gj...

 • Company SØNDRE VESTFOLD FENGSEL LARVIK AVDELING in Other
  01.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Om stillingenSøndre Vestfold fengsel, Larvik avdeling, har ledig fast stilling som miljøterapeut (stillingskode 1201). Larvik avdeling er en avdeling med høyt sikkerhetsnivå. Målgruppen er ungdom i alderen 18-23 (25) år. Avdelingen har 16 plasser. Miljøterapeuten vil ha ansvar for daglig drift av aktivitetstilbudet for innsatte ved avdelingen, og at disse gjennomføres i tråd med kriminalomsorgens målsetting og verdier. I dette ligger evnen til å planlegge, lede og evaluere innsattes endringsarbeid og se sammenhengen mellom egne oppgaver og øvrige fagområder.Miljøterapeuten har ansvar for opplæring og veiledning av innsatte med behov for trening i ferdigheter innenfor kosthold, helse, økonomi, renhold, hygiene, tilberedning av mat samt fysisk trening. Miljøterapeut skal ha evne til sikkerhe...

 • Company FRELSESARMEENS RUSOMSORG AVD HAUGESUND in Other
  01.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Er du på utkikk etter en kjekk arbeidsplass med spennende utfordringer i hverdagen? Frelsesarmeens Rusomsorg har behov for ekstravaktKanskje er det nettopp deg vi ser etter?I Frelsesarmeens Rusomsorg jobber vi for å skape et trygt og godt botilbud for rusavhengige i Haugesund kommune. Frelsesarmeens Bo og omsorgssenter ligger i sørhauggaten 215, like ved byparken.Den personen vi søker må:-Like å arbeide effektivt og løsningsorientert-Ha et ønske om å gjøre en forskjell i andre menneskers liv og hverdag-Like å arbeide selvstendig og i team-Over 23 årVi søker etter miljøarbeider med fagbrev/sosionom/barnevernspedagog/sykepleier eller barne- og ungdomsarbeider. Andre med relevant erfaring og sterkt engasjement for denne type arbeid kan også søke.For spørsmål knyttet til stillingen og søknad k...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF VOKSENPSYKIATRI - BODØ in Other
  01.12.2021 Updated on: 03.12.2021

  Org. nr: 974795345 Stillingsident: 4453689255 Presentasjon av stillingen:Akuttenhet Nord er en av tre psykiatriske akuttenheter ved Nordlandssykehuset HF. Ved enheten gis det korttidsbehandling til personer med psykotiske tilstander, alvorlige affektive lidelser, alvorlige personlighetsforstyrrelser, akutt selvmordtruende pasienter, samt personer med sammensatte tilstandsbilder. Vi har 12 plasser for personer over 18 år og hele Nordland fylke som opptaksområde.Vi har 27 stillinger i miljø, med et tverrfaglig sammensatt miljøpersonale bestående av spesialsykepleiere, sykepleiere, miljøterapeuter og assistenter. Behandlerstaben ved Akuttpsykiatrisk avdeling sammensatt av psykologspesialister, psykologer og leger. Vi går to delt turnus med arbeid hver 3 helg.Akuttenhet Nord har nå ledig still...

 • Company KAUTOKEINO KOMMUNE HELSESTASJONSTJENESTEN in Other
  01.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Om stillingenKautokeino kommune har ledig 100 % stilling som barnevernleder, vikariat i perioden fra 1. januar til 31. desember 2022, med mulighet for fast ansettelse.Som barnevernleder er du fagansvarlig for barneverntjenesten i kommunen, med virksomhetsleder som nærmeste leder.Kultur- og oppvekst består enheten av barneverntjenesten, PPT, skole og barnehage, bibliotektjenesten og språk og kultur. ArbeidsoppgaverLederansvar med oppfølging og veiledning av medarbeidereVedtaksmyndighet på barnevernområdetSikre at barneverntjenesten oppfyller lovkraveneKvalitetssikring og internkontrollFaglig utviklingsarbeidRapportering og statistikkPersonal- og økonomiansvar i samarbeid med nærmeste lederHMS-arbeidet på avdelingenKvalifikasjonskravMinimum 3-årig høyskoleutdanning, primært som barnevernsped...

 • Company PRIMA ASSISTANSE AS AVD HORDALAND in Other
  30.11.2021 Updated on: 02.12.2021

  Vi søker nå stødige hverdagshelter og -heltinner som ønsker å bidra med positivt engasjement i livet til verdens skjønneste 3-åring. Om jenta:På grunn av mange sykehusopphold er jenta motorisk og kognitivt forsinket, og har nå et stort hjelpebehov for å kunne ta igjen det tapte. Hun bor sammen med familien sin og liker turer, sang, tøys og tull. Jenta har et veldig godt og smittende humør. Dagene bestemmes av hvordan formen er. Hun går i barnehage, men har dessverre ikke alltid mulighet for å benytte seg av en full dag der. Hun trenger til tider mye skjerming og er spesielt utsatt for infeksjonsfare.Jenta har enda ikke verbalt språk, men kommuniserer med kroppsspråk, lyder og noen få ord.  Om stillingen: Du arbeider tett sammen med oss som foreldre, men må også kunne jobbe selvstendig og t...

 • Company ARENDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  30.11.2021 Updated on: 01.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4453936394 Presentasjon av stillingen:Ønsker du en utfordrende og spennende jobb til sommeren?Vi ønsker deg velkommen til å være med å bidra til en god tjeneste i Arendal kommune sommeren 2022.Vi trenger deg som ønsker å jobbe innen enhet Mestring og Habilitering. Vi gir primært tjenester til mennesker med utviklingshemning og/ eller annen form for funksjonsnedsettelse. Enheten har også tilrettelagt tilbud til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk.Vårt mål er at våre brukere skal motta et godt og riktig omsorgstilbud, og at våre ansatte skal ha en stimulerende hverdag i et godt, faglig og sosialt arbeidsmiljø. Vi skal tilby tjenester av høy kvalitet, og bygge våre tjenester på kompetanse og innlevelse.Vi har følgende avdelinger:Myratunet avd. S...

 • Company ARENDAL KOMMUNE BO OG OPPFØLGINGSTJENESTEN ØST in Other
  30.11.2021 Updated on: 01.12.2021

  Org. nr: 993222771 Stillingsident: 4453816992 Presentasjon av stillingen:Enhet Livsmestring- avd. Saltrød og BjorbekkAvdeling Saltrød er et botilbud for personer med psykiske lidelser. Botilbudet består av 9 separate leiligheter, og et felleshus med personalbase. Stillingen er knyttet til boligoppfølging. Vi jobber etter recoverymodellen, med fokus på miljøterapi og mestring. Ansatte hos oss har bred/tverrfaglig kompetanse, og flere har etterutdanning i psykisk helse og rus. Alle søkere bes skanne inn relevant dokumentasjon. Den som tilsettes må fremvise politiattest. Stillingen er helgearbeid i todelt turnus.ArbeidsoppgaverTilrettelegge for at beboerne mestrer dagligdagse gjøremålBidra til å skape en trygg og god hverdag for beboerneHolde seg oppdatert på beboernes situasjon, beskrevne pr...

 • Company ADAMSTUEN UNGDOMSTILTAK OG KOMPETANSESENTER in Other
  30.11.2021 Updated on: 03.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4451316264 Presentasjon av stillingen:Barn og unge skal oppleve et barnevern som er trygt, nyttig og samarbeidende sett fra barnog unge selv.Barne- og familieetaten åpnet i 2020 en ny barneverninstitusjon i Oslo. Målgruppen er barn i alderen 12-15 år som har begått gjentatte eller alvorlige kriminelle handlinger, og som trenger omsorg og behandling etter lov om barneverntjenester § 4-24. Tilbudet omfatter tverrfaglig helhetlig arbeid med kartlegging/utredning og behandling. Vi har en tilknytningsorientert og traumesensitiv faglig tilnærming med stor fokus på systemisk-økologisk forståelse og arenafleksibelt arbeid. Vi er opptatt av medvirkning, medbestemmelse, forutsigbarhet og trygghet for alle våre barn.Vi ser etter deg som tror på at endring er mulig uansett u...

 • Company ASSISTERMEG AS AVD OSLO in Other
  27.11.2021 Updated on: 01.12.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ASSISTERMEG AS AVD OSLO in Other
  27.11.2021 Updated on: 04.12.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SENTRALADMINISTRASJON RÅDHUS SENTRUM in Other
  27.11.2021 Updated on: 30.11.2021

  Stillingane ligg til nytt bufellesskap under etablering i Olvika. Dei tilsette skal gi heildøgns omsorg til menneske med funksjonsnedsettingar.Fleire faste stillingar som miljøterapeut er ledig frå snarast. Det er turnusarbied med arbeid kvar 3.helg.Vi ber om at søkjar skildrer ønska stillingsstørrelse og ønska turnusform (langturnus eller ordinær dag/aften-turnus) i søknadsbrevet.Vi søkjer også etter tilkallingsvikarar.ArbeidsoppgåverArbeide målretta saman med den enkelte tenestemottakar, pårørande og kollegaer for å ivareta den enkelte sin rettstryggleik.Bistå til at tenestemottakar får individuelt tilpassa tenester og ein meiningsfull og aktiv kvardag.Du må kunne bruke aktivitet og kulturopplevingar som helsefremjande tiltak.Miljøarbeid, herunder praktisk bistand i tenestemottakarane si...

 • Company LARVIK KOMMUNE BARNEVERNSTJENESTEN in Other
  27.11.2021 Updated on: 01.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4454101660 Presentasjon av stillingen:Fokus på 1001 dager- Svangerskap og to første leveår.Avdeling Tiltak og Familieveiledning søker engasjert person som vil bidra til tidlig innsats, tverrfaglig samarbeid og tilpasset støtte til foreldre og nære omsorgspersoner rundt spe- og små barnAvdeling Tiltak og Familie veiledning, er en avdeling under virksomhet Barne- og familietjenester.Barne og familietjenester er en av seks virksomheter i tjenesteområdet Oppvekst og kvalifisering. Barne- og familietjenester består av fem avdelinger som omfatter jordmortjenester, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, kommunepsykologer, PP-tjenesten, Logopedtjenester, Los, Ressursteam, Trygg Start, Home Start, PMTO-terapeut, Familierådskoordinator samt avdeling...

 • Company HVAM BOLIG in Other
  27.11.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4454837536 Presentasjon av stillingen:Hvor er du?Vi leter nemlig etter nettopp deg.Hvem du er?Du er ekstrem på faglige utfordringer, helt rå på relasjonskompetansen og bare må ha en variert arbeidsdag.Hvem er vi?Verdens beste arbeidsplass, bare spør dine kommende kollegaerI vår kommune har vi høye ambisjoner og visjonerFaglig fremoverlent avdeling, og vi har skyhøye prioriteringer på kompetansehevingKommune som er dypt dedikert og engasjert i den nye og viktige veilederenPersonal som følger tjenestemottaker over alle arenaer på tvers i kommunenStor innvirkning i egen arbeidshverdag og fokuserte team.Hvam boliger søker nå etter en engasjert miljøterapeut!Hvam boliger ligger på Skjetten i Lillestrøm kommune og her gis det heldøgns tjenestetilbud til 7 voksne mennes...

 • Company HARTVIG NISSENS SKOLE in Other
  27.11.2021 Updated on: 02.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4455068686 Presentasjon av stillingen:Hartvig Nissens skole er en videregående skole i Oslo med utdanningsprogrammene studiespesialisering samt studiespesialisering for minoritetsspråklige elever, musikk, dans, drama(programområdet drama) og tilrettelagt opplæring. Skolen har ca. 700 elever og 100 ansatte. Skolen ligger på Frogner, men flytter sommeren 2021 til Helsfyr. Dette skyldes en større rehabilitering av lokalene på Frogner. Skolen har et stort og flott mangfold i elevgruppa. Hartvig Nissen legger vekt på systematisk oppfølging av elevene gjennom kontaktlærere, elevmedvirkning og tilpasset opplæring.. Stillingene utgjør 2x50% i en prosjektstilling med foreløpig varighet ut juni 2022. Start 12.08.21ArbeidsoppgaverArbeidsoppgaverBidra til at elevene trives p...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF GJØVIK - SOMATIKK in Other
  27.11.2021 Updated on: 02.12.2021

  Org. nr: 875326112 Stillingsident: 4447929202 Presentasjon av stillingen:Distriktspsykiatrisk senter Gjøvik er ett av landets største, med ca 220 årsverk og består av 8 kliniske enheter; Poliklinikk Hadeland, Poliklinikk Valdres, Poliklinikkene på Gjøvik med 3 enheter, Enhet for akuttpsykiatri Gjøvik, Enhet for allmennpsykiatri Gjøvik, Enhet for spiseforstyrrelser Gjøvik. Kontor tjenester er organisert som egen enhet.Poliklinikk Gjøvik ble fra 01.01.21, delt inn i 3 enheter. De tre poliklinikkene er samlokalisert i moderne og trivelige lokaler ved siden av sykehuset. Enhetene har et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige og engasjerte medarbeidere.Vi har til sammen 53 behandlerstillinger med 6 psykologstillinger, 6 psykologspesialiststillinger, 7 overlegestillinger, 2 LIS, høyskoleutdannet p...

 • Company MOLDE KOMMUNE PSYKISK HELSE OG RUSTJENESTER in Other
  27.11.2021 Updated on: 02.12.2021

  StillingstypeVi har ledig 100 % fast stilling som miljøterapeut. Beskrivelse av arbeidssted Vi har behov for miljøterapeut  i vårt bofellesskap med arbeid i turnus og hver tredje helg. Langvakter og hver fjerde helg kan også bli aktuelt.Vårt bofelleskap er heldøgnsbemannet og er et tilbud til personer med alvorlig psykisk lidelse og eller rus og som har et omfattende hjelpetiltak i hverdagen. Det er 8 plasser i bofellesskapet.Det gis blant annet oppfølging med målrettet miljøterapi/miljøarbeid, for å forebygge økt symptomtrykk, fremme personens hverdagsmestring og bidra til økt livskvalitet.  Vi jobber Recoveryorientert og er opptatt av selvbestemmelse og brukermedvirkning Det er krav om politiattest etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 HovedoppgaverSikre beboer et godt hjem med tjene...

 • Company ALNA MILJØARBEIDERTJENESTE VESTRE HAUGEN 17 in Other
  27.11.2021 Updated on: 30.11.2021

  Støttekontakt til voksen mann som er sporty og aktiv. Han trenger bistand til å ta initativ til sosial kontakt med andre slik at han ikke blir misfortsått og engslig. Bruker ønsker å ha en aktiv og meningsfull fritid og trenger derfor en støttekontakt. Interesser bruker har er tennis, sykle og hockeyStabilitet og forutsigbarhet er viktig for bruker.Personlig egnethet er viktig for stillingen, og du må kunne bidra til en meningsfull og hyggelig fritid i tiden du bruker sammen med den du er støttekontakt for.Oppdraget er på 16 timer per måned.Viktig at avtalene blir holdt på faste dager og tidspunkt slik at bruker klarer å holde seg til det.Krav om politiattest.Om arbeidsgiveren:null...

 • Company MEDVIND ASSISTANSE AS AVD TRONDHEIM in Other
  27.11.2021 Updated on: 30.11.2021

  Ung dame i Trondheim søker assistent til 100 % fast stilling. Ordningen har en 3-delt turnus.Vi ser etter deg som er:OmsorgsfullSelvstendigTrygg på deg selvVant til å ta i et takGod fysisk formKan jobbe turnus, men hovedsaklig dag og kveldEr fleksibel og stiller oppEr positiv og har godt humørTålmodigEr en god samarbeidspartnerDet er ikke krav om utdanning, men erfaring fra liknende arbeid er en fordel. Personlig egnethet vektlegges.Det framsettes krav om plettfri vandel og politiattest må søkes før eventuell oppstart.Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, oppstart etter avtale for aktuelle kandidater og fast kontaktperson hos Medvind Assistanse.Oppfordrer kvinner mellom 25-40 år til å søke.Søknad merkesd med 7010.Om arbeidsgiveren:Medvind Assistanse AS er et norskeid selskap som levere...

 • Company VOSS VIDAREGÅANDE SKULE in Other
  27.11.2021 Updated on: 30.11.2021

  Org. nr: 916031858 Stillingsident: 4454811120 Presentasjon av stillingen:Voss vidaregåande skule er ein ny moderne skule med om lag 400 elevar fordelt på fem utdanningsprogram; BA-EL-RM -NA og TIP og ei eige avdeling for tilrettelagt undervisning.Skulen som ligg i Skulestadmo, har 130 tilsette.Meir informasjon om skulen finn du på heimesida vår: Frå 01.01.22 -- 31.12.22 har me ledig miljøarbeidarstilling; vikariat.ArbeidsoppgåverGje støtte i undervisning, drive rettleiing av elevar, deltaking i undervisningaVere med å sikre god utvikling og tilrettelegging for elevaneIvareta elevane sine ulike behov i samband med opplæringAndre oppgåver kan vera aktuelle ut ifrå behova på skulenStillinga er lagt til utdanningsprogramma bygg- og anleggsteknikk og naturbruk.KvalifikasjonarRelevant fagbrev el...

 • Company NITTEDAL KOMMUNE SERVICETORGET in Other
  27.11.2021 Updated on: 30.11.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4454036315 Presentasjon av stillingen:Vil du lede vårt oppfølgingsteam?Vi søker deg som vil jobbe i en barneverntjeneste med høy kvalitet og fokus på fagutvikling.Vår visjon; vi skal være et moderne, effektivt og oppdatert kvalitetsbarnevern!»Kommunens verdier; raushet, redelighet og respekt er noe vi setter høyt i arbeidet vår hver dag.Som teamleder for vårt oppfølgingsteam vil du ha hovedansvar for videreutvikling av vårt gode arbeid med oppfølging av tiltak for hjemmeboende barn. Du er nærmeste leder, har oppfølging og fagansvar for 7 medarbeidere. Dere vil utvikle hjelpetiltaksområdet mot den kommende barnevernreformen og videre fremover.ArbeidsoppgaverFagansvar for arbeidet med oppfølging av tiltak hjemmeboende barn.Sikre god oppfølging og veiledning av meda...

 • Company FROGN KOMMUNE HAUKÅSEN OMSORGSBOLIG in Other
  27.11.2021 Updated on: 30.11.2021

  Stillingsstørrelse: 60,03%Arbeidssted f.t.: Haukåsen omsorgsbolig, Rugdeveien 4, 1447 DrøbakKvalifikasjonskrav: 3-årig relevant høgskoleutdanningTiltredelsesdato: snarestLønnsplassering: I henhold til gjeldene tariff og avtaler.Kontaktperson: , Astrid Wulfsberg, tlf 90274765 - epost: 60,03% stilling som miljøterapeut søkes til Haukåsen omsorgsbolig.Haukåsen omsorgsbolig er en bolig med beliggenhet på Skorkeberg i Frogn kommune. Vi har for tiden 11 beboere med varierende bistandsbehov og personalgruppen består for tiden av 12,46 årsverk. Arbeidstiden er for tiden dag og kveld, med arbeid hver 4. helg. Vi søker en miljørerapeut med relefant helsefaglig utdanning på bachelor nivå. Teamet består i dag av vernepleiere, sykepleier, helsefagarbeidere og assistenter. BeboerneBoligen er underlagt e...

 • Company HUMAN CARE AS AVD BPA in Other
  27.11.2021 Updated on: 30.11.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SELJORD DAGSENTER in Other
  26.11.2021 Updated on: 27.11.2021

  Helseavdelinga i Seljord er ein stor og tverrfagleg kompetansebedrift. Eininga består av avdelingane legekontor, legevakt, fysioterapi, helsestasjon og psykisk helse og rus. Vi har om lag 35 tilsette. Helseavdelinga samarbeider tett med resten av det kommunale tenestetilbodet. Vi har eit solid og godt arbeidsmiljø, og jobbar for å ha eit sterkt fagleg fokus. Vi er stolte av tenestene vi leverer. Vi er og stolte av å kunne sei at vi på trass av å vera ein liten kommune i distrikt, ikkje har hatt problem vid å rekruttere dyktige og kvalifisera personell til stillingane vi har hatt ledige. Me er med i primærhelseteam-piloten, og har stort fokus på team og tverrfagleg samarbeid. Me har ledig eit langtidsvikariat som miljøterapeut i 80% stilling i avdeling for psykisk helse og rus. Tiltredelse ...

 • Company KYRKJEHAUGEN BOFELLESSKAP in Other
  26.11.2021 Updated on: 27.11.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4448371621 Presentasjon av stillingen:Fra 1. januar 2017 ble botilbudet for mennesker med utviklingshemming organisert i to virksomheter: Bo og Aktivitet Nord ogBo og Aktivitet Sør. Kyrkjehaugen Bofellesskap er del av Bo og AktivitetSør som omfatter bydelene Hinna, Hillevåg, Hundvåg og Storhaug, og det er tilsammen 15 avdelinger i virksomheten.Kyrkjehaugen Bofellesskap ligger på Gausel, og er et heldøgnstilbud til 4 voksne beboere med varierende grad avfunksjonsnedsettelser som psykisk utviklingshemming, autisme, lupus, epilepsiog annet.Boligen ligger i nærheten av Riksvei 44, noe som innebærer gode bussforbindelser. I forhold til tog forbindelse så ligger Jåttåvågenholdeplass bare noen minutter gangavstand fra Kyrkjehaugen Bofellesskap.Vi har nå to ledige stilli...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Others; Social work associate professionals Edit filters