Jobmonitor. Search results for Others, Specialist medical practitioners

268 Jobs found

Used filters:
 • Othersx
 • Specialist medical practitionersx
Displaying 1-50 of 268 results.
 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF DPS SUNNMØRE POLIKLINIKK ÅLESUND in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4396257060 Presentasjon av stillingen:DPS Ålesund poliklinikk har ledig fast stilling som psykiater fra 01.10.21.Poliklinikken er organisert i 3 team. Gruppebehandling, ROP, og Allmennteam. Stillinga er i Allmennteam. For tida arbeider vi med å utvikle ei organisering slik at den einskilde kan bruke meir tid på å bli god på nokre oppgåver. Allmennteamet er derfor delt i fire til dels spissa mindre team. Vi trur dette vil gjere både arbeidskvardagen til medarbeidarane og det faglege tilbodet betre. I poliklinikken er det mange spesialistar både innan psykologi og psykiatri. Psykiatarar har ei viktig rolle i DPS Ålesund poliklinikk. Vi har eit engasjert fagmiljø som er opptatt av å utvikle seg sjølve og pasienttilbodet.Ålesund er kåra til den vakraste byen i Norge....

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RADIUMHOSPITALET - SOMATIKK in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4457102076 Presentasjon av stillingen:For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte.I perioden fom. 01.03.2022 tom. 01.09.2022 blir det ledig et vikariat som overlege med mulighet for forlengelse ved Radiologisk avdeling Radiumhospitalet, Seksjon for onkologisk radiologi.Seksjonen har 29 overlegestillinger og ett professorat. Overlegene dekker for tiden en bakvakt for intervensjon ogultralyd, en bakvakt for konvensjonell, CT-diagnostikk og en fo...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF MOLDE SJUKEHUS - SOMATIKK in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4455850266 Presentasjon av stillingen:Seksjon for anestesileger er på jakt etter en faglig interessert, positiv person med gode samarbeidsevner for stilling som lege i spesialisering.Anestesi - og intensivavdelinga ved Molde sjukehus nyttar eit variert utvalg av moderne anestesimetodar og har ein godt oppdatert utstyrspark.Det vert utført ca 4500 anestesiar i året fordelt på blautdelskirurgi, ortopedi, gynekologi/obstetrikk, ØNH, tann/kjeve og auge. I tillegg ytast også anestesitjenester til radiologisk avdeling, medisinsk avd. og psykiatrisk avdeling.Vi har ei kombinert postoperativ og generell intensivavdeling med totalt 19 senger fordelt på recovery, tung overvåking og intensiv. Vi yt eit fullverdig intensivmedisinsk tilbod på gruppe 2 sjukehusnivå, inkludert ...

 • Company VESTRE VIKEN HF BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK AVD ASKER BUP in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4456670483 Presentasjon av stillingen:OVERLEGESTILLING ved ASKER BUPBUPA Vestre Viken HF er en av Norges største barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger og har et opptaksområde på ca. 109.000 barn og unge i 22 kommuner. Avdelingen består av fem lokalpoliklinikker: Asker BUP, Bærum BUP, Drammen BUP, Kongsberg BUP og Ringerike BUP og fire områdeseksjoner: Seksjon for akutt og spiseforstyrrelser, Seksjon for utredning, Seksjon for behandling og Seksjon for Nevropsykiatri. Avdelingen har en døgnbemannet vaktordning med LIS i forvakt og overlege i bakvakt.Som avdeling har vi fokus på å gi et godt tilbud til barn og ungdom som henvises til oss. Vi er opptatt av fagutvikling og kontinuerlig forbedring. I avdelingen drives det utviklingsarbeid med både forbedringsprosje...

 • Company HELLY HANSEN AS in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK KRISTIANSAND in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: 974733013 Stillingsident: 4449547881 Presentasjon av stillingen:Barne- og ungdomsavdelingen ved Sørlandet sykehus Kristiansand (SSK) er en del av Somatisk klinikk i Sørlandet sykehus, og består av Habiliteringstjenesten for barn og ungdom og Barne- og ungdomsseksjonen i Kristiansand.Barne- og ungdomsseksjonen i Kristiansand har lokalsykehusfunksjon for vestre og midtre del av Agder, og har områdefunksjon på Sørlandet for nyfødtintensiv, store barn intensiv, kardiologi, onkologi og langtidsmekanisk respirasjonsstøtte-behandling.Legetjenesten dekker også medisinske undersøkelser på Statens barnehus i Agder, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (Smart livsstil) som har tilbud til barn og unge med sykelig overvekt samt ukentlig tilsyn av nyfødte barn ved Sørlandet sykehus ...

 • Company FOLK AS in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  We are seeking a Project Specialist.The Project Specialist group is a department under the Project Support Section, and part of the Energy Industries local business line within ABB Norway. The Project Specialist is responsible for providing administrative support to project managers in the management and execution of the projects and take responsibility for creating, invoicing, and closing of all project categories and service orders in SAP (both PS and CS/SD module in SAP). Assigned to multiple projects and service orders.Tasks:Order entry of all project categories and service orders in SAP, hereunder the project cost- and income budget and the standard WBS and cost breakdown structure.Support the project manager on monitoring and control actual cost and revenues against the budget and fo...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - BODØ in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: 974795361 Stillingsident: 4455214759 Presentasjon av stillingen:Kirurgisk klinikk består av 13 fagområder, herunder anestesi, bariatrisk kirurgi, bryst --endokrin kirurgi, gastrokirurgi, generellkirurgi, gynekologi, karkirurgi, ortopedi, plastikk kirurgi, thorax kirurgi, øre-nese-hals og øyespesialiteter. Klinikken behandler pasienter på ulike omsorgsnivå og har virksomhet i Bodø , Lofoten og Vesterålen.Klinikken har over 700 ansatte fordelt på leger, sykepleiere, spesialsykepleiere, helsefagarbeidere / hjelpepleier og merkantilt personell.Ved Avdeling leger i Kirurgisk klinikk har vi ledig fast stilling som overlege i Bryst- og endokrin kirurgi.ArbeidsoppgaverArbeidsoppgaver som spesialist i Bryst - og endokrin kirurgi.Behandle og følge opp pasienter på alle omsorgsnivå, dvs. båd...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - STOKMARKNES in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4456017724 Presentasjon av stillingen:Fire ord som kjennetegner oss på Nordlandssykehuset Vesterålen: Samarbeid for pasientens beste!Det høres kanskje ut som en selvfølge. Men her på Medisinsk avdeling har vi verken spisse albuer eller hierarki. Leger i Spesialisering, overleger og sykepleiere samarbeider hver dag for pasientens beste og alle har fokus på godt arbeidsmiljø, kollegial støtte og kvalitet. Vi kan love deg at du alltid møter en imøtekommende overlege ved konferering.Nå trenger vi flere faglige sterke LIS 2/3 med samme holdning.Vi tilbyr et vikariat fra 01.03.2022 tom 31.08.22, samt to ferievikarstillinger i sommer.Som LIS 2/3 på medisinsk avdeling ved Nordlandssykehuset Vesterålen har du store muligheter for rask faglig utvikling innen alle aspektene...

 • Company HELSE FØRDE HF FØRDE SENTRALSJUKEHUS in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4377502454 Presentasjon av stillingen:Nevrologisk seksjon har ledig eit års vikariat for LIS 2/3 i nevrologi. Stillinga er ledig frå 01.01.2022, seinare tiltreding kan også være aktuelt.Det er 6-7 delt vaktordning med tilstadevakt.Hovudoppgåva vår er å gi dei med nevrologiske sjukdomar diagnostikk, behandling og sjukepleie. Vi har sengepost, slageining, poliklinikk med laboratorium for klinisk fysiologi, EEG-laboratorium og fagsjukepleiarar innan epilepsi og MS.ArbeidsoppgåverArbeid på post, undervisning og rettleiing, vaktarbeid, tverrfagleg samarbeidMottak og oppfølging av pasientarKvalifikasjonarNorsk autorisasjonMå beherske godt norsk både munnleg og skriftlegSøkjarar utanfor Skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftleg og munnleg.Gode språkkunnskapa...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: 974795787 Stillingsident: 4455680103 Presentasjon av stillingen:UNN har ledig 2 stk vikariat for lege i spesialisering i nevrokirurgi med tiltredelse 01.03.22 og 07.03.22 i 6 måneder med mulighet for forlengelse.LIS-leger ved nevrokirurgisk seksjon inngår i en 7-delt vaktordning med tilstedevakt. Bortsett ifra enkelte funksjonelle prosedyrer utfører seksjonen alle prosedyrer innen nevrokirurgi (traume, vaskulært, tumor, spinalt osv.).Se også .ArbeidsoppgaverPasientrettet arbeid på sengepost, poliklinikk og operasjonsstueBidra til progresjon og forventet utvikling i eget utdanningsforløpBidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeidDelta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomhetenDelta i forskningDelta i vaktord...

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK ARENDAL in Other
  04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4443054224 Presentasjon av stillingen:Hjerteseksjonen i Arendal består av sengepost, hjerteovervåkning, observasjonspost, poliklinikk og kat.lab/PCI. Hjerteseksjonen har regionalt ansvar for invasiv behandling av akutt og kronisk konorarsykdom for Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark (ca. 450.000 innbyggere).Hjerteseksjonen har stor forskningsaktivitet bl.a. i samarbeid med OUS. To av overlegene har doktorgrad, tre stipendiater og en post-doc er tilknyttet seksjonen. Forskningserfaring og -interesse er derfor ønskelig.Til kardiologisk seksjon i Arendal har vi en 100% fast stilling som overlege i kardiologi. Søker må være spesialist i hjertesykdommer, eller være i ferd med å avslutte slik spesialistutdannelse. P.t. 7-delt kardiologisk vakt og p.t. 4-delt invasiv vak...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND in Other
  03.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4446569590 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig en fast overlegestilling som spesialist i kardiologi, kardiologisk avdeling, mottaksklinikken.Oppstart etter avtale.Avdelingen har ansvar for behandling av hjertesykdommer som lokalsykehus for Sør-Rogaland og sekundæransvar for koronarutredning og PCI for hele fylket.Avdelingen dekker behovet for primær PCI for dette området, deler av Hordaland og Agder som grenser til Rogaland (ca. 450 000). Den som ansettes må påregne å delta i gjeldende overlege vaktordning i kardiologi. Tjeneste ved satelittpoliklinikk eller hos samhandlingspartnere kan tilpliktes stillingen.Stillingen lyses ut på nettsidene til DNLF (legejobber.no).Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.Arbeidsoppg...

 • Company SYKEHUSET TELEMARK HF SKIEN - SOMATIKK in Other
  03.12.2021

  Org. nr: 974633191 Stillingsident: 4446661574 Presentasjon av stillingen:Medisinsk klinikk søker Lis leger med lisens som kan jobbe sommeren 2022.Medisinsk klinikk består av flere fagfelt som hjerte-, nyre-, hormon-, mage/tarm-, infeksjon-, geriatri-, blod/kreft-, nevrologi og akutt medisin.Pr. i dag har vi 13-delt turnus, men til sommeren tar vi sikte på å dekke opp mottak først og enkelte sengeposter. Vakten er kun på dag, kveld og helg.Antall ansatte som vi trenger er pr. i dag ikke helt bestemt.Det er et travelt og hektisk miljø, men som igjen gir mye læring og forståelse. Vi har et godt kvalifisert overlegeteam i mottak som er til stor hjelp.Det vil alltid være flere vakthavende leger å kontakte også utenom overleger.Flott om du oppgir hvor langt du har kommet i løpet hvis du er stude...

 • Company HELSE FØRDE HF FØRDE SENTRALSJUKEHUS in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4456288318 Presentasjon av stillingen:Avdeling for kreft, blodsjukdom og lindrande behandling (Kreftavdelinga) Førde sentralsjukehus, har følgjande stillingar ledig:1 x 100% fast stilling for lege i spesialisering hematologi f.o.m 01.02.20221 x 100% vikariat for lege i spesialisering hematologi 1 år f.o.m snarastKreftavdelinga har ansvar for medikamentell kreftretta behandling for innbyggjarar i tidlegare Sogn og Fjordane, og består av sengepost på 13 senger, og poliklinikk.Avdelinga har pasientar innan fagområda onkologi, hematologi og palliasjon.Avdelinga er godkjent for spesialistutdanning innan hematologi gruppe 2-teneste eit år. Videre tenesteforløp ved HUS (Utdanningsforløp finn ein på HF intranettsider under kompetanse og utvikling; blodsjukdommar - )For f...

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK KRISTIANSAND in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4454076019 Presentasjon av stillingen:Medisinsk avdeling ved Sørlandet sykehus, Kristiansand har alle grenspesialiteter og høy egendekningsgrad. I tillegg til indremedisinske grener har vi egen seksjon for revmatologi/immunologi. Det er kardiologisk og generell indremedisinsk bakvakt, hhv 7- og 18-delt, samt beredskapsvakt for akutt gastroenterologi ("blødningsvakt") og dialyse. Lege i spesialisering deltar i tilstedevakt med 2 vaktgående leger i tillegg til LiS1. Vaktlagene har henholdsvis 14- og 11-delt arbeidsplan.V har ledig 1 x 100 % fast stilling for overlege i hematologi. Tiltredelse etter avtale.Hematologisk seksjon har hatt 3 faste overlegestillinger, men utvider nå til 4 pga høy aktivitet. Faget disponerer senger på felles indremedisinsk seksjon sammen ...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4456644264 Presentasjon av stillingen:Ved Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, anestesiavdelingen er det ledig inntil 4 faste overlegestilling etter at en av våre overleger har sluttet og andre justeringer i stillingsbudsjettet.Anestesilegene har sitt arbeid knyttet til den operative virksomhet, intensiv, smerte og prehospitale tjenester.Ved internt opprykk kan vikariater av kortere eller lengre varighet bli ledig.Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.Oppstarttidspunkt kan endres etter avtale .ArbeidsoppgaverVariert tjeneste knyttet til fagets 4 søyler kan tilbys.Vakttjeneste tilknyttet operativ virksomhet dersom ikke annet avtales med avdelingssjef.Deltakelse i undervisning, veiledning og supervisjon av...

 • Company HELSEHUSET FØRDE SA in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4455197616 Presentasjon av stillingen:Hudavdelinga i Helse Førde har frå 01.02.2022 ledig fast stilling som overlege i hudog veneriske sjukdommar.Hudavdelinga består av 5 poliklinikkar fordelt på ulike lokalisasjonar i det geografiske området Sogn og Fjordane. Poliklinikkane er lokalisert ved Førde sentralsjukehus, Lærdal sjukehus, Nordfjord sjukehus, ISP i Sogndal og SMS i Florø. Den største poliklinikkener på Førde Sentralsjukehus, og dette er hovudarbeidsstad.Alle einingane driv lysbehandling og dei desentraliserte poliklinikkane har legedagar to dagar per månad. Avdelinga har ogeigen telemedisinsk poliklinikk i Audnedal.Avdelinga har tre overlegar, ein konstituert overlege og ein LIS 3.ArbeidsoppgåverHudavdelinga i Helse Førde har spesialisthelsetenesteansvar...

 • Company BERGEN LEGEVAKT in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4456722609 Presentasjon av stillingen:Har du lyst på en legestilling i et faglig engasjert miljø som er i fortløpende utvikling?Vi søker etter overlege i 100 % fast stilling som skal være en del av overlegeteamet ved Bergen legevakt. Overlege skal bidra i pågående og nye prosjekter på legevakt, delta i klinisk arbeid på avdeling, være veileder og supervisor for leger i spesialisering i allmennmedisin og bidra med administrative oppgaver knyttet til legevakten.Bergen legevakt er en del av kommunens akuttberedskap og yter hjelp til akutt sykdom, skade, psykiske lidelser og rusmiddelproblemer. Legevakten er organisert som enhet under Etat for helsetjenester, og er samlokalisert i Bergen Helsehus i Solheimsviken sammen med etatsadministrasjonen, Enhet for allmennmedi...

 • Company AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4453949399 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig et 12 måneders vikariat for overlege ved infeksjonsmedisinsk avdeling AHUS.Avdeling for infeksjonsmedisin er en av landets største spesialavdelingerinnenfor fagfeltet med 29 senger fordelt på to sengeposter. Vi mottar vel 3000 innleggelser årlig,i all hovedsak øyeblikkelighjelp. Under avdelingen ligger også en spesialisert infeksjonspoliklinikk, samt Diagnostisk enhet med ansvar for diagnostisk pakkeforløp (alvorlig sykdom som kan være kreft) og for pakkeforløp metastaser ukjent origo.Alle må søke elektronisk.ArbeidsoppgaverStillingen innebærer klinisk arbeid på sengepost, poliklinikk, samt tilsynsvirksomhet. Tjeneste ved Diagnostisk enhet må påregnes. Den som tilsettes må delta i avdelingsens tertiærvaktlag som ...

 • Company RANDSTAD CARE AS in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Randstad Care søker psykiater til et lengre oppdrag i SaltenDen aktuelle voksenpsykiatrisk poliklinikken gir et tilbud til personer over 18 år som har behov for utredning og behandling innen psykisk helsevern på spesialisthelsetjeneste. Her vil du bli en del av et allmennpsykiatrisk team. Behandlingen som gis er individuell eller i grupper. Poliklinikken yter også konsultativ bistand, rådgivning, veiledning og undervisning til kommunalt hjelpeapparat og andre instanserI tillegg til en spennende og variert stilling, vil det også være god tid til å utforske spektakulære naturopplevelser, byliv og kulturopplevelser.Nærmere om oppdraget:Periode: 03.01.22 - 01.07.22Stillingsprosent: 100%Arbeidstid: Man-fre, kl 08:00 - 16.00 Arbeidsoppgaver: Utredning og behandling av allmennpsykiatriske tilstan...

 • Company MANPOWERGROUP AS in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company DEN NORSKE LEGEFORENING in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ALGINOR ASA in Other
  02.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF PSYKISK HELSEVERN NIDAROS DPS in Other
  02.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Vil du være med å utvikle vårt team ?Er du en erfaren overlege som vil være på lag med et kompetent fagmiljø ?Vi ønsker oss ny medarbeider som er faglig engasjert og som kan være bidragsyter i den videre utviklingsprosessen.Hos oss vil du inngå i et godt arbeidsmiljø med allsidige arbeidsoppgaver, hvor vi nå jobber med hvordan vi skal organisere og benytte døgnplasser i fremtiden. Vi har mange erfarne miljøterapeuter med spesialkompetanse og flere spesialister som du kan samarbeide og utveksle erfaringer med.Stillingen er tilknyttet døgnenheten i seksjon 1 (S1) som er en Krise-Kortidsseksjon ved Nidaros DPS.Arbeidsoppgaver i enheten er svært variert, og de pasientene vi møter har et stort spenn i problematikk og behov. Det kan være alt fra utrednings- og observasjons-oppgaver, stabiliserin...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF VOKSENPSYKIATRI - BODØ in Other
  02.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: 974795345 Stillingsident: 4450671953 Presentasjon av stillingen:Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet (ARPA) er en avdeling i psykisk helse og rusklinikken ved Nordlandssykehuset HF. Avdelingen inneholder to differensierte døgnenheter, en døgnenhet for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og en døgnenhet for samtidig rusavhengighet og alvorlig psykiatriske lidelser (ROP). Avdelingen har også en ruspoliklinikk inklusiv legemiddelbasert rehabilitering (LAR). Avdelingen har enheter med både lokalsykehusfunksjoner og fylkesdekkende funksjoner.Enhet for rus og psykiatri (ROP) er et døgntilbud til personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og rusmiddelavhengighet. Enheten har 8 senger og tilbyr kartlegging, utredning, diagnostisering og behandling.Har du lyst til å jobb...

 • Company JACOBS DOUWE EGBERTS NORGE AS AVD OSLO in Other
  02.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HELSE FONNA HF HAUGESUND SJUKEHUS in Other
  02.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4455792423 Presentasjon av stillingen:Barn- og ungdomsavdelinga er ein del av medisinsk klinikk og omfattar Barne- og ungdom poliklinikk i Haugesund og på Stord, Nyfødtintensiv eining, Barn- og ungdom sengeeining og Familieambulatoriet.Avdelinga har 3 faste 100 % stillinger som LIS - ledig frå medio januar 2022.Vi har for tida 8 overlegestillingar og 7 legar i spesialisering. Barn- og ungdoms sengeeining har 10 senger for barn 0-18 år og nyfødtintensiv eining har 8 senger for sjuke nyfødde og premature frå 28 veker. Helse Fonna har nyleg opna nytt tilbygg ved Haugesund sjukehus med 18 000 m2. Nyfødtintensiv skal få modernisert sine lokalar innan sommaren 2022, og har no midlertidige lokalar i nybygg. Vi dekkjer også sjukehuset si barnehabiliteringsteneste.Vi har ...

 • Company LARVIK KOMMUNE SENTRALE ADM FUNKSJONER in Other
  02.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4455713806 Presentasjon av stillingen:Vår fagoverlege for sykehjem og helsehus søker nye utfordringer, og stillingen blir ledig 01.03.2022.Stillingen er organisatorisk underlagt kommunelegen med ansvar for kliniske tjenester, og fagoverlegen er overordet for legene som jobber i de nevnte institusjoner.Stillingen er en lederstilling med både faglig, klinisk og administrativt innhold.ArbeidsoppgaverPersonalansvarDet tilligger ansvar for at legeressursene ved de nevnte institusjoner utnyttes på en faglig og effektiv måte gjennom løpende evaluering, veiledning, prosedyrer og tilbakemelding til personalansvarlige. Stillingen innehar ikke organisatorisk personalansvar,Fagoverlegen for sykehjem og helsehus vil være representert i rekrutteringsprosessen for nytilsetting ...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE BARN UNGE OG RUSAVHENGIG PBU DØGNAVDELING in Other
  02.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4456259187 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig vikariat som lege i spesialisering i 100% fra 01.02.22 til og med 31.08.23.BUP Sentrum er en av 9 BUP-poliklinikker ved Stavanger Universitessjukehus. BUP Sentrum er en allmenn poliklinikk for barn og ungdom. Poliklinikken betjener fire bydeler i Stavanger kommune. Poliklinikken har 23 dyktige og engasjerte kollegar, 20 kliniske stillinger og 3 merkantile stillinger. Det er 2 overlegestillinger og 3 LIS. Vi jobber for å skape et godt samarbeid med pasienter, pårørende og samarbeidsinstanserOppdraget til polilkinikken er å utrede, diagnostisere og behandle barn og ungdom mellom 3 og 18 år som har psykiske plager. Poliklinikken har to team, der det til en hver tid skal være overlege, LIS, psykolog, psykologspesiali...

 • Company NORD-TROMS FRILUFTSRÅD in Other
  02.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Vi kan tilby en variert og utfordrende stilling der dette vil være sentrale arbeidsoppgaver:· Følge opp aktivitet i samarbeid med skoler og barnehager.· Friluftsskoler i skoleferiene og andre aktiviteter for barn og ungdom.· Friluftsliv for særskilte målgrupper. Dette kan være personer med innvandrerbakgrunn, ulike typer funksjonshemning og personer med helseutfordringer.· Samarbeid med organisasjoner og frivillige som tilrettelegger for friluftsliv.Vi ønsker oss en medarbeider med de rette personlige egenskapene, samt med et brennende engasjement for allsidig friluftsliv året rundt. Relevant høyere utdanning, praksis og erfaring fra arbeid tilpasset stillingens arbeidsoppgaver, er også viktig.Den som ansettes må minimum inneha førerkort klasse B og helst disponere egen bil.Lønn og kontorp...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK in Other
  02.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4455742566 Presentasjon av stillingen:Vil du gjøre et viktig bidrag under pandemien?Seksjon for koronatesting ved OUS ble opprettet i midten av mars 2020 og tester ansatte og pasientermed mistanke om Covid-19. Seksjonen planlegger nå drift frem mot sommeren 2021.I den forbindelse leter vi etter en engasjert og dyktig lege med autorisasjon som kan tenke seg å jobbe som fagansvarlig lege hos oss i testpolikilnikken og vaksinasjonspoliklinikken.Arbeidstid er på dagtid mandag til fredag.I tillegg vil du jobbe sammen med leger, sykepleiereog helsesekretærer som bemanner testsenteret og vaksinasjonsklinikken for øvrig.Fysisk arbeidssted er Ullevål Sykehus.Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppga...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK in Other
  02.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4455663385 Presentasjon av stillingen:Vi ønsker en overlege som tenker at hun/han er en sterk fagperson som er klar for nye oppgaver. Du har en tydelig faglig profil og ønsker å bidra til den videre oppbyggingen av Nordens største tverrfaglige smertesenter. Vi søker en som kan styrke vårt invasive tilbud innenfor behandling av langvarige smerter og behandling av inneliggende pasienter med utfordrende smertetilstander. Du vil inngå i vårt SCS-team (spinal cord stimulation). Det vil bli gitt grundig opplæring og veiledning.Avdeling for smertebehandling, poliklinikken, tilbyr tverrfaglig utredning og behandling til pasienter med langvarige smerter. Avdelingen har et bredt behandlingstilbud som inkluderer invasive teknikker, medikamentbehandling og tverrfaglig tilnær...

 • Company AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK in Other
  02.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: 974706490 Stillingsident: 4456149148 Presentasjon av stillingen:Er du vår nye kollega?Akershus universitetssykehus HF er Norges største akuttsykehus, et moderne sykehusbygg beliggende på Lørenskog og med en rekke desentraliserte funksjoner. Som universitetssykehus er vi opptatt av å utvikle fremragende forskningsmiljøer som bidrar til å gjøre en forskjell for våre pasienter. Sykehuset ligger i landlige omgivelser, med gode rekreasjonsmuligheter og et rikelig kulturtilbud, like i nærheten av Oslo.Bildediagnostisk avdeling er organisert under divisjon Diagnostikk og Teknologi. Avdelingen utfører bildediagnostiske undersøkelser og behandlinger for primær- og spesialisthelsetjenesten. I 2020 ble det gjennomført ca 260 000 undersøkelser. Vi er en stor avdeling med høy aktivitet, og har...

 • Company RANDSTAD CARE AS in Other
  01.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Randstad Care søker psykiater til et lengre oppdrag på SørlandetAktuell avdeling tilbyr behandling for personer med rus og avhengighetsproblematikk inkludert spill. Behandlingen kan være individuell eller gruppebasert og inkluderer polikliniske tilbud på dagtid, i tillegg til døgnbasert behandling der det er behov. Nærmere om oppdraget:Periode: 01.01.22 - 31.07.22Stillingsprosent: 100%Arbeidstid: Man-fre, kl 08:00 - 16.00, ingen vakterArbeidsoppgaver: Utredning/behandling av pasienter   Kvalifikasjoner:Norsk autorisasjon og spesialistgodkjenningErfaring fra døgnpostErfaring med TSBErfaring med DIPSBeherske norsk, muntlig og skriftlig  Personlige egenskaper:Gode kommunikasjons- og samarbeidsevnerMotivert og fleksibelAnsvarsbevisst og påliteligØnske om å bidra til et godt arbeidsmiljøPersonl...

 • Company SYKEHUSET ØSTFOLD HF KALNES - SOMATIKK in Other
  01.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: 996268004 Stillingsident: 4418590899 Presentasjon av stillingen:Seksjonen inngår som en del av Senter for laboratoriemedisin. Seksjon for patologi harca. 46 stillinger, hvorav 12 overleger og flere leger ispesialisering. Seksjonen har et variert repertoar. Vi hadde samlet i 2019 ca. 30 000 biopsier og operasjonspreparater, 26000 cytologiske prøver og ca. 100 obduksjoner. Senter for laboratoriemedisin, seksjon for genteknologi samarbeider tett med seksjon for patologi og utførerårlig ca. 7 000 NGS molekylæranalyser.Sykehuset Østfold har som ett av tre sykehus i Helse Sør-Øst blitt tildeltfunksjonen som regionslaboratorium i livmorhalsprogrammet.Legene er organisert i diagnostiske faggrupper.Ansettelse kan skje før søknadsfristen utløper.Her er nyttige linker , og .I henhold til of...

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK KRISTIANSAND in Other
  01.12.2021 Updated on: 03.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4454384850 Presentasjon av stillingen:Medisinsk avdeling ved Sørlandet sykehus, Kristiansand har alle grenspesialiteter og høy egendekningsgrad. I tillegg til indremedisinske grener har vi egen seksjon for revmatologi/immunologi og hudlege. Det er kardiologisk og generell indremedisinsk bakvakt, hhv 7- og 18-delt, samt beredskapsvakt for akutt gastroenterologi ("blødningsvakt") og dialyse. Lege i spesialisering deltar i tilstedevakt med 2 vaktgående leger i tillegg til LiS1. Vaktlagene har henholdsvis 14- og 11-delt arbeidsplan.Vi har ledig 1 x 100 % fast stilling for overlege i endokrinologi. Tiltredelse etter avtale.Vi søker etter spesialist i endokrinologi. Vi ønsker å knytte til oss en faglig oppdatert kollega med gode samarbeidsevner. Akademiske meritter ell...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF PASIENTHOTELLET LILLEHAMMER in Other
  01.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: 974632519 Stillingsident: 4444750045 Presentasjon av stillingen:Sykehuset Innlandet har et strategisk mål om å utvikle aktive forskningsmiljøer som er integrert i klinisk virksomhet. Vi har for tiden om lag 60 stipendiater i løp, og flere aktive forskningsgrupper innen ulike tematiske områder.Vi søker nå etter en godt kvalifisert fagperson til ph.d - prosjektet Life with Autism Spectrum Disorders: quality of life, daily functioning, and compensatory strategies from childhood to emergent adulthood.Om prosjektetLife with Autism Spectrum Disorders: quality of life, daily functioning, and compensatory strategies from childhood to emergent adulthood er en kvalitativ ph.d. -studie hvor det skal gjennomføres dybdeintervju av 15 personer med autisme Formålet med denne kvalitative studien ...

 • Company SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, TØNSBERG in Other
  01.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: 974633574 Stillingsident: 4454114546 Presentasjon av stillingen:Spesialitet: AnestesiologiVi har ledig:1 x 100 % vikariat i perioden 04.01.2022 til og med 15.03.2023.1 x 100 % vikariat i perioden 01.02.2022 til og med 15.01.2023.1 x 100 % vikariat i perioden 11.01.2022 til og med 15.06.2023.Sykehuset har et nedslagsfelt på ca. 240 000 innbyggere, og driver utstrakt medisinsk- og kirurgisk virksomhet.Sykehuset har regionansvar for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, harområdefunksjon for karkirurgi i Vestfold-Telemark, og har en smertepoliklinikkmed høy aktivitet. Sykehuset i Vestfold har virksomhet ved to lokasjoner(Tønsberg og Larvik) hvor anestesiologisk avdeling er representert.Avdelingen har tre seksjoner; anestesi, intensiv og smertepoliklinikk. I tillegg dekker avdelingen funk...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF PSYKIATRISK AVDELING REINSVOLL - DØGNAVDELING in Other
  01.12.2021 Updated on: 03.12.2021

  Org. nr: 974632578 Stillingsident: 4453562093 Presentasjon av stillingen:Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling ved Sykehuset Innlandet, Reinsvoll (SIHF) har 5 kliniske enheter i tillegg til en poliklinikk.Enhet for øyeblikkelig hjelp 1 og 2 har ansvaret for psykiatrisk øyeblikkelig hjelp for voksne i Vestre Innlandet. Enhet for subakutt er en lukket enhet med 8 plasser, Enhet for Psykosebehandling og TIPS er en lukket enhet med 12 plasser. Disse enhetene dekker behovet for spesialisert utredning og døgnbehandling som ikke kan ivaretas på DPS-nivå. I tillegg har vi enhet for sikkerhetspsykiatri som har områdefunksjon for hele Innlandet fylke.Enhet for behandlere har i alt 13 spesialister i psykiatri, psykologfaglig rådgiver, nevropsykolog og 8 LIS.Ved enhet for øyeblikkelig hjelp...

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF DPS ØSTRE AGDER POLIKLINIKK GRIMSTAD in Other
  01.12.2021 Updated on: 03.12.2021

  Org. nr: 974631113 Stillingsident: 4453682278 Presentasjon av stillingen:Les mer om Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Østre Agder på vår internettside Som overlege i allmennpsykiatrisk poliklinikk er man del av et større kollegiet med overleger og LIS leger i DPS Østre Agder. Det er et godt arbeidsmiljø, selv om dagene er travle. I de allmenpsykiatriske poliklinikkene samarbeider man med gode og engasjerte kollegaer om utredning og behandling av pasienter med et bredt spekter av psykiatriske lidelser. Man er del av et team med psykologspesialister, psykologer og spesialsykepleiere. Medarbeidere oppfordres til fagutvikling, kompetanseheving og forskning. DPS Østre Agder er også et utdanningssted for leger i spesialisering.Vi har nå ledig 1 x 100 % fast stilling som overlege/psykiater i poli...

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF DPS ØSTRE AGDER DØGNENHET ARENDAL in Other
  01.12.2021 Updated on: 03.12.2021

  Org. nr: 997698967 Stillingsident: 4447181577 Presentasjon av stillingen:For mer informasjon om DPS Østre Agder se vår internettside .FACT er et spesialisert team som arbeider med langtidssyke med diagnose eller mistanke om diagnose innen psykose-/schizofrenispekteret samt alvorlige stemningslidelser med psykosesymptomer. Teamet er flerfaglig sammensatt, arbeider ambulant og stort sett i pasientens hjem eller andre steder der pasienten oppholder seg, i Østre Agder.DPS Østre Agder har et stort fagmiljø med mange overleger, psykologspesialister,psykologer og sykepleiere. Avdelingen tilrettelegger for psykologersutdanningsløp fram til ferdig utdannet psykologspesialist og er etutdanningssted for leger i spesialisering. Medarbeiderne oppmuntres tilfagutvikling, kompetanseheving og forskning.De...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF RØNTGEN OG LAB TROMSØ in Other
  01.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4455864764 Presentasjon av stillingen:Lei av storbyen? Lyst å oppleve nordlyset i januar mens du går på ski hjem fra jobb? Hos får du de samme faglige utfordringene -- pluss fjell, fjord og fritid rett utenfor inngangsdøra.Vi har ledig 2 faste overlegestillinger ved seksjon for abdomen på Røntgenavdelingen i Tromsø.Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er et stort sykehus i norsk målestokk. Vi har sykehus både i Tromsø, Harstad, Narvik og på Svalbard, mer enn 6000 ansatte, og driver med svært moderne kreftutredning og behandling der Røntgenavdelingen spiller en sentral rolle. Sykehuset har alle spesialiteter og fagfelt. Det gir deg mulighet til forskning og samarbeid på tvers av en rekke fagfelt. Røntgenavdelingen har en moderne maskinpark og høyt spesialiserte ...

 • Company SYKEHUSET TELEMARK HF SKIEN - SOMATIKK in Other
  01.12.2021 Updated on: 03.12.2021

  Org. nr: 974633191 Stillingsident: 4454710199 Presentasjon av stillingen:Medisinsk klinikk har ledig 1 fast stilling, 2 X 1 års vikariat for lege i spesialisering 2/3. Tiltredelse gjerne så fort som mulig, men seinest 1. mars 2022.Kun søkere med gjennomført LIS1-tjeneste vil bli vurdert.Medisinsk klinikk består av fem avdelinger, og dekker alle de indremedisinske fagområdene. Ved sykehuset i Skien har vi fire sengeposter, fordelt på hjerte/nyre/hormon, lunge/geriatri, infeksjon/mage-tarm og blod/kreft. I tillegg tilhørende fagpoliklinikker.LIS2/3 er tilknyttet en sengepost ved dagarbeid, og roterer til de ulike fagområdene gjennom spesialiseringen.For tiden har vi 16-delt vakttjeneste, med to LIS2/3 tilstede på natt. Vi har overlege i akutt- og mottaksmedisin tilstede i akuttmottak på dag ...

 • Company SYKEHUSET TELEMARK HF SKIEN - SOMATIKK in Other
  01.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Ved Kirurgisk klinikk, seksjon for plastikkirurgi, søkes det etter 1 overlege i fast stilling.Seksjon for plastikkirurgi utfører alle håndkirurgiske og plastikkirurgiske inngrep som ikke er definert som landsfunksjon under OUS. Seksjonen opererer i Skien, Porsgrunn og Notodden. Seksjonen har per nå 7 overleger og 6 LIS.Ved plastikkirurgisk seksjon er det et fullverdig tilbud til pasienter med plastikkirurgiske problemstillinger. Dette inkluderer brystrekonstruksjoner, håndkirurgi, brannskade- og sårbehandling, postbariatrisk kirurgi, hudtumores, malignt melanom, tverrfaglig assistanse i forhold til andre kirurgiske spesialiteter. Vi har daglige operasjonsstuer, samt fullt utrustet poliklinikk for både vurderinger og operasjoner i lokal (4 stuer). Egen ergoterapeut.Det er ca 12 000 poliklin...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF PSYK HELSEV BARN UNGE - NYDALEN in Other
  01.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4455219909 Presentasjon av stillingen:Seksjon BUP Oslo Nord, enhet Sagene har fått tilført ekstra midler og søker nå etter 2 spesialister i barne- og ungdomspsykiatri med tiltredelse januar 2022, eller etter avtale. Vi arbeider aktivt med egen organisasjon og hvordan den skal se ut i fremtiden. Som nyansatt overlge vil du møte spennende utfordriinger og bidra i den kontinuerlige kompetanseutviklingen ved enheten.BUP Oslo Nord er en av fem seksjoner i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), Klinikk for psykiskhelse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus HF. Seksjon BUP Oslo Nord består av enhetene BUP Bjerke, BUP Nordre Aker, BUP Sagene og Enhet Ambulante tjenester. Poliklinikken ligger vakkert til øverst i Nydalen.Opptaksområdet i bydel Sagene har har en ...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF PSYK HELSEV BARN UNGE - NYDALEN in Other
  01.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4455212867 Presentasjon av stillingen:Seksjon Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Oslo Nord, enhet Bjerke har fått tilført ekstra midler og søker nå etter spesialist i barne- og ungdomspsykiatri med bred generalisterfaring. Vi arbeider aktivt med egen organisasjon og hvordan den skal se ut i fremtiden. Som nyansatt overlege vil du møte spennende utfordringer og bidra i den kontinuerlige kompetanseutviklingen ved enheten.BUP Oslo Nord er en av fem seksjoner i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus HF. Seksjon BUP Oslo Nord består av enhetene BUP Bjerke, BUP Nordre Aker, BUP Sagene og Enhet Ambulante tjenester. Poliklinikken ligger vakkert til øverst i Nydalen.Opptaksområdet har en barn...

 • Company AHUS NORDBYHAGEN AKUTTPSYKIATRI in Other
  01.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Er du faglig engasjert, interessert og nysgjerrig og ønsker deg en spennende arbeidshverdag?Bli en del av vårt hyggelige og pulserende kollegiale miljø!Akuttpsykiatrisk avdeling er en del av Divisjon for psykisk helsevernved Akershus universitetssykehus. Avdelingen består av akuttpsykiatrisk mottak, fem sengeseksjoner, seksjon for behandlere, ECT poliklinikk, og konsultasjons- og liasonenhet med egen psykosomatisk poliklinikk. Avdelingen gir akuttpsykiatrisk tilbud til voksne med behov for øyeblikkelig hjelp, og samarbeider tett med de andre avdelingene på sykehuset og kommuner/bydeler i opptaksområdet.Behandlergruppen ved avdelingen består av 15 spesialister i voksenpsykiatri, 6 psykologspesialister,15 LIS-3 og 6 LIS-1. Vi søker nå etter to dyktige kollegaer med gode samarbeidsevner som t...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE VOKSNE STAVANGER DPS DØGNAVDELING in Other
  01.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: 983974678 Stillingsident: 4456109200 Presentasjon av stillingen:Klinikk psykisk helsevern voksne (KPHV) yter spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Sør-Rogaland. Klinikken består av fire DPS, avdeling akutt- og intensivpsykiatri, avdeling alderspsykiatri, avdeling affektiv og psykose og avdeling sikkerhet.Stavanger DPS gir psykiatriske spesialisthelsetjenester til innbyggerne over 18 år. Vi har ansvar for at innbyggere I Stavanger kommune(med unntak av Hillevåg og Hinna)Stavanger DPS består av 2 sengeposter med totalt 30 sengeplasser. Vi har en allmennpsykiatriske poliklinikk , ambulant akutteam, ettervernspoliklinikk og gruppepoliklinikk som er tilknyttet vårt DPS. I EVP jobbes det med et forprosjekt for å utvikle FACT - modellen til pasienter med alvorlig psykisk lidels...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - STOKMARKNES in Other
  01.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4455131301 Presentasjon av stillingen:Fire ord som kjennetegner oss på Nordlandssykehuset Vesterålen: Samarbeid for pasientens beste.Det høres kanskje ut som en selvfølge. Men her på Medisinsk avdeling har vi verken spisse albuer eller hierarki. Leger i Spesialisering, overleger og sykepleiere samarbeider hver dag for pasientens beste og alle har fokus på godt arbeidsmiljø, kollegial støtte og kvalitet.Nordlandssykehuset Vesterålen flyttet i Mai 2014 inn i et helt nytt sykehus.Vi har nå et nytt og moderne lokalsykehus med generelle funksjoner innenfor akuttberedskap, indremedisin, kirurgi og føde. I tillegg har vi medisinske servicefunksjoner og pasienthotell.Medisinsk avdeling Vesterålen er organisert i klinikk sammen med avdelingene i Bodø og Lofoten. Avdelinge...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Others; Specialist medical practitioners Edit filters